INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk"

Transkript

1 INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning Telenett GSM-nett Internet Ekstern alarm varsling PC for ekstern overvåkning Wireless Systems AS,R&D TLF PB 407, FAX KONGSBERG Rev. 5.A01 1

2 1.0 Netmaker TTS, Hardware WN-N100 RF-node Buss1 Buss2 WN-TK1 Temperatur sensor (TS) Ident LED Batterieliminator WN-B200/B202 Baseenhet POWER V 100mA RS PIN DSUB WN-N110 Tech-Node Input1,2 Input3,4 Ident LED Batterieliminator 2

3 2.0 Prosjektering og planlegging I tilbudsfasen må det fremskaffes tegninger som viser kjølemøblenes beliggenhet i butikken. 2.1 Nødvendig dokumentasjon Butikktegning : Prosjekteringen bør inneholde tegninger hvor følgende fremgår: Hvor kunden ønsker PC og baseenhet plassert. Hvor mange temp.sensorer som skal monteres i hvert kjølemøbel. Hvor mange RF-noder som inngår samt plassering av disse. Verifisere at antall temp. sensorer ikke overskrider 16 pr. RF-node ( 8 temp.sensorer pr. bus, det er 2 busser på hver RF-node.) 3 2 KD KD D02A 5 KD3 0 FD KR1 36D02C 36D03E 1 FD FR1 FD : Frysedisk FR : Fryserom KD : Kjøledisk KR : Kjølerom xxx Kjøleobjektets ident XXXXXX RF-Node Ident NetMaker TSF Butikkart for temp. overvåkning. X Tempsensor nummer Wireless Systems AS, R&D PB.407, 3604 Kongsberg Tlf FAX Bildet over viser et eksempel på butikkart for temperaturovervåkningen. Kartet er tegnet med utgangspunkt i et standard prosjekteringskart over butikken, men man har bare tatt med kjølemøblene. De blå rutene viser omtrentlig plassering av RF-nodene med ident. De grønne rutene viser objektenes navn slik som det vil fremkomme i TTS programmet på PC en : FD = Frysedisk, KD = Kjøledisk, FR = Fryserom, KR = Kjølerom. De røde sirklene viser temperatur sensorenes plassering. 3

4 2.2 Krav til PC NetMaker TTS er et PC basert system. PC en kan fint kjøre andre programmer samtidig med TTS programmet. PC for temperatur overvåkningen må tilfredstille følgende krav : Pentium / K6 1 serieport som ikke benyttes til andre formål. (2 hvis man skal benytte eksternt modem) Modem, eller en ekstra serieport eventuelt ledig PCI-slot slik at eksternt eller internt modem kan installeres hvis viderevarsling er ønskelig. 60 MB ledig harddiskplass. 16 MB RAM. En av følgende operativsystemer : Windows 95 ( Version a eller nyere ved overføring) Windows 98 Windows NT kan sendes fra den respektive butikk som har NetMaker TTS installert til sentralt i kjeden, kuldeentreprenør eller vaktselskap 2.3 Nødvendig utstyr til installasjonen Følgende utstyr brukes til NetMaker TTS installasjon : RF-noder med festebraket Temp. sensorer 4-leder moduler kabel Modular jack 4/4 T-stykke moduler jack 4/4 Tape fester til kabel Tape fester for strips Presstang for moduler jack 4/4 4

5 3.0 Installasjon Montøren bør ved første besiktigelse finne egnede steder for plassering av RF-noder og baseenhet. Start gjerne installasjonen med å montere disse. Det er ikke alltid entydig å velge antall RF-noder man skal bruke under installasjonen. Ofte så samler man f.eks kjøledisker som står i nærheten av hverandre til en RF-node. Det kommer an på hvor enkelt det er å trekke kabler fra diskene og til RF-noden. Prøv å minimalisere antall kabelmeter, men samtidig ikke overdriv bruken av RF-noder ( fordi disse er forholdsvis kostbare ). F.eks så er det vanlig å samle alle temp. sensorene til kjøle- og fryserom på lageret til en RF-node, fordi her er det som regel enkelt å trekke kabel. 3.1 RF-node installasjon Bruk medfølgende festebrakett til å skru fast RF-noden. Ofte er det greiest å feste den på kabelskinner, oppå himlinger inne i butikken, eller på veggen. På små flyttbare disker derimot, så er det kanskje ingen annen måte enn å feste den på selve disken. Kriterier for egnet plassering av RF-noden er : Unngå å montere antennen direkte mot metall flater. Mindre enn 250m fra baseenheten. Så nære temp. sensorene som skal tilkobles som mulig, slik at kabelstrekk, og dermed kost, kan holdes til et minimum. Konstant 220V stikkontakt.( Hvis man ikke velger å benytte back-up batteriene som hoved strømkilde. NB! Det må påregnes batteri bytte etter 6 til 12 mnd.) Optimalisere anlegget ved å benytte en RF-node til flere disker. Det anbefales at buss lengden ikke er lengre enn 40 meter pr. buss. (Buss 2 har noe kraftigere driv enn Buss 1) Bruk festebraket til å feste baseenheten. Den plasseres ofte over kontoret der PC en står eller like utenfor. Kriterier for egnet plassering av baseenheten er : Maksimum 5 (15) meter fra PC på f.eks kontoret.( Baseenhet leveres med 5 meter kabel som standard, 15 meter kabel kan bestilles spesielt.) Antennen bør monteres minimum 2,5 meter høyde over gulvet, og det må være 0,5 meter klaring fra tak. Konstant 220V stikkontakt i nærheten av PC en.( Strømforsyningen til baseenheten tilkobles PC-enden av basekabelen.) Prøv å legge opp til så få vegger og hindringer mellom baseenheten og RF-nodene som mulig, spesielt hvis det er stor avstand mellom baseenheten og enkelte RF-noder. 5

6 3.3 Installasjon av Temperatur Sensorer Når butikken nå er prosjektert og alt nødvendig utstyr er tilgjengelig, kan vi starte installasjonen. Vi anbefaler at man starter med å finne egnet sted for montere RF-noder ( se seksjon 3.1 ), som er bestemt av prosjekteringen. Når de er montert og man har tilkoblet batteri eliminator eller backup batteri (4 stk AA 1,5V) er RF-noden ferdig installert. Det er nå mulig å verifisere at RF-nodene har etablert kontakt med baseenhet.( Se og 6.2.1) Plassering av temp. sensorer Det er avgjørende for installasjonen at temp. sensorene blir plassert slik det fremgår av den videre beskrivelse for at anlegget skal kunne bli godkjent av Næringsmiddeltilsynet. Næringsmiddeltilsynet forholder seg til hver enkelt butikkinstallasjon og godkjenner anlegget basert på den installasjonen som er gjennomført der. Et generelt krav er at man skal plassere temp. sensorene på de steder i disken hvor man får representative målinger for den temperatur matvarene, som befinner seg i disken,har. I de fleste tilfeller blir dette gjort ved at man måler returluften i disken, men det trenger ikke alltid å være tilfellet Plassering av temp. sensorer i kjøledisker Etter retningslinjer fra Næringsmiddeltilsynet bør det installeres temp. sensorer på fremkant av hyller i disker med høyde over ca 1,5 meter. Videre bør det installeres temp. sensorer ved returluft inntak i alle diskenes seksjoner. ( Disken over har 3 seksjoner) Dette vil sikre at man med relativ god sikkerhet måler gjennomstrømning temperaturen og dermed også varenes temperatur. I disken over vil det bli installert 6 temp. sensorer etter disse retningslinjene. Noen ønsker å ikke måle returluften, som medfører at kun 3 temp. sensorer er tilfredsstillende for denne disken. 6

7 Plassering av temp. sensorer i frysedisker I frysedisker bør det plasseres temp. sensorer ved returluft inntak i alle diskenes seksjoner. ( Disken over har 4 seksjoner) Plassering av temp. sensorer i kjøle- og fryserom I kjøle- og fryserom plasseres det normalt en temperatursensor. Denne plasseres på veggen høyt oppe nær regulatortermostaten som allerede er installert i rommet. I store rom eller i f.eks melkerom med mange dører ut til butikken kan det være lurt å sette opp en eller flere sensorer i fremkant av hyllene mot dørene slik at man kan måle temperaturen hvor varene er plassert og at en dør ikke er blitt ordentlig lukket Tilkobling av temp. sensorer Kommunikasjonen mellom RF-noden og temp. sensorene baserer seg på digital overføring, slik at systemet er robust i forhold til støykilder. Temp. sensorene er nummerert fra 0 til 7 (adresser), og det kan kun benyttes ulike adresser på samme kabel. Kobler man like adresser på to eller flere temp. sensorer til samme kabel vil man ikke kunne lese riktig temperatur!! Temperatur sensorene tilkobles en 4-leder moduler kabel ( vanlig innendørs telefonkabel ). Kabelen termineres med en moduler jack 4/4 plugg ( vanlig telefonplugg ). For å sikre at termineringen blir utført riktig må det benyttes egnede tenger for dette. Det er også helt avgjørende at kabelen termineres med riktig polaritet. NB! Ved farger på lederne som vist skal alltid sort leder til venstre, respektive gul leder til høyre. Altså gul mot gul. Avmantlingslengder blir automatisk riktig hvis man bruker tangen riktig. 7

8 3.3.3 Montering av temp. sensorer Det er viktig at temp. sensorene blir montert riktig for å påse at man måler riktig temperatur. I f.eks en frysedisk, så er det et ekstremt miljø, med store temperaturforskjeller p.g.a avriming flere ganger i døgnet,som fører til at alt i sensoren blir isbelagt, vått og fuktig om hverandre. Temp. sensoren skal monteres slik at fuktigheten vil renne fra den under avriming, og ikke slik at fuktigheten på kablene renner mot den. Figuren nedenfor viser eksempler på hvordan temp. sensorene kan og ikke kan monteres. Slik som over skal temperatur sensorene monteres i frysedisker, fryserom, samt inne i kjøledisker. Dette gjør at fuktigheten renner ut av sensoren og ikke blir samlet opp inne i sensoren. Slik skal ikke temp. sensorene monteres, det kan føre til at den blir dekket av is, som igjen kan føre til feilmålinger. Temp. sensorene kan monteres rett, i kjøledisker på hyllenivå. Det er mange måter å feste temp. sensorene på, den enkleste monteringen avhenger av hvordan disken ser ut. Det mest vanlige er kanskje å stripse sensoren og/eller kabelen Buss lengder og T-Stykker Det anbefales at det ikke tilkobles kabler med en total lengde på over 35 meter PR. buss. (NB det er gjennomført installasjoner hvor den totale kabellengden er over 80 meter.) Vider må man være oppmerksom på at bruk av mer enn 3 T-stykkene pr. buss, kan resultere i at kabel lengdene må reduseres. Dette skyldes at T-stykkene oppfattes som dårligere koblinger enn temperatur sensorene. 8

9 3.4 Bruk av RF-Node som testinstrument RF-Noden er utstyrt med en 2-farget LED, som befinner på høyre endelokk. Lysdioden(LED) har følgende funksjoner: Spenningsindikasjon Når man tilkobler batterieliminator med spenning på i jack-plugg, vil LED lyse orange i 2 sekunder Installasjonstest av temp.sensorer Det kan ikke være tilkobling til buss1. Bussen man ønsker å teste kobles til buss2, der etter tilkobles batterieliminator. Etter 3 sekunder vil LED blinke med for eks følgende sekvens: Vent 3 sek. Dette viser at RF-Noden får lest Temp.sensor nummer : 1, 2 og 4 Eller Vent 3 sek. Dette viser at RF-Noden får lest Temp.sensor nummer : 0 og 7 Når en sensor er tilkoblet bør man benytte det enkle batteridrevne testinstrumentet til å verifisere at man har riktig tilkobling til temp. sensoren slik som vist under. NB! Man kan ikke ha like adresser (0-7) på sammen kabel!! Radio dekning Man kan verifisere om RF-Noden ser Base-Enheten ved å tilkoble batterieliminator, og deretter vente ca.4 sek. Vent 4 sek. Vent 6 sek. Vent 6 sek. Vent 6 sek. 9

10 3.5 Installasjon av TECH-Node Det Tekniske noden kalt TECH-NODE har 4 digitale input. TECH-Noden skiller seg fra RF-Noden ved at det ikke tilkobles busser til pluggene, men signaler. Hensikten er å kunne lese tilstanden på de potensialfrie kontaktene i f.eks maskinrom. Plassering og montering. Se 3.1 Den teknisk noden er utstyrt med serie nummer, og konfigurering og tildeling av navn på inngangene gjøres i Figurene under viser hvordan koblingen mot en potensialfri kontakt skal være. GND Input 3 Input 2 Input1 BUSS 1 BUSS 2 Input4 GND Tech-Node Potesialfri kontakt i maskin rom. Teknisk alarm Input 1,2,3,4 GND NC Normaly Close NO Normaly Open 10

11 4.0 Installasjon av PC program Når RF-noder og Baseenhet er installert etter kriterier gitt i seksjon 3.1, kan man installerere og konfigurere TTS5.xx, opprette kontakt med RF-nodene, samt se at den trådløse kommunikasjonen er tilfredsstillende og at alle RF-nodene befinner seg innenfor dekningsområde. Vi anbefaler at temp. sensorene også er installert og koblet til RF-nodene før man starter igangkjøring av systemet. 4.1 Installasjon av programvare TTS5.xx medfølger på to disketter. Installer TTS5.xx ved å sette inn diskett nr. 1 og kjør setup.exe. Følg de gitte anvisninger. Velg Finish, for å fortsette. Sett inn diskett 2 når du blir spurt om det og trykk Enter Lag Snarvei og Ikon Når programmet er ferdig installert må vi lage snarvei og legge ikon i hovedvindu. Høyreklikk på musa, og velg lag snarvei.. Trekk TTS5.0 (2) ut på hovedvindu, ved å holde venstre musknapp nede 11

12 4.1.2 Automatisk Oppstart av TTS programmet For at TTS programmet skal starte hver gang PC en startes på nytt, må vi legge TTS5xx.exe i oppstartsfolderen. Trekk pilen helt ned til oppgavelinjen spretter opp. Med pilen på oppgavelinjen trykkes høyre musetast, velg Egenskaper. Velg Programmene på Startmenyen, så Legg til.. For å enkelt finne TTS5xx.exe velges Bla gjennom.. Under C:\TTS5 finner du programmet TTS5xx, velg Åpne. ( Husk at filtype er satt til Alle filer.) Velg Neste> Bla neover til du finner Startup/Oppstart Velg fullfør, og deretter OK. Nå er TTS5.xx lagt i oppstartsfolderen og vil starte automatisk når PC en bli restartet. 12

13 5.0 Oppstart og konfigurering av TTS 5.xx Denne delen vil omhandle konfigurering av temperaturlogge programmet, TTS 5.xx TTS 5.xx har følgende funksjoner: Presenterer måledata for alle temp. sensorene Automatisk utskrift av loggedata, døgn/ uke Varsling ved alarm pr. GSM som tekstmelding Oppsett og kontroll av radiokommunikasjon mellom baseenhet og RF-noder Sjekk av tekniske feil på temp. sensorer, RF-noder, IR-sensorer og installasjon. Første gang du starter TTS5.xx blir du spurt om du ønsker å konfigurere NetMaker TTS, velg Yes. 5.1 Butikk Så må det fylles inn butikkdata som vist i figur 5.1. Identen til butikken, bør inneholde butikkens kjede nummer. Figur 5.1 Det må være fylt inn Ident, Butikk og Telefon før man trykker OK. 13

14 5.2 Brukeroppsett Neste vindu som kommer opp er brukeroppsettet. For å kunne betjene og gjøre endringer må det legge inn navn og passord til brukere. Alle som brukere som står på listen vil kunne kvittere for alarmer, endre temperatur grenser og motta alarmer hvis det ligger GSM-nummer (modem) eller e-post adresse tilknyttet brukeren. Navn: Skriv inn navn på brukere av NetMaker TTS loggesystem. Når man har skrevet inn navn og trykker enter knappen, vil følgende bilde komme opp. Skriv inn passord og trykk enter. E-post adresse: Hvis det er en etablert internetttilkobling på PC en, kan det sendes e-post alarmer til andre e-post adresser. Har brukeren mobilpost abonnement på sin GSM telefon kan det også sendes SMS meldinger som e-post. E-post adresse til en PC. SMS send som e-post til mobil telefon. Command: Hvis PC en er tilkoblet et butikknett, hvor driftssentral har muligheter til å motta nettverkskommandoer, kan du skrive inn en kommando her. GSM-nummer: GSM-nummer til de som skal varsles, med modem tilkoblet PC en eller hvis driftssentralen kan motta kommandoer for viderevarsling til GSM-telefoner. Super: Det er kun de navn hvor super er huket av som får aksess til å endre på brukerlisten. 14

15 5.3 Tekniske brukere Her skal bare installatør og eventuelt kulde entreprenør skrive inn brukernavn. Kun tekniske brukere har aksess til TESTMODE 6.0, og oppsett for tekniske alarmer. Tekniske alarmer gir varsling, som hvis ikke et objekt blir oppdatert med nye temperaturer,(ikke kontakt, Driftsfeil, osv) Navn: Skriv inn navn på installatør eller andre som skal ha aksess til teknisk oppsett, trykk ENTER, skriv inn passord og trykk ENTER igjen. E-post adresse: Hvis det er en etablert internett tilkobling på PC en, kan det sendes e-post alarmer til andre e-post adresser. Har brukeren mobilpost abonnement på sin GSM telefon kan det også sendes SMS meldinger som e-post. Command: Hvis PC en er tilkoblet et butikk nett, hvor driftssentral har muligheter til å motta nettverkskommandoer, kan du skrive inn en kommando her. GSM-nummer: GSM-nummer til de som skal varsles, med modem tilkoblet PC en eller hvis driftssentralen kan motta kommandoer for viderevarsling til GSM-telefoner Oppsett av tekniske alarmer Ved å huke av de respektive alarmene til hver bruker, vil disse bli varslet når følgende tilstander oppstår. Status melding: Oppsettet for status meldingen settes under system oppsett 5.12 Driftsfeil: Driftsfeil melding blir varslet hvis baseenhet ikke mottar noen relevante date innen en time. Mistet hoved spenning: Hvis en RF-Node eller Tech-Node er installert med backup batteri, og mister hovedspenningen fra batterieliminator (main power) vil dette bli varslet senest innen 15 minutter. Varslingen bli aktivert hvis en Node har gitt status om at den har main power og deretter mistet den. Objekt ikke oppdatert: Hvis ingen temperaturer på noen TS, ikke er mottatt inne (alarmfaktor *½ time) på et objekt, vil det gå alarm. Backup batteri lavt: 15

16 Hvis en RF-Node eller Tech-Node er installert med backup batteri, og backup spenningen faller til for lavt nivå vil dette bli varslet innen 15 minutter. Varslingen bli aktivert hvis en Node har gitt status om at den har backup power og deretter mistet den. Mistet kontakt med RF-Node: Hvis baseenheten ikke mottar data fra en RF-Node inne en ½ time, vil denne meldingen bli sendt. Denne meldingstypen brukes hvis man har mistanke om at en RF-Node eller TECH-Node er plasser ugunstig mhp radiosignaler. Se Maskinrom alarm: Er det installert Tech-Node i butikken og man ønsker å få alarmer til teknisk bruker huker man av denne. 5.4 Omfang Neste som kommer opp er Omfang. Her settes antall fryserom, frysedisker, kjølerom, kjøledisker og varmeskap. 5.5 COM port Velg den serieport som Baseenhet er tilkoblet, for TTS port. Benyttes eksternt modem kan man se hvilken port dette er tilkoblet. Er linje til modemet koblet gjennom en sentral hvor man må taste 0 for å få ekstern linje, settes 0W i modemprefiks Feilmeldinger ved COM/serie porter. Kommer denne meldingen, må følgende sjekkes: Er Base-Enhet tilkoblet PC.? Er det riktig COM port? Er det tilkoblet strøm til Baseenhet? (Batterieliminator) 16

17 5.5.2 Modem oppsett Hvis det er installert internt modem eller at man ikke kan se hvilken port det eksterne modemet er tilkoblet kan man benytte følgende prosedyre: Velg Start, så Innstillinger så Kontrollpanel. 5.6 Internett oppsett Internett tilkobling: Ingen. Oppringt: Dette velges hvis PC en har modem eller ISDN tilkobling som kobler seg opp hver gang man tilkobler seg Internett. Oppsettet for Internett på PC en må være klart på forhånd. Direkte: Hvis PC en har fastlinjetilkobling eller HUB, hvor man er online hele tiden. Klikk på modem, så diagnose. I dette tilfellet er modemet tilkoblet COM 3. Fra e-post adresse: Skriv inn butikkens e-post adresse. SMTP server: Skriv inn SMTP adresse. Telenor: mail.online.no, Tele2: pop.normail.no 5.7 Epost data oppsett E-post adresse: Se 8.5 Sende logge og avrimingsdata over epost: Skriv inn de e-post adressene som loggedata skal skrives til e-post adressene må skilles med semikolon ; Loggedata: Send med halvtimes loggedata. Avrimingsdata: Send med avrimingsdata. 17

18 5.8 SMS Oppsett SMS Tilkobling: SMS Modul: Hvis det er tilkoblet et GSM Modem. Modem: Hvis det er modem tilkoblet. CMD: hvis SMS meldinger skal sendes gjennom driftssentral med en kommando linje. 5.9 Data logging Data katalogen er mappen hvor alle loggedataene og alarmfilene blir lagret hvert døgn. Man kan også, om ønskelig, sette opp en kopi katalog for brukere av for eksempel PC-Anywhere. Disse kan da slette innholdet fra kopi katalogen hver gang man har lastet det til en ekstern overvåknings PC Avrimings filer Hver gang temperaturen overstiger gul alarmgrense, vil loggeintervallet reduseres fra ½ time til 5 minutter. Denne loggeinformasjonen blir lagt i egne avriming filer, under den valgte katalog. Se Automatiske rapporter, Skriver oppsett Automatiske rapporter: Ingen: automatiske rapporter. Døgn: Utskriften blir skrevet hver natt ca kl Uke: Utskriften blir skrevet natt til mandag ca. kl Rapport Skriver: Hvis printeren står i nettverk eller man har flere printere tilkoblet. Skriv inn navnet på valgte printer. For eksempel : HPLaser. Hvis feltet er blankt vil standard skriver i windows bli brukt. 18

19 5.11 System oppsett Disable minimalisering: Ikke mulig å minimalisere TSS vinduet. Bare oppdater hvis aktiv: Oppdatere temperaturene i hovedbilde, kun hvis TTS er aktiv. Blå ramme øverst. Legg program-vindu øverst ved alarm: Vis alarm i butikk data: Viser alarmer i skjerm beskytter til butikkdata Status melding NetMaker TTS kan sende statusmeldinger fra butikkene med valgt intervall. Intervallet settes i antall timer, max 168 timer = 1 uke. Er 168 valgt vil det sendes en status melding hver uke. 0 = ingen meldinger. Eksempler på meldinger: TTS Kongsberg Mat Status: Alt OK! TTS Kongsberg Mat Status: Alarmer,Gule: 2,Røde: 1. Ikke oppdaterte punkter: 7av342. Alarmer,Gule: Det er 2 Gule(interne) og 1 Røde(eksterne) alarmer som ikke er kviterte for, på det tidspunktet status meldingen ble sendt. Ikke oppdaterte punkter: 7av 342. Det mangler 7 loggepunkter på en eller flere temperatur sensorer. Andre meldinger: Ingen fil, Feil ved lesing av loggedata, Ingen loggedata: Feil ved loggefilene 5.13 Oppfølgingsalarm Hvis forsinkelsen settes til annen verdi enn 0, blir det sendt oppfølgingsalarm etter det antall loggepunkter forsinkelse man ønsker. Intervallet mellom hvert loggepunkt er en ½ time. Velges 2 vil det bli sendt en oppfølgingsalarm etter en time, som vil vise hvordan temperaturen i objektet som har gitt alarm utvikler seg. 19

20 5.14 AL-Tel oppsett Base-Enhet leveres i 2 varianter, uten relé WN-B200 og med 2 relé WN-B202. Her bestemer man hvilke alarmer som skal varsles igjennom AL-Tel. Temperatur alarm: Aktiverer Relé 1 ved alarm. Teknisk RF-Noder: Aktiverer Relé 2 ved alarm. Objekt ikke oppdatert: Hvis ingen temperaturer på noen TS, ikke er mottatt innen (alarmfaktor *½ time) på et objekt, vil det gå alarm. Mistet hovedspenning: Hvis data fra RF-Node forteller at det kun er backup-batteri, etter at RF-Noden tidligere har meldt at den også har hovedspenning TECH-Node: Aktiverer Relé 2 ved alarm. Mistet kontakt: Varsler hvis ikke mottatt data innen 1 time. TECH-Node inngang 1: TECH-Node inngang 2: TECH-Node inngang 3: TECH-Node inngang 4: Varsler alarm hvis tilstanden endres til ikke normal posisjon/tilstand, som er satt i 5.15 TECH-Node oppsett. Altså : Hvis inngang 1 er huket av, og satt til normal posisjon/tilstand til NC(Normaly closed), vil det varsles alarm når TECH-Noden melder at tilstanden på inngang 1 er høy / open. WN-B202 medfølger en 4 leder kabel med følgende tilkobling: Rele1 : Normalt Lukket NC, mellom Gul og Rød ledning. Ved alarm åpnes kontakten i 2 sekunder. Rele2 : Normalt Lukket NC, mellom og Sort ledning. Ved alarm åpnes kontakten i 2 sekunder. Normal operasjon er når Base-Enheten er tilkoblet strøm og er i operasjon. 20

21 5.15 TECH-Node TECH-Node: Skriv inn TECH-Node ident, skrevet på enheten. NO = Normaly Open, Lav NC = Normaly Closed, Høy Beskrivelse for inngang: Skriv inn beskrivelse for hva inngangen skal varsle. Denne teksten vil også bli skrevet i alarm meldingen, SMS og Epost Nytt objekt Velg denne for å legge til et nytt objekt utover det som er definert i omfang under oppstart første gang. 21

22 6.0 Test Mode NB! Når man er i test mode slipper man å bruke passord på alle kommandoer/endringer. NB! Det er kun i Test Mode man kan endre størrelsen på hovedvinduet. For å komme i Test Mode må man velge Test på hovedmeny så TestMode. Velg teknisk bruker ved å klikke på pil ned i teknisk brukerliste. Tast så inn passord, og trykk enter. NB! Det er bare tekniske brukere har tilgang til Test Mode. Nå kommer det opp to nye vindu. Status og Mottatt Data. Klikk på hovedvindu for å velge tegne butikken tilnærmet slik den er innredet 22

23 6.1 Tegne Butikk Under Konfigurering i hoved meny velges Endre Objekt oppsett. Alle objektene vil nå får en hvit ramme. Ved å peke på denne hvite rammen øverst i objektet kan man flytte objektene. For å endre størrelsen på objektene må du peke på rammen av objektet til det kommer frem piler som indikerer at objektene kan endre størrelse og fasong. Under Konfigurering velges Endre Objekt oppsett igjen for å avslutte tegning av butikk innredning. Når du går ut av Endre Objekt oppsett, vil tekst og temperaturindikator sentreres i objektet automatisk. 23

24 6.2 Konfigurere Temperatursensorer til respektivt objekt. Velg et objekt ved å klikke på det engang. Dette vinduet kaller vi nivå 2. Her velges Objekt oppsett under Konfigurering. Skriv inn RF-node ident og bussnummer til hver temperatursensor. Dette skal stå på installasjonstegning. Se avsnitt 8.6 Endre Temperatur grenser, for ytterligere informasjon om dette. Trykk OK når ferdig. 24

25 Nå er det kommet 2 temperaturindikatorer i objektet, og i mottatt data vinduet er det RF- Node identen kommet opp. Sett pilen på den hvite rammen (tilsvarende som på Endre Objekt oppsett) og flytt den der hvor den fysisk er plassert i disken. Trykk deretter Oppsett ok. Når man er i Test Mode er det er ramme ved hver Temperatur indikator som viser hvilken RF- Node, Buss og Temperatur sensor adresse den er tilkoblet Poll RF-Node Klikk nå på Mottatt data vinduet. Klikk så på får å verifisere at vi har kontakt med RF- Node. Knappen for polling blir nå rød og man kan lese i Status vinduet: Når Base-Enheten mottar data fra RF-Noden,vil alle temperaturindikatorene få verdier. 25

26 6.2.2 Mottatt data vindu Ikke kontakt med RF-noden. Dette betyr at baseenheten ikke fikk kontakt med RF-noden. Dette kan ha flere årsaker. Vent først i noen minutter for å sjekke om den får kontakt etter hvert. Hvis så ikke skjer, sjekk at RF-noden er koblet opp riktig etter de kriterier gitt i seksjon 3.1. Får man fortsatt ikke kontakt med den, prøv å ta den med der PC en er installert, sett i power i RFnoden uten temp. sensorer, og sjekk om man da oppnår kontakt. Hvis man fortsatt ikke får kontakt er det sannsynligvis en feil ved RF-noden, forutsatt at man oppnår kontakt med noen andre RF-noder. Får man ikke kontakt med noen RF-noder, så er det sannsynligvis noe feil på baseenheten. Hvis man får kontakt med RF-noden der PC en er installert, men ikke der RF-noden skal installeres, så prøv og flytt den noen meter fra sin opprinnelige plass. Mistet kontakt med RF-noden : # Denne meldingen kommer først etter at man har hatt kontakt med RF-Noden. Dette kan skyldes at man har dårlig spenningstilførsel, at RF-Noden er plassert ugunstig eller at det kan være feil med RF-Noden. Baseenheten har mistet kontakt # ganger med RF-Noden. Radio Signal, Base:##, Node: ## Med dette menes at baseenheten har fått kontakt med RF-noden, og man kan se den trådløse radiosignalstyrken fra RF-noden til baseenheten,base, og radiosignalstyrken fra baseenheten og til RF-noden,Node. (Det er toveis radiokommunikasjon mellom RF-nodene og baseenheten). Radio Signal bør være 1 eller mer. Hvis Radio Signal er lavere enn 0,5 så ligger RF-noden antageligvis for langt unna baseenheten, eller så er den montert ugunstig eller feil, se 3.1. Det kan også skje at det er såkalte nullpunkter, dvs at enkelte steder så kan det være dårlige radioforhold selv innenfor rekkevidden til baseenheten, og det kan hjelpe å flytte RF-noden et par meter. Hvis forskjellen på Radio Signal, Base og Node er større enn ca 2, så er det noe feil med RF-noden. Eller hvis denne forskjellen kan sees på alle RF-nodene så er det sannsynligvis noe feil med baseenheten. (5,0=-60dBm, 4.0=-70dBm, 3.0=-80dBm, 2.0= -90dBm, 1.0 = -100dBm, 0.5 = -105 dbm) Tid ##:##:## Dette er siste tidspunktet baseenheten tok kontakt med RF-noden. Denne tiden baserer seg på PC-klokken Backup low! Dette betyr enten at det ikke er montert backup batterier ( Det er ikke vanlig å montere dette hvis RF-noden benytter batterieliminator ), eller at backup batteriene bør skiftes ut. 26

27 BUS1 TS0=-23 TS1=-18. etc. Hvis en eller flere temp. sensorer er koblet til RF-noden vil temperaturene fra hver av disse komme frem, med BUS1 eller BUS2 foran, ettersom temp. sensorene er tilkoblet BUS1 eller BUS2. Skulle det mangle noen temp. sensorer, så er disse sannsynligvis ikke tilkoblet riktig. SDA low, SCL low, SDA high, eller SDA high Skulle noen av disse meldingene komme frem betyr det at en form for kortslutning på kabelen til temp. sensorene gjør at en av signalkabelene blir dratt høy eller lav slik at man ikke får lest ut noen temperaturer fra den BUS en det gjelder. Disse feilene skyldes som oftest at kabelen er polarisert feil vei (snudd). Når alle RF-nodene og temp. sensorene er lagt inn i TTS5.xx, og man har tilfredstillende kontakt med alle RF-nodene og temp. sensorene, så er man ferdig med oppsett av TTS5.xx, og man kan gå til Test menyen i hovedvinduet og huke av testmode. Da vil Mottatt data vinduet bli borte, og TTS5.xx er klar til bruk. 6.3 Test Printer Dette er en enkel test som tester om programmet har kontakt med printer. 6.4 Test Alarmvarsling Velg alarmtransmisjonstype. Denne testen verifiserer at programmet kommuniserer korrekt, og det vil bli sendt melding til de mobilnummer som står i brukerlisten. Teksten i denne SMS meldingen vil være: Dette er en SMS test fra Kongsberg Dagligvare. 6.5 Terminer SMS Denne kommando terminerer alle meldinger som ligger i kø for å bli sendt. Benyttes hvis det oppstår problemer med modemet etter at programmet er igangkjørt. NB! Aksjoner mot modem vises i hovedvindu (nivå 1) ved sending av SMS meldinger. 6.6 Test Denne testen sender til de adresser som står i epost listen. NB! Testen forutsetter at automatisk oppkobling fungerer. 6.7 Test dosexe Starter programmet som er definer under Test Al-Tel Rele1 Tester rele1 ved at konten åpnes for 2 sekunder 6.9 Test Al-Tel Rele2 Tester rele2 ved at konten åpnes for 2 sekunder 27

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Programvare og oppsett

Programvare og oppsett 3 Modeller BG 530 : - 850 IR u/mms, ink 2 GB minnekort BG 530 SM : - 850 IR m/mms og epost - 940 IR ( Black LED) m/mms og epost Felles for alle modeller: - 5, 8 eller 12 MP bilder - 720 eller 1080P video

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Manual for å oppgrade TS 1000 fra:

Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Versjon 4.xx til versjon. 5.02 F01 04.02.2011 Første versjon TKi FK Rev. Dato: Beskrivelse: Utarbeidet Sign. Kontrollert Sign INNHOLD 1 GENERELT OM OPPGRADERING TIL VERSJON

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer