INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk"

Transkript

1 INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning Telenett GSM-nett Internet Ekstern alarm varsling PC for ekstern overvåkning Wireless Systems AS,R&D TLF PB 407, FAX KONGSBERG Rev. 5.A01 1

2 1.0 Netmaker TTS, Hardware WN-N100 RF-node Buss1 Buss2 WN-TK1 Temperatur sensor (TS) Ident LED Batterieliminator WN-B200/B202 Baseenhet POWER V 100mA RS PIN DSUB WN-N110 Tech-Node Input1,2 Input3,4 Ident LED Batterieliminator 2

3 2.0 Prosjektering og planlegging I tilbudsfasen må det fremskaffes tegninger som viser kjølemøblenes beliggenhet i butikken. 2.1 Nødvendig dokumentasjon Butikktegning : Prosjekteringen bør inneholde tegninger hvor følgende fremgår: Hvor kunden ønsker PC og baseenhet plassert. Hvor mange temp.sensorer som skal monteres i hvert kjølemøbel. Hvor mange RF-noder som inngår samt plassering av disse. Verifisere at antall temp. sensorer ikke overskrider 16 pr. RF-node ( 8 temp.sensorer pr. bus, det er 2 busser på hver RF-node.) 3 2 KD KD D02A 5 KD3 0 FD KR1 36D02C 36D03E 1 FD FR1 FD : Frysedisk FR : Fryserom KD : Kjøledisk KR : Kjølerom xxx Kjøleobjektets ident XXXXXX RF-Node Ident NetMaker TSF Butikkart for temp. overvåkning. X Tempsensor nummer Wireless Systems AS, R&D PB.407, 3604 Kongsberg Tlf FAX Bildet over viser et eksempel på butikkart for temperaturovervåkningen. Kartet er tegnet med utgangspunkt i et standard prosjekteringskart over butikken, men man har bare tatt med kjølemøblene. De blå rutene viser omtrentlig plassering av RF-nodene med ident. De grønne rutene viser objektenes navn slik som det vil fremkomme i TTS programmet på PC en : FD = Frysedisk, KD = Kjøledisk, FR = Fryserom, KR = Kjølerom. De røde sirklene viser temperatur sensorenes plassering. 3

4 2.2 Krav til PC NetMaker TTS er et PC basert system. PC en kan fint kjøre andre programmer samtidig med TTS programmet. PC for temperatur overvåkningen må tilfredstille følgende krav : Pentium / K6 1 serieport som ikke benyttes til andre formål. (2 hvis man skal benytte eksternt modem) Modem, eller en ekstra serieport eventuelt ledig PCI-slot slik at eksternt eller internt modem kan installeres hvis viderevarsling er ønskelig. 60 MB ledig harddiskplass. 16 MB RAM. En av følgende operativsystemer : Windows 95 ( Version a eller nyere ved overføring) Windows 98 Windows NT kan sendes fra den respektive butikk som har NetMaker TTS installert til sentralt i kjeden, kuldeentreprenør eller vaktselskap 2.3 Nødvendig utstyr til installasjonen Følgende utstyr brukes til NetMaker TTS installasjon : RF-noder med festebraket Temp. sensorer 4-leder moduler kabel Modular jack 4/4 T-stykke moduler jack 4/4 Tape fester til kabel Tape fester for strips Presstang for moduler jack 4/4 4

5 3.0 Installasjon Montøren bør ved første besiktigelse finne egnede steder for plassering av RF-noder og baseenhet. Start gjerne installasjonen med å montere disse. Det er ikke alltid entydig å velge antall RF-noder man skal bruke under installasjonen. Ofte så samler man f.eks kjøledisker som står i nærheten av hverandre til en RF-node. Det kommer an på hvor enkelt det er å trekke kabler fra diskene og til RF-noden. Prøv å minimalisere antall kabelmeter, men samtidig ikke overdriv bruken av RF-noder ( fordi disse er forholdsvis kostbare ). F.eks så er det vanlig å samle alle temp. sensorene til kjøle- og fryserom på lageret til en RF-node, fordi her er det som regel enkelt å trekke kabel. 3.1 RF-node installasjon Bruk medfølgende festebrakett til å skru fast RF-noden. Ofte er det greiest å feste den på kabelskinner, oppå himlinger inne i butikken, eller på veggen. På små flyttbare disker derimot, så er det kanskje ingen annen måte enn å feste den på selve disken. Kriterier for egnet plassering av RF-noden er : Unngå å montere antennen direkte mot metall flater. Mindre enn 250m fra baseenheten. Så nære temp. sensorene som skal tilkobles som mulig, slik at kabelstrekk, og dermed kost, kan holdes til et minimum. Konstant 220V stikkontakt.( Hvis man ikke velger å benytte back-up batteriene som hoved strømkilde. NB! Det må påregnes batteri bytte etter 6 til 12 mnd.) Optimalisere anlegget ved å benytte en RF-node til flere disker. Det anbefales at buss lengden ikke er lengre enn 40 meter pr. buss. (Buss 2 har noe kraftigere driv enn Buss 1) Bruk festebraket til å feste baseenheten. Den plasseres ofte over kontoret der PC en står eller like utenfor. Kriterier for egnet plassering av baseenheten er : Maksimum 5 (15) meter fra PC på f.eks kontoret.( Baseenhet leveres med 5 meter kabel som standard, 15 meter kabel kan bestilles spesielt.) Antennen bør monteres minimum 2,5 meter høyde over gulvet, og det må være 0,5 meter klaring fra tak. Konstant 220V stikkontakt i nærheten av PC en.( Strømforsyningen til baseenheten tilkobles PC-enden av basekabelen.) Prøv å legge opp til så få vegger og hindringer mellom baseenheten og RF-nodene som mulig, spesielt hvis det er stor avstand mellom baseenheten og enkelte RF-noder. 5

6 3.3 Installasjon av Temperatur Sensorer Når butikken nå er prosjektert og alt nødvendig utstyr er tilgjengelig, kan vi starte installasjonen. Vi anbefaler at man starter med å finne egnet sted for montere RF-noder ( se seksjon 3.1 ), som er bestemt av prosjekteringen. Når de er montert og man har tilkoblet batteri eliminator eller backup batteri (4 stk AA 1,5V) er RF-noden ferdig installert. Det er nå mulig å verifisere at RF-nodene har etablert kontakt med baseenhet.( Se og 6.2.1) Plassering av temp. sensorer Det er avgjørende for installasjonen at temp. sensorene blir plassert slik det fremgår av den videre beskrivelse for at anlegget skal kunne bli godkjent av Næringsmiddeltilsynet. Næringsmiddeltilsynet forholder seg til hver enkelt butikkinstallasjon og godkjenner anlegget basert på den installasjonen som er gjennomført der. Et generelt krav er at man skal plassere temp. sensorene på de steder i disken hvor man får representative målinger for den temperatur matvarene, som befinner seg i disken,har. I de fleste tilfeller blir dette gjort ved at man måler returluften i disken, men det trenger ikke alltid å være tilfellet Plassering av temp. sensorer i kjøledisker Etter retningslinjer fra Næringsmiddeltilsynet bør det installeres temp. sensorer på fremkant av hyller i disker med høyde over ca 1,5 meter. Videre bør det installeres temp. sensorer ved returluft inntak i alle diskenes seksjoner. ( Disken over har 3 seksjoner) Dette vil sikre at man med relativ god sikkerhet måler gjennomstrømning temperaturen og dermed også varenes temperatur. I disken over vil det bli installert 6 temp. sensorer etter disse retningslinjene. Noen ønsker å ikke måle returluften, som medfører at kun 3 temp. sensorer er tilfredsstillende for denne disken. 6

7 Plassering av temp. sensorer i frysedisker I frysedisker bør det plasseres temp. sensorer ved returluft inntak i alle diskenes seksjoner. ( Disken over har 4 seksjoner) Plassering av temp. sensorer i kjøle- og fryserom I kjøle- og fryserom plasseres det normalt en temperatursensor. Denne plasseres på veggen høyt oppe nær regulatortermostaten som allerede er installert i rommet. I store rom eller i f.eks melkerom med mange dører ut til butikken kan det være lurt å sette opp en eller flere sensorer i fremkant av hyllene mot dørene slik at man kan måle temperaturen hvor varene er plassert og at en dør ikke er blitt ordentlig lukket Tilkobling av temp. sensorer Kommunikasjonen mellom RF-noden og temp. sensorene baserer seg på digital overføring, slik at systemet er robust i forhold til støykilder. Temp. sensorene er nummerert fra 0 til 7 (adresser), og det kan kun benyttes ulike adresser på samme kabel. Kobler man like adresser på to eller flere temp. sensorer til samme kabel vil man ikke kunne lese riktig temperatur!! Temperatur sensorene tilkobles en 4-leder moduler kabel ( vanlig innendørs telefonkabel ). Kabelen termineres med en moduler jack 4/4 plugg ( vanlig telefonplugg ). For å sikre at termineringen blir utført riktig må det benyttes egnede tenger for dette. Det er også helt avgjørende at kabelen termineres med riktig polaritet. NB! Ved farger på lederne som vist skal alltid sort leder til venstre, respektive gul leder til høyre. Altså gul mot gul. Avmantlingslengder blir automatisk riktig hvis man bruker tangen riktig. 7

8 3.3.3 Montering av temp. sensorer Det er viktig at temp. sensorene blir montert riktig for å påse at man måler riktig temperatur. I f.eks en frysedisk, så er det et ekstremt miljø, med store temperaturforskjeller p.g.a avriming flere ganger i døgnet,som fører til at alt i sensoren blir isbelagt, vått og fuktig om hverandre. Temp. sensoren skal monteres slik at fuktigheten vil renne fra den under avriming, og ikke slik at fuktigheten på kablene renner mot den. Figuren nedenfor viser eksempler på hvordan temp. sensorene kan og ikke kan monteres. Slik som over skal temperatur sensorene monteres i frysedisker, fryserom, samt inne i kjøledisker. Dette gjør at fuktigheten renner ut av sensoren og ikke blir samlet opp inne i sensoren. Slik skal ikke temp. sensorene monteres, det kan føre til at den blir dekket av is, som igjen kan føre til feilmålinger. Temp. sensorene kan monteres rett, i kjøledisker på hyllenivå. Det er mange måter å feste temp. sensorene på, den enkleste monteringen avhenger av hvordan disken ser ut. Det mest vanlige er kanskje å stripse sensoren og/eller kabelen Buss lengder og T-Stykker Det anbefales at det ikke tilkobles kabler med en total lengde på over 35 meter PR. buss. (NB det er gjennomført installasjoner hvor den totale kabellengden er over 80 meter.) Vider må man være oppmerksom på at bruk av mer enn 3 T-stykkene pr. buss, kan resultere i at kabel lengdene må reduseres. Dette skyldes at T-stykkene oppfattes som dårligere koblinger enn temperatur sensorene. 8

9 3.4 Bruk av RF-Node som testinstrument RF-Noden er utstyrt med en 2-farget LED, som befinner på høyre endelokk. Lysdioden(LED) har følgende funksjoner: Spenningsindikasjon Når man tilkobler batterieliminator med spenning på i jack-plugg, vil LED lyse orange i 2 sekunder Installasjonstest av temp.sensorer Det kan ikke være tilkobling til buss1. Bussen man ønsker å teste kobles til buss2, der etter tilkobles batterieliminator. Etter 3 sekunder vil LED blinke med for eks følgende sekvens: Vent 3 sek. Dette viser at RF-Noden får lest Temp.sensor nummer : 1, 2 og 4 Eller Vent 3 sek. Dette viser at RF-Noden får lest Temp.sensor nummer : 0 og 7 Når en sensor er tilkoblet bør man benytte det enkle batteridrevne testinstrumentet til å verifisere at man har riktig tilkobling til temp. sensoren slik som vist under. NB! Man kan ikke ha like adresser (0-7) på sammen kabel!! Radio dekning Man kan verifisere om RF-Noden ser Base-Enheten ved å tilkoble batterieliminator, og deretter vente ca.4 sek. Vent 4 sek. Vent 6 sek. Vent 6 sek. Vent 6 sek. 9

10 3.5 Installasjon av TECH-Node Det Tekniske noden kalt TECH-NODE har 4 digitale input. TECH-Noden skiller seg fra RF-Noden ved at det ikke tilkobles busser til pluggene, men signaler. Hensikten er å kunne lese tilstanden på de potensialfrie kontaktene i f.eks maskinrom. Plassering og montering. Se 3.1 Den teknisk noden er utstyrt med serie nummer, og konfigurering og tildeling av navn på inngangene gjøres i Figurene under viser hvordan koblingen mot en potensialfri kontakt skal være. GND Input 3 Input 2 Input1 BUSS 1 BUSS 2 Input4 GND Tech-Node Potesialfri kontakt i maskin rom. Teknisk alarm Input 1,2,3,4 GND NC Normaly Close NO Normaly Open 10

11 4.0 Installasjon av PC program Når RF-noder og Baseenhet er installert etter kriterier gitt i seksjon 3.1, kan man installerere og konfigurere TTS5.xx, opprette kontakt med RF-nodene, samt se at den trådløse kommunikasjonen er tilfredsstillende og at alle RF-nodene befinner seg innenfor dekningsområde. Vi anbefaler at temp. sensorene også er installert og koblet til RF-nodene før man starter igangkjøring av systemet. 4.1 Installasjon av programvare TTS5.xx medfølger på to disketter. Installer TTS5.xx ved å sette inn diskett nr. 1 og kjør setup.exe. Følg de gitte anvisninger. Velg Finish, for å fortsette. Sett inn diskett 2 når du blir spurt om det og trykk Enter Lag Snarvei og Ikon Når programmet er ferdig installert må vi lage snarvei og legge ikon i hovedvindu. Høyreklikk på musa, og velg lag snarvei.. Trekk TTS5.0 (2) ut på hovedvindu, ved å holde venstre musknapp nede 11

12 4.1.2 Automatisk Oppstart av TTS programmet For at TTS programmet skal starte hver gang PC en startes på nytt, må vi legge TTS5xx.exe i oppstartsfolderen. Trekk pilen helt ned til oppgavelinjen spretter opp. Med pilen på oppgavelinjen trykkes høyre musetast, velg Egenskaper. Velg Programmene på Startmenyen, så Legg til.. For å enkelt finne TTS5xx.exe velges Bla gjennom.. Under C:\TTS5 finner du programmet TTS5xx, velg Åpne. ( Husk at filtype er satt til Alle filer.) Velg Neste> Bla neover til du finner Startup/Oppstart Velg fullfør, og deretter OK. Nå er TTS5.xx lagt i oppstartsfolderen og vil starte automatisk når PC en bli restartet. 12

13 5.0 Oppstart og konfigurering av TTS 5.xx Denne delen vil omhandle konfigurering av temperaturlogge programmet, TTS 5.xx TTS 5.xx har følgende funksjoner: Presenterer måledata for alle temp. sensorene Automatisk utskrift av loggedata, døgn/ uke Varsling ved alarm pr. GSM som tekstmelding Oppsett og kontroll av radiokommunikasjon mellom baseenhet og RF-noder Sjekk av tekniske feil på temp. sensorer, RF-noder, IR-sensorer og installasjon. Første gang du starter TTS5.xx blir du spurt om du ønsker å konfigurere NetMaker TTS, velg Yes. 5.1 Butikk Så må det fylles inn butikkdata som vist i figur 5.1. Identen til butikken, bør inneholde butikkens kjede nummer. Figur 5.1 Det må være fylt inn Ident, Butikk og Telefon før man trykker OK. 13

14 5.2 Brukeroppsett Neste vindu som kommer opp er brukeroppsettet. For å kunne betjene og gjøre endringer må det legge inn navn og passord til brukere. Alle som brukere som står på listen vil kunne kvittere for alarmer, endre temperatur grenser og motta alarmer hvis det ligger GSM-nummer (modem) eller e-post adresse tilknyttet brukeren. Navn: Skriv inn navn på brukere av NetMaker TTS loggesystem. Når man har skrevet inn navn og trykker enter knappen, vil følgende bilde komme opp. Skriv inn passord og trykk enter. E-post adresse: Hvis det er en etablert internetttilkobling på PC en, kan det sendes e-post alarmer til andre e-post adresser. Har brukeren mobilpost abonnement på sin GSM telefon kan det også sendes SMS meldinger som e-post. E-post adresse til en PC. SMS send som e-post til mobil telefon. Command: Hvis PC en er tilkoblet et butikknett, hvor driftssentral har muligheter til å motta nettverkskommandoer, kan du skrive inn en kommando her. GSM-nummer: GSM-nummer til de som skal varsles, med modem tilkoblet PC en eller hvis driftssentralen kan motta kommandoer for viderevarsling til GSM-telefoner. Super: Det er kun de navn hvor super er huket av som får aksess til å endre på brukerlisten. 14

15 5.3 Tekniske brukere Her skal bare installatør og eventuelt kulde entreprenør skrive inn brukernavn. Kun tekniske brukere har aksess til TESTMODE 6.0, og oppsett for tekniske alarmer. Tekniske alarmer gir varsling, som hvis ikke et objekt blir oppdatert med nye temperaturer,(ikke kontakt, Driftsfeil, osv) Navn: Skriv inn navn på installatør eller andre som skal ha aksess til teknisk oppsett, trykk ENTER, skriv inn passord og trykk ENTER igjen. E-post adresse: Hvis det er en etablert internett tilkobling på PC en, kan det sendes e-post alarmer til andre e-post adresser. Har brukeren mobilpost abonnement på sin GSM telefon kan det også sendes SMS meldinger som e-post. Command: Hvis PC en er tilkoblet et butikk nett, hvor driftssentral har muligheter til å motta nettverkskommandoer, kan du skrive inn en kommando her. GSM-nummer: GSM-nummer til de som skal varsles, med modem tilkoblet PC en eller hvis driftssentralen kan motta kommandoer for viderevarsling til GSM-telefoner Oppsett av tekniske alarmer Ved å huke av de respektive alarmene til hver bruker, vil disse bli varslet når følgende tilstander oppstår. Status melding: Oppsettet for status meldingen settes under system oppsett 5.12 Driftsfeil: Driftsfeil melding blir varslet hvis baseenhet ikke mottar noen relevante date innen en time. Mistet hoved spenning: Hvis en RF-Node eller Tech-Node er installert med backup batteri, og mister hovedspenningen fra batterieliminator (main power) vil dette bli varslet senest innen 15 minutter. Varslingen bli aktivert hvis en Node har gitt status om at den har main power og deretter mistet den. Objekt ikke oppdatert: Hvis ingen temperaturer på noen TS, ikke er mottatt inne (alarmfaktor *½ time) på et objekt, vil det gå alarm. Backup batteri lavt: 15

16 Hvis en RF-Node eller Tech-Node er installert med backup batteri, og backup spenningen faller til for lavt nivå vil dette bli varslet innen 15 minutter. Varslingen bli aktivert hvis en Node har gitt status om at den har backup power og deretter mistet den. Mistet kontakt med RF-Node: Hvis baseenheten ikke mottar data fra en RF-Node inne en ½ time, vil denne meldingen bli sendt. Denne meldingstypen brukes hvis man har mistanke om at en RF-Node eller TECH-Node er plasser ugunstig mhp radiosignaler. Se Maskinrom alarm: Er det installert Tech-Node i butikken og man ønsker å få alarmer til teknisk bruker huker man av denne. 5.4 Omfang Neste som kommer opp er Omfang. Her settes antall fryserom, frysedisker, kjølerom, kjøledisker og varmeskap. 5.5 COM port Velg den serieport som Baseenhet er tilkoblet, for TTS port. Benyttes eksternt modem kan man se hvilken port dette er tilkoblet. Er linje til modemet koblet gjennom en sentral hvor man må taste 0 for å få ekstern linje, settes 0W i modemprefiks Feilmeldinger ved COM/serie porter. Kommer denne meldingen, må følgende sjekkes: Er Base-Enhet tilkoblet PC.? Er det riktig COM port? Er det tilkoblet strøm til Baseenhet? (Batterieliminator) 16

17 5.5.2 Modem oppsett Hvis det er installert internt modem eller at man ikke kan se hvilken port det eksterne modemet er tilkoblet kan man benytte følgende prosedyre: Velg Start, så Innstillinger så Kontrollpanel. 5.6 Internett oppsett Internett tilkobling: Ingen. Oppringt: Dette velges hvis PC en har modem eller ISDN tilkobling som kobler seg opp hver gang man tilkobler seg Internett. Oppsettet for Internett på PC en må være klart på forhånd. Direkte: Hvis PC en har fastlinjetilkobling eller HUB, hvor man er online hele tiden. Klikk på modem, så diagnose. I dette tilfellet er modemet tilkoblet COM 3. Fra e-post adresse: Skriv inn butikkens e-post adresse. SMTP server: Skriv inn SMTP adresse. Telenor: mail.online.no, Tele2: pop.normail.no 5.7 Epost data oppsett E-post adresse: Se 8.5 Sende logge og avrimingsdata over epost: Skriv inn de e-post adressene som loggedata skal skrives til e-post adressene må skilles med semikolon ; Loggedata: Send med halvtimes loggedata. Avrimingsdata: Send med avrimingsdata. 17

18 5.8 SMS Oppsett SMS Tilkobling: SMS Modul: Hvis det er tilkoblet et GSM Modem. Modem: Hvis det er modem tilkoblet. CMD: hvis SMS meldinger skal sendes gjennom driftssentral med en kommando linje. 5.9 Data logging Data katalogen er mappen hvor alle loggedataene og alarmfilene blir lagret hvert døgn. Man kan også, om ønskelig, sette opp en kopi katalog for brukere av for eksempel PC-Anywhere. Disse kan da slette innholdet fra kopi katalogen hver gang man har lastet det til en ekstern overvåknings PC Avrimings filer Hver gang temperaturen overstiger gul alarmgrense, vil loggeintervallet reduseres fra ½ time til 5 minutter. Denne loggeinformasjonen blir lagt i egne avriming filer, under den valgte katalog. Se Automatiske rapporter, Skriver oppsett Automatiske rapporter: Ingen: automatiske rapporter. Døgn: Utskriften blir skrevet hver natt ca kl Uke: Utskriften blir skrevet natt til mandag ca. kl Rapport Skriver: Hvis printeren står i nettverk eller man har flere printere tilkoblet. Skriv inn navnet på valgte printer. For eksempel : HPLaser. Hvis feltet er blankt vil standard skriver i windows bli brukt. 18

19 5.11 System oppsett Disable minimalisering: Ikke mulig å minimalisere TSS vinduet. Bare oppdater hvis aktiv: Oppdatere temperaturene i hovedbilde, kun hvis TTS er aktiv. Blå ramme øverst. Legg program-vindu øverst ved alarm: Vis alarm i butikk data: Viser alarmer i skjerm beskytter til butikkdata Status melding NetMaker TTS kan sende statusmeldinger fra butikkene med valgt intervall. Intervallet settes i antall timer, max 168 timer = 1 uke. Er 168 valgt vil det sendes en status melding hver uke. 0 = ingen meldinger. Eksempler på meldinger: TTS Kongsberg Mat Status: Alt OK! TTS Kongsberg Mat Status: Alarmer,Gule: 2,Røde: 1. Ikke oppdaterte punkter: 7av342. Alarmer,Gule: Det er 2 Gule(interne) og 1 Røde(eksterne) alarmer som ikke er kviterte for, på det tidspunktet status meldingen ble sendt. Ikke oppdaterte punkter: 7av 342. Det mangler 7 loggepunkter på en eller flere temperatur sensorer. Andre meldinger: Ingen fil, Feil ved lesing av loggedata, Ingen loggedata: Feil ved loggefilene 5.13 Oppfølgingsalarm Hvis forsinkelsen settes til annen verdi enn 0, blir det sendt oppfølgingsalarm etter det antall loggepunkter forsinkelse man ønsker. Intervallet mellom hvert loggepunkt er en ½ time. Velges 2 vil det bli sendt en oppfølgingsalarm etter en time, som vil vise hvordan temperaturen i objektet som har gitt alarm utvikler seg. 19

20 5.14 AL-Tel oppsett Base-Enhet leveres i 2 varianter, uten relé WN-B200 og med 2 relé WN-B202. Her bestemer man hvilke alarmer som skal varsles igjennom AL-Tel. Temperatur alarm: Aktiverer Relé 1 ved alarm. Teknisk RF-Noder: Aktiverer Relé 2 ved alarm. Objekt ikke oppdatert: Hvis ingen temperaturer på noen TS, ikke er mottatt innen (alarmfaktor *½ time) på et objekt, vil det gå alarm. Mistet hovedspenning: Hvis data fra RF-Node forteller at det kun er backup-batteri, etter at RF-Noden tidligere har meldt at den også har hovedspenning TECH-Node: Aktiverer Relé 2 ved alarm. Mistet kontakt: Varsler hvis ikke mottatt data innen 1 time. TECH-Node inngang 1: TECH-Node inngang 2: TECH-Node inngang 3: TECH-Node inngang 4: Varsler alarm hvis tilstanden endres til ikke normal posisjon/tilstand, som er satt i 5.15 TECH-Node oppsett. Altså : Hvis inngang 1 er huket av, og satt til normal posisjon/tilstand til NC(Normaly closed), vil det varsles alarm når TECH-Noden melder at tilstanden på inngang 1 er høy / open. WN-B202 medfølger en 4 leder kabel med følgende tilkobling: Rele1 : Normalt Lukket NC, mellom Gul og Rød ledning. Ved alarm åpnes kontakten i 2 sekunder. Rele2 : Normalt Lukket NC, mellom og Sort ledning. Ved alarm åpnes kontakten i 2 sekunder. Normal operasjon er når Base-Enheten er tilkoblet strøm og er i operasjon. 20

21 5.15 TECH-Node TECH-Node: Skriv inn TECH-Node ident, skrevet på enheten. NO = Normaly Open, Lav NC = Normaly Closed, Høy Beskrivelse for inngang: Skriv inn beskrivelse for hva inngangen skal varsle. Denne teksten vil også bli skrevet i alarm meldingen, SMS og Epost Nytt objekt Velg denne for å legge til et nytt objekt utover det som er definert i omfang under oppstart første gang. 21

22 6.0 Test Mode NB! Når man er i test mode slipper man å bruke passord på alle kommandoer/endringer. NB! Det er kun i Test Mode man kan endre størrelsen på hovedvinduet. For å komme i Test Mode må man velge Test på hovedmeny så TestMode. Velg teknisk bruker ved å klikke på pil ned i teknisk brukerliste. Tast så inn passord, og trykk enter. NB! Det er bare tekniske brukere har tilgang til Test Mode. Nå kommer det opp to nye vindu. Status og Mottatt Data. Klikk på hovedvindu for å velge tegne butikken tilnærmet slik den er innredet 22

23 6.1 Tegne Butikk Under Konfigurering i hoved meny velges Endre Objekt oppsett. Alle objektene vil nå får en hvit ramme. Ved å peke på denne hvite rammen øverst i objektet kan man flytte objektene. For å endre størrelsen på objektene må du peke på rammen av objektet til det kommer frem piler som indikerer at objektene kan endre størrelse og fasong. Under Konfigurering velges Endre Objekt oppsett igjen for å avslutte tegning av butikk innredning. Når du går ut av Endre Objekt oppsett, vil tekst og temperaturindikator sentreres i objektet automatisk. 23

24 6.2 Konfigurere Temperatursensorer til respektivt objekt. Velg et objekt ved å klikke på det engang. Dette vinduet kaller vi nivå 2. Her velges Objekt oppsett under Konfigurering. Skriv inn RF-node ident og bussnummer til hver temperatursensor. Dette skal stå på installasjonstegning. Se avsnitt 8.6 Endre Temperatur grenser, for ytterligere informasjon om dette. Trykk OK når ferdig. 24

25 Nå er det kommet 2 temperaturindikatorer i objektet, og i mottatt data vinduet er det RF- Node identen kommet opp. Sett pilen på den hvite rammen (tilsvarende som på Endre Objekt oppsett) og flytt den der hvor den fysisk er plassert i disken. Trykk deretter Oppsett ok. Når man er i Test Mode er det er ramme ved hver Temperatur indikator som viser hvilken RF- Node, Buss og Temperatur sensor adresse den er tilkoblet Poll RF-Node Klikk nå på Mottatt data vinduet. Klikk så på får å verifisere at vi har kontakt med RF- Node. Knappen for polling blir nå rød og man kan lese i Status vinduet: Når Base-Enheten mottar data fra RF-Noden,vil alle temperaturindikatorene få verdier. 25

26 6.2.2 Mottatt data vindu Ikke kontakt med RF-noden. Dette betyr at baseenheten ikke fikk kontakt med RF-noden. Dette kan ha flere årsaker. Vent først i noen minutter for å sjekke om den får kontakt etter hvert. Hvis så ikke skjer, sjekk at RF-noden er koblet opp riktig etter de kriterier gitt i seksjon 3.1. Får man fortsatt ikke kontakt med den, prøv å ta den med der PC en er installert, sett i power i RFnoden uten temp. sensorer, og sjekk om man da oppnår kontakt. Hvis man fortsatt ikke får kontakt er det sannsynligvis en feil ved RF-noden, forutsatt at man oppnår kontakt med noen andre RF-noder. Får man ikke kontakt med noen RF-noder, så er det sannsynligvis noe feil på baseenheten. Hvis man får kontakt med RF-noden der PC en er installert, men ikke der RF-noden skal installeres, så prøv og flytt den noen meter fra sin opprinnelige plass. Mistet kontakt med RF-noden : # Denne meldingen kommer først etter at man har hatt kontakt med RF-Noden. Dette kan skyldes at man har dårlig spenningstilførsel, at RF-Noden er plassert ugunstig eller at det kan være feil med RF-Noden. Baseenheten har mistet kontakt # ganger med RF-Noden. Radio Signal, Base:##, Node: ## Med dette menes at baseenheten har fått kontakt med RF-noden, og man kan se den trådløse radiosignalstyrken fra RF-noden til baseenheten,base, og radiosignalstyrken fra baseenheten og til RF-noden,Node. (Det er toveis radiokommunikasjon mellom RF-nodene og baseenheten). Radio Signal bør være 1 eller mer. Hvis Radio Signal er lavere enn 0,5 så ligger RF-noden antageligvis for langt unna baseenheten, eller så er den montert ugunstig eller feil, se 3.1. Det kan også skje at det er såkalte nullpunkter, dvs at enkelte steder så kan det være dårlige radioforhold selv innenfor rekkevidden til baseenheten, og det kan hjelpe å flytte RF-noden et par meter. Hvis forskjellen på Radio Signal, Base og Node er større enn ca 2, så er det noe feil med RF-noden. Eller hvis denne forskjellen kan sees på alle RF-nodene så er det sannsynligvis noe feil med baseenheten. (5,0=-60dBm, 4.0=-70dBm, 3.0=-80dBm, 2.0= -90dBm, 1.0 = -100dBm, 0.5 = -105 dbm) Tid ##:##:## Dette er siste tidspunktet baseenheten tok kontakt med RF-noden. Denne tiden baserer seg på PC-klokken Backup low! Dette betyr enten at det ikke er montert backup batterier ( Det er ikke vanlig å montere dette hvis RF-noden benytter batterieliminator ), eller at backup batteriene bør skiftes ut. 26

27 BUS1 TS0=-23 TS1=-18. etc. Hvis en eller flere temp. sensorer er koblet til RF-noden vil temperaturene fra hver av disse komme frem, med BUS1 eller BUS2 foran, ettersom temp. sensorene er tilkoblet BUS1 eller BUS2. Skulle det mangle noen temp. sensorer, så er disse sannsynligvis ikke tilkoblet riktig. SDA low, SCL low, SDA high, eller SDA high Skulle noen av disse meldingene komme frem betyr det at en form for kortslutning på kabelen til temp. sensorene gjør at en av signalkabelene blir dratt høy eller lav slik at man ikke får lest ut noen temperaturer fra den BUS en det gjelder. Disse feilene skyldes som oftest at kabelen er polarisert feil vei (snudd). Når alle RF-nodene og temp. sensorene er lagt inn i TTS5.xx, og man har tilfredstillende kontakt med alle RF-nodene og temp. sensorene, så er man ferdig med oppsett av TTS5.xx, og man kan gå til Test menyen i hovedvinduet og huke av testmode. Da vil Mottatt data vinduet bli borte, og TTS5.xx er klar til bruk. 6.3 Test Printer Dette er en enkel test som tester om programmet har kontakt med printer. 6.4 Test Alarmvarsling Velg alarmtransmisjonstype. Denne testen verifiserer at programmet kommuniserer korrekt, og det vil bli sendt melding til de mobilnummer som står i brukerlisten. Teksten i denne SMS meldingen vil være: Dette er en SMS test fra Kongsberg Dagligvare. 6.5 Terminer SMS Denne kommando terminerer alle meldinger som ligger i kø for å bli sendt. Benyttes hvis det oppstår problemer med modemet etter at programmet er igangkjørt. NB! Aksjoner mot modem vises i hovedvindu (nivå 1) ved sending av SMS meldinger. 6.6 Test Denne testen sender til de adresser som står i epost listen. NB! Testen forutsetter at automatisk oppkobling fungerer. 6.7 Test dosexe Starter programmet som er definer under Test Al-Tel Rele1 Tester rele1 ved at konten åpnes for 2 sekunder 6.9 Test Al-Tel Rele2 Tester rele2 ved at konten åpnes for 2 sekunder 27

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2

Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse Om ViaTracks... 3 Utstyr i esken / kobling og montering... 4 ViaTracks Web for Administrator... 6 Huske passord... 6 Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy... 6 Brukere...

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 rev. 1.23a - Emit as St. Halvards gt. 33 N-0192 OSLO 02.11.2010 www.emit.no : tel: + 47 22 91 03 00 fax: + 47 22 91 03 01 e-mail: emit@emit.no Denne bruksanvisningen

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer