MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK"

Transkript

1 MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet i ditt hjem. Mini Elite Viktig! 1. Les instruksjonene nøye før du setter i gang. 2. Ta kontakt med din forhandler hvis problemer oppstår. Ikke prøv å reparere produktet selv hvis noe skulle gå galt. 3. Plasser produktet på et tørt sted med normal temperatur for å unngå funksjonsfeil. Produktet bør ikke plasseres der det kan få noe form for støt eller slag. 4. Vær forsiktig når du skal fjerne batteriene fra produktet. De kan forårsake brannskader på hud eller eiendom hvis de er i kontakt med varme, ledende eller korrosive materialer. Fjern batterier hvis produktet ikke er i bruk over lengre tid, for å unngå korrosjon. 5. LCD skjermen er glass og bør behandles forsiktig for å unngå riper. 6. Produktet bør kun vaskes med en fuktig klut. Produktet bør ikke komme i kontakt med rengjøringsmidler. 7. Hvis du er i tvil om installasjonen av produktet, kontakt en elektriker før du setter i gang. Side 1 av 6

2 Instruksjoner for Eco eye Elite og Mini Oversikt Eco eye består av tre sensorer, en sender og en mottaker/display. Sensorene klipses rundt de innkommende eller utgående strømkablene til/fra din strømmåler. Dette kan normalt gjøres uten å kontakte elektriker. Sensorene plugges inn i senderen og informasjonen blir overført trådløst til displayenheten. På skjermen vises da informasjon om ditt strømforbruk (kilowatt, kostnader eller CO2 utslipp). 1. Sensorene De tre sensorene består hver av to deler som klipses rundt strømkablene inn eller ut av strømmåleren din. Press på siden for å separere de to delene. De to delene skal festes/klipses rundt hver sin inngående eller utgående kabel. Merk 1: Sensorene kan lage en summende lyd spesielt når den ikke er koblet til senderen. Dette er normalt. Merk 2: Produktet vil kun fungere med individuelle kabler og er ikke beregnet for overvåkning av enkeltapparater. Merk 3: Ikke bruk krefter for feste sensoren rundt kabler som er for tykke. Sensoren kan henge løst rundt kablene. Sensorene finnes i alternative størrelser som er tilgjengelige ved forespørsel. Test av strømkabel For å være sikker på at du har festet sensorene på de riktige strømkablene kan du bruke medfølgende testlampe. Den skal, hvis du har festet sensorene riktig, lyse rødt. Fjern testlampen og plugg sensorledningen inn i senderen. Det skader ikke produktet eller strømkablene dersom sensoren forsøksvis blir festet til feil kabel. 2. Senderen Åpne senderen ved å løfte på utløserhendelen, på senerens venstre side. Fest de to batteriene inn i senderen og forsikre deg om at de setter dem inn i riktig vei. LED lampen på senderen skal først lyse kraftig to ganger og så lyse svakt regelmessig hvert fjerde sekund. Merk: Det røde LED lyset som lyser hvert fjerde sekund viser at det trådløse signalet blir sendt på riktig måte. Et kraftig lys viser at en uregelmessighet er oppdaget. Dersom dette skjer, fjern batteriene og begynn oppstartsprosedyren på nytt. Bruk de to selvklebende putene (følger med), eller skruer (følger ikke med). Fest den i en passende avstand fra kablene som overvåkes. FØRST NÅ SKAL DU SETTE BATTERIER I MOTTAKER/SKJERM ENHET Side 2 av 6

3 3. Mottaker/skjerm Elite eller Mini Fjern batteridekselet og sett inn to AA batterier, forsikre deg om at du setter de inn riktig (se figur 1 og 2 under). Sett på batteridekselet. Enheten går gjennom en oppstartsrutine der det er mulig å endre enkelte parametre (valuta symbol, spenning osv se seksjon 10). Når kg CO2 dukker opp kan denne f.eks. settes til 0.05 (myndighetenes anbefalning). Trykk venstre/høyre piltast for justering. Når valutasymbolet dukker opp, kan dette endres til $ (fellessymbol for "penger"). Trykk på en piltast for å endre. Når tallet for "voltage" dukker opp, skal denne endres til 133 for et normalt 230 Volt strømnett. Trykk x antall ganger på venstre/høyre piltast. Merk: Startprosedyren kan alltid kjøres på nytt dersom man ønsker å endre innstillinger. Dette gjøres ved å ta ut/inn et av batteriene i displayet. Eco eye mottakeren viser automatisk gjeldene kw avlesning dersom sensoren og senderen er riktig tilkoblet. Et håndtrykk ikon vil også bli synlig nede i venstre hjørne av skjermen og vil blinke hver gang ett innkommende signal er mottatt. Elite monteringsalternativer Frittstående montering: Åpne støtteplatene. Ta de så langt ut at det kommer et klikk. Eco eye kan nå stå på et bord, pult, eller på en annen rett overflate. Veggmontering: Åpne støtteplatene og fjern monteringsrammen forsiktig. Fest monteringsrammen til veggen der du ønsker å henge den opp. Til dette kan du bruke selvklebende puter (følger med) eller skruer. Fest Ecoeye forsiktig til rammen. Alternativ veggmontering: Etter Eco eye er montert første gang kan dekselet vippes forover til det høres et klikk. Denne løsningen er ideell for montering høyere oppe på veggen. Programmering av klokke og strømpris Eco eye trenger å vite klokkeslett og din strømpris for å kunne gi deg riktig informasjon. (a) Hold inne den ovale knappen grønne knappen i 3 til 5 sekunder. Når du slipper vil et standard valuta symbol (, $ eller euro), et kw.hour ikon og et SET MODE ikon vises på skjermen sammen med blinkende nummer som kan justeres til din omtrentlige strømpris ved hjelp av + og piltastene. Pr. i dag vil denne normalt ligge på mellom 0,80 og 1,00 kr/kwh. Merk: Det er ikke vesentlig at du legger inn eksakt riktig strømpris, som kan variere over tid. Det viktigste er at wattmeteret skal gi deg en god indikasjon på hva strømforbruket koster deg. Husk: 1 kw = 1000 watt, 1000 watt i 1 time = 1 kwh Side 3 av 6

4 (b) Trykk på den ovale knappen igjen for å angi gjeldende klokkeslett. Et blinkende Time ikon blir synlig. Du angir først minutter ved hjelp av + og piltastene. (c) Trykk på den ovale knappen igjen for å aktivere timer. Bruk + og piltastene for å angi timer i 24 timers format. (d) Trykk på den ovale knappen for å lagre endringer og komme tilbake til normalmodus. Merk: Etter 10 sek. uten aktivitet vil Eco eye automatisk gå tilbake til normalmodus uten å lagre endringer. Drift Driften av Eco eye skjermen blir kontrollert med den ovale grønne knappen. Fra kw skjermbildet kan du ut fra nåværende strømforbruk få følgende informasjon: (a) Trykk på den ovale knappen en gang for å vise kostnader per time. (b) Trykk på den ovale knappen igjen for å vise kostnader per dag. (c) Trykk på den ovale knappen igjen for å vise kostnader per uke. (d) Trykk på den ovale knappen igjen for å vise kostnader per måned. (e) Trykk på den ovale knappen igjen for å vise kostnader per år. (f) Trykk på den ovale knappen igjen for å vise KG CO 2. På skjermen vises det da mengden CO 2 som vil slippes ut i atmosfæren hver måned (g) Trykk på den ovale knappen igjen for å vise gjeldene tid. (h) Trykk på den ovale knappen en gang til for å komme tilbake til kw skjermbildet Historiske data For hvert av punktene nevnt over (a f) har du tilgang til historiske data for hver av disse modusene. For eksempel hvis det vises kostnader per dag på skjermen, kan du se de individuelle kostnadene for de siste 32 dagene. Historie ikonet vil blinke på skjermen når du er på historiemodus. (a) Trykk på piltasten en gang for å vise historiemodus og beløpet /kostnadene som allerede er forbrukt i den gjeldende perioden. For eksempel gjeldende time, dag etc. (b) Trykk på piltasten igjen for å vise forbruket i tidligere perioder. På skjermen vil det stå 01. Beløpet/kostnadene i forrige periode vil vises på skjermen. Trykk på knappen igjen for å vise forbruket i 02 perioden etc. (c) Trykk på den ovale knappen når som helst for å komme tilbake til hovedskjermen/kw skjermbildet. Merk: Minnet i års modus kan nullstilles når som helst hvis du holder inne den ovale knappen i 15 sekunder helt til vises på skjermen. Dette kan brukes hvis du vil sjekke dine forbruk i en spesiell tidsperiode. Side 4 av 6

5 Automatisk veksling mellom moduser Eco eye kan automatisk veksle mellom de ulike modusene, med fire sekunders intervaller. For å starte dette gjør følgende: (a) Hold inne den ovale knappen, (b) Hold inne + piltasten, (c) Slipp den ovale knappen, (d) Slipp + piltasten. (e) For å fjerne vekslingen mellom modusene, gjenta handlingen (a) til (d). Endre valutasymbol og spenning (voltage) Når Eco eye aktiveres, går den gjennom en oppstartsrutine, hvor forskjellige skjermer med informasjon blir vist etter hverandre. Mens disse skjermene blir vist er det mulig å bytte standard ikonene/verdiene. (a) Valuta: Når et valutasymbol (, $ eller euro) blir vist på skjermen, trykk på enten + eller piltasten for å veksle mellom de ulike mulighetene. Når det ønskede valutasymbolet vises på skjermen, la enheten fortsette oppstartsrutinen og ditt valg vil bli satt som standard. (b) Spenning: Når spenningsikonet vises, trykk på enten + eller piltasten for å bytte nummeret på skjermen. Når det ønskede tallet vises, la enheten fortsette oppstartsrutinen og ditt valg vil bli satt som standard. Å endre frekvens for sender og mottaker/display Hvis flere Eco eye enheter er plassert nærme hverandre kan det være nødvendig å bytte overføringsfrekvensen. Standard kanalen er 2 men alle andre tall fra 1 til 30 kan velges, forutsatt at både senderen og mottakeren er på samme frekvens. a) Senderenheten Ta ut batteriene. Hold nede den lille knappen ved siden av der batteriene skal være ved hjelp av en blyant eller lignende, samtidig som du installerer batteriene på nytt. LEDlampen på forsiden vil lyse. Slipp knappen og umiddelbart trykk så mange ganger som den ønskede frekvensen. F.eks. ønsker du frekvens 5, trykk 5 ganger. LED lampen på forsiden vil blinke tilsvarende antall ganger som frekvensen du velger. Standard kanalen er nå omdefinert. b) Mottakerenhenten/displayet Under oppstartsrutinen vil mottakeren vise CH02 (gjeldende frekvens er 02). Bruk + og piltastene til å bytte frekvensnummeret til det samme som det du valgte for senderenheten (1 30). La Eco eye fortsette oppstartsrutinen. Standard kanal er nå omdefinert. Side 5 av 6

6 Feilsøking Lavt batteri Dobbelt blink på senderen betyr at det snart trengs nye batterier. Spenningssymbolet vises på skjermen ved lavt batterinivå for mottakeren/displayet. Signalstyrke Håndtrykkikonet (nederst til venstre på skjermen) har forskjellige funksjoner: Lenge på, kort av godt signal Lange av, kort på dårlig signal Ikon ikke synlig Ikke signal fra senderen For bedre signal Hvis signalene er dårligere enn de burde, kan du bruke den vedlagte antennen. Dette er et sjeldent problem, men med denne antennen kan du lett få signalene tilbake. Merk: En annen grunn til at du ikke får signal i det hele tatt kan være at du ikke har valgt samsvarende kanaler i senderen og i mottakeren. Garanti Dette Eco eye produktet har et års garanti mot feil mht. både materiell og utførelse. Garantien gjelder fra datoen produktet blir kjøpt. Denne garantien gjelder ikke for normal slitasje av produktet eller hvis produktet er misbrukt eller ved endringer av andre personer enn de som jobber med Eco eye. Garantien gjelder ikke riper i skjermen og heller ikke ødeleggelser eller feil ved innstalleringen av Eco eye, som det er advart mot i denne brukerveiledningen. For å få bruk for denne garantien, ta vare på kvitteringen og les alle instruksjonene nøye. Også tilgjengelig: Eco eye solo Et ekstra display (Elite eller Mini) som kan brukes i alle Eco eye systemer, uten behov for nye sensorer eller sender. Se eye.no for nærmere informasjon. LYKKE TIL! Side 6 av 6

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 NO Trådløs energimåler Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innholdsfortegnelse 2. Introduksjon...4 3. Sikkerhet...5 4. Forpakningens innhold...6 5. Knapper og funksjoner...7 5.1. Finn den innkommende

Detaljer

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Sikkerhet 4 Forpakningen inneholder 5 Finn den innkommende kabelen til din energimåler (UK, NO) 6 Finn den innkommende kabelen

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Trådløs energimåler. Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR

Trådløs energimåler. Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR NO Trådløs energimåler Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...4 2. Sikkerhet...5 3. Forpakningens innhold...6 4. Knapper og funksjoner...7 5. Installasjon...8 6. Koble

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer