Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd"

Transkript

1 Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd 1

2 Politikk og teater i 25 år Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: Norge feirer snart 100 år som fri nasjon. Dette blir markert med brask og bram over vårt vidstrakte land. Arrangementene står kø, vi går noen spennende uker i møte. Men det kommer til å koste! AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske 4H, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg 9 fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder fylkeskontakt, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Amatørteaterrådet Vest-Agder, Vestfold Amatørteaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfi nn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Ida Marie Holmin Hans Konrad Lundekvam Dagrun Ranberg Ronny Fagereng Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Grønland 0133 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 13. juni 2005 Forsidebilde: Se artikkel s. 6! Pengetrøbbelet forsetter for Norge 2005 AS (som er et statlig selskap). Dersom man skal tro de siste dagers avisoppslag ser det ut til at ekstraregningen blir på over 40 millioner kroner. Men opprydningen har så vidt begynt, så det kan hende at prislappen blir høyere. Denne regningen har regjeringen garantert for, og det er kulturdepartementet som må punge ut. Hvorfor skriver jeg om dette? Jo, fordi Norsk teaterråd i fl ere år har søkt om økning i statstilskuddet til våre medlemsorganisasjoner og til egne tilbud som bl.a Dramas, den unike databasen for manusutlån og rettighetsklarering. En av styrets hovedoppgaver de siste årene har vært å synliggjøre behovet for økte midler. Hva ville vel ikke skarve en million betydd for oss? Her kaster man ut over 40 millioner, og kanskje er dette bare toppen av isfjellet, til å betale for budsjettsprekker og dårlige inngåtte avtaler. For bare en million kunne Norsk teaterråd og våre medlemsorganisasjoner sørget for massiv økt aktivitet! Tenk hva våre medlemsorganisasjoner bidrar med for å ivareta tradisjoner, være nyskapende og for at lokale teatergrupper får tilbud om kurs og kompetanseheving. Hvorfor blir ikke denne aktiviteten verdsatt? Og hvorfor er det så vanskelig å se verdien av organisasjonenes arbeid og hvorfor er det så lett å gi underskuddsgarantier? Norsk teaterråd avholder årsmøte 11. til 12. juni. Flere omfattende saker skal opp til behandling. Styret har utarbeidet et helt nytt arbeidsprogram, som ikke er like detaljert som tidligere program, men som holder fokus på viktige arbeidsoppgaver for Teaterrådet. Styret har også lagt frem forslag til nye fordelingskriterier. Forslaget tar utgangspunkt i aktivitetskravet til kulturdepartementet. Styret regner med en spennende og høylydt debatt på årsmøtet! Norsk teaterråd runder 25 år i år. Jubileet blir markert i forbindelse med vårt årsmøte, med et eget jubileumsseminar som stiller spørsmål om det er plass til og behov for politisk teater i dag, og med en jubileumsmiddag for å feire oss selv. En jubilant har lov til å sette opp en ønskeliste, så også denne 25- åringen. Jubilantens ønsker er for det første at politikerne anerkjenner de frivillige organisasjonenes arbeid og for det andre at kultur-/ frivillighetsministeren gir vår organisasjon et pengeløft når statsbudsjettet for 2006 blir lagt frem. Det fortjener det frivillige Teater-Norge! I dette nummer: Leder: Politikk og teater i 25 år 2 Den lange valgkampen 3 Ny musikk tilgjengelig for Bringsværds Alice lengter tilbake 3 På plakaten 4&5 Norsk Amatørteaterfestival på Det Norske Teatret 6 Teatret som politisk arena - seminar 7 NM i teatersport TM - regionale uttak 8 2

3 Den lange valgkampen - Hva betyr det for den frivillige kulturen? De fl este partiene har avholdt sine landsmøter og partiprogrammene for de neste fi re stortingsårene er spikret. Kulturløfterne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjennom det siste året fl agget kultur som en viktig sak, og de har lagt forventingslisten høyt dersom det blir regjeringsskifte. Frivillighetsministeren har også kommet på banen og invitert til møte. "Så bra!" kan kulturen rope vi er på den politiske dagsorden! Endelig! For det har ikke vært lett å fronte det kjedelige politiske temaet kultur, når man kjemper mot fengende saker som skole, helse, eldre og innvandrere. Men nå kan det virke som at noe er i gjære. Norsk teaterråd har vært positive til at frivilligheten fra 1. januar 2005 fi kk sin egen minister. Vi så det som et godt tegn på at regjeringen fulgte opp Sem-erklæringen og ønsket å satse på det frivillige Norge. Vi har imidlertid med skuffelse merket oss at det ikke har kommet mange utspill fra den kanten, men vi er nå veldig glade for at ministeren tar initiativ til et møte med oss. Vi ser frem til en dialog, og er glade for at politiske mål følges opp i praksis. Dette lover godt for valgløftene. Kulturløfterne A, SP og SV har frontet kultur og med det lagt forventingslisten meget høyt. Et samlet kulturnorge vil garantert reagere kraftig dersom ikke disse løftene følges opp med konkret handling, om det blir regjeringsskifte vel og merke. Disse partiene må sørge for et betydelig pengeløft til kulturdepartementet i kommende stortingsperiode, det må bli et løft som merkes! Vi hilser valgkampen velkommen og forventer et kraftig pengeløft for kulturen som sådan og den frivillige kulturen spesielt i kommende stortingsperiode! God kulturvalgkamp! Christin Sund, generalsekretær Ny musikk tilgjengelig for Bringsværds Alice lengter tilbake DRAMAS har gleden av å informere om at Dag Braathens musikk til denne fantastiske musikalske fabelen nå foreligger utgitt. Kommentaren.. SV kulturpolitiske talsmann Magnar Bergo oppsummerer i en pressemelding av 13. mai det reviderte budsjettet på denne måten: " - En del små og gode initiativ, men langt i fra noen seier for kultur-norge." Alice lengter tilbake er Tor Åge Bringsværds frie fortsettelseshistorie om hvordan det gikk med Alice lenge etter at hun hadde vært på sin reise i Eventyrland. Alice er nå blitt en gammel dame som ikke føler seg hjemme i den verden vi andre lever i. Hun lengter tilbake til Eventyrland, men det er så vanskelig å fi nne det riktige kaninhullet! Musikken er skrevet med piano-akkompagnement, med mulighet for å leke seg og improvisere. Dag Braathen understreker at musikken strutter av glede og overskudd, og at han storkoste seg da han skrev den. Vi i DRAMAS er kjempeglade for at dette tilbudet nå foreligger, da det til tider er vanskelig å skaffe skikkelig og komplett notemateriell til svært mange stykker. Alice lengter tilbake er et populært stykke som har lidt under dette problemet. Men nå er det altså løst! Denne nye utgivelsen fra Norsk Musikkforlag AS omfatter rollehefte, musikkhefte og ressursbok. Dermed kan man få tilgang til komplett underlagsmateriale for å få på beina en oppførelse av Alice lengter tilbake. Ta kontakt med DRAMAS for ytterligere informasjon om hvordan dere kan skaffe dere tilgang til å oppføre denne fl otte musikalske fabelen! Av Arnfi nn Hagen 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser Generasjoner i dialog teaterpedagogikk - Internasjonal konferanse Tid: november Sted: Lingen (Ems), Tyskland Det unge faget teaterpedagogikk opplever for tiden et betraktelig oppsving.samtidig står vi overfor et paradigmeskifte; grunnleggerne av faget er i ferd med å pensjonere seg, og nye krefter kommer til. I løpet fi re dager vil man diskutere ulike modeller, grensesnitt, konkrete erfaringer og akutte problemer innen teaterpedagogisk arbeid i global sammenheng, med fokus på generasjoner. Fire tema står på planen: 1) Drama i utdanning 2) Teater for utvikling 3) Teaterpedagogikk for estetikk/kunst og 4) teater for fi ktive (sosiale, religiøse, etniske) identiteter. Det blir dessuten artistisk program så vel som praktiske teaterverksteder. Internasjonale kursledere er booket inn. Konferansespråk: tysk og engelsk. Arrangør: Det Europeiske IATA/ AITAsenteret i samarbeid med lokale mydigheter samt Universitetet i Osnabrück. Europäisches Zentrum der IATA/AITA, tlf. +49 (0) , e-post: offi eurtheatre.net, Frist for registrering: 1. september 2005 DATS sommerkurs 2005 Tid: 26. juni - 2. juli Sted: Rødding Højskole, Rødding, Danmark Det blir kurs i instruksjon, avansert skuespillertrening, dramatikerens arbeid, iscenesettelsesteknikker/teaterpedagogikk og tekniske effekter. Les mer på Årsmøte 2005, jubileumsseminar og jubileumsmiddag i Norsk teaterråd Sted: Oslo Tid: juni I forbindelse med at Norsk teaterråd er 25 år i 2005 feirer vi med å invitere til seminar om politikk og teater og jubileumsmiddag i forbindelse med vårt årsmøte i Oslo juni. Seminar om politikk og teater: 10. juni kl Visning av "Lille K" kvelden før kl Seminaret setter søkelys på hva samtiden krever av teatret i dag, og hvilken rolle samfunnet skal ha i samfunnsutviklingen. Seminarpris kr. 150,- Jubileumsmiddag: 10. juni kl på Grefsenkollen. Egenandel kr. 450 (begrensede plasser) Årsmøte: 11. og 12. juni i AOFs lokaler,oslo. Norsk Amatørteaterfestival 2005 Sted: Det Norske Teatret Tid: juni Under Norsk Amatørteaterfestival spelar teatergrupper i Noregs Ungdomslag på Det Norske Teatret. I tillegg vert det skipa til heile 15 kurs med lærarar mellom anna frå Det Norske Teatret. Det vert kurs i regi, forteljing, fysisk teater, utvikling av manus, musikal, skodespelarteknikk for gutar og jenter, dikt- og verselesing, sminke, lys og dyrekarakterar. Forutan kurs og framsyningar, vert det skipa til seminar, lunsj og lyrikk og festivalfest. Kontakt Noregs Ungdomslag, tlf Sjå Sommarkursa i Noregs Ungdomslag Sted: Romerike folkehøgskole, juli Ta kontakt med Noregs Ungdomslag, tlf for påmelding. Sjå Iscenesett! - kurs i regi og instruksjon Kurset tek føre seg instruktøren sin arbeidsprosess frå ide til framsyning. For å få fullt utbytte av kurset bør du ha erfaring frå teaterarbeid, til dømes som skodespelar, som instruktør eller gjennom tidlegare kurs. Gjennom kurset får du auka innsikt i instruktøren sitt arbeid med skodespelarane, ulike stilartar og verkemiddel. Sentrale tema i kurset er analyse av dramatiske tekster, litteratur som dramatisk materiale, dramatisk utvikling, skodespelarteknikk, spenning mellom aktørar samt ulike problem og utfordringar instruktøren står overfor. Deltakarane vil fungere som skodespelarar for kvarandre. Kurslærar er Morten Krogh. Revy frå A til Å Kurset tek føre seg revyarbeidet frå A til Å. Deltakarane skal lage ein revy i løpet av veka, med premiere siste dag på kurset. Det er nyttig om du har noko erfaring frå arbeid med revy, teater, musikk eller dans, men du kjem langt med entusiasme og læreslyst! Gjennom kurset får du ei grunnleggande innføring i revysjangeren. Du får arbeide med regi og instruksjon av revynummer og prøve deg som revyartist. Du får også innføring i å skrive revytekster og kunnskap om bruk av musikk og dans i revyarbeidet. Kurset gjev også innsikt i produsentfunksjonen i revyarbeidet og arbeidet med ulike verkemiddel. Barneteaterfestival i New Delhi Sted: New Dehli, India Tid: november internasjonale barneteaterfestival med tema kulturell utveksling. Målgruppen er barn i alderen 8-14 år. Opphold dekket for 10 barn og 2 voksne, men reisekostnader bæres av gruppen. Arrangør er NIPA, det indiske AITA/IATAsenteret. Kontakt Norsk teaterråd for søknadskjema og mer info! 9th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) inviteres til festival med mottoet: 4

5 på plakaten s støtteordninger "La oss spille sammen - la oss hjelpe hverandre". Gruppen må være der i hele festivalperioden (ankomst 13., åpning 14. juli). Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Søknadsskjema fås hos Norsk teaterråd. Søknadsfrist: 15. september Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/ dbl.rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på FIESTA 2005 Sted: Caracas, Venezuela Tid: desember 2005 Prisfestival med høyt nivå. Priser gis for beste forestilling, beste gruppe, beste regissør beste skuespiller og skuespillerinne, beste biroller og beste scenografi. Kontakt Norsk teaterråd for søknadsskjema og mer info, alternativt send e-post til arrangøren på en disse adressene: Frist for søknad: ikke oppgitt Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! PIT - Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival Sted: Porsgrunn Tid: juni 2005 Kurs, forestillinger og utstillinger, brusteinsball og festivalgate! Les mer på arrangør: Grenland Friteater, Frist for søknad: ikke oppgitt Skuret teaterfestival Sted: Trondheim Tid: august Til sammen over 30 arrangement preger Trondheim i 10 dager. Forskjellig type scenekunst er ønsket! Ta kontakt med Atle Fredagsvik, tlf , atle_ Påmeldingsfrist: ikke oppgitt Sommerkurs på NISS Tid: se Sted: Oslo Nordisk institutt for scene og studio arrangere sommerkurs i blant annet lydteknikk, musikkteori, bass og trommer, bandarrangering, lys, scene- og pyroteknikk, fortellerteknikk og videoproduksjon, skuespillerteknikk og make-up. Kontakt: NISS, tlf , Frifond teater Søk Frifond teater! Løpende søknadsfrist. Kriterier er som følger: 1. dere er demokratisk oppbygd 2. dere driver aktivitet på frivillig basis 3. dere arbeider for og med barn og unge under 26 år, og minst 1/3 av medlemmene i gruppa er i denne alderen 4. dere arbeider i lokalmiljøet Enkel rapport må skrives i etterkant. Finn søknadsskjema på eller ring Norsk teaterråd! IATA/AITAs Kultur og utdanningsfond Den internasjonale amatørteaterorganisasjonen AITA/IATA har opprettet et nytt fond for kultur og utdanning. Intensjonen med fondet er å gi økonomisk støtte til utdanningsprosjekt i medlemslandene. AITA/IATAmedlemmer (Teaterrådet) kan søke om støtte fra fondet, som har følgende retningslinjer: - prosjektet gjelder utdanning og/eller teater; - prosjektet må være relatert til offi sielle AITA/IATA arrangement, eller ellers ha sterke bånd til AITA/IATA. Søknadsfrist 1. juni og 1. november. Kontakt teaterrådet hvis dere går med tanker om prosjekt som kan falle innenfor! Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfi nn Hagen på tlf , eller e-post Se også Teaterrådes reisestøtte Har dere i teatergruppa lyst til å reise på en av festivalene på disse sidene? Norsk teaterråd gir støtte til teatergrupper som reiser på festival i utlandet! Formålet med støtteordningen lyder slik: "Reisetilskuddsordningen har som formål å bidra til og fremme at teatergrupper representerer Norge i internasjonale sammenhenger, slik som internasjonale festivaler, verksteder ol." Last ned retningslinjene fra 5

6 Bli med på Norsk Amatørteaterfestival på Det Norske Teatret! juni inviterer Noregs Ungdomslag i samarbeid med det Norske Teatret til Norsk Amatørteaterfestival. Målet er at festivalen skal vere med og sette dagsorden for eit mangfaldig teater i framtida. Temaet for festivalen er samspel. Samspel mellom amatørar og profesjonelle, nye og tradisjonelle uttrykk og ulike kulturar. Kom og bli med og fyll heile dagen med teater og kurs om du vil! Kurs Det vert halde ni kurs under festivalen. Kurs i regi med utgangspunkt i musikal gjev øvingar på korleis regissør og skodespelarar kan jobbe fram ei scene ut frå personlege føresetnader. I byrjinga var handlinga er ein verkstad som set fokus på fysiske verkemiddel innanfor teatret. Utvikling av manus/framsyning inspirert frå ein roman eller novelle er eit kurs der ein tek utgangspunkt i ein tekst og syner korleis denne kan inspirere til ei framsyning på teateret. Musikal fokuserer på korleis du kan få fram ei god musikalrolle. Folkedans på scene gjev ei innføring i korleis ein kan lage ei heilskapleg framsyning gjennom å bruke ulike formidlingsteknikkar. Skodespelarteknikk for gutar Frå Romeo til James Bond er eit kurs som tek føre seg ulike mannstypar og korleis du kan byggje opp dette. Eit tilsvarande kurs vert halde for jenter under tittelen Skodespelarteknikk for jenter - Frå Julie til Evita. Sminke passar fi nt for deg som ynskjer meir kunnskap om maskelegging, karaktersminke og dyremasker og Lys i teatret gjev ei innføring i grunnleggjande prinsipp for bruk av lysutstyr. Framsyningar Pilotframsyninga Lille K har urpremiere under festivalen. I Lille K, med Ruseløkka skole i Oslo, Klyp deg i armen da vel!, med Kampen skole i Oslo og Vi har en drøm, med Søgne Ungdomslag, fortel barn og ungdom med ulik kulturbakgrunn om kva dei er opptatt av. Vi gler oss til å sjå ein stormannsgal Bør Børson jr. frå Lyngstad på Nordmøre, eit klaustrofobisk drama i Onkel Vanja frå Oslo, eit Siste stikk som òg har funne stad i Skjåk og Spellaget i BUL i Oslo, som vil vekke til live statuar med historier frå eit hundreår. Festivalen vil òg vise folkedans, spel og korsong. Både Fant og Fente og Bygdelagskoret i Oslo i samarbeid med Kongsberg Spel- og dansarlag gjer kulturarven levande gjennom å sprenge grenser. Fristar programmet? Les meir på Bilde over: Lyngstad UL syner fram stykket Bør Børson jr. Vi ler av Bør men blir glade i han også. (foto: Lyngstad ungdomslag) Bilde under: Tredje klasse ved Ruseløkka skole syner pilotframsyninga Lille K under festivalen. (Foto: Silje Hjelle Strand) Bilde forsiden av bladet: Fant og Fente eksperimenterer med folkemusikk og dans på scena.(foto: Tina Vilenica) 6

7 Teatret som politisk arena Norsk teaterråd og Noregs Ungdomslag inviterer til jubileumsseminar. Norsk teaterråd fyller 25 år. Teaterrådet har gjennom 25 år jobba for gode vilkår for den frivillige scenekunsten. Noregs Ungdomslag har med seg ein over hundre år lang teatertradisjon, som har vore i stadig utvikling. Tida er inne for å spørje kva teatret skal vere for folk og i samfunnsutviklinga i dei neste hundre åra? Kva meiner teaterfolk, media, interesseorganisasjonar og politikarar om teatret si vidare utvikling? Har teatret i dag ei rolle i samfunnsdebatten? HATS har pusset opp hjemmesiden sin! HATS har ønsket å videreutvikle sine informasjonsrutiner. Ønsket om å pusse opp hjemmesiden samt gjøre den mer interaktiv har hatt prioritet. Så nå er den her - Sjekk den ut og kom med tilbakemeldinger på om den amatørteateret verdig! God tur! DET BRINNER EN ELD RØROS 2005 «Et historisk musikkspill ved Slagghaugene» Premiere 4. august kl Forestillinger aug. og august 2005 Billettbestilling på tlf eller epost: Pris voksen/barn kr 290,-/kr 170,-. Vi har grupperabatter. Hotellpakke inkl. billett NOK 820,- pr. person i 1 døgn i dobbeltrom kan bestilles på tlf er valår. Gjennom seminaret vil vi setje søkjelys på dei viktige utfordringane for samfunnet i det 21. hundreåret. Er det behov for eit nytt politisk teater? Vi får mellom anna høyre om, og oppleve korleis performanceartist Kate Pendry jobbar med politisk teater. Tor Arne Ursin held innlegg om det nå er tid for eit nytt politisk teater. Trine Skei Grande, Egil Johansen og Kristian Seltun deltar i debatten om kva ein kan og bør lage politisk teater om i vår tid. Torsdag 9. juni kl viser Norsk Amatørteaterfestival Lille K i prøvesalen på Det Norske Teatret. (Sjå bilete forrige side) Ein dag vart Lille K innkalla til skulen utan å få vite kvifor. Han undra seg på om det var draum eller røyndom. Ei framsyning for BARNET. Dette er ei undersøkande pilotframsyning, eit draumspel med utgangspunkt i Prosessen av Franz Kafka. Regi Morten Krogh. Vi oppfordrar alle deltakarane på seminaret til å få med seg denne framsyninga. Norsk Amatørteaterfestival vert skipa til av Noregs Ungdomslag og Det Norske Teatret juni. Billettar til framsyninga (kr. 100) kjøper du på Det Norske Teatret. Billettelefon er Ordstyrar: Åsleik Engmark skodespelar Innleiare: Kate Pendry perfomanceartist Tor Arne Ursin skodespelar/regissør Grenland friteater Trine Skei Grande Stortingsrepresentant, Venstre Egil Johansen styreleiar Norske Teaterverksteder Kristian Seltun kunstnarisk leiar Black Box teateret Steinar Arnesen Styreleiar Norsk teaterråd Liv Hege Skagestad Noregs Ungdomslag Tid og stad: Tid: Fredag 10. juni kl Stad: Det Norske Teatret. Registrering frå kl Pris: 150,- kr. pr. person Påmelding innan 7. juni. Send namn, adresse, e-post og telefonnummer til: Norsk teaterråd, tlf: eller e-post: Norsk teaterråd Pb 9136 Grønland 0133 Oslo 7

8 B-BLAD Sceneliv Norskteaterråd pb.9136 grønland 0133 Oslo NM i teatersport TM - Regionale uttak i teatersport 2005 Midt-Norsk Mesterskap 2. april på Byscenen i Trondheim var det første av seks regionale uttak til NM i teatersport TM Arrangørene i Improoperatørene har følgende fornøyde melding: "Stemningen fra 150 publikummere var upåklagelig og jeg vil påstå at dette har vært det beste Midtnorske Mesterskapet noensinne. Improoperatørenes tilstedeværelse og uttrettelige arbeid i trønderbyen gjennom fl ere år har fått opp nivået på teaterimprovisasjon i regionen. Vinnerlaget som går til NM ble Dramatiske Herrers Selskab fra Ringve videregående skole og består av: Ivar Aam, Petter Rossvold og Øyvind Bjøru." (Sven Veine, trener) Nord-Norsk Mesterskap Vinneren er nå kåret, melder arrangør Hålogaland Amatørteaterselskap: "NNM gikk av stabelen på Sinus i Bodø lørdag 7. mai og ble en stor suksess! 7 lag konkurrerte om den gjeve tittelen, og videre til NM på Lillehammer "Nårge" skal nå forberede seg til NM i teatersport som arrangeres på Lillehammer hvert år i september. Der skal de forsvare Nord-Norges ære som teatersportinger. HATS gratulerer og sier bare: break-a-leg!!!" (www.hats.no) Her har du fortsatt mulighet til å melde laget ditt på: Innlandsmesterskapet Tid: 4. juni Sted: Kulturhuset Banken på Lillehammer Kontaktpersoner: Kulturpyramiden v/ Brit Myklebost, tlf , eller NATF v/helen tlf Sørlandsk Mesterskap Tid: 13. august Sted: Rosegården Teaterhus, Kristiansand Kontaktperson: AVA v/thomas Gjestland, aterhus.no, tlf / Vestnorsk Mesterskap Tid: 27. august (NB: merk ny dato) Sted: VTs lokaler i Bergen Kontaktperson: VT v/steinar Thorsen, no, tlf Norsk Mesterskap i teatersport TM arrangeres på Lillehammer 3. september, som vanlig under NATFs Teaterdager. Regionale uttak står teaterrådets medlemsorganisasjoner og fylkesråd for. Finn ditt mesterskap over, og meld gruppa di på nå! (Foto: Trine Smestad) Østlandsk Mesterskap (bildet over) ble avholdt på Teaterbåten Innvik 30. april. Hele 16 lag stilte til dyst for å kjempe om billetten til NM i teatersport TM på Lillehammer i september. Hele fi nalen var et forrykendte teatersportshow med høy kvalitet og høyt tempo. Så var også dommer Tony Totinos umiddelbare kommentar etter showet at fi nalen var på høyde med teatersportshowene i Canada i glansdagene på 70-tallet. Laget som vant ØM i Teatersport 2005 og følgelig drar til Lillehammer i høst heter "Improtent 2." Foruten fornøyde dommere og publikum tyder følgende sitater fra deltakerne på at det rett og slett var gøy, og at arrangementet, som NATF Oslo i samarbeid med Oslo Teatersenter sto for ble bra: "Hei Ronny [Fagereng, red. anm.] og takk for kjempefl ott gjennomført ØM! All ros og heder til deg som gidder å styre med organiseringen, konferansieringen etc. Og takk til de andre lagene for hyggelig og broderlig stemning! Vi hadde jævlig gøy i hvert fall!" "Hello Ronny! Alltid like morsomt, bortsett fra at det blir enda morsommere jo fl inkere vi blir! så neste gang blir det enda morsommere!"

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Frifond gjør det mulig! Frivillig vs profesjonell - hvor går grensen? Statsbudsjettet 2005 - igjen! Utveksling x 2: Immaturus i New York & Familien Mørland hos Loose Moose 2005

Detaljer

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side!

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side! India II: Dramagruppen fra Sand Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005 Ny manuskonkurranse! Se siste side! n r. 2 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04 3/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev KALENDER FRILUFTSSPILL- NUTU - en Askeladden uten hjelpere? Teaterfestival på Stord Pampaskalaset - en festival med barn i fokus! Hektisk vår Vi nærmer oss årsmøte

Detaljer

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, Hålogaland

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale

Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom Vrimmelvinge i Olevano Romano Sammen på tvers Flere instruktører ønskes! NM i teatersport

Detaljer

Tromsø Dialog 2011. Frikanalen

Tromsø Dialog 2011. Frikanalen Tromsø Dialog 2011 Frikanalen Amatørteaterdagene Union Scene Spelfondets Inspirasjonspris 2010 Nes Lenseteater Frifond 2010 1 N r. 1 / 2 0 1 1 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011!

Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011! Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011! Norge i Monaco! Frifond har ny profil - se siste side! Spelsommeren! Hvem har tatt min venstre sko? Revyfestival på Høylandet 1 N r. 3 / 2 0 0 9 N o r s k

Detaljer

Det koster å berøre Å arbeide med barn og teater. Bedre arenaer får flere til scenen Hvordan står det til med teaterscenene i distrikts-norge?

Det koster å berøre Å arbeide med barn og teater. Bedre arenaer får flere til scenen Hvordan står det til med teaterscenene i distrikts-norge? 1 Det koster å berøre Å arbeide med barn og teater Bedre arenaer får flere til scenen Hvordan står det til med teaterscenene i distrikts-norge? En forteller med mange hoder Bli kjent med Kvæsmebolet revylag

Detaljer

Gratangen teaterlag og Havlandet Gjør seg klare for Tromsø Dialog 2011

Gratangen teaterlag og Havlandet Gjør seg klare for Tromsø Dialog 2011 2 Gratangen teaterlag og Havlandet Gjør seg klare for Tromsø Dialog 2011 Internasjonal teatercamp i Tromsø Future Voices stiller med instruktører fra hele verden NM i revy på Høylandet HATS presenterer

Detaljer

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola 4 Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola IATA 2011 - IDEA 2010: Storesøster og lillebror Future Voices: Stjernelag til

Detaljer

LILLEHAMMER 20. - 22. SEPT. 2013

LILLEHAMMER 20. - 22. SEPT. 2013 1 LILLEHAMMER 20. - 22. SEPT. 2013 VELKOMMEN TEATERDAGENE 2013 Vi ønsker igjen velkommen til årets høydepunkt for teaterfolk! Helgen 20.-22. september tilbyr vi et spennende og allsidig program. Kursene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Gull og gråstein Møt: make-up artisten/stylisten. Varieté GARV Reisebrev fra vårturné i Europa

Gull og gråstein Møt: make-up artisten/stylisten. Varieté GARV Reisebrev fra vårturné i Europa 2 Gull og gråstein Møt: make-up artisten/stylisten Varieté GARV Reisebrev fra vårturné i Europa Meld deg på Tromsø Dialog 2011 Bli kjent med Øksfjord revygruppe Kalenderen for revy og teater HATS-MAGASINET

Detaljer

Teaterdagene 2014. Finagel Felespiller- Etter paraden Etter paraden vises åpningsforestillingen

Teaterdagene 2014. Finagel Felespiller- Etter paraden Etter paraden vises åpningsforestillingen Lillehammer 19. - 21. sept. 2014 1 VELKOMMEN Teaterdagene 2014 For 19. gang ønsker vi hjertelig velkommen til Teaterdagene på Lillehammer! 19. - 21. september er det her hos oss du bør befinne deg om du

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, styreleder i Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, styreleder i Ungdom & Fritid 1/2014 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Gjør dere klare til årets store ungdomsfest! MODDI: Politisk luring og musiker Søk om penger! Talentfabrikken:

Detaljer

HELGE REISTAD UTDANNINGSMODELL FOR NORSK AMATØRTEATER

HELGE REISTAD UTDANNINGSMODELL FOR NORSK AMATØRTEATER HELGE REISTAD UTDANNINGSMODELL FOR NORSK AMATØRTEATER OSLO SEPTEMBER 1988. INNHOLD: Side: INNLEDNING 3 KORT RESYMÉ OG SVAR FRA MEDLEMSORGANISASJONENE 4 NOEN REFLEKSJONER OG BEGREPSAVKLARINGER 10 NOEN OPPSUMMERENDE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE INNHOLD Frilynt Norge 1 Om Frilynt Norge 4 Frilynts kanaler 5 Lederen har ordet 7 Medlemmer 8 Forvaltningsrutiner nasjonalt og lokalt 17 Medlemsbesøk og medlemspleie 19 Teater

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Vi er Norges største vennegjeng!

Vi er Norges største vennegjeng! E D BYG U N M M ee mslag O D gdeungdo y G B N Norg s årgang. 015, 80. NR. 1/2 Medlems blad for Vi er Norges største vennegjeng! 13 sceneaktivitet side 12 og på s ku fo ed m kt je os Kultursprell pr ide

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

FESTIVAL SPESIAL! TROMSØ DIALOG 2011. Rampelysfestivalenl. Ny scene på Årvoll

FESTIVAL SPESIAL! TROMSØ DIALOG 2011. Rampelysfestivalenl. Ny scene på Årvoll FESTIVAL SPESIAL! TROMSØ DIALOG 2011 Rampelysfestivalenl Ny scene på Årvoll N r. 3 / 2 0 1 1 N o r s k t e a t e r r å d1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

fri ung a p r i l 2 0 0 8 : 1

fri ung a p r i l 2 0 0 8 : 1 ung a p r i l 2 0 0 8 : 1 & fri Ett skritt videre mot ungdomslov Ny barne- og likestillingsminister: Anniken Huitfeldt 20 år med dans og integrering Nettvett Kjeller n Rock Festival Måtte de viktige sakene

Detaljer