Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd"

Transkript

1 Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd 1

2 Politikk og teater i 25 år Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: Norge feirer snart 100 år som fri nasjon. Dette blir markert med brask og bram over vårt vidstrakte land. Arrangementene står kø, vi går noen spennende uker i møte. Men det kommer til å koste! AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske 4H, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg 9 fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder fylkeskontakt, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Amatørteaterrådet Vest-Agder, Vestfold Amatørteaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfi nn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Ida Marie Holmin Hans Konrad Lundekvam Dagrun Ranberg Ronny Fagereng Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Grønland 0133 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 13. juni 2005 Forsidebilde: Se artikkel s. 6! Pengetrøbbelet forsetter for Norge 2005 AS (som er et statlig selskap). Dersom man skal tro de siste dagers avisoppslag ser det ut til at ekstraregningen blir på over 40 millioner kroner. Men opprydningen har så vidt begynt, så det kan hende at prislappen blir høyere. Denne regningen har regjeringen garantert for, og det er kulturdepartementet som må punge ut. Hvorfor skriver jeg om dette? Jo, fordi Norsk teaterråd i fl ere år har søkt om økning i statstilskuddet til våre medlemsorganisasjoner og til egne tilbud som bl.a Dramas, den unike databasen for manusutlån og rettighetsklarering. En av styrets hovedoppgaver de siste årene har vært å synliggjøre behovet for økte midler. Hva ville vel ikke skarve en million betydd for oss? Her kaster man ut over 40 millioner, og kanskje er dette bare toppen av isfjellet, til å betale for budsjettsprekker og dårlige inngåtte avtaler. For bare en million kunne Norsk teaterråd og våre medlemsorganisasjoner sørget for massiv økt aktivitet! Tenk hva våre medlemsorganisasjoner bidrar med for å ivareta tradisjoner, være nyskapende og for at lokale teatergrupper får tilbud om kurs og kompetanseheving. Hvorfor blir ikke denne aktiviteten verdsatt? Og hvorfor er det så vanskelig å se verdien av organisasjonenes arbeid og hvorfor er det så lett å gi underskuddsgarantier? Norsk teaterråd avholder årsmøte 11. til 12. juni. Flere omfattende saker skal opp til behandling. Styret har utarbeidet et helt nytt arbeidsprogram, som ikke er like detaljert som tidligere program, men som holder fokus på viktige arbeidsoppgaver for Teaterrådet. Styret har også lagt frem forslag til nye fordelingskriterier. Forslaget tar utgangspunkt i aktivitetskravet til kulturdepartementet. Styret regner med en spennende og høylydt debatt på årsmøtet! Norsk teaterråd runder 25 år i år. Jubileet blir markert i forbindelse med vårt årsmøte, med et eget jubileumsseminar som stiller spørsmål om det er plass til og behov for politisk teater i dag, og med en jubileumsmiddag for å feire oss selv. En jubilant har lov til å sette opp en ønskeliste, så også denne 25- åringen. Jubilantens ønsker er for det første at politikerne anerkjenner de frivillige organisasjonenes arbeid og for det andre at kultur-/ frivillighetsministeren gir vår organisasjon et pengeløft når statsbudsjettet for 2006 blir lagt frem. Det fortjener det frivillige Teater-Norge! I dette nummer: Leder: Politikk og teater i 25 år 2 Den lange valgkampen 3 Ny musikk tilgjengelig for Bringsværds Alice lengter tilbake 3 På plakaten 4&5 Norsk Amatørteaterfestival på Det Norske Teatret 6 Teatret som politisk arena - seminar 7 NM i teatersport TM - regionale uttak 8 2

3 Den lange valgkampen - Hva betyr det for den frivillige kulturen? De fl este partiene har avholdt sine landsmøter og partiprogrammene for de neste fi re stortingsårene er spikret. Kulturløfterne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjennom det siste året fl agget kultur som en viktig sak, og de har lagt forventingslisten høyt dersom det blir regjeringsskifte. Frivillighetsministeren har også kommet på banen og invitert til møte. "Så bra!" kan kulturen rope vi er på den politiske dagsorden! Endelig! For det har ikke vært lett å fronte det kjedelige politiske temaet kultur, når man kjemper mot fengende saker som skole, helse, eldre og innvandrere. Men nå kan det virke som at noe er i gjære. Norsk teaterråd har vært positive til at frivilligheten fra 1. januar 2005 fi kk sin egen minister. Vi så det som et godt tegn på at regjeringen fulgte opp Sem-erklæringen og ønsket å satse på det frivillige Norge. Vi har imidlertid med skuffelse merket oss at det ikke har kommet mange utspill fra den kanten, men vi er nå veldig glade for at ministeren tar initiativ til et møte med oss. Vi ser frem til en dialog, og er glade for at politiske mål følges opp i praksis. Dette lover godt for valgløftene. Kulturløfterne A, SP og SV har frontet kultur og med det lagt forventingslisten meget høyt. Et samlet kulturnorge vil garantert reagere kraftig dersom ikke disse løftene følges opp med konkret handling, om det blir regjeringsskifte vel og merke. Disse partiene må sørge for et betydelig pengeløft til kulturdepartementet i kommende stortingsperiode, det må bli et løft som merkes! Vi hilser valgkampen velkommen og forventer et kraftig pengeløft for kulturen som sådan og den frivillige kulturen spesielt i kommende stortingsperiode! God kulturvalgkamp! Christin Sund, generalsekretær Ny musikk tilgjengelig for Bringsværds Alice lengter tilbake DRAMAS har gleden av å informere om at Dag Braathens musikk til denne fantastiske musikalske fabelen nå foreligger utgitt. Kommentaren.. SV kulturpolitiske talsmann Magnar Bergo oppsummerer i en pressemelding av 13. mai det reviderte budsjettet på denne måten: " - En del små og gode initiativ, men langt i fra noen seier for kultur-norge." Alice lengter tilbake er Tor Åge Bringsværds frie fortsettelseshistorie om hvordan det gikk med Alice lenge etter at hun hadde vært på sin reise i Eventyrland. Alice er nå blitt en gammel dame som ikke føler seg hjemme i den verden vi andre lever i. Hun lengter tilbake til Eventyrland, men det er så vanskelig å fi nne det riktige kaninhullet! Musikken er skrevet med piano-akkompagnement, med mulighet for å leke seg og improvisere. Dag Braathen understreker at musikken strutter av glede og overskudd, og at han storkoste seg da han skrev den. Vi i DRAMAS er kjempeglade for at dette tilbudet nå foreligger, da det til tider er vanskelig å skaffe skikkelig og komplett notemateriell til svært mange stykker. Alice lengter tilbake er et populært stykke som har lidt under dette problemet. Men nå er det altså løst! Denne nye utgivelsen fra Norsk Musikkforlag AS omfatter rollehefte, musikkhefte og ressursbok. Dermed kan man få tilgang til komplett underlagsmateriale for å få på beina en oppførelse av Alice lengter tilbake. Ta kontakt med DRAMAS for ytterligere informasjon om hvordan dere kan skaffe dere tilgang til å oppføre denne fl otte musikalske fabelen! Av Arnfi nn Hagen 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser Generasjoner i dialog teaterpedagogikk - Internasjonal konferanse Tid: november Sted: Lingen (Ems), Tyskland Det unge faget teaterpedagogikk opplever for tiden et betraktelig oppsving.samtidig står vi overfor et paradigmeskifte; grunnleggerne av faget er i ferd med å pensjonere seg, og nye krefter kommer til. I løpet fi re dager vil man diskutere ulike modeller, grensesnitt, konkrete erfaringer og akutte problemer innen teaterpedagogisk arbeid i global sammenheng, med fokus på generasjoner. Fire tema står på planen: 1) Drama i utdanning 2) Teater for utvikling 3) Teaterpedagogikk for estetikk/kunst og 4) teater for fi ktive (sosiale, religiøse, etniske) identiteter. Det blir dessuten artistisk program så vel som praktiske teaterverksteder. Internasjonale kursledere er booket inn. Konferansespråk: tysk og engelsk. Arrangør: Det Europeiske IATA/ AITAsenteret i samarbeid med lokale mydigheter samt Universitetet i Osnabrück. Europäisches Zentrum der IATA/AITA, tlf. +49 (0) , e-post: offi eurtheatre.net, Frist for registrering: 1. september 2005 DATS sommerkurs 2005 Tid: 26. juni - 2. juli Sted: Rødding Højskole, Rødding, Danmark Det blir kurs i instruksjon, avansert skuespillertrening, dramatikerens arbeid, iscenesettelsesteknikker/teaterpedagogikk og tekniske effekter. Les mer på Årsmøte 2005, jubileumsseminar og jubileumsmiddag i Norsk teaterråd Sted: Oslo Tid: juni I forbindelse med at Norsk teaterråd er 25 år i 2005 feirer vi med å invitere til seminar om politikk og teater og jubileumsmiddag i forbindelse med vårt årsmøte i Oslo juni. Seminar om politikk og teater: 10. juni kl Visning av "Lille K" kvelden før kl Seminaret setter søkelys på hva samtiden krever av teatret i dag, og hvilken rolle samfunnet skal ha i samfunnsutviklingen. Seminarpris kr. 150,- Jubileumsmiddag: 10. juni kl på Grefsenkollen. Egenandel kr. 450 (begrensede plasser) Årsmøte: 11. og 12. juni i AOFs lokaler,oslo. Norsk Amatørteaterfestival 2005 Sted: Det Norske Teatret Tid: juni Under Norsk Amatørteaterfestival spelar teatergrupper i Noregs Ungdomslag på Det Norske Teatret. I tillegg vert det skipa til heile 15 kurs med lærarar mellom anna frå Det Norske Teatret. Det vert kurs i regi, forteljing, fysisk teater, utvikling av manus, musikal, skodespelarteknikk for gutar og jenter, dikt- og verselesing, sminke, lys og dyrekarakterar. Forutan kurs og framsyningar, vert det skipa til seminar, lunsj og lyrikk og festivalfest. Kontakt Noregs Ungdomslag, tlf Sjå Sommarkursa i Noregs Ungdomslag Sted: Romerike folkehøgskole, juli Ta kontakt med Noregs Ungdomslag, tlf for påmelding. Sjå Iscenesett! - kurs i regi og instruksjon Kurset tek føre seg instruktøren sin arbeidsprosess frå ide til framsyning. For å få fullt utbytte av kurset bør du ha erfaring frå teaterarbeid, til dømes som skodespelar, som instruktør eller gjennom tidlegare kurs. Gjennom kurset får du auka innsikt i instruktøren sitt arbeid med skodespelarane, ulike stilartar og verkemiddel. Sentrale tema i kurset er analyse av dramatiske tekster, litteratur som dramatisk materiale, dramatisk utvikling, skodespelarteknikk, spenning mellom aktørar samt ulike problem og utfordringar instruktøren står overfor. Deltakarane vil fungere som skodespelarar for kvarandre. Kurslærar er Morten Krogh. Revy frå A til Å Kurset tek føre seg revyarbeidet frå A til Å. Deltakarane skal lage ein revy i løpet av veka, med premiere siste dag på kurset. Det er nyttig om du har noko erfaring frå arbeid med revy, teater, musikk eller dans, men du kjem langt med entusiasme og læreslyst! Gjennom kurset får du ei grunnleggande innføring i revysjangeren. Du får arbeide med regi og instruksjon av revynummer og prøve deg som revyartist. Du får også innføring i å skrive revytekster og kunnskap om bruk av musikk og dans i revyarbeidet. Kurset gjev også innsikt i produsentfunksjonen i revyarbeidet og arbeidet med ulike verkemiddel. Barneteaterfestival i New Delhi Sted: New Dehli, India Tid: november internasjonale barneteaterfestival med tema kulturell utveksling. Målgruppen er barn i alderen 8-14 år. Opphold dekket for 10 barn og 2 voksne, men reisekostnader bæres av gruppen. Arrangør er NIPA, det indiske AITA/IATAsenteret. Kontakt Norsk teaterråd for søknadskjema og mer info! 9th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) inviteres til festival med mottoet: 4

5 på plakaten s støtteordninger "La oss spille sammen - la oss hjelpe hverandre". Gruppen må være der i hele festivalperioden (ankomst 13., åpning 14. juli). Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Søknadsskjema fås hos Norsk teaterråd. Søknadsfrist: 15. september Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/ dbl.rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på FIESTA 2005 Sted: Caracas, Venezuela Tid: desember 2005 Prisfestival med høyt nivå. Priser gis for beste forestilling, beste gruppe, beste regissør beste skuespiller og skuespillerinne, beste biroller og beste scenografi. Kontakt Norsk teaterråd for søknadsskjema og mer info, alternativt send e-post til arrangøren på en disse adressene: Frist for søknad: ikke oppgitt Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! PIT - Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival Sted: Porsgrunn Tid: juni 2005 Kurs, forestillinger og utstillinger, brusteinsball og festivalgate! Les mer på arrangør: Grenland Friteater, Frist for søknad: ikke oppgitt Skuret teaterfestival Sted: Trondheim Tid: august Til sammen over 30 arrangement preger Trondheim i 10 dager. Forskjellig type scenekunst er ønsket! Ta kontakt med Atle Fredagsvik, tlf , atle_ Påmeldingsfrist: ikke oppgitt Sommerkurs på NISS Tid: se Sted: Oslo Nordisk institutt for scene og studio arrangere sommerkurs i blant annet lydteknikk, musikkteori, bass og trommer, bandarrangering, lys, scene- og pyroteknikk, fortellerteknikk og videoproduksjon, skuespillerteknikk og make-up. Kontakt: NISS, tlf , Frifond teater Søk Frifond teater! Løpende søknadsfrist. Kriterier er som følger: 1. dere er demokratisk oppbygd 2. dere driver aktivitet på frivillig basis 3. dere arbeider for og med barn og unge under 26 år, og minst 1/3 av medlemmene i gruppa er i denne alderen 4. dere arbeider i lokalmiljøet Enkel rapport må skrives i etterkant. Finn søknadsskjema på eller ring Norsk teaterråd! IATA/AITAs Kultur og utdanningsfond Den internasjonale amatørteaterorganisasjonen AITA/IATA har opprettet et nytt fond for kultur og utdanning. Intensjonen med fondet er å gi økonomisk støtte til utdanningsprosjekt i medlemslandene. AITA/IATAmedlemmer (Teaterrådet) kan søke om støtte fra fondet, som har følgende retningslinjer: - prosjektet gjelder utdanning og/eller teater; - prosjektet må være relatert til offi sielle AITA/IATA arrangement, eller ellers ha sterke bånd til AITA/IATA. Søknadsfrist 1. juni og 1. november. Kontakt teaterrådet hvis dere går med tanker om prosjekt som kan falle innenfor! Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfi nn Hagen på tlf , eller e-post Se også Teaterrådes reisestøtte Har dere i teatergruppa lyst til å reise på en av festivalene på disse sidene? Norsk teaterråd gir støtte til teatergrupper som reiser på festival i utlandet! Formålet med støtteordningen lyder slik: "Reisetilskuddsordningen har som formål å bidra til og fremme at teatergrupper representerer Norge i internasjonale sammenhenger, slik som internasjonale festivaler, verksteder ol." Last ned retningslinjene fra 5

6 Bli med på Norsk Amatørteaterfestival på Det Norske Teatret! juni inviterer Noregs Ungdomslag i samarbeid med det Norske Teatret til Norsk Amatørteaterfestival. Målet er at festivalen skal vere med og sette dagsorden for eit mangfaldig teater i framtida. Temaet for festivalen er samspel. Samspel mellom amatørar og profesjonelle, nye og tradisjonelle uttrykk og ulike kulturar. Kom og bli med og fyll heile dagen med teater og kurs om du vil! Kurs Det vert halde ni kurs under festivalen. Kurs i regi med utgangspunkt i musikal gjev øvingar på korleis regissør og skodespelarar kan jobbe fram ei scene ut frå personlege føresetnader. I byrjinga var handlinga er ein verkstad som set fokus på fysiske verkemiddel innanfor teatret. Utvikling av manus/framsyning inspirert frå ein roman eller novelle er eit kurs der ein tek utgangspunkt i ein tekst og syner korleis denne kan inspirere til ei framsyning på teateret. Musikal fokuserer på korleis du kan få fram ei god musikalrolle. Folkedans på scene gjev ei innføring i korleis ein kan lage ei heilskapleg framsyning gjennom å bruke ulike formidlingsteknikkar. Skodespelarteknikk for gutar Frå Romeo til James Bond er eit kurs som tek føre seg ulike mannstypar og korleis du kan byggje opp dette. Eit tilsvarande kurs vert halde for jenter under tittelen Skodespelarteknikk for jenter - Frå Julie til Evita. Sminke passar fi nt for deg som ynskjer meir kunnskap om maskelegging, karaktersminke og dyremasker og Lys i teatret gjev ei innføring i grunnleggjande prinsipp for bruk av lysutstyr. Framsyningar Pilotframsyninga Lille K har urpremiere under festivalen. I Lille K, med Ruseløkka skole i Oslo, Klyp deg i armen da vel!, med Kampen skole i Oslo og Vi har en drøm, med Søgne Ungdomslag, fortel barn og ungdom med ulik kulturbakgrunn om kva dei er opptatt av. Vi gler oss til å sjå ein stormannsgal Bør Børson jr. frå Lyngstad på Nordmøre, eit klaustrofobisk drama i Onkel Vanja frå Oslo, eit Siste stikk som òg har funne stad i Skjåk og Spellaget i BUL i Oslo, som vil vekke til live statuar med historier frå eit hundreår. Festivalen vil òg vise folkedans, spel og korsong. Både Fant og Fente og Bygdelagskoret i Oslo i samarbeid med Kongsberg Spel- og dansarlag gjer kulturarven levande gjennom å sprenge grenser. Fristar programmet? Les meir på Bilde over: Lyngstad UL syner fram stykket Bør Børson jr. Vi ler av Bør men blir glade i han også. (foto: Lyngstad ungdomslag) Bilde under: Tredje klasse ved Ruseløkka skole syner pilotframsyninga Lille K under festivalen. (Foto: Silje Hjelle Strand) Bilde forsiden av bladet: Fant og Fente eksperimenterer med folkemusikk og dans på scena.(foto: Tina Vilenica) 6

7 Teatret som politisk arena Norsk teaterråd og Noregs Ungdomslag inviterer til jubileumsseminar. Norsk teaterråd fyller 25 år. Teaterrådet har gjennom 25 år jobba for gode vilkår for den frivillige scenekunsten. Noregs Ungdomslag har med seg ein over hundre år lang teatertradisjon, som har vore i stadig utvikling. Tida er inne for å spørje kva teatret skal vere for folk og i samfunnsutviklinga i dei neste hundre åra? Kva meiner teaterfolk, media, interesseorganisasjonar og politikarar om teatret si vidare utvikling? Har teatret i dag ei rolle i samfunnsdebatten? HATS har pusset opp hjemmesiden sin! HATS har ønsket å videreutvikle sine informasjonsrutiner. Ønsket om å pusse opp hjemmesiden samt gjøre den mer interaktiv har hatt prioritet. Så nå er den her - Sjekk den ut og kom med tilbakemeldinger på om den amatørteateret verdig! God tur! DET BRINNER EN ELD RØROS 2005 «Et historisk musikkspill ved Slagghaugene» Premiere 4. august kl Forestillinger aug. og august 2005 Billettbestilling på tlf eller epost: Pris voksen/barn kr 290,-/kr 170,-. Vi har grupperabatter. Hotellpakke inkl. billett NOK 820,- pr. person i 1 døgn i dobbeltrom kan bestilles på tlf er valår. Gjennom seminaret vil vi setje søkjelys på dei viktige utfordringane for samfunnet i det 21. hundreåret. Er det behov for eit nytt politisk teater? Vi får mellom anna høyre om, og oppleve korleis performanceartist Kate Pendry jobbar med politisk teater. Tor Arne Ursin held innlegg om det nå er tid for eit nytt politisk teater. Trine Skei Grande, Egil Johansen og Kristian Seltun deltar i debatten om kva ein kan og bør lage politisk teater om i vår tid. Torsdag 9. juni kl viser Norsk Amatørteaterfestival Lille K i prøvesalen på Det Norske Teatret. (Sjå bilete forrige side) Ein dag vart Lille K innkalla til skulen utan å få vite kvifor. Han undra seg på om det var draum eller røyndom. Ei framsyning for BARNET. Dette er ei undersøkande pilotframsyning, eit draumspel med utgangspunkt i Prosessen av Franz Kafka. Regi Morten Krogh. Vi oppfordrar alle deltakarane på seminaret til å få med seg denne framsyninga. Norsk Amatørteaterfestival vert skipa til av Noregs Ungdomslag og Det Norske Teatret juni. Billettar til framsyninga (kr. 100) kjøper du på Det Norske Teatret. Billettelefon er Ordstyrar: Åsleik Engmark skodespelar Innleiare: Kate Pendry perfomanceartist Tor Arne Ursin skodespelar/regissør Grenland friteater Trine Skei Grande Stortingsrepresentant, Venstre Egil Johansen styreleiar Norske Teaterverksteder Kristian Seltun kunstnarisk leiar Black Box teateret Steinar Arnesen Styreleiar Norsk teaterråd Liv Hege Skagestad Noregs Ungdomslag Tid og stad: Tid: Fredag 10. juni kl Stad: Det Norske Teatret. Registrering frå kl Pris: 150,- kr. pr. person Påmelding innan 7. juni. Send namn, adresse, e-post og telefonnummer til: Norsk teaterråd, tlf: eller e-post: Norsk teaterråd Pb 9136 Grønland 0133 Oslo 7

8 B-BLAD Sceneliv Norskteaterråd pb.9136 grønland 0133 Oslo NM i teatersport TM - Regionale uttak i teatersport 2005 Midt-Norsk Mesterskap 2. april på Byscenen i Trondheim var det første av seks regionale uttak til NM i teatersport TM Arrangørene i Improoperatørene har følgende fornøyde melding: "Stemningen fra 150 publikummere var upåklagelig og jeg vil påstå at dette har vært det beste Midtnorske Mesterskapet noensinne. Improoperatørenes tilstedeværelse og uttrettelige arbeid i trønderbyen gjennom fl ere år har fått opp nivået på teaterimprovisasjon i regionen. Vinnerlaget som går til NM ble Dramatiske Herrers Selskab fra Ringve videregående skole og består av: Ivar Aam, Petter Rossvold og Øyvind Bjøru." (Sven Veine, trener) Nord-Norsk Mesterskap Vinneren er nå kåret, melder arrangør Hålogaland Amatørteaterselskap: "NNM gikk av stabelen på Sinus i Bodø lørdag 7. mai og ble en stor suksess! 7 lag konkurrerte om den gjeve tittelen, og videre til NM på Lillehammer "Nårge" skal nå forberede seg til NM i teatersport som arrangeres på Lillehammer hvert år i september. Der skal de forsvare Nord-Norges ære som teatersportinger. HATS gratulerer og sier bare: break-a-leg!!!" (www.hats.no) Her har du fortsatt mulighet til å melde laget ditt på: Innlandsmesterskapet Tid: 4. juni Sted: Kulturhuset Banken på Lillehammer Kontaktpersoner: Kulturpyramiden v/ Brit Myklebost, tlf , eller NATF v/helen tlf Sørlandsk Mesterskap Tid: 13. august Sted: Rosegården Teaterhus, Kristiansand Kontaktperson: AVA v/thomas Gjestland, aterhus.no, tlf / Vestnorsk Mesterskap Tid: 27. august (NB: merk ny dato) Sted: VTs lokaler i Bergen Kontaktperson: VT v/steinar Thorsen, no, tlf Norsk Mesterskap i teatersport TM arrangeres på Lillehammer 3. september, som vanlig under NATFs Teaterdager. Regionale uttak står teaterrådets medlemsorganisasjoner og fylkesråd for. Finn ditt mesterskap over, og meld gruppa di på nå! (Foto: Trine Smestad) Østlandsk Mesterskap (bildet over) ble avholdt på Teaterbåten Innvik 30. april. Hele 16 lag stilte til dyst for å kjempe om billetten til NM i teatersport TM på Lillehammer i september. Hele fi nalen var et forrykendte teatersportshow med høy kvalitet og høyt tempo. Så var også dommer Tony Totinos umiddelbare kommentar etter showet at fi nalen var på høyde med teatersportshowene i Canada i glansdagene på 70-tallet. Laget som vant ØM i Teatersport 2005 og følgelig drar til Lillehammer i høst heter "Improtent 2." Foruten fornøyde dommere og publikum tyder følgende sitater fra deltakerne på at det rett og slett var gøy, og at arrangementet, som NATF Oslo i samarbeid med Oslo Teatersenter sto for ble bra: "Hei Ronny [Fagereng, red. anm.] og takk for kjempefl ott gjennomført ØM! All ros og heder til deg som gidder å styre med organiseringen, konferansieringen etc. Og takk til de andre lagene for hyggelig og broderlig stemning! Vi hadde jævlig gøy i hvert fall!" "Hello Ronny! Alltid like morsomt, bortsett fra at det blir enda morsommere jo fl inkere vi blir! så neste gang blir det enda morsommere!"

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian nr. 4/2005 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Protokoll Oslo, 5. - 6. juni 2010 SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet i representantskapet. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Telemark musikkteater TMT

Telemark musikkteater TMT Telemark musikkteater TMT 1 Bakgrunn og initiativ Dei gode regionale kulturscenene er for lite brukte til regionale produksjonar.. Potensialet ikkje utnytta. Ideen har blitt drøfta gjennom år, og er inspirert

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

Voss 28. 30. oktober 2011 Folkedans, teater, bunad og organisasjon

Voss 28. 30. oktober 2011 Folkedans, teater, bunad og organisasjon Voss 28. 30. oktober 2011 Folkedans, teater, bunad og organisasjon Leiaren har ordet. Så er vi i gang med et nytt storkurs. I år reiser vi til Voss 28. 30. oktober. Vi skal arrangere kurs i bunad, organisasjon,

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Bergen, 13.-14. juni 2009 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet. Vestlandske teatersenter ved Steinar

Detaljer

sine lesere God sommer!

sine lesere God sommer! Sceneliv ønsker sine lesere God sommer! Årsmøte i teaterrådet Gard - fremdeles i Polen Kulturkomiteen Første årsmøte i Aust-Agder teaterråd n r. 4 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer!

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Pulverprisen til teaterrådet! Ung i Europa - Gard i Polen Kulturkomiteen, hvem er det? Kultur - med loven i hånd Teater for alle - teater fritt for grenser

Detaljer

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 Vi jubilerer med

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Halvårs rapport for 2012 del 2

Halvårs rapport for 2012 del 2 Sceneinstruktør I Sør Helgeland Cezary A. Szewczyk Til Nordland Fylkeskommune Kultur og miljøavd. Scenekunst Scenekunstlederen Tor Ove Karlsen Vik 2013-06-21 Halvårs rapport for 2012 del 2 Liste over sceneinstruktørens

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen.

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. SONGBIRD En tribute til Eva Cassidy Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. Om programmet: I dag blir Eva Cassidy beskrevet som en

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag -

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014 - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - KURS A RETTLEIING I FOLKEDANS Korleis gje born og unge høve til å

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04 3/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev KALENDER FRILUFTSSPILL- NUTU - en Askeladden uten hjelpere? Teaterfestival på Stord Pampaskalaset - en festival med barn i fokus! Hektisk vår Vi nærmer oss årsmøte

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005 Friluftsliv i skolen Velkommen til Fokuskonferansen Det er en glede for Tromsø kommune å ønske velkommen til den første Fokuskonferansen. Spesielt gledelig er det å kunne

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

nr. 1/2005 Norsk teaterråd

nr. 1/2005 Norsk teaterråd Manuskonkurransen: Eventyrlig påskerøre til topps! Frifond teater - en støtteordning i utvikling Laiv og Frifond teater Klarerte kontrakter 2004: Intet nytt under følgespotten! nr. 1/2005 Norsk teaterråd

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

NM i teaterport: historisk 3x5!

NM i teaterport: historisk 3x5! Mondial dû Théâtre i Monaco Pulver 05! NUTU: Sommerskole på Færøyene! NM i teaterport: historisk 3x5! Barneteatergruppen Solsikek på HC Andersenfestival www.teater.no får nytt design VI HAR FLYTTET! Merk

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Norsk Amatørteaterråd

Norsk Amatørteaterråd 1/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev Gavepakken Frifond! Ung og hekta på teater? HATS - 50 år i år! Kulturmeldingen - nå er det opp til Stortinget! HATS 50 år I Tromsø har det nettopp vært arrangert

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORSK TEATERRÅD. Tilstede: Ivar Christiansen, Kristin Saltkjelvik, Tine Solvang, Frode A. Rismyhr, Pernille D.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORSK TEATERRÅD. Tilstede: Ivar Christiansen, Kristin Saltkjelvik, Tine Solvang, Frode A. Rismyhr, Pernille D. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORSK TEATERRÅD Møtetid: 13. desember 2013 Møtested: Norsk teaterråd Tilstede: Styret: Ivar Christiansen, Kristin Saltkjelvik, Tine Solvang, Frode A. Rismyhr, Pernille D. Johnsen

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover.

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. - FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. Torsdag 10/2 fra kl. 17: Spillkveld SJAKKTURNERING Her har du mulighet til å

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?» Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Peer for alle 2011» Foto: Borgny Berglund Tekst: Dag Balavoine Prosjektleder «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?»,

Detaljer

NR. 1/2004 - Norsk teaterråd. Lurer du på hva du holder i hånden? Trippelt navneskifte i NAT!! Les om årsmøteresultatene på side 2, 3 og 8!

NR. 1/2004 - Norsk teaterråd. Lurer du på hva du holder i hånden? Trippelt navneskifte i NAT!! Les om årsmøteresultatene på side 2, 3 og 8! NR. 1/2004 - Norsk teaterråd Lurer du på hva du holder i hånden? Trippelt navneskifte i NAT!! Les om årsmøteresultatene på side 2, 3 og 8! Sceneliv Det er sommer og vi kan så smått gire ned. Vi har gjennomført

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2016 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Ny Regjering - ny politikk?

Ny Regjering - ny politikk? Ny Regjering - ny politikk? Ny regjering - ny politikk? Partienes programmer Regjeringserklæringen Politiske signaler (utspill m.m.) Oppsummering Arbeiderpartiet Ruste opp bibliotekene slik at de tilfredsstiller

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

De så opp til ham og strålte av glede

De så opp til ham og strålte av glede De så opp til ham og strålte av glede SALME 34,6 12. 13. februar 2016 Strand Hotel Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk De så opp til ham og strålte av glede SALME 34,6 Hjertelig velkommen

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 2 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 2 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 2 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari...

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari... PROGRAM VELKOMMEN TIL FESTIVAL! Verdens minste festival om de minste, for de minste skal bli en morsom og spennende festival om insekter for hele familien. Barneteatertrilogien fra insektverdenen er fullbyrdet

Detaljer

Å skape og presentere ei framsyning

Å skape og presentere ei framsyning Å skape og presentere ei framsyning Ei spennande utfordring i norskfaget i Vg3 er kombinasjonen av det å møte tekstar andre har skrive, og å skape noko sjølv. Ifølgje læreplanen skal de «setje saman og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer