Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet"

Transkript

1 Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

2 Dette handler litt om Håkon Bleken, litt om og Maria Mena.

3 og litt om Oskar 11 år

4 Det er barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1. januar 2012)

5

6 Barneombudet skal være barn og unges talsperson - det vil si alle under 18 år som bor i Norge

7 Barndommen som en egenverdi, og ikke et stopp på veien

8 Barneombudet var 30 år i 2011! Arbeidet har dreid seg mye om barnevern, vold mot barn, skole, barnehage og mobbing Men, det handler også om livskvalitet og retten til kunst og kultur Målfrid, Trond Viggo, Trond, Reidar & Anne Tegning: MQH

9 Barneombudet og kunst og kultur; Ikke kunstnerisk kvalitet, men ut fra rettighetsperspektiv

10 Artikkel 31 - Hvile og fritid 1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

11 Artikkel 31 - Hvile og fritid 2.Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons og fritidsaktiviteter.

12 del 1: Retten til lek, er hva som skiller barn fra voksne

13 Del 2: - mulighet til å utvikle en alternativ intelligens Artikkel 31: Er en svevende artikkel som skal sikre unges kreative liv

14 tilskuer.. Barn og unge har rett til både å være

15 og deltager

16 Hvordan står det til på kunst- og kulturfeltet for barn og unge? -ulike signaler og innspill fra flere hold

17 Historikk: 2005: Kulturdugnad -Representanter fra institusjoner - Tänka framåt, men gjöra nu Møter med diverse aktører: Nationaltheatret, Rogaland Teater, DKS, Scenekunstbruket, Det Norske Teatret, NRK, Norsk Filminstitutt, Dramatikkens Hus, Rom for Dans, Den Norske Opera og Ballett, Kunstløftet, Nasjonalmuseet + +, Deltager på ulike konferanser og faglige fora 2009: Opprettelse av arbeidsgruppe 2010: Brev til Kulturministeren - forslag om en NOU - hva går direkte av midler på statsbudsjettet til barn og unge? 2011: Innspill til Kulturutredningen Besøk i Stockholm 2012: Barn som utøver

18 Stikkord vi sto igjen med: Status, holdninger, synlighet og økonomi - Feltet preget av ildsjeler og ensomt arbeid - Kunst og kultur som egenverdi, ikke bare nytteverdi, forebygging eller pedagogikk - Behov for en helhetstanke og en større oversikt

19 Inspirasjon fra Sverige: Ingen vits med økonomi hvis ikke det er samhandling Ikke undervurdere barne- og ungdomsperspektiv inn i utdanningen Økt kompetanse

20 Barn og unge er storforbruker av lokale tjenester

21 Mange hensyn å ta, alle skal med! Fra boka BARN, Foto: fotoelev på Ringve Videregående skole, Trondheim

22 Tilbud av alle typer i hele oppveksten Nybegynner. og talent

23 Bruke den kompetansen som ligger hos de unge selv Ungdommens nasjonalforsamling 2012

24 Hvorfor er kunst og kultur viktig? Martin: musikk har hjulpet oss ungdommer og barn fordi vi har kjent oss igjen i musikkteksten. Margrethe: Musikk er en viktig del for barn og ungdom, gjennom å høre på teksten og stemningen i musikken, vil det være situasjoner som vi kjenner oss igjen i, det er også situasjoner som gjør at den kan styrke oss. Gjennom musikken vi hører på fra dag til dag, vil det ofte vise hvordan en person har det. Margrethe: Samtidig som mye annet av kultur og hobby kan være med på å stimulere barn og ungdom i vanskelige/stressende situasjoner. Det vil kunne få dem til å fokusere på andre ting, man er ofte på den tiden sammen med venner, som står dem nært. For meg har skriving hjulpet meg mye. Var med i en dikt gruppe. Dette hjalp meg gjennom tøffe tider, med venner, familie og meg selv. Jeg fikk gjennom dikt og noveller skrevet ned hva jeg tenkte og følte. Jeg fikk gjennom dette satt ord på hva jeg tenkte å følte. Noe som hjalp meg veldig mye.

25 Hvorfor er kunst og kultur viktig? Det handler om å kjenne seg igjen, og å få uttrykke seg med andre ord eller i andre former om nettopp det som rører seg inni en Barneombudet: Hvis kunst og kultur var forbudt, hva da? Margrethe: Det tror jeg hadde gjort det vanskeligere og tøffere for barn og ungdom. For da ville dem ikke hatt noe faste ting og forholdt seg til, og det er i disse tider dem kan slappe av og koble ut.

26 Sigrid: Bøker betyr kjempe my for mæ fordi det e liksom en ferie fra virkeligheten og det e viktig med bøker som e skrevet for min aldersgruppe fordi æ trur vi træng andre bøker enn voksne. Vi må ha bøker som vi kan kjenn oss igjen i å bøker, som kanskje ikke e så ekte fordi noen ganga så kan virkeligheten bli litt tøff og da e det jo fint å ha ei bok som kanskje e litt uvirkelig å drøm sæ bort i hvis du skjønne?

27 Kommunenes sjekkliste; Har vi en helhetlig tenkning rundt hvordan barn og unges kan delta i det kulturelle og kunstneriske livet som finnes i kommunen? Er det tilfeldigheter og enkeltstående hendelser som råder, eller er det et satsningsområde? Hvordan kan barn og unge være kreative, og hvordan og hvor kan barn og unge selv få vist fram sine egne kreative uttrykk i vår kommune, ungdomsklubb eller fritidsklubb, eller ungdomsorganisasjoner? Har kommunen en kulturskole som fungerer godt, og som har et bredt sammensatt tilbud til de som ønsker det? Har alle aldersgrupper like muligheter, og har barn og unge med ulik språk og etnisitet gode forhold for å ta del i det kulturlivet som finnes? Er aktiviteter tilrettelagt for at unge med funksjonsnedsettelser kan bidra og delta inn?

28 Kommunenes sjekkliste; Hvordan er barn og unge dratt med inn i den totale kunstneriske virksomheten i kommunen? Har kommunen folk med barne- og ungdomskompetanse som jobber med barn og unges rettigheter på fritid og kunst og kulturfeltet? Finnes det gode produksjoner som er skapt med tanke på et ungt publikum, der verket og produksjonen har en selvstendig egenverdi, og der alle aldersgrupper er ivaretatt? Hvordan fungerer Den Kulturelle Skolesekken? Er den godt ivaretatt av skolene, og har produksjonen av tilbud gode arbeidsvilkår?

29 Viktigst av alt, så må det at barn og unge skal ha et tilbud verdsettes både av voksne og barn.

30 Forslag til en løsning: - Et nettverk for kunst- og kultur til barn og unge: Nasjonalt, regionalt og lokalt nivå

31 Modell for hvordan et barnekunstfaglig nettverk kan se ut på nasjonalt, regionalt, og lokalt nivå: Nasjonalt barnekunst- og kulturnettverk: Forskning, nøkkelinstitusjoner, kunstnere, ulike nasjonale aktører på tema/målgruppe, frivillig sektor, faglig utveksling, nasjonalt ungdomspanel, m.m Regionalt barnekunst- og kulturplattform: institusjoner, kultursektor, undervisningssektor, barn og unge ved Ungdommens fylkesting, UKM, Kulturskole, Fritidsklubb, organisasjoner m.m Lokale barnekunst- og kulturgrupper Utdanningssektor, kunstnere, kultursektor, barn og unge, gjennom ungdomsråd, UKM, Kulturskole, Fritidsklubb, organisasjoner m.m

32 Respekt for det tilbudet barn og unge skal ha. De har nemmelig en rettighet som krever det.

33 Oppsummering i punkter: En større kartlegging Få oversikt over hvordan detf ungerer det i praksis Mer forskning Feltet er preget av lite synlighet, lav faglig status og større behov for økonomi. Sikre et godt kunst og kulturtilbud gjennom hele oppveksten Ikke bare om pedagogikk og forebygging Barn og unge inn på pensum og kunstutdanningene Barn og unges egen stemme Forslag om et barnekulturnettverk

34 Retten til kunst og kultur del 2 Barn og unge som deltagere selv: Fritidstilbud/ungdomskulbb/fritidsklubb Kulturskole Den kulturelle Skolesekken (DKS)/Barnehagesekken Ungdommens Kulturmønstring Kunstfag i skolen Barne- og ungdomsorganisasjoner

35 Innspill til nå: Kultruskoleløftet; Kulturskole for alle 2010 Stortingsmelding 10: Kultur, inkludering og deltaking Norsk Kulturskoleråds Lederkonferanse 2012 Anne Bamford s rapport 2012 Samarbeidskonferanse UKM, DKS og NKR På trappene: Forskningsrapport om DKS Kulturutredningen 2014

36 Oppsummering så langt: Holdninger: Holdninger til at kunst og kultur er kakepynt, ikke del av basisfag eller sett på som samfunnsnyttig faktor

37 Jeg gleder meg til jeg blir voksen, for da kan jeg gå mer på teater. Jeg synes det er alt for få barnestykker på teatrene Oskar Abel Valand Halvorsen 11 år i Dagsavisen

38 Mitt lille land Maria Mena Du må ikke spørre en maler om bildene hans; mitt uttrykk er bildene, ikke ordene. Håkon Bleken

39

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Har vi råd til å la være?

Har vi råd til å la være? Har vi råd til å la være? Et informasjonshefte om fritidsklubber, ungdomshus og lignende tilbud Fritidsklubber og ungdomshus er ofte spydspissen i kommunenes generelle forebyggende arbeid. Det er i alle

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo 1 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Metode... 5 Media... 8 Skolen... 10 Hjemme... 14 Veien til og fra... 16 Fritid og ferie... 18 Ungdoms refleksjoner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Mangfold i kunst og kultur

Mangfold i kunst og kultur 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want to be a tree, I want to be its meaning.» Orhan Pamuk, My Name Is Red «Vision has often created reality.» Erwin

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Danser: Nancy P. Mañana. Foto: Ellen Stokland kunstfagene gjor / skolen levende * fellesrådet for kunstfagene i skolen. Hovedsamarbeidspartner:

Danser: Nancy P. Mañana. Foto: Ellen Stokland kunstfagene gjor / skolen levende * fellesrådet for kunstfagene i skolen. Hovedsamarbeidspartner: PROGRAM FKS jubileumskonferanse Litteraturhuset, 29. nov. 2012 Danser: Nancy P. Mañana. Foto: Ellen Stokland kunstfagene gjor / skolen levende * fks fellesrådet for kunstfagene i skolen En sammenslutning

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want

Detaljer

fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden

fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden m Barnekonvensjonen or 8.-10.klasse fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden TAKK til alle barn og unge som har deltatt i prosjektet Livet under 18 del 1 og 2.

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

Det er ikke bare en overgang: konfirmasjon, hatt på, ut i livet, tjen penger, reis til sjøs. Nei.

Det er ikke bare en overgang: konfirmasjon, hatt på, ut i livet, tjen penger, reis til sjøs. Nei. Siste trinn, Torill. Tenk det, nå har vi snakket oss gjennom mange trinn. Når vi så på at det er nyttig for instruktørene i alle fall, som igjen kan være en god samtalepartner for foreldrene. Men i denne

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

UNGES MEDMESTEMMELSE PA LOKALSAMFUNNSNIVA - Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune ved Fritid og Bydelsra det pa Nordøya]

UNGES MEDMESTEMMELSE PA LOKALSAMFUNNSNIVA - Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune ved Fritid og Bydelsra det pa Nordøya] 2014 Tromsø Kommune, Byrådsavdeling for utdanning Figenschow, Wenche, rådgiver forebyggende barnevern [PROSJEKTRAPPORT BARN OG UNGES MEDMESTEMMELSE PA LOKALSAMFUNNSNIVA - Samarbeidsavtale mellom Tromsø

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Kunstpolitisk plan for Akershus

Kunstpolitisk plan for Akershus Kunstpolitisk plan for Akershus Innhold Innledning... 4 Utfordringer... 5 Målet med KPP... 11 Satsingsområder... 13 Fire piloter... 15 Forsidemotiv: Morten Gran, Reisen til Monte Carlo. Fra Pilotgalleriets

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer