MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund den Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0004/05 05/00104 REFERATER I PERIODEN PS 0005/05 05/00105 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0006/05 05/00060 STATSTILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE/LISTENE I KOMMUNEN FOR ÅR 2005 PS 0007/05 04/00719 MORENEVEIEN 13 - GNR. 21, BNR SALG AV KOMMUNAL BOLIG PS 0008/05 04/00272 BARNEHAGEN I KOKELV - AVGJØRELSE AV SALG PS 0009/05 05/00029 MARKOPNESET GRUNNERVERV - UTBYGGING PS 0010/05 04/00950 KJØP AV STATSGRUNN, SKAIDI SENTRUM GNR. 24, BNR. 1 PS 0011/05 04/01426 VETERINÆRTJENESTEN I HAMMERFEST, KVALSUND, HASVIK OG MÅSØY KOMMUNER PS 0012/05 04/01379 VENTELISTEKONTORET NORGE AS - TILBUD OM KJØP AV TJENESTE EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00104 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0004/05 Personal- og økonomiutvalget REFERATER I PERIODEN Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

4 SAKSGRUNNLAG: 01. Rådmannen, her Kopi av brev av til Sørøysund Eiendomsselskap AS vedr. salg av aksjepost. 02. Kommunalbygg AS Brev av vedr. kjøp/salg av kommunale eiendommer. 03. Bedriftskompetanse as Brev av Nytt år nye muligheter. Referatsaker unntatt offentlighet Off.l. 6: 04. Tildeling av rente- og avdragsfrie lån. 05. Avslag på søknad om rente- og avdragsfritt lån. 06. Avslag på søknad om startlån. 07. Forhåndstilsagn om startlån. Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Geir Nesse rådmann

5 Sak 0005/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/00105 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/05 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes.

6 Sak 0006/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 05/00060 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0006/05 Personal- og økonomiutvalget STATSTILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE/LISTENE I KOMMUNEN FOR ÅR 2005 Ordførers innstilling: I tråd med satsene i rundskriv 1/05 fra Moderniseringsdepartementet vedtar personalog økonomiutvalget følgende utbetaling av tilskudd til de politiske partiene/listene for år 2005: Kvalsund Arbeiderparti kr ,64 Kvalsund Kristelig Folkeparti 4.534,00 Kvalsund Senterparti 4.595,90 Kvalsund Sosialistisk Venstreparti 4.707,32 Kvalsund Sosialdemokratiske liste 6.420,10 Kvalsund og Omegn bygdeliste 5.309,92 Til sammen kr ,88 Beløpet belastes post

7 Sak 0006/05 SAKSGRUNNLAG: Rundskriv 1/2005 fra Moderniseringsdepartementet, dat SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: Resultatet ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2003 og satsene i rundskriv 1/2005 skal legges til grunn for beregningen av tilskuddet til den enkelte partigrupperingen. For å oppnå stemmestøtte (post 71 og 73) må et parti være registrert i overensstemmelse Med valglovens 5-1 og 5-2. Kvalsund sosialdemokratiske liste og Kvalsund og omegn bygdeliste er ikke registrert som parti, og vil derfor ikke oppnå stemmestøtte. Derimot oppnår de på lik linje med registrerte partier grunnbeløp og representanttillegg til kommunestyregruppene (post 72). Følgende satser skal benyttes ved beregning av støtten for år 2005: Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjon kr. 12,38 Grunnbeløp til kommunestyregruppene 3.089,56 Representanttillegg til kommunestyregruppene 1.110,18 På bakgrunn av valgresultatet høsten 2003 og gjeldende satser, blir fordelingen slik: Arbeiderpartiet: 289 stemmer a kr. 12,38 kr ,82 Grunnbeløp til kommunestyregruppa 3.089,56 7 kommunestyrerepr. a kr , ,26 Til sammen kr ,64 Kristelig Folkeparti: 27 stemmer a kr. 12,38 kr. 334,26 Grunnbeløp til kommunestyregruppa 3.089,56 1 kommunestyrerepr. a kr , ,18 Til sammen kr ,00 Senterpartiet: 32 stemmer a kr. 12,38 kr. 396,16 Grunnbeløp til kommunestyregruppa 3.089,56 1 kommunestyrerepr. a kr , ,18 Til sammen kr ,90

8 Sak 0006/05 Sosialistisk Venstreparti: 41 stemmer a kr. 12,38 kr. 507,58 Grunnbeløp til kommunestyregruppa 3.089,56 1 kommunestyrerepr. a kr , ,18 Til sammen kr ,32 Kvalsund Sosialdemokratiske liste: Grunnbeløp til kommunestyregruppa kr ,56 3 kommunestyrerepr. a kr , ,54 Til sammen kr ,10 Kvalsund og Omegn bygdeliste: Grunnbeløp til kommunestyregruppa kr ,56 2 kommunestyrerepr. a kr , ,36 Til sammen kr ,92 Det samlede tilskudd søkes refundert av statskassa via fylkesmannen. Rådmannens tilråding: I tråd med satsene i rundskriv 1/05 fra Moderniseringsdepartementet vedtar personalog økonomiutvalget følgende utbetaling av tilskudd til de politiske partiene/listene for år 2005: Kvalsund Arbeiderparti kr ,64 Kvalsund Kristelig Folkeparti 4.534,00 Kvalsund Senterparti 4.595,90 Kvalsund Sosialistisk Venstreparti 4.707,32 Kvalsund Sosialdemokratiske liste 6.420,10 Kvalsund og Omegn bygdeliste 5.309,92 Til sammen kr ,88 Beløpet belastes post Geir Nesse rådmann

9 Sak 0007/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00719 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0057/04 Personal- og økonomiutvalget /04 Personal- og økonomiutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget MORENEVEIEN 13 - GNR. 21, BNR SALG AV KOMMUNAL BOLIG Ordførers innstilling: Moreneveien 13 selges til Bodil Andersen for kr ,-. Kjøper må selv betale omkostninger i forbindelse med overdragelsen.

10 Sak 0007/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Kommunestyrets vedtak i sak 62/ Personal- og økonomiutvalgets vedtak i sak 0034/ Personal- og økonomiutvalgets vedtak i sak 0090/ Personal- og økonomiutvalgets vedtak i sak 0052/ Verdi- og lånetakst av fra ByggTjeneste A/S. 6. Bud av fra Roald Nilsen. 7. Bud av fra Bodil Andersen. 8. Bud av fra Elvine Wiig. 9. Bud av fra Roald Nilsen. 10. Bud av fra Bodil Andersen. 11. Bud av fra Roald Nilsen. 12. Brev av fra Kvalsund kommune. 13. Bud av fra Bodil Andersen. 14. Bud av fra Roald Nilsen. 15. Bud av fra Bodil Andersen. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok under sak 62/02 ved budsjettbehandlingen 2003, å selge inntil 10 boliger, og da fortrinnsvis de som var eldst og dårligst vedlikeholdt. Personal- og økonomiutvalget vedtok i møte å selge Moreneveien 13 til høystbydende. Moreneveien 13 er en enebolig på ett plan med stue, kjøkken og 3 soverom. Tomten er på 1029,6 m2. Eiendommen ligger i boligfeltet i Kokelv, og har en meget fin beliggenhet med utsikt over fjorden, og ligger sentralt i forhold til butikken og oppvekstsenteret. Boligen er oppført i 1985 og er av typen Bloch Watne. Boligen har relativt brukbar standard, men det kan nevnes følgende mangler: 1. Mye malingsslitt utvendig. 2. Kjøkkeninnredningen er utslitt. 3. Dårlig gulvbelegg på stue, vaskerom og 3 boder. Det er foretatt verdi- og lånetakst av boligen med en verditakst på kr ,-, og en lånetakst på kr ,-. Salget av boligen er kunngjort i Finnmark Dagblad i 3 annonser, og det er gjennomført lukket tilbudsrunde med tilbudsfrist Innen denne fristens utløp var det innkommet følgende 3 tilbud:

11 Sak 0007/05 1. Tilbud nr. 1 kr ,- 2. Tilbud nr. 2 kr ,- 3. Tilbud nr. 3 kr ,- Det ble videre åpnet for åpen tilbudsrunde og i denne runden kom det inn følgende tilbud: 1. Tilbud nr. 1 kr ,- 2. Tilbud nr. 2 kr ,- 3. Tilbud nr. 3 kr ,- Kvalsund kommune har i brev av tilskrevet samtlige 3 tilbydere og klargjort følgende: Inntil i dag er det følgende bud som gjelder: Tilbud nr. 1 kr ,-. Tilbud nr. 2 kr ,-. Tilbud nr. 3 kr ,- Kommunen er ikke fornøyd med de innkomne bud. Kommunen avventer med å avgjøre salget til det kommer bud som er mer i samsvar med verditaksten. Personal- og økonomiutvalget behandlet saken og fattet følgende vedtak: Kvalsund kommune setter ny frist for å komme med bud på Moreneveien 13 i Kokelv. Frist settes til kl Det åpnes kun for budgiving fra de som har gitt bud pr Disse kontaktes omgående. Vedtatte retningslinjer for salg av kommunale boliger legges til grunn. Personal- og økonomiutvalget avgjør salget. Da var lørdag ble tilbudsfristen forlenget til mandag Roald Nilsen har sendt inn bud på kr ,- Bodil Andersen leverte inn bud kl på kr ,-. Dermed står Bodil Andersen med høyeste bud etter det vedtak Personal- og økonomiutvalget fattet i møte Roald Nilsen har i ettertid bydd på barnehagen i Kokelv. Det vises her til egen sak angående salg av denne.

12 Sak 0007/05 SAKSVURDERING: I tråd med Personal og økonomiutvalgets vedtak av , tilrådes det at Bodil Andersen får kjøpe Moreneveien 13 for kr ,-. Kjøper må i tillegg selv betale omkosstninger i forbindelse med overdragelsen. Etter det kommunen erfarer skal Bodil Andersen flytte til Kokelv. Rådmannens tilråding: Moreneveien 13 selges til Bodil Andersen for kr ,-. Kjøper må selv betale omkostninger i forbindelse med overdragelsen. Geir Nesse rådmann

13 Sak 0008/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 04/00272 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/04 Personal- og økonomiutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget BARNEHAGEN I KOKELV - AVGJØRELSE AV SALG Ordførers innstilling: Barnehagen, Riddoveien 2 selges til Roald Nilsen for kr ,-. Kjøper må selv betale omkostninger i forbindelse med overdragelsen.

14 Sak 0008/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Personal- og økonomiutvalgets vedtak av Annonse i Finnmark Dagblad av Bud av fra Merete og Bjørnar Paulsen. 4. Bud av fra Ragnvald Mikalsen. 5. Bud av fra Åse og Kåre Nyheim. 6. Brev av fra Kvalsund kommune. 7. Bud av fra Roald Nilsen. 8. Brev av fra Kvalsund kommune. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok følgende i møte : Barnehagen i Kokelv, Riddoveien 2 selges som boligeiendom til høystbydende. Barnehagen ble annonsert i Finnmark Dagblad 3 ganger fra med følgende annonse: Kvalsund kommune vurderer å selge Kokelv barnehage Riddovegen 2 i Kokelv. Huset er i 1 etg oppført i 1989, rehabilitert og ombygget i 1996, og består av kjøkken, oppholdsrom, 4 øvrige rom, vaskerom/bad, garderobe og boder, bruttoarealet er 167 m2 og boligarealet er 158 m2. Tomtearealet er 2200 m2 på festet statsgrunn. Huset er tilkoblet offentlig vann og avløp. Eiendommen ligger i regulert boligområde på flat tomt med god utsikt, og sentralt beliggende i forhold til butikk, barnehage og skole. Taksten gir en nærmere beskrivelse av boligens innhold. Eiendommen selges i den stand den befinner seg. Taksten er på kr ,-. Eiendommen selges til høystbydende. Tilbudsfristen ble satt til Innen tilbudsfristens utløp var det kommet inn følgende tilbud: Tilbud nr. 1 kr ,- Tilbud nr. 2. kr ,- Tilbud nr. 3. kr ,- I brev av er tilbyderne tilskrevet med opplysninger om budenes størrelse og kommunen avventer avgjørelse av salget. I forbindelse med salg av Moreneveien 13, har Roald Nilsen vist interesse for barnehagen og i stede for å være med på videre budrunde på denne har han gitt inn et bud på kr ,-. Dette er meddelt de øvrige byderne uten at det er kommet noen reaksjon på at de vil være med videre.

15 Sak 0008/05 SAKSVURDERING: Roald Nilsen påpeker i forbindelse med budet på barnehagen at han skal flytte til Kokelv og starte med næringsvirksomhet. Og i den forbindelse vil barnehagen tilfredstille hans behov bedre enn Moreneveien 13. De øvrige som har gitt bud i forbindelse med første budrunde er tilskrevet i brev av der det klargjøres at barnehagen fremmes for endelig avgjørelse med et bud på kr ,-. Ut fra det administrasjonen kjenner til er det bare Roald Nilsen og byder nr. 2 som med sikkerhet kan sies å ha planer om å flytte til Kokelv. De øvrige 2 byderne har ikke gitt signaler om at de skal flytte, og da er faren for at barnehagen blir en kamuflert fritidsbolig til stede. Dersom salget skal utsettes i påvente av høyere bud, har kommunen driftsutgifter, og det vil påløpe utgifter til videre annonsering. Dersom en skal velge å gå gjennom meglerfirma, vil salgsomkostningene inkl annonsering beløpe seg opp til kr ,-. Det er høyst usikkert om videre markedsføring vil kunne gi høyere pris og dermed dekke de økte utgiftene kommunen vil få. Rådmannens tilråding: Barnehagen, Riddoveien 2 selges til Roald Nilsen for kr ,-. Kjøper må selv betale omkostninger i forbindelse med overdragelsen. Geir Nesse rådmann

16 Sak 0009/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/00029 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0009/05 Personal- og økonomiutvalget MARKOPPNESET GRUNNERVERV - UTBYGGING Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar at arbeidet med kommunalt grunnerverv for området innenfor reguleringsplanen for Markopneset skal starte snarest. Det skal fortrinnsvis gjennomføres frivillig grunnerverv. Dersom ikke dette fører frem skal området eksproprieres. Personal- og økonomiutvalget gis fullmakt til gjennomføring av grunnervervet.

17 Sak 0009/05 SAKSGRUNNLAG: Reguleringsplan for Markopneset SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Markopneset Området er regulert til industriformål, vei og friområder. Det er også innregulert muligheter for bygging av kai innenfor området. Følgende arealer er innlagt i planen: 1. Industriareal 172,4 dekar 2. Kai areal 4,5 dekar 3. Strandsoneareal 51,3 dekar 4. Friarealer 143,4 dekar Deler av strandsone arealene og friarealene kan omreguleres til industriarealer dersom det i fremtiden skulle være behov for dette. Dette kan utgjøre ca 150 dekar. Kvalsund kommune har fått 2 henvendelser for etablering innenfor området. Den ene interessenten er i forbindelse med oljerelatert virksomhet, og gjelder også utbygging av kai og industriareal uten at størrelsen for dette arealet eller betingelsene omkring utbyggingen er avklart. Den andre henvendelsen er fra næringsmiddelbasert virksomhet, som har behov for ca. 5 dekar. Interessentene er interessert i oppstart med byggearbeidene sommeren SAKSVURDERING: Dersom en skal lykkes med ovennevnte etableringer må grunnervervet starte umiddelbart. Det er kommet protester i forbindelse med reguleringsarbeidet, slik at det kan tenkes at det blir vanskelig å komme til enighet om frivillig grunnerverv. Dersom det ikke er mulig å komme til enighet om frivillig grunnerverv, bør det foretas ekspropriasjon Kvalsund kommune har ikke kapasitet eller kunnskap til gjennomføring av grunnerverv av et slikt omfang. Det bør derfor innleies ekstern hjelp til gjennomføring av grunnervervet. Kostnadene til grunnervervet vil ligge på mellom kr ,- og kr ,- dersom det ikke blir nødvendig med ekspropriasjon, og mellom kr ,- og kr ,- dersom det blir aktuelt med ekspropriasjon.

18 Sak 0009/05 Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar at arbeidet med kommunalt grunnerverv for området innenfor reguleringsplanen for Markopneset skal starte snarest. Det skal fortrinnsvis gjennomføres frivillig grunnerverv. Dersom ikke dette fører frem skal området eksproprieres. Personal- og økonomiutvalget gis fullmakt til gjennomføring av grunnervervet. Geir Nesse rådmann

19 Sak 0010/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 04/00950 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0010/05 Personal- og økonomiutvalget KJØP AV STATSGRUNN, SKAIDI SENTRUM - GNR 24 BNR 1 Ordførers innstilling: Kommunen overtar statsgrunn innen for de enkelte områder på gnr. 24, bnr. 1, (Skaidi) etter hvert som reguleringsplaner godkjennes. Administrasjonen forhandler med Statsskog, Finnmark jordsalgskontor om betingelsene for overtagelsen. Arbeidet med overtagelse av statsgrunn innenfor allerede regulerte områder starter umiddelbart. Personal- og økonomiutvalget avgjør endelig kjøp innenfor det enkelte område.

20 Sak 0010/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Brev av fra Kvalsund kommune. 2. Brev av fra Kvalsund kommune. 3. Brev av fra Statsskog, Finnmark jordsalgskontor. 4. Brev av fra Statsskog, Finnmark jordsalgskontor. 5. Brev av fra Kvalsund kommune. SAKSOPPLYSNINGER Kvalsund kommunestyre vedtok privat reguleringsendring fra Håkon Pedersen i Skaidi sentrum. Den regulerte tomten ligger delvis på kommunal grunn og delvis på statsgrunn. I den forbindelse har Kvalsund kommune henvendt seg til Statsskog, Finnmark jordsalgskontor ang. muligheten for ervervelse av ca.1800 m2 statsgrunn innenfor dette området. Denne søknaden er ikke avgjort av Statsskog. Skaidi utvikling A/S har i brev av (der Kvalsund kommune eier 50%) søkt Statsskog, Finnmark jordsalgskontor om overtagelse av statsgrunn på Skaidi for utvikling av hyttefelt. Bygg Tjeneste A/S har i brev av på vegne av Skaidi Eiendom A/S søkt Statsskog, Finnmark jordsalgskontor om overtagelse av statsgrunn omkring Skaidi Turisthotell (Skaidi mottak), for utvikling av hyttefelt. Statsskog, Finnmark jordsalgskontor v/jordsalgssjefen har i brev av fattet følgende vedtak: Bygg Tjeneste A/S og Skaidi Utvikling A/S søknad avslås. Begrunnelse/hjemmel: Søknad er vurdert etter Jordsalgslovens 5 som lyder: Innenfor regulert område bør tomtegrunn fortrinnsvis selges eller festes bort til vedkommende kommune med adgang for kommunen til å feste bort enkelttomter. Tomtegrunn kan ikke selges til andre enn vedkommende kommune. Med bakgrunn i at Byggtjeneste og Skaidi utvikling har fått avslag på ervervelse av statsgrunn på Skaidi har Kvalsund kommune i brev av søkt Statsskog, Finnmark jordsalgskontor om kommunen får overta statsgrunn innenfor regulerte områder på Skaidi, og betingelsene for dette. Søknaden er besvart i Statsskogs brev av Statsskog, Finnmark jordsalgskontor har i brev av fattet følgende vedtak: Begrunnelse for vedtaket: Søknaden er vurdert etter Jordsalgslovens 5 som lyder: Innenfor regulert område bør tomtegrunn fortrinnsvis selges eller festes bort til vedkommende kommune med adgang for kommunen til å feste bort enkelttomter. Tomtegrunn kan ikke selges til andre enn vedkommende kommune. Jordsalgssjefen innvilger med dette søknaden. Jordsalgssjefen legger til grunn at området kun kan selges til Kvalsund kommune og ikke til de to andre aksjeselskapene

21 Sak 0010/05 Skaidi Utvikling A/S og Bygg Tjeneste A/S som også har søkt på en del av samme området. Tilbudet gjelder all ledig statsgrunn under gnr. 24 bnr. 1 som omsøkt unntatt areal eller fester som allerede er bortfestet av Statsskog. Yttergrensa for området trekkes slik at hyttetomtene i hyttefeltene Hofsethaugen og Hofsethhaugen vest ligger utenfor området. Tilbudet gjelder heller ikke eventuelle hyttetomter på statsgrunn som eventuelt blir liggende innenfor området. Pris for arealet og overtagelsestidspunktet kan vi komme tilbake til etter at de enkelte planene blir godkjent og når reguleringsformålet og størrelsen er avklart. SAKSVURDERING: Med den interesse som det er for utbygging av hyttefelt i Skaidiområdet, er det viktig at kommunen er med på å legge til rette for denne utvikling i tråd med intensjonene i arealplanen (tilrettelegge for 600 nye hytter i planperioden). Kommunen er med dette med på å styre utviklingen, og bestemmer hvilke områder det skal bygges hytter, boliger, næringsarealer etc. Med den utviklingen som en allerede nå ser konturene av, kan det lett bli for lite friareal mellom de enkelte hyttefeltene. Det må også avsettes nødvendige arealer i Skaidi sentrums nærhet for å sikre at næringslivet på Skaidi kan utvikles. Intensjonen når kommunen erverver alt arealet innenfor den enkelte reguleringsplan må være at kjøperne av fritidseiendommene i neste omgang betaler for alt arealet innenfor reguleringsplanen, både friareal, lekeplasser, parkeringsplasser, veier etc. Dersom ikke kommunen overtar statsgrunn innenfor de enkelte områder som reguleres til slike formål vil dette stanse utviklingen av Skaidi som utbyggingsområde noe som ikke er i tråd med intensjonen i arealplanen. Forutsetning for ervervelse av Statsgrunn må være at for de områdene som erverves innenfor regulerte områder og selges til hytteformål skal gi full inndekning inkl. betaling for vei-, fri- og lekearealer. Rådmannens tilråding: Kommunen overtar statsgrunn innen for de enkelte områder på gnr. 24, bnr. 1, (Skaidi) etter hvert som reguleringsplaner godkjennes. Administrasjonen forhandler med Statsskog, Finnmark jordsalgskontor om betingelsene for overtagelsen. Arbeidet med overtagelse av statsgrunn innenfor allerede regulerte områder starter umiddelbart. Personal- og økonomiutvalget avgjør endelig kjøp innenfor det enkelte område. Geir Nesse rådmann

22 Sak 0011/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: V52 Arkivsaksnr.: 04/01426 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0011/05 Personal- og økonomiutvalget VETERINÆRTJENESTEN I HAMMERFEST, KVALSUND, HASVIK OG MÅSØY KOMMUNER Ordførers innstilling: 1. Kvalsund kommunene innstiller på å bidra med et økonomisk tilskudd for 2005 på kr ,- 2. Det forutsettes at Hammerfest og Hasvik også bidrar med henholdsvis: kr ,- fra Hammerfest, og kr ,- fra Hasvik. 3. Veterinær/dyrehelsetjeneste er et lovfestet statlig ansvar, og en forventer at Staten v/landbruksdepartementet refunderer alle kostnader kommunene har for å ivareta dyrlegetjeneste for 2005, jfr. Lov om veterinærtjenester og annet dyrehelsetjeneste 1.

23 Sak 0012/05 SAKSGRUNNLAG: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell E-post fra Mattilsynet avd. ktr. Hammerfest Referat fra møte med Mattilsynet / Hammerfest og bondeorganisasjon E-post fra Mattilsynets regionkontor E-post fra Porsanger kommune landbrukskontoret Diverse avisutklipp SAKSOPPLYSNINGER: Fra ble det nye Mattilsynet etablert. Hovedoppgavene for Mattilsynet er å sikre helsemessig trygg mat og matproduksjon, god plante- og dyrehelse samt god dyrevelferd. De har ansvar for tilsyn med produksjon, eksport, import og frambud av både sjømat og landbasert mat. Inntil hadde kommunene Hammerfest, Kvalsund og Måsøy en 100 % stilling som Distriktsveterinær II (DVII) og 64 % som Byveterinær (KNT). Disse behandlet syke smådyr og stordyr, forebyggende arbeid på stort og smått, med kontordager i Måsøy og Hammerfest. DVII hadde også offentlige arbeidsoppgaver på dagtid. Behandling av syke dyr (klinisk veterinærpraksis), forebyggende helsearbeid og inseminasjon er i dag ikke underlagt Mattilsynet. Avgjørelsen for at det ikke skal drives klinisk veterinærpraksis av veterinærer ansatt i Mattilsynet, ble fattet av Landbruks-departementet. Habilitetsspørsmålet hadde stor betydning for denne avgjørelse. Offentlige arbeidsoppgaver som tidligere hørte under DVII og KNT, eks. dyrevern og kjøtt-kontroll er underlagt Mattilsynet. Ved Mattilsynets etablering, kunne tidligere distrikts- og kommuneveterinærer velge om de ønsket stilling som tjenestemenn i Mattilsynet. Disse stillingene skal som hovedregel ikke kombineres med klinisk praksis, da ønsket er å skille mellom privat forretningsvirksomhet og forvaltningsoppgaver. Staten nedsatte et utvalg for å se på veterinærsituasjonen i næringssvake områder. Det statlige utvalget la frem sitt utkast i starten av september Her fremgår det at utvalget blant annet ser for seg at kommunen får overført ansvaret for veterinærdekning i sitt område fra Kommunen vil da også få overført øremerkede midler. Utvalget ser for seg at kommunene skal finne de beste løsningene for samarbeid i sitt område. Det nevnes blant annet at veterinærene også kan dekke andre kommunale oppgaver som eksempelvis undervisning. Videre ser en for seg at kommunale veterinærer kan ta ulike oppgaver for Mattilsynets distriktskontor.

24 Sak 0012/05 I Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell heter det under 1 at Staten har det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste. Mattilsynet har ansvaret for veterinærvakt på kvelds- og nattetid, samt i helgene, fordi det i Finnmark er delt vakt, dvs. både klinisk og offentlig vakt samtidig. Mattilsynet sier i sitt skriv av at de vil kunne frigjøre veterinærer for klinisk praksis, dersom veterinærene ønsker det. Det vil medføre delvis permisjon, og eventuelle økonomiske avtaler må partene avtale seg imellom, uten at Mattilsynet er avtalepart. Veterinærer uten permisjon vil ikke ha muligheter for å delta i klinisk praksis på dagtid fra januar Det er imidlertid etablert løsninger i Mattilsynet for å hjelpe til med veterinær-dekning i næringssvake strøk. Løsningen her går på at enkelte av Mattilsynets veterinærer får tidsbegrenset permisjon for å drive med klinisk praksis. Permisjonens omfang vil være tilsvarende den tid som medgår til praksisen (beregnet tid). Kommunene yter tilskudd til veterinæren, slik at denne får kompensert det lønnstap som oppstår ved permisjonen. Stortinget vedtok den at veterinærtjenesten er et kommunalt ansvar fra Det vil imidlertid bli overført ressurser fra Staten til kommunene over rammebudsjettet. Flere andre kommuner i Finnmark har gått inn med kommunalt tilskudd til veterinær, blant annet Porsanger, Vadsø og Tana. Porsanger har gått inn med kr ,- for 2005 for ansettelse av èn veterinær. De prøver imidlertid å få til en avtale med Karasjok som har egne privatpraktiserende veterinærer. Dette for å få til en vaktordning. Alta har egne privatpraktiserende veterinærer, da det er økonomisk grunnlag for å drive privat veterinærpraksis. SAKSVURDERING: I følge landbruksplan for Kvalsund kommune er overordnet mål å trygge nåværende landbruk og øke ressursgrunnlaget for utvidet aktivitet. For å klare dette er vi avhengig av blant annet en godt fungerende veterinærtjeneste i kommunen. Ved å sikre en tilfredsstillende veterinærtjeneste for husdyr og smådyr vil en blant annet bidra til å sikre mange produksjonsbedrifter. Kvalsund kommune satser også på en utvikling innen havbruk som vil føre til at behovet for veterinære tjenester innen havbruk/fiske vil øke i årene fremover. Smådyrhold er en svært viktig trivselsfaktor for veldig mange av innbyggerne i kommunen. I tillegg handler det om å berge liv hos dyr, og i akutte situasjoner er tid en kritisk faktor.

25 Sak 0012/05 Staten har iflg. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste. Kommunen bør derfor fortsatt jobbe for at staten tar dette ansvaret. Fra 2006 er det iflg. Stortinget kommunenes ansvar å ansette veterinærer. Etter det en forstår har statens tanke vært at veterinærer som jobber med praksis skal være privatpraktiserende, altså selvstendig næringsdrivende uten statlig tilskudd. Dette er gjennomførbart på større steder, men ikke i mange distrikter med store avstander og lavt dyretall. Det har vist seg at det er vanskelig å rekruttere veterinær til området. Porsanger kommune har for eksempel gått inn for å gi grunntilskudd for å få på plass to veterinærer. Det er ikke økonomiske forutsetninger for at veterinærer har full privatpraktiserende jobb i Kvalsund, særlig ikke ut fra hensynet til behovet for døgnkontinuerlig vakt, som tilsier at en må være minimum 2 veterinærer. Det kan være mulig å samarbeide med Hammerfest, Hasvik og Måsøy som er vårt landbruksdistrikt. Insemineringsbehovet er oppfylt ved at en av gårdbrukerne i Neverfjord er utdannet inseminør. Slik situasjonen er nå, har ikke Kvalsund kommune tilgjengelig veterinær på dagtid fra dersom kommunen selv ikke går inn med midler som kan stimulere til tilfredsstillende økonomisk grunnlag for veterinær/-er. Dette vil sette gårdbrukerne med husdyr i kommunen i fare, og en er urolig for at landbruket i kommunen kan få en uopprettelig knekk. For å hindre at flere arbeidsplasser forsvinner, bør en kanskje sette av midler. Det er anslått et beløp på mellom ,- og ,- for Dersom våre 4 landbrukskommuner (Kvalsund, Hammerfest, Hasvik og Måsøy) samarbeider om veterinær, kan vi kanskje komme litt billigere fra det. I og med at det ikke er tilgjengelig veterinær i området som kan ta praksisen, er det snakk om midler for å få rekruttert/etablert privatpraktiserende veterinær i kommunene. Slik situasjonen er nå, har ikke Kvalsund, Hammerfest, Hasvik og Måsøy tilgjengelig veterinær på dagtid fra dersom kommunene selv ikke går inn med midler som kan stimulere til tilfredsstillende økonomisk grunnlag for veterinær. Dette vil sette ca. 20 produksjonsbedrifter med husdyr i kommunene i fare, og en er urolig for at landbruket i kommunene kan få en uopprettelig knekk. For å hindre at flere arbeidsplasser forsvinner, bør en sette av midler til veterinærtjeneste. Det er anslått et beløp på mellom ,- og ,- kroner for 2005.

26 Sak 0012/05 Mulige løsninger kan være et samarbeid med enten Alta eller Porsanger. Men på grunn av store avstander og fjelloverganger som vintertid kan være stengt i akutte tilfeller, er det ikke tilrådelig å gå inn på noen av disse løsningene. En annen og bedre løsning er at våre landbrukskommuner samarbeider om en veterinær som er stasjonert enten i Kvalsund eller Hammerfest. Dersom vi bruker antall gårdsbruk som mottar produksjonstilskudd som fordelingsnøkkel blir forholdet slik: Kvalsund: 8 gårdsbruk (50 %) Hammerfest: 7 gårdsbruk (43,75 %) Hasvik: 1 gårdsbruk (6,25 %) Måsøy: 0 gårdsbruk (0 %) Totalt 16 gårdsbruk (100 %) ========= Fordelingen blir da som følger: Kvalsund: x 50 % = kr ,- Hammerfest: x 43,75 % = kr ,- Hasvik: x 6,25 % = kr ,- Måsøy: kr. 0,- Totalt kr ,- ============ Som vi ser kommer Måsøy kommune best ut, da det ikke er flere gårdsbruk igjen i Måsøy. Har også vurdert om en skal ta smådyrpraksis som utgangspunkt, men her har ikke landbruksforvaltningen oppgave over hvor stor andel av smådyrpraksis hver kommune har. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommunene innstiller på å bidra med et økonomisk tilskudd for 2005 på kr ,- 2. Det forutsettes at Hammerfest og Hasvik også bidrar med henholdsvis: kr ,- fra Hammerfest, og kr ,- fra Hasvik. 3. Veterinær/dyrehelsetjeneste er et lovfestet statlig ansvar, og en forventer at Staten v/landbruksdepartementet refunderer alle kostnader kommunene har for å ivareta dyrlegetjeneste for 2005, jfr. Lov om veterinærtjenester og annet dyrehelsetjeneste 1. Geir Nesse rådmann

27 Sak 0012/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug Arkiv: H21 Arkivsaksnr.: 04/01379 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0012/05 Personal- og økonomiutvalget VENTELISTEKONTORET NORGE AS - TILBUD OM KJØP AV TJENESTE Ordførers innstilling: Kvalsund kommune ser ikke nødvendigheten av å kjøpe tjeneste fra Ventelistekontoret Norge AS i forbindelse med fritt sykehusvalg for Kvalsund kommunes innbyggere. Behovet er allerede ivaretatt gjennom offentlig tilbud som er tilgjengelig uten kostnader for kommunens innbyggere.

28 Sak 0012/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Brev fra Ventelistekontoret Norge as, mottatt Raskere fremover og ut av helsekøen! Lavere sykefravær gir god økonomi for kommune og samfunn! Tilbud om korteere ventetid. 2. Vedtak i P/Ø sak 0068/04 av Brev fra Ventelistekontoret Norge as, mottatt ; Ventelistekontoret Norge as et nasjonalt ventelistekontor for Fritt sykehusvalg. SAKSOPPLYSNINGER: Personal- og økonomiutvalget behandlet i sak 0068/04, i referatsak 07 brev mottatt fra Ventelistekontoret Norge AS. Det ble vedtatt at saken tas ut og behandles i et senere møte. Ventelistekontoret Norge as er et privat foretak som tilbyr sine tjenester over hele landet. I ovennevnte brev inviteres kommuner til å kjøpe tjenester fra Ventelistekontoret Norge AS. Tjenesten går ut på hjelp til raskere behandling og kortere ventetid for kommunens innbyggere som står i helsekø innenfor retten til fritt sykehusvalg. Administrasjonen har i etterkant av P/Øs vedtak mottatt brev fra Ventelistekontoret Norge as med mer utdypende opplysninger om deres tjenestetilbud. Konseptet går ut på at Kvalsund kommune kjøper tjenesten, og dekker kostnadene for pasienter bosatt i kommunen og som benytter seg av tilbudet. Prisen for tjenesten er en engangsutgift pr. pasient pr. diagnose på kr. 390,-, og som påløper for hver gang tilbudet benyttes av enkeltpasient. Det utløses ikke kostnader i det enkelte tilfelle dersom det fremskaffede tilbud ikke gir pasienten kortere ventetid. Det foreligger ingen kjent oversikt over i hvor stor grad kommunens befolkning generelt velger å benytte seg av muligheten til fritt sykehusvalg. De årlige kostnadene for Kvalsund kommune ved å kjøpe tjenesten fra Ventelistekontoret Norge as vil avhenge av hvor mange ganger tjenesten benyttes av kommunens innbyggere. En eksakt fremtidig kostnad vil således være vanskelig å beregne. Dersom det legges til grunn at 5 10 % av kommunens innbyggere, dvs. om lag personer benytter tjenesten en gang i løpet av et år, vil kommunens kostnader til Ventelistekontoret Norge AS utgjøre mellom kr pr. år, med tillegg av administrative kostnader.

29 Sak 0012/05 Retten til fritt sykehusvalg/ frister: Lov om pasientrettigheter 2-4 gir den enkelte pasient rett til å velge på hvilket sykehus eller distriktspsykiatrisk senter, eller behandlingssted i en slik institusjon, behandlingen skal foretas. Forutsetningen er at det aktuelle sykehuset eller det distriktspsykiatriske senteret eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak. Alle som blir henvist til sykehus har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager. Sykehuset skal avgjøre om det er nødvendig med helsehjelp, og gi informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Dette innebærer imidlertid ikke at pasienten har rett til en endelig diagnose eller time til undersøkelse eller behandling i løpet av 30 virkedager. For å sikre at de pasienter som trenger det mest skal få behandling først, vil noen pasienter få en rett til å motta nødvendig behandling. Vurderingen av hvem som er en slik «rettighetspasient» foretas bl.a. ut i fra tilstandens alvorlighetsgrad og muligheter til å forbedre tilstanden. Pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester, men som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling. Denne gruppen må vente noe lenger på behandling. Rettighetspasientene har krav på å få fastsatt en individuell frist fra sykehusene for når man skal få oppfylt retten til behandling. Fristen skal fastsettes på bakgrunn av pasientens tilstand og i forhold til hva som anses å være medisinsk forsvarlig. Hvis fristen ikke overholdes, har det regionale helseforetaket plikt til å dekke kostnadene til behandling ved et annet sykehus. Offentlig informasjonstjeneste: Sosial- og helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for å etablere og drive en nasjonal informasjonstjeneste for fritt sykehusvalg. I regi av direktoratet og de regionale helseforetakene er det etablert en offentlige informasjonstjeneste under navnet Fritt sykehusvalg i Norge. Tjenesten er gratis og består av en telefontjeneste og en internettjeneste tilknyttet gratis telefonnummer. Primær målgruppe for tjenesten er pasienter, pårørende og henvisende leger. SAKSVURDERING: Det eksisterer allerede et landsdekkende informasjonstilbud for fritt sykehusvalg initiert av Sosial- og helsedirektoratet. Tjenesten er gratis og er tilgjengelig for pasienter, pårørende og henvisende leger. Kvalsund kommunes innbyggere som ønsker å benytte seg av retten til fritt sykehusvalg har allerede gjennom dette et forsvarlig tilbud som ivaretar muligheten til å vurdere og velge behandlingsinstitusjon.

30 Sak 0012/05 Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune ser ikke nødvendigheten av å kjøpe tjeneste fra Ventelistekontoret Norge AS i forbindelse med fritt sykehusvalg for Kvalsund kommunes innbyggere. Behovet er allerede ivaretatt gjennom offentlig tilbud som er tilgjengelig uten kostnader for kommunens innbyggere. Geir Nesse rådmann

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 02.06.2005 kl. 09.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.10.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/06 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 06.03.2006 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer