Innledning. Tor Espen Daglig leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Tor Espen Daglig leder"

Transkript

1 Kurskatalog

2 Innledning Etter over 20 års erfaring med it-løsninger i norsk byggevarehandel, tilbyr vi i dag en omfattende pakke med løsninger som er skreddersydd til dette markedet. Våre konsulenter har i tillegg jobbet både i og med byggevarehus, og kjenner derfor svært godt til forretningsprosessene i bransjen. Vi er i dag den it-leverandøren som har flest installasjoner i norsk byggevare, og omsetter tjenester og produkter for 50 mill i dette markedet. Vår erfaring tilsier at våre kunder har et potensial i bruk av IT som et daglig arbeidsverktøy. Derfor har vi nå tatt grep og tilbyr en kursportefølje bestående av både systemtekniske kurs, men også mer prosessorienterte kurs. Kursporteføljen består av kurs som kan kjøres både via Web, ute hos kunden eller i vår lokaler på Gjøvik. Vi kan også skreddersy kurspakker tilpasset din bedrift. Hvorfor bruke ASP til å forbedre virksomheten? Vi leverer løsninger hvor alle prosesser som kan bedre den enkelte handelsbedriftens lønnsomhet er støttet ASP kunder har tatt i bruk alle mulighetene, alle kan utvikle sin bedrift sammen med oss Vi har produktene og fått erfaringene, bruk oss og få tilført kompetanse Vi håper du vil benytte deg av våre kurs og at vi sammen kan gjøre din virksomhet mer lønnsom med enkle endringer og grep med it-verktøyene dere har anskaffet. Tor Espen Daglig leder ASP Kurskatalog Opplag: 1000 Design og foto: Byrå Burugla ASP 2010

3 Kurskatalog ASP Lønnsomhetsoptimalisering i varehus - side 4 Effektiv vareflyt Optimalisering av salgsprosesser Retur og reklamasjonshåndtering Lagerstyring Prisingsstrategi Systemkurs - side 6 Butikk Salg - Ordreskriving Nexstep/2dpoint - Kasse - Håndholdt Nexstep/2dpoint Innkjøp Retur og reklamasjon Plukk og transportplanlegging Varemottak Lagerstyring Syklisk telling Prognosemodulen Automatisk bestilling Administrasjon Systemadministrasjon Nettbutikk Økonomi Huldt og Lillevik - Lønn Bilagsregistrering Bank avstemming Fakturerings rutiner Sletterutiner Arbeids og dokumentflyt Compello EDI Nexstep Print og Arkiv Masterdata vedlikehold Varevedlikehold Vareportal Rabatt og prisstruktur Kunderegister Rapportering, Rapport og analyse Økonomi Salg Logistikk Schedulering 3

4 Lønnsomhetsoptimalisering i varehus Effektiv vareflyt Kurset tar for seg vareflyten i butikken, fra en vare prognostiseres, til den bestilles, varemottas og gjøres klar for salg i butikk. Vi ønsker å bevisstgjøre deltakerne av kurset på sårbare punkter i vareflyten slik at man får en effektiv påfylling av varer, samt gi tips til hvordan de ulike rollene i bedriften bør samarbeide for å oppnå dette. Kurset legger også vekt på kostnader ved varelagring satt opp i mot gunstige kvantumsinnkjøp, og belyser kostnadselementer og risikofaktorer ved de to valgene. Varehussjef, lagerstyringsansvarlig, innkjøp, salg 3 timer Optimalisering salgsprosesser Økt konkurranse i byggevarebransjen og stadig mindre marginer krever effektive og lønnsomme salgsprosesser. Kurset tar for seg ulike salgs- og leveringsscenarioer og har fokus på interne prosesser og ekstern og intern kommunikasjon. Varehussjef, logistikkansvarlig, selger, innkjøp 3 timer Retur og reklamasjonshåndtering Kurset setter fokus på interne prosesser i forbindelse med retur og reklamasjonshåndtering. God kundebehandling, rask og systematisk oppfølging og tett kommunikasjon med leverandører er viktig for en effektiv og kundevennlig saksgang. Kurset vil også se på mulighet for tapsbegrensing. Varehussjef, logistikkansvarlig, varemottaker, selger, innkjøp, retur og reklamasjonsansvarlig 3 timer 4

5 Varelager For å oppnå en mer effektiv drift og god kostnadskontroll i et moderne varehus, er det viktig å ha kontroll på eget varelager. Styring innebærer å ha kontroll på de prosessene som påvirker lageret. Kurset vil ha fokus på hvilke prosesser dette gjelder, og gi praktiske eksempler på hvordan disse prosessene bør løses. Kontinuerlig måling og kontroll av riktige måleparametere er også en viktig brikke i å oppnå lagerstyring og vil også inngå i dette kurset. Lagerstyringansvarlig, varehussjef, salgsledere Prisingsstrategi Kurset tar for seg ulike prisingsstrategier, og vi diskuterer i samråd med kunden optimale strategier innenfor bygg og trelasthandel. Ut i fra våre erfaringer har vi godt grunnlag for å hjelpe deg som kunde til en prisingsstrategi vi mener er gunstig i forhold til konkurrenter og kunder. Økonomi, daglig leder, salgsleder 5

6 Systemkurs Butikk Ordreskriving Nexstep/2DPOINT Opprettelse av ordre i Nexstep/2DPOINT. Vi har fokus på ulike typer salg og ønsker å vise hvordan du kan bruke IT verktøyet effektivt. Vi tar for oss tilbuds- og ordreoppfølging, kalkulasjon av skaffevarer og tips til bruk av hurtigtaster og snarveier. Kurset kjøres i det miljøet kunden har installert og baseres på Nexstep eller 2DPOINT. Selgere Kasse Målet for kurset er å gjøre brukeren i stand til å gjøre salg i kassen og foreta kasseoppgjør. Vi legger vekt på normal bruk, men også avvikshåndtering som vil oppstå. Daglige avslutningsrutiner ved kasseoppgjør er også en viktig del av dette kurset. Kasseansvarlig Håndholdt Nexstep/2DPOINT Brukeren skal etter deltakelse på dette kurset være i stand til å gjennomføre kontant og anførselssalg på håndterminal. I tilegg vil det bli gitt råd omkring enkel avvikshåndtering. Lagerselger, butikkleder 1 time 6

7 Innkjøp Målet med kurset er å effektivisere de daglige jobbrutinene til innkjøper ved å bruke systemet på en smartere måte. Vi ser på forskjellige metoder å drive innkjøp, rutiner rundt ordrebekreftelser og leverandøroppfølging. Innkjøper Retur og reklamasjon I dette kurset går vi gjennom registrering og oppfølging av returer og reklamasjoner i fra kunder. Vi viser vare/ordrehistorikk på kunde for å sikre korrekt retur. I tilegg tar vi for oss oppfølgingsrutiner for å sikre god kundebehandling. Opprettelse og oppfølging av leverandørreklamasjoner gjennomgås også. Retur og reklamasjonsansvarlig, varemottaker, selger 3 timer Plukk og transportplanlegging Vi ser på kjørekontorløsningen i Nexstep. Målet er å forbedre og effektivisere plukkstyring internt i bedriften. Prosessen blir gjennomgått, fra ordreskriving, planlegging og tildeling av plukk, plukk på håndterminal, restbehandling og forsendelse og samt eventuell avvikshåndtering i etterkant. Kjørekontorløsningen kan også benyttes til planlegging av transportruter. Logistikkansvarlig Varemottak Kurset tar for seg varemottaksfunksjonaliteten i Nexstep, inkludert håndterminalen og har som mål å effektivisere og kvalitetssikre vareflyten i bedriften. Vi ser nærmere på varemottak av lager- og skaffevarer, etikettering og avvikshåndtering. Varemottaker 7

8 Lagerstyring Syklisk telling Kurset vil gi en innføring i bruk av syklisk telling i Nexstep. Vi går gjennom grunnlaget og oppsettet som må være gjort, vi tar en analyse av varer og setter opp forslag til telleplan. I forkant av kurset vil vi ta en avsjekk på butikkens sortiment og varer i eget vareregister. Lagerstyringsansvarlig, varehussjef 3 timer Prognosemodulen Nexstep Prognose er en modul som finnes i Nexstep. Kurset vil gi en innføring i bruk av denne. Vi vil sammen kategorisere alle lagerførte varer og kjøre forslag til innkjøps og lagerparametere. Etter avholdt kurs, vil deltakerne få en komplett forslagsliste til innkjøpsparametere som i etterkant må gjennomgås før i gang kjøring av automatisk bestilling. Syklisk telling Innkjøper, lagerstyringsansvarlig, varehussjef 3 timer Automatisk bestilling Kurset tar for seg oppsett av automatisk bestilling i Nexstep. Basert på de tallene som er kjørt fra Nexstep prognose, registrerte leveringstider på leverandør og de leverandørene som settes opp, vil brukeren få automatiske innkjøpsforslag i sin arbeidsliste. Syklisk telling, prognosemodulen Innkjøper, lagerstyringsansvarlig, varehussjef 8

9 Administrasjon Nettbutikk Kurset har til hensikt å gjøre deltakeren i stand til å navigere i nettbutikken, hjelpe nye kunder i gang med bruk av nettbutikken og hjelpe kunder som benytter nettbutikken med en mer effektiv bruk. Deltakeren vil i tilegg lære hvordan oppfølging og kontroll av innkomne ordre i nettbutikken skal foregå. God kjennskap til Nexstep ordresystem og vedlikehold av kunder, samt generell kunnskap om bruk av webbaserte handelsverktøy. Salgsledere, IT-ansvarlige, selgere Huldt og Lillevik - Lønn ASP formidler kurs fra Huldt og Lilleviks kurskatalog. Ta kontakt for mer informasjon Ta kontakt Lønnspersonell Ta kontakt Bilagsregistrering Etter kurset skal du være i stand til å registrere hovedboksbilag, leverandørfaktura og manuelle bilag i Nexstep. Du lærer også å avkrysse og periodisere bilag. Økonomi Bankavstemming Etter kurset skal du kunne sette opp og gjennomføre bankavstemming i Nexstep. Du skal kunne avstemme kontoutskriften fra banken, mot transaksjoner ført mot bank i Nexstep. Økonomi 9

10 Fakturerings rutiner Kurset tar for seg rutiner rundt fakturering av ordre. Vi ser på ulike utvalgsmuligheter, automatisk oppsett og hvordan man kan bruke ulike funksjoner i systemet til å forenkle faktureringsrutinene i bedriften. Økonomi, daglig leder Sletterutiner For å holde god orden i systemet er det viktig å ha gode slette og rydde rutiner. I kurset ser vi på ulike sletterutiner som går på ordresystemet, bestillingssystemet og andre oppryddingsrutiner. Vi gir også tips og gode råd til hvordan man kan holde kontinuerlig fokus på de ulike registerne. Systemadministrator, daglig leder I samarbeid med vårt kjedekontor og ASP har vi gjennomført et komplett prosjekt innenfor lagerstyring. Vi har gjennomført kursing av nøkkelpersoner innenfor automatisk bestillingsforslag, sykliske tellinger og vareadministrasjon. Våre ansatte har også fått oppfriskningskurs innenfor basis Nexstepfunksjoner for å øke kunnskapen rundt daglig bruk. Vi opplever at kursene har vært svært nyttig for oss, og vi har blitt mer effektive i vår daglige drift. Papirmengden har gått kraftig ned, informasjonsflyten har blitt forbedret og systemet brukes nå på en mye mer effektiv måte. Våre ansatte har i tilegg fått en økt mestringsfølelse på systemet de jobber med! For å kunne følge opp utvikling i lagerstyring, men også innenfor økonomi og salg har vi også tatt i bruk Nexstep rapport og analyse. Etter et heldagskurs i Nexstep rapport og analyse er vi nå i stand til å hente ut rapporter etter vårt eget behov, for å måle ønskede aktiviteter og utvikling. Vi har også satt opp en automatisk utsendelse av de rapportene som har størst betydning for oss som ligger klare i innboksen hver morgen. Torgeir Grefstad, Materialhandelen Båtsfjord 10

11 Arbeids- og dokumentflyt Compello Regnskapsfører: Kurset starter med scanning av bilag inn i Compello og opprettelse av maler på ulike leverandører. Deretter fordeles bilagene ut til godkjennere for kontering og godkjenning. Til slutt kontrolleres bilagene før bokføring. Godkjenner: Kurset viser hvordan man skal godkjenne, videresende og avvise fakturaer i Compello. Compello og skanner Økonomi Regnskapsfører: 1 dag Godkjenner: 1 time EDI Nexstep Print og Arkiv Printstyring: Oppsett og klargjøring av Nexstep for å ta i bruk Nexstep print. Utvalgte ordretyper settes opp slik at de er klare til å brukes. Endring av mal: Kurset tar for seg endring av layout på utskrifter. Vi setter opp en standard mal til forslag, og kurset tar for seg enkle endringer på de ulike utskriftstypene. Arkiv: Tileggsmodul i Nexstep. Dette kurset viser oppsett og bruk av Nexstep Arkiv. Systemansvarlig, superbrukere Printstyring: ½ dag Endring av mal: ½ dag Arkiv: EDI er en modul i Nexstep. Kurset tar for seg oppsett og bruksområder for EDI. EDI kan benyttes både på leverandør- og kundesiden og er med på og effektiviserer ekstern kommunikasjon. Egne rutiner Varehussjef, systemansvarlig, økonomi 11

12 Masterdata vedlikehold Varevedlikehold Overføring av nye varer fra NOBB/VA og vedlikehold av allerde overførte varer. Vi gjennomgår valg av riktige innkjøpsbetingelser, påslag, enhetsprioriteringer og vare- og prisoppdatering. Kurset kjøres i det miljøet kunden har installert og baseres på Nexstep Vareadministrasjon. Vareregisteransvarlig Nybegynner: 1 dag Viderekommen: ½ dag Vareportal Bruker: Kurset tar sikte på å lære brukerne hvordan operere i kjedens vare og prisportal. Kurset lærer brukerne hvordan bygge sortiment for lager og skaffevarer. Hvordan kalkulere varer ved hjelp av påslagsregister og Nobb hierarki. Hvordan laste ned prislister for innlesning i eget system. Hvordan hente ned dokumenter fra kjeden og brukernes leverandøravtaler i pdf format. Administrator: Kurset tar sikte på å lære administrator hvordan man skal publisere hva forhandlerne trenger for å bruke portalen. Kurset tar for seg innlesning av grunnsortiment og priser, opplasting av dokument og avtaler samt brukersupport saker man kan komme borti. Kurset tar sikte på å lære administrator hvordan man skal publisere hva forhandlerne trenger for å bruke portalen. Kurset tar for seg innlesning av grunnsortiment og priser, opplasting av dokument og avtaler samt brukersupport saker man kan komme borti. Sortiments og prisansvarlig i butikk, systemadministrator Bruker: ½ dag Administrator: 1 dag 12

13 Rabatt og prisstruktur Kurset tar for seg oppbygging av prising i Nexstep, bruk av rabattmatriser og bonusavtaler. Kurset ser også på hvordan en effektivt kan vedlikeholde og overvåke egen prisingsstrategi. Kjennskap til varevedlikehold Økonomi og varehussjef Nybegynner: 1 dag Viderekommen: ½ dag Kunderegister Kurset tar for seg funksjoner som finnes i Nexstep knyttet til kunderegister. Vi ser på bruk av kontaktpersonregisteret, kundeprosjekt og generell informasjon knyttet direkte på kunden. Vi ser også på kundekategorier og bonuskunder. På bakgrunn av kundehistorikk vil vi gi en anbefaling til vasking av kunderegisteret. Systemadministrator, superbruker 13

14 Rapportering, Rapport og analyse Økonomi Kurset tar for seg økonomirapportering, både forhåndsdefinerte finansrapporter som saldomatriser og resultat/balanserapporter, og viser også muligheten for opprettelse av egne kundetilpassede rapporter. Økonomi, daglig leder 3 timer Salg Kurset gir innsikt i ulike salgsrapporter. Vi viser dekningsrapporter splittet på kunder, leverandører og varer, omsetningsrapporter, salgsstatistikker og andre nyttige salgsrapporter som finne i vårt rapporteringsverktøy Salgsledere, kategori, daglig leder 3 timer Logistikk Kurset tar for seg logistikkrapporter innenfor innkjøp og lagerhold. Vi ser på innkjøpsstatistikk og drilldown-rapporter i forbindelse med bestilling, ser på omløpshastighet og lagerbeholdningsrapporter og tar også for oss rapporter som omhandler kontroll og sjekk av lagerstyring. Logistikkansvarlig, innkjøp, daglig leder Schedulering Vi setter opp automatisk utsendelse av nøkkelrapporter. Ut i fra erfaringer lager vi et forslag til hvem som skal ha de ulike rapportene og hvor ofte de skal sendes ut. Rapport og analyse Systemadministrator, daglig leder 14

15 Praktisk informasjon Alle kursene holdes i utgangspunktet i ASP s lokaler eller via web. Når et kurs bestilles av kunden, vil vi ta utgangspunkt i kundens behov ved gjennomføring, slik at utbyttet av kurset blir best mulig for den deltakende kunden. Timeforbruk i forbindelse med kursene må sees på som veiledende, men gir et visst inntrykk av varighet. Prisen på kursene vil variere ut i fra tidsbruk og lokasjon. Ta kontakt med oss for et tilbud vi vet du vil bli fornøyd med! Ta kontakt på: ASP as Besøksadresse: Postadresse: Mustad Næringspark Postboks 264 Raufossvegen Gjøvik 2815 Gjøvik Tlf.: Faks:

16

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Gi virksomheten det systemet den fortjener! Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

Gi virksomheten det systemet den fortjener! Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Gi virksomheten det systemet den fortjener! Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte SIDE 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Oppnå en effektiv og fleksibel hverdag SPAR 1 690,- Komplett økonomisystem

Oppnå en effektiv og fleksibel hverdag SPAR 1 690,- Komplett økonomisystem n ge a d er 2. v h 1 Få e i ll å sid o p r nt s mer o k e L Oppnå en effektiv og fleksibel hverdag Få kontroll med komplett økonomisystem Komplett økonomisystem Relasjonsbyggende CRM Effektiv fakturering

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll på regnskap og fakturering

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

holte KURSKATALOGEN 2015 holte

holte KURSKATALOGEN 2015 holte KURS holte KURSKATALOGEN 2015 holte Innhold: 03 uk.no for kontrollører 04 Uavhengig kontroll 05 Byggesak komplett 07 Byggesak for rørleggere 08 JobOffice Basis 09 JobOffice påbygg 10 JobOffice VVS-kalkulasjon

Detaljer

TILPASSET DIN BRANSJE:

TILPASSET DIN BRANSJE: Scenario Professional Bransjeløsninger basert på et standardsystem TILPASSET DIN BRANSJE: Butikk og faghandel Entreprenør og håndverker Regnskapskontor Engros og handel Tjenesteytende virksomheter Trelast

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2011 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd 2 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011 Forord

Detaljer

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger.

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger. Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små foreninger. Tema: - Hvordan sette opp et budsjett? - Regnskap

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet?

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Og samtidig spare tid og penger? OPENSOLUTION NORDIC AB. VERKSAMHET: Sverige, Norge, Danmark. DOTTERBOLAG: OpenSolution Norway AS, Nordiska

Detaljer

PRODUKTGUIDE 2008. Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner

PRODUKTGUIDE 2008. Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner PRODUKTGUIDE 2008 Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner Norges mestselgende økonomi-, CRM- og Internettløsninger! 2007 Beste

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer