Fafo-rapporter. 471 Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse s Nettutgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fafo-rapporter. 471 Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse. 2005 31 s Nettutgave"

Transkript

1 Fafo-rapporter 471 Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse Kortversjon s Nettutgave 464 Åge A. Tiltnes Falling Behind. A Brief on the Living Conditions of Palestinian Refugees in Lebanon s kr 151,- Nettutgave 470 Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad Obligatorisk tjenestepensjon s kr 262,- 469 Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser s kr 166,- Nettutgave 467 New Security Programme Economic Agendas and Civil Wars Business and International Crimes Assessing the Liability of Business Entities for Grave Violations of International Law s kr 141,- Nettutgave 465 Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping Den vanskelige fortsettelsen En kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs s kr 132,- 463 Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen Kompetansekrav i norsk landbruk Behov, innhold og organisering s kr 200,- Nettutgave 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø En studie av samlokaliseringseffekter ved etablering av oljevirksomhet i Nord-Norge s kr 142,- 461 Anna Hagen og Sveinung Skule Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse s kr 248,- Nettutgave 460 Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo s kr 156,- 459 Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen Permittering Konsekvenser av nye regler s kr 184,- 458 Torgeir Nyen Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til Resultater fra Lærevilkårsmonitoren s kr 142,- Nettutgave 457 Geir Veland Fornyelse av folketrygden Det kompliserte samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon s kr 190,- Nettutgave 456 Peace Implementation Network Policy or Process? The Politics of International Peace Implementation s kr 128,- Nettutgave 1

2 455 Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse s kr 275,- Nettutgave 451 Arne Grønningsæter (ed.) Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway. English summary s kr 100,- 450 Dag Olberg Fleksibilitet og byråkrati Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet Doktoravhandling s kr 300,- 448 Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping Den vanskelige fortsettelsen En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse 2004 Nettutgave 447 Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet s kr 250,- Nettutgave Fafo-rapport 452 Kortversjon 18 s kr 100,- Nettutgave (pdf 3.04m) 446 Monica Lund og Jon Horgen Friberg En inkluderende fagbevegelse? Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant s kr 206,- 445 Siri Ytrehus Fattige barn i Norge. Hvem er de og hvor bor de? Hovedrapport s kr 247,- 442 Sammendragsrapport s kr 100,- 444 Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked Kompetanseforvaltning i SAS, Braathens, Widerøe, Norwegian Air Shuttle og Helikopterservice 2004 Nettutgave 441 Kristine Nergaard og Kari Folkenborg Kvinner i fagbevegelsen 2004 Kvinners representasjon i LO og forbundene s kr 174,- Nettutgave 440 Kari Hauge Riisøen, Anne Hatløy, Lise Bjerkan Travel to Uncertainty A study of child relocation in Burkina Faso, Ghana and Mali s kr 157,- Nettutgave 439 Lise Bjerkan and Christophe Gironde Achievements and setbacks in the fights against child labour Assessment of the Oslo Conference on Child Labour October 27 30, s kr 169,- Nettutgave 438 Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte Nettutgave 437 Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor. Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Nettutgave 434 Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren kr 100,- 435 Grunnlagsrapport 2004 kr 221,- Nettutgave 443 Lifelong learning in Norwegian working life 2

3 436 Mark Taylor (ed.), Josefine Aaser, Anne Huser, Kathleen Jennings Economies of Conflict The Next Generation of Policy Responses. Report of the expert consultation on conflict economies and development. Oslo, 4 November s kr 151,- Nettutgave 433 Kristin Dalen and Jon Pedersen The Future Size of the Palestinian Population of the West Bank and Gaza Strip s kr 136,- Nettutgave 432 Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand Facing a Baltic Invasion? Mobility of Baltic Labour towards the Nordic Countries s kr 170,- Nettutgave 431 Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka Crossing borders to fight HIV/AIDS The Role Of South African Multinationals In The Private Sector Response In Botswana s Nettutgave 430 Kristine Nergaard Atypisk arbeid Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge s kr 239,- Nettutgave 429 Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen Levekår blant innsatte s kr 195,- Nettutgave 428 Bjørn Andersen Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen Veidekke og Selmer på 1990-tallet s kr 296,- Nettutgave 427 Finding Means Vol I-II 2003 Nettutgave 426 Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka Crossing borders to fight HIV/AIDS The Role Of South African Multinationals In The Private Sector Response In Botswana s Nettutgave 424 Leiv Lunde and Mark Taylor, with Anne Huser Commerce or Crime? Regulating Economies of Conflict s kr162,-nettutgave 423 Mona Bråten og Ove Langeland Lønner det seg? Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter s kr 178,- 422 Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning Erfaringer fra nordeuropeiske land s kr 184,- Nettutgave 421 Kari Folkenborg og Bård Jordfald Frisørundersøkelsen 2003 Bedriftsstruktur og arbeidsforhold s kr 185,-Nettutgave 420 Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre Doktoravhandling s kr 306,- 3

4 418 Fafo AIS in cooperation with Palestinian Center Bureau of Statistics and Natural Resources in Damascus Living Conditions in the Palestinian Refugee Camps and Gatherings in Syria Nettutgave 417 Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv s kr 228,- 416 Nina-M Kristiansen Skalle Vi streiker for å slippe å streike NOFU-streiken 2002: En samarbeidsorientert organisasjon i konflikt s kr 106,- Nettutgave 415 Laurie Blome Jacobsen Finding Means. Summary Report UNRWA s Financial Situation and the Living Conditions of Palestinian Refugees s kr 162,- Nettutgave 414 Monica Lund Kvalifisering for alle Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger s kr 225,- 413 Kristine Nergaard i samarbeid med Nina M. Krisitansen Skalle og Bård Jordfald Gravid og i jobb Bedriftenes politikk for tilrettelegging av arbeidet for gravide arbeidstakere s kr 219,- Nettutgave 412 Hilde Haualand, Arne Grønningsæter, Inger Lise Skog Hansen Uniting divided worlds A study of deaf and hard of hearing youth s kr 184,- 411 Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Fafo-rapport 411/SNF-rapport nr. 7/2003. Utgitt av og bestilles hos SNF 410 Arne Grønningsæter Great Expectations Social exclusion and social policy in Estonia and Latvia. A summary s kr 148,- Nettutgave 409 Ole fr. Ugland, ed. Difficult Past, Uncertain Future Living Conditions Among Palestinian Refugees in Camps and Gatherings in Lebanon s kr 398,- Nettutgave 408 Pål Sletten and Jon Pedersen Coping with Conflict Palestinian Communities Two Years Into the Intifada s kr 176,- Nettutgave 407 Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård Trying to be strong A study of the impact of economy and culture on lifestyle choices and use of health care institutions in the Murmansk region of Russia s kr 172,- Nettutgave 406 Stein Gunnes Anbudstap i rutebilsektoren Konsekvenser for de ansatte, yrkets omdømme og kompetansen s kr 146,- Nettutgave 405 Leif E. Moland Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren Tiltak og prosesser i 19 kommuner s kr 238,- 4

5 404 Jorun Andreassen Må vi ta den jobben? Aetats praktisering av mobilitetskravene i dagpengeregelverket s kr 195,- 403 Heidi Gautun og Arne Grønningsæter Kompetanseheving en vei til bedre samarbeid? Prosjekt nevrologisk rehabilitering s kr 186,- 402 Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås Levekår og livskvalitet blant hivpositive s kr 298,- 401 Tove Midtsundstad Sosiale ordninger under press En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter s kr 180,- 400 Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen Tillitsvalgt i omstillingenes tid s kr 204,- 399 Heidi Gautun Når fleksibilitet fremmer fellesskap Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg s kr 199,- 398 Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke Aspekter ved arbeidskamp s kr 148,- 397 Åsmund Arup Seip Lokale lønnsforhandlinger i Staten Lønn som personalpolitisk verktøy s kr 224,- 396 Mona Bråten Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat s kr 304,- 395 Leif E. Moland og Heidi Gautun Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere s kr 238,- 394 Anna Hagen og Elin Svensen Billett til yrkeslivet Sluttrapport fra evalueringen av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo kommune s kr 188,- 392 Elin Svensen og Barbro Svensson Innvandrere i fagbevegelsen s kr 176,- 391 Bård Jordfald og Dag Olberg IKT-sektoren perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering s kr 206,- 390 Leif E. Moland og Halvor Holmli Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune s kr 266,- 389 Anders B. Fyhn Sykefravær i butikker innenfor COOP Evaluering av tiltakene kollektiv bonus og utvidet egenmelding s kr 296,- 388 Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere s kr 199,- 5

6 387 Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli Kurs for arbeid Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikkevestlige flyktninger og innvandrere s kr 343,- 386 Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland Norsk finansnæring i nettverksøkonomien s kr 200,- 385 Tove Midtsundstad AFP-pensjonisten: sliten eller frisk og arbeidsfør? En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor s kr 270,- 384 Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen «Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem» En kartlegging av arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening - AFT s kr 239,- 383 Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering s kr 216,- 382 Kari Folkenborg og Torgeir Nyen Kompetanseutvikling blant håndverksmestere s kr 226,- 381 Jorun Andreassen og Kari Folkenborg Vi vil! Slipp oss til! s kr 172,- 380 Jonathan M. Winer Illicit Finance and Global Conflict s Nettutgave 378 Philip Swanson Fuelling Conflict The Oil Industry and Armed Conflict s Nettutgave 377 Ian Smillie Dirty Diamonds Armed Conflict and the Trade in Rough Diamonds s Nettutgave 376 Torgeir Nyen og Elin Svensen Lærer ved å lære andre Lærere uten godkjent utdanning i kommunale grunnskoler s kr 204,- 375 Marwan Khawaja Internal migration in Syria: Findings from a national survey s kr 240,- Nettutgave 357 Marwan Khawaja and Åge A. Tiltnes (eds.) On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan s kr 310,- Nettutgave 374 Bjørne Grimsrud (red.) Barnearbeid og næringslivets ansvar Seminarrapport fra Utenriksdepartementets strategiseminar s kr 181,- 373 Katrine Fangen Tvangsekteskap En evaluering av mottiltakene s kr 318,- 372 Anna Hagen og Sveinung Skule Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning s kr 204,- 379 Global Witness Logs of War The Timber Trade and Armed Conflict s Nettutgave 6

7 371 Jon Pedersen, Mona Christophersen and Pål Sletten Paying a Price. Coping with Closure in Gaza City s kr 172,- Nettutgave 370 Tone Sommerfelt (ed.) Domestic Child Labour in Morocco An analysis of the parties involved in relationships to Petites Bonnes s kr 182,- 369 Mary Dupont og Jon Are Lian Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt s kr 182,- Nettutgave 368 Willy Egset and Lena C. Endresen Paying a Price. Coping with Closure in Jericho s kr 156,- Nettutgave 367 Kari Folkenborg Likningskontoret som læringsarena s kr 172,- 365 Jon Pedersen, Mona Christophersen, Lena C. Endresen, Pål Sletten Paying a Price. Coping with Closure in Two Palestinian Villages s kr 164,- Nettutgave 364 Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger s kr 300,- 363 Sveinung Skule og Bjørn Andersen Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet s kr 182,- 362 Heidi Nicolaisen Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? s kr 228,- 361 Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i s kr 306,- 360 Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass The Mesebetsi labour force survey Top line report s Utsolgt 359 Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul The Conjurers Hat Financing United Nations Peace-building in Operations Directed by Special Representatives of the Secretary-General s kr 210,- 358 Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden s kr 220,- 356 David Drury and Marie W. Arneberg (eds.) No More Forevers The Chinese Labour Force in a Time of Reform s kr 395,- Elektronisk versjon 355 Marie W. Arneberg and Jon Pedersen Urban Households and Urban Economy in Eritrea 2001 Nettutgave 354 Kari Folkenborg og Kristine Nergaard På vei mot et nytt forsvar Virkninger for de ansatte s kr 180,- 7

8 353 Jon Pedersen, Sara Randall and Marwan Khawaja (eds.) Growing Fast The Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip s kr 292,- Nettutgave 352 Gendering Human Security From Marginalisation to the Integration of Women in Peace-Building Recommendations for policy and practice from the NUPI-Fafo Forum on Gender Relations in Post-Conflict Transitions s kr 148,- Nettutgave 350 Mona Bråten Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten s kr 220,- 349 Hanne Cecilie Kavli En dråpe, men i hvilket hav? Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter s kr 190,- 348 Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer LO Industri mot 2010: Del A s Nettutgave 347 Torunn Kvinge Internasjonalt eierskap i norske regioner Omfang og utvikling s kr 180,- 346 Marit Egge og Annelise Jackbo Forlatt eller ivaretatt En beretning om enslige mindreårige asyslsøkere i tekst og bilder s kr 100, Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Styring over eget liv Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid s kr 310,- 343 Kristine Nergaard og Arne Pape Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område s kr 120,- 342 Elin Svensen Multietniske redaksjoner? Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige s kr 130,- 341 Eifred Markussen Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående hjelper det? Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet s Utsolgt 340 Elin Svensen En voksen krysser sitt spor Motivasjon for deltakelse i grunnskoleopplæring s kr 165,- 339 Liv Tørres (ed.) The Smoking Business Tobacco tenants in Malawi s kr 220,- 338 Axel West Pedersen Konkurranseutsetting og pensjon En kvalitativ undersøkelse av pensjonsforholdene blant private bedrifter i tre utvalgte bransjer 2000 Nettutgave 337 Leif E. Moland og Marit Egge Kommunal sektor bedre enn sitt rykte? Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft sider kr 295,- Intervjuguide finnes på

9 336 Liv Tørres (ed.) We are emerging; emerging slowly and painfully! Infrastructure Delivery in South Africa s kr 290,- 335 Lars-Henrik Johansen Transferable training and the collective action problem for employers An analysis of further education and training in four Norwegian industries Doctoral thesis s kr 275,- 334 Aadne Aasland og Guri Tyldum Better or Worse? Living Conditions Developments in Estonia, Latvia and Lithuania s kr 100,- 333 Sveinung Skule og Anders N. Reichborn Lærende arbeid En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv s kr 100,- Vedlegg finnes på 332 Peace Implementation Network, Programme for International Co-operation and Conflict Resolution Swords for Ploughshares Microdisarmament in Transitions from Conflict s kr 105,- 330 Anders B. Fyhn Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst s kr 210,- 329 Martin Byrkjeland Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold s kr 235,- 328 Liv Tørres Amandla. Ngawethu? The Trade Union Movement in South Africa and Political Change. Doctoral Dissertation s kr 385,- 327 Dag Olberg og Bård Jordfald Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold s kr 310,- 326 Tina Østberg Mobil og omskiftelig Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra industrien i Kongsbergregionen s kr 250,- 325 Rune André Fjelly Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift Bedriftsstudier BU s kr 185,- 324 Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.) Medbestemmelse og medvirkning Bedriftsutvikling mot år s kr 330,- 323 Anne Hatløy Methodological aspects of assessing nutrition security Examples from Mali. Doctoral dissertation s kr 165,- 322 Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse s kr 230,- 321 Mona Bråten Utfordringer og kompetansebehov En studie av TINE Meieriene s kr 175,- 9

10 320 Åge Eknes and Lena C. Endresen Local Media Support s kr 165,- 319 Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve Jakten på storbyfaktoren En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge s kr 200,- 318 Lene Gezelius «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift s kr 205,- 317 Axel West Pedersen The taming of inequality in retirement A comparative study of pension policy outcomes. Doctoral Dissertation s kr 345,- 315 Ove Langeland Kompensasjon og motivasjon Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter. Doktoravhandling s Nettutgave Nr er delrapporter fra prosjektet Det 21. århundrets velferdssamfunn 314 Bernard Enjolras Welfare state and disincentives effects Theoretical perspectives s kr 86,- 313 Bernard Enjolras The impact of labour market regulation on economic performance A review s kr 82,- 312 Neil Gilbert The Enabling State An Emerging Paradigm for Social Protection s kr 79,- 311 Gerhard Bosch Differenzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die schwierige Suche nach einem neuen Arbeitszeitparadigma s kr 86,- 310 Jean-Louis Laville Le futur du travail Le debat Francais s kr 94,- 309 Jean-Louis Laville The future of work The debate in France s kr 95,- 308 Gunn Elisabeth Birkelund Part-time work in a welfare state s kr 77,- 307 Keith Smith Economic growth and "low-tech" industries Issues for Norway s kr 75,- 306 Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke Den norske forhandlingsmodellen Et tilbakeblikk s kr 83,- 305 Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd Resultater fra en spørreundersøkelse s kr 93,- 304 Anne Britt Djuve Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene s kr 83,- 303 Tone Fløtten Fattigdom i Norge Problem eller bagatell? s kr 114,- 10

11 302 Aksel Hatland Nordisk alderspensjon under ombygging s kr 77,- 301 Gunn Elisabeth Birkelund Marginalisering i en velferdsstat s kr 77,- 300 Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene Holdninger til helse- og omsorgstjenester Resultater fra en spørreundersøkelse s kr 86,- 299 Neil Gilbert Selvhjelpsstaten Et nytt paradigme for sosial trygghet s kr 77,- 298 Heidi Gautun Endringer i familieomsorgen til eldre? s kr 99,- 297 Per Kleppe Bedre tjenesteyting i kommunene? s kr 94,- 294 Espen Dahl og Gunn Elisabeth Birkelund Sysselsetting, klasse og helse En analyse av fem norske levekårsundersøkelser s kr 80,- 293 Espen Dahl Hvor går helsevesenet? Om likhet og effektivitet i norsk helsetjeneste s kr 81,- 292 Espen Dahl Solidaritet og velferd Grunnlaget for oppslutning om velferdsstaten s kr 91,- 291 Hilde Lorentzen og Reid J. Stene Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv Resultater fra en spørreundersøkelse s kr 86,- 290 Kristin Taraldsrud Hoff Rettferdighet og effektivitet i det norske skattesystemet s kr 82,- 289 Kristin Taraldsrud Hoff Rettferdig skattlegging En analyse av det normative grunnlaget for rettferdig fordeling av skattebyrden s kr 114,- 288 Lars Fjell Hansson «Man skal ikke plage andre» Om grenser for offentlig maktutøvelse for å redusere skader og død s kr 95,- 287 Eli Feiring Beskrive for å vurdere? Om evaluering av fordelingsordningers verdigrunnlag s kr 78,- 286 Eli Feiring Er noen fordelingsprinsipper mer rettferdige enn andre? s kr 79,- 285 Ove Langeland og Reid J. Stene Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse Resultater fra en spørreundersøkelse s kr 86,- 284 Gerhard Bosch Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden På leting etter et nytt arbeidstidsparadigme s kr 84,- 283 Jean-Louis Laville Arbeidets framtid Den franske debatten s kr 94,- 282 Gunn Elisabeth Birkelund Deltidsarbeid s kr 79,- 11

12 281 Trond Petersen Kjønnsspørsmålet Hvor står vi i arbeidslivet? s kr 81,- 280 Per Kleppe Arbeidslinjen og de svake gruppene på arbeidsmarkedet s kr 96,- 279 Per Kleppe Solidaritetsalternativet - fortid og framtid s kr 81,- 278 Lars-Henrik Johansen Bak de store ord Sammenlikninger av etter- og videreutdanning mellom bransjer og internasjonalt s kr 121,- 277 Knut Arild Larsen Utdanningsbasert kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsmarked s kr 81,- 276 Keith Smith Økonomisk vekst og «lavteknologi» Aktuelle spørsmålsstillinger for Norge s kr 75,- 275 Morten Bøås Norsk miljø- og ressurspolitikk mot tusenårsskiftet Trykket utenfra og trykket innenfra s kr 84,- 274 Alexander Wright Cappelen Globalisering Utfordringer for norsk skatte- og fordelingspolitikk s kr 76,- 273 Steinar Holden Frie kapitalkrefter Noen konsekvenser for nasjonal økonomiskpolitisk styring s kr 76,- 272 Victor D. Norman Globalisering - betingelser for lønnsom næringsdrift og sysselsetting i Norge s kr 73,- 271 Jon Erik Dølvik Farvel solidaritet? Internasjonale utfordringer for den norske arbeidslivsmodellen s kr 111,- 270 Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen Mellom frihet og fellesskap Det 21. århundrets velferdssamfunn Fafo/Tiden s kr 348,- 269 Leif Moland Suksess og nederlag Kvalitet, effektivitet og miljø s kr 325,- 268 Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Aasmund Arup Seip Etter- og videreutdanning i staten En studie av ti statlige virksomheter s kr 215,- 267 Dag Olberg Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor s Utsolgt 266 Command from the Saddle Managing United Nations peace-building missions s kr 125,- 265 Tina Østberg Utdanningsambisjoner og utferdstrang Ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen s kr 165,- 12

13 264 Tina Østberg Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering Arbeidstakerorganisasjonenes erfaringer og deres muligheter for påvirkning s kr 170,- 263 Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge Følge opp eller forfølge? Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform s kr 295,- 262 Anne Britt Djuve og Hanne C. Pettersen Må de være ute om vinteren? Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo s kr 165,- Til rapport 262 kan interesserte få vedlegg med alle SPSS-kjøringer gratis tilsendt 261 Martin Byrkjeland Det gode arbeid Om endringar i arbeidsliv og arbeidsmiljø i Noreg s kr 170,- 260 Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen Environment and Living Conditions on the Kola Peninsula s kr 255,- 259 Marit Egge Ungdomsgarantien Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien s kr 180,- 258 Lisbet Berg Utdanningssuget Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik s kr 180,- 256 Torgeir Aarvaag Stokke Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet s kr 125,- 255 Jens B. Grøgaard Ordinær skolegang for yrkeshemmede Effektevaluering basert på sammenligning med hospiteringstiltaket s kr 180,- 254 Hanne Bogen og Torgeir Nyen Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner s kr 185,- 253 Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds) Jordanian Society Living Conditions in the Hashemite Kingdom of Jordan s kr 330,- 252 Dag Olberg Kompetanse og kontroll Sammendrag 1998 Bare nettversjon 251 Jens B. Grøgaard Forsvaret mot arbeidsledighet 1997 Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten 1998 Bare nettversjon 250 Siv Øverås og Åsmund Arup Seip Rigid og fleksibel En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus s kr 200,- 249 Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? s kr 275,- 257 Liv Tørres Labour Markets in Southern Africa s kr 275,- 13

14 248 Thore K. Karlsen Arbeid, helse og læring En empirisk undersøkelse av Melbu Fiskeindustri AS Bedriftsstudier BU s kr 135,- 247 Axel West Pedersen Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land s kr 185,- 246 Torgeir Aarvaag Stokke Lønnsforhandlinger og konfliktløsning Norge i et skandinavisk perspektiv Dorktorgradsavhandling s kr 330,- 245 Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven Papir på egen dyktighet Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet s kr 220,- 244 Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter s kr 165,- 243 Åsmund Arup Seip Rett til å forhandle En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige Doktoravhandling s kr 320,- 242 Jon Pedersen Developing Palestinian Society Socio-economic trends and their implications for development strategies s kr 190,- Nettutgave 241 Marit Egge Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten Samtaleintervjuer med 16 ungdommer s kr 165,- 240 Jørgen Lund Partsroller i bedriftsutvikling Bedriftsstudier BU s kr 125,- 239 Siv Øverås og Kristine Nergaard Kvinner i fagbevegelsen En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene s kr 225,- 238 Jon Erik Dølvik Redrawing Boundaries of Solidarity? ETUC, social dialogue and the Europeanisation of trade unions in the 1990s s kr 300,- 237 Marie Arneberg Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan s kr 180,- 236 Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad and Elia Zureik Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life s kr 210,- 235 Mona Bråten Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem s kr 245,- 234 Anne Britt Djuve og Hanne C. Pettersen Virker tvang? Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger s kr 180,- 233 Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke Child labour in Africa: Poverty or institutional failures? The cases of Egypt and Zimbabwe s kr 135,- 14

15 232 Torkel Bjørnskau Seks timers dag i omsorgsyrker En evaluering av forsøket i Oslo kommune s kr 195,- 231 Espen Dahl Den som har, ham skal gis Inntektsulikheter blant eldre i Norge s kr 150,- 230 Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar and Ilze Trapenciere (eds.) The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges s kr 245,- 229 Åsmund Arup Seip Medlemsendringer i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk s kr 135,- 228 Jon M. Hippe Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story? A Study of Employment Relations and Occupational Welfare in Norway Doctoral dissertation s kr 320,- 227 Inger Marie Hagen og Arne Pape Medspillere eller motspillere? Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten s kr 310,- 226 Ivar Lødemel Pisken i arbeidslinja Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp s kr 210,- 225 Bjørne Grimsrud Wage and Working Conditions in the Gaza Strip s kr 175,- 224 Marit Egge Gjør meg en tjeneste s kr 150,- 223 Axel West Pedersen Mellom arbeid og pensjon s kr 190,- 222 Jens B. Grøgaard Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser Del I: I frihetens rike Del II: Kan en filolog bli en god realist? Doktorgradsavhandling s kr 280,- 221 Leif Moland Ingen grenser? Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene s kr 245,- 220 Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule Identitet, mangfold og utvikling Evaluering av Beredskapsprogrammet s kr 235,- 219 Heidi Gautun Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp s kr 195,- 218 Axel West Pedersen Fravær i arbeid Utviklingen i sykefraværet på 90-tallet s kr 180,- 217 Sveinung Skule og Tori Grytli Teknologisk utvikling og samfunnsendring Eksempler fra oljehistorien og bankhistorien s kr 215,- 216 Eli Feiring Tilsattes trivsel i endringsprosessen En evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekt s kr 170,- 15

16 215 Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir Den norske havfiskeflåten Konkurransesituasjon og rolle i det maritime miljø s kr 150,- 214 Lars Lindholt Nyetableringer i norsk industri Oppstart og utvikling av småforetak. Teori og empiri s kr 190,- 213 Thore K. Karlsen Når tid er pølser Fleksible arbeidstidsordninger ved Leiv Vidar AS Bedriftsstudier BU s kr 125,- 212 Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn Bedriften som lærested En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter s kr 215,- 211 Torunn Olsen Destinasjon Brussel Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk s kr 320,- 210 Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen Fra behov til budsjett En evaluering av Oslo kommunes kriteriebaserte budsjettfordeling mellom bydelene s kr 290,- 209 Hanne Bogen Fagopplæring i kommunesektoren s kr 220,- 208 Tori Grytli (red) Håndbok for tillitsvalgte i konsern s kr 245,- 207 Tone Fløtten og Axel West Pedersen Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet s kr 135,- 206 Kristine Nergaard Næringslivets favorittkommuner 1996 Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet s kr 150,- 205 Line Eldring og Jens B. Grøgaard Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede s kr 165,- 204 Jan Dietz, Børge Klemmensen, Poul Kragh and Aadne Aasland (eds.) Baltic-Nordic Rendezvous The Politics of Environmental Cooperation Common Security Forum Studies s kr 215,- 203 Åsmund Arup Seip 13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken s kr 135,- 202 Kristine Nergaard og Arne Pape Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid s kr 135,- 201 Erik Hansen Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform. The NORBALT Living Conditions Project s kr 210,- 200 Tonje Houg «Takk, bare bra...?» Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem s kr 135,- 199 Eivor Bremer Nebben Hva skjer med lønnspolitikken? Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor s kr 205,- 16

17 198 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor? s kr 180,- 197 Kjersti Kleven og Arild H. Steen Kjedemakt mot industrimakt Om endringane i norsk næringsmiddelindustri under framveksten av daglegvarekjedene s kr 180,- 196 Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen Privatisering av helsetjenester s kr 125,- 195 Torunn Olsen (ed.) Industrial Relations Systems in the Public Sector in Europe s kr 200,- 194 Line Eldring og Jens B. Grøgaard Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket s kr 245,- 193 Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barnevern og barneog ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset s kr 145,- 192 Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe Som du sår skal du høste Om tjenestepensjoner i offentlig sektor s kr 225,- 191 Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle Nyskaping i norsk næringsliv s kr 245,- 190 Jens B. Grøgaard (ed.) Estonia in the Grip of Change The NORBALT Living Conditions Project s kr 220,- 189 Heidi Gautun Voldens ansikt Ungdoms erfaring med vold i Oslo og landkommuner s kr 150,- 188 Aadne Aasland (ed.) Latvia: The Impact of the Transformation The NORBALT Living Conditions Project s kr 220,- 187 Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.) Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import s kr 250,- 186 Knud Knudsen Lithuania in a Period of Transition The NORBALT Living Conditions Project s kr 195,- 185 Espen Dahl og Pernille Vogt Ensom og ulykkelig? Levekår og livskvalitet blant eldre s kr 245,- 914 Espen Dahl Sammendrag av Ensom og ulykkelig? s kr 35,- 184 Anne Britt Djuve og Kåre Hagen «Skaff meg en jobb!» Levekår blant flyktninger i Oslo s kr 295,- 183 Dag Olberg (red.) Endringer i arbeidslivets organisering s kr 200,- 182 Liv Tørres South African Workers Speak Common Security Forum Studies s kr 240,- 17

18 181 Kristen Knudsen og Arild H. Steen Sjø og land hand i hand En analyse av muligheter for maritim industri s kr 160,- 180 Line Eldring og Eivind Falkum Framtidens ingeniørarbeid s kr 160,- 179 Regnskapsstatistikk Små industriforetak s kr 305,- 178 Torunn Kvinge og Ove Langeland Smått, men ikke bare godt Lønnsomhet og soliditet i små industriforetak s kr 235,- 177 Signe Gilen m.fl. Finding Ways Palestinian Coping Strategies in Changing Environments s kr 120,- Nettutgave 176 Lena C. Endresen and Geir Øvensen The Potential of UNRWA-Data for Research on Palestinian Refugees A Study of UNRWA Administrative Data s Nettutgave 175 Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund Næringslivets favorittkommuner En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene s kr 205,- 174 Espen Dahl m.fl. Velferdssignaler En analyse av offentlige utredninger om velferdsstatens framtid s kr 130,- 173 Per Heum og Dag Stokland (red.) Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk s kr 215,- 172 Tove Midtsundstad Yrke, utdanning og fagorganisering Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren s kr 225,- 171 Leif E. Moland De små grå Deltidsarbeid og ansettelsesformer i kommunene s kr 225,- 170 Espen Dahl Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon Doktorgradsavhandling s Utsolgt 169 Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland Kyndighet Villighet Mulighet Reservebefalets rolle i mobiliseringsforsvaret s kr 330,- 911 Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland Perspectives on participation Competence, Willingness and Possibilities: Reserve officers in the Norwegian Mobilization Force FAFO-summary s kr 65,- 168 Jon Erik Dølvik (red.) Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU s kr 140,- 167 Per Egil Hødnebø og Dag Stokland Hvor attraktivt? Norge som lokaliseringsområde for investeringer og produksjon s kr 225,- 166 Geir Øvensen Responding to change Trends in Palestinian household economy s kr 220,- Nettutgave 18

19 164 Torunn Olsen Den sosiale dialogen og staten som arbeidsgiver s kr 175,- 163 Siri Gloppen Kortidsansettelser i elektrobransjen Synkende kvalitet eller nødvendig fleksibilitet? s kr 155,- 162 Torunn Kvinge Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri Motiver, omfang og utvikling s kr 220,- 161 Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt Oslo: Den delte byen? s kr 235,- 160 Line Eldring Arbeidsmiljø i vegsektoren En undersøkelse av hvordan helse, miljø og sikkerhet ivaretas innenfor Statens vegvesens driftsformer s kr 125,- 159 Thore K. Karlsen og Anne-Cathrine Hjertaas Norsk barnepolitikk og EF s kr 170,- 158 Hanne Bogen, Erik Hansen, Liv Jorunn Stokke Frisørbransjen en tilstandsrapport s Kan bestilles hos Norges Dame- og Herrefrisørmestres Forbund 157 Kristine Nergaard Samarbeid og selvstendighet Norsk Lærerlags alliansesituasjon s kr 140,- 156 Ivar Lødemel og Jardar E. Flaa Sosial puls Myter og fakta om velferd s kr 95,- 155 Erik Hansen Living conditions on the Kola peninsula s kr 175,- 154 Mary Visher og Tove Midtsundstad Utgang fra arbeidslivet En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP s kr 175,- 153 Liv Jorunn Stokke Uførepensjonistar i offentleg sektor s kr 185,- 152 Leif E. Moland Tidsfordriv og kompetanse Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring s kr 145,- 151 Marianne Heiberg og Geir Øvensen et.al. Palestinian society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem. A Survey of Living Conditions s kr 310,- Nettutgave 150 Espen Dahl Bedre føre var... Personalpolitikk for livsløpsplanlegging s Nettutgave 149 Tom Christian Pape Arbeidsmiljø i Norge LOs arbeidsmiljøundersøkelse s kr 260,- 148 Arne Pape Kampen om kompetansen Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til? s kr 140,- 19

20 147 Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland Velferd og produksjon Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor s kr 240,- 146 Jens B. Grøgaard Skomaker, bli ved din lest? En analyse av ulikhet i utdanning og arbeid blant unge menn på 80-tallet s kr 185,- 145 Elisabeth Melander Stene Funksjonshemmede og norsk EF-tilpasning s kr 150,- 144 Thore K. Karlsen Barn og arbeidsløshet Rapport fra en høring i grunnskolen s kr 90,- 143 Anne Britt Djuve og Arild H. Steen Norsk fisk dansk produkt? Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri s kr 140,- 142 Leif Moland og Ole Roger Sandstad Kunnskap som virkemiddel Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse s kr 160,- 141 Elisabeth Melander Stene Bank i bordet! Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte s kr 200,- 140 Arne Pape Deltagelse og oppslutning Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon s kr 79,- 139 Tone Fløtten Funksjonshemmede i Europa s kr 110,- 138 Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland Kampen om kapitalen Investeringer og kapitalbevegelser i internasjonale markeder s kr 280,- 137 Torunn Olsen Staten som arbeidsgiver Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar s kr 145,- 136 Jon M. Hippe og Axel West Pedersen Når jobben betaler En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet s kr 245,- 135 Espen Paus og Arild H. Steen I samme båt? Det norske maritime miljø s kr 145,- 134 Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug Kvinners Europa? Norske kvinner og europeisk integrasjon s kr 150,- 133 Anne K. Waldrop Før vi vet ordet av det En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere s kr 150,- 132 Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland Én for alle Hvem utfører verneplikt i Norge? s kr 235,- 20

21 131 Liv Tørres Er det europeisk standard over norske myndigheter? s kr 185,- 902 Summary: European standards s kr 60,- 130 Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland Norsk økonomi og europeisk integrasjon s kr 275,- 129 Gudmund Hernes og Knud Knudsen Lithuania Living Conditions. A Sociological Study s kr 330,- 129 Gudmundas Hernes ir Knudas Knudsenas Lietuvos Gyvenimo Salygos. Sociologinis tyrimas s kr 330,- 128 Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland Debattopplegg fagbevegelsen og Europa s kr 112,- 127 Torunn Olsen Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien s kr 175,- 126 Arild H. Steen Ingen over - ingen ved siden? Konkurransemuligheter for norsk næringsog nytelsesmiddelindustri s kr 180,- 125 Arild H. Steen Nye vilkår Nye handlingsbetingelser for norsk næringsog nytelsesmiddelindustri s Utsolgt Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 121 Utfordringene (1) s kr 70,- 122 Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi (2) s kr 235,- 123 Metoder og verktøy (3) s kr 115,- 124 Medvirkning i praksis (4) s kr 220,- 120 Leif E. Moland Kompetanse eller tidsfordriv? Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring s kr 170,- 119 Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) Alle vet jo at... Rapport om sykelønn og sykefravær s Bare nettversjon 118 Halvor Fauske Profesjonene bremsekloss eller syndebukk? s Utsolgt 117 Hanne Bogen Ansattes medbestemmelse en trussel mot offentlig fornyelse? En undersøkelse av ansattes rolle ved fornyelsestiltak i offentlig sektor s kr 155,- 116 Tone Fløtten Godt sikret? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet s kr 140,- 115 Thore K. Karlsen Fagopplæring i arbeidslivet s Utsolgt 21

22 114 Espen Paus Høyt skattet? Skatteharmonisering og offentlig sektor i Norge og EF s kr 140,- 113 Dag Stokland Fortsatt på gyngende grunn Kontraktører og enmannsfirma i bygge- og anleggsbransjen s kr 40,- 112 Torgeir Aarvaag Stokke Medlemsbevegelser i LO s kr 80,- 111 Ivar Lødemel Sosialpolitikken i EF s kr 105,- 110 Axel West Pedersen Fagbevegelsen og folketrygden LOs målsetninger, strategi og innflytelse i pensjonspolitikken s kr 180,- 109 Gudmund Hernes og Knud Knudsen Svart på hvitt Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere s Nettutgave 108 Åsmund Arup Seip Lektorene Profesjon, organisasjon og politikk s kr 190,- 107 Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg Ny norsk standard? Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø s kr 150,- 106 Andreas Gaarder 1992 og harmonisering av indirekte skatter Konsekvenser og utfordringer for fagbevegelsen s Utsolgt 105 Knut N. Kjær Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa s kr 80,- 104 Kåre Hagen Nasjonalstat, velferdspolitikk og europeisk integrasjon s Utsolgt 103 Ivar Hippe Det nye markedet i bedrifter Overnasjonalt eierbytte, finansspekulasjon og fusjonskontroll s kr 140,- 102 Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland Fagbevegelsen og Europa s kr 180,- 101 Jon M. Hippe Mye vil ha mer En analyse av formuesfordeling og familieoverføringer s kr 165,- 100 Espen Paus Statlige tiltak i bygg- og anleggsbransjen En modellberegning s kr 50,- 099 Jon Erik Dølvik Idrett, fritid og organisering s kr 85,- 098 Dag Odnes m.fl. (red) Kampen om framtiden Frontlinjer s kr 290,- 22

23 097 Dag Olberg Fleksibilitet og fagorganisering s Utsolgt 096 Hanne Bogen og Thore K. Karlsen Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak s kr 60,- 095 Torunn Olsen «Det kom som et sjokk...» Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner s kr 85,- 903 Vedlegg til «Det kom som et sjokk» s kr 25,- 094 Arild H. Steen En næring i nytelse? Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien s kr 85,- 093 Leif Moland Samarbeid gjør sterk? Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter s kr 85,- 092 Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) Svar skyldig? Velferdsstatens utfordringer partienes svar s Utsolgt 091 Dag Stokland Over stokk og stein Arbeidsleie i bygg og anlegg s Utsolgt 090 Gudmund Hernes og Kristine Nergaard Oss i mellom Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting Regjering s kr 180,- 089 Thore K. Karlsen Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet s kr 85,- 088 Øivind Danielsen Den nye breddeidretten Ønsker og behov for fysisk aktivitet s kr 115,- 087 Hanne Bogen og Ove Langeland Privatisering eller fornyelse? Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger s kr 165,- 086 Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard Inntekt og levekår blant kunstnere s Utsolgt 085 Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik Fysisk aktivitet på arbeidsplassen Nye tider nye strategier for bedriftsidretten? s kr 110,- 084 Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen For lang og tro tjeneste? Pensjoner i arbeidsmarkedet s kr 170,- 083 Jon M. Hippe Spillet om velferdsstaten Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten s kr 125,- 082 Jon M. Hippe Sosialpolitisk kalender. 2. utg. En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken s kr 115,- 081 Arvid Fennefoss Lønnstaker-organisering Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen s kr 180,- 23

24 080 Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes Kluss i vekslinga Fritid, idrett og organisering s kr 135,- 079 Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen Vinn - vinn! 2. utg. Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv s kr 195,- 078 Hanne Bogen og Ove Langeland (red) Offentlig eller privat? Om privatisering og grensene for offentlig ansvar s kr 220,- 077 Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen Forskningsrådene En forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning s Utsolgt 076 Jon Erik Dølvik og Torgny Sköldborg (red) Læring for fornyelse i kommunesektoren s kr 50,- 075 Jens B. Grøgaard Voksenopplæringen i forsvaret Vedlegg til rapport nr s kr 75,- 074 Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard Forsvaret mot arbeidsledighet En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon s kr 100,- 073 Martin Eide og Gudmund Hernes Død og pine! Om massemedia og helsepolitikk s Utsolgt 071 Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik Arbeidsmarked og sosiale forhold i Østfold s Utsolgt 069 Hanne Bogen Barnepass drøm og virkelighet s kr 98,- 066 Dag Olberg Bank hjemme? En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening s kr 150,- 065 Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen Velferd til salgs En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken s kr 98,- 064 Hanne Bogen Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede s kr 50,- 063 David Hansen Lett på tråden? Om telematikkens kår i Norge s Utsolgt 062 Halvor Fauske Når tid ikke er penger? En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid s Utsolgt 061 Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika Virkninger av ensidig norsk boikott s Utsolgt 060 Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen Nye norske muligheter innen sjømatindustri s kr 25,- 059 Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen Fast i fisken? Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne s kr 50,- 24

25 058 Lars Sørgard m.fl. Tekstilmaskiner til Nicaragua? Eksport av gammelt ledig utstyr til bistandsprosjekt s kr 89,- 057 Dag Odnes Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån s kr 98,- 055 Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard Rana i arbeid (ii) Omstilling og levekår s kr 98,- 054 Petter Holm Handelshindringer på norske fiskeprodukter i EF s kr 30,- 053 Thorbjørn Overholdt (red) Arbeidsledighet og sysselsetting En konferanserapport s kr 98,- 052 Svein Ole Borgen, Jens B. Grøgaard og Roger Jøsevold Arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet s Utsolgt 051 Hanne Bogen Jobbskaping som tiltak mot ungdomsarbeidsløshet evaluering av et jobbskapingsprosjekt s kr 89,- 050 Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter Erfaring med deltakelse i prosjektgrupper ved innføring av ny teknologi s kr 98,- 049 Tron Petersen Specifying the earnings function in sociological studies of earning determination s Utsolgt 048 Jon M. Hippe (red) Ny kurs for velferdsstaten? s Utsolgt 047 Dag Olberg Kultur og sysselsetting Om erfaringer med kulturarbeid i kommunalt sysselsettingsarbeidet s Utsolgt 045 Jon Erik Dølvik Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid En analyse av endringen i forholdet mellom utdanning og yrke s Utsolgt 044 Jorunn Fryjordet Natta til 1. Mai En undersøkelse av opptøyene i Oslo sentrum natt til 1. mai s kr 98,- 043 Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss og Gudmund Hernes Så samles vi på valen? En rapport fra FAFOs organisasjonsundersøkelse s Utsolgt 042 Gudmund Hernes og Atle Marøen Fagbevegelsen og arbeidslivet Data og diagrammer s kr 50,- 041 Halvor Fauske Det nye ungdomsopprøret? En sosiologisk undersøkelse av ungdomsopptøyene i Norge s kr 128,- 040 Arne Krokan Ungdomsguiden for Oslo s kr 10,- 25

Forskningsstiftelsen Fafo Årsrapport 1996

Forskningsstiftelsen Fafo Årsrapport 1996 Forskningsstiftelsen Fafo Årsrapport 1996 Fafo Forskningsstiftelsen Fafo Årsrapport 1996 Styrets beretning... 2 Balanse per 31. desember... 5 Resultatregnskap... 6 Noter til årsregnskapet 1995... 7 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI

SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI Rapportserie Line Hilt Flerkulturelle arbeidsplasser: En litteraturoversikt GRUPPE FOR SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI UNIVERSITETET I BERGEN Rapportserie 2008/1 ISSN

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2

FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2 Innhold FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter igangsatt under FAMI...3 1) Arbeid, livsstil og helse (2003-2008)... 3 2) Sosialhjelpsklienters livsløp (2003-2006)... 3 3) Barnefattigdom

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

NordMod. Ombyggingens periode Landrapport om Norge. Ombyggingens periode Landrapport om Norge 1990 2012. Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl.

NordMod. Ombyggingens periode Landrapport om Norge. Ombyggingens periode Landrapport om Norge 1990 2012. Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl. 20305-omslag.indd 1 Ombyggingens periode Landrapport om Norge 1990 2012 NordMod 2030 Fafo-rapport 2013:15 ISBN 978-82-7422-996-9 ISSN 0801-6143 Bestillingsnr. 20305 Delrapport 5 Borggata 2B/Postboks 2947

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-261-2

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

ARBEIDSSTYRKEN OG ORGANISASJONENE I ARBEIDSLIVET Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Dag Olberg, Fafo

ARBEIDSSTYRKEN OG ORGANISASJONENE I ARBEIDSLIVET Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Dag Olberg, Fafo ARBEIDSSTYRKEN OG ORGANISASJONENE I ARBEIDSLIVET Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Dag Olberg, Fafo Desember 2008 Arbeidsstyrken og organisasjonene i arbeidslivet Innspill til Kunnskapsdugnaden

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

RAPPORT 2000:1 Nettversjon. Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999

RAPPORT 2000:1 Nettversjon. Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999 RAPPORT 2000:1 Nettversjon Institutt for samfunnsforskning Årsmelding 1999 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2000 ISF 2000 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet?

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2003 Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? Hjelper det ungdom å delta på tiltak?

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

Referat. Søndag 7. april. nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen

Referat. Søndag 7. april. nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen Referat Søndag 7. april nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte - fellesskap i hverdagen Dagsreferatene For hver landsmøtedag skrives det referat av alt som skjer

Detaljer

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Knut Arild Larsen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 98 26 39 71 E-post: kal@proba.no Født: 1947 Nøkkelkvalifikasjoner Knut Arild Larsen

Detaljer

Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund. HMS-tilstanden i Norge 2007 HMS

Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund. HMS-tilstanden i Norge 2007 HMS Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund HMS-tilstanden i Norge 2007 HMS 2007 Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund HMS-tilstanden i Norge 2007 Fafo-rapport 2008:20 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-630-2

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Årsberetning for Frischsenteret 2000

Årsberetning for Frischsenteret 2000 Årsberetning for Frischsenteret 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Årsberetning 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

RAPPORT 2006:1. Årsmelding 2005

RAPPORT 2006:1. Årsmelding 2005 RAPPORT 2006:1 Årsmelding 2005 ISF 2006 Rapport 2006:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 82-7763-221-5 ISSN: 0333-3671 Materialet

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering

Detaljer

Line Eldring og Kristin Alsos. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Line Eldring og Kristin Alsos. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring og Kristin Alsos Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring og Kristin Alsos Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-862-7 (papirutgave)

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat

Detaljer

Ja, vi elsker... Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad. Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen

Ja, vi elsker... Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad. Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad Det er en grunnleggende tro på den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. På tvers av de klassiske motsetningene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer Arbeidslivsforskning Forskningsprogrammer 3 22 Om arbeidslivsforskning Kontakt, programstyre Artikler 4 9 12 16 Et arbeidsliv for alle? Hva er nytt med «det nye arbeidslivet»? Finnes det en vei ut av tidsklemma?

Detaljer