Borregaard Miljøvennlige kjemikalier og drivstoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borregaard Miljøvennlige kjemikalier og drivstoff"

Transkript

1 Borregaard Miljøvennlige kjemikalier og drivstoff Gudbrand Rødsrud Bioenergi og bio-ccs seminar Gardermoen 28 Nov 2013 Technology Director Business Development Borregaard Industries Ltd, Norway

2

3 Mest innovative nykommer

4

5

6

7 Agenda Borregaard i dag verdens mest avanserte bioraffineri Utviklingsprosjekter og planer Bio-CCS analyse av 2.gen bioetanol (LCA / CO2 analyse fra Østfoldforskning) Litt spekulasjoner og tanker om fremtiden

8 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse gir høy verdiskaping Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter

9 Wood based chemicals in an integrated concept Leading supplier of specialty cellulose Global leader in lignin performance chemicals, 50%+ market share Only producer of vanillin from lignocellulosics Production of lignocellulosic bioethanol since 1938 Worlds most advanced biorefinery in operation

10 Borregaard Sarpsborg Et komplekst anlegg med høy grad av integrasjon Hovedkontor Forskning og utvikling Produksjon Bioraffineri Finkjemikalier Støttefunksjoner 700 ansatte

11 From paper mill to biorefinery

12 Borregaard Forretningsområder En global nisjeaktør med markedsstyrt organisasjon Performance Chemicals (43%) Teknologisk ledende og verdens største leverandør av ligninbaserte produkter Specialty Cellulose (41%) Ledende global leverandør av spesialcellulose. Betydelig produsent av annengenerasjons bioetanol Other Businesses (16%) Eneste produsent av tømmerbasert vanillin. Verdens største produsent av C 3 aminodioler til røntgenkontrastmidler

13 Betydelige miljøinvesteringer i Borregaard: 2 milliarder NOK i løpet av de siste 20 år 1200 G W 1000 h d a m p Bio/gjenvinning/avfall/LNG Olje Lavere utslipp til luft og vann Ny teknologi Ombygging til nye driftsmønstre Rensetiltak Tungoljeforbruket faset ut Erstattes med biobrensel, LNG og avfall Uavhengig av tungolje til alle formål innen 2013 Reduserte energikostnader og grønnere produkter

14 Nytt biorenseanlegg & biogassanlegg 2013 Kostnad 205 mill NOK, herav 30 mill NOK i støtte fra ENOVA 75% KOF-nedbrytning i avløpsstrømmer fra etanolfabrikk og blekeri tilsvarer 20 tonn mindre KOF til Glomma <50 mg/l suspendert tørrstoff i utløpsvannet Fosforutslipp <17 kg per dag Gir grønn energi i form av biogass Leverer over Nm3 biogass per dag til spraytørka Luktfri og legionellafri drift med lavt støynivå (70 dba) Anlegget dimensjoneres for å klare framtidig produksjonsøkning Eksiterende renseanlegg legges ned.

15 Klimapåvirkning ved produksjon av Borregaards produkter Varmeenergiforbruket (bruk av olje) i produksjonen bidrar mest til klimaeffekten Borregaards fokus har vært på å erstatte olje som varmeenergikilde Tungolje gir største bidraget. I 2013 ble tungolje byttet ut med naturgass som gir en betydelig reduksjon i klimapåvirkningen.

16 Comparison of CO 2 footprint of different ethanols Sources: 1. Brekke, A., Modahl, I.S. and Raadal, H.L. Konkurrentanalyser for cellulose, etanol, lignin og vanillin fra Borregaard (Eng: Competitive CO2 footprint analysis for cellulose, ethanol, lignin and vanillin from Borregaard). Fredrikstad : Ostforld Research, Des Confidential report. Will be published. 2. Sutter, J. Life cycle inventories of petrochemical solvents. [red.] H.-J., Chudacoff, M., Hischier, R. Jungbluth, N., Osses, M. and Primas, A. Althaus. Life cycle inventories of chemicals. Final report ecoinvnet data v2.0. Duebendorf and St. Gallen : Swiss Centre for LCI, Empa - TSL, 2007, Vol. 8 / Jungbluth, N., Chudacoff, M., Dauriat, A., Dinkel, F., Doka, G., Faist Emmenegger, M., Gnansounou, E., Kljun, N., Speilmann, M., Stettler, C. and Sutter, J. Life cycle inventories of bioenergy. Final report ecoinvnet v2.0. Volume 17.. Duebendorf and Uster : Swiss Centre for LCI, ESU, 2007.

17 2. generasjons bioetanol Borregaard vant kontrakt på CO2-regnskap Kilde: Østfoldforskning. Standard dieselbuss bruker 4,7 liter diesel/mil, etanolbuss 8 liter

18 Globale miljøpåverknadar/klimagassutslepp (CO 2, CH 4, N 2 O, CF 4, C 2 F 6 m.fl.) 250 Drivhusgassutslepp for lette kjøretøy (infrastruktur i form av vegar og kjøretøy er ikkje inkludert) Drivhusgassutslipp lette kjøretøy g/km Bensinmotor g/km Dieselmotor Gassmotor Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 200 g/km Etanol frå Borregaard (bioraffineri med mange produkt): Produksjon av drivstoff: ca 40 g CO 2 -ekv/km Forbrenning i motor: ca 2 g CO 2 -ekv/km 2% og 0,5% CH 4 -tap

19 Fermentering til etanol Borregaard har produsert 2. generasjon bioetanol siden million liter / år er verdens største produsent av 2. gen. Bioetanol også i Her bukes vanlig bakergjær og sukker fra gran C6 glucose mannose galactose C5 xylose arabinose yeast 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 1G ( food crops ) sugar, starch, vegetable oil, animal fats 2G ( non-food crops ) lignocellulosic biomass 3G, 4G algae, designed crops

20 Borregaard todays largest producer of 2nd gen bioethanol Capacity 20 mill litres of bioethanol /y 1/3 as 99,5% and 2/3 as 96% To biofuel approx 5-6 mill litres Ethanol to biofuels sold both as ED95 (ethanol for diesel engines) E05 (petrol with 5% ethanol) Composition of ED95 fuel (w/w%) Ethanol 95% 92.2 Ignition/viscosity enhancer 5.0 MTBE 2.3 Isobutanol 0.5 Corrosion inhibitor 90 ppm

21 Agenda Borregaard i dag (relevant til saken) Utviklingsprosjekter og planer Bio-CCS analyse av 2.gen bioetanol (LCA / CO2 analyse fra Østfoldforskning) Litt spekulasjoner og dristig tenking

22 Insentivparadokset High OK Food Feed High Materials Quality and price Bio-chemicals Paper Bio-fuel - Bio-ethanol - Bio-diesel - Bio-gas Value and price Low OK Bio-energy -Heat & power - Bio-oil - Pellets Low

23 Biorefinery conversion routes (Partly degraded) Natural polymers Chemical or mechanical processing Marketable products Pretreatment - Biocehmicals Separation Liquefaction/ hydrolysis - Enzymatic - Weak acid -Strong acid Sugar in solution Fermentation Chemical conversion - Biomaterials - Proteins Pyrolysis extraction, chemical and bio-monomers catalytic conversion - Biofuel Gasification Combustion Synthesis gas, CO + H2 Burning purification catalytic synthesis refining Energy

24 10 µm Menneskehår Typisk diameter 75µm ( µm) Typisk lengde 2 50 cm ( µm) Microfibrillert cellulose (MFC) Cellulosefiber i papir Typisk diameter µm Typisk lengde 2-3 mm ( µm 10 µm Microfibrillær cellulose (MFC) Typisk MFC diameter nm (0,01 0,1 µm) Typisk Typisk lengde diameter mm 100 (2000 nm (0, µm) 0,1 µm) Typisk lengde opp til 100µm 10 µm

25 BALI the holistic pretreatment process A pretreatment process that enables production of valuable products out of all three main lignocellulosic components Cellulose Hemicellulose Lignin A pretreatment process that facilitates low cost hydrolysis of cellulose Low enzyme consumption (avoid lignin inhibition) Water soluble lignins Works on any biomass, excellent on softwoods C6 Ethanol Lignocellulose Pretreatment and separation C5 Chemicals Yeast Lignin Performance chemicals

26 BALI process in a nutshell Mechanical biomass handling Patent granted Patents pending Chemical pretreatment lignin Chemical lignin processing cellulose Enzymatic hydrolysis BALI process sugar Fermentation Ethanol, Chemicals Yeast Chemical processing

27 The BALI demonstration plant Location: Borregaard Sarpsborg, Norway Flexible feedstock and process conditions Running 24/7 Fully integrated and instrumented plant Using commercial manufacturing equipment -> reduced scale-up risk 1 1,5 metric ton dry matter/day ( kg/h) Ordinary operation from Jan m 2 total area Total NOK 135 mill investment

28 Fra tre til filet

29 Agenda Borregaard i dag (relevant til saken) Utviklingsprosjekter og planer Bio-CCS analyse av 2.gen bioetanol (LCA / CO2 analyse fra Østfoldforskning) Litt spekulasjoner og dristig tenking

30 Spritproduksjon ved fermentering en lyninnføring C 6 H 12 O 6 > 2 CH 3 CH 2 OH + 2 CO 2 hexoses ethanol carbon dioxide Mw: Weight %: 51,1% 48,9% Saccharomyces cereviciae (Bakers yeast) Only fermenting hexoses (C6), not pentoses (C5) Anaerobic fermentation for production of ethanol Aerobic fermentation for production of yeast cells.

31 LCA/CO 2 analyse av bio-ccs fra fermentering til etanol Østfoldforskning Det analyserte systemet inkluderer tørking, komprimering og kjøling transport til Nord-vest landet med båt (scenario 1) eller bil (scenario 2) ytterligere kompresjon, rørtransport og deponering av CO2 under havbotn.

32 Resultater CO2 gass potensialet er -0,90 kg CO2-ekv/kg CO2 Lite energi benyttes til komprimering og transport

33 CCS and fermentation processes Future limit for advanced fuels in EU and US BALI BALI + CCS Sources: 1. Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 On the promotion of the use of energy from renewable sources and. 2. Modal, I.S., 2011, Klimagasspotensialet ved komprimering, transport og lagring av biologisk CO2. Screening LCA. Confidential report by Ostfoldforskning for Borregaard.

34 Reduksjon av klimagasser 120 % 119 % 115 % 110 % Karbon negativt Her reduseres faktisk CO2 innholdet i atmosfæren 112 % % reduksjon av klimagass fra LCA sammenlignet med diesel eller bensin 100 % 90 % 80 % 70 % 69 % 71 % 87 % 93 % 65 % 83 % 84 % 78 % 81 % 60 % 56 % RED and RFS3 50 % 1G ethanol Wheat (Straw CHP) 1G ethanol Corn (NG CHP) 1G ethanol Sugar cane 2G ethanol Wheat straw 2G biodiesel F-T farmed wood BRG Sulfite ethanol 99,5% BRG Sulfite ethanol 95% BALI Bagasse BALI Wheat straw BALI Wood BALI Bagasse + CCS BALI Wheat straw + CCS BALI Wood + CCS Standardverdier fra Fornybardirektivet og beregninger fra Østfoldforskning

35 Agenda Borregaard i dag (relevant til saken) Utviklingsprosjekter og planer Bio-CCS analyse av 2.gen bioetanol (LCA / CO2 analyse fra Østfoldforskning) Litt spekulasjoner og dristig tenking

36 Hvor mye CO2 kan vi fange i Norge fra bioetanol? Utslipp fra veitransport i Norge, tonn CO2 ekv/år 10 mill

37 Estimated ethanol fuel capacity 135 mill tonn CO2 ekv CCS Source: Walter, A et al, Perspectives on fuel ethanol and trade,biomass AND Bioenergy 32 (2008)

38 Biodrivstoff behov ved 10 % innblanding i 2012 Antar at videre økning i veitransport kompenseres av el og motoreffektivitet 10% Drivstoff forbruket i Norge: mill liter totalt mill. liter autodiesel mill. liter bensin 400 mill liter biodrivstoff 200 mill liter ved 2x telling 100 mill liter ved 4x telling 200 mill liter bioetanol tilsvarer ca. 1,5 mill fm3 trevirke Årlig forbruk Borregaard 1 mill m3 Årlig forbruk Tofte 1.9 mill m3 Årlig avvirkning i Norge 10 mill fm3 Bærekraftig avvirkning 17 mill fm3 Årlig tilvekst i Norge 25 mill fm3

39 Biokarbon vil bli mangelvare må benyttes til å erstatte fossile produkter der ingen andre alternativer finnes Behov for karbon Slik må biomasse karbon benyttes i fremtiden Mat Her finnes ikke grønne alternativer Materialer Kjemikalier Tungtransport Bruk biokarbonet til mat, materialer, kjemikalier og tungtransport Lett transport Her finnes grønne alternativer Stasjonær energi Varme Bruk solkraft, vannkraft, jordvarme, bølgekraft, kjernekraft osv til stasjonær energi

40 Erstatte bortfallet av papir med hva? Bygg - Heltrehus - Plank, limtre Høy Biomaterialer - Polymers - Composites Kjemikalier - Flavours - Monomers - Proteins - Fine chemicals - Speciality chemicals - Spesialcellulose Cellulose -Papir -Papp Verdiskapning Biodrivstoff - Bioethanol - Biodiesel - Biogas Bioenergi - Electricity/Heat - Liquid Fuels - Pellets Lav

41 Verdiskapning og volum VERDISKAPNINGS POTENSIALE, kr/tonn Drivstoff Kjemikalier Materialer Masse -virke Bygg Energi VOLUM POTENSIALE, tonn/år

42

Muligheter i tre. Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør, Borregaard AS. Kommunesamlingen 2013, (13.2.2013) Fylkesmannen i Buskerud

Muligheter i tre. Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør, Borregaard AS. Kommunesamlingen 2013, (13.2.2013) Fylkesmannen i Buskerud Muligheter i tre Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør, Borregaard AS Kommunesamlingen 2013, (13.2.2013) Fylkesmannen i Buskerud Agenda Borregaard i dag Strukturen i tre hvilke muligheter gir det En masse

Detaljer

Tremasse til mer enn papp og papir

Tremasse til mer enn papp og papir Tremasse til mer enn papp og papir Øyvind W. Gregersen, NTNU (med betydelig hjelp fra Størker Moe, NTNU) NTNU 2 Petroleum raffineriet Størker Moe, Department of Chemical Engineering, NTNU 3 Bioraffineriet

Detaljer

Norsk Skogforum - 2012. heading

Norsk Skogforum - 2012. heading Norsk Skogforum - 2012 heading Hva utfordrer Norsk treforedlingsindustri, hvilke strategiske trekk blir gjort og hva er konsekvensene for virkes-markedet? Agenda Borregaaard kort Utfordringer for norsk

Detaljer

Norge - en energinasjon. Courtesy: RCN

Norge - en energinasjon. Courtesy: RCN 1 2 Norge - en energinasjon Courtesy: RCN 3 Norges energisituasjon i 2005 3 000 5. største eksportør av olje 3. største eksportør av naturgass 2. rikeste land i BNP per capita 2 500 Bioenergy Forsyningssikkerhet

Detaljer

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak?

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Halvdagsseminar Klima, avfall og biogass Sarpsborg rådhus 9. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer

Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Forord

Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Forord Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Will it be necessary to reallocate the future biomass resources from the heat market to the transportation

Detaljer

BIOENERGI. -Teknologier, potensiale, utfordringer. Erik Trømborg, institutt for naturforvaltning

BIOENERGI. -Teknologier, potensiale, utfordringer. Erik Trømborg, institutt for naturforvaltning BIOENERGI -Teknologier, potensiale, utfordringer Erik Trømborg, institutt for naturforvaltning 2111 2005 Plan for forelesningen Kort om utfordringer i det norske energimarkedet Hva er bioenergi? Teknologier

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken?

Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken? Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken? Klaus Schöffel NHO næringspolitisk seminar, 16.10.2008 Oktober 2008 Tilbakeblikk: Mat på tanken Rudolf Diesel: "the "the engine can can be be fed fed with

Detaljer

www.innovationnorway.no

www.innovationnorway.no Norsk marin sektor i bioøkonomien; virkemiddelapparatet byr industrien opp til dans. FHF Pelagisk Samling, 4. desember 2012 Radisson Blu Hotel, Ålesund Ole Jørgen Marvik, Sektoransvarlig, Helse og Life

Detaljer

02:13 TEMA: NORDIC BALTIC BIOENERGI 12 23 DRIVSTOFF 4 7 BIOENERGI

02:13 TEMA: NORDIC BALTIC BIOENERGI 12 23 DRIVSTOFF 4 7 BIOENERGI 02:13 TEMA: NORDIC BALTIC BIOENERGI 12 23 DRIVSTOFF 4 7 BIOENERGI 6 4 8 12-23 28 INNHOLD Lønnsom norsk produksjon av biodrivstoff til fly...4 Ny forskningsfabrikk for biodrivstoff...6 Det biobransjen trenger

Detaljer

Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak

Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak Forelesning på Hvam videregående skole 25. oktober 2011 petter.heyerdahl@umb.no Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Bioenergi 15

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2011 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning OM NORSK SENTER FOR BIOENERGIFORSKNING Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2013 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning Om Norsk senter for bioenergiforskning Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Fornybar energi og klimatiltak i landbruket Noen viktige drivere for fremtidige tiltak

Fornybar energi og klimatiltak i landbruket Noen viktige drivere for fremtidige tiltak Fornybar energi og klimatiltak i landbruket Noen viktige drivere for fremtidige tiltak Foredrag ved møte i resursgruppa for ENERGI MILJØ KLIMA Lavenergiprosjektet Hvam videregående skole, Hvam Petter Hieronymus

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T Bioenergi i Norge 41 2014 5 2014 R A P P O R T Rapport nr 41 Bioenergi i Norge Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Karen Nybakke, Olav Karstad Isachsen og Maria Sidelnikova

Detaljer

Riktig bruk av energi

Riktig bruk av energi Samspill mellom bioenergi, varme, elkraft og transport utnytter ressursene godt og gir bedre klima Foredrag for UH Innkjøpsforum, UMB, 2010-06-03 Petter Hieronymus Heyerdahl, Universitetet for miljø og

Detaljer

Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»

Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Klyngeworkshop NCE Smart Energy Markets 8. - 9. nov. 2012 "Kompetanse i verdensklasse" Hanne Lerche Raadal og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Detaljer

Miljøkjøretøy. Norsk Gassforum, Gardermoen, 8. november 2012 Presentert av salgsdirektør Roy Hagen, Volvo Norge AS

Miljøkjøretøy. Norsk Gassforum, Gardermoen, 8. november 2012 Presentert av salgsdirektør Roy Hagen, Volvo Norge AS Miljøkjøretøy Norsk Gassforum, Gardermoen, 8. november 2012 Presentert av salgsdirektør Roy Hagen, Volvo Norge AS Innhold i presentasjonen Kort informasjon om Volvokonsernet Ulike miljøløsninger for lastebiler

Detaljer

Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Markedsutsikter for treforedling 51 Skogforum Honne 5.11.2014 Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Befolkningsvekst og velstandsvekst Nok mat selv etter 2050 utfordringen

Detaljer

Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge

Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge www.sintef.no/krav Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge Copyright: SINTEF Energi AS Desember 2011 ISBN 978-82-594-3543-9

Detaljer

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

Forskning for en renere framtid Fornybar energi-revolusjonen. Arne Bredesen NTNUs Tematiske Satsingsområde på Energi

Forskning for en renere framtid Fornybar energi-revolusjonen. Arne Bredesen NTNUs Tematiske Satsingsområde på Energi Forskning for en renere framtid Fornybar energi-revolusjonen Arne Bredesen NTNUs Tematiske Satsingsområde på Energi 1 Disposisjon Globale utfordringer NTNU-SINTEFs aktivitet på området ENERGI21 Ny nasjonal

Detaljer

BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART

BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART Beregnet til Publisering Dokument type Kortversjon av hovedrapport Dato 03/2013 BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART SAMMENDRAG Utredningen Bærekraftig biodrivstoff for luftfart i Norge er utført for

Detaljer

Ordinær generalforsamling. 15. april2015 Oslo

Ordinær generalforsamling. 15. april2015 Oslo Ordinær generalforsamling 15. april2015 Oslo Interpretation to English i Borregaard s General Meeting is conducted in Norwegian language. An oral simultaneous interpretation to English is available in

Detaljer

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi Rapport Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi TA 3020 2013 2 Forord I Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 2012)) besluttet regjeringen at det skal utvikles en nasjonal, tverrsektoriell

Detaljer

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren

Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren FFI-rapport 2012/00605 Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren Oddvar Myhre, Trine Reistad, Kristin Fjellheim, Hege Ringnes og Kjetil Sager Longva Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

Borregaard ble børsnotert i hvilken grad er miljø og bærekraft et tema i kommunikasjonen med aksjemarkedet?

Borregaard ble børsnotert i hvilken grad er miljø og bærekraft et tema i kommunikasjonen med aksjemarkedet? Borregaard ble børsnotert i hvilken grad er miljø og bærekraft et tema i kommunikasjonen med aksjemarkedet? Presentasjon for Miljøforum Oslo, 23. september 2014 Jørn Syvertsen, direktør investorkontakt

Detaljer