Innovasjon og forretningsutvikling i Borregaard nye muligheter for skogsråstoffet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og forretningsutvikling i Borregaard nye muligheter for skogsråstoffet"

Transkript

1 Innovasjon og forretningsutvikling i Borregaard nye muligheter for skogsråstoffet Gisle L Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling

2 Global tilstedeværelse Borregaard 2011 Omsetning: 4 mrd. kr 1200 ansatte i 20 land

3 Mill NOK Percent Borregaard Key Figures EBITA EBITA Margin

4 Borregaard Fabrikker, Sarpsborg Hovedkontor FoU Produksjon: spesialcellulose ligninprodukter finkjemikalier vanillin etanol fra tømmer basiskjemikalier energi 800 ansatte 2,8 mrd. kr i omsetning

5 Verdens mest avanserte bioraffineri Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter

6 TØMMER 1000 KG Effektiv råvareutnyttelse Bioenergi BLEKERI TØRKE- MASKIN 400 KG SPESIAL- CELLULOSE RENSERI KOKERI ETANOL- FABRIKK VANILLIN- FABRIKK LIGNIN- FABRIKK 400 KG LIGNIN 50 KG 3 KG ETANOL VANILLIN Spesialcellulose Lignin Vanillin Bioetanol Bygningsmaterialer Betongtilsetning Næringsmidler Biodrivstoff Kosmetikk Dyrefôr Parfyme Farmasøytisk industri Næringsmidler Fargestoffer Medisiner Maling og lakk Tabletter Batterier Bilpleiemidler Tekstiler Brikettering Maling/lakk Filter

7 Specialty cellulose - a niche in the pulp industry Spec cellulose 3,5 mill tons Spec cellulose ~5 mill tons Market Pulp 40 mill tons Total world pulp production 185 mill tons Main drivers being Viscose and China

8 Specialty Cellulose industry Supply side Neucel Weyerhaeuser l Cosmopolis I.P. Natchez Buckeye Memphis Buckeye Perry Tembec Temiscaming AV Cell Nackawic Atholville Southern Cell Chattanooga Rayonier Jesup Rayonier Fernandina Beach Borregaard Tembec Tartas Sniace Domsjö Borregaard Solothurn Kotlas AV Cell Grasim Baikalsk Nippon Paper Bahia Saiccor Kraft Sulphite Cotton Linters Recently closed capacity

9 Specialty Cellulose industry Demand side (5.4 mill tons vs 4.8 mill tons in 2010) Borregaard Confidential Growth rate

10 Borregaard i hverdagen Biodrivstoff Bygningsprodukter Legemidle r Mat Aromastoffer Jordforbedring, gjødsel Dyrefôr Støvbindin g Maling Tekstiler, brilleinnfatninger Bilbatterier, dekk, bilpleieprodukter

11 Olje eller biomasse grønt eller sort karbon? GRØNT KARBON SORT KARBON Bærekraftig e kjemikalier, materialer, ingredienser, drivstoff

12 Vanillin production processes

13 Grønn virksomhet mot grønn framtid Råstoffet Prosessene Produktene Naturlig Fornybart Ikke giftig Reduserte utslipp Enøk og fornybar energi Høy råstoffutnyttelse Risikohåndtering God ytelse Erstatter oljebaserte produkter Betydelig CO2-lagring

14 Betydelige miljøinvesteringer i Borregaard: 2 milliarder NOK i løpet av de siste 20 år Lavere utslipp til luft og vann Ny teknologi Ombygging til nye driftsmønstre Rensetiltak Mer fornybar energi Olje fases ut, erstattes med biobrensel og avfall Økt vannkraftproduksjon

15 Ledende på klimanytte Borregaards produkter Sammenlignet med Forhold Cellulose Cellulose fra bomull + Bioetanol Etanol fra etylen (oljebasert) Bioetanol fra sukkerrør + + Lignin Superplasticizer - betongtilsetning + BioVanillin Vanillin fra guaiacol (oljebasert) + Sammenlignbare oljebaserte produkter gir opp til 200 % høyere klimagassutslipp

16 Definisjoner Førstegenerasjon bioetanol Sukkerrør Mathvete Råstoff For eksempel mais, sukkerrør, sukkerroer, mathvete eller bygg Råstoffet egnet til mat Prosess Konvensjonell gjæring og destillasjon av sukker og stivelse Andregenerasjon bioetanol Halm/strå Trevirke Bagasse den fiberrike massen som blir igjen etter knusing av sukkerrør for sukker/etanolproduksjon Basert på halm/strå/trevirke/treavf all/bagasse/maisstilker. Bruker hele planten gir større utbytte per hektar Råstoffet ikke egnet til mat Kjemisk/mekanisk forbehandling pluss gjæring og destillasjon

17 2. generasjons bioetanol Borregaard vant kontrakt på CO2-regnskap Kilde: Østfoldforskning. Standard dieselbuss bruker 4,7 liter diesel/mil, etanolbuss 8 liter Plan for introduksjon av Svanemerket bioetanol

18 ED95 fra skog til forbruker Gran fra Skandinavia Produksjon i Sarpsborg Denaturering og formulering Distribusjon

19 Sulfite ethanol production all started in Sweden The worlds first sulfite ethanol plant The inventors of sulfite ethanol production Gösta Ekström Hugo Wallin Skutskär sulfite ethanol plant in Sweden started operation 1909 Started experimentation with fermentation of spent sulfite liquor (SSL) around 1903 Soon found out they had to neutralize with lime

20 Worlds first sulfite ethanol plant started in Sweden in 1909 First sulfite ethanol plant ever opened 1909 in Sweden, Skutskär, Uppland tom 100% sprit Den svenska sulfitspritproduktionen år

21 17 Sulfite ethanol plants in Finland last sulfite ethanol production Early 1990 ies Last sulfite mill in Finland stopped production

22 Sulfite ethanol plants in Norway 4 plants in Norway until plant still in operation in Norway at Borregaard, capacity of 20 mill litres/y Borregaard plant started ethanol production in 1938 Tofte Cellulose Hurum Borregaard, Sarpborg Saugbruks, Halden Union Skien

23 5 myter om bioetanol

24 2.Generasjon bioetanol er et produkt som kommer en gang i framtiden

25 Fakta: Borregaard produserer 20 millioner liter etanol fra norsk gran. Kun 1 million liter går til drivstoff i Norge

26 Produksjon av 2Gbioetanol har lav virkningsgrad sammenliknet med 2G biodiesel

27 Fakta: 2G bioetanol produsert i et Bioraffineri har en virkningsgrad på %, avhengig av råstoff. 2G biodiesel ligger på 50 %

28 Biodiesel er det eneste fornybare drivstoffalternativet for tyngre kjøretøyer

29 Fakta: Scania har utviklet et motor basert på dieselprinsippet som fungerer meget godt for mellomtunge kjøretøyer (varetransport og busser) Benyttes av ASKO og Ruter i Norge 600 busser er allerede i drift i Stockholm

30 Virkningsgraden i motoren er mye lavere for bioetanol

31 Fakta: Virkningsgrad er avhengig av motorteknologi. Den er på 44 % for bioetanol i Scanias modifiserte dieselmotorer, altså på samme nivå som for diesel

32 Det mest effektivt å bruke biomassen til å produsere varme og strøm

33 Fakta: Bioetanol fra Borregaards Bioraffineri gir en substitusjonseffekt på minus 738 kg CO2/m3 virke når den erstatter bensin. El og varme gir minus 729 kg CO2/m3

34 Interessert i flere fakta? Prøv min bioquiz på Aftenpostens nettside

35 Forskning og utvikling Over 25% av Borregaards salg kommer fra nye produkter Forskningssenter med 60 ansatte, 25 med dr.grad Nye cellulosebaserte materialer FoU-innsats på nær 100 mill kr i året Miljøvennlige produkter for landbruket Søkt patent på ny prosess for bioetanol Utvikle bedre prosesser ift. HMS Bruk av nye fornybare råvarer i tillegg til tømmer

36 Verdiskaping Borregaard utvikler nye bioraffineri-konsepter Høy Høy BioMaterialer Kost/pris Biomasseproduksjon Innsamling Forbehandling Bioraffineri BioKjemikalier BioDrivstoff Lav Dokumenterer bærekraft og klimanytte Søker å utvikle høyverdi-produkter fra lavverdi råstoffer Produkter til vekstmarkeder som erstatter oljebaserte alternativer BioEnergi Lav

37 Pilot Plant: Ethanol and biobased chemicals BALI Bioethanol Lignin

38 Brown field pilot plant Sarpsborg Investment 130 mill NOK (+/- 10 %) Operational from spring 2012 Full flexibility for process conditions and feedstock Scope includes basic plant building, BALI core technology as well as downstream processing Core IP: pretreatment and cellulose hydrolysis to sugar Lignin production Pentose * fermentation Importance of pilot: Verify IP and prove the concept; improve value of technology Test for and remove potential technology risks identified in full scale plant project Confirm investment costs before scale-up Supply lignin for market, application and customer development Attract potential partners and future financing for full scale plant * Pentose: Sugar from lignocellulose that can not be transformed into bioethanol

39 Feedstock Potential feedstocks Agricultural waste Bamboo Wood Energy crops Our research so far focused on Bagasse Spruce Eucalyptus Wheat straw Willow

40 BALI pretreatment process in a nutshell Ethanol Pretreated and reactive pulp Bagasse, straw, wood Chemicals Water soluble lignin

41 BALI process in a nutshell sugar platform Pretreated and reactive pulp is hydrolyzed using cellulase enzymes Hydrolyzate = monomeric sugar in solution Fermentation of C5 and C6 sugars

42 A quote from one of the world leaders in enzymes for hydrolysis of cellulose to sugars for 2G ethanol production We have examined many substrates from bagasse, and Borregaards material is the best we have seen so far. It is among the best substrates we have ever examined

43 Lignin based products applications Additives for tiles and bricks Agriculture Dyes Oil field Batteries chemicals Pelletting performance enhancers Additives for concrete admixtures

44 Soil conditioner Modified Ca-Lignosulfonate Reference Treated Treated Reference Reference Treated Treated 2x Reference Treated

45 New lignin application: Reduced corrosion at low ph Certain lignosulfonates reduce corrosion effects of strong acids on metals as well as etching on skin After 7 days in 15 HCl %: Soft Acis is a patented mixture of an orgnanic acid and modefides en functionalized lignosulfonate wihic moderate the agressiveness of the orgnaic acid Organic acids are used for microbial control replaces antibiotics ensilage reduced corrosion easier handling/she

46 CCS natural gas power station costly and risky Natural gas 5% of electricity produced power station Huge challenges and costs in CO 2 separation from any combustion process. CO 2 diluted by N 2, O 2 and exhaust gases Toxic chemicals used for separation Investments same level as the power plant itself

47 CCS easy and cheap from anaerobic fermentation Natural gas 5% of electricity produced power station Ethanol fermentaion Dehydration and compression to 12 bar All anaerobic fermentation produce pure CO 2 No need for purification, just pressurize after water removal Well known technology, CO 2 capture from fermentation has been in operation for decades, supply to beverage industry

48 Industriell prosess i Norge skisse: 1 mill. fm 3 gran/furu tonn TS BALI prosessen tonn CO m 3 *) ( tonn) Bioetanol tonn Lignin CCS Biodrivstoff Spesialkjemikalier *): Med 70 års omløpstid og 35 m3 virke/ha gir dette ca 0,1 liter/m2 (100 liter/ha) **): Tilsvarer Norges behov ved 10 % innblanding I bensin

49 Lignocellulosic biomass structure Micro fibrillar cellulose Width: nm Length: 2000 μm Cellulose fibres for chemicals Width: μm Length: 2-3 mm Logs Width: cm Length: 3 10 m Polymer chains Å Plant cells Width: μm Length: 0,15 0,6 mm Glucose monomers A few Ångstrøm Planks Width: 2 25 cm Length: 3 5 m

50 Use of Cellulose Fibers technology concepts Fibre spinning Acid hydrolysis Powdered cellulose Cellulose fibre High-pressure homogenisation Microcrystalline cellulose Cellulose nanocrystals Fibrillated cellulose Micro-fibrillar cellulose (MFC)

51 MFC Micro fibrillar cellulose Standard Fibers De-fibrillation PowerFiber High Shear Processing 1 bar Length: 2-3 mm Width : μm Aspect ratio: 150 Small surface area 2000 bar Controlled de-fibrillation High aspect ratio Very large surface area Length: up to 100 μm Width : nm Aspect ratio: Large surface area MFC 2% in water Unique properties 2% in water

52 MFC development lines Improved process Reduced processing costs Range of new applications Food Practical solutions to a range of processing challenges Cost efficient drying processes without loss of product properties 2 pilot plants under construction (food & industrial) Industrial

53

54 Funding EuroBioRef Borregaard granted EUR 3.0 mill funding ( ) BALI pretreatment & enzymatic hydrolysis Suprabio Borregaard granted EUR 1.1 mill funding ( ) Microfibrillar cellulose Biomass2Products B2P Borregaard granted 2,3 mill EUR from the Norwegian Research Council ( ) BALI PILOT Borregaard granted EUR 7,25 mill from Innovation Norway ( ) Covering 45% of investment costs in pilot plant for biomass pretreatment, enzymatic hydrolysis and fermentation BALI PILOT

55 Borregaard er i gang med fremtidens biokjemikalier og biodrivstoff Produserer i dag biokjemikalier og 2. generasjons bioetanol Bioetanol velegnet drivstoff: Kan blandes inn i bensin (opp til 10%) E85 - etablert drivstoff (flexifuelbiler 85% etanol) ED95 for tunge kjøretøy (modifisert dieselteknologi benytter 95% etanol) Dagens produksjon kan økes ved investeringer Krever bedre/forutsigbare rammebetingelser Betydelig FoU-virksomhet gir grunnlag for NY virksomhet/arbeidsplasser, ny teknologi og økt produksjon Støtte til pilotanlegg er avgjørende for teknologiutvikling og markedsintroduksjon Kan relativt raskt utvikle fullskalaanlegg i Norge/internasjonalt

56 Nærings- og avgiftspolitiske virkemidler Helhetlig politikk for utvikling og bruk av 2. generasjons (2G) biodrivstoff Politiske signaler om at man ønsker å fremme utvikling og bruk av 2G biodrivstoff Behov for stimulering og støtte til både utvikling og bruk av 2G biodrivstoff Bærekraft en forutsetning Klima- og miljøregnskap for råstoff og prosessen Økonomisk bærekraft; behov for støtte den første tiden Avgiftsdifferensiering mellom 1. og 2. generasjons biodrivstoff 2G drivstoff må favoriseres fordi det er dyrere å framstille (i første fase) 2G bioetanol, 2G biodiesel og 2G biogass sidestilles Alternativt: Direkte produksjonsstøtte til 2G biodrivstoff Vurdere tollsatser på linje med EU Støtte til teknologiutvikling Borregaard utvikler ny produksjon av biokjemikalier/2g bioetanol Borregaards konsept kan realiseres raskere enn de fleste alternative prosjekter Vurderer byggestart for fullskalaanlegg Investeringsstøtte kan være utløsende for lokalisering i Norge

57 EØS og ESA er ingen hindring se hva som skjer i Sverige:

Muligheter i tre. Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør, Borregaard AS. Kommunesamlingen 2013, (13.2.2013) Fylkesmannen i Buskerud

Muligheter i tre. Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør, Borregaard AS. Kommunesamlingen 2013, (13.2.2013) Fylkesmannen i Buskerud Muligheter i tre Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør, Borregaard AS Kommunesamlingen 2013, (13.2.2013) Fylkesmannen i Buskerud Agenda Borregaard i dag Strukturen i tre hvilke muligheter gir det En masse

Detaljer

Norsk Skogforum - 2012. heading

Norsk Skogforum - 2012. heading Norsk Skogforum - 2012 heading Hva utfordrer Norsk treforedlingsindustri, hvilke strategiske trekk blir gjort og hva er konsekvensene for virkes-markedet? Agenda Borregaaard kort Utfordringer for norsk

Detaljer

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Byggevareeindustrien 20. november 2014 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

Detaljer

02:13 TEMA: NORDIC BALTIC BIOENERGI 12 23 DRIVSTOFF 4 7 BIOENERGI

02:13 TEMA: NORDIC BALTIC BIOENERGI 12 23 DRIVSTOFF 4 7 BIOENERGI 02:13 TEMA: NORDIC BALTIC BIOENERGI 12 23 DRIVSTOFF 4 7 BIOENERGI 6 4 8 12-23 28 INNHOLD Lønnsom norsk produksjon av biodrivstoff til fly...4 Ny forskningsfabrikk for biodrivstoff...6 Det biobransjen trenger

Detaljer

Tremasse til mer enn papp og papir

Tremasse til mer enn papp og papir Tremasse til mer enn papp og papir Øyvind W. Gregersen, NTNU (med betydelig hjelp fra Størker Moe, NTNU) NTNU 2 Petroleum raffineriet Størker Moe, Department of Chemical Engineering, NTNU 3 Bioraffineriet

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Borregaard ble børsnotert i hvilken grad er miljø og bærekraft et tema i kommunikasjonen med aksjemarkedet?

Borregaard ble børsnotert i hvilken grad er miljø og bærekraft et tema i kommunikasjonen med aksjemarkedet? Borregaard ble børsnotert i hvilken grad er miljø og bærekraft et tema i kommunikasjonen med aksjemarkedet? Presentasjon for Miljøforum Oslo, 23. september 2014 Jørn Syvertsen, direktør investorkontakt

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Vi kan ikke skape nye ressurser

Vi kan ikke skape nye ressurser Årsrapport 07 Annual report 07 Vi kan ikke skape nye ressurser We can not create new resources INNHOLD CONTENTS Forord Preface 4-5 Høydepunkter 2007 Highlights 2007 6-7 CMR Instrumentation 8-11 CMR Computing

Detaljer

Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Forord

Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Forord Vil det bli nødvendig å flytte fremtidens biomasseressurser fra varmemarkedet til transportsektoren? Will it be necessary to reallocate the future biomass resources from the heat market to the transportation

Detaljer

Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper

Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper Grønn teknologi på Østlandet Bedrifter, forskning og klyngeegenskaper 1 FORORD Grønn teknologi vår nye milliardindustri? Denne rapporten

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2011 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning OM NORSK SENTER FOR BIOENERGIFORSKNING Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak?

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Halvdagsseminar Klima, avfall og biogass Sarpsborg rådhus 9. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer

Norge - en energinasjon. Courtesy: RCN

Norge - en energinasjon. Courtesy: RCN 1 2 Norge - en energinasjon Courtesy: RCN 3 Norges energisituasjon i 2005 3 000 5. største eksportør av olje 3. største eksportør av naturgass 2. rikeste land i BNP per capita 2 500 Bioenergy Forsyningssikkerhet

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED

SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED INTRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF I NORGE RAPPORT FOR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET PROSJEKT NR. 05/002 08.04.2005 KANENERGI AS INTRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

Detaljer

ÅPENT MØTE 13.10.1999 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Genteknologi i et. nord-sør perspektiv

ÅPENT MØTE 13.10.1999 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Genteknologi i et. nord-sør perspektiv R A P P O R T ÅPENT MØTE 13.10.1999 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Genteknologi i et nord-sør perspektiv Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Mikal Trulsvik Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Papirteknologi Bioenergi Fiberfysikk IKT Elektro Kjemi Maskin Energi og miljø Produktutvikling

Papirteknologi Bioenergi Fiberfysikk IKT Elektro Kjemi Maskin Energi og miljø Produktutvikling Papirteknologi Bioenergi Fiberfysikk IKT Elektro Kjemi Maskin Energi og miljø Produktutvikling Få bransjer byr på lignende muligheter for en spennende karriere i et høyteknologisk miljø Norsk treforedling

Detaljer

Hydros teknologiagenda

Hydros teknologiagenda Hydros teknologiagenda Hans Erik Vatne Teknologidirektør NTVA, 14.01.2015 (1) Contents Hydro Aluminium: Product applications and state of the industry On Hydro s technology agenda Collaboration with academia

Detaljer

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap en casesamling med øvelsesoppgaver Innhold Case 1: Techni AS... 3 Case 2: Litex AS... 6 Case 3: OceanSaver AS...10 Case 4: Mektron AS...18 Case 5: VoNano...22

Detaljer

www.innovationnorway.no

www.innovationnorway.no Norsk marin sektor i bioøkonomien; virkemiddelapparatet byr industrien opp til dans. FHF Pelagisk Samling, 4. desember 2012 Radisson Blu Hotel, Ålesund Ole Jørgen Marvik, Sektoransvarlig, Helse og Life

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

DELRAPPORT SKOG22 ARBEIDSGRUPPE FIBER OG BIORAFFINERI 10. OKTOBER 2014

DELRAPPORT SKOG22 ARBEIDSGRUPPE FIBER OG BIORAFFINERI 10. OKTOBER 2014 DELRAPPORT SKOG22 ARBEIDSGRUPPE FIBER OG BIORAFFINERI 10. OKTOBER 2014 FIBRILLER PÅ OVERFLATEN TIL EN CELLULOSEFIBER BILDE: GARY CHINGA-CARRASCO, PAPIR- OG FIBERINSTITUTTET AS (PFI) Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer