Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005."

Transkript

1 Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen 27. april kl i Nordstua. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Det er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag avholdes torsdag kl i Nordstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2005 A) Årsregnskapet for 2005 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Forslag om endring av vedtektene B) Forslag om endring av husordensreglene, med ny regel om vedlikehold av garasjeporter C) Forslag om valgordning D) Forslag om å si opp avtalen med First Park Forslagene er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Nordskrenten Borettslag Karl Olsen /s/ Rita Bråten /s/ Lasse Szabo /s/ Kjell Andersen /s/ Nina Fasteland /s/

3 3 NORDSKRENTEN BORETTSLAG 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2005 Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Styreleder : Karl Olsen Lusetjernvn 66 C Nestleder : Rita Bråten Lusetjernvn 54 Sekretær : Lasse Szabo Lusetjernvn 50 Styremedlem: Kjell Andersen Lusetjernvn 98 A Styremedlem: Ole Kristian Prestrud Lusetjernvn 94 B Ole Kristian Prestrud har i perioden trukket seg fra sitt styreverv, grunnet flytting. VARAMEDLEMMER TIL STYRET Tove Rita Jeppesen Lusetjernvn 92 D Nina Fasteland Lusetjernvn 46 Edouard Jocelyn Lusetjernvn 46 Hans Ekkehard Plesser Lusetjernvn 94 A DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS VALGKOMITEEN Lasse Szabo som delegert Tove Rita Jeppesen som vara Anita Tharaldsen Lusetjernvn 46 John Ivar Bjørnø Lusetjernvn 48 Bente Aune Lusetjernvn 92 A 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo og har adresse: Lusetjernveien

4 4 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Borettslaget består av 231 andelsleiligheter, fordelt på 27 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 181, bruksnummer 102 og er på m 2. Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 9 styremedlemmer er det 3 kvinner og 6 menn. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste og vedlikeholdsarbeide med Holmlia Vaktmester Service AS som kan kontaktes på telefon Borettslaget har avtale med VVS-gruppen JVB som treffes på telefon om rørleggertjeneste. Brøyting utføres av Christiania Vedlikehold, og elektrikertjenester utføres av Oslo Electro Company. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. STYRET Styret har kontor i Lusetjernvn 56 U med kontortid første mandag I måneden mellom kl og kl Styrerommet har telefon/faks og e-post Se også borettslagets hjemmesider på RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse, er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. TV, RADIO, BREDBÅND OG TELEFONI Multinett er borettslagenes eget selskap, og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Per i dag har vi avtale med UPC på TV-grunnpakke på 25 kanaler. Dette betales kollektivt av borettslagene og belastes dine felleskostnader. I tillegg tilbyr UPC både betal-tv, NVOD (Near Video On Demand), DAB (Digital Radio, primært musikkanaler), fasttelefoni, digital telefoni og Internett bredbånd. Dette leveres gjennom kabel-tv nettet. For nærmere informasjon om UPCs tilbud, se enten eller Kundeservice og feilmeldingstjenesten til UPC har telefonnummer 02123

5 5 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Multinett har også inngått avtale med Smartcall om levering av fasttelefoni og bredbånd gjennom telefoninettet. Telefoninettet eies av Multinett. Bredbåndstjenesten fra Smartcall er basert på teknologien ADSL2+, noe som gir svært god kapasitet. For ytterligere informasjon om disse tjenestene, se enten eller Kundeservice og feilmeldingstjenesten til Smartcall har telefonnunner I tillegg har Multinett leveranseavtaler med: NextGen Tel på ADSL, IP-telefoni og VOD, kundeservice telefon Bluecom på ADSL, telefon FirstMile på ADSL, IP-telefoni og VOD, telefon Ventelo på IP-telefoni og ADSL, telefon De kabelnettene tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt UPC for kabel-tv nettet og Smartcall for telefoninettet. PARKERING Borettslaget har plasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Holmlia på telefon NØKLER/SKILT Nøkkelrekvisisjon kan fås ved henvendelse til OBOS Holmlia. Gebyr for dette er kr 100,-. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos Hemer AS, tlf BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS Holmlia på telefon Det er registrert 11 bruksoverlatinger i borettslaget per RENHOLD Borettslaget har avtale med Trappevask ANS om vask av trappeoppganger/ fellesarealer.

6 6 NORDSKRENTEN BORETTSLAG GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni Bredbåndstelefoni Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester skjer på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester med Smartcall. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG OBOS besluttet å avvikle avtaleforholdet med Hafslund Strøm AS fra Det er inngått ny avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS) fra Energipartner AS vil stå for rådgivning og kraftforvaltning og LOS vil stå for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Bakgrunnen for at det ble valgt en ny avtalepartner var blant annet prisnivå og kvalitet på administrative løsninger. Avtalen gir blant annet følgende fordeler: Et av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. OBOS forvaltningskunder sikres lave og forutsigbare strømpriser. Energipartner har satt seg en svært ambisiøs målsetting - intensjonen er å oppnå priser som ligger minst 10 % under systempris på Nordpool

7 7 NORDSKRENTEN BORETTSLAG (spotpris). Bransjen forventer generelt høyere strømpriser de kommende årene blant annet som følge av CO2 kvoter som er nokså kostbare. Borettslagene får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til OBOS som rapporterer videre til borettslagene. Strømprisen vil avhenge av strømmarkedet og hva Energipartner oppnår på forvaltningen. Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS og er med i ovennevnte avtale. OBOS har også inngått avtale med Elkem AS og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalene gir rabatter på 0,65 øre pr kwh i tillegg til det OBOS ellers oppnår. Avtalene har varierende lengde og utløper 2007/2008. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 2005 Hovedtak, blokk 1 og 2 er ferdigstilt. Himlingsplater er skiftet i 4 garasjer. Alle sikringsskap er skiftet. Vannmengder i radiatorkurser er innregulert på nytt. Gangveibelysning er byttet, med støtte fra OBOS Miljøfond. Fotballbanen er rehabilitert og nye lekeapparater er kjøpt inn. Det er opparbeidet ny plass til papircontainer. Trefellingsprosjekt er gjennomført. Det er utført en del asfaltarbeider. Arbeid med å trekke om ledninger i oppganger og garasjer er start. 2004: Byttet radiatorratt med termostat i alle leiligheter. Skiftet sikringsskap i alle rekkehus og 3 av blokkene. Malt alle treveggen. Viken har byttet varmevekslere i varmesentral. Avsluttet betongrehabilitering. Fullført brannsikringstiltak, inkludert montering av nødlys i oppgangene. Rekkehustakene er fullført. 2003: Rekkehusene, nr er beiset. Blokk 4 og 5 har fått nytt terrassebelegg foran og bak. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Alle blokkene er malt, men det gjenstår ca 90 leiligheter. Det er lagt nytt Decratak på en del rekkehus, arbeidet vil bli ferdigstilt i Prosjektering av el-rehabilitering for alle leiligheter. Prosjektering av brannsikringsutstyr. 2002: Det er utført malingsarbeider på baksiden av blokk 4 og 5, terrasser og fasader er ferdigstilte. Rekkehusene, nr er beiset. Det er montert vannbordbeslag over bodene på alle blokkene. Det er lagt nytt Decratak på en del av rekkehusene, 92, 94, 96, 58, 60 og 74. Flislegging av oppganger er fullført.

8 8 NORDSKRENTEN BORETTSLAG 2001: Ferdigstillelse / rehabilitering av terrasser, blokk 1,2 og 3. Diverse asfaltering. Flislegging av gulv i inngangspartiene. Nye dørlister i 1. etasje. Maling av garasjeanlegg utvendig. Rehabilitering av utbygg, tak over Nordstua. 2000: Det er satt opp nye søppelhus. Blokkterrasser er rehabilitert og bodtak og tak over inngangspartier på rekkehus er utbedret, med unntak av 3 tak over inngangspartier som blir utbedret i år. Sittegrupper i Nordstua, samt styrerom er rehabilitert. 1999: Nytt armatur til lysrør er montert i oppganger og sykkelboder. Lekeplasser og en del beplantning er oppgradert. 1998: Lekeplassene ved blokk 2 og 3 ble forbedret i for å tilpasse lekeapparatene til de nye forskriftene. Multinett AS stod for oppgradering av samtlige koplingsbokser for radio/tv i blokkene. Det ble foretatt omtekking av takene på terrasseblokkene 4 og 5 i mai Videre ble disse blokkene betongrehabilitert og ommalt sommeren og høsten dette året, og rekkehusene ble høytrykkspylt og malt. I 1994 ble det utført takreparasjoner på terrasseblokkene 1, 2 og 3. Videre ble det gjennomført betongrehabilitering samt ommaling av disse blokkene. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr lov om brann- og eksplosjonsvern lov om forurensning lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i boligselskapets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha et kontrollsystem på brannvern, lekeplassutstyr og følge byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid. Det må avholdes jevnlige vernerunder hvor det blant annet foretas kontroll med det elektriske anlegget i fellesområdene.

9 9 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Har boligselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Gjensidige Forsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til OBOS til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaksnummer Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en avtalt pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og dokumenteres skriftlig.

10 10 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. 6. STYRETS ARBEID Det er avholdt 12 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte i denne perioden.i tillegg har man deltatt på arbeidsmøter både internt og ekstern om økonomi, rehabilitering, VVS, elektro, utearealer, trafikk/parkering, energispørsmål, Multinett, Viken Fjernvarme, OBOS samt Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Et styremedlem ( Ole Kr. Prestrud) flyttet tidlig i perioden og hans plass ble erstattet med Tove Rita Jeppesen. Ansvarsområdene til Ole Kr. var bygning/ takrehabilitering og her valgte man å engasjere konsulentselskapet Hjellnes COWI for å få avklart de tekniske og juridiske detaljene rundt selve takrehabilitering og kommunikasjonen med ICOPAL Tak. Siden november 2005 har styret hatt avtale med HVS AS for å ivareta de tradisjonelle vaktmestertjenestene, slik at noe av de rutinepregede arbeidene (bl.a. søppelplukk og lyskontroll) ble overført fra styret. I tillegg har vi engasjert noen lokale ungdommer til mindre malejobber, utdeling av rundskriv og rydding. Det var flere ansvarsområder som måtte ha tett oppfølging, ikke minst for å ha god kontroll med energiforbruk og varmesentralen. Styret måtte ta et valg angående energioppfølgingen: Overlate den nødvendige kontrollen til utenforstående firmaer og få regning etter medgått tid / materiell eller la en VVS-kyndig fra styret ta seg av denne oppgaven. Utifra kostnadshensyn og for å beholde full kontroll på dette området, har styret valgt å satse på vår egen fagmann og honorert dette med en engangssum. Dette er arbeid som helt klart er utført i tillegg til ordinære styreoppgaver og som styret må ta stilling til om skal fortsette for kommende periode. Også for de neste årene bør fremtidige styremedlemmer ha nok tid, engasjement og entusiasme til å delta på alle styremøter, arbeidsmøter og andre tidkrevende tiltak i borettslagets regi. Det er også i beboernes egen interesse at man har engasjerte og aktive folk som tar vare på de verdier som er i borettslaget. Alle i styret, både faste og vara, er invitert til alle styremøtene, slik at man har kontinuitet i saksbehandlingen. All innkommet informasjon og forespørsler / søknader er distribuert elektronisk i styret for å få raskere avgjørelser og tilbakemeldinger.

11 11 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Vi har hatt avdragsfrihet på felleslånet vårt i 4 år allerede. Dette for å ha nok økonomi til å gjennomføre de mest prekære rehabiliteringsprosjektene våre, bl.a. takrehabilitering. Styret i 2004 / 2005 fant det hensiktsmessig å be om ytterligere 2 års utsettelse av avdragene, slik at man fikk lagt de største prosjektene bak seg før man begynte å betale avdrag igjen. Oppstart av nedbetaling på våre 2 lån er planlagt til april og juni Antall forsikringsskader har vært på et stabilt nivå og fortsatt så er det flere skader som er selvforskyldte. Flere er knyttet til oppussing av bad. Enkelte steder har man vært nødt til å pusse opp badet både en og to ganger for å få gulvene og veggene tette mot fuktighet. I 2005 fant styret også grunn til å informere beboerne om at før utbyggingsplaner settes i verk for kjelleretasjen, må det innhentes tillatelse for arbeidet samt at det må innhentes ekspertise for utførsel. Dette pga fare for feil bruk av isolasjon og at manglende lufting på vegg og gulv kan forårsake bl.a. råteskade. ØKONOMI Borettslagets økonomi er et tema som angår alle og berører alle. Som de fleste kjenner til, er husleien to-delt: grunnleie + energiutgifter (varmtvann/fyring). I tillegg har enkelte leiligheter ekstra poster på husleiegiroen til ekstra garasjeplass, trappevask og tillegg for utbygging av egen leilighet. I årene frem til 2004 hadde vi en voldsom økning på energiutgiftene. Utgiftene til energi/brensel steg fra 1,3 mill. til 2,6 mill. i løpet av få år. Dette har tidligere vært subsidiert fra grunnleien, noe som slo skjevt ut for enkelte. Av den grunn har styret satt opp husleiens energidel gradvis de siste 3 årene frem til Grunnleien har stått fast, da vedlikeholdsutgiftene kan kontrolleres ved å utsette/omprioritere de enkelte rehabiliteringstiltak som styret har planer for å få utført. Det siste året har energiutgiftene sunket og ligger nå på ca. 2.mill. Styret vil fortløpende vurdere om det er grunnlag for å redusere energidelen av husleien (les= felleskostnadene) men vi vil bruke 2006 for å se om de tallene vi har fra 2005 vil holde seg. Vinteren 2004/2005 var det høyere utetemperaturer enn vinteren 2005/2006. I 2004 ble det gjort en del store tiltak på energisiden som ga utslag på utgiftsiden i Utgiftene på utbedringstiltak var ca. kr mens besparelsen var ca. kr ,-. Det jobbes med å få dekket en del av våre utgifter fra Viken Fjernvarme. Året 2005 var betraktelig lettere likviditetsmessig enn tidligere. En god tommelfingerregel tilsier en kassabeholdning på 2 til 3 ganger husleieinntektene, dvs. ca. 1,5 2,5 mill. Pengene vi har på sparekonti er satt av til å få fullført takrehabiliteringen og som vi har beregnet å få fullført i august Fra september 2006 vil vi igjen ha normalnivå på kassabeholdningen. For å unngå husleieøkning har styret de tidligere år hatt en hårfin balanse med en kassabeholdning på litt i overkant av 1 mill på konto.

12 12 NORDSKRENTEN BORETTSLAG TAK REHABILITERING Etter et forlik med ICOPAL Tak i februar 2005 ble det besluttet å akseptere et tilbud på full rehabilitering av alle blokktakene. Alle takene skulle få ekstra isolasjon, man skulle legge på riktig helling på flatene slik at vannet skulle renne mot slukene samt bygge opp gesimsen noe. Takene på blokk 1 og 2 ble fullført i juli 2005, blokk taes sommeren Her vil man også vurdere om det steinlaget som ligger på takene kan brukes til noe fornuftig på egen tomt, eller få dette kjørt bort på et deponi slik man gjorde med blokk 1og 2. LIGNINGSKONTORET SKATTEFRADRAG / JURIDISK BEMERKNING Styret har hatt dialog med Oslo Likningskontor for å avklare om det er grunnlag for ekstraordinært skattefradrag for beboerne. Dette pga ekstraordinære rehabiliterings kostnader. Pr var det avklart at andelseierne i Nordskrenten vil kunne trekke ifra et større beløp på selvangivelsen for Totalbeløpet (fordelt på alle andelseiere) utgjorde ca. kr. 6.2mill. Styret var meget tilfreds med resultatet av denne avgjørelsen. Styret søkte Ligningskontoret igjen i desember 2005 for å få trukket ifra resten av utgiftene til takrehabiliteringen, men her har man dessverre fått 2 avslag. Pr. skrivende stund ( mars -06) vil styret sende en ny klage til Overligningsnemda for å få endret vedtaket. Det ansees imidlertid til å være lite sannsynlig å få dette omgjort. Årsaken er at denne fradragsposten ble fjernet fra og med Styret på sin side argumenterer med at dette er et oppstykket prosjekt pga likviditetshensyn. VVS I mars 2004 kom VVS-utvalget i gang, med styrets Kjell Andersen som fagperson. Etter påtrykk fra VVS-utvalget, ble det opprettet tett dialog med Viken Fjernvarme hvor de besluttet å bytte hovedsentral hos oss i Innregulering av varmen ble utført august- september ENØK TILTAK / OBOS UTVIKLINGSFOND - SØKNADER Styret har søkt ENØK fondet om midler til energiøkonomiserende tiltak. Dette ble innvilget. Som følge av dette ble en del trekkfulle vinduer og dører tettet / justert / byttet. En av betingelsene fra ENØK-fondet var bedre isolasjon på takene, noe som man tok i forbindelse med takrehabiliteringen. I desember 2004 søkte styret om midler hos OBOS utviklingsfond for utbedring av belysningen på gangveiene. Etter positiv tilbakemelding om økonomisk støtte ble det besluttet å bytte lyktetopper, dette ble fullført i mars Gangveiene har dermed fått en gul belysning. ELEKTROREHABILITERING Da det i 2003 ble oppdaget feil flere steder i det elektriske anlegget, besluttet styret å skifte sikringstavler til automatsikringer m/jordfeilbryter. På grunn av flere branntilløp i hovedtavlene ble disse også skiftet. All elektrorehabilitering ble fullført september 2005 i forhold til budsjett. Det ble også oppdaget en del feil på kablingene i oppgangene (fellesanlegg), skifte av disse vil bli tatt etter behov.

13 13 NORDSKRENTEN BORETTSLAG RADIO/TV/INTERNET/TELEFONI Multinett er den lokale leverandøren vår på radio/tv, internet og telefoni og har kun koordinerende / administrative oppgaver. Leverandørene til Multinett er bl.a. Smartcall, UPC og NextGentel. Spørsmål om oppdatert liste med tilbydere bør rettes til Multinett. Styret gjør oppmerksom på at abonnement fra bl.a. Telenor kan føre til et ekstra påslag for linjeleie da Telenor ikke har leverandøravtale med Multinett. TRAFIKKUTVALGET / PARKERING / GANGVEIER Trafikkutvalget har få saker og klager til behandling, takket være en seriøs samarbeidspartner representert ved First Park Norge AS (FPN). Det er daglig kontakt mellom trafikkutvalget og FPN for å avklare enkelte avvik av parkeringsreglene fra enten beboernes eller gjestenes side. Vi er svært godt fornøydmed denne samarbeidspartneren. FPN har også bidratt til å gi informasjon til styret, Securitas og Politiet om observasjoner de gjør i garasjeanlegget på kveldstid. De nedkjørte bommene er reparert flere ganger i perioden I 2005 har disse imidlertid fått lov til å stå i fred. Mindre vedlikeholdsreparasjoner og justeringer er utført. Feiing av gangveier og brøyting er utført av firmaet Christiania vedlikehold (CV). Her er vi også godt fornøyd med arbeidet de har gjort i vinter. Inngangspartiene til blokkene og andre mindre partier ble tidligere år måkt for hånd av styrets medlemmer, men dette er nå også overlatt til CV fra sesongen 2004/2005. Feiing av gangveien vil fra 2006 utføres av HVS som en del av en totalpakke for vaktmestertjenestene. Brøyting vil fortsatt være hos CV, da de hadde helt klart bedre oppfølging av oss sist vinter enn konkurrerende selskaper hadde hos nabolag. VELFERDSUTVALGET/RUSKEN Velferdsutvalget har reorganisert seg med 4 velvillige foreldre samt litt bistand fra styret. I november 2005 fant man igjen rom for å arrangere juleverksted. I desember ble det arrangert juletretenning hvor vi fikk Holmlia skolenes korps til å spille til glede for store og små. Det ble arrangert Rusken- aksjon i 2005, med ca. 100 deltakere som gjorde sitt til å få orden på nærmiljøet før sommeren. Etterpå var det pizza og brus i Nordstua, noe som var positivt i forhold til den sosiale kontakten mellom beboerne. Med masse pågangsmot ble det også arrangert en komprimatoraften samtidig med Rusken, men her hadde man dessverre hatt litt for store ambisjoner. Oppryddingen etter denne runden samt kostnadene medførte at denne type tiltak er foreløpig lagt på is. Det ble også arrangert en høst-rusken, hvor det kom et titalls beboere. Forsøplingsproblematikken ved kasting av avfallsposer i nærområdet har minket etter at styret innførte opprenskningskostnader på kr. 500,- for de som kastet søppel utenom anvist plass.

14 14 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Det ble bestilt en ekstra papircontainer som ble plassert ved rundkjøringen v/nr. 42. I tillegg ble de andre to containerne flyttet og bygget inn med miljøtilpasset gjerde. Styret har engasjert Christiania Vedlikehold til å rydde ballplassen for snø etter behov. Noen velvillige voksne og også engasjerte ungdommer har brukt mye tid på legge is på banen når temperaturen tillot det. Styret vil takke alle frivillige som legger ned tid og engasjement for at arrangementene kan holdes. DYREUTVALGET Utvalget har hatt få og enkle søknader å jobbe med. Det har vært noen saker som styret har engasjert seg i av prinsipielle årsaker. BLADLUSA OG WEB-SIDE Borettslagsavisen Bladlusa er en 4-6 siders informasjonsavis som kommer ut ca. en gang i måneden, er det offisielle talerør fra styret til beboerne og som man har plikt til å lese og holde seg orientert gjennom. I tillegg distribuerer styret særskilte informasjonsskriv ved behov. Bladlusa gir orientering om økonomien, div. tiltak, referat fra arrangement i borettslaget samt har enkelte påminnelser. Styret har også laget en webside ( hvor man kan finne nyttige opplysninger, generell informasjon og påminnelser. Websiden er laget på frivillig basis av styrets webredaktør, Hans Plesser, og påfører ingen kostnader for borettslaget utover utgiftene for web-hotell. Henvendelser sendt til vår e-postadresse gis rask respons, enten med et enkelt, konkret svar tilbake eller henvisning til at dette krever styrevedtak før mer utdypende svar kan gis. Nettsiden i sin nåværende form ble til august Nettsiden tilbyr et bredt spekter av informasjon om borettslaget og nærmiljøet på Holmlia. Det er laget en egen del av siden for "Generalforsamling 2006". Videre har vi "Torget" som interaktivt tilbud. Pt finnes her en mulighet til å legge ut annonser for "Salg & Bytte" av eiendeler. Basert på opparbeidet erfaring og innspill fra beboerne vil vi utvide denne delen på sikt. Aktivitetskalender, nyhetsoppslag og kontaktinformasjon er vel for selvfølgeligheter å regne. Siden har både nettstedskart og søkemulighet. Nettsiden er tilrettelagt slik at nye meldinger lett kan legges ut. ANDRE TILTAK Styret prøvde også i 2005 å organisere fellesinnkjøp av garasjeporter. Det var kun 3 interesserte denne gang og prosjektet er noe utsatt i påvente av at flere skal melde seg. Også denne gangen var det Gunnebo Troax som ble valgt som tilbyder av nye porter.. Alle fellesgjerdene og søppelbodene ble malt, delvis på dugnad fra styret, delvis av innleide ungdommer. Disse vil få et ekstra strøk for å dekke over mindre umalte flekker. Styret har engasjert lokale ungdommer til å fjerne grafitti på vegger og male over disse fortløpende.

15 15 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Himlingen i garasjeanlegget fikk et ansiktsløft, da det var fare for at deler av taket kunne ramle ned. I utgangspunktet var dette ment å bli utført kun for endene av blokk 1 og 3, men for å få et helhetlig arbeide fattet styret vedtak om å utføre utbedringer i kjørebanen i alle blokkene. Ute / lekearealene fikk en oppgradering. Ballplassen er fornyet med planering og påføring av 10-15cm. nytt lag med sand, samt at man har anskaffet noe utstyr her også. Basket-stativene ble fjernet for på den måten henvise barn/ungdommer til å bruke basketbanen ved skolen istedenfor. Prosjektet med lekeplasser og ballbanen ble fullført sommeren Det ble lagt flere hundre kvadratmeter med ferdiggress for å dekke over oppgravinger langs gangveiene. SIKKERHET I løpet av våren 2005 ble det skiftet låssylindere i alle ytterdører i blokkene, sykkelboder, varmesentral/vaktmesterbod og Nordstua. På grunn av innbrudd i varmesentralen i februar er det montert alarm på Nordstua og i andre relevante rom. TREFELLING Styret sendte i mai 2004 informasjon til alle beboerne om planene om trefelling. Dette arbeidet ble utført i perioden desember 2004 til mars 2005 hvor ca. 60 trær ble felt. Noen mindre trær ble tatt av styret i etterkant, da disse var åpenbart glemt i prosjektet. OPPGANGENE De aller fleste oppgangene fikk et nytt strøk maling i desember 2004/januar Styret bestilte på vegne av beboerne som ønsket det skilter til postkassene og ringeklokkene. Beboerne betalte dette i etterkant. Da det ble mye ekstrajobb for styret, må heretter beboerne selv sørge for at ringetablåer og postkasser er riktig skiltet. Rette sted å henvende seg er Hemer AS. NORDSTUA Nordstua leies ut til egne beboere og har kapasitet på opp til 50 personer. Ny oppvaskmaskin og kjøleskap er anskaffet da de gamle var modne for utskifting etter vel 15 år i tjeneste. For oppdatert info om hvem som er ansvarlig for utleie henvises det til våre websider, 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 RESULTAT Driftsoversikten for 2005 viser en økning av de disponible midler med Kr ,-.

16 16 NORDSKRENTEN BORETTSLAG DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Styret foreslår at disponible midler overføres driften i Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. INNTEKTER Inntektene var i 2005 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak tilskudd fra OBOS Miljøfond. UTGIFTER Driftsutgiftene var i 2005 totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det er utført mer vedlikehold i borettslaget enn styret regnet med i budsjettet. Omlegging av blokktak er framskyndet i forhold til opprinnelig plan og det er lagt ny himling i garasjetak. Det er også betydelig innsparinger på kostnader til energi, noe som skyldes styrets fokus på dette energi bruken. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Rep.vedlh./invest. 49 % Andre driftskostn. 7 % Div. honorarer 1 % Energi og brensel 18 % Finanskostnader 9 % Pers.kost./styreh. Kom.avg./forsikr. 3 % 13 %

17 17 NORDSKRENTEN BORETTSLAG Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. REGNSKAP FOR BORETTSLAG Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet driftsoversikt som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. En annen forskjell er at avdrag på lån, investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført, samt at anleggsmidler ikke avskrives. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikten skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget har disponibelt i driften i regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning. Den nye borettslagsloven, som trådte i kraft den , har ikke regler om regnskap for borettslag. Regnskapsreglene følger nå av regnskapsloven. Endringene medfører blant annet at OBOS (forretningsfører) ikke lenger skal signere på regnskapet sammen med styret. Et annet ledd i endringene er regnskapspresentasjonen vil bli forandret. Finansdepartementet fastsatte i juni 2005 en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, gjeldende med virkning fra senest 1. januar Samtidig ble den tidligere forskriften av nr. 59 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag opphevet. Dette vil først bli iverksatt fra KOSTNADSUTVIKLING FOR 2006 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9%. Renovasjonavgiften øker med 7%. Feieravgiften øker med 5,5%.

18 18 NORDSKRENTEN BORETTSLAG LÅN Borettslaget har 2 lån i Den norske Bank, med flytende rentesats 2,95 % pr Det er gitt avdragsfrihet på lånene til hhv og For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,40% pr Renter på sparekonto i OBOS var 2,60% pr FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2006 øker med 3 % til kr ,- MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten for medlemskap i OBOS er kr 200,- per REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2005 til 2006 med ca. 8,5%. Dette skyldes at indeksen øker med 7,4% (denne skal reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester og indeksen brukes av alle forsikringsselskaper), i tillegg til at momsøkningen på 1% legges til nå. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt boligselskap gikk opp med 8,5%. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 40% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30% av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 30% av total strømpris.

19 19 NORDSKRENTEN BORETTSLAG FJERNVARMEPRISEN Prisen på fjernvarmen (V7-tariffen) er sammensatt av kraftpris m/påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Det gis 10 % rabatt på summen av disse leddene. Kraftprisene har steget kraftig gjennom år 2005 og er nå på et historisk høyt nivå. Fjernvarmeprisen forventes å variere fra 66,21 øre/kwh i januar 2006 til størrelsesorden 67,0 øre/kwh i sommerhalvåret og opp mot 73,00 øre/kwh på slutten av året. Veiet over året 2006 gir dette en gjennomsnittpris på 71,6 øre/kwh, forutsatt at dagens høye kraftpriser holder seg gjennom regnskapsåret. I år 2005 ble tilsvarende gjennomsnittpris på 60 øre/kwh. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 9. BUDSJETT 2006 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- tilsvarende endring i de disponible midlene. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i Det er beregnet kr ,- til vedlikehold, herav kr til blokktak. Driften i 2006 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2006 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. 10. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Det vises til en kort presentasjon av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø som er inntatt bak i heftet. Stiftelsen har siden 1993 utgitt lokalavisen Avisen Vår med fire nummer i året. Daglig leder, Bente Nilsen, holder til i Ravnåsveien 38, og kan treffes på telefon Oslo, I styret for Nordskrenten Borettslag Karl Olsen /s/ Rita Bråten /s/ Lasse Szabo /s/ Kjell Andersen /s/ Nina Fasteland /s/

20 PricewaterhouseCoopers AS N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Nordskrenten Borettslag Revisjonsberetning for 2005 Vi har revidert årsregnskapet for Nordskrenten Borettslag for regnskapsåret 2005, som viser disponible midler 31. desember på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2005 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og norsk god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter Oslo, 24. mars 2006 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

21 DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2005 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN RENTEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: KONTINGENTER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD RENTEUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER RES. FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBET. NEDBETALT LÅN RED. LANGS. FORDRING ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISP. MIDLER

22 22 NORDSKRENTEN BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: LANGSIKTIGE FORDRINGER AKSJER BYGNINGER TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 231 * SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR 0 0 OSLO, Styret for NORDSKRENTEN BORETTSLAG KARL OLSEN RITA BRÅTEN KJELL ANDERSEN LASSE SZABO OLE KRISTIAN PRESTERUD

23 23 NORDSKRENTEN BORETTSLAG NOTE: 1 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Brensel Diverse Leietillegg for påbygg Dugnad Trappevask Pipetillegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER LEIEINNTEKTER NORDSTUA REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie -640 Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 2 RENTEINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS Renter lån til beboer/kundefordringer SUM RENTEINNTEKTER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ref.fra forsikring, rest skade Gml.fordring tidl.tapsført, betalt i år OBOS Miljøfond, tilskudd Nøkkelsalg Porttelefon Viken, innbet.for rep.gangvei Rydding og bortkj.søppel, innbet.av beboere Skiltgebyr Rep.lekkasje/maling, betalt av beboer Utbedring terrasse, betalt av beboer SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 KONTINGENTER Kontingent OBOS, 462 stk.à kr Huseiernes Landsforbund Hageselskapet -425 SUM KONTINGENTER

24 24 NORDSKRENTEN BORETTSLAG NOTE: 5 KONSULENTHONORAR OBOS Forvaltning Hjellnes Cowi AS VVS-Gruppen JVB SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 6 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Gaver til ansatte -550 Andre personalkostnader -880 SUM PERSONALUTGIFTER NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse, Hjellnes Cowi AS Hovedentreprenør, Icopal Tak Øst Electro Company AS SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anl Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Annet vedlikehold Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 RENTEUTGIFTER DnB, lån nr DnB, lån nr Termingebyr DnB-lån -435 Forvaltningsgebyr -924 SUM RENTEUTGIFTER

25 25 NORDSKRENTEN BORETTSLAG NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Container Skadedyrarb./soppkontroll Div. leiekostnader/leasing -300 Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, avis og tilskudd Søndre Holmlia Fritidssenter Hafslunf Sikkerhet Privat AS, abonn.6 mnd Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Gaver - Holmliaskolenes musikk-korps Bank og kortgebyr Velferdskostnader Tap på fordring -667 SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE: 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Holmlia Vaktmesterservice AS, jan SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 12 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER

26 26 NORDSKRENTEN BORETTSLAG NOTE: 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Beboer, for mye innbetalt SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 14 AKSJER Multinett AS : Kjøpt 1984 : 24 aksjer à kr Oppskrevet til kr. 225 pr. aksje Oppskrevet til kr. 310 pr. aksje SUM AKSJER NOTE: 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1986 Gnr.191/bnr.102 NOTE: 16 PANT- OG GJELDSBREVLÅN DNB LÅN NR. 1 Renter : 2,95%, løpetid 18 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år 0 DNB LÅN NR.2 Renter : 2,95%, løpetid 18 år Opprinnelig SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig 1997, leilighet nr Opprinnelig Korrigering -300 SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr.:

27 27 NORDSKRENTEN BORETTSLAG LEILIGHETER Ant.leil Oppr.innsk. Felleskostn Oppr.kostp. Påk./reh. Restgjeld Disp.mid. pr.mnd "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med felleskostand som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med felleskostnad som fordelingsnøkkel.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer i Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til beboerne i Nordskrenten Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer