Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006."

Transkript

1 Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen 26. april 2007 kl i Nordstua. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Nordskrenten Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag avholdes torsdag kl i Nordstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG A) Forslag om asfaltering av ballplassen. B) Forslag om felling av trær. C) Forslag om utskifting av garasjeport i blokk 5. D) Forslag om vasking av rekkehus. E) Forslag om endring av husordensreglene vedr tillegg i felleskostnader for påbygg, inkludert balkonger. F) Forslag om endring av vedtektenes 5-1 og 5-2 om vedlikeholdsplikt. Forslagene er tatt inn bakerst i heftet. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Nordskrenten Borettslag Hans Ekkehard Plesser /s/ Rita Bråten /s/ Laszlo Szabo /s/ Nina Fasteland /s/ Jarle T Bjerkholt /s/

3 Side Nordskrenten Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Hans Ekkehard Plesser Lusetjernvn 94 A Nestleder Rita Bråten Lusetjernvn 54 Sekretær Laszlo Szabo Lusetjernvn 50 Styremedlem Nina Fasteland Lusetjernvn 46 Styremedlem Jarle T Bjerkholt Lusetjernvn 86 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Ellen Sylvia Huuse Lusetjernvn 68 A Edouard Jocelyn Lusetjernvn 46 Nadeem Butt Lusetjernvn 76 C Abdollah Hejab Lusetjernvn 84 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Laszlo Szabo Lusetjernvn 50 Varadelegert OBOS generalforsamling Ellen Sylvia Huuse Lusetjernvn 68 A VALGKOMITEEN John Ivar Bjørnø Lusetjernvn 48 Bente Aune Lusetjernvn 92 A Mariann Reidun Strand Lusetjernvn FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Lusetjernvn Borettslaget består av 231 andelsleiligheter, fordelt på 27 bygninger.

4 Side Nordskrenten Borettslag Tomten, som ble kjøpt i 1986 og er på m 2 har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med HVS AS som kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. STYRET Styret har kontor i Lusetjernvn 56 U med kontortid første mandag i måneden mellom kl og kl Styrerommet har telefon og e-post Styreleder nås på eller telefon Se også borettslagets hjemmesider på RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. PARKERING Borettslaget har plasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Holmlia på telefon Skiltede regler må overholdes, ellers kan man bli ilagt kontrollavgift. First Park Security as utfører kontroll, disse kan nås på telefon NØKLER/SKILT Nøkkelrekvisisjon kan fås ved henvendelse til OBOS Holmlia. Gebyr for dette er kr 100,-. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos Data-Call AS, tlf eller Beboere plikter å ha standard skilt på postkasse og ringeklokke.

5 Side Nordskrenten Borettslag RENHOLD Borettslaget har avtale med Trappevask ANS om vask av trappeoppganger/ fellesarealer. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 14 bruksoverlatinger i borettslaget per GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI, BREDBÅND OG KABEL-TV Telefon- og kabel-tv-nettet på Holmlia eies av Multinett AS (www.multinett.no, telefon ), som eies av borettslag og boligsameier på Holmlia. På den måten har vi som beboere kontroll over vårt eget nett. På dette grunnlaget har Multinett AS kunnet forhandle seg frem til svært fordelaktige tilbud for våre beboere. Bl a er en kabel-tv grunnpakke med 25 fjernsynskanaler inkludert i husleien og vi har tilgang på svært rask bredbånd både via kabel og ADSL 2+. Leverandør for kabel-tv innholdet i Nordskrenten er Get (tidligere UPC). Innen 1. mai 2007 vil Get innføre digital TV i Nordskrenten. Alle leiligheter vil få utlevert en digital-tv dekoder kostnadsfritt våren Flere dekodere kan leies mot gebyr fra Get. Frem til 2010 vil følgende kanaler i tillegg sendes analogt: NRK1, NRK2, TV2, TV3, TVN, Svensk TV1 og TV2, CNN og Disney. Du får også 46 analoge og 48 digitale radiokanaler. Servicetelefon til Get nåes på mandag-fredag kl og lørdag-søndag kl Get tilbyr også bredbånd og telefoni over kabel-tv nettet. For mer informasjon, se eller ring Multinett har valgt Smartcall AS som leverandør for fasttelefoni på Holmlia. Velger du fasttelefon fra Smartcall, kan du ringe gratis til andre Smartcall kunder i området. Smartcall tilbyr også ADSL2+ bredbånd via telefonkabel. For mer informasjon om Smartcall sitt tilbud til beboere på Holmlia, se

6 Side Nordskrenten Borettslag eller ring Kundeservice til Smartcall nåes på mandag-torsdag kl 09-20, fredag kl og lørdag-søndag kl Multinett har også samarbeidsavtaler med NextGenTel (www.nextgentel.no, 07979) og Ventelo/BlueCom (www.ventelo.no, 03222) om levering av bredbånd og telefoni. Hvis du ønsker å ha fasttelefon eller bredbånd fra en leverandør som ikke har samarbeidsavtale med Multinett, så må du betale en gjennomføringsavgift på ca 90 kr/måned til Multinett for å få overført signalene gjennom Multinett sitt nett til leiligheten din. Dette gjelder bl a Telenor og Tele2. Forøvrig vises til rabattavtaler som OBOS sentralt har inngått med f eks Get og Telenor. Se OBOS Bladet eller for mer informasjon. Ingen må foreta inngrep i kabel-tv eller telefon anlegget, som å skru av dekselet på antenne- eller telefonuttaket, eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall føre til ødeleggelser i anlegget. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Avtalen gir blant annet følgende fordeler: Et av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Profesjonell forvaltning av strømporteføljen fra Energipartner AS. Borettslagene får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til OBOS, som rapporterer videre til borettslagene. Strømprisen vil avhenge av strømmarkedet, og hva Energipartner oppnår på forvaltningen. Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS og er med i ovennevnte avtale. OBOS har også inngått avtale med Elkem AS og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalene gir rabatter på ca 0,65 øre pr kwh i tillegg til det OBOS ellers oppnår. Avtalene har varierende lengde og utløper 2007/2008. FJERNVARME Prisen på fjernvarmen (V7-tariffen) er sammensatt av kraftpris m/påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Det gis 10 % rabatt på summen av disse leddene. Kraftprisen steg kraftig gjennom år 2006 og var på et historisk høyt nivå i september måned med 84 øre/kwh. Fjernvarmeprisen forventes å variere fra 65 øre/kwh i januar 2007 til størrelsesorden 53 øre/kwh i sommerhalvåret og opp mot 68 øre/kwh på slutten av året. Veiet over året 2007 gir dette en gjennomsnittpris på ca 63 øre/kwh, forutsatt at dagens fall i

7 Side Nordskrenten Borettslag terminmarkedet forblir uendret. I år 2006 ble tilsvarende gjennomsnittpris på 75 øre/kwh. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2006 Takk på blokkene 3-5 (nr 80-90) tekket ny, mye bedre isolasjon, ny gesims. Med dette er alle blokktak rehabilitert. Forbedret belysning i garasjene. Forbedret drenering av enkelte rekkehus (fortsetter i 2007). Fellesgjerdene og søppelbodene malt. Himlingen av garasjetakene delvis skiftet. Soilstammene i Lvn spylt, fra 1 etg til kommunal kum. Kummene på veiene renset. 18 nye porter satt inn i garasjene Hovedtak, blokk 1 og 2 er ferdigstilt. Himlingsplater er skiftet i 4 garasjer. Alle sikringsskap er skiftet. Vannmengder i radiatorkurser er innregulert på nytt. Gangveibelysning er byttet, med støtte fra OBOS Miljøfond. Fotballbanen er rehabilitert og nye lekeapparater er kjøpt inn. Det er opparbeidet ny plass til papircontainer. Trefellingsprosjekt er gjennomført. Det er utført en del asfaltarbeider. Arbeid med å trekke om ledninger i oppganger og garasjer er startet Byttet radiatorratt med termostat i alle leiligheter. Skiftet sikringsskap i alle rekkehus og 3 av blokkene. Malt alle treveggene. Viken har byttet varmevekslere i varmesentral. Avsluttet betongrehabilitering. Fullført brannsikringstiltak, inkludert montering av nødlys i oppgangene. Rekkehustakene er fullført Rekkehusene, nr er beiset. Blokk 4 og 5 har fått nytt terrassebelegg foran og bak. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Alle blokkene er malt, men det gjenstår ca 90 leiligheter. Det er lagt nytt Decratak på en del rekkehus, arbeidet vil bli ferdigstilt i Prosjektering av el-rehabilitering for alle leiligheter. Prosjektering av brannsikringsutstyr Det er utført malingsarbeider på baksiden av blokk 4 og 5, terrasser og fasader er ferdigstilte. Rekkehusene, nr er beiset. Det er montert vannbordbeslag over bodene på alle blokkene. Det er lagt nytt Decratak på en del av rekkehusene, 92, 94, 96, 58, 60 og 74. Flislegging av oppganger er fullført Ferdigstillelse / rehabilitering av terrasser, blokk 1,2 og 3.

8 Side Nordskrenten Borettslag Diverse asfaltering. Flislegging av gulv i inngangspartiene. Nye dørlister i 1. etasje. Maling av garasjeanlegg utvendig. Rehabilitering av utbygg, tak over Nordstua Det er satt opp nye søppelhus. Blokkterrasser er rehabilitert og bodtak og tak over inngangspartier på rekkehus er utbedret, med unntak av 3 tak over inngangspartier som blir utbedret i år. Sittegrupper i Nordstua, samt styrerom er rehabilitert Nytt armatur til lysrør er montert i oppganger og sykkelboder. Lekeplasser og en del beplantning er oppgradert Lekeplassene ved blokk 2 og 3 ble forbedret i for å tilpasse lekeapparatene til de nye forskriftene. Multinett AS stod for oppgradering av samtlige koplingsbokser for radio/tv i blokkene Det ble foretatt omtekking av takene på terrasseblokkene 4 og 5 i mai Videre ble disse blokkene betongrehabilitert og ommalt sommeren og høsten dette året, og rekkehusene ble høytrykkspylt og malt Det ble utført takreparasjoner på terrasseblokkene 1, 2 og 3. Videre ble det gjennomført betongrehabilitering samt ommaling av disse blokkene. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

9 Side Nordskrenten Borettslag Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriskeanlegget i leilighetene. Det er inngått avtale om årlig inspeksjon av lekeplassene med Lekeplassinspektørene AS. 4. FORSIKRINGER I 2006 var borettslaget forsikret i Gjensidige. Nå har styret inngått ny avtale, og borettslagets eiendommer er fom forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever forsikringselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til OBOS til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaksnummer Ta kontakt med OBOS for å få oppgitt eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig.

10 Side Nordskrenten Borettslag Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. 6. STYRETS ARBEID Det er avholdt 13 ordinære og to ekstraordinære styremøter i inneværende periode. I tillegg har det vært en rekke arbeidsmøter både internt og ekstern om økonomi, rehabilitering, VVS, elektro, utearealer, trafikk/parkering, energispørsmål, Multinett, Viken Fjernvarme, OBOS, vektertjenester samt Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, i tillegg til diverse kurs for tillitsvalgte. Siden november 2005 har styret hatt avtale med HVS AS for å ivareta de tradisjonelle vaktmestertjenestene, slik at noe av de rutinepregede arbeidene (bl.a. søppelplukk og lyskontroll) ble overført fra styret. Styret har også brukt andre håndverkerfirmaer (bl.a. Din Byggmester AS og Christiania Drift og Vedlikehold) med kompetanse på forskjellige fagområder for å komplementere HVS. I tillegg har vi engasjert noen lokale ungdommer til mindre malejobber, utdeling av rundskriv og rydding. Det var flere ansvarsområder som måtte ha tett oppfølging, ikke minst for å ha god kontroll med energiforbruk og varmesentralen. Her har styrets Jarle Bjerkholt overtatt ansvaret for VVS og varmesentralen etter tidligere styremedlem, Kjell Andersen. Styreleder, Hans Plesser, har engasjert seg sterkt i innføring av nye vedtekter og husordensregler, slik at disse harmonerer med pålagt krav fra myndighetene. Siden høsten har Plesser arbeidet med innføring av individuell varmemåling i Nordskrenten. Også for de neste årene bør fremtidige styremedlemmer ha nok tid, engasjement og entusiasme til å delta på alle styremøter, arbeidsmøter og andre tidkrevende tiltak i borettslagets regi. Det er også i beboernes egen interesse at man har engasjerte og aktive folk som tar vare på de verdier som er i borettslaget. Alle i styret, både faste og vara, er invitert til alle styremøtene, slik at man oppnår størst mulig kontinuitet i saksbehandlingen. Alle saksdokumenter, informasjon, forespørsler og søknader blir distribuert elektronisk til styremedlemmene for å få raskere avgjørelser og tilbakemeldinger. Styret har i tillegg tatt i bruk en sentral møteplass for styret på OBOS sin dataserver for å ha en bedre saksgang, lettere skriving av protokoller, bedre muligheter for å søke i gamle sakspapirer og tryggere lagring av borettslagets data. Styret bruker mye tid på sine møter til å diskutere og vurdere innkomne forslag til endringer, ombygginger og påbygg av leiligheter. Det er tydelig at det er et stort ønske om fornyelse blant våre beboere. Vi hadde avdragsfrihet på felleslånet vårt i flere år. Dette for å ha tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre de mest prekære rehabiliteringsprosjektene våre,

11 Side Nordskrenten Borettslag bl.a. takrehabilitering. Vi vil gjenoppta nedbetalingen på våre to lån i hhv april og juni Samlet lånebeløp er pt ca 32 millioner kroner og lånene skal nedbetales innen Antall forsikringsskader har vært på et stabilt nivå og fortsatt så er det flere skader som er selvforskyldte, flere er knyttet til oppussing av bad. Tidligere år har det i enkelte tilfeller vært nødvendig å pusse opp badet både en og to ganger for å få gulvene og veggene tilstrekkelig og forskriftsmessig tettet mot fuktighet. Dette var heldigvis ikke tilfelle i I 2005 fant styret også grunn til å informere beboerne om at det må innhentes ekspertise og tillatelse for utbygging av kjelleretasjen. Dette pga fare for feil materialbruk og feil byggeteknikk som medfører manglende ventilasjon og derigjennom forårsaker bl.a. råteskader i vegger og gulv. I løpet av 2006 ble det foretatt omfattende graving rundt 2 rekkehusleiligheter. Arbeidet varte frem til februar Gravingen skyldes fuktskader i kjellerne. Her har styret engasjert Din Byggmester AS for å foreta utbedring. Utgiftene til disse utbedringene har vært betydelige. Dessverre dekker vår forsikring ikke den type skade. Senhøsten 2006 ble det foretatt fuktmålinger i mange rekkehus med kjeller for å kartlegge omfanget av eventuelle fuktproblemer. Styret har nå engasjert Christiania Vedlikehold til å foreta en rekke endringer i forhold til taknedløp på rekkehus på østsiden av borettslaget. Vannet skal ledes bedre bort fra grunnmuren, slik at fuktskader unngås. Arbeidet skal utføres våren Styret har engasjert OBOS Prosjekt AS (OPAS) til å utarbeide en vedlikeholdsplan for borettslaget. OPAS har vært på befaring hos oss og har lovet at rapporten skal være styret i hendene før generalforsamlingen ØKONOMI Borettslagets økonomi er et tema som angår alle. Som de fleste kjenner til, er den månedlige innbetalingen via husleiegiro delt i flere poster. På alle innbetalingsbalnkettene finner vi selve felleskostnadene, som dekker renter og nedbetaling av felleslån, vaktmestertjenester, kabel-tv, utebelysning mm. og energiutgifter (varmtvann/fyring). I tillegg har enkelte leiligheter ekstra poster på husleiegiroen f eks til vedlikehold av garasjeport, ekstra garasjeplass, trappevask eller tillegg for påbygg og annet. Felleskostnadene har vært stabile i mange år til tross for økende priser. Styret satser på uendrede felleskostnader også i Skulle rentenivået stige betydelig raskere en forventet, kan det allikevel bli nødvendig å øke felleskostnadene. For 2007 ønsker styret å innføre et tillegg for balkonger på rekkehus. Dette begrunnes med at balkongene stort sett er påbygg. Vedlikeholdsutgiftene for balkongene er derfor ikke inkludert i felleskostnadene. Samtidig har borettslaget vedlikeholdsansvaret for balkongene. Tillegget skal dekke utgiftene til dette vedlikeholdet. Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok å innføre individuell varmemåling og -avregning i Nordskrenten. Etter en testperiode vil individuell avregning gjelde fra Fom denne dato vil

12 Side Nordskrenten Borettslag energidelen av husleiegiroen være en a konto betaling for varme. Avregning av eget forbruk skjer en gang i året, for første gang våren Styret er av den oppfatningen at dette vil gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene for varme og varmtvann og motivere til energiøkonomisering. Erfaringer fra andre borettslag tyder på et innsparingspotensiale på 15-25%. Etter en betydelig nedgang i varmeutgiftene fra 2003 (2,5 mill kr) til 2005 (1,8 mill kr), har utgiftene steget igjen i 2006 til nær 2,4 mill kr. Dette skyldes først og fremst høyere priser for fjernvarme og i mindre grad en mer aggressiv fyringskurve, som gir oss bedre varme på kalde dager. Året 2006 var betraktelig lettere likviditetsmessig enn tidligere. En god tommelfingerregel tilsier at kassabeholdningen skal være på 2 til 3 ganger de månedlige inntektene (felleskostnader+energi), dvs. ca. 2 3 millioner kroner for Nordskrenten. I lys av sterke svingninger i energiprisene, fare for renteøkninger og økende risiko for skader i en aldrende byggningsmasse, anser styret det for viktig å sikre en tilstrekkelig likviditetsreserve. Styret strever etter å plassere en størst mulig del av vår midler på OBOS høyrentekonto, der vi pt får 4% rente pa. Med hjemmel i husordensreglenes 12 har styret fom 1.7. ilagt andelseiere som disponerer garasjeport en porttillegg til felleskostnadene på kr 25 per måned. Tillegget går til en fond til vedlikehold og utskifting av garasjerporter. Fondet hadde i perioden inntekter på kr og dekket utgifter på kr Utgående balanse per er dermed kr I 2007 forventes betydelig høyere utgifter for fondet pga utskifting av flere av de eldste portene. TAKREHABILITERING Etter et forlik med ICOPAL Tak i februar 2005 ble det besluttet å akseptere et tilbud på full rehabilitering av alle blokktakene. Alle takene skulle få ekstra isolasjon, man skulle legge på riktig helling på flatene slik at vannet skulle renne mot slukene samt bygge opp gesimsene noe. Prosjektet ble fullført i september 2006, kun noe mindre arbeider på gavlveggene gjenstår (tetting av hull etter stilasjefester). Det er fortsatt en snodig vannlekkasje i en av leilighetene i 4 etasje på blokk 1, som bare oppstår under snøsmeltingen, men ikke ved f eks pøsregn om sommeren. Styret arbeider med å få kartlagt årsaken til lekkasjen og med å finne en varig løsning på problemet. INGEN SKATTEFRADRAG FOR TAKREHABILITERING I 2006 Styret hadde en dialog med Oslo Likningskontor for å avklare om det var grunnlag for ekstraordinært skattefradrag for beboerne. Dette pga ekstraordinære rehabiliteringskostnader. I 2004 ga Oslo Likningskontor andelseierne i Nordskrenten brl. rett til å trekke ifra et større beløp for ekstraordinært vedlikehold på selvangivelsen for Totalbeløpet (fordelt på alle andelseiere) utgjorde ca. kr. 6,2 mill. Styret var meget tilfreds med denne avgjørelsen.

13 Side Nordskrenten Borettslag Styret søkte Ligningskontoret igjen i desember 2005 for å få trukket fra resten av utgiftene til takrehabiliteringen, men her har vi dessverre fått avslag i to runder med henvisning til lovendringer. En ny klage ble sendt til Overligningsnemda for å få endret vedtaket, men her har vi dessverre måttet akseptere et endelig avslag. VVS Styret følger nøye med på tidligere utført effektivisering av varmesentralen, samt at man følger opp de beboere som klager på enten for kald eller varm leilighet. Borettslaget vil også framover følge opp i forhold til Viken mht fornying og forbedring av varmesentralen. Borettslaget mottok etter langvarige forhandlinger med Viken Fjernvarme ca kroner i tilskudd for utskifting av strupekranene i radiatornettet, som ble gjennomført for noen år siden. ENØK TILTAK/OBOS UTVIKLINGSFOND - SØKNADER Styret søkte i 2004 ENØK-fondet om midler til energiøkonomiseringstiltak. Dette ble innvilget. Som følge av dette ble det innført energioppfølging i borettslaget, blokktakene ble isolert mye bedre og radiatorratt ble skiftet. Videre er en del trekkfulle vinduer og dører tettet, justert eller byttet. Innføring av individuell varmemåling er siste ledd i tiltak støttet av ENØK-fondet. OBOS Utviklingsfond innvilget i 2004 støtte til forbedring av gangveibelysningen. Dette ble fullført våren ELEKTROREHABILITERING I perioden ble alle sikringsskap i borettslaget skiftet til automatsikring med jordfeilbryter. Denne moderniseringen gjør at eventuelle feil isolere til den enkelte leilighet. Oppgangene har hatt en del skader på lysarmaturene, dette skyldes altfor høy nettspenning fra Hafslund/Viken. Styret har påklaget dette i 2005 og 2006, men dessverre er våre klager fortsatt ikke blitt imøtekommet. Dette resulterer i at flere armaturer må skiftes, samt at mange beboere som bor i nærheten av høyspent trafoer må skifte lyspærer oftere enn normalt. Høsten 2006 ble belysningen i garasjen forbedret betydelig for å øke sikkerheten og trygghetsfølelsen. Av hensyn til energiforbruket er de nye armaturene utstyrt med bevegelsesdetektor. RADIO/TV/INTERNET/TELEFONI Multinett er den lokale leverandøren vår på radio/tv, internett og telefoni, men har kun koordinerende/administrative oppgaver. Leverandørene til Multinett er bl.a. Smartcall, UPC og NextGentel. UPC skiftet navn til GET i løpet av Spørsmål om oppdatert liste med tilbydere av telefonitjenester bør rettes til Multinett. I løpet av våren 2007 vil alle leiligheter få ny digital dekoder for TV og Radio, noe som vil føre til bedre bildekvalitet for de aller fleste samt større mulighet for valg av kanaler. Styret gjør oppmerksom på at abonnement fra bl.a. Telenor kan føre til et ekstra påslag for linjeleie da Telenor ikke har leverandøravtale med Multinett.

14 Side Nordskrenten Borettslag TRAFIKKUTVALGET, PARKERING OG GANGVEIER Trafikkutvalget har få saker og klager til behandling, takket være en seriøs samarbeidspartner representert ved First Park Norge AS (FPN). Den tidligere daglige kontakten mellom trafikkutvalget og FPN for å avklare enkelte avvik av parkeringsreglene fra enten beboernes eller gjestenes side er nå redusert til høyst ukentlig kontakt. Dette da overtredelsene er av svært begrenset art etter at styret har minnet om parkeringsreglene jevnlig gjennom borettslagsavisen Bladlusa. Styret er svært godt fornøyd med denne samarbeidspartneren. FPN har også bidratt til å gi informasjon til styret og Politiet om observasjoner de gjør i garasjeanlegget på kveldstid. FPN er også engasjert til vektertjeneste, en avtale som vi vurderer behovet for kvartalsvis. De nedkjørte bommene er reparert flere ganger i perioden Sommeren 2006 har vi imidlertid byttet ut bommen ved hovedinnkjørselen til en automatisert type som lukker seg etter passering. Høsten 2006 bestilte styret utplassering av en kampestein for å sperre innkjørselen fra Vestskrenten br.lag, ved Lusetjernveien 76. Dette på grunn av overdreven og unødvendig bilbruk og som foregikk i forholdsvis høy hastighet. Trafikken gjennom borettslaget er nå redusert kraftig, med dette er sikkerheten til fotgjengere og lekende barn ivaretatt. Snøbrøyting er utført av firmaet Christiania vedlikehold (CV). Her er vi også godt fornøyd med arbeidet de gjorde snøvinteren 2005/2006. Inngangspartiene til blokkene og andre mindre partier ble tidligere år måkt for hånd av styrets medlemmer, men dette er nå også overlatt til CV. CV brøyter også ballplassen ved behov. Feiing av gangveien utføres siden 2006 av HVS som en del av en totalpakke for vaktmestertjenestene. VELFERDSUTVALGET/RUSKEN Velferdsutvalget har reorganisert seg med 4 velvillige foreldre samt litt bistand fra styret. Utvalget organiserte St.Hans grilling på ballplassen, julegrantenning 1. advent, juleverksted for barn og juletrefest. Holmliaskolenes musikkorps spilte ved julegrantenningen til glede for store og små. Noen engasjerte voksne og ungdommer brukte mye tid på legge is på ballplassen når temperaturen tillot det. Styret takker hjertelig alle frivillige som legger ned tid og engasjement for et trivelig bomiljø i Nordskrenten borettslag. Vi oppfordrer alle som har lyst til å bli med! Det ble arrangert Rusken-aksjon i slutten av april, med ca. 100 deltakere som gjorde sitt til å få orden på nærmiljøet før sommeren. Etterpå var det pizza og brus i Nordstua, noe som var positivt i forhold til den sosiale kontakten mellom beboerne. RENOVASJON Etter dårlige erfaringer i 2005 valgte styret i 2006 å ikke bestille komprimatorbil for bortkjøring av skrot. I stedet ble det arrangert en container dag høsten Men her hadde styret undervurdert beboernes behov for å kvitte seg med avfall. Etter noen hektiske telefonrunder ble renovatøren kontaktet og ny

15 Side Nordskrenten Borettslag container ble utplassert slik at alle kunne få kvittet seg med overskuddsmateriell. Forsøplingsproblematikken ved kasting av avfallsposer i nærområdet har minket etter at styret innførte opprenskningskostnader på kr. 500,- for de som kastet søppel utenom anvist plass. Totalt er det 3 papircontainerne i laget, hvor 2 av disse er bygget inn med miljøtilpasset gjerde. Nærmeste glasscontainer finnes ved Kiwi i Nordåsveien. I glasskonteinerne kan man også legge metallembalasje. DYREUTVALGET Utvalget har hatt få og enkle søknader å jobbe med. Det har vært noen saker som styret har engasjert seg i av prinsipielle årsaker. BLADLUSA OG WEB-SIDE Borettslagsavisen Bladlusa er en 4-6 siders informasjonsavis som kommer ut ca. en gang i måneden. Avisa er det offisielle talerør fra styret til beboerne og som man har plikt til å lese og holde seg orientert gjennom. I tillegg distribuerer styret særskilte informasjonsskriv ved behov. Bladlusa gir orientering om økonomien, div. tiltak, referat fra arrangement i borettslaget samt har enkelte påminnelser. I 2006 fikk alle leiligheter tildelt et pent designet kort med viktige telefonnummer for henvendelser ved behov for vedlikehold eller i nødsituasjoner, f eks ved rørbrudd. Borettslaget har også sin egen internettside med mye informasjon om borettslaget (www.nordskrenten.no). Styret holder siden ajour etter beste evne. På nettsiden kan man finne nyttige opplysninger, generell informasjon og påminnelser. På Torget kan beboerne selv legge ut annonser og innlegg. Ved kåring av beste borettslagsnettside i OBOS kom vår side på annen plass i Styret nåes best via e-post til Vi prøver å besvare alle henvendelser innen få dager. I noen tilfeller må vi dog ta opp saker på nærmeste styremøte. ANDRE TILTAK Styret organiserte et fellesinnkjøp av garasjeporter i Her var det 18 nye biler som ble satt trygt bak gitter. Også denne gangen var det Gunnebo Troax som ble valgt som leverandør av nye porter. De som kjøpte nye porter, betalte dette direkte til borettslaget som hadde stått for felles innkjøp. Våren 2007 blir 12 av de eldste portene fra 1984 erstattet med nye porter, siden det ikke lenger er lønnsomt å reparere disse. Dette bekostes gjennom garasjeport-fondet som man betaler inn til via husleien, pr. dato kr. 25 pr, mnd. Alle fellesgjerdene og søppelbodene ble malt, stort sett av innleide lokale ungdommer. Styret engasjerte de samme til å fjerne grafitti på vegger og male over disse fortløpende.

16 Side Nordskrenten Borettslag Himlingen i garasjeanlegget fikk et ansiktsløft, da det var fare for at deler av taket kunne ramle ned. I utgangspunktet var dette ment å bli utført kun for endene av blokk 1 og 3, men for å få et helhetlig arbeide fattet styret vedtak om å utføre utbedringer i kjørebanen i alle blokkene. Sensommeren 2006 ble garasjehimlingen under Lusetjernveien dessverre kraftig skadet av en altfor høy varebil som hadde forvillet seg inn i garasjen via gangveisystemet og fri-arealet bak blokk 2. Skaden ble utbedret og erstatningskrav sendt til bileierens forsikringsselskape. Høsten 2006 engasjerte styret Lekeplassinspektørene AS til å foreta en sikkerhetskontroll av våre lekeplasser iht lover og forskrifter. Noen feil ble avdekket. Disse skal utbedres så snart vinteren har gitt seg. Dette vil medføre noen endringer i eller omplassering av utstyr på lekeplassene. Vi skal også skifte ut sand på lekeplassene, evt enkelte steder erstatte den med gummimatter. Det ble lagt flere hundre kvadratmeter med ferdiggress for å dekke over oppgravinger langs gangveiene. SIKKERHET I løpet av 2005 ble det skiftet låssylindere i alle ytterdører i blokkene, sykkelboder, varmesentral/vaktmesterbod og Nordstua. Gamle slitte låser til garasjeporter ble byttet fortløpende i 2006, etter behov. Det er montert alarm på styrerommet med vaktmesterbod og varmesentral. TREFELLING Trefelling ble utført i perioden desember 2004 til mars 2005 hvor ca. 60 trær ble felt. Noen mindre trær ble tatt av styret i etterkant, da disse åpenbart var glemt i prosjektet. Det er innkommet flere ønsker i 2006 om å tynne ut mer, men her vil styret avvente situasjonen. På årets generalforsamling vil det bl.a. bli tatt opp som egen sak for å kunne felle flere trær, OPPGANGENE De aller fleste oppgangene fikk et nytt strøk maling i desember 2004/januar 2005, nye strøk bør påføres i Styret følger opp skilting på postkasser og ringetablåer, slik at disse er informative og forhåpentligvis gir inntrykk av en velstelt oppgang. Heretter må beboerne selv bestille ringetablåer og postkasser, men styret kan være behjelpelig med tilrettelegging. Rette sted å henvende seg er Data-Call AS ( , NORDSTUA Nordstua leies ut til egne beboere og har kapasitet på opp til 50 personer. Ny oppvaskmaskin og kjøleskap er anskaffet da de gamle var modne for utskifting etter vel 15 år i tjeneste. For oppdatert info om hvem som er ansvarlig for utleie henvises det til våre websider,

17 Side Nordskrenten Borettslag 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Den nye borettslagsloven, som trådte i kraft den , har ikke regler om regnskap for borettslag. Regnskapsreglene følger nå av regnskapsloven. Endringene medfører blant annet at forretningsfører ikke lenger skal signere på regnskapet sammen med styret. Et annet ledd i endringene er at regnskapspresentasjonen er forandret. Finansdepartementet fastsatte i juni 2005 en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, gjeldende med virkning fra senest 1. januar Samtidig ble den tidligere forskriften av nr. 59 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag opphevet. Borettslagets årsregnskap for 2006 er satt opp etter de nye forskriftene. Endringene som dette medfører, er nærmere beskrevet under note 1 i årsregnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. Borettslagets styre har for 2007 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2007 og Budsjett INNTEKTER Inntektene var i 2006 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak andre inntekter. Andre inntekter er blant annet refusjon fra Viken Fjernvarme, og inntekter ved utleie av Nordstua. KOSTNADER Driftskostnadene var i 2006 totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at styret så det som nødvendig med innsparinger grunnet høye energikostnader. Planlagte tiltak som ikke ble gjennomført i 2006 var blant annet utskifting av ytterdører på rekkehus, utskifting av panel og maling av endevegger, å legge nytt gulv i Nordstua og skifte av sand i sandkasser. Energikostnadene i 2006 var kr , mens en i budsjettet hadde regnet med kr ,-.

18 Side Nordskrenten Borettslag Det ble utbetalt konsulenthonorarer på kr ,-, til dette var det budsjettert med kr ,-. Økt kostnad skyldes hovedsakelig honorar i forbindelse med byggeledelse ved legging av blokktak og undersøkelse av sprekk i gavlvegg i blokk. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. FAKTURABEHANDLING Borettslaget har inngått avtale om fakturabehandling. Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. Kostnadsdiagram 2006 Nordskrenten B/L Rep.vedlh./invest. 40 % Andre driftskostn. 8 % Div. honorarer 2 % Energi og brensel 24 % Pers.kost./styreh. 3 % Kom.avg./forsikr. 13 % Finanskostnader 10 %

19 Side Nordskrenten Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2007 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 5%. Renovasjonavgiften øker med 5%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 2 lån i Den norsk Bank til en flytende rentesats 4,45% pr. 23.februar. Det er gitt avdragsfrihet på lånene til hhv og For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,95% per Renter på sparekonto i OBOS var 3,65% per FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2007 øker med 2 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Forsikringspremien for vårt borettslag gikk ned med ca. 33%. Dette skyldes at styret innhentet tilbud på forsikring fra flere selskkap. Styret valgte If Skadeforsikring som den rimeligste tilbyder. Tidligere var borettslaget forsikret i Gjensidige.. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 45% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 25% av total strømpris.

20 Side Nordskrenten Borettslag Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 30% av total strømpris. FJERNVARMEPRISENE Prisen på fjernvarmen varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2007 som i 2006, regner Viken Fjernvarme med en reduksjon i fjernvarmeutgiftene i 2007 på ca 20%. Dette vil imidlertid avhenge av pris på elektrisk kraft og olje. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 9. BUDSJETT 2007 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- før finansinntekter/kostnader, og et årsresultatet på kr ,-. Dette før betaling av avdrag på felleslånene med ca kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter montering av energimålingssystem, oppgradering av lekeplasser, drenering av rekkehus, østre felt, spyling av rekkehus og noe asfaltering. Driften i 2007 forutsetter hverken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2007 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen.

21 Side Nordskrenten Borettslag 10. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Det vises til en kort presentasjon av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø som er inntatt bak i heftet. Stiftelsen har siden 1993 utgitt lokalavisen Avisen Vår med fire nummer i året. Daglig leder, Bente Nilsen, holder til i Ravnåsveien 38, og kan treffes på telefon Oslo, I styret for Nordskrenten Borettslag Hans Ekkehard Plesser /s/ Rita Bråten /s/ Laszlo Szabo /s/ Nina Fasteland /s/ Jarle T Bjerkholt /s

22 PricewaterhouseCoopers AS N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Nordskrenten Borettslag Revisjonsberetning for 2006 Vi har revidert årsregnskapet for Nordskrenten Borettslag for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 8. mars 2007 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

23 Side Nordskrenten Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. For Nordskrenten Borettslag gjelder dette avdrag på lån i Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Nedenfor finner du oppstillingen over borettslagets disponible midler: Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (Se resultatregnsk.) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langs. lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

24 Side Nordskrenten Borettslag RESULTATREGNSKAP Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: TIL OPPTJENT EGENKAPITAL

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer i Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til beboerne i Nordskrenten Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer