Publikasjoner ISOF forskningsgruppe for barnevern og sosialt arbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjoner ISOF forskningsgruppe for barnevern og sosialt arbeid."

Transkript

1 Publikasjoner ISOF forskningsgruppe for barnevern og sosialt arbeid. 2014: Bø, Bente Puntervold (2014): Social work in a multicultural society: New challenges and needs for competence i tidsskriftet International Social Work (under utgivelse høsten 2014). Bø, Bente Puntervold (2014): Yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn: Hvordan kan utdanningene realisere et mangfoldsperspektiv»? Erfaringer og virkemidler fra tre utdanninger i Minnesota. HiOA rapport 2014 nr. 10. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Henriksen, Jan Erik (2014): Lost in diversity? I Weihe, Hans J W og Huse, Patrik (red): Concerns of Diversity. Education for sustainable development". 2013: Boine, E M (2013): Gal jávoheapmi bagada Den tause vil nok oppdra deg. Erstad I H & Hansen F T (red) Kunnskapsverkstedet å se det levende i en praksis. Essay. Oslo: Universitetsforlaget. Bø, Bente Puntervold (2013): Fengsling av utlendinger: Den nye utlendingsloven og rettssikkerhetsprinsipper i Johansen, Ugelvik og Aas (red.): Krimmigrasjon: Den nye kontrollen av de fremmede. Oslo: Universitetsforlaget Bokutgivelse: Bø, Bente P Hermansen, Nina Stenberg, Oddbjørn (red) (2013): Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer stemmer fra nord. Orkana Akademisk - med følgende artikler av ansatte/tidligere ansatte ved ISOF : Bø, Bente Puntervold: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer. Bjerklund, Monica og Søvde, Tordis Kristine: Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. Søvde, Tordis Kristine og Bjerklund, Monica: Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. Henriksen,Jan Erik : Refleksjoner om avdekking av seksuelle overgrep i små lokalsamfunn. Thorslund, Berit Dahle : Barrierer for reindriftsutøvere i møtet med Nav. Hermansen, Nina : Samiske slekstskapstradisjoner, felksibilitet og fødselsfortellinger. Banerji, Tanja: Rusmestring i cyberspace: Om diskusjonsforum som kilde til kunnskap om rus. Håvie, Unn Christin: Barnevernspedagoger - en ny yrkesgruppe i grunnskolen. Stenberg, Oddbjørn: Det pedagogiske møtet mellom pedagogisk-psykologisk rådgiver og skolen: Hvilke diskurser dominerer? Hanssen, Eli Synnøve Skum: Systematisk arbeid med kulturelt perspektiv i barnevernet. Kane, Aina: Godt skjønn? Vilkår og skjønnsutøvelse i saker om arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad. Jensen, Gro Vivian: Et metodisk mangfold i det kunnskapbaserte barnevernet.

2 Kjæmpenes, Wenche M. Fish diseases Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland. : University of Bergen 2013 (ISBN ) HIF UiB Thorslund, Berit D. (2013): Institutt for sosialfags selvforståelse som sosialfaglig utdanning. UHR rapport. Schönfelder, Walter (2013), 'Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap: Samhandlingsreformen i et profesjonsteoretisk perspektiv', i Tjora, Aksel and Medby, Line (eds.), Sammen for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenestens samhandling., Oslo, Gyldendal Akademisk. 2012: Boine E M & Saus, M (2012): "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier. Boine, E M (2012): Minoritetskultur i barnevernsinstitusjon. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN s Haavelsrud, Magnus; Stenberg, Oddbjørn: Analyzing Peace Pedagogies. Journal of Peace Education 2012 ; Volum 9.(1) s HIF NTNU Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012; Volum 96 (3). ISSN Myrvang R & Neverdal S: Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet hvorfor skjer det så sjeldent? Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. (Tema-nummer BUKS 56). Syddansk universitetsforlag. ISSN : Brende, Anita (2011): Aktiv refleksjon. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. nr Bø, Bente Puntervold (2011): «Multikulturell teori og flerkulturell praksis», innledning til boken Bente Puntervold Bø (red.): Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk. Oslo: Abstrakt forlag Bø, Bente Puntervold (2011): «Opprør eller aksept? Minoritetsungdommers forhold til foreldregenerasjonen og etnisk bakgrunn» i Bente Puntervold Bø (red.): Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk. Oslo: Abstrakt forlag Caswell, D. og A.K.Innjord (2011):Inklusjonsorientert Nav- praksis? Artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning, nr s

3 Henriksen,Jan Erik :Lokalmiljøet - hemsko eller ressurs i voldssaker? En sammenligning av seksuell overgrepsproblematikk i Kautokeino på tallet og tallet. Art. i Minde, Gunn-Tove; Utsi, Berit Louise (2011): Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø, Norgga Sarahka. Schönfelder, Walter (2011), CAQDAS and qualitative syllogism logic - NVivo 8 and MAXQDA 10 compared. Forum Qualitative Research (FQS) (12) 1/2011. Schönfelder, Walter and Bliksvær, Trond (2011), 'Private Rehabilitation Clinics in a Public Health-Care System', Research in the Sociology of Health Care, 29, Thorslund, Berit D (2011): Når tiden blir en fiende Fontene 2011/11 s : Bø, Bente Puntervold (2010): «Barn med minoritetsbakgrunn i barnevernet» i Integrasjon og mangfold: Utfordringer for sosialarbeideren, red. Kaya, Mehmed, Asle Høgmo og Halvor Fauske. Oslo: Cappelen akademisk Bø, Bente Puntervold (2010): «Det flerkulturelle barnevernsarbeidet» i Integrasjon og mangfold: Utfordringer for sosialarbeideren, red. Kaya, Mehmed, Asle Høgmo og Halvor Fauske. Oslo: Cappelen akademisk Hanson, Toril og Hermansen, Nina (2010): Øyemor: fødselsfortellinger fra Sápmi - Calbmeeadni: riegádahttinmuitalusat Sámis - Eyemother: birth stories from Sápmi. Tromsø: SaraNord 2010 (ISBN ) 347 s. HIF UiT Giertsen, M. og A.K. Innjord (2010): Seksualitet en distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger? I Bjørn Smedstad (red.): Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene versjon 2.0. HiO-rapport 2010 nr. 2 ISBN : Banerji, Tanja Nyman (2009) Diskusjonsforum på internett - et vindu mot erfaringsnær kunnskap om rus.fagkronikk. (http://www.forebygging.no/kronikker/ /diskusjonsforum-pa-internett---et-vindumot-erfaringsnar-kunnskap-om-rus/ Bø, Bente Puntervold (2009): «Recent tendencies in immigration control policies in Europe: Undermining legal safeguards and refugee protection?» i Migration and Mobility in Europe, red. Heinz Fassmann, Max Haller og David Lane. Cheltenhan: Edward Elgar. Haug, Veronica og Horverak, Sveinung (2009). Barns deltakelse og ressurstilgang på ulike nivåer sett i lys av sosial kapital. Norges Barnevern 2009 ;Volum 86.(2) s Haugland, Randi (2009): Den vanskelige forandringen. I Gunn Strand Huchinson (red): Barnevernpedagog, vernepleier, sosionom. Utvalgte temaer. Oslo, Universitetsforlaget, 2009 Henriksen, Jan Erik (2009): Samisk sosialt arbeid fra ildsjeler til institusjonalisering.i

4 Gønningssæther, A (red): Sosialt arbeid. Tilbakeblikk utfordringer visjoner. NOSO,s 50 års jubileums tidsskrift. Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet. Oslo 2009, HIF Giertsen, M. og A.K. Innjord (2009): Seksualitet en distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger? Hif- rapport 2009: 6, Alta: Høgskolen i Finnmark 2008: Bø, Bente Puntervold (2008): «Foreldreskap over kulturgrenser og generasjonskonflikter om oppdragelse» i Utfordrende foreldreskap: Under ulike livsbetingelser og tradisjoner ( red. Bente Puntervold Bø og Bennedichte Rappana Olsen). Oslo: Gyldendal akademisk Giertsen, Merethe, Anderssen, Norman(2008): Various close relationships for lesbianwomen in 1986 and Electronic Journal of Human Sexuality. Vol. 11 [WWW document] Henriksen,Jan Erik (2008):They can never take my dignity. Social and cultural capital among reindeer herders in Finnmark, Art. i Huse, Patrik: Northern Imaginary 3.rd part, Delta Press Innjord, A K.; I. Røstad Fløtten; B. Bugge Pedersen (2008): Rapport fra granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark: Rapport fra utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark 4. oktober 2007: rapport avgitt 25. september Vadsø: Fylkesmannen i Finnmark 2008 Innjord, A.K. og W.M. Kjæmpenes (2008): Nav-reformen verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets- behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etableringen av et lokalt Nav-kontor. Hif- rapport 2008: 7, Alta: Høgskolen i Finnmark Kane, Aina Aune (2008). Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse i sosialarbeiderutdanning. HIF-rapport 2008:1, Alta: Høgskolen i Finnmark. Schönfelder, Walter (2008), Mellom linjene i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Om samarbeid mellom organisasjoner og profesjoner, Tromsø. Schönfelder, Walter (2008), 'The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse', i Dam, Lotte, Holmgreen, Lise-Lotte and Strunck, Jeanne (eds.), Rhetorical Aspects of Discourse in Present-Day Society, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing. Øvernes, Siv (2008): Surviving the cold. Khoe-San identity Management among Street-people in Cape Town. PhD University of Tromsø 2007: Anderssen, Norman & Giertsen, Merethe (2007): Changing Social Norms? Lesbian Life Events in 1986 and Poster presented at the 19th Annual Convention of American

5 Association for Psychological Science, Washington DC, May Boine, E M (2007): Kulturelle aspekter og behandling / Kultuvrralaš oaidnočuoggát ja dálkkodeapmi. I Tidsskrift for psykisk helsearbeid, ss , Volum 4, nr , ISSN Boine, E M (2007): II gii ge ollesolmmoš ge liiko jus gii nu livče nu čuru das birra jorramin. Selv ingen voksne hadde likt at noen surret rundt der som en flue. Verdioverføring fra far til sønn i en samisk kontekst. I Hauan, Marit (red) Maskuliniteter i Nord, KVINNFORSKs skriftserie 6/2007. Giertsen, Merethe; Anderssen, Norman. Time Period and Lesbian Identity Events: A Comparison of Norwegian Lesbians Across 1986 and Journal of Sex Research, 4(44), Haugland, Randi (2007): Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak. Oslo: Gyldendal Akademisk, Henriksen, Jan Erik (2007): Særlige samiske normer og verdier. Lavvoen som metafor og som redskap. I Jøsevold, Marius M ( red): Om styrking av samisk språk og identitet med vekt på Helgeland og Vasterbotten. Rapport fra seminar i Hattfjelldal januar Fredrikke. Organ for fou-publikasjoner Høgskolen i Nesna nr Myrvang R & Rosenlund T: How kan ehealth benefit rural areas - a literature overview from Norway. NST/KITH rapport. ISBN: Rezvyy, Grigory; Schönfelder, Walter; Øiesvold, Terje; Olstad, Reidun E.; Midre, Georges (2007): Between health care and social security - psychiatric patients and the disability pension system in Norway and Russia. BMC Health Services Research; 7 (128). Stenberg, Oddbjørn (2007): Den pedagogiske anordningens formidling av makt og kontroll i den pedagogiske diskurs. I: Hovdenak, S.S., Riksaasen, R. og Wiese, V.: Klasse, kode og identitet. Bernstein i norsk forskning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN s : Haugland, Randi, Rønning, John, Lenchow (2006): Evaluering av forsøk med familiesenter i Norge. Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Nord, Institutt for klinisk medisin, det medisinske fakultetet. Innjord, A.K. (2006): Ubehaget. Del av den profesjonelle selvforståelsen, i Anita Røysum (red.), Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis, Oslo: Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO). Johnsen E, Breivik EA, Myrvang R, Olsen F: Gevinster av norsk telemedisin. En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. ISBN: NST rapport nr (i engelskspråklig utgave): Johnsen E, Breivik EA, Myrvang R, Olsen F: Benefits from telemedicine in

6 Norway. An examination of available documentation. NFR HØYKOM-report No 2006: Kane, Aina Aune (2006). Barnevernarbeid i Norge og England - En fremstilling og sammenligning av de juridiske rammer rundt intervensjoner i familier ved mistanke om omsorgssvikt. Høgskolen i Harstads skriftserie: Høgskolen i Harstad 2006:1. Myrvang R, Lunder N, Mensen R, Bjørntvedt S: desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi ved kompetansesenteret i Tromsø. NST/TkNN. Sluttrapport : Haugland, Randi (2005): Evaluering av forsøk med familiesenter i Norge. Forskningsrapport RKBU, UIT. Dahle, Berit (2005): Sykdom, Arbeid eller trygd. I Fontene. 2004: Bokutgivelse: Tronvoll, Inger Marii Moe, Anne & Henriksen, Jan Erik (2004): Hjelp i Kontekst. Praksis, refleksjon og forskning. Iđut forlag, med følgende artikler fra ansatte/tidligere ansatte ved ISOF: Tronvoll, Moe & Henriksen: Kultur og etnisitet i praksis. Henriksen, Jan Erik : Den samiske storfamilien i et nettverksperspektiv. Henriksen, Jan Erik: Det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap i familierådog nettverksarbeid. Hanssen, Eli S Skum: Samiske barn og unge i barnevernet betydningen av tilhørighet. Kemi, Ristin: Hvordan ivaretas barnet i den samiske kulturen når mor eller far ruser seg? Haugland, Randi: Når det unevnelige trenger seg på. Om arbeid med seksuelle overgrep motbarn i tradisjonelle samfunn. Minde, Gunn tove: Kritiske perspektvier på institusjonstjenesten. Myrvang R: Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin. Avhandling for dr. polit.graden (sosiologi). UiTø/NST-UNN : Giertsen, Merethe. En minoritet i minoriteten. Homofile i samiske miljø og samer i homofile miljø. I Tidsskrift for religion og kultur, 4:2002+1:2003, s Haugland, Randi (2001): Profesjonelle medmennesker fins de? Fagartikkel i tidsskriftet Embla. Haugland, Randi (2001): Det profesjonelle medmenneske på Utvær. I Tronvoll og Martinsen (red): Sosialt arbeid Refleksjoner og nyere forskning. TAPIR Akademisk forlag 2001.

7 Øvernes, Siv 2003: Research Note: The Cape Khoekhoe: The Appearance of a People Presumed Dead. Pula Botswana Journal of African Studies (2) 2002: Henriksen,Jan Erik :Behovet for en utvidet nettverkstilnærming - det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap. Art i: Stien, Kirsten (red): Å se barn, å lytte til barn og samtale med barn. Barnvernets Utviklingssenter i Nord Norge Skriftserie 1/ : Haugland, Randi (2000): Kommuneheks på slakk line. Om barnevern i små kommuner. Oslo: Gyldendal Akademisk Haugland, Randi (2000): I Brages klør om formidling av barnevernets praksis. I Seminarapport 2000 fra Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge. Rotvold GH, Myrvang R, Gossé AK, Abelsen L & Neple B: Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten. Kartlegging av behovet for elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten og eksterne samarbeidsparter i helsevesenet. NST-rapport ISBN Øvernes, Siv 2000: Anthropological Filmmaking - what is it all about?. NAFA Network Newsletter; Volum 7.(2)

Sosialt arbeid og helsefag

Sosialt arbeid og helsefag Sosialt arbeid og helsefag Nyheter Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler 3 6 9 12 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid

Detaljer

Sosialforsk. Årsberetning 2009

Sosialforsk. Årsberetning 2009 Sosialforsk Årsberetning 2009 SOSIALFORSK 2010 Innholdet i denne årsberetningen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Emneplan for: Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Emnekode og emnenavn VEB6000 Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Engelsk emnenavn Child Welfare from a Minority Perspective, level 1 Studieprogrammet

Detaljer

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 2 05 Barneverntjenestens hverdag Nye rapporter Forskning og formidling Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008

Årsmelding 2007. Senter for profesjonsstudier 2008 Årsmelding 2007 Senter for profesjonsstudier 2008 Innholdet i denne årsmeldingen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Tematisk forskningsoversikt

Tematisk forskningsoversikt Tematisk forskningsoversikt Denne forskningsoversikten er delt opp i følgende fire hovedtemaer: Kjønnslikestilling, etnisitet, LHBT og nedsattfunksjonsevne. Frist for å legge ut forskningsbidrag på Cristin

Detaljer

Tematisk forskningsoversikt

Tematisk forskningsoversikt Tematisk forskningsoversikt Frist for å legge ut forskningsbidrag på Cristin for 2014 er i mars 2015. Listen er derfor ikke fullstendig, men oppdateres jevnlig på vår nettside. Kjønnslikestilling 2014

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 06 11 millionar til skuleforsking Familieråd fungerer Besteforeldre i dag Internasjonale impulsar Nye tankar

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon fagartikler nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon Anita Røysum Stipendiat, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag anita.roysum@sam.hio.no Nav-reformen: Sosialarbeidernes

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

Årsplan 2007 Norsk senter for menneskerettigheter. Behandlet av styret for SMR 21.11.06 og 27.02.07.

Årsplan 2007 Norsk senter for menneskerettigheter. Behandlet av styret for SMR 21.11.06 og 27.02.07. Årsplan 2007 Norsk senter for menneskerettigheter Behandlet av styret for SMR 21.11.06 og 27.02.07. "Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt

Detaljer

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online. Årsmelding 2013 KONTAKTINFORMASJON senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.no senter for omsorgsforskning,

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Både sosialarbeider og terapeut. Sosionomers profesjonelle rolle i psykisk helsevern for barn og unge

Både sosialarbeider og terapeut. Sosionomers profesjonelle rolle i psykisk helsevern for barn og unge Både sosialarbeider og terapeut Sosionomers profesjonelle rolle i psykisk helsevern for barn og unge ********* ********* av Tor Fjeldstad ********* Masteroppgave Masterstudiet i sosialt arbeid Høgskolen

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt forskning 02 10 Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt 1 fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo sissel.seim@sam.hio.no

Detaljer

Master i interkulturelt arbeid MIKA

Master i interkulturelt arbeid MIKA Master i interkulturelt arbeid MIKA 2015-2016 Innholdsfortegnelse Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Lisbeth Iglum Rønhovde og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010

Lisbeth Iglum Rønhovde og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet ungdom i NORART og BIBSYS på årstallene 2009 og 2010. Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og Norden.

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen

Detaljer

Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv, Universitetet i Bergen 1999 2005 K IRSTI M ALTERUD

Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv, Universitetet i Bergen 1999 2005 K IRSTI M ALTERUD Helsekameratene Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv, Universitetet i Bergen 1999 2005 K IRSTI M ALTERUD K ARI T OVE E LVBAKKEN P ER S OLVANG S TEIN R OKKAN SENTER

Detaljer

Hvordan blir barnevernets oppdrag framstilt i kommunikasjonsstrategiene?

Hvordan blir barnevernets oppdrag framstilt i kommunikasjonsstrategiene? Nøkkelbegreper: barnevern, medier, åpenhet, kommunikasjonsstrategi, tillit Førstelektor Elsebeth Frey Institutt for journalistikk og mediefag, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus elisabeth.frey@hioa.no

Detaljer