Klimakrisen - Hva kan du og jeg gjøre? Europabevegelsen Oslo, 28/ Arild Skedsmo og Rasmus Hansson, WWF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimakrisen - Hva kan du og jeg gjøre? Europabevegelsen Oslo, 28/02 2007 Arild Skedsmo og Rasmus Hansson, WWF"

Transkript

1 Klimakrisen - Hva kan du og jeg gjøre? Europabevegelsen Oslo, 28/ Arild Skedsmo og Rasmus Hansson, WWF

2 Klimakrise Hvis verden fortsetter å utvikle seg i den retning og det tempo den gjør nå vil jorda mest sannsynlig få en gjennomsnittlig temperaturøkning mot slutten av århundret på omkring 2,8 C eller Klimakatastrofe Samtidig er det i størrelseorden 10% sjanse for at temperaturen øker opp mot 5 C mot slutten av århundret, dersom vi fortsetter som nå. Ville du fortsatt å kjøre til jobben om det var 10% sjanse for frontkollisjon?

3 WWF har en helhetlig klima- og energitenkning med globalt perspektiv Vitenskapelig fundert En temperaturøkning på 2 0 C er max grense for hva jorden tåler uten alvorlig skade. Dette forutsetter at konsentrasjonen av drivhusgasseri atmosfæren ikke overskrider 400 ppm. For å oppnå dette må de globale drivhusgassutslippene reduseres med 50% i forhold til 1990-nivå innen Løsningsorientert - globalt WWFs globale Energivisjon for 2050 viser at det finnes løsninger på disse utfordringene, forutsatt resolutte globale tiltak Nasjonale implikasjoner for Norge Aktiv støtte til en ny internasjonal Kyoto avtale etter 2012 Ensidig norsk forpliktelse til å redusere utslippet av drivhusgasser med 30% innen 2020 og 80% innen 2050 WWFs klima- og energiløsning viser hvordan dette kan gjøres Trenden med økende utslipp må snus nå må kutte 3,5% per år

4 WWFs Global Energy vision for 2050 gir et svar på utfordringene 3.00E+08 Industrial Energy Efficiency & Conservation Efficient buildings Energy Production Energi production (GWh) 2.50E E E E E+07 Efficient vehicles Reduced use of vehicles Aviation and shipping efficiency Repow ering Hydro Tradition - Biomass Biomass Wind pow er Solar PV Solar Thermal Pow er Solar Thermal - Heat Small Hydro Energi-effektivisering Null utslipps-teknologier Hydrogen fra fornybare Atom Carbon håndtering (CCS) Tradisjonell biomasse Geothermal (heat and pow er) Large Hydro (existing plus sustaintable) Fossile kilder Sea and Ocean Energy Renew able Hydrogen Nuclear CCS Natural gas instead of coal for baseload Residual betw een A1B and Wedges Effektivisering - Industri Effektivisering - Byggninger Effektivisering - Kjøretøy Energieffektivisering i kombinasjon med null- og lavutslippsløsninger fortrenger fossile kilder 0.00E E+07

5 Hovedkonklusjoner fra WWFs energivisjon Raskt voksende utslipp spiser av karbonbudsjettet Teknologiutvikling må akselereres Energieffektivisering - NÅ No silver bullet Nødvendig med en porteføljetilnærming hvor mange teknologier utvikles parallelt Ikke tilstrekkelige økonomiske drivkrefter i dag Utviklingstøtte til et bredt spekter av teknologier Teknologioverføring til utviklingsland Betydelig KARBONPRISING! I tillegg: Full stopp av utslipp som følge av avskoging

6 Klimaendringene er på dagsorden overalt Det gir handlingsrom for globale løsninger Klimaendringene og årsaken er nå bredt erkjent. Problemet er løsbart, men langt fra løst. Blir det EU som skal drive klimasaken framover?

7 Hva innebærer den globale strategien for Norge? Bidra aktivt til post 2012 avtale basert på Kyoto protokollen Redusere egne utslipp med 30 % i forhold til 1990, innen Bidra med teknologi og utslippsreduksjoner i utviklingsland Norge må: Bidra konstruktivt til de internasj. forhandlingene, og spesielt arbeide for å få med utviklingslandene Slutte seg til gruppen av progressive stater som viser at de tar dette på alvor gjennom å: Oppfylle Kyotomålet gjennom innenlands kutt innen 2010 Ensidig forplikte seg 30% kutt relativt til 1990 innen 2020 Etablere 80% kutt innen 2050 som langsiktig mål. Støtte teknologiutvikling og teknologioverføring, spesielt må satsing på CCS-teknologi være rettet mot voksende utslippsland som Kina, India og Brasil.

8 Å redusere norske utslipp er både teknisk og økonomisk mulig Basert på Lavutslippsutvalget Kyoto mål Viser hvordan Norge kan redusere sine drivhusgassutslipp med 30% innen 2020 og 80% innen Kyotoperioden

9 Norge kan kutte sine utslipp med 30 % innen 2020 med WWFs klimapakke 1. Energieffektivisering i bygg og tilrettelegging for biobasert oppvarming (-2 Mt) 2. Redusert aktivitet i prosessindustrien, følger av kutt i subsidier og økte CO 2 kostnader (-4 Mt) 3. Elektrifisering av sokkelen (-3 Mt) 4. Mer energieffektive kjøretøy (-3 Mt), 10 % biodrivstoff (-1 Mt), bedre kollektivtilbud og overføring fra lastebil til bane og skip 5. CO2-fangst på kraftverk under bygging (- 2 Mt) 30% reduksjon i forhold til 1990 innebærer at årlige utslipp ikke skal overskride 35 Mt i Da må dagens utslipp reduseres med 20 Mt. Tallene i parentes gir utslippsreduksjon i forhold til dagens nivå I tilegg forventes følgende innen 2020 (uavhengig av ekstraordinære tiltak) Redusert aktivitet i petroleumssektoren (-5 Mt) Forbud mot deponering av organisk avfall vil bli innført fra 2009 (-2 Mt)

10 Hva hver og en av oss gjør betyr noe... Fly mindre Kjøp utslippskvoter for å kompensere for flyturer du ikke kan unngå Kjøp bil med lave utslipp og kjør mindre Drivstofforbruket bør være mindre enn 0,5 liter per mil Se også Vegdirektoratets liste over 10 mest energigjerrige biler på markedet Bruk kollektivtransport, sykkel og føtter Ta i bruk energieffektive løsninger i egen bolig og på jobben Installer varmepumpe Bytt ut oljefyr med biopellets Spør alltid etter energi-/miljømerking på elektriske apparater Vår markedsmakt som konsumenter er betydelig fordi vi er mange

11 ... Men hva politikerne gjør betyr mye mer Stem på politikere som handler langsiktig og robust for klima Gi ansvarlige politikere handlingsrom for klimatiltak - Ikke løp til FrP selv om bensin- og strømprisen øker Bidra konstruktivt når tradisjonsrike industriarbeidsplasser må legges om til mer fremtidsrettet næringsvirksomhet Klimaendringene er klodens største miljøproblem Aksepter at det koster litt å fikse det!

12 EU og Norge hvem driver klimasaken fremover? EU, 20 Februar 2007 Ensidig forpliktelse: 20% i forhold til 1990 innen 2020 Hvis avtale: 30% i forhold til 1990 innen 2020 Progressive land ønsket ensidige forpliktelser om 30% kutt Norge Ikke dårligere enn EU kanskje... Må forplikte seg til 30% kutt i forhold til 1990 innen 2020 for å gjenvinne troverdighet som miljøpådriver

13 Norge i dag: I bakleksa i forhold til globale mål og nasjonalt ansvar Norske utslipp av CO 2 per kapita er blant de høyeste i verden. USA, Saudi Arabia, Australia, Canada og noen få andre har høyere utslipp enn Norge Og er langt fra å nå Kyoto forpliktelsene Endring i CO 2 -utslipp fra Kyoto basis år (%) Spania Canada USA Finland 15 Norge 10 Japan 7 Sveits 0 EU -1 Frankrike -1 Danmark -1 Sverige -3 UK -14 Tyskland -17 Polen Kilde: (24 Jan 07), (11 Jan, 07)

14 And the future is...?

En bedre framtid for Norge

En bedre framtid for Norge En bedre framtid for Norge FOREDRAG I BEKKELAGET ROTARYKLUBB TIRSDAG 23.09.08 KL. 19:00. Rasmus Hansson WWF 23. September 2008 Hva må bli bedre i Norge? Veiene er elendige! Rusmisbrukerne får ingenting!..

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Stopp klimaendringene! Halvering av Norges klimagassutslipp innen 2020

Stopp klimaendringene! Halvering av Norges klimagassutslipp innen 2020 Stopp klimaendringene! Halvering av Norges klimagassutslipp innen 2020 Høringsuttalelse til NOU 2006:18, Et klimavennlig Norge Natur og Ungdom-rapport 2007 Stopp klimaendringene! Natur og Ungdom-rapport

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

Hvordan kan Norge bli et klimavennlig samfunn?

Hvordan kan Norge bli et klimavennlig samfunn? Økonomiske analyser 5/26 Jørgen Randers og Knut H. Alfsen Lavutslippsutvalget fikk våren 25 i oppgave av regjeringen å utrede hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp med omlag to tredjedeler fra

Detaljer

Støtte til fornybar energi er viktig

Støtte til fornybar energi er viktig Støtte til fornybar energi er viktig En stor utbygging av fornybar energi er nødvendig for å nå langsiktige klimamål. Likevel hevdet Michael Hoel i Brennpunkt 25/9 2012 at mer fornybar energi i Europa

Detaljer

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldrenes klimaaksjon 11. juni 2012 Besteforeldrenes klimaaksjon Kommentarer til Klimameldingen Meld. St. 21 (2011-2012). Norsk Klimapolitikk. Foreløpig utgave. Det er mye positivt i Klimameldingen som satsing på energisparing,

Detaljer

Klimatoppmøte i skolen

Klimatoppmøte i skolen Resultater fra Klimatoppmøte i skolen Avstemmingsresultater og klimaråd fra norske skoleelever 10. desember 2009 Klimaråd fra norske skoleelever Klimatoppmøte på Tæruddalen skole Klimatoppmøte i skolen

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Høringsutkast desember 2008

Høringsutkast desember 2008 KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2009 2014 Høringsutkast desember 2008 MERKNAD: Idet planen sendes ut til politisk behandling for å sendes på høring, gjenstår det noe arbeid med tallfesting av reduksjonsmål

Detaljer

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE En visjon og en plan Stavanger kommune skal være en modell/foregangskommune i ressurs-/energibruk og klimagassutslipp. Innen 2050 skal kommunens energibruk og klimagassutslipp

Detaljer

En miniguide til. Kyoto-protokollen. kyoto-skorstein.indd 1 02-05-07 05:36:34

En miniguide til. Kyoto-protokollen. kyoto-skorstein.indd 1 02-05-07 05:36:34 En miniguide til Kyoto-protokollen kyoto-skorstein.indd 1 02-05-07 05:36:34 Spørsmål og Svar: Navn: Helen Bjørnøy Miljøvernminister Norge ønsker en ny avtale etter Kyotoprotokollens utløp i 2012, og den

Detaljer

Klima og fornybar energi et overblikk

Klima og fornybar energi et overblikk Klima og fornybar energi et overblikk Av Anders Bjartnes Fornybar energi er et marked i stor utvikling, og med potensiale for enorm vekst. En vekst som også er helt nødvendig for å bekjempe klimaendringene.

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til bruk

Detaljer

Internasjonale rammebetingelser for 2009

Internasjonale rammebetingelser for 2009 En rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 Internasjonale rammebetingelser for 2009 norsk klimapolitikk TA-2574 Utført av: Forord Denne rapporten gjennomgår utviklingen i mål og virkemiddelbruk internasjonalt,

Detaljer

Ett Nordisk Energiscenario. Greenpeace forslag til en bærekraftig energiutvikling i Norden

Ett Nordisk Energiscenario. Greenpeace forslag til en bærekraftig energiutvikling i Norden Ett Nordisk Energiscenario Greenpeace forslag til en bærekraftig energiutvikling i Norden Greenpeace 27 1 Sammendrag I dette heftet presenterer Greenpeace ett samlet nordisk energiscenario. Det Nordiske

Detaljer

Norges fremtidige rammebetingelser i klimapolitikken og fremtidig pris på CO2. Rapport 5 2007

Norges fremtidige rammebetingelser i klimapolitikken og fremtidig pris på CO2. Rapport 5 2007 Norges fremtidige rammebetingelser i klimapolitikken og fremtidig pris på CO2 Rapport 5 2007 Norges fremtidige rammebetingelser i klimapolitikken og fremtidig pris på CO 2 Rapporten er utarbeidet for Teknologirådet

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Et globalt fellesproblem... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk...

Detaljer

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor THEMA Report 2011-13 Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor Utarbeidet for Olje- og energidepartementet Oktober 2011 INNHOLD SAMMENDRAG...5 Bakgrunn og problemstilling...5 Hovedpunkter...5

Detaljer

Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien. Rapport 2 2009

Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien. Rapport 2 2009 Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien Rapport 2 2009 Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien ISBN 978-82-92447-31-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-21-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo,

Detaljer

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 27. februar 2007 Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Greenpeace benytter herved anledningen til å avgi høringsuttalelse

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Framtiden i våre henders klimamelding. Hvordan redusere utslippene i Norge med 30 til 40 prosent innen 2020 JOHN HILLE

Framtiden i våre henders klimamelding. Hvordan redusere utslippene i Norge med 30 til 40 prosent innen 2020 JOHN HILLE Framtiden i våre henders klimamelding Hvordan redusere utslippene i Norge med 30 til 40 prosent innen 2020 JOHN HILLE Rapport nr 1/2012 Juni 2012 Framtiden i våre henders klimamelding Forfatter John Hille

Detaljer

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi 2008/1 Notater Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl Notater Kraftpris og CO 2 -utslipp fram mot 2020 Gruppe for petroleum og miljøøkonomi Forord Dette notatet drøfter mulig utvikling i kraftprisen i

Detaljer

FORNYBART FRILUFTSLIV

FORNYBART FRILUFTSLIV FORNYBART FRILUFTSLIV Foto: Solveig Dale Innstilling Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål Et fornybart friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en retning som reduserer forbruk

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer