En bedre framtid for Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En bedre framtid for Norge"

Transkript

1 En bedre framtid for Norge FOREDRAG I BEKKELAGET ROTARYKLUBB TIRSDAG KL. 19:00. Rasmus Hansson WWF 23. September 2008

2 Hva må bli bedre i Norge? Veiene er elendige! Rusmisbrukerne får ingenting!.. og Norge er verdens rikeste og beste land å bo i

3 Hva er godt og hva er bedre? World Database of Happiness ved Erasmus-universitetet i Rotterdam: USA etter 1950 (BNP ca usd/innbygger): Avtar. Europa etter 1970: Øker ikke. Norge etter 1973 (BNP ca usd/innbygger): Øker ikke. Utviklingsland med bedret levestandard: Øker. Norge etter 2000: 30% økt gj.sn disp realinnntekt. 30% lykkeligere? Materiell velferdsøking gjør neppe Norge bedre Men det gjør fattige land bedre

4 Villdyr i Norge.. x og kanskje 850 store rovdyr

5 Vi spiser opp norsk natur Områder mer enn 5 km fra tyngre inngrep 1890: 48% av landarealet 2007: 11,7% av landarealet

6 Vi fisker for hardt Sårbar: Hyse, rognkjeks, blåkveite, kveite, tobis, div flyndrer Truet: Kysttorsk, kolmule, uer, ål Kritisk truet: Lomvi 50 90% nedgang Uer

7 September havis i Polhavet,

8 Nansens tre års Fram-ferd over Polhavet ( ) ville tatt et halvt år 2007.

9 Hvis ni bilmekanikere sier at bremsene dine holder på å svikte, mens én bilmekaniker sier at bremsene er OK, vil du da kjøre bil hjem? Med barnebarna i baksetet?

10 Livets smale sone: Atmosfæren og havet. Tynt som skallet på en løk

11 Den velsignede drivhuseffekten - forutsetningen for livet på jorda

12 Klimaendringene er viktige fordi de påvirker forutsetningene for livet på jorda Sola: 5500 C Venus: 420 C Jorda: 15 C Mars: -50 C Livet på jorden består av mellom 10 og 15 millioner plante- og dyrearter. De fleste er tilpasset helt spesielle ytre forhold der selv veldig små temperaturvariasjoner er nok til å ødelegge livsgrunnlaget. Arter utryddes i dag 100 til 1000 ganger raskere enn det som har vært normalt gjennom millioner av år. Med klimaendringene kan utryddelseshastigheten ytterligere 10 dobles.

13 Temperaturøkningen skyldes CO2 utslipp fra menneskelig aktivitet Temperaturen vil fortsette å øke dersom vi ikke gjør noe for å redusere utslippene Utslipp av CO2 Temperatur (c) WWF-Canon / Andrew KERRIMAGE

14 Grader Celcius For å hindre en slik utvikling må vi unngå en temperaturøkning over 2 grader Maksimum 2 grader oppvarming 6 Temperaturendring graders målet +3, København 2009 klimamøte (c) WWF-Canon / Michel GUNTHER

15 Det gir oss få år på å unngå svært alvorlige problemer CO2-utslipp Milliarder tonn/år I dag øker CO2- utslippene kraftig For å klare 2-graders målet må vi snu denne utviklingen i løpet av ti år Deretter må vi redusere de globale utslippene med 50 til 85 % innen 2050 Da må globale kjøreregler være klare om fem år. København 2009 blir avgjørende!

16 Final Energy Requirement (EJ) Vi får det til ved å snu veksten i CO2- utslippene til kraftig reduksjon avoided energy use 400 renewables nuclear gas 200 conventional fossil fuel use renewable H2 0 CCS Energieffektivisering kombinert med null- og lavutslippsløsninger i stedet for fossil energi I tillegg: Full stopp i utslipp fra avskoging (20%) -200

17 Å redusere norske utslipp er både teknisk og økonomisk mulig Basert på Lavutslippsutvalget. Viser hvordan Norge kan redusere sine drivhusgassutslipp med 30% innen 2020 og 80% innen 2050.

18 Noen har tjent seg rike på å slippe ut mye. Vi må redusere mer enn andre

19 Norge kan bidra globalt Haakon Lie (AP), 103 år: - Før eller seinere er det slutt på oljealderen. Da må vi ha bygget et annet næringsliv. Pensjonsfondet: Investér aktivt i de fornybare løsningene StatoilHydro: Inn i fornybar, ut av tjæresand og sårbare områder Bistanden: Begrens skadene, støtt fornybar og tilpasning Klimapolitikk i Norge: Sats på omlegging. Kutt utslipp. Først i de nye markedene. Norsk natur: Hold løftene om å ta vare på resten. Vern det viktigste, Naturmangfoldlov og restaurering. Eksempelets makt er stor De fleste land er små

20 Du kan bidra personlig Fly mindre Kjøp utslippskvoter for å kompensere for nødvendige flyturer Kjøp bil med lave utslipp og kjør mindre Drivstofforbruket bør være mindre enn 0,5 liter per mil Bruk kollektivtransport, sykkel og føtter Ta i bruk energieffektive løsninger i egen bolig og på jobben Installer varmepumpe Bytt ut oljefyr med biopellets Spør alltid etter energi-/miljømerking på elektriske apparater Vår forbrukermakt er betydelig fordi vi er mange Spis mindre kjøtt, spesielt fra storfe Jordbruksprodukter gir vesentlig bedre ressursutnyttelse og mindre miljøbelastning enn kjøtt. Se for mer om hva du kan gjøre

21 Hvis alle husstander i Oslo skrur av all standby-strøm: - kunne de forsynt Asker kommune med reduserer innetemperaturen én grad: - kunne de forsynt 5500 husstander med installerer sparedusj: - kunne de forsynt hele Verdal kommune med...med strøm i et år!

22 Bruk din demokratiske makt! Krev handling - og gi handlingsrom Stem på politikere som handler langsiktig og robust i en ansvarlig klimapolitikk Gi politikere handlingsrom for klimatiltak Støtt upopulære tiltak. Ikke stikk av når jobben begynner! Bidra til at tradisjonell næringsvirksomhet legger om til det bærekraftige markedet. Det er dét vi må leve av. Klimaendringene er vårt store miljøproblem. Aksepter at det koster litt å fikse det!

23 Hvordan arbeider WWF? Ideelt, uavhengig nettverk av organisasjoner og prosjekter Verktøy: Mål, informasjon, debatt, utfordringer, løsninger feltprosjekter i 100 land + nasjonal og global policy Inntekter globalt: Medlemmer/støttespillere 60%, fond, næringsliv, stat, legater, annet ca 10% hver WWF-Norge: Miljøvern i Norge: Næringsliv 50%, medlemmer & fond 20% hver, stat og annet 10% hver Internasjonalt miljøvern: Stat 90%, næringsliv & medlemmer 10%. WWF avhenger av støtte fra folk som mener WWF trengs

24 Lokale tiltak Det er bedre å bo i et land som gjør det som er riktig wwf.no

25 Innvendinger mot klimakrise FNs klimapanel (IPCC) er forutinntatt. Svært mange forskere bestrider IPCCs klimarapporter Temperaturøkingen har stoppet Temperaturøkingen skyldes solaktivitet Temperaturendringer har gått fortere og vært større før Lite CO2 i atmosfæren, vanndamp etc mye viktigere Klimamålinger er feil; vulkaner etc bestemmer CO2-nivå Billigere å tilpasse seg enn å stoppe klimaendringene Det blir skog på vidda, mer fisk og isbjørnene liker varme