Revision Revisjon 1.00: Første versjon KOB Revisjon 2.00: Begrenset omfang av funksjonalitet KOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revision Revisjon 1.00: Første versjon KOB Revisjon 2.00: Begrenset omfang av funksjonalitet KOB"

Transkript

1 Document information: Document title Document archive number File name Description NP Web v Initial file format r2 NRDB NP Web v2.doc NP Web v2 MS Word 2000 Current revision 2 Revision Released Author(s) KOB KOB Pre-release checked date Pre-release checked by ROK, GB, ØH GB Approved from vendor date - Approved from vendor by - Approved from customer date - Approved from customer by - Revision history: Revisjon 1.00: Første versjon KOB Revisjon 2.00: Begrenset omfang av funksjonalitet KOB Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 1 av 1

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BESKRIVELSE AV DOKUMENTET MÅLGRUPPE... 3 REFERANSEDOKUMENTASJON NP WEB V2 - OVERSIKT NRDB SAKER SAKSOVERSIKT SØK I SAKER Status NY SAK/ENDRE SAK INFORMASJON OM SAK NRDB MELDINGER MELDINGSOVERSIKT EGNE SAKER MELDINGSOVERSIKT - FREMMEDE SAKER SØK I MELDINGER MELDINGSSTATUS UTFYLLING AV MELDINGER Nummeropplysninger Automatisk setting av flagg RAPPORTER APPENDIX A NRDB: FORESLÅTTE FORBEDRINGER Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 2 av 2

3 1 Innledning 1.1 Beskrivelse av dokumentet Dokumentet beskriver funksjonalitet og layout for NP Web v2, - ny versjon av Web brukergrensesnitt for NRDB. Utgangspunktet for gjeldende versjon (NP Web v1) er beskrevet i [2]. Endringer angitt i dette dokumentet gjelder kun det offisielle NP Web v2 grensesnittet, og har således ingen innvirkning på tilbydernes egne baksystemer (prosedyregrensesnittet). Administrative rutiner for NRDB er beskrevet i [1]. 1.2 Målgruppe Dokumentet er rettet mot brukere av NRDB (Web-grensesnitt). 1.3 Referansedokumentasjon Ref.ID Dok. nr. Beskrivelse Versjon 1 Administrative rutiner for nummerportabilitet og 1.06/ fast forvalg i Norge, og krav til berørte databaser Interfaces Specification - NRDB 10.00/ NRDB Forbedring I Web-grensesnitt 1.0/ Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 3 av 3

4 2 NP Web v2 - oversikt NP Web v2 framstår med ny navigeringslogikk og en ny menystruktur. NP Web v1 har menyramme til venstre på skjermbildet. En stor ulempe med denne plasseringen er at menyen går på bekostning av hva som kan vises i bredden på skjermen. Opplysninger om sak og melding består av tabeller med mange kolonner. Generelt er dagens brukervennlighet hemmet av begrenset horisontal tilgjengelig plass på arbeidsflaten. En annen ulempe er den logiske oversikten brukeren vil ha under navigering, hvor man kommer fra, og hvilke valg man har. I NP Web v1 er det slik at menyen til venstre utgjør hovedmenyen, mens undermenyvalg foretas på bakgrunn av en fane-meny på toppen av skjermbildet. NP Web v2 har en hierarkisk meny plassert horisontalt på toppen av skjermbildet. Det brukes ikke flere rammer. Med denne nye plasseringen og oppbyggingen vil horisontal tilgjengelig plass på arbeidsflaten optimaliseres, og valgte funksjoner på ulike nivå nedover i en drill-down prosess gjennom menystrukturen vil visuelt reflekteres av menyen. Figur 10 viser et eksempel på det nye menysystemet. Sak nr: 8XX , Sist endret: :10 av bruker: admin_8xx Fullmaktsreferanse Fullmaktsreferanse STAS_test04 Hovednummer Abonnementstype ISDN Telefonnummer, hoved Meldinger: Meldingstype Melding Sekv Sendetidspunkt Abonnement Hovednummer Avs Status Vis Svar NP_BEST 8XX :00 ISDN vis NP_GODK 8XX :00 ISDN XX vis NP_IVER 8XX :10 ISDN vis NP_KIVER 8XX :00 ISDN XX vis NP_FIVE 8XX :00 ISDN XX vis svar Figur 1 NP Web v2, nytt menysystem Hovedsiden vil også inneholde innloggingsfelter. Når man er innlogget, vil fanen Logg ut alltid være tilgjengelig på menyen. Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 4 av 4

5 3 NRDB Saker En sak i NRDB er alltid relatert til den tilbyder som er ansvarlig for den aktuelle portering eller oppsigelse. 3.1 Saksoversikt Figur 1 viser det nye skjermbildet for saksoversikt NRDB. Felt Verdi Felt Verdi Saksnummer Porteringstidpunkt fra (dd-mm-åååå hh:mm) Porteringstidspunkt til (dd-mm-åååå hh:mm) Telefonnummer Status Bruker Registrert av Saksnr Autorisasjon Abonnement Hovednr Porteringsdato Status Vis Melding Admin_8XX 8XX STAS_test05 Enkeltabbonement :00:00 vis NP_BEST Admin_8XX 8XX STAS_test04 ISDN :00:00 vis NP_FIVE Admin_8xx 8XX STAS_test03 Nummerserie :00:00 vis NP_GODK Admin_8xx 8XX STAS_test02 ISDN :30:00 vis Admin_8xx 8XX STAS_test01 ISDN :30:00 vis NP_IVER Figur 2 NRDB Saker Saksoversikten inneholder nå også søkefunksjon, se avsnitt 3.2. Fra nåværende saksoversikt fjernes følgende kolonner: Type. Ekstern/Intern. Har ingen praktisk betydning Endre. Vis brukes for å vise/endre saksinformasjon Slett. Tilgjengelig via skjermbilde for saksinformasjon (avsnitt 3.3) Sist oppdatert. Viser tidspunkt for når saken ble opprettet (statisk). Nye kolonner: Porteringsdato. Viser tidspunkt for portering eller terminering (dersom porteringstidspunkt er endret underveis, vises det som er angitt i siste endring) Melding. Viser hvilken type melding som ble sist sendt/mottatt. Hvit skrift: mottatt, svart skrift: sendt melding. Ellers fjernes valget om å vise saker for egen bruker eller alle brukere for gjeldende tilbyder (sjekkbokser). Dette erstattes av søkekriteriet Bruker, se avsnitt 3.2. Merk at man nå går inn på saken via vis for å gjøre alle endringer (ny melding, slett, marker som foreldet, gjenåpne foreldet). 3.2 Søk i saker Når man velger saksoversikt, må man angi hvilke saker som ønskes vist. Etter at søkeriterier er valgt (søkevindu er gjentatt i figur 2), trykker man på Søk for å hente saksinformasjon. Standard søkekriterium er alle åpne saker for gjeldende bruker. Saksstatus er beskrevet i avsnitt Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 5 av 5

6 Felt Verdi Felt Verdi Saksnummer Telefonnummer Porteringstidpunkt fra (dd-mm-åååå hh:mm) Status Porteringstidspunkt til (dd-mm-åååå hh:mm) Bruker Figur 3 - Søk i saker Man kan angi vilkårlig mange av de 6 søkekriteriene (for status og bruker kan man også angi Alle ) Status Saksstatus vises i en av kolonnene i saksoversikten som et ikon. Tabellen under beskriver betydningen av disse. Status Ikon Beskrivelse Tom Tom sak. Ingen meldinger er sendt Venter svar Mottakende tilbyder venter på melding fra annen tilbyder Klar Det er mottatt kvittering på forespørsel eller bestilling, og man kan sende neste melding Åpen,, Saken er ikke avsluttet. Mottakende tilbyder venter på respons fra ennen tilbyder, eller man har mottatt kvittering på forespørsel/bestilling, eller saken er tom Ferdig Saken er avsluttet. Alle meldinger er mottatt Foreldet Saken er markert som foreldet av bruker. En sak kan ikke markeres som foreldet før porteringstidspunkt/termineringstidspunkt er passert Status Foreldet er ny fra og med NP Web v2. Det er nå mulig for brukeren å markere en sak som foreldet. Det kan være aktuelt dersom man ikke har mottatt alle kvitteringer, etter at porteringstidspunktet er passert. Det er ikke mulig å markere en sak som foreldet dersom porteringstidspunkt ikke er passert. En sak som er markert foreldet kan man alltid gjenåpne ved å velge gjenåpne foreldet under saksinformasjon (se avsnitt 3.4). Merk også at dersom det kommer nye meldinger for en foreldet sak, vil den automatisk endre status ( venter svar eller ferdig ). 3.3 Ny sak/endre sak I NP Web v1 er det egne skjermbilder for å angi saksinformasjon. Se figur 3. Man må deretter velge Gå til meldinger for å angi meldingstype og meldingsinnhold. Fra og med versjon 2 vil disse skjermbildene slås sammen. Se neste avsnitt (figur 4). For Ny sak vil feltene for fullmaktsreferanse, abonnementstype og hovednummer være editerbare slik som i figur 3, og meldingslisten vil være tom. Sak nr: 8XX , Sist endret: :10 av bruker: admin_8xx Fullmaktsreferanse Fullmaktsreferanse Hovednummer Abonnementstype Telefonnummer, hoved Antall meldinger: 5 Figur 4 NP Web v1: ny sak (endre sak) Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 6 av 6

7 3.4 Informasjon om sak Man kan vise informasjon om en sak ved å velge vis i saksoversikten (se figur 1). Saksinformasjon består blant annet av alle sendte/mottatte meldinger for aktuell sak (figur 4). Via dette skjermbildet kan man dessuten foreta endringer for saken: Slette sak (mulig bare dersom det ikke er sendt noen meldinger i saken) Sende ny melding Markere en sak som foreldet (mulig bare dersom porteringstidspunkt er passert) Gjenåpne sak som er merket som foreldet. Sak nr: 8XX , Sist endret: :10 av bruker: admin_8xx Fullmaktsreferanse Fullmaktsreferanse STAS_test04 Hovednummer Abonnementstype ISDN Telefonnummer, hoved Meldinger: Meldingstype Melding Sekv Sendetidspunkt Abonnement Hovednummer Avs Status Vis Svar NP_BEST 8XX :00 ISDN vis NP_GODK 8XX :00 ISDN XX vis NP_IVER 8XX :10 ISDN vis NP_KIVER 8XX :00 ISDN XX vis NP_FIVE 8XX :00 ISDN XX vis svar Figur 5 - Meldingsoversikt egne saker Meldingsoversikten er som for NP Web v1, med følgende endringer: Innkommende meldinger som ikke skal besvares, blir automatisk markert som lest når oversikten genereres (uttrekk fra databasen). På figur 4 gjelder dette meldingstypene NP_GODK og NP_KIVER. Man kan imidlertid fortsatt vise innholdet av disse meldingene. Kolonnen Saksnummer er fjernet. Dette står oppgitt på toppen av skjemaet, og er det samme for alle meldinger Kolonnen Meldingstype er flyttet først, slik at det samsvarer med meldingsoversikten for fremmede saker (se avsnitt 4.2) Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 7 av 7

8 4 NRDB Meldinger Betraktet fra den aktuelle tjenestetilbyders synsvinkel, kan innkommende NRDB meldinger klassifiseres som følger: Meldinger som tilhører egne saker. Det vil si responser fra andre tilbydere Meldinger som ikke tilhører egne saker. Det vil si forespørsler (og kvitteringer) fra andre tilbydere. Nåværende versjon av NP Web (v1) skiller ikke mellom meldinger for egne og andres saker ( fremmede saker). Menyen Meldinger viser derfor alle innkommende meldinger. Fra og med NP Web v2 er det innført et skille mellom disse meldingsklassene. Innkommende meldinger blir nå fordelt slik: Meldinger som tilhører egne saker vil kun vises under aktuell sak (saksoversikt). Se avsnitt 4.1. Meldinger som ikke tilhører egne saker vil vises under Meldinger som før. Se avsnitt Meldingsoversikt egne saker Meldingsoversikt for egne saker kommer nå inn under informasjon for sak, se avsnitt Meldingsoversikt - fremmede saker Figur 5 viser det nye skjermbildet for meldingsoversikt i NRDB (menyvalg Meldinger ). Dette viser nå kun meldinger for saker opprettet av andre tilbydere. Meldingene vil være av type forespørsel (for eksempel NP_BEST) eller kvittering (for eksempel NP_KFBES). Meldingsoversikten inneholder nå også funksjon for søk i meldinger. Standard søkekriterium er alle ubehandlede meldinger (se også avsnitt 4.3: søk i meldinger) Felt Verdi Felt Verdi Ansvarlig tilbyder Meldingsnummer Saksnummer Telefonnummer Sendetidspunkt fra (dd-mm-åååå hh:mm) Sendetidspunkt til (dd-mm-åååå hh:mm) Meldingstype Meldingsstatus Meldingstype Saksnummer Melding Sekv Sendetidspunkt Abonnement Hovednummer Avs Status Vis Svar Lest NP_BEST 8XX XX :00 ISDN XX vis svar NP_BEST 8XX XX :00 Enkeltnr XX vis svar NP_KFBES 8XX XX :30 Enkeltnr XX vis NP_IVER 8XX XX :00 ISDN XX vis svar NP_KFBES 8XX XX :00 Enkeltnr XX vis NP_KFIVE 8XX XX :30 ISDN XX vis Figur 6 - Oversikt over meldinger For meldinger som ikke skal besvares, men bare markeres som lest, - er det nå innført bruk av en markeringsboks. For å kvittere bort meldingene, må man merke av for Lest, og deretter trykke på Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 8 av 8

9 knappen Marker lest. Alle meldinger som er haket av blir dermed borte fra oversikten over ubehandlede meldinger 4.3 Søk i meldinger For fremmede saker er det nå mulighet for å søke blant meldinger. Man velger da Søk i meldingsoversikten (se figur 5). Søkebildet er gjentatt i figur 6: Standard søkekriterium er alle ubehandlede meldinger. Man kan angi vilkårlig mange av de 8 søkekriteriene (for ansvarlig tilbyder, meldingstype og status kan man også angi Alle ). Felt Verdi Felt Verdi Ansvarlig tilbyder Meldingsnummer Saksnummer Telefonnummer Sendetidspunkt fra (dd-mm-åååå hh:mm) Sendetidspunkt til (dd-mm-åååå hh:mm) Meldingstype Meldingsstatus Figur 7 - Søk i meldinger 4.4 Meldingsstatus Meldingsstatus vises i en av kolonnene i meldingsoversikten som et ikon. Tabellen under beskriver betydningen av disse. Status Ikon Beskrivelse Ubehandlet Det må sendes svar på meldingen Sendt Meldingen er sendt (av tilbyderen selv) Behandlet Det er sendt svar på meldingen Lest Meldingen er lest (gjelder meldingstyper som ikke skal besvares) 4.5 Utfylling av meldinger Forbedringer ved utfylling av meldinger består først og fremst i at overflødige felter fjernes (se avsnitt 4.5.1, og at setting av flagg skjer automatisk (se avsnitt 4.5.2) Nummeropplysninger Dersom man velger å portere et enkeltnummer, skal man ikke ha mulighet til å angi flere numre. Derfor vil man i Web-grensesnittet nå få opp kun hovednummer ved utfylling av en melding (typisk: bestilling). Dette er vist i figur 7. Merk: Feltene for avgivende tilbyder og opprinnelig avgivende tilbyder vil ved innføring av nummerplan være satt av NRDB. De vil dermed ikke være editerbare (som for feltet mottakende tilbyder). Figur 7 viser også automatisk setting av flagget Ordre endring. Se neste avsnitt. Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 9 av 9

10 Meldingstype Ny melding i sak: Gjeldende tilbyder Mottakende tilbyder TeleProvider1 AS Tilbydere Avgivende tilbyder Opprinnelig avgivende tilbyder Fullmaktsreferanse Fullmaktsreferanse STAS_test05 Nummeropplysninger Abonnementstype Telefonnummer, hoved Kundeopplysninger Kundeidentifikasjon Kundenavn Porteringsinformasjon Tidspunkt (dd-mm-åååå hh:mm) Utgående dirigeringsnummer Endring av ordre Ordreendring Ikke endring Figur 8 - Utfylling av NP bestilling, Enkeltnummer Automatisk setting av flagg Flagg i NRDB meldinger kan settes implisitt. Det betyr at verdien på flagget er entydig gitt av sammenhengen. I nåværende versjon av NRDB Web må brukeren selv sette riktig verdi på flagget. Fra NP Web v2 vil man automatisk sette verdien på følgende flagg: Meldingstype Flagg Parameternavn Beskrivelse NP_BEST Ordreendring change_order Settes til 0 ( ikke endring ) dersom sekvensnummer for meldingen er 1. Settes til 1 ( endring ) dersom sekvensnummer er større enn 1. NP_GODK Portering mulig port_possible Settes alltid til 1 (portering mulig) NP_ENDR Ordreendring change_order Samme som for NP_BEST NP_ANBES Ordre kansellert order_cancelled Settes alltid til 1 (ordre kansellert) NP_KABES Ordre stoppet order_stopped Settes alltid til 1 (ordre stoppet) NP_IVER Mottakende tilbyder klar rsp_ready Settes alltid til 1 (mottakende tilbyder klar) NP_FERD Portering gjennomført completed Settes alltid til 1 (portering gjennomført) NP_TILB Tilbakelevert handedback Settes alltid til 1 (tilbakelevert) NP_ANOPS Oppsigelse annulert termination_interrupt Settes alltid til 1 (annulert) NP_KAOPS Oppsigelse stoppet termination_stopped Settes alltid til 1 (stoppet) NP_FANO Ordre kansellert order_canclled Settes alltid til 1 (ordre kansellert) NP_KF* Feilmelding mottatt error_received Settes alltid til 1 (feilmelding mottatt) Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 10 av 10

11 5 Rapporter NRDB Web versjon 1 har en begrenset søkemulighet i porteringstabellen. Det er dessuten svært uheldig at standardrapporten (alle porteringer) hentes før man har valgt kriterium for utplukk. NP Web v2 imøtekommer disse begrensningene. Figur 8 viser oversikt over rapporter (egentlig søkekriterier) for NP Web v1. Når man velger en av de tre oversiktene, får man opp et søkevindu. Dessuten hentes standardrapporten fram. Beskrivelse Oversikt over porterte nummer Oversikt over porteringer i periode Oversikt over porteringer for tilbyder i periode Figur 9 NP Web v1: rapporter Aksjon Vis oversikt Vis oversikt Vis oversikt I NP Web v2 vil oversikten i figur 8 og de tilhørende søkevinduer erstattes av ett enkelt søkevindu. Rapporten vil genereres når man har valgt Søk. Det nye søkevinduet er vist i figur 9. Felt Verdi Telefonnummer Fra: Til: Porteringstidspunkt (dd-mm-åååå tt:mm:ss) Fra: Til: Ansvarlig tilbyder Opprinnelig avgivende tilbyder Aktiv portering (ikke historisk) Figur 10 NP Web v2: rapporter Aktiv portering innebærer at gjeldende status for det aktuelle nummer er portert. Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 11 av 11

12 Appendix A - NRDB AS: Foreslåtte forbedringer Dette kapitlet gir en oversikt over hvordan løsningen forholder seg til endringer foreslått av NRDB, som angitt i [3]. For hvert enkelt punkt er det beskrevet hvordan problemet er løst. Pkt Beskrivelse Foreslått Løsning Generelt: A Generelt er det i dag svært lange responstider på webgrensesnittet, og dette må forbedres betraktelig i neste versjon 2 store flaskehalser blir fjernet ved innføring av NP Web v2: - Saksliste (viser bare åpne saker, søking) - Meldingsoversikt (viser ikke meldinger for egne saker, søking) B Rapporter via WEB-grensesnittet må bli tilgjengelig slik at de kan formatteres/behandles videre Saksliste: 1 Innføring av overvåkning på saker og meldinger, slik at de automatisk lukkes når porteringstidspunktet passeres, eventuelt etter en bestemt tid. Avsluttede saker må legges i et eget lett søkbart arkiv Systor 2 Mulighet for å vise kun ikke-avsluttede saker. Systor Avsnitt 2 3 La systemet overvåke og markere saker når Systor Utgår behandlingsfrist nærmer seg. 4 Vise porteringstidspunkt Systor Avsnitt Lage mulighet for å sortere saksliste basert på Zalto Utgår saksnummer, hovednummer, dato eller status. 6 Lage mulighet for å søke etter saksnummer eller Zalto Avsnitt 3.2 hovednummer i listen. 7 Ferdige saker fjernes fra innboks: Alle saker som er ferdigbehandlet bør fjernes fra innboksen og legges i et eget arkiv. 8 Endring på ikon på hver sak ved enhver endring i status: I dag skjer det kun endring i status-ikon hvis en porteringsforespørsel er godkjent. Det bør være en endring ved enhver endring i status slik at vi slipper å åpne sakene for å konstatere om det er status-endring. 9 En indikasjon hver gang det kommer en kvittering, ikke bare på første tilbakemelding. Tungvint å måtte gå inn på selve saken for å se om det er kommet kvitteringer. Meldingsliste: 10 Innføring av overvåkning på saker og meldinger, slik at de automatisk lukkes når porteringstidspunktet passeres, eventuelt etter en bestemt tid. Systor Nytt menysystem vil dessuten redusere responstider. Se kapittel 2 Utgår Brukeren gis mulighet til eksplisitt å markere en sak som foreldet. Se avsnitt 3.1. Man kan søke blant foreldede saker som beskrevet i avsnitt 3.2 Ingen meldinger for egne saker vil vises i meldingsoversikt. Disse finnes nå under saksoversikten. Meldinger som ikke skal besvares vil automatisk markeres som lest. Avsnitt 4.1 Delvis ivaretatt av kolonnen Melding, som viser siste sendte/mottatte melding i saken. Se avsnitt 3.1 Delvis ivaretatt av kolonnen Melding, som viser siste sendte/mottatte melding i saken. Se avsnitt 3.1 Brukeren gis mulighet til eksplisitt å markere en sak som foreldet. Se avsnitt 3.1. Meldinger for egne saker vises Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 12 av 12

13 11 Lage mulighet for å sortere meldingsliste basert på saksnummer, meldingsnr, hovednummer, sendetidspunkt, avsender eller status 12 Lage mulighet for å søke etter saksnummer, meldingsnummer eller hovednummer i listen. 13 Sortere bort meldinger vi ikke trenger å se: Dette er meldinger som kommer til oss men som vi ikke har bruk for og som bare "fyller opp" innboksen vår. Disse meldingene er: NP_KABES, NP_KAOPS, NP_KFBES, NP_KFEND, NP_KFOPS, NP_KFFOR, NP_KFANB, NP_KFANO. Meldinger som sorteres bort må legges i lett søkbart arkiv. 14 Ferdige meldinger fjernes fra innboks: Alle meldinger fra saker som er ferdigbehandlet bør fjernes fra innboksen og legges i et eget arkiv. Ferdigmeldinger fra alle tilbydere ved en portering bør legges i direkte i arkiv og ikke fremkomme i innboksen. 15 I dag vises "kun" 1000 saker i innboksen. Denne grensen er overskredet for og manges saker havner ikke i innboksen vår fordi det ikke er plass. Det burde være plass til mer enn 1000 medlinger. Generelt: 16 Veiviser: Applikasjonen kan veilede brukeren underveis, for eksempel ved utfylling av de enkelte felter. 17 Videre bør det legges inn en automatikk i systemet som endrer meldingen til 'endring' eller 'ikke endring' i nedtrekksmenyen. Og opprette en ny sak, der det allerede ligger en uavsluttet sak på samme nummer, bør nektes. 18 Dele innboksen i to deler: Innportering og utportering: Innportering og utportering er to adskilte prosesser som i utgangspunktet ikke har noe med hverandre å gjøre. Det hadde vært MYE mer oversiktlig om det hadde vært to innbokser. 19 Mulighet i WEB applikasjonen for oppslag for å finne ansvarlig tilbyder til et nummer og evnt alle nummer i en nummerserie. Om ikke alle nummer tilhører samme tilbyder må dette komme med i listen som presenteres for brukeren. (Denne funksjon vil man få behov for når man får feil på en porteringsforespørsel som består av flere nummer ) I dag finnes det en mulighet til å spørre på enkelt nummer avgangen. Dette vil bli upraktisk hvis man har en stor nummer-range man ønsker å sjekke. Vi vil også foreslå å lage den samme muligheten via procedure grensesnittet. Må også kunne ta ut rapport basert på Opprinnelig Avgivende tilbyder. 20 Merking av flere meldinger samtidig for å ta samme aksjon på disse meldingene. Det bør finnes en mulighet for å markere disse meldingene og så gjøre denne aksjonen på alle disse meldingene samtidig. 21 Ta bort automatisk "refresh" i rapporter: I menyvalg "Rapporter" forgår det en "refresh" hver gang man går inn her. Dette tar lang tid, opp til 30s og allikevel gjøres det søk når man etterpå velger hvilken rapport man vil ta ut. En eventuell refresh må gjøres etter at søkekriterier er gitt for avgrensning av søk. Systor/ Zalto Zalto Avsnitt 4.3 Systor You Com. Systor Avsnitt 4.2 kun i saksoversikt. Se avsnitt 4.1 Utgår Det er mulig å effektivt markere disse meldinger som lest med ny funksjonalitet beskrevet i avsnitt 4.2. Søk i meldinger er beskrevet i avsnitt 4.3. Meldinger for egne saker finnes kun under saksoversikt. Avsnitt 4.1 Ved å bruke søkemuligheten kan man begrense antall treff. Avsnitt 4.3 Ikke dekket av løsningen Avsnitt Andre setning kommer inn under validering. Meldinger for egne saker vises nå kun under saksoversikt. Avsnitt avsnitt: Funksjonaliteten inngår i implementasjon av nummerplan. Eget prosjekt. 2. avsnitt: Se kapittel 5 Allerede implementert Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 13 av 13

14 22 Direkte bestillings-knapp: Det bør legges inn en mulighet for å starte de viktigste funksjoner uansett hvor man er i menystrukturen, dette kan være som knapper, rullemenyer, el.l. I dag må man gå ut av den funksjonen man er inne i og opp i hovedmenyen. 23 Ved angivelse av Internett-adressen bør man komme direkte til login-bilde. Info-link til dagens førsteside. Også egen logout-knapp i menyen som alltid vises når man er innlogget. 24 Når en skal bevege seg mellom felter som skal fylles ut skal <tab> kunne brukes og flytte bruker til neste naturlige sted. (Også for angivelse av brukernavn og passord.) Song Navigering og menystruktur er endret. Se avsnitt 2. Avsnitt 2 (nytt menysystem) Song Ivaretatt av NP Web v2. Systor Trondheim as / KOB / 13/11/02 16:58 Side 14 av 14

Brukermanual. NRDB Web. En web tjeneste som støtter NRDB v2. Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0

Brukermanual. NRDB Web. En web tjeneste som støtter NRDB v2. Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0 Brukermanual NRDB Web En web tjeneste som støtter NRDB v2 Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0 Skrevet av Systor Trondheim AS Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Portering fra tilbyder uten NRDB-tilgang

Portering fra tilbyder uten NRDB-tilgang Portering fra tilbyder uten NRDB-tilgang Versjon 1.0 19/02/02 Nasjonal referansedatabase AS 19/02/02 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 2 RUTINE FOR PORTERING...4 2.1 BESTILLING...4 2.1.1

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING Versjon 1.0, 2003-05-09 Systor Trondheim as 643-109-2003/ KOB / 6/27/2003 2:38 PM Page 1 of 9 Innholdsfortegnelse 1 BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING... 3 1.1

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse

NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse NRDB Nummerplan - Funksjonsbeskrivelse Versjon 1.2 06/06/02 Nasjonal referansedatabase AS 12/07/02 Page 1 of 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 2 GENERELT...4 3 AUTOMATISK ANGIVELSE AV AT OG OAT...5

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Administrative Rutiner for Nummerportabilitet v.2.0 - Presiseringer

Administrative Rutiner for Nummerportabilitet v.2.0 - Presiseringer Administrative Rutiner for Nummerportabilitet v.2.0 - Presiseringer 4/2/2013 Dato Forfatter Endringsbeskrivelse 20.06.2007 Lars Svenkerud, NRDB Tilføyd kapitel 2.9 Tilbakelevering og tildeling av nummerserier

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Administrative rutiner for overføring av aksess ved videresalg telefoni. Versjon februar 2002

Administrative rutiner for overføring av aksess ved videresalg telefoni. Versjon februar 2002 Administrative rutiner for overføring av aksess ved videresalg telefoni Versjon 1.0 1. februar 2002 Side 2 av 2 INNHLDSFRTEGNELSE 1 Innledning...3 2 rganisering...4 3 Bakgrunn...4 4 Mandat...4 5 Referanser...5

Detaljer

Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge Versjon 1.06 mobil 16. mai 2001

Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge Versjon 1.06 mobil 16. mai 2001 Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge 2 1 Innledning...3 2 Organisering...3 3 Bakgrunn...3 4 Mandat...4 5 Referanser...4 6 Administrative rutiner for mobil nummerportabilitet...5 3 1 Innledning

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Lokal Node Versjon 3.2, mars 2012 NRDB Lokal Node Versjon 3.2, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Stored Procedure grensesnitt for direkte

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser VEDLEGG 1 Tidsintervaller og meldingssekvenser INNHOLD 1 NUMMERPORTABILITET... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Tidsintervaller... 3 1.3 Meldingssekvenser... 4 2 OVERFØRING AV AKSESS VED VIDERESALG TELEFONI...

Detaljer

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser

VEDLEGG 1. Tidsintervaller og meldingssekvenser VEDLEGG 1 Tidsintervaller og meldingssekvenser INNHOLD 1 NUMMERPORTABILITET...2 1.1 Generelt... 2 1.2 Tidsintervaller... 3 1.3 Meldingssekvenser... 4 2 OVERFØRING AV AKSESS VED VIDERESALG TELEFONI...19

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Sentralisert Node Versjon 3.2, mars 2012 NRDB Sentralisert Node Versjon 3.2, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Stored Procedure grensesnitt

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Sentralisert Node Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB SENTRALISERT NODE...

Detaljer

Brukermanual for ACFC AutoPass Collection and Forwarding Central

Brukermanual for ACFC AutoPass Collection and Forwarding Central Brukermanual for ACFC AutoPass Collection and Forwarding Central Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon 3 1.1 Oppstartsbilde 3 1.2 Innlogging 4 1.3 Supervisor 6 2 Menysystemet 8 3 Generell

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler TJENESTEBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 Side 1 av 5 1.! Innledning... 3! 2.!

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Internett Versjon 3.3, februar 2015 NRDB Internett Versjon 3.3, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Webgrensesnitt... 4 3 TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 PRODUKTBESKRIVELSE...3 1.1 PRINSIPP...3 1.2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Internett Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB INTERNETT... 3 2.1 TILGANG

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.1 1. september 2006

Priser NRDB Versjon 8.1 1. september 2006 Priser NRDB Versjon 8.1 1. september 2006 Nasjonal referansedatabase AS 01/09/06 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 PRODUKTER...3 2 PRISER...4 2.1 INFRASTRUKTUR...4 2.1.1 NRDB Sentralisert Node...4 2.1.2

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 8.0 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

NRDB. Systors svar på NKOMs spørsmål vedrørende tjenesteportabilitet. Norsk Referansedatabase. Systor Trondheim AS Date:

NRDB. Systors svar på NKOMs spørsmål vedrørende tjenesteportabilitet. Norsk Referansedatabase. Systor Trondheim AS Date: NRDB Norsk Referansedatabase Systors svar på NKOMs spørsmål vedrørende tjenesteportabilitet Systor Trondheim AS Date: 2016-09-29 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 SVAR PÅ SPØRSMÅL... 3 2.1 SPØRSMÅL KNYTTET TIL

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Jara NetBusiness 7.4. Ny release 20 mars 2006 Telelosji

Jara NetBusiness 7.4. Ny release 20 mars 2006 Telelosji Jara NetBusiness 7.4 Ny release 20 mars 2006 Telelosji Introduksjon Denne presentasjonen går igjennom endringer i Telelosjjforespørsler (Quoes) og -bestillinger (Orders) i Jara NetBusiness 7.4, 20. mars

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Arbeidsgruppe Nummer møte nr. 79 15. juni 2011, Felix Konferansesenter Oslo

Arbeidsgruppe Nummer møte nr. 79 15. juni 2011, Felix Konferansesenter Oslo Arbeidsgruppe Nummer møte nr. 79 15. juni 2011, Felix Konferansesenter Oslo Deltakerliste Rolf Nersund, Telenor Bård Johannessen, NRDB Vegard Tvedt, Tele2 Lars Henrik Hansen, Tele2 Magne Lund, Teliasonera

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Brukerveiledning bedrift

Brukerveiledning bedrift Brukerveiledning bedrift NB! Vi anbefaler at alle ansatte som skal ha tilgang til Apenesfjellet, St.Hansfjellet og Stadion p-hus gjennom bedriften laster ned appen Fredrikstad P før man inngår bedriftsavtalen.

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.2, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Lokal Node (VPN) Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB LOKAL NODE (VPN)...

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2 1.2 Oppbygging av skjermbilder...3 1.3 Brukerveiledning for tjenesten...5 1.3.1 Start

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Brukerveiledning E-postklient.

Brukerveiledning E-postklient. Brukerveiledning E-postklient. Innhold Brukerveiledning E-postklient.... 1 Sende e-post fra kontakt eller prosjekt... 3 Kontakt... 3 Prosjekt... 4 Send e-post fra e-postklient.... 5 Vedlegg... 7 Legge

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

NOTAT Beskrivelse av funksjonalitet for relaterte arbeidsordre innført i ISY JobTech Relaterte arbeidsordre i ISY JobTech

NOTAT Beskrivelse av funksjonalitet for relaterte arbeidsordre innført i ISY JobTech Relaterte arbeidsordre i ISY JobTech Relaterte arbeidsordre i ISY JobTech Vi anbefaler at du leser Release Notes 7 4 8 før du leser dette dokumentet. 1 Arbeidsordrespesifikasjoner Relaterte arbeidsordrespesifikasjoner kan legges til ved å

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007.

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007. PROSJEKT NR. 2007-16 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO Panther

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R.

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R. 1. Lage sak KOKEBOK MILJØENHETEN/BYANTIKVAREN ESA Web september 2009 ny sak (øverst i venstre hjørne) Velg saksart STD Velg sakstype STD Skriv inn en beskrivende tittel: Gateadresse og gnr/bnr skal alltid

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer