Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014"

Transkript

1 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

2 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel om oppstart Liv og leven fra Samferdsel- og miljøetaten Highlights fra LUK-satsingen

3 Fylkesplan for Troms Vedtatt av FT i oktober Behov for en overordnet plan Langsiktige strategiske utviklingsprioriteringer Næringsfokusert Pbl. 8-2 gjelder fortsatt

4 Innhold i fylkesplan Nordområdene Næringsstrategier, FoU og kompetanse Senterstrategi Arealpolitikk og forvaltning Folkehelse Urfolksdimensjon Tannhelse Videregående opplæring

5 FPs handlingsprogram Vise sammenheng mellom mål, strategier og virkemiddelbruk i regionale planer Definere hvilke aktører TFK tildeler virkemidler Identifiserer samarbeidende virkemiddelaktører Strategiske føringer for Innovasjon Norge Troms Prosess og organisering

6 Regional plan for landbruk Vedtatt av FT i oktober Et nyttig verktøy På dagsorden «Et bærekraftig og synlig landbruk i hele Troms»

7 tromsfylke.no Plantema i landbruksplanen Bredt fokus 10 tema er presentert Mål og strategier Regional planretningslinje OBS OBS Innarbeide landbrukets kjerneområder i kommunenes samfunns- og arealplaner Hensikt: jordvern og ivaretakelse av ressursgrunnlaget

8 tromsfylke.no Handlingsplan - satsinger 1. Rekruttering, omdømme bygging og stolte bønder 2. Kompetanseutvikling med fokus agronomi og driftsledelse 3. Sikring av produksjonsgrunnlaget 4. Grovfõrbasert husdyrproduksjon 5. Effektiv regulering av bestander av fredet rovvilt 6. Troms som geitefylke 7. Arktisk kvalitet bygd på lokale ressurser og miljøvennlige driftsformer 8. Økt bruk av bioenergi og trevirke 9. Variert verdiskapning for å utnytte en større del av gårdens ressurser

9 Status tre regionale planer Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk Regional plan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet Regional plan for folkehelse

10 Regional plan for handel og service

11 Regional plan for handel og service En oppdatert plan En enklere plan Tydelig målsetting Begrepsavklaringer

12 Prosessen videre Møter med berørte kommuner høsten 2014 Oppdatering av sentrumsavgrensinger /kart Møte januar/februar 2015 Planforslag på høring/offentlig ettersyn våren 2015 Endelig vedtak i FT juni 2015

13 Regional plan for reindrift Forankret i Regional planstrategi for Troms Etterspurt av næringen og kommuner i Troms Vedtak i fylkesrådet i Troms 18. nov 2014 VI ER I GANG!

14 Aktuelle tema Reindrift sett i sammenheng med: Energiutbygging Hyttebygging Rovvilt Landbruk Friluftsliv Mineralressurser Reiseliv Reindriften som næringsog samfunnsmessig ressurs

15 Regionalt planforum i Troms Lovgrunnlaget er pbl. 5-3 Møte ca en gang i måneden Meld saker i god tid Klare og tydelige forventninger Oversend relevant dokumentasjon Vær godt forberedt!

16 Planforum skal bidra til.. Å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser Å tilrettelegge for gjensidig informasjon Å fremme mer effektiv planarbeid Å styrke planleggingen som verktøy Å forebygge konflikter

17 Hvilke planer egner seg for planforum? Kommunal og regional planstrategi Kommuneplanens samfunns- og arealdel Kommunedelplaner Områdeplaner og reguleringsplaner TIDSPUNKT FOR PLANFORUM? TIDLIG!

18 Sjekkliste oppstart reguleringsplaner Navn på plan planid Oversiktskart Planavgrensning detaljert kart Dagens bruk nåsituasjon Forhold til overordnet plan Hensikt med planarbeidet Virkninger av plan Vurdering av KU-krav etter 3 Planprosess og medvirkning Referat fra oppstartsmøte med kommunen Andre vedlegg Innspill og merknadsfrist Kontaktinfo adresse for innspill Adresseliste

19 Plan- og byggesakskonferansen 2014 LUK-koordinator Anne Øvrejorde Rødven

20 Kommunene i Troms får styrket utviklingskapasitet og plan- og utviklingskompetanse har oppdaterte kommuneplaner bruker fylkeskommunen aktivt som veiledere i sitt planarbeid har god kompetanse innen plan- og utviklingsarbeid har tilstrekkelig ressurser til gjennomføring av plan- og utviklingsoppgaver. Utviklingsarbeid er godt innlemmet i kommunenes overordnede plansystem og dette følges opp kontinuerlig «Satsinga skal styrka kommunane sitt arbeid med å bygga attraktive lokalsamfunn»

21 Troms fylkeskommune Styrkes i sin rolle som koordinator, veileder, kompetanseformidler og støttespiller i plan- og utviklingsoppgaver

22 LUK Hva er gjort Troms? LUK-koordinator Kartlegging av planarbeid og kompetansebehov i kommunen Dialogmøter Nettstudier; Kommunal planstrategi Reguleringsplankonferanser Støtte til kompetansetiltak kurs i prosessledelse med fokus på planprosess Informasjon og veiledning

23 Interkommunale plansamarbeid Nord-Troms; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord Sør- Troms; Kvæfjord, Salangen, Skånland, Gratangen, Lavangen, Harstad og Ibestad - Forstudie Midt-Troms: Berg, Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa -utredning Foto: Erik Veigård, Videofabrikken

24 Etter LUK Langsiktig arbeid, har så vidt begynt! Videreføring av tiltak: Plansamarbeid Kurs og konferanser Kommunal planstrategi Videreføring av arbeidsformer Planforum Veiledning

25 Takk for oss!

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund MØTEREFERAT Kontaktgruppemøte Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 06. mai 2013 Sted Vår ref. Antall sider Kl 12:30-15.30 Finnsnes Hotell Malin Ek 3 Til stede: Forfall: Berg Ted-Eivind Skoglund

Detaljer

Viktige veivalg for Troms

Viktige veivalg for Troms Fylkesrådets tiltredelseserklæring Fylkesrådet Fusdahl Viktige veivalg for Troms Karlsøy Skjervøy Kvænangen Tromsø Lyngen Berg Lenvik Kåfjord Nordreisa Torsken Balsfjord Storfjord Tranøy Dyrøy Sørreisa

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25 1 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25 Vedtatt i Kommunestyret 19.06.2013 i sak 13/54. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet...4 1.1 Nye forutsetninger

Detaljer

Arktisk landbruk ei næring med mange muligheter

Arktisk landbruk ei næring med mange muligheter Arktisk landbruk ei næring med mange muligheter Handlingsprogram 2014-2017 for Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 1 Innhold Innledning... 5 Overordnede mål, strategier og tiltak... 6 Mål 1. Samordnet

Detaljer

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.)

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.) Inkluderende Skapende Berikende Inspirerende Bibliotekplan for Troms 2011-2014 Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011 Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.) Grafisk

Detaljer

Særutskrift - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - sluttbehandling

Særutskrift - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - sluttbehandling Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: 143 2013/1418 Astrid Fjose Saksfremlegg Særutskrift - Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - sluttbehandling Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 45/2015 Plan- og

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20.

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20. Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Vedtatt i kommunestyremøte 20.04 2015 sak 14/15 FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST

BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST BARDU KOMMUNE - PLANDOKUMENT KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDEL 2013-2025 HØRINGSUTKAST INNHOLD 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1. Generelt... 4 3. VISJON MÅL VERDIER... 5 3.1. Visjon... 5 3.2. Overordnet mål...

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: 20.11.12 2. gangsbehandling

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel Planprogram Kommunedelplan samferdsel Bodø kommune 2015 2025 Strategisk samferdsel i Bodø Side 1 av 14 sider Innhold Innhold Innledning... 3 Hva er en samferdselsplan... 5 Rammer for planarbeidet... 5

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel (norsk/engelsk): Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging

Detaljer

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Utarbeidet på oppdrag av KS FORORD På oppdrag av KS har NIVI Analyse i samarbeid med Urbanet Analyse og Asplan Viak gjennomført

Detaljer

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse

Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13 Myndigheter med innsigelseskompetanse Berørt e-postadresse Torsken kommune postmottak@torsken.kommune.np Tranøy kommune postmottak@tranoy.kommune.no Lenvik kommune

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

HJEMMELSGRUNNLAG FOR FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

HJEMMELSGRUNNLAG FOR FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET HJEMMELSGRUNNLAG FOR FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET VEDLEGG FRA DE ENKELTE AVDELINGER Innholdsfortegnelse KOMMUNIKASJON... 2 FYLKESADVOKATEN... 5 ØKONOMI... 8 PERSONAL OG ORGANISASJON... 10 BYGG OG EIENDOM...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer