ÅRSBERETNING. TINGET 2011 Oslo og Akershus Basketballkrets Onsdag 30. mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. TINGET 2011 Oslo og Akershus Basketballkrets Onsdag 30. mars 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING TINGET 2011 Oslo og Akershus Basketballkrets Onsdag 30. mars 2010

2 ÅRSBERETNING OSLO OG AKERSHUS BASKETBALLKRETS Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode LEDER: Andrew Kibedi Ullern 2009 for 2 år Fratrådte vervet 8. april Styrets nestleder var konstituert leder i perioden 8. april til 10. mai Valgt på ekstraordinært ting 10. mai Marie Lyslid Høybråten 2010 for 1 år NESTLEDER: Magne Flaskerud Kolbotn 2010 for 2 år STYREMEDLEM ØKONOMI Thorunn Endreson Ullern 2010 for 1 år STYREMEDLEM UTDANNING Fram til 10. mai Marie Lyslid Høybråten 2009 for 2 år Valgt på ekstraordinært ting 10. mai Sevde Yapici Centrum Tigers 2010 for 1 år SERIEKOMITEEN: Leder: Ingri Reithaug Centrum Tigers 2010 for 2 år SPILLERUTVIKLINGSKOMITEEN: Leder: Axel Langaker Sandvika 2010 for 2 år Medlem Rodrigues Kito Ammerud 2010 for 2 år Medlem Mads Vold Sandvika 2010 for 2 år DOMMERKOMITEEN: Leder: Sturla Bentzen Sand Centrum Tigers 2009 for 2 år Medlem: Martin Aanestad Sandvika 2009 for 2 år Medlem: Filip Szczesny Centrum Tigers 2009 for 2 år Medlem: Finn Szczesny Centrum Tigers 2009 for 2 år REKRUTTERINGSKOMITEEN: Leder: Inge Bakke Bygdøy 2010 for 1 år Medlem Manuel Aires Ullern 2010 for 1 år VALGKOMITEEN: Leder: Mads Vold Kjelsås 2010 for 1 år Medlem: Arild Lund Høybråten 2010 for 1 år RESERVEFOND: Leder: Anya Sødal Ullern 2010 for 2 år Medlem: Petter Sveen Bislet 2010 for 2 år Medlem (styrets representant): Thorunn Endreson Ullern 2010 for 1 år REVISORER: Åge Damsgaard Bislet 2010 for 1 år Jon Flaaten Persbråten 2010 for 1 år ANSATTE: Daglig leder (100 %) Terje Melhus Kontormedarbeider (100 %) Kjartan Monsen Fra 15. august Aktivitetskonsulent (100 %) Dommerkoordinator (100 % i sesongen) - Innleid som konsulent Ragnhild Riis Chriss Brohaug

3 2. Organisasjon 2010 har til dels vært et turbulent år da styrets leder på aprilmøtet valgte å fratre sin stilling etter en lengre tids feide med daglig leder, der styret ble satt til å ta et valg mellom tillit til styreleder og daglig leder. Styrets leder fikk flertallet mot seg og valgte da å gå av. Det ble gjennomført et ekstraordinært kretsting i mai der ny styreleder og utdanningsleder ble valgt. Til tross for dette føler styret at man har greid å få til ganske mye i løpet av Regionaliseringen mellom OABBK, Buskerud krets og Østfold krets gikk inn i en avsluttende fase der Østfold krets i løpet av våren 2010 la ned sin virksomhet og overførte arkiv og resterende midler til NBBF. OABBK overtok all administrasjon av seriespillet i Buskerud krets i godt samarbeid med det sittende kretsstyret der. Se seriekomiteens utfyllede rapport for overgangen til regionsserier. Det ble i 2010 avholdt åtte styremøter og behandlet 65 saker. 3. Administrasjon Kretskontoret har i år bestått av Terje Melhus som Daglig leder i 100 % stilling, Ragnhild Riis som Aktivitetskonsulent i 100 % stilling (underlagt NBBF), Chriss Brohaug som Dommerkoordinator i 100 % stilling i sesongen (innleid som konsulent) samt den nye posisjonen som Administrasjonskonsulent som ble besatt av Kjartan Monsen fra 15. august i 100 % stilling. 4. Økonomi Styret føler at OABBK har greid å få kontroll på økonomien. Omsetningen er fra 2009 til 2010 økt fra 2,3 millioner til 2,8 millioner. Styret har greid å ta alle kostnadene ved regionaliseringen uten økonomisk støtte fra NBBF. Regnskapet viser er overskudd på kr ,17. Det er ryddet i regnskapet slik at det nå kun er et par åpne poster fra tidligere enn Til tross for dette så vil styret legge opp til tett kostnadskontroll i kommende år. Se regnskapet med noter for en detaljert oversikt over OABBKs økonomi. 5. Regionalisering I forbindelse med regionaliseringen ble det satt i gang et arbeid for å se på lovverket. Hva må gjøres for at OABBK skal gjenoppstå som Region Øst? For å forenkle prosessen begynte vi bakfra, det vil si - begynte med hva må gjøres i forkant med henhold til lovverket. Av praktiske årsaker er det hensiktsmessig og gjøre det etter at regnskapsåret 2010 er avsluttet. Når det gjelder tanker rundt det at vi blir flere er det mange utfordringer. Det viktigste for OABBK i denne prosessen er å opprettholde aktiviteten i hele regionen. For å klare det er det viktig med god dialog, og at vi snakker med hverandre, i stedet for om hverandre. Faren med å vokse og bli store, er at det blir stor "avstand" mellom regionskontoret i Oslo og aktiviteten ute i regionen som vil gå fra svenskegrensen på østsiden av Oslofjorden og til Agdergrensen på vestsiden av Oslofjorden. Vi må også ha forståelse for at det finnes mange lokale forskjeller, og at forutsetningene er ulike. Vi har tro på at vi ved å opprettholde og styrke eksisterende klubber og miljøer kan skape ringvirkninger som vil føre til økt aktivitet. For å få til det kan vi legge allerede etablerte aktiviteter til distriktene. For eksempel legge én av delene av Regionsmesterskapet i 2012 til Buskerud.. Også kan vi se på muligheter for å "henge" på flere aktiviteter på, for eksempel trenersamling, dommerkurs, sosialt samvær og så videre. Personlig må jeg vel innrømme at det var med blandede følelser jeg som lagkontakt for Høybråtens J97 tok på meg oppgaven som styreleder i OABBK etter en noe turbulent tid. Jeg hadde aldri klart denne oppgave uten den fantastiske innsatsen som de ansatte ved kretskontoret og mine kollegaer i styret har lagt ned sammen med en stor velvilje og dugnadsinnsats som jeg har møtt ute i klubbene.

4 Det har vært en glede og en stor berikelse å få lov til å bli kjent med dere alle. Og sist men ikke minst, så vil jeg få takke for at jeg har fått lov til å være en del av deres barns liv. På vegne av styret Marie Lyslid Styreleder ÅRSRAPPORT DOMMERKOMITEEN 2010 Dommerkomiteen har i sesongen 10/11 bestått at Chriss Brohaug samt leder Sturla Sand. Komiteen har gjennom sesongen avholdt tre aspirantdommerkurs samt et kretsdommerkurs. Det har vært en meget høy deltagelse på samtlige kurs og dette har blant annet generert åtte nye kretsdommere. Det har kun vært en kamp som har blitt avlyst grunnet dommermangel. Dette anser vi som meget bra med tanke på den store geografiske spredningen for våre kamper. Vi har sett en trend gjennom sesongen at få kamper blir dømt av bare en dommer og utviklingen her går i riktig retning. Samarbeidet mellom dommerkoordinator Chriss Brohaug og undertegnede har fungert meget bra og jeg vil si at det den gode kjemien oss i mellom er en av årsaken til årets gode resultater. OABBK har fått gode tilbakemeldinger på Brohaug sin tilgjenglighet og evne til å løse oppståtte problemer. Vi har allerede startet planlegningen av neste sesong og de utfordringene vi da står ovenfor. Utfordringen knyttet til kampavvikling i Vestfold og Buskerud er en av tingene det jobbes spesifikt med. Sturla B. Sand Leder Dommerkomiteen ÅRSRAPPORT SPILLERUTVIKLINGSKOMITEEN 2010 Da jeg tok over som leder i spillerutviklingskomiteen var første oppgave å finne kvalifiserte trenere til alle kretslagene. Odd Johansen (Ullern), Mads Vold (Sandvika) og Magnus Midtvedt (Asker) takket alle ja til hovedtreneransvar og har sammen med sine assisterende trenere løst arbeidsoppgavene på meget tilfredsstillende vis så langt. Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke Ellen Hamremoen(Ullern/OABBKJ95) og Kalle Ossiannillson (NBBF/OABBKG95) for innsatsen med 95-årgangen. Vi har fra og med høsten 2010 gradvis økt treningsmengden for lagene. Det har vært utfordrende å legge inn mer trening i forhold til slitasje på spillere og trenere, men alle involverte parter har tatt utfordringene knyttet til dette med et smil. Flere trenere har vært involverte i arbeidet med spillerne og vi har også fått inn egne økter med basistrening for alle spillerne i SPU-opplegget. Takk til Øystein M. Skipenes som har brukt mye tid og krefter på dette. Resultatmessig har dette vært et godt år for OABBK. Det internasjonale høydepunktet må sies å være da G96-kretslaget tok en oppsiktsvekkende 3.plass i Copenhagen Invitational Tournament 2010 (FIBA-turnering). Dragisa Azanjac (Sandvika) kom her på All Star Team. Under høstens talentleir i Bergen vant J96 sin klasse, J97 kom på 2.plass, G96 fikk 1.- og 2.-plass og det samme gjorde G97. Resultatene er meget tilfredsstillende og alle involverte aktører fra OABBK fortjener honør. Jeg mener resultatene vi sammen oppnår viser at klubbene i kretsen jobber godt med utvikling av sine talenter. Jeg er meget fornøyd med hvordan SPU-opplegget nå fremstår. Det er fortsatt knyttet utfordringer til kommunikasjon rundt våre aktiviteter samt tettere samarbeid med klubbtrenerne, men jeg føler likevel vi har tatt store steg i retning av et bedre totaltilbud til spillerne. Vi venter fortsatt på informasjon fra NBBF i forhold til ferdighetsstige og vil ta i bruk de retningslinjene vi der vil få så snart de er klare. I 2011 vil vi jobbe videre med det vi allerede gjør bra, men også spesielt med hvordan vi skal løse alle utfordringene knyttet til at vi nå blir en del av en større region. Fra og med høsten 2011 vil 98- årgangen innlemmes i vårt SPU-opplegg. Trenerne for lagene vil om kort tid presenteres og videre plan for årgangen legges ut på hjemmesiden(e).

5 Våren 2010: Lag Hovedtrener Assisterende trener G15 (95) Kalle Ossiannillson (NBBF) G14 (96) Axel Langaker (Sandvika) G13 (97) Mads Vold (Sandvika) J15 (95) Ellen Hamremoen (Ullern) Helene Staver (Ullern) J14 (96) Kristie Strøm Lie (Ullern) Karoline Fadnes (Ullern) J13 (97) Odd Johansen (Ullern) Høsten 2010: Lag Hovedtrener Assisterende trener G16 (95) Kalle Ossiannillson (NBBF) G15 (96) Axel Langaker (Sandvika) G14 (97) Mads Vold (Sandvika) Usman Munir (Ammerud) J16 (95) Ellen Hamremoen (Ullern) Helene Staver (Ullern) J15 (96) Magnus Midtvedt (Asker) Karoline Fadnes (Ullern) J14 (97) Odd Johansen (Ullern) Sigrid Toverud (Kolbotn) Aysun Erdogan (Centum Tigers) Turneringsresultater: Turnering Dato Klasse Resultat Århus Basketball Festival 31. mars- 3. april J15 (95) 3. plass Århus Basketball Festival 31. mars- 3. april J14 (96) 2. plass Copenhagen Invitational juni G15 (95) 8.plass Copenhagen Invitational juni G14 (96) 3.plass Dragisa Azanjac på All Star Team Nasjonal Talent Camp november J14 (97) 2.plass Nasjonal Talent Camp november J15 (96) 1. plass Nasjonal Talent Camp november J16 (95) 2. plass Nasjonal Talent Camp november G14 (97) 1. lag 1. plass Nasjonal Talent Camp november G14 (97) 2. lag 2. plass Nasjonal Talent Camp november G15 (96) 1. lag 1. plass Nasjonal Talent Camp november G15 (96) 2. lag 2. plass Nasjonal Talent Camp november G16 (95) 1. plass Axel Langaker Leder Spillerutviklingskomiteen

6 ÅRSRAPPORT UTDANNING 2010 Gjennomførte kurs: Kurstype Sted Når Ant Kursleder Klubbutvikling (Startmøte) Persbråten Januar 2010 Ragnhild Riis Klubbutvikling (Startmøte) Askim Januar 2010 Ragnhild Riis Klubbutvikling Kolbotn April 2010 Ragnhild Riis (Oppfølgingsmøte) Klubbutvikling Nittedal April 2010 Ragnhild Riis (Oppfølgingsmøte) Aktivitetsleder Bøler Mai Terje Melhus Aktivitetsleder Langhus Mai Terje Melhus Aktivitetsleder Kjelsås Juni Terje Melhus Trener 1 Farum, Danmark Juni Morten Thomsen Delkurs 2 og 3 (Praksis) Trener 1 Delkurs 4 (Generell del 1) Henrik Johansson Bergen November Simen Prestegård Sevde Yapici Styremedlem utdanning ÅRSRAPPORT SERIEKOMITEEN 2010 Vi har valgt å ta inn serieaktiviteten for mini og mikro under seriekomiteens rapport. Medlemstallet når vi ser det som kommer til å bli Region Øst (OABBK, Østfold og Buskerud kretser) etter hvert har en 1 % økning fra 2009 til Det er en økning i antall lag som avslutter sesongen i 2009/10 sammenlignet med 2009/10 på 14,5 % (fra 296 til 341 lag). Vi antar at dette skyldes at vi har tatt inn alle seriene til Buskerud krets og overgangen for minilagene til spill fire mot fire noen som gjør at klubbene ser muligheten til å melde på flere lag. Kjønnsfordelingen har i 2010/11 sesongen dreid i retning enda større gutteandel enn tidligere. 251 av 341 lag er nå guttelag som gir en andel på 73,6 %, mens det er 90 jentelag som gir en andel på 26,4 %. Tallene fra 2009/10 var 66,7 % gutter og 33,3 % jenter. For mini (U11 og U12) og mikro (U8 til U10) valgte vi i 2010/11 å gå over til den svenske modellen Easy Basket der lagene melder seg på til hver helg og lagene deles inn i divisjoner på hhv fire og fire lag på mikro samt tre og tre lag på mini der lagene spiller kamper på sitt ferdighetsnivå gjennom hele sesongen. Tilbakemeldingen fra miniguttelagene er at de ønsker å gå tilbake til seriespill fra 2011/12. Tanken er da å ha en A-serie på 10 lag, B-serie på 10-lag og resten av lagene i en C-serie. Det vil i tillegg bli arrangert seks Easy Basketrunder med plass til seksten lag. Her vil lag som ikke spiller seriespill bli tildelt plass før lag som spiller seriespill. For de andre klassene går man videre med Easy Basket. Man valgte seriemessig å dele den nye regionen i en østsone og en vestsone del omtrent midt i Oslo. Lagene i alderen U13 til U18 spiller en soneserie på høsten og de fire beste fra hhv øst og vest går videre til Region A og resten av lagene til Region B. De fire beste fra Region A går så videre til kretsmesterskapet i mai I G20 spilles det en serie på tvers av sonene. J18 og J20 ble på grunn av lite antall lag slått sammen til én serie. Erfaringene med sonespill uten A og B-serier på høsten og Region A og Region B på våren ble som forventet litt blandede. Det er litt stor nivåforskjell på lagene og det er noen trenere tross oppfordringer som ikke helt greier å besinne seg når et godt lag møter et mindre godt lag og vi har hatt noen

7 skrekkelige resultater. Til tross for dette så føler seriekomiteen at dette er en modell for framtiden med én liten endring for 2011/12. Nemlig at man i det minste på guttesiden der kampantallet er høyt nok lager en eliteserie med de seks beste lagene uavhengig av sone som spiller en serie gjennom hele sesongen, 3 runder gir 15 kamper/lag og 4 runder gir 20 kamper/lag. Dette gjør at man fjerner de beste lagene fra hver sone og jevner ut sonespillet. Man ønsker fortsatt å spille sonespill på høsten og regionsspill på våren. Én mulighet kan være at de tre beste fra eliteserien samt vinneren av Region A går til Regionssluttspillet. Vi komme opp med et regelverk til 2012/13 på om for eksempel ett lag skal rykke ned fra eliteserien og ett lag skal rykke opp fra Region A. En annen tanke seriekomiteen har er å innføre en regionscup for seniorlag som en handikapturnering når lag fra forskjellige divisjoner møtes for å jevne ut lagene. Man ser for seg å avslutte det hele med en basketballens dag på selveste valentinsdagen 14. februar med herre og damefinale samt masse aktivitet for barna på Oppsal Arena. Til slutt så er tanken for 2011 å dele regionsmesterskapet i to deler, U13 til U15 i én del og U16 til i U18 i en annen del. Dette av to grunner. Den første er at vi da får 13 og 14-årsklassene tidlig siden en del av disse spillerne fortsatt spiller fotball og dette starter rundt 1. mai samt at 15-åringene er konfirmasjonsgenerasjonen slik at det er greit å ha disse tidlig i mai også. Den andre grunnen er at med et mesterskap i ni klasser er dette blitt så stort at det kun er tre til fire steder vi kan arrangere det. Det ble for 2009/10 kåret 29 seriemestere og 11 kretsmestere. Serie Seriemester Kretsmester 1K Høybråten 2K Fjellhamar 3K Oppsal 2M Ullevål Hageby 3M Persbråten 4M Vålerenga 5M Hønefoss 6MA Oppsal 6MB Halden G20 Asker G13A Kjelsås Kjelsås G13B Ammerud G14A Nesodden Sandvika G14B Skjetten G15A Sandvika 1 Sandvika G15B Sandvika 2 G16A BK BK G16B Borgen G17 BK BK G18A Centrum Tigers Centrum Tigers G18B Kjelsås J14A Høybråten Bøler J14B Fredrikstad J16A Asker Asker J16B Toten J18/20A Centrum Tigers Hønefoss J18B Asker MG11 Sandvika MG12 Sandvika 1 MJ11 Kjelsås MJ12 Kjelsås Ingri Reithaug Leder Seriekomiteen

8 ÅRSRAPPORT REKRUTTERINGSKOMITEEN 2010 Arrangementer ut over seriespillet for mini og mikro. Arrangement Klubb Sted Dato Minijam (jenter) Bygdøy Bygdøyhus Januar Minijam (jenter) Kolbotn Greverud Januar Minijam (jenter) Bøler Bølerhallen April Minijam (jenter) Ullern Apalløkka Oktober Minijam (jenter) Asker Bøler November Komiteen ser utfordringen i det store volumet i kamper vi har nå, i underkant av 800 kamper i 2010/11, som gjør at det både i forhold til tilgang til idrettshaller og det praktiske med tanke på å redusere antallet helger barna slik at de spiller to til tre kamper hver kampdag gjør at vi er nødt til å spille på to til tre tverrbaner samtidig. Det har vært noen skader gjennom sesongen på grunn av kort avstand fra endelinjen til veggen. Komiteen ønsker å begynne å jobbe politisk med slike saker. Som en oppgradering for mini og mikro til kommende sesong ser komiteen muligheten for å ha en happening som start på sesongen der spillerne er inne i fire timer og får undervisning i hallen, mens trenerne og foreldrene får henholdsvis to timer med undervisning i hall og to timers møte om holdninger etc samtidig. Det vil være et krav om at alle lag som sender spillere MÅ sende minst én trener samtidig. Inge Bakke Leder Rekrutteringskomiteen ÅRSRAPPORT RESERVEFONDET 2010: Reservefondets styre har i 2010 bestått av: Petter Sveen, Bislett basket Thorunn G. Endreson, Ullern IF, basket Anya Sødal, Nordstrand BC Fondsforvaltning: Reservefondets styre forvalter kretsens reservefond, som til enhver tid skal holdes på min. kr ,-. Fondsstyret har funnet det riktig fortsatt å la fondets samlede midler stå til ordinær forrentning på høyrentekonto i BNbank ASA, som stadig viser seg konkurransedyktig på rente for denne type innskudd. Samlet renteavkastning var i 2010 på kr ,-. Innskuddsrenten på 2,80 %, fra første krone, har holdt seg uforandret. Fondsstyret har hatt ett møte i perioden hvor det ble fordelt midler til 14 tiltak for sesongen 10/11. Øvrig kommunikasjon har foregått pr. e-post.

9 Søker Formålsbeskrivelse Samlet budsjett Omsøkt beløp Innstilt beløp 1 Langhus Basketcamp 5.000, , ,- Langhushallen 2 Langhus Rekruttering , , ,- minibasketskoler 3 Bislet Rekruttering: Basketskole i Aktivitetsskolen 4 Bøler Jentebasketprosjekt Fokus: minoritetsjenter 5 Bøler Basketskole i uke 26 6 Bøler Rekruttering: Basketskole i Aktivitetsskolen 7 Nordstrand Rekruttering: Basketskole i Aktivitetsskolen 8 Lommedalen Innkjøp av 2 draktsett 9 Lommedalen Rekruttering: Basketskoler SFO 10 Lommedalen Basketmoro lørdager 11 Kjelsås Trenerutvikling: 4 trenersamlinger 12 Kjelsås Jeg kan! : Utvikle jentetrenere bl.a. ved mentorordning 13 Kjelsås Rekruttering: Kjelsås open : 14 Kolbotn Rekruttering: Basketskoler SFO 15 Kolbotn Mentorordning dommer- og trenerutvikling Bemerkninger 5.000,- Samarbeid Bislet,Centrum og Bygdøy , , ,- NBBFs satsningsområde , , , , , , , , , , ,- 0 Støtter ikke innkjøp av drakter. Kostnader i forbindelse med seriespill må dekkes av klubben , , , , , , , , ,- Positivt med store trenersamlinger. Savner et inntekts- budsjett. Kan kanskje samarbeide med NBBF? , , ,- NBBFs satsningsområde. Kan delta på tiltakene under pkt , , ,- Litt råflott med bærbart scoreboard , , , , ,

10 Tilskudd fra fondet: Iht. 3 i retningslinjene for reservefondet kan fondets midler og avkastning utover kr ,- deles ut til basketballfremmende tiltak etter søknad fra kretsens klubber. Anledning til å søke om tilskuddsmidler for sesongen blir avertert på kretsens nettsider. Tiltakene forutsettes gjennomført i løpet av sesongen 2011/12. Beløpet overføres til den enkelte klubb når tiltaket er dokumentert gjennomført. Denne dokumentasjonen må være sendt til kretsen før I motsatt fall bortfaller tilskuddet, og beløpet går inn i påfølgende sesongs tildelingsbeløp. Kretsen har ansvar for å besørge melding til hver klubb om tildelingen så snart vedtak om dette er fattet i fondsstyret og kretsstyret. Oslo, 21. februar 2011 Petter Sveen Thorunn G. Endreson Anya Sødal sign sign sign

11 OSLO OG AKERSHUS BASKETBALLKRETS RESERVEFONDET BNbank ASA Kontonr.: RESULTATREGNSKAP 2010 Inntekter Overført fra OABBK (bøter) ,23 Renteinntekter ,00 Sum inntekter ,23 Kostnader Tildeling Kjelsås IL, basket (27/1) ,00 Tildeling Kolbotn IL, basket (27/3) ,00 Sum kostnader ,00 Resultat ,23 BALANSE pr. 31.desember Eiendeler Bankinnskudd Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Avsetning tildelte bidrag Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 21. februar 2011 Petter Sveen Thorunn G. Endreson Anya Sødal sign sign sign

12 ÅRSREGNSKAP 2010 Konto Inntekter Budsjett 2010 Regnskap 2010 Noter 3130 Tilskudd Akershus Tilskudd NIF Tilskudd Oslo Tilskudd reise MVA kompensasjon Seriekontingent Bøter Overgangsgebyr Omberammingsgebyr Kretslag Egenandel Dommerregning Materiell Inntekter Bingo Sum Driftsinntekter Spillerutvikling Halleie Reiser OABBK dommere Reiser dommere andre kretser Premier KM avslutning Dommerutvikling Diverse dommerutgifter Kurs Miniturneringer Fremmedytelse og underentreprise Sum Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE Lønn Annen personalkostnad Sum Personalkostnader Leie lokaler Inventar Honorar Revisjon Honorar Regnskap Fakturering Kontorrekvisita Data NAIS Kopiering Aviser/Tidsskrifter Styre/komitéutgifter Telefon Porto Reisekostnad Diettkostnad Gave Ting Bank og kostnadgebyrer Sum DRIFTSKOSTNADER Sum Kostnader Annen renteinntekt Inntekt purregebyr Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat Resultat

13 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Noter Konto Navn Kommentar Tilskudd NIF Vi budsjetterte med kr i lønnstilskudd fra NBBF pga økte kostnader med regionaliseringsprosessen. Det var antydet av vi skulle få disse midlene, men ikke avtalt noe. Vi har ikke noe tilskudd fra NBBF til dette Seriekontingent Denne ligger over budsjett pga trekninger som gjøres etter trekkefrist, men før seriestart Materiell Salg av kampskjemaer Spillerutvikling Netto budsjettall i post 4020 minus post 3166 Tilskudd reise 3345 var kr Kretslag Egenandel Regnskapstallene i post 4020 minus post 3345 og post 3166 er kr Halleie Vi ligger under budsjett fordi vi har greid å være gjerrige på halltiden Dommerregning Reiser dommere andre kretser Reiser i Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark har vært viderefakturert til klubbene/kretsene Bøter Bøtene dekker dommerutgifter 4158 Diverse dommerutgifter klubbene har ved W.O Kurs Trener 1 kurs i København er grunnen til at denne gikk litt over budsjett Lønn Vi har 1,2 årsverk økning fra august Styre/komitéutgifter Totalt var det budsjettert kr på 7710 Ting disse to postene. De er regnskapsført sammen på post Reisekostnad Reiser gjennomført av de ansatte 7150 Diettkostnad KM avslutning Denne ligger over budsjett da vi valgte å premiere all star lag og MVP'er i klassene. I tilegg er halleien på Råholt relativt mye høyere enn i kommunale haller i Oslo

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING NBBF Region Øst 2011 1. Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode Leder Marie Lyslid Høybråten 2 år Nestleder Magne Flaskerud

Detaljer

NBBF REGION ØST. #9-2012/13 (uke 50) Nyheter siden sist i Region Øst: Nytt serieoppsett våren 2013:

NBBF REGION ØST. #9-2012/13 (uke 50) Nyheter siden sist i Region Øst: Nytt serieoppsett våren 2013: NYHETSBREV NBBF REGION ØST #9-2012/13 (uke 50) Region Øst vil innledningsvis takke spillere, trenere, dommere, klubbledere og alle dere andre som har bidratt til at vi på en god måte har gjennomført en

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Serie Dato og tid Hjemme Borte Sted 1.dommer 2.dommer

Serie Dato og tid Hjemme Borte Sted 1.dommer 2.dommer RØN 4M ØST 2014-10-18 10:00:00 Ullensaker Dragons 2 Kongsvinger Wolves Jessheim Is og Flerbrukshall Terje Lindboe Jan-Tore Andersen RØN J15 (00) 2014-10-18 11:30:00 Ullensaker Dragons (D) Ullern Jessheim

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1. Status fra klubbene 2.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 2. september kl.17.00-19.00 Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

Handlingsplan med budsjett

Handlingsplan med budsjett Handlingsplan 2013 - med budsjett HANDLINGSPLAN 2012 2 Innhold 1. Formål 2. Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere 2.3 Turneringer og turneringsformer 2.4 Utdanning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik Hovedsamarbeidspartner: Budsjett 2017 IL Leik H o v e d s t y r e t Inntekter 3120 Sponsorer 250 000 3210 Medlemskontigent 80 000 3410 NIF/LAM-midler 120 000 3410 MVA-komp driftsmidler 120 000 3430 Kommunale

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte Tønsberg Innebandyklubb Innkalling til årsmøte 17. mars 2016 Innkalling til årsmøte i Tønsberg Innebandyklubb Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 Sted: Eikhallen, møterommet Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Klubbutvikling Nesodden IF Basketgruppe. Gøril Wold Wægger og Ståle de Lange Kofoed

Klubbutvikling Nesodden IF Basketgruppe. Gøril Wold Wægger og Ståle de Lange Kofoed Klubbutvikling Nesodden IF Basketgruppe Gøril Wold Wægger og Ståle de Lange Kofoed Opp ned opp ned OPP Visjoner og mål - Hvorfor? Alle er enig om satsningsområdene og vi går i samme retning Enhver saueflokk

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen.

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen. Klubbens årsmelding Behandle klubbens og styrets årsmelding 1. Møtevirksomhet i perioden 8 styremøter Alle lag har gjennomført foreldremøte 1 årsmøte Trener/lagleder møte NIHF i Oslo 2 møter med Sam Liebkind

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold Handlingsplan 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 5 2.5

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DANS 2016.

ÅRSBERETNING FOR DANS 2016. ÅRSBERETNING FOR DANS 2016. Leder for Dans : Monique Aarseth. Instruktører: Demie Aarseth, Surreal. 9 medlemmer. Michelle Apura, The Rebels (Mini-gruppen) 7-9 år. 13 medlemmer Kimberly Reposo Gruppe 1

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer