ÅRSBERETNING. TINGET 2011 Oslo og Akershus Basketballkrets Onsdag 30. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. TINGET 2011 Oslo og Akershus Basketballkrets Onsdag 30. mars 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING TINGET 2011 Oslo og Akershus Basketballkrets Onsdag 30. mars 2010

2 ÅRSBERETNING OSLO OG AKERSHUS BASKETBALLKRETS Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode LEDER: Andrew Kibedi Ullern 2009 for 2 år Fratrådte vervet 8. april Styrets nestleder var konstituert leder i perioden 8. april til 10. mai Valgt på ekstraordinært ting 10. mai Marie Lyslid Høybråten 2010 for 1 år NESTLEDER: Magne Flaskerud Kolbotn 2010 for 2 år STYREMEDLEM ØKONOMI Thorunn Endreson Ullern 2010 for 1 år STYREMEDLEM UTDANNING Fram til 10. mai Marie Lyslid Høybråten 2009 for 2 år Valgt på ekstraordinært ting 10. mai Sevde Yapici Centrum Tigers 2010 for 1 år SERIEKOMITEEN: Leder: Ingri Reithaug Centrum Tigers 2010 for 2 år SPILLERUTVIKLINGSKOMITEEN: Leder: Axel Langaker Sandvika 2010 for 2 år Medlem Rodrigues Kito Ammerud 2010 for 2 år Medlem Mads Vold Sandvika 2010 for 2 år DOMMERKOMITEEN: Leder: Sturla Bentzen Sand Centrum Tigers 2009 for 2 år Medlem: Martin Aanestad Sandvika 2009 for 2 år Medlem: Filip Szczesny Centrum Tigers 2009 for 2 år Medlem: Finn Szczesny Centrum Tigers 2009 for 2 år REKRUTTERINGSKOMITEEN: Leder: Inge Bakke Bygdøy 2010 for 1 år Medlem Manuel Aires Ullern 2010 for 1 år VALGKOMITEEN: Leder: Mads Vold Kjelsås 2010 for 1 år Medlem: Arild Lund Høybråten 2010 for 1 år RESERVEFOND: Leder: Anya Sødal Ullern 2010 for 2 år Medlem: Petter Sveen Bislet 2010 for 2 år Medlem (styrets representant): Thorunn Endreson Ullern 2010 for 1 år REVISORER: Åge Damsgaard Bislet 2010 for 1 år Jon Flaaten Persbråten 2010 for 1 år ANSATTE: Daglig leder (100 %) Terje Melhus Kontormedarbeider (100 %) Kjartan Monsen Fra 15. august Aktivitetskonsulent (100 %) Dommerkoordinator (100 % i sesongen) - Innleid som konsulent Ragnhild Riis Chriss Brohaug

3 2. Organisasjon 2010 har til dels vært et turbulent år da styrets leder på aprilmøtet valgte å fratre sin stilling etter en lengre tids feide med daglig leder, der styret ble satt til å ta et valg mellom tillit til styreleder og daglig leder. Styrets leder fikk flertallet mot seg og valgte da å gå av. Det ble gjennomført et ekstraordinært kretsting i mai der ny styreleder og utdanningsleder ble valgt. Til tross for dette føler styret at man har greid å få til ganske mye i løpet av Regionaliseringen mellom OABBK, Buskerud krets og Østfold krets gikk inn i en avsluttende fase der Østfold krets i løpet av våren 2010 la ned sin virksomhet og overførte arkiv og resterende midler til NBBF. OABBK overtok all administrasjon av seriespillet i Buskerud krets i godt samarbeid med det sittende kretsstyret der. Se seriekomiteens utfyllede rapport for overgangen til regionsserier. Det ble i 2010 avholdt åtte styremøter og behandlet 65 saker. 3. Administrasjon Kretskontoret har i år bestått av Terje Melhus som Daglig leder i 100 % stilling, Ragnhild Riis som Aktivitetskonsulent i 100 % stilling (underlagt NBBF), Chriss Brohaug som Dommerkoordinator i 100 % stilling i sesongen (innleid som konsulent) samt den nye posisjonen som Administrasjonskonsulent som ble besatt av Kjartan Monsen fra 15. august i 100 % stilling. 4. Økonomi Styret føler at OABBK har greid å få kontroll på økonomien. Omsetningen er fra 2009 til 2010 økt fra 2,3 millioner til 2,8 millioner. Styret har greid å ta alle kostnadene ved regionaliseringen uten økonomisk støtte fra NBBF. Regnskapet viser er overskudd på kr ,17. Det er ryddet i regnskapet slik at det nå kun er et par åpne poster fra tidligere enn Til tross for dette så vil styret legge opp til tett kostnadskontroll i kommende år. Se regnskapet med noter for en detaljert oversikt over OABBKs økonomi. 5. Regionalisering I forbindelse med regionaliseringen ble det satt i gang et arbeid for å se på lovverket. Hva må gjøres for at OABBK skal gjenoppstå som Region Øst? For å forenkle prosessen begynte vi bakfra, det vil si - begynte med hva må gjøres i forkant med henhold til lovverket. Av praktiske årsaker er det hensiktsmessig og gjøre det etter at regnskapsåret 2010 er avsluttet. Når det gjelder tanker rundt det at vi blir flere er det mange utfordringer. Det viktigste for OABBK i denne prosessen er å opprettholde aktiviteten i hele regionen. For å klare det er det viktig med god dialog, og at vi snakker med hverandre, i stedet for om hverandre. Faren med å vokse og bli store, er at det blir stor "avstand" mellom regionskontoret i Oslo og aktiviteten ute i regionen som vil gå fra svenskegrensen på østsiden av Oslofjorden og til Agdergrensen på vestsiden av Oslofjorden. Vi må også ha forståelse for at det finnes mange lokale forskjeller, og at forutsetningene er ulike. Vi har tro på at vi ved å opprettholde og styrke eksisterende klubber og miljøer kan skape ringvirkninger som vil føre til økt aktivitet. For å få til det kan vi legge allerede etablerte aktiviteter til distriktene. For eksempel legge én av delene av Regionsmesterskapet i 2012 til Buskerud.. Også kan vi se på muligheter for å "henge" på flere aktiviteter på, for eksempel trenersamling, dommerkurs, sosialt samvær og så videre. Personlig må jeg vel innrømme at det var med blandede følelser jeg som lagkontakt for Høybråtens J97 tok på meg oppgaven som styreleder i OABBK etter en noe turbulent tid. Jeg hadde aldri klart denne oppgave uten den fantastiske innsatsen som de ansatte ved kretskontoret og mine kollegaer i styret har lagt ned sammen med en stor velvilje og dugnadsinnsats som jeg har møtt ute i klubbene.

4 Det har vært en glede og en stor berikelse å få lov til å bli kjent med dere alle. Og sist men ikke minst, så vil jeg få takke for at jeg har fått lov til å være en del av deres barns liv. På vegne av styret Marie Lyslid Styreleder ÅRSRAPPORT DOMMERKOMITEEN 2010 Dommerkomiteen har i sesongen 10/11 bestått at Chriss Brohaug samt leder Sturla Sand. Komiteen har gjennom sesongen avholdt tre aspirantdommerkurs samt et kretsdommerkurs. Det har vært en meget høy deltagelse på samtlige kurs og dette har blant annet generert åtte nye kretsdommere. Det har kun vært en kamp som har blitt avlyst grunnet dommermangel. Dette anser vi som meget bra med tanke på den store geografiske spredningen for våre kamper. Vi har sett en trend gjennom sesongen at få kamper blir dømt av bare en dommer og utviklingen her går i riktig retning. Samarbeidet mellom dommerkoordinator Chriss Brohaug og undertegnede har fungert meget bra og jeg vil si at det den gode kjemien oss i mellom er en av årsaken til årets gode resultater. OABBK har fått gode tilbakemeldinger på Brohaug sin tilgjenglighet og evne til å løse oppståtte problemer. Vi har allerede startet planlegningen av neste sesong og de utfordringene vi da står ovenfor. Utfordringen knyttet til kampavvikling i Vestfold og Buskerud er en av tingene det jobbes spesifikt med. Sturla B. Sand Leder Dommerkomiteen ÅRSRAPPORT SPILLERUTVIKLINGSKOMITEEN 2010 Da jeg tok over som leder i spillerutviklingskomiteen var første oppgave å finne kvalifiserte trenere til alle kretslagene. Odd Johansen (Ullern), Mads Vold (Sandvika) og Magnus Midtvedt (Asker) takket alle ja til hovedtreneransvar og har sammen med sine assisterende trenere løst arbeidsoppgavene på meget tilfredsstillende vis så langt. Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke Ellen Hamremoen(Ullern/OABBKJ95) og Kalle Ossiannillson (NBBF/OABBKG95) for innsatsen med 95-årgangen. Vi har fra og med høsten 2010 gradvis økt treningsmengden for lagene. Det har vært utfordrende å legge inn mer trening i forhold til slitasje på spillere og trenere, men alle involverte parter har tatt utfordringene knyttet til dette med et smil. Flere trenere har vært involverte i arbeidet med spillerne og vi har også fått inn egne økter med basistrening for alle spillerne i SPU-opplegget. Takk til Øystein M. Skipenes som har brukt mye tid og krefter på dette. Resultatmessig har dette vært et godt år for OABBK. Det internasjonale høydepunktet må sies å være da G96-kretslaget tok en oppsiktsvekkende 3.plass i Copenhagen Invitational Tournament 2010 (FIBA-turnering). Dragisa Azanjac (Sandvika) kom her på All Star Team. Under høstens talentleir i Bergen vant J96 sin klasse, J97 kom på 2.plass, G96 fikk 1.- og 2.-plass og det samme gjorde G97. Resultatene er meget tilfredsstillende og alle involverte aktører fra OABBK fortjener honør. Jeg mener resultatene vi sammen oppnår viser at klubbene i kretsen jobber godt med utvikling av sine talenter. Jeg er meget fornøyd med hvordan SPU-opplegget nå fremstår. Det er fortsatt knyttet utfordringer til kommunikasjon rundt våre aktiviteter samt tettere samarbeid med klubbtrenerne, men jeg føler likevel vi har tatt store steg i retning av et bedre totaltilbud til spillerne. Vi venter fortsatt på informasjon fra NBBF i forhold til ferdighetsstige og vil ta i bruk de retningslinjene vi der vil få så snart de er klare. I 2011 vil vi jobbe videre med det vi allerede gjør bra, men også spesielt med hvordan vi skal løse alle utfordringene knyttet til at vi nå blir en del av en større region. Fra og med høsten 2011 vil 98- årgangen innlemmes i vårt SPU-opplegg. Trenerne for lagene vil om kort tid presenteres og videre plan for årgangen legges ut på hjemmesiden(e).

5 Våren 2010: Lag Hovedtrener Assisterende trener G15 (95) Kalle Ossiannillson (NBBF) G14 (96) Axel Langaker (Sandvika) G13 (97) Mads Vold (Sandvika) J15 (95) Ellen Hamremoen (Ullern) Helene Staver (Ullern) J14 (96) Kristie Strøm Lie (Ullern) Karoline Fadnes (Ullern) J13 (97) Odd Johansen (Ullern) Høsten 2010: Lag Hovedtrener Assisterende trener G16 (95) Kalle Ossiannillson (NBBF) G15 (96) Axel Langaker (Sandvika) G14 (97) Mads Vold (Sandvika) Usman Munir (Ammerud) J16 (95) Ellen Hamremoen (Ullern) Helene Staver (Ullern) J15 (96) Magnus Midtvedt (Asker) Karoline Fadnes (Ullern) J14 (97) Odd Johansen (Ullern) Sigrid Toverud (Kolbotn) Aysun Erdogan (Centum Tigers) Turneringsresultater: Turnering Dato Klasse Resultat Århus Basketball Festival 31. mars- 3. april J15 (95) 3. plass Århus Basketball Festival 31. mars- 3. april J14 (96) 2. plass Copenhagen Invitational juni G15 (95) 8.plass Copenhagen Invitational juni G14 (96) 3.plass Dragisa Azanjac på All Star Team Nasjonal Talent Camp november J14 (97) 2.plass Nasjonal Talent Camp november J15 (96) 1. plass Nasjonal Talent Camp november J16 (95) 2. plass Nasjonal Talent Camp november G14 (97) 1. lag 1. plass Nasjonal Talent Camp november G14 (97) 2. lag 2. plass Nasjonal Talent Camp november G15 (96) 1. lag 1. plass Nasjonal Talent Camp november G15 (96) 2. lag 2. plass Nasjonal Talent Camp november G16 (95) 1. plass Axel Langaker Leder Spillerutviklingskomiteen

6 ÅRSRAPPORT UTDANNING 2010 Gjennomførte kurs: Kurstype Sted Når Ant Kursleder Klubbutvikling (Startmøte) Persbråten Januar 2010 Ragnhild Riis Klubbutvikling (Startmøte) Askim Januar 2010 Ragnhild Riis Klubbutvikling Kolbotn April 2010 Ragnhild Riis (Oppfølgingsmøte) Klubbutvikling Nittedal April 2010 Ragnhild Riis (Oppfølgingsmøte) Aktivitetsleder Bøler Mai Terje Melhus Aktivitetsleder Langhus Mai Terje Melhus Aktivitetsleder Kjelsås Juni Terje Melhus Trener 1 Farum, Danmark Juni Morten Thomsen Delkurs 2 og 3 (Praksis) Trener 1 Delkurs 4 (Generell del 1) Henrik Johansson Bergen November Simen Prestegård Sevde Yapici Styremedlem utdanning ÅRSRAPPORT SERIEKOMITEEN 2010 Vi har valgt å ta inn serieaktiviteten for mini og mikro under seriekomiteens rapport. Medlemstallet når vi ser det som kommer til å bli Region Øst (OABBK, Østfold og Buskerud kretser) etter hvert har en 1 % økning fra 2009 til Det er en økning i antall lag som avslutter sesongen i 2009/10 sammenlignet med 2009/10 på 14,5 % (fra 296 til 341 lag). Vi antar at dette skyldes at vi har tatt inn alle seriene til Buskerud krets og overgangen for minilagene til spill fire mot fire noen som gjør at klubbene ser muligheten til å melde på flere lag. Kjønnsfordelingen har i 2010/11 sesongen dreid i retning enda større gutteandel enn tidligere. 251 av 341 lag er nå guttelag som gir en andel på 73,6 %, mens det er 90 jentelag som gir en andel på 26,4 %. Tallene fra 2009/10 var 66,7 % gutter og 33,3 % jenter. For mini (U11 og U12) og mikro (U8 til U10) valgte vi i 2010/11 å gå over til den svenske modellen Easy Basket der lagene melder seg på til hver helg og lagene deles inn i divisjoner på hhv fire og fire lag på mikro samt tre og tre lag på mini der lagene spiller kamper på sitt ferdighetsnivå gjennom hele sesongen. Tilbakemeldingen fra miniguttelagene er at de ønsker å gå tilbake til seriespill fra 2011/12. Tanken er da å ha en A-serie på 10 lag, B-serie på 10-lag og resten av lagene i en C-serie. Det vil i tillegg bli arrangert seks Easy Basketrunder med plass til seksten lag. Her vil lag som ikke spiller seriespill bli tildelt plass før lag som spiller seriespill. For de andre klassene går man videre med Easy Basket. Man valgte seriemessig å dele den nye regionen i en østsone og en vestsone del omtrent midt i Oslo. Lagene i alderen U13 til U18 spiller en soneserie på høsten og de fire beste fra hhv øst og vest går videre til Region A og resten av lagene til Region B. De fire beste fra Region A går så videre til kretsmesterskapet i mai I G20 spilles det en serie på tvers av sonene. J18 og J20 ble på grunn av lite antall lag slått sammen til én serie. Erfaringene med sonespill uten A og B-serier på høsten og Region A og Region B på våren ble som forventet litt blandede. Det er litt stor nivåforskjell på lagene og det er noen trenere tross oppfordringer som ikke helt greier å besinne seg når et godt lag møter et mindre godt lag og vi har hatt noen

7 skrekkelige resultater. Til tross for dette så føler seriekomiteen at dette er en modell for framtiden med én liten endring for 2011/12. Nemlig at man i det minste på guttesiden der kampantallet er høyt nok lager en eliteserie med de seks beste lagene uavhengig av sone som spiller en serie gjennom hele sesongen, 3 runder gir 15 kamper/lag og 4 runder gir 20 kamper/lag. Dette gjør at man fjerner de beste lagene fra hver sone og jevner ut sonespillet. Man ønsker fortsatt å spille sonespill på høsten og regionsspill på våren. Én mulighet kan være at de tre beste fra eliteserien samt vinneren av Region A går til Regionssluttspillet. Vi komme opp med et regelverk til 2012/13 på om for eksempel ett lag skal rykke ned fra eliteserien og ett lag skal rykke opp fra Region A. En annen tanke seriekomiteen har er å innføre en regionscup for seniorlag som en handikapturnering når lag fra forskjellige divisjoner møtes for å jevne ut lagene. Man ser for seg å avslutte det hele med en basketballens dag på selveste valentinsdagen 14. februar med herre og damefinale samt masse aktivitet for barna på Oppsal Arena. Til slutt så er tanken for 2011 å dele regionsmesterskapet i to deler, U13 til U15 i én del og U16 til i U18 i en annen del. Dette av to grunner. Den første er at vi da får 13 og 14-årsklassene tidlig siden en del av disse spillerne fortsatt spiller fotball og dette starter rundt 1. mai samt at 15-åringene er konfirmasjonsgenerasjonen slik at det er greit å ha disse tidlig i mai også. Den andre grunnen er at med et mesterskap i ni klasser er dette blitt så stort at det kun er tre til fire steder vi kan arrangere det. Det ble for 2009/10 kåret 29 seriemestere og 11 kretsmestere. Serie Seriemester Kretsmester 1K Høybråten 2K Fjellhamar 3K Oppsal 2M Ullevål Hageby 3M Persbråten 4M Vålerenga 5M Hønefoss 6MA Oppsal 6MB Halden G20 Asker G13A Kjelsås Kjelsås G13B Ammerud G14A Nesodden Sandvika G14B Skjetten G15A Sandvika 1 Sandvika G15B Sandvika 2 G16A BK BK G16B Borgen G17 BK BK G18A Centrum Tigers Centrum Tigers G18B Kjelsås J14A Høybråten Bøler J14B Fredrikstad J16A Asker Asker J16B Toten J18/20A Centrum Tigers Hønefoss J18B Asker MG11 Sandvika MG12 Sandvika 1 MJ11 Kjelsås MJ12 Kjelsås Ingri Reithaug Leder Seriekomiteen

8 ÅRSRAPPORT REKRUTTERINGSKOMITEEN 2010 Arrangementer ut over seriespillet for mini og mikro. Arrangement Klubb Sted Dato Minijam (jenter) Bygdøy Bygdøyhus Januar Minijam (jenter) Kolbotn Greverud Januar Minijam (jenter) Bøler Bølerhallen April Minijam (jenter) Ullern Apalløkka Oktober Minijam (jenter) Asker Bøler November Komiteen ser utfordringen i det store volumet i kamper vi har nå, i underkant av 800 kamper i 2010/11, som gjør at det både i forhold til tilgang til idrettshaller og det praktiske med tanke på å redusere antallet helger barna slik at de spiller to til tre kamper hver kampdag gjør at vi er nødt til å spille på to til tre tverrbaner samtidig. Det har vært noen skader gjennom sesongen på grunn av kort avstand fra endelinjen til veggen. Komiteen ønsker å begynne å jobbe politisk med slike saker. Som en oppgradering for mini og mikro til kommende sesong ser komiteen muligheten for å ha en happening som start på sesongen der spillerne er inne i fire timer og får undervisning i hallen, mens trenerne og foreldrene får henholdsvis to timer med undervisning i hall og to timers møte om holdninger etc samtidig. Det vil være et krav om at alle lag som sender spillere MÅ sende minst én trener samtidig. Inge Bakke Leder Rekrutteringskomiteen ÅRSRAPPORT RESERVEFONDET 2010: Reservefondets styre har i 2010 bestått av: Petter Sveen, Bislett basket Thorunn G. Endreson, Ullern IF, basket Anya Sødal, Nordstrand BC Fondsforvaltning: Reservefondets styre forvalter kretsens reservefond, som til enhver tid skal holdes på min. kr ,-. Fondsstyret har funnet det riktig fortsatt å la fondets samlede midler stå til ordinær forrentning på høyrentekonto i BNbank ASA, som stadig viser seg konkurransedyktig på rente for denne type innskudd. Samlet renteavkastning var i 2010 på kr ,-. Innskuddsrenten på 2,80 %, fra første krone, har holdt seg uforandret. Fondsstyret har hatt ett møte i perioden hvor det ble fordelt midler til 14 tiltak for sesongen 10/11. Øvrig kommunikasjon har foregått pr. e-post.

9 Søker Formålsbeskrivelse Samlet budsjett Omsøkt beløp Innstilt beløp 1 Langhus Basketcamp 5.000, , ,- Langhushallen 2 Langhus Rekruttering , , ,- minibasketskoler 3 Bislet Rekruttering: Basketskole i Aktivitetsskolen 4 Bøler Jentebasketprosjekt Fokus: minoritetsjenter 5 Bøler Basketskole i uke 26 6 Bøler Rekruttering: Basketskole i Aktivitetsskolen 7 Nordstrand Rekruttering: Basketskole i Aktivitetsskolen 8 Lommedalen Innkjøp av 2 draktsett 9 Lommedalen Rekruttering: Basketskoler SFO 10 Lommedalen Basketmoro lørdager 11 Kjelsås Trenerutvikling: 4 trenersamlinger 12 Kjelsås Jeg kan! : Utvikle jentetrenere bl.a. ved mentorordning 13 Kjelsås Rekruttering: Kjelsås open : 14 Kolbotn Rekruttering: Basketskoler SFO 15 Kolbotn Mentorordning dommer- og trenerutvikling Bemerkninger 5.000,- Samarbeid Bislet,Centrum og Bygdøy , , ,- NBBFs satsningsområde , , , , , , , , , , ,- 0 Støtter ikke innkjøp av drakter. Kostnader i forbindelse med seriespill må dekkes av klubben , , , , , , , , ,- Positivt med store trenersamlinger. Savner et inntekts- budsjett. Kan kanskje samarbeide med NBBF? , , ,- NBBFs satsningsområde. Kan delta på tiltakene under pkt , , ,- Litt råflott med bærbart scoreboard , , , , ,

10 Tilskudd fra fondet: Iht. 3 i retningslinjene for reservefondet kan fondets midler og avkastning utover kr ,- deles ut til basketballfremmende tiltak etter søknad fra kretsens klubber. Anledning til å søke om tilskuddsmidler for sesongen blir avertert på kretsens nettsider. Tiltakene forutsettes gjennomført i løpet av sesongen 2011/12. Beløpet overføres til den enkelte klubb når tiltaket er dokumentert gjennomført. Denne dokumentasjonen må være sendt til kretsen før I motsatt fall bortfaller tilskuddet, og beløpet går inn i påfølgende sesongs tildelingsbeløp. Kretsen har ansvar for å besørge melding til hver klubb om tildelingen så snart vedtak om dette er fattet i fondsstyret og kretsstyret. Oslo, 21. februar 2011 Petter Sveen Thorunn G. Endreson Anya Sødal sign sign sign

11 OSLO OG AKERSHUS BASKETBALLKRETS RESERVEFONDET BNbank ASA Kontonr.: RESULTATREGNSKAP 2010 Inntekter Overført fra OABBK (bøter) ,23 Renteinntekter ,00 Sum inntekter ,23 Kostnader Tildeling Kjelsås IL, basket (27/1) ,00 Tildeling Kolbotn IL, basket (27/3) ,00 Sum kostnader ,00 Resultat ,23 BALANSE pr. 31.desember Eiendeler Bankinnskudd Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Avsetning tildelte bidrag Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 21. februar 2011 Petter Sveen Thorunn G. Endreson Anya Sødal sign sign sign

12 ÅRSREGNSKAP 2010 Konto Inntekter Budsjett 2010 Regnskap 2010 Noter 3130 Tilskudd Akershus Tilskudd NIF Tilskudd Oslo Tilskudd reise MVA kompensasjon Seriekontingent Bøter Overgangsgebyr Omberammingsgebyr Kretslag Egenandel Dommerregning Materiell Inntekter Bingo Sum Driftsinntekter Spillerutvikling Halleie Reiser OABBK dommere Reiser dommere andre kretser Premier KM avslutning Dommerutvikling Diverse dommerutgifter Kurs Miniturneringer Fremmedytelse og underentreprise Sum Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE Lønn Annen personalkostnad Sum Personalkostnader Leie lokaler Inventar Honorar Revisjon Honorar Regnskap Fakturering Kontorrekvisita Data NAIS Kopiering Aviser/Tidsskrifter Styre/komitéutgifter Telefon Porto Reisekostnad Diettkostnad Gave Ting Bank og kostnadgebyrer Sum DRIFTSKOSTNADER Sum Kostnader Annen renteinntekt Inntekt purregebyr Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat Resultat

13 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Noter Konto Navn Kommentar Tilskudd NIF Vi budsjetterte med kr i lønnstilskudd fra NBBF pga økte kostnader med regionaliseringsprosessen. Det var antydet av vi skulle få disse midlene, men ikke avtalt noe. Vi har ikke noe tilskudd fra NBBF til dette Seriekontingent Denne ligger over budsjett pga trekninger som gjøres etter trekkefrist, men før seriestart Materiell Salg av kampskjemaer Spillerutvikling Netto budsjettall i post 4020 minus post 3166 Tilskudd reise 3345 var kr Kretslag Egenandel Regnskapstallene i post 4020 minus post 3345 og post 3166 er kr Halleie Vi ligger under budsjett fordi vi har greid å være gjerrige på halltiden Dommerregning Reiser dommere andre kretser Reiser i Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark har vært viderefakturert til klubbene/kretsene Bøter Bøtene dekker dommerutgifter 4158 Diverse dommerutgifter klubbene har ved W.O Kurs Trener 1 kurs i København er grunnen til at denne gikk litt over budsjett Lønn Vi har 1,2 årsverk økning fra august Styre/komitéutgifter Totalt var det budsjettert kr på 7710 Ting disse to postene. De er regnskapsført sammen på post Reisekostnad Reiser gjennomført av de ansatte 7150 Diettkostnad KM avslutning Denne ligger over budsjett da vi valgte å premiere all star lag og MVP'er i klassene. I tilegg er halleien på Råholt relativt mye høyere enn i kommunale haller i Oslo

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING NBBF Region Øst 2011 1. Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode Leder Marie Lyslid Høybråten 2 år Nestleder Magne Flaskerud

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL. Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014

ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL. Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014 ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014 Klubbhus: 2013 har også vært ett år med mye dugnad, men nå står hele klubbhuset fredig. I 2etg er nå klubbstuen ferdig

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter...side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter...side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll og to representanter

Detaljer