ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012

2 ÅRSBERETNING NBBF Region Øst Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode Leder Marie Lyslid Høybråten 2 år Nestleder Magne Flaskerud Kolbotn 1 år Styremedlem (jentesatsning) Ingrid Reithaug Centrum Tigers 2 år (permisjon fra 1. februar) Styremedlem (spillerutvikling) Axel Langaker Sandvika 2 år Styremedlem (arrangement) Rune Landenget Sandvika 2 år Styremedlem (dommerutvikling) Sturla Sand Centrum Tigers 2 år 1. varamedlem til styret Jostein Syse Drammen 1 år 2. varamedlem til styret Till Schrader Drammen 1 år Revisor Thorunn Endreson Ullern 1 år Revisor Jon Flaaten Persbråten 1 år 1. Vararevisor Åge Damsgaard Bislet 1 år 2. Vararevisor Anders Nevland Larvik 1 år Marie Lyslid Høybråten 2 år VALGKOMITEEN: Leder: Mads Vold Kjelsås Medlem: Sevde Yapici Centrum Tigers 1 år 1 år RESERVEFOND: Leder: Petter Sveen Bislet 1 år Medlem (styrets representant): Rune Landenget 1 år ANSATTE: Daglig leder (100 %) Terje Melhus Kontormedarbeider (100 %) Kjartan Monsen Aktivitetskonsulent (100 %) Ragnhild Riis Til 8. august Aktivitetskonsulent (100 %) Torunn Ytrehus Fra 8. august Dommerkoordinator (100 % i sesongen) - Chriss Brohaug Innleid som konsulent Serieansvarlig (50 %) Morten Gjerde Fra 1. august

3 2. Organisasjon Nytt av i år var at regionstinget valgte leder og nestleder og fire styremedlemmer og to varamedlemmer og st styret konstituerte seg selv. Følgende oppgaver ble fordelt i styret: Spillerutvikling/Regionslag, Axel Langaker Dommerutvikling, Sturla Sand Jentesatsing, Ingri Beck Reithaug Arrangement, Rune Landenget Økonomi, Marie Lyslid Administrasjon/organisasjon, Magne Flaskerud Første sesong som Region har hatt mange utfordringer. Både økonomisk og rent praktisk. Halleien i Oslo økte med 50 %, samtidig som vi "mistet" egenkapitalen fra Buskerud Basketballkrets på drøyt kr Samtidig hadde vi bemannet opp på Regionkontoret med en 50 % stilling på seriespillet. Styrets fokus har derfor vært og holde kostnadene nede, samtidig som vi skulle ha god "kvalitet" på seriespillet og våre arrangementer. Det at vi har stor geografisk spredning har også vært en utfordring. Vi vil neste sesong foreta noen endringer som en følge av de erfaringene vi har gjort inneværende sesong. Blant annet vil flere arrangementer (EasyBasket) bli tildelt klubber. Prioritere lokale dommere pga reiseutgifter, innføre kursavgift mm Det ble i 2011 avholdt seks styremøter og behandlet 61 saker. 3. Administrasjon Regionskontoret har i 2011 bestått av Terje Melhus som Daglig leder i 100 % stilling, Ragnhild Riis som Aktivitetskonsulent i 100 % stilling (underlagt NBBF) fram til 8. august og Torunn Ytrehus fra samme dato, Chriss Brohaug som Dommerkoordinator i 100 % stilling i sesongen (innleid som konsulent), Administrasjonskonsulent Kjartan Monsen i 100 % stilling samt Morten Gjerde som serieansvarlig fra 1. august i 50 % stilling. 4. Økonomi Regnskapet viser er underskudd på kr På vegne av styret Marie Lyslid Styreleder

4 ÅRSRAPPORT SPILLERUTVIKLING 2011 Spillerutviklingskomiteen har i 2011 bestått av Mads Vold og undertegnede. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Magnus Midtvedt, Nanna Sand, Ellen Hamremoen og alle assisterende trenere for den solide innsatsen de har lagt ned for at 96-jentene skulle få et godt tilbud i spillerutviklingsprogrammet. 96-generasjonen er fra og med 2012 godt over til NBBFs landslagsprogram. I løpet av året som har gått har vi lagt ned mye tid og krefter på å videreutvikle spillerutviklingsprogrammet. Det sportslige tilbudet har blitt utvidet og spillerne har i løpet av 2011 trent og konkurrert mer enn noen gang tidligere. Spillere og trenere har vært veldig positive og villige til å bidra med mer tidsbruk, slik at vi har kunnet gjennomføre et omfattende program. Vi har fokusert enda sterkere på skillstrening i vårt spillerutviklingsarbeid i Spillerne har blitt loset gjennom en rekke grunnlegende øvelser som igjen skal gjøre dem til bedre individuelle basketballspillere. Vi har selvfølgelig ikke konkurrert mindre enn i fjor selv om vi har hatt større fokus på individuelle ferdigheter. Guttelagene har deltatt i Copenhagen Invitational U15 (96) -guttene forsvarte sin 3.plass i turneringen fra 2010 og viste nok en gang meget solide takter internasjonalt. En tett og jevn bronsefinale mot det engelske landslaget ble vunnet etter overtime. U14 (97) -guttene høstet veldig verdifull erfaring i samme turnering i 2011 og vi ser frem til å følge dem videre i 2012-utgaven av Copenhagen Invitational. Begge jentelagene våre deltok i Aarhus Basketball Festival U15 (96) jentene røk her ut i sin kvartfinale, mens U14 (97) jentene kjempet seg til en sterk 3.plass. Talentcamp-helgen i Apalløkka var for mange spillere og trenere ett av flere høydepunkter i årets SPU-sesong. I løpet av helgen bidro en rekke trenere, også mange som ikke jobber med jevnlig med regionslagene. Tusen takk for alle bidrag til at dette ble et vellykket arrangement for spillerne. Jeg er meget fornøyd med hvordan SPU-opplegget nå fremstår. Det er fortsatt knyttet utfordringer til kommunikasjon rundt våre aktiviteter samt tettere samarbeid med klubbtrenerne, men jeg føler likevel vi har tatt store steg i retning av et bedre totaltilbud til spillerne. Vi venter fortsatt på informasjon fra NBBF i forhold til ferdighetsstige og vil ta i bruk de retningslinjene vi der vil få så snart de er klare. I 2012 vil vi jobbe videre med det vi allerede gjør bra, men også spesielt med hvordan vi skal få gitt de unge spillerne i regionen riktig og viktig treningskvalitet. Trenerne for U14 (99) - lagene vil om kort tid presenteres og videre plan for årgangen legges ut på hjemmesiden(e). Våren 2011: Lag Hovedtrener Assisterende trener U16J (96) Nanna Sand U16G (96) Axel Langaker (Sandvika) Krister Bakken (DFI) U15J (97) Odd Johansen (Ullern) U15G (97) Mads Vold (Sandvika) Kjetil Andresen (Bøler) Høsten 2011: Lag Hovedtrener Assisterende trener U16J (96) Nanna Sand U16G (96) Axel Langaker (Sandvika) Krister Bakken (DFI) / Simen Anker-Olsen (Ullern) U15J (97) Odd Johansen (Ullern) U15G (97) Mads Vold (Sandvika) Kjetil Andresen (Bøler) U14J (98) Ellen Hamremoen (Ullern) Sigurd Bognæs (BK Miners) U14G (98) Ulf Landström (Høybråten) Niels Matthiessen (Kjelsås) / David Cox (Bærum Basket)

5 Turneringsresultater: Aarhus Basketball Festival 2011: U15J (96) Kvartfinale U14J (97) 3.plass Copenhagen Invitational Tournament 2011: U15G (96) 3.plass U14G (97) 6.plass Axel Langaker Styremedlem med ansvar for spillerutvikling ÅRSRAPPORT RESERVEFONDET 201: Reservefondets styre har i 2011 bestått av: Petter Sveen, Bislett basket Rune Landenget, styrets representant Fondsforvaltning: Reservefondets styre forvalter kretsens reservefond, som til enhver tid skal holdes på min. kr ,-. Fondsstyret har funnet det riktig fortsatt å la fondets samlede midler stå til ordinær forrentning på høyrentekonto i BNbank ASA, som stadig viser seg konkurransedyktig på rente for denne type innskudd. Samlet renteavkastning var i 2011 på kr ,-. Innskuddsrenten økte fra 2,8% til 3%, fra første krone, i løpet av året. På grunn av regionalisering av Basket-Norge ble reservefondets fremtid diskutert på klubbledermøtet i høst, og regionsstyret har jobbet med denne saken i løpet av året. Fondsstyret har for sesongen 2011/12 valgt ikke å utlyse midler, i påvente av instruks fra styret/regionstinget. Oslo, 21. mars Petter Sveen sign

6 NBBF Region Øst RESERVEFONDET BNbank ASA Kontonr.: RESULTATREGNSKAP 2011: Inntekter Renteinntekter ,00 Sum inntekter ,00 Kostnader Tildeling Bøler basket (26/1) 8.000,00 Tildeling Lommedalen IL, basket (14/2) 7.000,00 Tildeling Eidsvoll BBK (4/5) 5.000,00 Tildeling Langhus IL, basket (4/5) 4.105,00 Sum kostnader ,00 Resultat ,00 BALANSE pr. 31.desember Eiendeler Bankinnskudd Utestående fordringer (NBBF Region Øst) Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Avsetning tildelte bidrag Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 21. mars 2012 Petter Sveen sign

7 ÅRSREGNSKAP Spillerutvikling Halleie Reiser OABBK dommere Reiser dommere andre kretser Premier KM avslutning Dommerutvikling Diverse dommerutgifter Kurs Miniturneringer Sum Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE Konto Inntekter Regnskap 10 Budsjett 11 Regnskap 11 Noter Tilskudd MVA kompensasjon Seriekontingent Bøter Gebyr Regionslag egenandel Dommerregning Inntekter Bingo Sum Driftsinntekter Lønn, fremmedytelse og underentreprise samt annen personalkostnad Sum Personalkostnader Leie lokaler Inventar Honorar Revisjon Honorar Regnskap Fakturering Kontorrekvista Data Kopiering Aviser/Tidsskrifter Styre/komitéutgifter Telefon Porto Reisekostnad Gave Ting Bank og kostnadsgebyrer Sum DRIFTSKOSTNADER Sum Kostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Inntekt purregebyr Annen rentekostnad Netto finansposter ,55 Resultat

8 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Noter Konto Navn Kommentar/Sum Akershus Fylkeskommune Oppland Fylkeskommune Oslo Kommune Post Sluttoppgjør Buskerud Basketballkrets BU-midler Buskerud Basketballkrets NIF Seriekontingent Er over budsjett pga trekninger Dommerregning Motposter Diverse dommerutgifter Regionslag egenandel Netto budsjettert forbruk var posten ( ); sum Regnskapsmessig forbruk var kr Spillerutvikling Data Innkjøp av fotoutstyr, PC'er samt flere brukere

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012:

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012: ÅRSBERETNING 2012 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 1. Styrets sammensetning 1. januar 12. mars 2012: Leder: Nestleder: Økonomileder: Sportslig leder: Styremedlem: Varamedlem: Frank Westby, Ski Daniel Helland

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad Fokusområder Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Dette skal være med å

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE LAMBERTSETER BRYTEKLUBB Lambertseter Bryteklubb - Bryting Postboks 76 Lambertseter 1101 OSLO Epost: post@lambertseterbryteklubb.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE Sted: Marmorberget Grendehus Dato/ tid: torsdag

Detaljer