Curriculum Vitae. Arild Gjertsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Arild Gjertsen"

Transkript

1 Curriculum Vitae Arild Gjertsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning Greisdalslia 43, 8028 Bodø 8049 Bodø Tlf: Tlf: Dir tlf: Nasjonalitet: Norsk E-post: Født: 23. mai 1966 NØKKELKVALIFIKASJONER Regional og lokal utvikling Offentlig samhandling Internasjonal politikk UTDANNELSE Cand. Polit. (Statsvitenskap): : Universitetet i Nordland, PhD sosiologi, kursdel : Universitetet i Oslo, statsvitenskap hovedfag : HSN, Årsstudium i offentlig planlegging og administrasjon : HSN, Høgskolekandidat - organisasjon og administrasjon. ARBEIDSERFARING : Forsker, Nordlandsforskning : PhD-stipendiat, Høgskolen i Bodø 1997: Sekretær, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo : Seminarlærer, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo : Konsulent, Ung i Nord - prosjektet/barne- og familiedepartementet.

2 PUBLIKASJONER I UTVALG: RAPPORTER, UTREDNINGER O.L.: Ung i Nord: strategier og tiltak for ungdomsrekruttering. Utredning, Norge og Russland: fragmenterte pragmatikere? Miljøpolitikk og integrasjon i Barentsregionen. Hovedoppgave, Institutt for statsvitenskap, Ungdom i Vefsn. NF-notat 1002/98. Mot regionale utviklingsprogram? En ex ante evaluering av fylkenes kapittel 551- programmer for NF-rapport 2/98, sammen med Merethe Sollund og Åge Mariussen. Bygdepolitisk program i Nordland - en evaluering, sammen med Tone Magnussen. NFrapport 12/98. "Kommuneplanlegging og planveiledning i Nordland. En kartlegging av planaktiviteter og veiledningsbehov". NF-rapport 12/99. "Blir det arbeidsplasser av dette da, jenter?", NF-rapport 13/99, sammen med Pettersen, Alsos, Anvik og Ljunggren. "Realisere draumar, ikkje berre draume dei. Kartlegging av KRD si ungdomssatsing", NFrapport 23/2000, sammen med Magnussen, Brastad, Alsos og Ljunggren. "Å kunne eg fara frå Telemark. Evaluering av regionaletaten i Telemark fylkeskommune sitt internasjonale engasjement". NF-rapport 25/2000 sammen med Håkan Sandersen. "Evaluering av regionale utviklingsprogram i Norge", Nordregio R2000:5, sammen med Mariussen, Røiseland, Sandersen og Persson. Mellom statlig plankrav og kommunalt spelerom evaluering av kommunedelplanar for anlegg og område for idrett og friluftsliv. NF-rapport 1/2002, sammen med Tone Magnussen og Asbjørn Røiseland. Levekår og livskvalitet i Nordland Fylling (red.): NF-rapport 20/2002. Fra naboskap til ekteskap? Sammenslåing av Bodø og Skjerstad kommune. NF-rapport nr , sammen med Ole-Martin Elvehøi og Gisle Solvoll. Fra Vevelstad til Brønnøy? En utredning om kommunesammenslåing. NF-rapport nr , sammen med Ole-Martin Elvehøi. INTERREG IIIB Northern Periphery Mid-Term Evaluation. NF-rapport nr. 25, Sammen med Bjarne Lindeløv.

3 Gull av gråstein? Evaluering av prosjektet kommunehelsetjeneste og tjenesteyting i utkantkommuner. NF-rapport nr. 3, Sammen med Terje Olsen. Sammen står man sterkere men hvordan bør det gjøres? Vurderinger av kommunestruktur, samarbeid og sammenslåing i Vefsn, Hattfjelldal, Grane Hemnes og Leirfjord. NF-rapport nr. 2, Sammen med Bjørn Brastad, Gisle Solvoll og Roar Samuelsen. Fritt Fram i Oppland? En underveisevaluering av Fritt Fram- forsøket. NF-rapport nr. 7/2005. Kommunestruktur i Salten: Delutredning F Demokrati. NF-rapport nr. 5/2006. Styring og kontroll av kommunale selskap og foretak. NF-rapport nr. 18/2006, sammen med Knut Martinussen. Kommunale kontrollutvalg uavhengighet eller flertallsdiktatur. NF-rapport nr. 4/2007 Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer. NF-rapport nr. 6/2011. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap. NF-rapport nr. 9/2011, sammen med Sissel Ovesen og Wenche Rønning. Interkommunalt tilsyn? En utredning om etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten. NF-rapport nr. 5/2012, sammen med Gunn Elin Fedreheim. «Interkommunalt samarbeid: Konsekvenser, muligheter og utfordringer». Stavanger: IRISrapport 2013/008. Sammen med Einar Leknes, Ann Karin Tennås Holmen, Bjarne Lindeløv, Jacob Aars, Ingun Sletnes og Asbjørn Røiseland. «Verdiskaping i randsonen av norske verneområder lokale og regionale praksiser». Bodø: NF-rapport nr. 3/2013. Sammen med Ingrid Bay-Larsen, Hogne Øian, Tone Magnussen, Oddgeir Andersen og Thomas Johansen. «Smart 4H. Forslag til Smart Spesialisering for Nordland». Bodø: NF-rapport nr. 4/2013. Sammen med Åge Mariussen, Jon P. Knudsen, Jarle Løvland og Bjarne Lindeløv. «Parlamentarisme i norske byer og fylkeskommuner i sammenlignende perspektiv». UiNrapport nr Sammen med Hans Petter Saxi, Oddbjørn Bukve, Annelin Gustavsen og Arthur Langeland.

4 ARBEIDSNOTATER OG KORTERE ARBEIDER: Ungdom og regional balanse. Kultur-kontakt, nr 4, Kulturtiltak: distriktenes ungdomspolitiske svøpe? Kultur-kontakt nr.1, Distriktene tappes. Storbyens ungdomsproblem er distriktenes utfordring. Plan og Arbeid, nr. 1, Ungdom og regionalpolitikk. NF-artikkel 2002/98. Regionale utviklingsprogram utvikling og utfordringer. NF-arbeidsnotat 1028/98. Regionale utviklingsprogram utvikling og utfordringer. NF-arbeidsnotat 1024/99. "Ny kommunestruktur for Vesterålen? : en drøfting av alternative modeller". NFarbeidsnotat 1036/98. Status i regionaliseringsdebatten. NF-arbeidsnotat nr. 1005/2005. Partnerships out of Step? Artikkel i Östhol & Svensson: Partnership Responses Regional Governance in the Nordic States. Nordregio R2002:6. POENGIVENDE ARTIKLER/PUBLIKASJONER Ikke-planlegging som planstrategi statlig standardisering og lokalt handlingsrom. Artikkel i Finstad, N. og N. Aarsæther (red.): Utviklingskommunen. Kommuneforlaget Europeanization and beyond - regional development through partnership in Norway and Denmark. Artikkel i The Nordic Regions and the European Union, Aldershot: Ashgate Publishing, Sammen med Henrik Halkier. Regional utvikling og partnerskap et komparativt blikk på norske og danske erfaringer. I Amdam R. og O. Bukve: Det regionalpolitiske regimeskiftet tilfellet Noreg. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, Sammen med Henrik Halkier. Gjertsen, A. (2013): Legitimacy in interlocal partnerships. Balancing Efficiency and Democracy. Urban Studies. DOI: /

5 UNDERVISNING: Gjesteforelesninger ved Bodø lærerhøgskole (kulturfag) Seminarer i politisk teori, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Forelesninger i statsvitenskap ved Høgskolen i Bodø. (Statsvitenskap og sosiologi). 1997/98. Forelesninger i internasjonal politikk (Internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk), Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland (Statsvitenskap, bachelor) Forelesninger i internasjonal politikk (Internasjonale regimer i nordområdene), Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland (Statsvitenskap, master) Studieansvarlig internasjonal og komparativ politikk II (Statsvitenskap), Høgskolen i Bodø Studieansvarlig, kommunal miljø- og ressursforvaltning, Høgskolen i Bodø (Kommunalkandidatstudiet) og Studieansvarlig internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk (Statsvitenskap), Høgskolen i Bodø SENSURARBEID: Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland PO 201: Internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk: 1999, PO 113: Globalisering og internasjonal politikk: PO 101: Offentlig politikk og administrasjon: (klagekommisjon). Statsvitenskap grunnfag: PO 106: Norwegian Politics and Society: : Political Science: OR 2235: Kommunal planlegging og miljøforvaltning: : Kommunal ressurs- og miljøforvaltning: Statsvitenskap mellomfag: BCS105X: Samfunnsvitenskap og nordlige studier: Masteroppgave i Politikk og Samfunn (2013) (1) IN120S: Internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk (klagekommisjon) ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode 2014-

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2013 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 PROSJEKTAKTIVITETER

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no Årsmelding 2003 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005-2010

Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005-2010 Hilde Zeiner Gro Sandkjær Hanssen Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005-2010 Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Ørnulf Seippel. ornulf.seippel@nova.no, ornulf.seippel@gmail.com. home.vikenfiber.no/seippel. 2009-2010 Forsker II, Institutt for samfunnsforskning.

Ørnulf Seippel. ornulf.seippel@nova.no, ornulf.seippel@gmail.com. home.vikenfiber.no/seippel. 2009-2010 Forsker II, Institutt for samfunnsforskning. Curriculum Vitae Personlige opplysninger Navn E-postadresse(r) Hjemmeside Ørnulf Seippel ornulf.seippel@nova.no, ornulf.seippel@gmail.com home.vikenfiber.no/seippel Ansettelsesforhold 2010-dd. 2010-dd.

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Curriculum vitae Terje P. Hagen

Curriculum vitae Terje P. Hagen Curriculum vitae Terje P. Hagen Date: July 2014 Born: February 15, 1957 Place: Haram, Norway Nationality: Norwegian Marital status: Married, 3 children Address (office): Department of Health Management

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 INNHOLD. Bakgrunn Side 2. 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2. 3. Personell... Side 6. 4. Organisasjon... Side 7. 5 Regnskap.

ÅRSMELDING 2006 INNHOLD. Bakgrunn Side 2. 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2. 3. Personell... Side 6. 4. Organisasjon... Side 7. 5 Regnskap. ÅRSMELDING 2006 INNHOLD 1. Bakgrunn Side 2 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2 3. Personell... Side 6 4. Organisasjon... Side 7 5 Regnskap. Side 8 6. Publikasjoner og presentasjoner.. Side 9 1. BAKGRUNN

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et nytt masterprogram ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. OPPSTART oktober 2015 Velkommen til en innovativ læringsreise

Detaljer

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30. 31. oktober Spor 1 Samhandling Disposisjon To utgangspunkt Samordning og samarbeid begrepene

Detaljer

Rapport Del 1 fra Forskerprosjektet i VRI Nordland INNOVASJON GJENNOM SAMHANDLING. En komparativ studie av næringsklyngene i VRI Nordland

Rapport Del 1 fra Forskerprosjektet i VRI Nordland INNOVASJON GJENNOM SAMHANDLING. En komparativ studie av næringsklyngene i VRI Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1010/2009 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 102 Prosjekt nr: 1132 Prosjekt tittel:

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fornying av fylkeskommunal forvaltning- og samhandlingspraksis for bærekraftig havbruk (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES493685 Prosjektnummer: -1 Søker Prosjektansvarlig

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING KNUT AARSLAND... 1 OLAV MARTIN BAKHEIM... 2 ARNT NARVE BORDAL... 2 GEIR FISKNES... 3 ARVID HAMMER... 4 JORUNN GRANDE...

Detaljer