Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Saksnr Tittel Saksliste 024/15 Godkjenning av møteprotokoll /15 Meldinger 026/15 Søknad om oppføring av bauta på kommunens eiendom ved Tobias jorde 027/15 Søknad om skjenkebevilling Birkekroa AS 028/15 Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder 029/15 Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning: 030/15 Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes 031/15 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune 032/15 Årsregnskap i Birkenes kommune /15 Hovedplan vann og avløp 034/15 Høydebasseng Natveitåsen plassering og oppstart 035/15 Tilskudd til Gummibåtfestivalen Tillegg /15 Status mobil- og bredbåndsutbygging Tillegg

2 Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 024/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. 1T Saksnummer Tittel 1 Notat vedr. oppfølging barnevern. 2 Høringssvar - Regional transportplan Agder

5 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K2 - C55 10/2427 Søknad om oppføring av bauta på kommunens eiendom ved Tobias jorde Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til at Birkenes historielag kan føre opp en bauta av Nils Nilsen Haabesland Enge på Birkenes kommunes eiendom ved Tobias jorde. 1T Søknad om oppføring av bauta på kommunens eiendom Info om Nils Nilsen Haabesland Enge Situasjonskart med plassering av bauta Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Birkenes historielag søker kommunen om å sette opp en bauta av Nils Nilsen Haabesland Enge på kommunens grunn ved Tobias jorde. Det er ønske om å plassere bautaen på området mellom frisørsalongen Tingeling og Coop Xtra (se vedlagt kart). Vurdering Administrasjonen er positiv til at historielaget får mulighet til å sette opp en bauta av Haabesland Enge på Birkeland. I utgangspunktet ser administrasjonen heller ikke noen utfordringer med at bautaen blir plassert på kommunens eiendom i sentrum. Imidlertid ser administrasjonen det som nødvendig at kommunestyret tar stilling til tiltaket og gir tillatelse til plassering, da dette gjelder en plassering i et område som er viktig for den videre utviklingen av Birkeland sentrum.

6 Anbefaling Det anbefales at det gis tillatelse til å sette opp en bauta av Nils Nilsen Haabesland Enge på området vist i vedlagt kart. Det gjøres samtidig oppmerksom på at området er under utvikling og at bautaens fremtidige plassering derfor ikke kan garanteres.

7 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 027/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K2 - U63, K3 - &18 12/607 Søknad om skjenkebevilling Birkekroa AS Administrasjonens forslag til vedtak: A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) fra kl 16:30 til kl 23:00 mandag tom torsdag, fra kl fredag, fra kl søndag, mens for lørdag fra kl 12-02:00 for drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og fra kl 13-02:00 for drikk og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) for Birkekroa AS org.nr B. Driftskonsept: Pub C. Styrer og stedfortreder godkjennes i.h.h.t. innsendte søknader. D. Bevillingen gjelder fram til E. Internkontrollsystem etter alkohollovens forskrift kap 8 skal være oppdatert og tilgjengelig for kontroll til enhver tid. G. Bevillingen må utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne, samt rusmiddelpolitisk handlingsplan til enhver tid er oppfylt, og for øvrig utøves på en forsvarlig måte. F. Lokalet må godkjennes av KBR og det må ikke være gjennomgang fra Grillen storkiosk til Birkekroa Bevillingen gis under forutsetning av at det ikke fremkommer merknader til søknaden fra Politiet, Skatteetaten og NAV.

8 Tjenesteutvalget - 027/15 Tjen - behandling: Forslag fra Signy Aas Anderassen Krf: Det gis ikke skjenkebevilling til Birkekroa AS. Begrunna Krfs restritikke akloholpolitikk, spesielt helsemessig, sosialt og kriminal politisk. Det er trolig det beste forebyggende rusmiddelpolitisek virkemidlet vi har, da all forskning viser at økt tilgjengelighet gir økt forbruk. I rusmiddelpolitisk handlingsplan fra 2013 vedtatt av kommunestyret - står det at det ikke skal gis skjenkebevilling til lokaler som ligger i nærheten av trafikkknutepunkt og barnehager (som eks). Birkekroa ligger like ved Tomta som er trafikkknutepunkt, og Birkeland barnehage. Dette burde kvalifisere klart for skjenkeforbud. Tjen - vedtak: A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) fra kl 16:30 til kl 23:00 mandag tom torsdag, fra kl fredag, fra kl søndag, mens for lørdag fra kl 12-02:00 for drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og fra kl 13-02:00 for drikk og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) for Birkekroa AS org.nr B. Driftskonsept: Pub C. Styrer og stedfortreder godkjennes i.h.h.t. innsendte søknader. D. Bevillingen gjelder fram til E. Internkontrollsystem etter alkohollovens forskrift kap 8 skal være oppdatert og tilgjengelig for kontroll til enhver tid. G. Bevillingen må utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne, samt rusmiddelpolitisk handlingsplan til enhver tid er oppfylt, og for øvrig utøves på en forsvarlig måte. F. Lokalet må godkjennes av KBR og det må ikke være gjennomgang fra Grillen storkiosk til Birkekroa Bevillingen gis under forutsetning av at det ikke fremkommer merknader til søknaden fra Politiet, Skatteetaten og NAV.

9 Avstemming: Administrasjonens forslag : 7 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak og 2 stemmer for Aas Anderassens forslag Saksopplysninger/ Bakgrunn Vi har mottatt søknad fra Birkekroa AS v/ Bodil Bygland org.nr om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk, gruppe 1, 2 og 3 inntil 60 volumprosent alkohol. Konseptet er pub som vil satse på mindre konserter og tilstelninger i helgene, målet er å tiltrekke seg et litt voksent publikum. Det vil også bli vist fotballkamper og andre type sport på storskjerm samt ha faste kvelder med quiz. Birkekroa er en nyetablering og etablerer seg tidligere lokale til Birkeland Kro, på baksiden av Grillen storkiosk, som ligger ved Birkeland barnehage og Tomta. Skjenkestedets daglige leder/økonomiske ansvarlig/bevillingshaver og styrer er: Bodil byggland Stedfortreder er Nina Bygland. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven. Det søkes om åpningstider og skjenketider fra kl fom søndag tom torsdag og fra kl 12-02:00 fredag og lørdag Lokalet er godkjent som serveringssted hht plan- og bygningsloven Det søkes om 63 sitteplasser. Antall sitteplasser må godkjennes av Kristiansand brann og redning. Lokalet er i tilknytning til Grillen Storskiosk. Det må ikke være gjennomgang for publikum mellom lokalene. Vurdering / Anbefaling Alkohollovens 1.7a anbefaler at kommunen legger vekt på antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig i sin vurdering om bevilling bør gis. Andre lokale hensyn kan begrunne at søknaden avslås eller innvilges. Plassering i nærheten av offentlig strand, kirke, barnehage og andre offentlige bygninger kan begrunne et avslag. Kommunestyret rullerte rusmiddelpolitiskplan i sak 017/13. Planen setter ingen begrensninger på antall skjenkesteder, men legger føringer på konsepter : Spiserestauranter (herunder regnes ikke gatekjøkken) Barer og puber

10 Diskotek og restaurant med dans Utendørs serveringsareal Selskapslokaler (kun til sluttede selskap) Lokalet skal ikke ligge i nærheten av trafikknutepunkt, skoler og barnehager Bevillingen gjelder kun i Birkenes kommune Bevillingshaver skal ikke tillate noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes alkohol Kommunestyret vedtak i ruspolitiskhandlingsplan av 2013 vilkår om at det skal ikke gis skjenkebevilling til lokaler som ligger i nærheten av trafikknutepunkt, skoler og barnehager. Da lokalet til Birkekroa ligger rett ved Tomta og i nærheten av Birkeland barnehage, har vi sett på om vilkåret om trafikknutepunkt og barnehage i rusmiddelpolitisk handlingsplan vil komme til anvendelse. Beliggenheten rett ved Tomta er meget sentralt på Birkeland. Det er lett tilgjengelig til fots og med tilgang til offentlig transportmidler i middelbar nærhet. Lokalet har utgang mot sidevei som er enveiskjørt. Det ligger også i forutsetningen til alkoholloven at bevillinghaver ikke skal overskjenke gjestene. Vi kan ikke se at det er noen umiddelbar fare for liv og helse med fortsatt å ha skjenkested her. Kommunene har heller ikke, så lenge Birkeland kro ble drevet, mottatt negative tilbakemeldinger i den forbindelse. Når det gjelder nærheten til Birkeland barnehage, vurderer administrasjonen dette som et mer aktuelt vilkår, og vi anbefaler at skjenketidene mandag til fredag settes etter at barnehagen er stengt. Søknaden er videresendt politiet, skatteetaten og NAV med ønske om uttalelse innen 4.mai pga endelig behandling i kommunestyret 12. mai. Uttalelsene vil bli ettersendt så snart de foreligger Bevillingen gis derfor med forbehold om at Politiet, Nav og skatteetaten ikke har merknader til søkerne eller søknaden.

11 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 028/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Merete Holtan Birknes K1-147, K2 - X20, K2 - K23 15/957 Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder Administrasjonens forslag til vedtak: Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder vedtas. 1T Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder Saksopplysninger/ bakgrunn: Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand har etter reglene i Kommunelovens 27 opprettet et samarbeid ved akutt forurensing under navnet «Midt-Agder interkommunale utvalg mot akutt forurensing (Midt- Agder IUA). Dersom en akutt forurensningssituasjon inntreffer er det i hovedprinsipp forurenser som er ansvarlig for å rydde opp. Dersom situasjonen er slik at forurensingen ikke kan håndteres av skadevolder/ eier, inntrer et ansvar for kommunen. I hovedsak er det det lokale brannvesen som vil lede og representere kommunen i en akutt forurensningssituasjon. Ved forurensingstilfeller som er større enn det med rimelighet kan forventes at en enkelt skadevolder eller kommune kan håndtere, kan Midt-Agder UIA overta ansvaret for aksjonen. Overtakelsen av aksjonen skjer etter anmodning fra underliggende virksomhet/ organ. Kommunene er iht. lovgivningen pålagt å ha en beredskapsplan dersom det oppstår en akutt forurensningssituasjon. Det er brannsjefen i KBR, sammen med representanter fra kommunene i Midt-Agder UIA, som har utarbeidet beredskapsplanen. Formålet med beredskapsplanen er å sikre at kommunen har et effektivt reaksjonsapparat i tilfeller av ukontrollert utslipp av oljeprodukter og kjemikalier på land og nær kystsone. Dette i samsvar med

12 bestemmelsene i Forurensingsloven. Beredskapsplanen fremlegges og godkjennes av det enkelte kommunestyre/bystyre.

13 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Halvor Nes K2 - U01, K3 - &13 14/653 Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning: Utviklingsprogram for byregioner fase 2 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret anbefaler at Birkenes kommune sammen med de øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet søker om deltakelse i fase 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner. 2. I henhold til utlysningens krav, tar kommunestyret til etterretning at den felles søknaden fremmes av Kristiansand kommune. 1T KMD2 søknad Formannskapet - 020/15 FM - behandling: Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: 1. Kommunestyret anbefaler at Birkenes kommune sammen med de øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet søker om deltakelse i fase 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner. 2. I henhold til utlysningens krav, tar kommunestyret til etterretning at den felles søknaden fremmes av Kristiansand kommune.

14 Link til andre dokumenter Saksopplysninger/bakgrunn: Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har i 2014 deltatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) utviklingsprogram for byregioner fase 1. Programmets formål er å bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland, og styrke regional vekstkraft med sikte på utvikling i regionen som helhet. Gjennom prosjektet har det blitt utviklet, forankret og vedtatt en felles Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen og oppfølgende handlingsplaner for hver kommune. Prosjektdeltakelsen var også grunnlag for omfattende forankringsarbeid i kommunene og blant regionens øvrige næringsaktører. Dette har ført til sterk eierskap til planen hos bidragsyterne og har på denne måten bidratt til å styrke næringssamarbeidet i Kristiansandsregionen. I februar 2015 lyste KMD ut inntil 91,5 millioner kroner til fase 2 av utviklingsprogrammet for byregioner for perioden Formålet med fase 2 er at deltakerne skal komme fram til og iverksette lokalt forankrete strategier og tiltak innenfor et tema/samfunnsområde med utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen. Knutepunktets kommuner kan således søke om støtte for implementering av strategisk næringsplan og fellestiltak i handlingsplanene. Disse ble utarbeidet på bakgrunn av tema som skal fremme det økonomiske samspille og veksten i regionen. Det vil legges vekt på næringssamarbeidet mellom kommunene, samt samarbeidet med regionens øvrige næringsaktører. Anbefaling Det anbefales at Birkenes kommune sammen med de øvrige Knutepunktkommunene søker om deltagelse i fase 2 av utviklingsprogram for Byregioner.

15 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 023/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K1-216, K3 - &17 12/150 Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune godkjenner «Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes kommune» som den foreligger 1T MLD sak nr Kontrollutvalgets årsmelding Birkenes docx Formannskapet - 023/15 FM - behandling: Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: Birkenes kommune godkjenner «Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes kommune» som den foreligger Link til andre dokumenter

16 Saksopplysninger: Birkenes kommune - kontrollutvalget behandlet i møte sak 4/15. Følgende vedtak ble fattet: Vedtak i Birkenes kommune - kontrollutvalget Forslag til «Årsmelding kontrollutvalget i Birkenes kommune» godkjennes som den foreligger. Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner «Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.»

17 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Administrasjonsutvalget PS 024/15 Tjenesteutvalget PS /15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS /15 Eldrerådet PS /15 Råd for funksjonshemmede PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /880 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune Administrasjonens forslag til vedtak: Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for T Årsberetning Birkenes kommune 2014 Tertialrapport Birkenes- gjeld fra Gabler - 3 tertial 2014 Avkastningsrapport 3. tertial 2014 KOSTRA ananlyse Regnskapsåret revisors oppsummering Tjenesteutvalget - 024/15 Tjen - behandling: Tjen - vedtak: Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for Avstemming: Enstemming 9 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak

18 Formannskapet - 024/15 FM - behandling: Rådmann Gro Anita Trøan besvarte spørsmål. Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for Bakgrunn: Forskrift om årsregnskap og årsberetninger for kommuner og fylkeskommuner: «10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.»

19 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 019/15 Eldrerådet PS /15 Råd for funksjonshemmede PS /15 Tjenesteutvalget PS /15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Administrasjonsutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /880 Årsregnskap i Birkenes kommune 2014 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,66 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i Merforbruket i 2013 på kr ,35 dekkes av disposisjonsfondet i regnskapet for T Del 1 Økonomiske oversikter og noter Revisors beretning 2014 Del 2 Driftsregnskap Del 3 Investeringsregnskap Del 4 Balanse Melding om vedtak sak nr Kontrollutvalget Årsregnskap og årsmelding 2014 for Birkenes kommune Tjenesteutvalget - 025/15 Tjen - behandling:

20 Tjen - vedtak: 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,66 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i Merforbruket i 2013 på kr ,35 dekkes av disposisjonsfondet i regnskapet for Avstemming: Enstemming 9 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak Formannskapet - 025/15 FM - behandling: Rådmann Gro AnitaTrøan besvarte spørsmål. Ordfører informerte om at i formannskapets møte 10. juni. Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,66 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i Merforbruket i 2013 på kr ,35 dekkes av disposisjonsfondet i regnskapet for Saksopplysninger: Brutto driftsresultat i 2014 ble negativt med kr ,62

21 Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr ,00 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,66. Langsiktig investeringsgjeld er på kr pr Kontrollutvalget (KU) har behandlet årsregnskapet for Birkenes kommune for 2014 den KU har avgitt følgende uttalelse: Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Arendal Revisjonsdistrikt IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors oppsummering(regnskapsåret2014). Birkenes kommunes årsregnskap viser til fordelig drift og et regnskapsemessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet viser et resultat i balense, med udisponert/udekket beløp på kr 0. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler. Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Birkenes kommune for 2014 og slutter seg til revisors beretning av Bakgrunn Birkenes kommune har en anstrengt økonomi og går inn i 2015 med høy risiko. Det vil derfor være fornuftig å sette det regnskapsmessige midreforbruket på disposisjonsfond for å kunne dekke eventuelle uforutsette kostnader eller reduserte inntekter i årene som kommer. En del av investeringsprosjektene har ikke hatt bevilgningsramme eller er overskredet i sin ramme i Dette er investeringer kommunen har sett seg nødt til å ta pga. tidligere inngåtte avtaler, uforutsette kostnader og for å få fullført innføringen av eiendomsskatt. Flere prosjekter i 2014 er imidlertid utsatt til senere år og det synes fornuftig å omdisponere de ledige prosjektmidlene til dem

22 som har underdekgning. Kommunen hadde et regnskapsmessig merforbruk i 2013 på kr ,35 som har stått udekket. Disposisjonsfondet var på kr ,32 ved utgangen av Ved å disposisjonsfondet til å dekke det regnskapsmessige merforbruket i 2013, utgjør disposisjonsfondet kr ,97 eksklusiv mindreforbruket i Anbefaling Mindreforbruket i Birkenes kommune på kr ,66. settes på disposisjonsfond. Investeringsprosjekter uten bevilgning dekkes av ikke igangsatte prosjekter i Disposisjonsfondet brukes til å dekke merforbruket i 2013.

23 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS /15 Kommunestyret PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell L. Andersen K1-250, K3 - &40 13/3774 Hovedplan vann og avløp Administrasjonens forslag til vedtak: Forslag til hovedplan legges til grunn for utvikling av vann- og avløpsanlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden og oppdateres etter behov fortrinnsvis i forbindelse med budsjett og økonomiplan. 1T Hovedplan vann og avløp sammendrag Tjenesteutvalget - 020/15 Tjen - behandling: Teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål Enstemmig, 8 stemmer for administrasjonens forslag. Tjen - vedtak: Forslag til hovedplan legges til grunn for utvikling av vann- og avløpsanlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden og oppdateres etter behov fortrinnsvis i forbindelse med budsjett og økonomiplan.

24 Formannskapet - 015/15 FM - behandling: Teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte. Forslag fra ordfører: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00. Enstemmig, 9 stemmer for ordførers forslag. FM - vedtak: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00. Formannskapet - 026/15 FM - behandling: Audun Bergvik fra Aprova AS, teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte og besvarte spøsmål. Forslag fra ordfører: Saken utsettes og tas opp til behandling i møte 6. mai 6 stemmer for og 1 stemme mot utsettelsesforslaget. FM - vedtak: Saken utsettes og tas opp til behandling i møte 6. mai. Kommunestyret - 021/15 KS - behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes til møte Kommunestyret innkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Enstemmig, 20 stemmer for utsettelsesforslaget.

25 KS - vedtak: Forslag fra ordfører: Saken utsettes til møte Kommunestyret innkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Enstemmig, 20 stemmer for utsettelsesforslaget. Formannskapet - 021/15 FM - behandling: Over.ing Kjell L Andersen informerte og besvarte spørsmål. Administrasjonen vil komme tilbake med utfyllende opplysninger ang hovedledning til Tveide og Mollestad FM - vedtak: Forslag til hovedplan legges til grunn for utvikling av vann- og avløpsanlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden og oppdateres etter behov fortrinnsvis i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Saksopplysninger: Planen gir en god oversikt og et presist bilde på de investeringer som må gjøres de nærmeste årene. Nye felt til bolig og industri krever «større dimensjoner og volum, samt høyere trykk». Det hele må sees i sammenheng med at våre rør og anlegg er «gamle» og modne for utskifting og fornying. I tillegg til slitasjen på rør og anlegg, har vi for liten kapasitet på vannforsyningen. Sikkerhetsvolum i nåværende basseng er kritisk lavt og levering til de høyeste boliger må forbedres.

26 Det er sannsynlig at plan vil bli endret dette pga. nye behov og krav. Vi legger derfor opp til en årlig revisjon og behandling av planen. Bakgrunn Planen er utarbeidet av Aprova AS, samme firma som vi har rammeavtale med. Arbeidet er gjort i samarbeid med de ansatte på teknisk drift. Planen har vært et savn særlig de siste årene på grunn av veksten over flere år.. Vurdering Utviklinga og bosetting på Birkeland har vært i vekst de siste tiår. Våre hovedanlegg vannverk, renseanlegg og ledningsanlegg er fra -70/-80 tallet og bærer preg av det. Vi har fornyet noe de siste årene, men takten og volumet må økes. Økningen av bl.a bassengvolumet er nødvendig for å bedre sikkerheten ved brann eller ledningsbrudd. Sanering av ledninger er nødvendig for å redusere lekkasjer og redusere «aldringen». Vårt vannverk stod ferdig 1979 og leverer vann med høy kvalitet. Mengden er tilfredsstillende, bortsett fra «den tørre sommer». Da går produksjonen for fullt restriksjoner må innføres. Forbedret kapasitet og bassengvolum vil bli realisert de nærmeste årene. Vårt renseanlegg er fra 1983 og kan vise til svært gode resultater mht fosforfjerning. Driftsoperatørene gjør en flott jobb! Men kravet til fjerning av organisk stoff oppfylles ikke. Renseprosessen og betydelig innlekk er sannsynlige årsaker. Tiltakene i planen finansieres gjennom gebyrinntekten og selvkostberegningen legges til grunn for fastsettelsen av gebyrene. Foreslåtte tiltak vil gi en gebyrøking på 400 kr tilsvarende ca 6% fram til 2018 Anbefaling Vedlagte hovedplan legges til grunn for utviklinga av vann og avløps anlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden For perioden er planen konkret og foreslår tiltak for oppgradering av vann og avløpsanleggene. Summen av investeringene i denne perioden er beregnet til ca 28 mio NOK. Gebyrendringen i denne periode vil bli ca 6%.

27

28 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 019/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS /15 Kommunestyret PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell L. Andersen K2 - L81 15/460 Høydebasseng Natveitåsen plassering og oppstart Administrasjonens forslag til vedtak: I tråd med hovedplan for Vann og avløp etableres nytt høydebasseng i Natveitåsen, og investeringsprosjektet igangsettes med en totalramme på kr 9,4 MNOK. Forutsetninger: 1. I vedtatt budsjett /ØP er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i Prosjektet finansieres med gebyrinntekter innenfor selvkostområdet vann og avløp i tråd med budsjett og ØP Forprosjekt datert 1.mars 2015 legges til grunn for videre prosess for etablering av høydebassenget. 4. Eksisterende rammeavtale benyttes for nødvendig bistand i prosjektet. 5. Administrasjonen utarbeider grunnlag for utsending av anbudsdokumenter i løpet av juni 2015 og fremforhandler avtale for lokalisering basert på anbefaling i forprosjekt. 6. Forventet drifts-start av nytt høydebasseng er mars T Forprosjekt basseng Natveitåsen Forprosjekt høydebasseng Natveitåsen

29 Tjenesteutvalget - 019/15 Tjen - behandling: Teknisk sjef informerte. Høyre v/leder Gunnar Høygilt foreslo at saken ble utsatt og redegjorde for utsettelsesforslaget. 5 stemmer mot og 4 stemmer for utsettelsesforslaget. Enstemmig 9 stemmer for administrajonens forslag. Tjen - vedtak: I tråd med hovedplan for Vann og avløp etableres nytt høydebasseng i Natveitåsen, og investeringsprosjektet igangsettes med en totalramme på kr 9,4 MNOK. Forutsetninger: 1. I vedtatt budsjett /ØP er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i Prosjektet finansieres med gebyrinntekter innenfor selvkostområdet vann og avløp i tråd med budsjett og ØP Forprosjekt datert 1.mars 2015 legges til grunn for videre prosess for etablering av høydebassenget. 4. Eksisterende rammeavtale benyttes for nødvendig bistand i prosjektet. 5. Administrasjonen utarbeider grunnlag for utsending av anbudsdokumenter i løpet av juni 2015 og fremforhandler avtale for lokalisering basert på anbefaling i forprosjekt. 6. Forventet drifts-start av nytt høydebasseng er mars Formannskapet - 016/15 FM - behandling: Teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte. Forslag fra ordfører: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00. Enstemmig, 9 stemmer for ordførers forslag. FM - vedtak: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00.

30 Formannskapet - 027/15 FM - behandling: Audun Bergvik fra Aprova AS, teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte og besvarte spøsmål. Forslag fra ordfører: Saken utsettes og tas opp til behandling i møte 6. mai 6 stemmer for og 1 stemme mot utsettelsesforslaget. FM - vedtak: Saken utsettes. Saken tas opp til behandling i møte 6. mai Kommunestyret - 022/15 KS - behandling: Saken utsettes til møte Kommunstyret inkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Enstemmig, 20 stemmer for utsettelsesforslaget. KS - vedtak: Saken utsettes til møte Kommunestyret innkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Formannskapet - 022/15 FM - behandling: Overing Kjell L Andersen besvarte spørsmål.

31 Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: I tråd med hovedplan for Vann og avløp etableres nytt høydebasseng i Natveitåsen, og investeringsprosjektet igangsettes med en totalramme på kr 9,4 MNOK. Forutsetninger: 1. I vedtatt budsjett /ØP er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i Prosjektet finansieres med gebyrinntekter innenfor selvkostområdet vann og avløp i tråd med budsjett og ØP Forprosjekt datert 1.mars 2015 legges til grunn for videre prosess for etablering av høydebassenget. 4. Eksisterende rammeavtale benyttes for nødvendig bistand i prosjektet. 5. Administrasjonen utarbeider grunnlag for utsending av anbudsdokumenter i løpet av juni 2015 og fremforhandler avtale for lokalisering basert på anbefaling i forprosjekt. 6. Forventet drifts-start av nytt høydebasseng er mars Link til andre dokumenter Bakgrunn: Høydebasseng i Natveitåsen har vært under planlegging siden oppstart av Natveitåsen boligområde. Det har vært lagt ulike forutsetninger til grunn for utforming og lokalisering og det har vært jobbet med ulike grunnlag for finansiering av høydebassenget. Birkenes kommune har i 2014/2015 utarbeidet ny hovedplan for vann og avløp for perioden Planen gir en helhetlig vurdering og oversikt over videre utvikling og behov for tiltak i vann og avløpsnettet for å ivareta gjeldende krav og leveringssikkerheten til abonnentene. Høydebasseng i Natveitåsen har inngått i vurderingene knyttet til hovedplanen. Saksopplysninger: Vurderinger i arbeid med hovedplan for vann og avløp viser at det er et påtrengende behov for større høydebasseng volum på Birkeland. Vi har blant annet for liten sikkerhet i forsyningen, hvor vi er nede på 1/3 part av «kravet». Vi har i dag en bassengreserve på 11 timer ved normalt bruk dersom behandlingsanlegget/tilførselen skulle falle ut. På sommerstid vil bassenget være tomt ila 4-5 timer. Dette ansees som kritisk lavt. Dette gjelder sikkerhet og reservevann «når

32 krisen inntreffer»; ved brann, tørke og ledningsbrudd. Det framheves at vi har ansvaret for å forsyne 4 av de største bedriftene med sprinkelvann. Den ene bedriften har et tankanlegg på ca. 300m3 propan som er sprinklet. Bare dette anlegg krever en leveranse på ca. 85 l/s. Kapasiteten på vannverket alene er ca. 50 l/s. Det er utarbeidet eget forprosjekt for høydebassenget som viser forutsetninger og anbefalinger for aktuell løsning. Det vises i sin helhet til forprosjektrapport som beskriver anlegget med beregnet kostnadsramme på 9,4 MNOK. Nytt høydebasseng er et tiltak for å forbedre og utvikle vannforsyninga for hele Birkeland. Av flere hensyn er det anbefalt at bassenget lokaliseres i Natveitåsen området. Det er imidlertid ikke slik at behov for høydebassenget er knyttet spesielt til utvikling av Natveitåsen boligområde eller Tveide næringspark. Det er dermed ikke riktig å belaste disse områdene med deler av kostnaden. Høydebassenget finansieres i sin helhet innenfor selvkostområdet vann og avløp med utgangspunkt i gjeldende gebyrsatser. Høydebassenget er et av flere tiltak som er beskrevet gjennomført fram til Totalkostnaden for denne perioden er beregnet til 28,3 MNOK. Gebyrvirkningen innebærer en beregnet økning på ca. 400 NOK frem til 2018 for en normalhusholdning. Endringen tilsvarer om lag 6 %. For øvrig vises til «Hovedplan for vann og avløp» om gebyrvirkninger. Forprosjektet beskriver tre alternativer for plassering av høydebassenget. Anbefalt lokalisering er alternativ C. Dette vil gi en enkel atkomst i forhold til hovedinfrastruktur. En slipper atkomst gjennom boligområde. Plasseringen er også fordelaktig i forhold til tilknytning av ledningsnettet som kommer i ny gang- og sykkelveg langs Fv 402. Alternativ C er ikke tatt med i tidligere reguleringsprosesser. Arealet er avsatt til LNF-område i gjeldende kommuneplan. Det er gjort en henvendelse med informasjon til aktuell grunneiere om den aktuelle lokaliseringen. Det vil i det videre måtte gjennomføres en endelig avklaring av bruk av arealet. Dette vil inkludere avtale med grunneier og avklaring av arealstatus i forhold til gjeldende plan (kommuneplan). Anbefaling Vedlagte forprosjekt datert 1.mars 2015, legges til grunn for bygging av nytt høydebasseng i Natveitåsen. Det arbeides videre med lokalisering i alternativ C. Budsjettrammen er kr 9,4 MNOK og dekkes i sin helhet innenfor selvkostområdet med gjeldende gebyrsatser. I gjeldende budsjett og økonomiplan er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i 2016.

33

34 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 028/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Wenche Flaa Eieland K2 - C00 15/1058 Tilskudd til Gummibåtfestivalen Administrasjonens forslag til vedtak: Gummibåtfestivalen gis et tilskudd på kr til sin gratiskonsert som er åpen for alle lørdag 11.juli på dagtid. Det må leveres regnskap som dokumenterer at tilskuddet er brukt til annonser/markedsføring og artist ifm gratiskonserten. 1T Kulturstoette tilleggsopplysninger.docx Tjenesteutvalget - 028/15 Tjen - behandling: Forslag fra Signy Aas Andreassen Krf: Det gis ikke tilskudd på kr 10000,- til konsert 11. juli - til Gummibåtfestivalen. Begrunnelse: Festivalen har også søkt om skjenkebevilling. I henhold til ruspolitisk handlingsplan vedtatt i står det at kommunen ikke kan sponse arrangementer som får skjenkebevilling. Henvises spesielt til arrangementer som er beregnet på barn, familier og unge. Tjen - vedtak: Gummibåtfestivalen gis et tilskudd på kr til sin gratiskonsert som er åpen for alle lørdag 11.juli på dagtid. Det må leveres regnskap som dokumenterer at tilskuddet er brukt til annonser/markedsføring og artist ifm gratiskonserten. Avstemming: Administrasjonens forslag: 8 stemmer for administrasjonsens forslag til vedtak og 1 stemmer for Krf v/aas Anderassen

35 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Gummibåtfestivalen søker om kulturmidler, jf sak 26/15 til Tjenesteutvalget. De har spesielt søkt om tilskudd til en gratiskonsert for alle birkenesinger. Se vedlegg. Gummibåtfestivalen har også søkt om skjenkebevilling. Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i K-sak 17/ 2013 kan kommunen ikke sponse arrangement som får skjenkebevilling, jf pkt 9.3: Det gis ikke bevilling for enkelt anledning på følgende steder og i følgende situasjoner: Bakgrunn ved idrettsarrangement arrangement som er beregnet på barn, unge og familier i nærheten av trafikknutepunkt, skoler og barnehager arrangementer på Tobias jorde i forretningslokaler og andre salgssteder arrangementer som er sponset av kommunen Gummibåtfestivalen ble startet i 2007 og har i perioden fram til nå utviklet seg til å bli en stor festival med mange hundre deltakere. Festivalen arrangeres fra torsdag til søndag og arrangementet er på Fiane/Flakkeholmen. I 2013 var det 700 besøkende som fikk med seg flere konserter, gummibåtferd nedover elva med stopp underveis med konserter der også, campingliv og «ta sjansen» ved Mollestadbrua. Under «ta sjansen» var det flere skuelystne fra bygda som sto på brua og fikk se på arrangementet. De besøkende kommer fra hele Sør Norge frivillige jobber med å gjennomføre festivalen. I 2013 gikk festivalen for første gang med et lite overskudd og 10 % av overskuddet ble gitt til Kreftforeningen. Festivalen ble ikke gjennomført i 2014,men satser for fullt på å få til tidenens festival i 2015 fra juli. Nytt av året i 2015 er at festivalen nå vil lage en «gratiskonsert» ved Mollestadbrua/Sandøyra på dagtid, lørdag 11.juli. Den amerikanske countryartisen Jace Everett vil spille en akustisk konsert på Mollestadbrua/Sandøyra. Konserten vil bli annonsert som gratiskonsert for alle. Vurdering/ Anbefaling Det vurderes som veldig positivt at unge i Birkenes står på og arrangerer en festival til glede for mange unge. Mange unge fra både Birkenes og andre steder deltar på festivalen. De som styrer

36 virker som de har god kontroll og har gode planer for gjennomføringen. Det er viktig at det skjer noe i bygda og denne festiavlen bidrar i aller høyeste grad til aktivitet på sommerstid. Gratiskonserten de ønsker å gi til alle birkenesinger vil arrangeres ved Mollestadbrua og her vil det ikke serveres alkohol. Bevillingen vil gjelde kun for festilvalområdet inne på Fiane. Det må dokumenteres at tilskuddet brukes til annonser/markedsføring og artist ifm gratiskonserten. Administrasjonen vurderer derfor at tilskuddet ikke er i strid med bestemmelsen i rusmiddelpolitisk handlingsplan. Rusmiddelpolitisk handlingsplan er vedtatt av kommunestyret, saken oversendes derfor også kommunestyret for endelig vedtak.

37 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 036/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Steinar Nørstebø K2 - N60, K3 - &13 15/821 Status mobil- og bredbåndsutbygging Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Status for mobil- og bredbåndsutbygging i Birkenes kommune tas til etterretning. 2. Kommunens rolle som koordinator og pådriver for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni videreføres. 3. Det gjøres klar for nye søknader om statlig/offentlig støtte i 2015 og årene fremover. Link til andre dokumenter: I dokumentet. Saksopplysninger: Mobildekning Det har gjennom et fellesprosjekt for Agders kommuner og fylkeskommuner blitt bygd nesten 200 nye mobilsendere ila de to-tre siste år. Prosjektet startet opp i 2012, og vil bli ferdigstilt i 2015 eller Ansvarlig for innkjøp og gjennomføring har vært Det Digitale Agder (DDA), som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og fylkeskommunene i Agder. Leverandør i mobilutbyggingsprosjektet har vært Telenor. Birkenes andel av kostnadene er allerede betalt, ca. 0.9 mill kr. I Birkenes kommune er det satt opp/skal det settes opp i alt ni sendere/basestasjoner, de aller fleste med ny teknologi såkalt 4. generasjon (4G). Signaler fra innbyggere til kommunens administrasjon er at oppgraderingene oppleves som gode. Likevel er det fremdeles enkeltområder som har dårlig mobildekning, dette har med topografiske forhold å gjøre og rammer enkeltboliger eller små områder av boliger. Dekningen i Birkenes er i slutten av utbyggingsperioden så god vi kan regne med å få den iflg avtalen skal så godt som 98% av boliger i Agder nå kunne nås med mobilsignaler innendørs i trehus.

38 Bredbånd Birkenes kommune har siden høsten 2003 arbeidet for å få bredbånd til alle fastboende. Også her var DDA sentrale i forhold til å utrede behov og søke prosjektmidler til utbygging av bredbånd til private husstander og næringsliv. I 2014 gikk avtaleperioden med TDC ut og noen titalls hus falt ut av en ordning med leverandørsponset satellitt- eller kablet løsning på leid kobber. Samtidig utlyste staten via Post- og Teletilsynet (nå Norsk kommunikasjonsmyndighet NKOM) utbyggingsmidler hvor bare kommuner eller fylkeskommuner kunne søke. Søkerne kan fremme utbyggingsprosjekter sammen med bredbåndsutbyggere, men kommunene vil ikke selv stå for utbyggingen eller ha eierskap til noe anlegg. Birkenes kommune søkte ikke i 2014 grunnet regler om at mobilt bredbånd (MBB) da ble regnet inn en adekvat løsning. I 2015 er denne løsningen ikke regnet som rask eller stabil nok for å betjene video-, streaming- og nett-tv-løsninger. Da er det flere områder med relativt mange boliger (fra 15 og oppover) som kan komme i betraktning. Vurdering: I utgangpunktet er det ikke en kommunal lovpålagt oppgave å sørge for mobiltelefoni- og bredbåndsutbygging. Men Birkenes kommune har i år valgt å ta en koordinerende rolle i dette arbeidet, og være en pådriver for utbygging i de områdene hvor det er størst behov. Det pågår en omfattende digitalisering av tjenester fra det offentlige. Det være seg næringsdrivende med behov for sikre og raske kommunikasjonslinjer, skoleelever og studenter som i sitt arbeid trenger tilgang til streaming- og videotjenester og familier som bruker nett-tv som sin primære fjernsynskanal. Den 15. april 2015 kunngjorde derfor kommunen en høringsrunde på 14 dager på sine nett- og Facebooksider. Det kom inn syv uttalelser innen høringsfristen, to etterpå. Fem av disse gjaldt ett område, de fire andre var enkeltområder. Den korte fristen skyldes at nødvendig informasjon ikke var på plass før etter påske og administrasjonen ikke hadde tatt stilling til om det skulle søkes. Det er for øvrig reist kritikk for at vi brukte nettsteder som eneste informasjonskanal for å kunngjøre høringsrunden så lenge mange av de mest aktuelle «høringsinstanser» ville være folk uten tilgang på nettopp internett. Dette vil vi vurdere på nytt når eller hvis nye runder blir utlyst i 2016 og følgende år. Muligheter Når administrasjonen nå har bestemt seg for å sende én søknad i år, er dette fordi vi mener mulighetene er større når MBB faller bort som adekvat løsning og fordi ny teknologi kan bane veien for rimeligere løsninger. I tillegg har vi gått sammen med en til to nabokommuner for å se dette i sammenheng og få løst bredbåndsbehovet for adskillig flere boliger enn bare Birkenes alene. Men prosjektet kommer nok på flere millioner likevel, et beløp som utbygger og tilskudd fra NKOM i utgangspunktet må dekke. Noe egeninnsats fra kommunene og de aktuelle beboere må nok også påregnes. I fjor ble det over hele Norge søkt om midler for over 700 millioner kroner til prosjekter verdt over 1,3 milliarder kroner. Det ble av Stortinget bevilget 160 millioner i I år er det bevilget 110 millioner kroner og det største kriteriet er antall husstander med ny løsning (25% vekting) og kostnadseffektivitet på utbyggingen (20% vekting). Så hvis Birkenes og to nabokommuner søker om 2MNOK i støtte for 250 mulige kunder, da veies dette opp mot andre prosjekter med andre

39 stykkpriser. Det er vel også grunn til å tro at mange av de 136 prosjektene som i fjor ikke fikk midler, fremmer de samme prosjektene i år og dermed blir nok søkermassen betydelig høyere i Av kriteriene for tildeling leser vi også lokal medfinansiering. Administrasjonen har ikke i 2015 foreslått kommunale midler for å styrke søknaden. Slik lyder de seks kriteriene fra NKOM: 1. Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud 2. Kostnadseffektivitet 3. Lokal medfinansiering 4. Plan for bærekraftig drift 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud 6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling Her er reglene for innbyrdes vekting av kriteriene. Les mer om årets og fjorårets tildelinger. Det er verdt å merke seg at søknadsprosedyren er svært omfattende og følger mal og regelverk for EU/EØS.

40 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 024/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

41 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. 0T Saksnummer Tittel 1 Notat vedr. oppfølging barnevern. 2 Høringssvar - Regional transportplan Agder

42 Birkenes kommune Personal Tjenesteutvalgets medlemmer Dok. ref. Dato: 15/900-1, jp Saksbehandler: DAAA Notat vedr. oppfølging barnevern. Den på et oppfølgingsmøte av barnevernet kom det frem avvik på undersøkelser, hvor frister ikke var overholdt med bakgrunn i for lav kapasitet i forhold til behov (jfr. referat 15/322). Det ble her avtalt å gjennomføre undersøkelsene ved hjelp av innleid kompetanse. Endringspatruljen startet arbeidet med undersøkelsene i februar Andre tiltak ble også vurdert, deriblant å øke en 50 % tiltaksbasert stilling på fast basis. Dette ble igangsatt rett før overgangen til felles barnevern. Etter overgang til felles barnevern med Lillesand kommune viser det seg at det er enda flere undersøkelser, hvor fristene ikke er overholdt. I tillegg er det noen undersøkelsessaker, som ikke er blitt undersøkt på en forsvarlig måte. Totalt gjelder dette 25 barn i 14 familier. Rett og plikt til å foreta undersøkelser er hjemlet i barnevernloven på følgende måte: Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet» Jfr. frister inntatt i Frister og ileggelse av mulkt. En undersøkelse etter 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. Hovedtiltak - for å lukke avvikene og sikre en lovlig og forsvarlig barneverntjeneste: 1. Endringspatruljen gjennomfører undersøkelsene som gjelder 19 barn i 11 familier, mens øvrige undersøkelser gjennomføres av barnverntjenesten selv. 2. Kvalitetsrådgiver lager en oversikt over det som har skjedd i perioden hvor avvikene har oppstått, for å kartlegge hvordan avvikene har oppstått og hva som skal til for å unngå avvik og lovbrudd fremover 3. Barnevernleder gjør en barnevernfaglig vurdering av barneverntjenesten, for å kvalitetssikre barneverntjenesten og for å få barnevernfaglig råd i forhold til den videre internkontroll og kvalitetsoppfølging. 4. Basert på informasjon fra tiltakene 1-3 gjøres en vurdering av mulige konsekvenser for barna som er berørt. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 2

43 Birkenes kommune Personal Fylkeslegen holdes løpende orientert om tiltak og status i lukking av avvikene. Øvrige tiltak vurderes i tillegg fortløpende. Gro Anita Trøan Rådmann Dagfrid Aasen Kvalitetsrådgiver Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 2

44 Birkenes kommune Avdeling for plan og utvikling Aust-Agder Fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref. Deres ref. Dato: 15/542-2, jp Birkeland: Saksbehandler: JOMO Høring: Regional transportplan Agder Aust Agder Fylkeskommune har sammen med Vest Agder Fylkeskommune utarbeidet forslag til Regional transportplan for Agder gjeldende fra 2015 til Planforslaget er sendt på høring blant annet til alle kommunene på Agder. Høringsfristen er fastsatt til også fordi planforslaget skal behandles i fylkestingene i juni Planforslaget omhandler flere tema hvorav et par av disse har stor aktualitet for Birkenes kommune. Disse er kap. 7 Byutfordringer som omhandler satsing på kollektiv, gange og sykkel og kap. 13 Vegnettet som omhandler riksveier og fylkesveier. Riksvei 41 omtales på sidene 26 og 27 hvor det helt riktig konstateres at denne riksveien har en svært varierende standard. Riksveien omtales også som Telemarksvegen og vi kan bekrefte at den er svært viktig for de berørte kommunene. Riksveien er også omtalt i Regionplan Agder 2020 (som ble vedtatt av fylkestingene i 2010) hvor det i avsnittet om Riksvegløftet uttales at - sitat: «Utbyggingsbehovene for denne riksveien må avklares». Vi konstaterer at denne avklaringen ikke er utført. Planforslaget som nå er på høring opplyser om at det analysearbeid som Statens vegvesen knytter til NTP vil avklare framtidige investeringsbehov for Rv 41. Birkenes kommune viser til Regionplan Agder 2020 og forventer at staten som veieier straks avklarer investeringsbehovet og igangsetter de nødvendige investeringene på Rv 41 slik at vår kommune kan få en moderne riksvei for hele strekningen fra Kristiansand kommunegrense til Froland kommunegrense- innen overskuelig framtid. Vi vil særlig framheve dårlig veistandard på strekningene Åbål Birkenes, sør og nord for Flå, Søre Herefoss Herefoss og fra Herefoss til Froland kommunegrense. I perioden var det 29 ulykker på veiene i Birkenes hvorav 13 på Rv 41. I 2013 var tilsvarende ulykkestall 15 hvorav 5 på Rv 41. Riksveien er uten sammenligning den veistrekningen i Birkenes hvor det er flest ulykker. God veistandard er god næringspolitikk. God veistandard bidrar til økt trafikksikkerhet. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll 17.03.2015 022/15

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi v/slt-koordinator

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 006/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2010 Møtetid:

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer