Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Saksnr Tittel Saksliste 024/15 Godkjenning av møteprotokoll /15 Meldinger 026/15 Søknad om oppføring av bauta på kommunens eiendom ved Tobias jorde 027/15 Søknad om skjenkebevilling Birkekroa AS 028/15 Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder 029/15 Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning: 030/15 Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes 031/15 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune 032/15 Årsregnskap i Birkenes kommune /15 Hovedplan vann og avløp 034/15 Høydebasseng Natveitåsen plassering og oppstart 035/15 Tilskudd til Gummibåtfestivalen Tillegg /15 Status mobil- og bredbåndsutbygging Tillegg

2 Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 024/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. 1T Saksnummer Tittel 1 Notat vedr. oppfølging barnevern. 2 Høringssvar - Regional transportplan Agder

5 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K2 - C55 10/2427 Søknad om oppføring av bauta på kommunens eiendom ved Tobias jorde Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til at Birkenes historielag kan føre opp en bauta av Nils Nilsen Haabesland Enge på Birkenes kommunes eiendom ved Tobias jorde. 1T Søknad om oppføring av bauta på kommunens eiendom Info om Nils Nilsen Haabesland Enge Situasjonskart med plassering av bauta Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Birkenes historielag søker kommunen om å sette opp en bauta av Nils Nilsen Haabesland Enge på kommunens grunn ved Tobias jorde. Det er ønske om å plassere bautaen på området mellom frisørsalongen Tingeling og Coop Xtra (se vedlagt kart). Vurdering Administrasjonen er positiv til at historielaget får mulighet til å sette opp en bauta av Haabesland Enge på Birkeland. I utgangspunktet ser administrasjonen heller ikke noen utfordringer med at bautaen blir plassert på kommunens eiendom i sentrum. Imidlertid ser administrasjonen det som nødvendig at kommunestyret tar stilling til tiltaket og gir tillatelse til plassering, da dette gjelder en plassering i et område som er viktig for den videre utviklingen av Birkeland sentrum.

6 Anbefaling Det anbefales at det gis tillatelse til å sette opp en bauta av Nils Nilsen Haabesland Enge på området vist i vedlagt kart. Det gjøres samtidig oppmerksom på at området er under utvikling og at bautaens fremtidige plassering derfor ikke kan garanteres.

7 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 027/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K2 - U63, K3 - &18 12/607 Søknad om skjenkebevilling Birkekroa AS Administrasjonens forslag til vedtak: A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) fra kl 16:30 til kl 23:00 mandag tom torsdag, fra kl fredag, fra kl søndag, mens for lørdag fra kl 12-02:00 for drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og fra kl 13-02:00 for drikk og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) for Birkekroa AS org.nr B. Driftskonsept: Pub C. Styrer og stedfortreder godkjennes i.h.h.t. innsendte søknader. D. Bevillingen gjelder fram til E. Internkontrollsystem etter alkohollovens forskrift kap 8 skal være oppdatert og tilgjengelig for kontroll til enhver tid. G. Bevillingen må utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne, samt rusmiddelpolitisk handlingsplan til enhver tid er oppfylt, og for øvrig utøves på en forsvarlig måte. F. Lokalet må godkjennes av KBR og det må ikke være gjennomgang fra Grillen storkiosk til Birkekroa Bevillingen gis under forutsetning av at det ikke fremkommer merknader til søknaden fra Politiet, Skatteetaten og NAV.

8 Tjenesteutvalget - 027/15 Tjen - behandling: Forslag fra Signy Aas Anderassen Krf: Det gis ikke skjenkebevilling til Birkekroa AS. Begrunna Krfs restritikke akloholpolitikk, spesielt helsemessig, sosialt og kriminal politisk. Det er trolig det beste forebyggende rusmiddelpolitisek virkemidlet vi har, da all forskning viser at økt tilgjengelighet gir økt forbruk. I rusmiddelpolitisk handlingsplan fra 2013 vedtatt av kommunestyret - står det at det ikke skal gis skjenkebevilling til lokaler som ligger i nærheten av trafikkknutepunkt og barnehager (som eks). Birkekroa ligger like ved Tomta som er trafikkknutepunkt, og Birkeland barnehage. Dette burde kvalifisere klart for skjenkeforbud. Tjen - vedtak: A. Med hjemmel i alkohollovens kap. 4 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) fra kl 16:30 til kl 23:00 mandag tom torsdag, fra kl fredag, fra kl søndag, mens for lørdag fra kl 12-02:00 for drikk gruppe 1, 2 (over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent og fra kl 13-02:00 for drikk og gruppe 3 (over 22 og mindre en 60 volumprosent alkohol) for Birkekroa AS org.nr B. Driftskonsept: Pub C. Styrer og stedfortreder godkjennes i.h.h.t. innsendte søknader. D. Bevillingen gjelder fram til E. Internkontrollsystem etter alkohollovens forskrift kap 8 skal være oppdatert og tilgjengelig for kontroll til enhver tid. G. Bevillingen må utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne, samt rusmiddelpolitisk handlingsplan til enhver tid er oppfylt, og for øvrig utøves på en forsvarlig måte. F. Lokalet må godkjennes av KBR og det må ikke være gjennomgang fra Grillen storkiosk til Birkekroa Bevillingen gis under forutsetning av at det ikke fremkommer merknader til søknaden fra Politiet, Skatteetaten og NAV.

9 Avstemming: Administrasjonens forslag : 7 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak og 2 stemmer for Aas Anderassens forslag Saksopplysninger/ Bakgrunn Vi har mottatt søknad fra Birkekroa AS v/ Bodil Bygland org.nr om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk, gruppe 1, 2 og 3 inntil 60 volumprosent alkohol. Konseptet er pub som vil satse på mindre konserter og tilstelninger i helgene, målet er å tiltrekke seg et litt voksent publikum. Det vil også bli vist fotballkamper og andre type sport på storskjerm samt ha faste kvelder med quiz. Birkekroa er en nyetablering og etablerer seg tidligere lokale til Birkeland Kro, på baksiden av Grillen storkiosk, som ligger ved Birkeland barnehage og Tomta. Skjenkestedets daglige leder/økonomiske ansvarlig/bevillingshaver og styrer er: Bodil byggland Stedfortreder er Nina Bygland. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven. Det søkes om åpningstider og skjenketider fra kl fom søndag tom torsdag og fra kl 12-02:00 fredag og lørdag Lokalet er godkjent som serveringssted hht plan- og bygningsloven Det søkes om 63 sitteplasser. Antall sitteplasser må godkjennes av Kristiansand brann og redning. Lokalet er i tilknytning til Grillen Storskiosk. Det må ikke være gjennomgang for publikum mellom lokalene. Vurdering / Anbefaling Alkohollovens 1.7a anbefaler at kommunen legger vekt på antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig i sin vurdering om bevilling bør gis. Andre lokale hensyn kan begrunne at søknaden avslås eller innvilges. Plassering i nærheten av offentlig strand, kirke, barnehage og andre offentlige bygninger kan begrunne et avslag. Kommunestyret rullerte rusmiddelpolitiskplan i sak 017/13. Planen setter ingen begrensninger på antall skjenkesteder, men legger føringer på konsepter : Spiserestauranter (herunder regnes ikke gatekjøkken) Barer og puber

10 Diskotek og restaurant med dans Utendørs serveringsareal Selskapslokaler (kun til sluttede selskap) Lokalet skal ikke ligge i nærheten av trafikknutepunkt, skoler og barnehager Bevillingen gjelder kun i Birkenes kommune Bevillingshaver skal ikke tillate noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes alkohol Kommunestyret vedtak i ruspolitiskhandlingsplan av 2013 vilkår om at det skal ikke gis skjenkebevilling til lokaler som ligger i nærheten av trafikknutepunkt, skoler og barnehager. Da lokalet til Birkekroa ligger rett ved Tomta og i nærheten av Birkeland barnehage, har vi sett på om vilkåret om trafikknutepunkt og barnehage i rusmiddelpolitisk handlingsplan vil komme til anvendelse. Beliggenheten rett ved Tomta er meget sentralt på Birkeland. Det er lett tilgjengelig til fots og med tilgang til offentlig transportmidler i middelbar nærhet. Lokalet har utgang mot sidevei som er enveiskjørt. Det ligger også i forutsetningen til alkoholloven at bevillinghaver ikke skal overskjenke gjestene. Vi kan ikke se at det er noen umiddelbar fare for liv og helse med fortsatt å ha skjenkested her. Kommunene har heller ikke, så lenge Birkeland kro ble drevet, mottatt negative tilbakemeldinger i den forbindelse. Når det gjelder nærheten til Birkeland barnehage, vurderer administrasjonen dette som et mer aktuelt vilkår, og vi anbefaler at skjenketidene mandag til fredag settes etter at barnehagen er stengt. Søknaden er videresendt politiet, skatteetaten og NAV med ønske om uttalelse innen 4.mai pga endelig behandling i kommunestyret 12. mai. Uttalelsene vil bli ettersendt så snart de foreligger Bevillingen gis derfor med forbehold om at Politiet, Nav og skatteetaten ikke har merknader til søkerne eller søknaden.

11 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 028/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Merete Holtan Birknes K1-147, K2 - X20, K2 - K23 15/957 Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder Administrasjonens forslag til vedtak: Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder vedtas. 1T Beredskapsplan ved akutt forurensing i Midt- Agder Saksopplysninger/ bakgrunn: Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand har etter reglene i Kommunelovens 27 opprettet et samarbeid ved akutt forurensing under navnet «Midt-Agder interkommunale utvalg mot akutt forurensing (Midt- Agder IUA). Dersom en akutt forurensningssituasjon inntreffer er det i hovedprinsipp forurenser som er ansvarlig for å rydde opp. Dersom situasjonen er slik at forurensingen ikke kan håndteres av skadevolder/ eier, inntrer et ansvar for kommunen. I hovedsak er det det lokale brannvesen som vil lede og representere kommunen i en akutt forurensningssituasjon. Ved forurensingstilfeller som er større enn det med rimelighet kan forventes at en enkelt skadevolder eller kommune kan håndtere, kan Midt-Agder UIA overta ansvaret for aksjonen. Overtakelsen av aksjonen skjer etter anmodning fra underliggende virksomhet/ organ. Kommunene er iht. lovgivningen pålagt å ha en beredskapsplan dersom det oppstår en akutt forurensningssituasjon. Det er brannsjefen i KBR, sammen med representanter fra kommunene i Midt-Agder UIA, som har utarbeidet beredskapsplanen. Formålet med beredskapsplanen er å sikre at kommunen har et effektivt reaksjonsapparat i tilfeller av ukontrollert utslipp av oljeprodukter og kjemikalier på land og nær kystsone. Dette i samsvar med

12 bestemmelsene i Forurensingsloven. Beredskapsplanen fremlegges og godkjennes av det enkelte kommunestyre/bystyre.

13 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Halvor Nes K2 - U01, K3 - &13 14/653 Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning: Utviklingsprogram for byregioner fase 2 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret anbefaler at Birkenes kommune sammen med de øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet søker om deltakelse i fase 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner. 2. I henhold til utlysningens krav, tar kommunestyret til etterretning at den felles søknaden fremmes av Kristiansand kommune. 1T KMD2 søknad Formannskapet - 020/15 FM - behandling: Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: 1. Kommunestyret anbefaler at Birkenes kommune sammen med de øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet søker om deltakelse i fase 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner. 2. I henhold til utlysningens krav, tar kommunestyret til etterretning at den felles søknaden fremmes av Kristiansand kommune.

14 Link til andre dokumenter Saksopplysninger/bakgrunn: Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har i 2014 deltatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) utviklingsprogram for byregioner fase 1. Programmets formål er å bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland, og styrke regional vekstkraft med sikte på utvikling i regionen som helhet. Gjennom prosjektet har det blitt utviklet, forankret og vedtatt en felles Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen og oppfølgende handlingsplaner for hver kommune. Prosjektdeltakelsen var også grunnlag for omfattende forankringsarbeid i kommunene og blant regionens øvrige næringsaktører. Dette har ført til sterk eierskap til planen hos bidragsyterne og har på denne måten bidratt til å styrke næringssamarbeidet i Kristiansandsregionen. I februar 2015 lyste KMD ut inntil 91,5 millioner kroner til fase 2 av utviklingsprogrammet for byregioner for perioden Formålet med fase 2 er at deltakerne skal komme fram til og iverksette lokalt forankrete strategier og tiltak innenfor et tema/samfunnsområde med utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen. Knutepunktets kommuner kan således søke om støtte for implementering av strategisk næringsplan og fellestiltak i handlingsplanene. Disse ble utarbeidet på bakgrunn av tema som skal fremme det økonomiske samspille og veksten i regionen. Det vil legges vekt på næringssamarbeidet mellom kommunene, samt samarbeidet med regionens øvrige næringsaktører. Anbefaling Det anbefales at Birkenes kommune sammen med de øvrige Knutepunktkommunene søker om deltagelse i fase 2 av utviklingsprogram for Byregioner.

15 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 023/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K1-216, K3 - &17 12/150 Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune godkjenner «Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes kommune» som den foreligger 1T MLD sak nr Kontrollutvalgets årsmelding Birkenes docx Formannskapet - 023/15 FM - behandling: Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: Birkenes kommune godkjenner «Årsmelding 2014-kontrollutvalget i Birkenes kommune» som den foreligger Link til andre dokumenter

16 Saksopplysninger: Birkenes kommune - kontrollutvalget behandlet i møte sak 4/15. Følgende vedtak ble fattet: Vedtak i Birkenes kommune - kontrollutvalget Forslag til «Årsmelding kontrollutvalget i Birkenes kommune» godkjennes som den foreligger. Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner «Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.»

17 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Administrasjonsutvalget PS 024/15 Tjenesteutvalget PS /15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS /15 Eldrerådet PS /15 Råd for funksjonshemmede PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /880 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune Administrasjonens forslag til vedtak: Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for T Årsberetning Birkenes kommune 2014 Tertialrapport Birkenes- gjeld fra Gabler - 3 tertial 2014 Avkastningsrapport 3. tertial 2014 KOSTRA ananlyse Regnskapsåret revisors oppsummering Tjenesteutvalget - 024/15 Tjen - behandling: Tjen - vedtak: Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for Avstemming: Enstemming 9 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak

18 Formannskapet - 024/15 FM - behandling: Rådmann Gro Anita Trøan besvarte spørsmål. Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for Bakgrunn: Forskrift om årsregnskap og årsberetninger for kommuner og fylkeskommuner: «10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.»

19 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 019/15 Eldrerådet PS /15 Råd for funksjonshemmede PS /15 Tjenesteutvalget PS /15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Administrasjonsutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /880 Årsregnskap i Birkenes kommune 2014 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,66 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i Merforbruket i 2013 på kr ,35 dekkes av disposisjonsfondet i regnskapet for T Del 1 Økonomiske oversikter og noter Revisors beretning 2014 Del 2 Driftsregnskap Del 3 Investeringsregnskap Del 4 Balanse Melding om vedtak sak nr Kontrollutvalget Årsregnskap og årsmelding 2014 for Birkenes kommune Tjenesteutvalget - 025/15 Tjen - behandling:

20 Tjen - vedtak: 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,66 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i Merforbruket i 2013 på kr ,35 dekkes av disposisjonsfondet i regnskapet for Avstemming: Enstemming 9 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak Formannskapet - 025/15 FM - behandling: Rådmann Gro AnitaTrøan besvarte spørsmål. Ordfører informerte om at i formannskapets møte 10. juni. Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,66 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i Merforbruket i 2013 på kr ,35 dekkes av disposisjonsfondet i regnskapet for Saksopplysninger: Brutto driftsresultat i 2014 ble negativt med kr ,62

21 Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr ,00 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,66. Langsiktig investeringsgjeld er på kr pr Kontrollutvalget (KU) har behandlet årsregnskapet for Birkenes kommune for 2014 den KU har avgitt følgende uttalelse: Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Arendal Revisjonsdistrikt IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors oppsummering(regnskapsåret2014). Birkenes kommunes årsregnskap viser til fordelig drift og et regnskapsemessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet viser et resultat i balense, med udisponert/udekket beløp på kr 0. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler. Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Birkenes kommune for 2014 og slutter seg til revisors beretning av Bakgrunn Birkenes kommune har en anstrengt økonomi og går inn i 2015 med høy risiko. Det vil derfor være fornuftig å sette det regnskapsmessige midreforbruket på disposisjonsfond for å kunne dekke eventuelle uforutsette kostnader eller reduserte inntekter i årene som kommer. En del av investeringsprosjektene har ikke hatt bevilgningsramme eller er overskredet i sin ramme i Dette er investeringer kommunen har sett seg nødt til å ta pga. tidligere inngåtte avtaler, uforutsette kostnader og for å få fullført innføringen av eiendomsskatt. Flere prosjekter i 2014 er imidlertid utsatt til senere år og det synes fornuftig å omdisponere de ledige prosjektmidlene til dem

22 som har underdekgning. Kommunen hadde et regnskapsmessig merforbruk i 2013 på kr ,35 som har stått udekket. Disposisjonsfondet var på kr ,32 ved utgangen av Ved å disposisjonsfondet til å dekke det regnskapsmessige merforbruket i 2013, utgjør disposisjonsfondet kr ,97 eksklusiv mindreforbruket i Anbefaling Mindreforbruket i Birkenes kommune på kr ,66. settes på disposisjonsfond. Investeringsprosjekter uten bevilgning dekkes av ikke igangsatte prosjekter i Disposisjonsfondet brukes til å dekke merforbruket i 2013.

23 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS /15 Kommunestyret PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell L. Andersen K1-250, K3 - &40 13/3774 Hovedplan vann og avløp Administrasjonens forslag til vedtak: Forslag til hovedplan legges til grunn for utvikling av vann- og avløpsanlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden og oppdateres etter behov fortrinnsvis i forbindelse med budsjett og økonomiplan. 1T Hovedplan vann og avløp sammendrag Tjenesteutvalget - 020/15 Tjen - behandling: Teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål Enstemmig, 8 stemmer for administrasjonens forslag. Tjen - vedtak: Forslag til hovedplan legges til grunn for utvikling av vann- og avløpsanlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden og oppdateres etter behov fortrinnsvis i forbindelse med budsjett og økonomiplan.

24 Formannskapet - 015/15 FM - behandling: Teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte. Forslag fra ordfører: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00. Enstemmig, 9 stemmer for ordførers forslag. FM - vedtak: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00. Formannskapet - 026/15 FM - behandling: Audun Bergvik fra Aprova AS, teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte og besvarte spøsmål. Forslag fra ordfører: Saken utsettes og tas opp til behandling i møte 6. mai 6 stemmer for og 1 stemme mot utsettelsesforslaget. FM - vedtak: Saken utsettes og tas opp til behandling i møte 6. mai. Kommunestyret - 021/15 KS - behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes til møte Kommunestyret innkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Enstemmig, 20 stemmer for utsettelsesforslaget.

25 KS - vedtak: Forslag fra ordfører: Saken utsettes til møte Kommunestyret innkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Enstemmig, 20 stemmer for utsettelsesforslaget. Formannskapet - 021/15 FM - behandling: Over.ing Kjell L Andersen informerte og besvarte spørsmål. Administrasjonen vil komme tilbake med utfyllende opplysninger ang hovedledning til Tveide og Mollestad FM - vedtak: Forslag til hovedplan legges til grunn for utvikling av vann- og avløpsanlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden og oppdateres etter behov fortrinnsvis i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Saksopplysninger: Planen gir en god oversikt og et presist bilde på de investeringer som må gjøres de nærmeste årene. Nye felt til bolig og industri krever «større dimensjoner og volum, samt høyere trykk». Det hele må sees i sammenheng med at våre rør og anlegg er «gamle» og modne for utskifting og fornying. I tillegg til slitasjen på rør og anlegg, har vi for liten kapasitet på vannforsyningen. Sikkerhetsvolum i nåværende basseng er kritisk lavt og levering til de høyeste boliger må forbedres.

26 Det er sannsynlig at plan vil bli endret dette pga. nye behov og krav. Vi legger derfor opp til en årlig revisjon og behandling av planen. Bakgrunn Planen er utarbeidet av Aprova AS, samme firma som vi har rammeavtale med. Arbeidet er gjort i samarbeid med de ansatte på teknisk drift. Planen har vært et savn særlig de siste årene på grunn av veksten over flere år.. Vurdering Utviklinga og bosetting på Birkeland har vært i vekst de siste tiår. Våre hovedanlegg vannverk, renseanlegg og ledningsanlegg er fra -70/-80 tallet og bærer preg av det. Vi har fornyet noe de siste årene, men takten og volumet må økes. Økningen av bl.a bassengvolumet er nødvendig for å bedre sikkerheten ved brann eller ledningsbrudd. Sanering av ledninger er nødvendig for å redusere lekkasjer og redusere «aldringen». Vårt vannverk stod ferdig 1979 og leverer vann med høy kvalitet. Mengden er tilfredsstillende, bortsett fra «den tørre sommer». Da går produksjonen for fullt restriksjoner må innføres. Forbedret kapasitet og bassengvolum vil bli realisert de nærmeste årene. Vårt renseanlegg er fra 1983 og kan vise til svært gode resultater mht fosforfjerning. Driftsoperatørene gjør en flott jobb! Men kravet til fjerning av organisk stoff oppfylles ikke. Renseprosessen og betydelig innlekk er sannsynlige årsaker. Tiltakene i planen finansieres gjennom gebyrinntekten og selvkostberegningen legges til grunn for fastsettelsen av gebyrene. Foreslåtte tiltak vil gi en gebyrøking på 400 kr tilsvarende ca 6% fram til 2018 Anbefaling Vedlagte hovedplan legges til grunn for utviklinga av vann og avløps anlegg på Birkeland. Planen gjelder for perioden For perioden er planen konkret og foreslår tiltak for oppgradering av vann og avløpsanleggene. Summen av investeringene i denne perioden er beregnet til ca 28 mio NOK. Gebyrendringen i denne periode vil bli ca 6%.

27

28 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 019/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS /15 Kommunestyret PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS /15 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell L. Andersen K2 - L81 15/460 Høydebasseng Natveitåsen plassering og oppstart Administrasjonens forslag til vedtak: I tråd med hovedplan for Vann og avløp etableres nytt høydebasseng i Natveitåsen, og investeringsprosjektet igangsettes med en totalramme på kr 9,4 MNOK. Forutsetninger: 1. I vedtatt budsjett /ØP er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i Prosjektet finansieres med gebyrinntekter innenfor selvkostområdet vann og avløp i tråd med budsjett og ØP Forprosjekt datert 1.mars 2015 legges til grunn for videre prosess for etablering av høydebassenget. 4. Eksisterende rammeavtale benyttes for nødvendig bistand i prosjektet. 5. Administrasjonen utarbeider grunnlag for utsending av anbudsdokumenter i løpet av juni 2015 og fremforhandler avtale for lokalisering basert på anbefaling i forprosjekt. 6. Forventet drifts-start av nytt høydebasseng er mars T Forprosjekt basseng Natveitåsen Forprosjekt høydebasseng Natveitåsen

29 Tjenesteutvalget - 019/15 Tjen - behandling: Teknisk sjef informerte. Høyre v/leder Gunnar Høygilt foreslo at saken ble utsatt og redegjorde for utsettelsesforslaget. 5 stemmer mot og 4 stemmer for utsettelsesforslaget. Enstemmig 9 stemmer for administrajonens forslag. Tjen - vedtak: I tråd med hovedplan for Vann og avløp etableres nytt høydebasseng i Natveitåsen, og investeringsprosjektet igangsettes med en totalramme på kr 9,4 MNOK. Forutsetninger: 1. I vedtatt budsjett /ØP er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i Prosjektet finansieres med gebyrinntekter innenfor selvkostområdet vann og avløp i tråd med budsjett og ØP Forprosjekt datert 1.mars 2015 legges til grunn for videre prosess for etablering av høydebassenget. 4. Eksisterende rammeavtale benyttes for nødvendig bistand i prosjektet. 5. Administrasjonen utarbeider grunnlag for utsending av anbudsdokumenter i løpet av juni 2015 og fremforhandler avtale for lokalisering basert på anbefaling i forprosjekt. 6. Forventet drifts-start av nytt høydebasseng er mars Formannskapet - 016/15 FM - behandling: Teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte. Forslag fra ordfører: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00. Enstemmig, 9 stemmer for ordførers forslag. FM - vedtak: Saken utsettes pga sen utsendelse og informasjon om behandling i formannskapet. Saken behandles i ekstra formannskapsmøte tirsdag kl 17:00.

30 Formannskapet - 027/15 FM - behandling: Audun Bergvik fra Aprova AS, teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte og besvarte spøsmål. Forslag fra ordfører: Saken utsettes og tas opp til behandling i møte 6. mai 6 stemmer for og 1 stemme mot utsettelsesforslaget. FM - vedtak: Saken utsettes. Saken tas opp til behandling i møte 6. mai Kommunestyret - 022/15 KS - behandling: Saken utsettes til møte Kommunstyret inkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Enstemmig, 20 stemmer for utsettelsesforslaget. KS - vedtak: Saken utsettes til møte Kommunestyret innkalles til informasjonsmøte i forkant av møte Formannskapet - 022/15 FM - behandling: Overing Kjell L Andersen besvarte spørsmål.

31 Enstemmig, 9 stemmer. FM - vedtak: I tråd med hovedplan for Vann og avløp etableres nytt høydebasseng i Natveitåsen, og investeringsprosjektet igangsettes med en totalramme på kr 9,4 MNOK. Forutsetninger: 1. I vedtatt budsjett /ØP er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i Prosjektet finansieres med gebyrinntekter innenfor selvkostområdet vann og avløp i tråd med budsjett og ØP Forprosjekt datert 1.mars 2015 legges til grunn for videre prosess for etablering av høydebassenget. 4. Eksisterende rammeavtale benyttes for nødvendig bistand i prosjektet. 5. Administrasjonen utarbeider grunnlag for utsending av anbudsdokumenter i løpet av juni 2015 og fremforhandler avtale for lokalisering basert på anbefaling i forprosjekt. 6. Forventet drifts-start av nytt høydebasseng er mars Link til andre dokumenter Bakgrunn: Høydebasseng i Natveitåsen har vært under planlegging siden oppstart av Natveitåsen boligområde. Det har vært lagt ulike forutsetninger til grunn for utforming og lokalisering og det har vært jobbet med ulike grunnlag for finansiering av høydebassenget. Birkenes kommune har i 2014/2015 utarbeidet ny hovedplan for vann og avløp for perioden Planen gir en helhetlig vurdering og oversikt over videre utvikling og behov for tiltak i vann og avløpsnettet for å ivareta gjeldende krav og leveringssikkerheten til abonnentene. Høydebasseng i Natveitåsen har inngått i vurderingene knyttet til hovedplanen. Saksopplysninger: Vurderinger i arbeid med hovedplan for vann og avløp viser at det er et påtrengende behov for større høydebasseng volum på Birkeland. Vi har blant annet for liten sikkerhet i forsyningen, hvor vi er nede på 1/3 part av «kravet». Vi har i dag en bassengreserve på 11 timer ved normalt bruk dersom behandlingsanlegget/tilførselen skulle falle ut. På sommerstid vil bassenget være tomt ila 4-5 timer. Dette ansees som kritisk lavt. Dette gjelder sikkerhet og reservevann «når

32 krisen inntreffer»; ved brann, tørke og ledningsbrudd. Det framheves at vi har ansvaret for å forsyne 4 av de største bedriftene med sprinkelvann. Den ene bedriften har et tankanlegg på ca. 300m3 propan som er sprinklet. Bare dette anlegg krever en leveranse på ca. 85 l/s. Kapasiteten på vannverket alene er ca. 50 l/s. Det er utarbeidet eget forprosjekt for høydebassenget som viser forutsetninger og anbefalinger for aktuell løsning. Det vises i sin helhet til forprosjektrapport som beskriver anlegget med beregnet kostnadsramme på 9,4 MNOK. Nytt høydebasseng er et tiltak for å forbedre og utvikle vannforsyninga for hele Birkeland. Av flere hensyn er det anbefalt at bassenget lokaliseres i Natveitåsen området. Det er imidlertid ikke slik at behov for høydebassenget er knyttet spesielt til utvikling av Natveitåsen boligområde eller Tveide næringspark. Det er dermed ikke riktig å belaste disse områdene med deler av kostnaden. Høydebassenget finansieres i sin helhet innenfor selvkostområdet vann og avløp med utgangspunkt i gjeldende gebyrsatser. Høydebassenget er et av flere tiltak som er beskrevet gjennomført fram til Totalkostnaden for denne perioden er beregnet til 28,3 MNOK. Gebyrvirkningen innebærer en beregnet økning på ca. 400 NOK frem til 2018 for en normalhusholdning. Endringen tilsvarer om lag 6 %. For øvrig vises til «Hovedplan for vann og avløp» om gebyrvirkninger. Forprosjektet beskriver tre alternativer for plassering av høydebassenget. Anbefalt lokalisering er alternativ C. Dette vil gi en enkel atkomst i forhold til hovedinfrastruktur. En slipper atkomst gjennom boligområde. Plasseringen er også fordelaktig i forhold til tilknytning av ledningsnettet som kommer i ny gang- og sykkelveg langs Fv 402. Alternativ C er ikke tatt med i tidligere reguleringsprosesser. Arealet er avsatt til LNF-område i gjeldende kommuneplan. Det er gjort en henvendelse med informasjon til aktuell grunneiere om den aktuelle lokaliseringen. Det vil i det videre måtte gjennomføres en endelig avklaring av bruk av arealet. Dette vil inkludere avtale med grunneier og avklaring av arealstatus i forhold til gjeldende plan (kommuneplan). Anbefaling Vedlagte forprosjekt datert 1.mars 2015, legges til grunn for bygging av nytt høydebasseng i Natveitåsen. Det arbeides videre med lokalisering i alternativ C. Budsjettrammen er kr 9,4 MNOK og dekkes i sin helhet innenfor selvkostområdet med gjeldende gebyrsatser. I gjeldende budsjett og økonomiplan er rammen fordelt slik: kr 7,4 mill i 2015 og kr 2 mill i 2016.

33

34 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 028/15 Tjenesteutvalget PS /15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Wenche Flaa Eieland K2 - C00 15/1058 Tilskudd til Gummibåtfestivalen Administrasjonens forslag til vedtak: Gummibåtfestivalen gis et tilskudd på kr til sin gratiskonsert som er åpen for alle lørdag 11.juli på dagtid. Det må leveres regnskap som dokumenterer at tilskuddet er brukt til annonser/markedsføring og artist ifm gratiskonserten. 1T Kulturstoette tilleggsopplysninger.docx Tjenesteutvalget - 028/15 Tjen - behandling: Forslag fra Signy Aas Andreassen Krf: Det gis ikke tilskudd på kr 10000,- til konsert 11. juli - til Gummibåtfestivalen. Begrunnelse: Festivalen har også søkt om skjenkebevilling. I henhold til ruspolitisk handlingsplan vedtatt i står det at kommunen ikke kan sponse arrangementer som får skjenkebevilling. Henvises spesielt til arrangementer som er beregnet på barn, familier og unge. Tjen - vedtak: Gummibåtfestivalen gis et tilskudd på kr til sin gratiskonsert som er åpen for alle lørdag 11.juli på dagtid. Det må leveres regnskap som dokumenterer at tilskuddet er brukt til annonser/markedsføring og artist ifm gratiskonserten. Avstemming: Administrasjonens forslag: 8 stemmer for administrasjonsens forslag til vedtak og 1 stemmer for Krf v/aas Anderassen

35 Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Gummibåtfestivalen søker om kulturmidler, jf sak 26/15 til Tjenesteutvalget. De har spesielt søkt om tilskudd til en gratiskonsert for alle birkenesinger. Se vedlegg. Gummibåtfestivalen har også søkt om skjenkebevilling. Ihht Rusmiddelpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i K-sak 17/ 2013 kan kommunen ikke sponse arrangement som får skjenkebevilling, jf pkt 9.3: Det gis ikke bevilling for enkelt anledning på følgende steder og i følgende situasjoner: Bakgrunn ved idrettsarrangement arrangement som er beregnet på barn, unge og familier i nærheten av trafikknutepunkt, skoler og barnehager arrangementer på Tobias jorde i forretningslokaler og andre salgssteder arrangementer som er sponset av kommunen Gummibåtfestivalen ble startet i 2007 og har i perioden fram til nå utviklet seg til å bli en stor festival med mange hundre deltakere. Festivalen arrangeres fra torsdag til søndag og arrangementet er på Fiane/Flakkeholmen. I 2013 var det 700 besøkende som fikk med seg flere konserter, gummibåtferd nedover elva med stopp underveis med konserter der også, campingliv og «ta sjansen» ved Mollestadbrua. Under «ta sjansen» var det flere skuelystne fra bygda som sto på brua og fikk se på arrangementet. De besøkende kommer fra hele Sør Norge frivillige jobber med å gjennomføre festivalen. I 2013 gikk festivalen for første gang med et lite overskudd og 10 % av overskuddet ble gitt til Kreftforeningen. Festivalen ble ikke gjennomført i 2014,men satser for fullt på å få til tidenens festival i 2015 fra juli. Nytt av året i 2015 er at festivalen nå vil lage en «gratiskonsert» ved Mollestadbrua/Sandøyra på dagtid, lørdag 11.juli. Den amerikanske countryartisen Jace Everett vil spille en akustisk konsert på Mollestadbrua/Sandøyra. Konserten vil bli annonsert som gratiskonsert for alle. Vurdering/ Anbefaling Det vurderes som veldig positivt at unge i Birkenes står på og arrangerer en festival til glede for mange unge. Mange unge fra både Birkenes og andre steder deltar på festivalen. De som styrer

36 virker som de har god kontroll og har gode planer for gjennomføringen. Det er viktig at det skjer noe i bygda og denne festiavlen bidrar i aller høyeste grad til aktivitet på sommerstid. Gratiskonserten de ønsker å gi til alle birkenesinger vil arrangeres ved Mollestadbrua og her vil det ikke serveres alkohol. Bevillingen vil gjelde kun for festilvalområdet inne på Fiane. Det må dokumenteres at tilskuddet brukes til annonser/markedsføring og artist ifm gratiskonserten. Administrasjonen vurderer derfor at tilskuddet ikke er i strid med bestemmelsen i rusmiddelpolitisk handlingsplan. Rusmiddelpolitisk handlingsplan er vedtatt av kommunestyret, saken oversendes derfor også kommunestyret for endelig vedtak.

37 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 036/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Steinar Nørstebø K2 - N60, K3 - &13 15/821 Status mobil- og bredbåndsutbygging Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Status for mobil- og bredbåndsutbygging i Birkenes kommune tas til etterretning. 2. Kommunens rolle som koordinator og pådriver for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni videreføres. 3. Det gjøres klar for nye søknader om statlig/offentlig støtte i 2015 og årene fremover. Link til andre dokumenter: I dokumentet. Saksopplysninger: Mobildekning Det har gjennom et fellesprosjekt for Agders kommuner og fylkeskommuner blitt bygd nesten 200 nye mobilsendere ila de to-tre siste år. Prosjektet startet opp i 2012, og vil bli ferdigstilt i 2015 eller Ansvarlig for innkjøp og gjennomføring har vært Det Digitale Agder (DDA), som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og fylkeskommunene i Agder. Leverandør i mobilutbyggingsprosjektet har vært Telenor. Birkenes andel av kostnadene er allerede betalt, ca. 0.9 mill kr. I Birkenes kommune er det satt opp/skal det settes opp i alt ni sendere/basestasjoner, de aller fleste med ny teknologi såkalt 4. generasjon (4G). Signaler fra innbyggere til kommunens administrasjon er at oppgraderingene oppleves som gode. Likevel er det fremdeles enkeltområder som har dårlig mobildekning, dette har med topografiske forhold å gjøre og rammer enkeltboliger eller små områder av boliger. Dekningen i Birkenes er i slutten av utbyggingsperioden så god vi kan regne med å få den iflg avtalen skal så godt som 98% av boliger i Agder nå kunne nås med mobilsignaler innendørs i trehus.

38 Bredbånd Birkenes kommune har siden høsten 2003 arbeidet for å få bredbånd til alle fastboende. Også her var DDA sentrale i forhold til å utrede behov og søke prosjektmidler til utbygging av bredbånd til private husstander og næringsliv. I 2014 gikk avtaleperioden med TDC ut og noen titalls hus falt ut av en ordning med leverandørsponset satellitt- eller kablet løsning på leid kobber. Samtidig utlyste staten via Post- og Teletilsynet (nå Norsk kommunikasjonsmyndighet NKOM) utbyggingsmidler hvor bare kommuner eller fylkeskommuner kunne søke. Søkerne kan fremme utbyggingsprosjekter sammen med bredbåndsutbyggere, men kommunene vil ikke selv stå for utbyggingen eller ha eierskap til noe anlegg. Birkenes kommune søkte ikke i 2014 grunnet regler om at mobilt bredbånd (MBB) da ble regnet inn en adekvat løsning. I 2015 er denne løsningen ikke regnet som rask eller stabil nok for å betjene video-, streaming- og nett-tv-løsninger. Da er det flere områder med relativt mange boliger (fra 15 og oppover) som kan komme i betraktning. Vurdering: I utgangpunktet er det ikke en kommunal lovpålagt oppgave å sørge for mobiltelefoni- og bredbåndsutbygging. Men Birkenes kommune har i år valgt å ta en koordinerende rolle i dette arbeidet, og være en pådriver for utbygging i de områdene hvor det er størst behov. Det pågår en omfattende digitalisering av tjenester fra det offentlige. Det være seg næringsdrivende med behov for sikre og raske kommunikasjonslinjer, skoleelever og studenter som i sitt arbeid trenger tilgang til streaming- og videotjenester og familier som bruker nett-tv som sin primære fjernsynskanal. Den 15. april 2015 kunngjorde derfor kommunen en høringsrunde på 14 dager på sine nett- og Facebooksider. Det kom inn syv uttalelser innen høringsfristen, to etterpå. Fem av disse gjaldt ett område, de fire andre var enkeltområder. Den korte fristen skyldes at nødvendig informasjon ikke var på plass før etter påske og administrasjonen ikke hadde tatt stilling til om det skulle søkes. Det er for øvrig reist kritikk for at vi brukte nettsteder som eneste informasjonskanal for å kunngjøre høringsrunden så lenge mange av de mest aktuelle «høringsinstanser» ville være folk uten tilgang på nettopp internett. Dette vil vi vurdere på nytt når eller hvis nye runder blir utlyst i 2016 og følgende år. Muligheter Når administrasjonen nå har bestemt seg for å sende én søknad i år, er dette fordi vi mener mulighetene er større når MBB faller bort som adekvat løsning og fordi ny teknologi kan bane veien for rimeligere løsninger. I tillegg har vi gått sammen med en til to nabokommuner for å se dette i sammenheng og få løst bredbåndsbehovet for adskillig flere boliger enn bare Birkenes alene. Men prosjektet kommer nok på flere millioner likevel, et beløp som utbygger og tilskudd fra NKOM i utgangspunktet må dekke. Noe egeninnsats fra kommunene og de aktuelle beboere må nok også påregnes. I fjor ble det over hele Norge søkt om midler for over 700 millioner kroner til prosjekter verdt over 1,3 milliarder kroner. Det ble av Stortinget bevilget 160 millioner i I år er det bevilget 110 millioner kroner og det største kriteriet er antall husstander med ny løsning (25% vekting) og kostnadseffektivitet på utbyggingen (20% vekting). Så hvis Birkenes og to nabokommuner søker om 2MNOK i støtte for 250 mulige kunder, da veies dette opp mot andre prosjekter med andre

39 stykkpriser. Det er vel også grunn til å tro at mange av de 136 prosjektene som i fjor ikke fikk midler, fremmer de samme prosjektene i år og dermed blir nok søkermassen betydelig høyere i Av kriteriene for tildeling leser vi også lokal medfinansiering. Administrasjonen har ikke i 2015 foreslått kommunale midler for å styrke søknaden. Slik lyder de seks kriteriene fra NKOM: 1. Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud 2. Kostnadseffektivitet 3. Lokal medfinansiering 4. Plan for bærekraftig drift 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud 6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling Her er reglene for innbyrdes vekting av kriteriene. Les mer om årets og fjorårets tildelinger. Det er verdt å merke seg at søknadsprosedyren er svært omfattende og følger mal og regelverk for EU/EØS.

40 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 024/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

41 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1082 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. 0T Saksnummer Tittel 1 Notat vedr. oppfølging barnevern. 2 Høringssvar - Regional transportplan Agder

42 Birkenes kommune Personal Tjenesteutvalgets medlemmer Dok. ref. Dato: 15/900-1, jp Saksbehandler: DAAA Notat vedr. oppfølging barnevern. Den på et oppfølgingsmøte av barnevernet kom det frem avvik på undersøkelser, hvor frister ikke var overholdt med bakgrunn i for lav kapasitet i forhold til behov (jfr. referat 15/322). Det ble her avtalt å gjennomføre undersøkelsene ved hjelp av innleid kompetanse. Endringspatruljen startet arbeidet med undersøkelsene i februar Andre tiltak ble også vurdert, deriblant å øke en 50 % tiltaksbasert stilling på fast basis. Dette ble igangsatt rett før overgangen til felles barnevern. Etter overgang til felles barnevern med Lillesand kommune viser det seg at det er enda flere undersøkelser, hvor fristene ikke er overholdt. I tillegg er det noen undersøkelsessaker, som ikke er blitt undersøkt på en forsvarlig måte. Totalt gjelder dette 25 barn i 14 familier. Rett og plikt til å foreta undersøkelser er hjemlet i barnevernloven på følgende måte: Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet» Jfr. frister inntatt i Frister og ileggelse av mulkt. En undersøkelse etter 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. Hovedtiltak - for å lukke avvikene og sikre en lovlig og forsvarlig barneverntjeneste: 1. Endringspatruljen gjennomfører undersøkelsene som gjelder 19 barn i 11 familier, mens øvrige undersøkelser gjennomføres av barnverntjenesten selv. 2. Kvalitetsrådgiver lager en oversikt over det som har skjedd i perioden hvor avvikene har oppstått, for å kartlegge hvordan avvikene har oppstått og hva som skal til for å unngå avvik og lovbrudd fremover 3. Barnevernleder gjør en barnevernfaglig vurdering av barneverntjenesten, for å kvalitetssikre barneverntjenesten og for å få barnevernfaglig råd i forhold til den videre internkontroll og kvalitetsoppfølging. 4. Basert på informasjon fra tiltakene 1-3 gjøres en vurdering av mulige konsekvenser for barna som er berørt. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 2

43 Birkenes kommune Personal Fylkeslegen holdes løpende orientert om tiltak og status i lukking av avvikene. Øvrige tiltak vurderes i tillegg fortløpende. Gro Anita Trøan Rådmann Dagfrid Aasen Kvalitetsrådgiver Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 2

44 Birkenes kommune Avdeling for plan og utvikling Aust-Agder Fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref. Deres ref. Dato: 15/542-2, jp Birkeland: Saksbehandler: JOMO Høring: Regional transportplan Agder Aust Agder Fylkeskommune har sammen med Vest Agder Fylkeskommune utarbeidet forslag til Regional transportplan for Agder gjeldende fra 2015 til Planforslaget er sendt på høring blant annet til alle kommunene på Agder. Høringsfristen er fastsatt til også fordi planforslaget skal behandles i fylkestingene i juni Planforslaget omhandler flere tema hvorav et par av disse har stor aktualitet for Birkenes kommune. Disse er kap. 7 Byutfordringer som omhandler satsing på kollektiv, gange og sykkel og kap. 13 Vegnettet som omhandler riksveier og fylkesveier. Riksvei 41 omtales på sidene 26 og 27 hvor det helt riktig konstateres at denne riksveien har en svært varierende standard. Riksveien omtales også som Telemarksvegen og vi kan bekrefte at den er svært viktig for de berørte kommunene. Riksveien er også omtalt i Regionplan Agder 2020 (som ble vedtatt av fylkestingene i 2010) hvor det i avsnittet om Riksvegløftet uttales at - sitat: «Utbyggingsbehovene for denne riksveien må avklares». Vi konstaterer at denne avklaringen ikke er utført. Planforslaget som nå er på høring opplyser om at det analysearbeid som Statens vegvesen knytter til NTP vil avklare framtidige investeringsbehov for Rv 41. Birkenes kommune viser til Regionplan Agder 2020 og forventer at staten som veieier straks avklarer investeringsbehovet og igangsetter de nødvendige investeringene på Rv 41 slik at vår kommune kan få en moderne riksvei for hele strekningen fra Kristiansand kommunegrense til Froland kommunegrense- innen overskuelig framtid. Vi vil særlig framheve dårlig veistandard på strekningene Åbål Birkenes, sør og nord for Flå, Søre Herefoss Herefoss og fra Herefoss til Froland kommunegrense. I perioden var det 29 ulykker på veiene i Birkenes hvorav 13 på Rv 41. I 2013 var tilsvarende ulykkestall 15 hvorav 5 på Rv 41. Riksveien er uten sammenligning den veistrekningen i Birkenes hvor det er flest ulykker. God veistandard er god næringspolitikk. God veistandard bidrar til økt trafikksikkerhet. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Møtedato: 02.05.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 014/16 Godkjenning

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.04.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 27.02.2013 008/13 Meldinger 009/13 Salg av kommunalt tilleggsareal på Tollnes 010/13 Uteområdet ved Birkeland

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 MØTEBOK Dato: 13.06.2016 kl. 13.00 14.20 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 06.09.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 06.09.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 06.09.2011 037/11 Godkjenning av møteprotokoll 14.06.2011 038/11 Delegasjonssaker 039/11 Meldinger 040/11 Økonomirapport 2/2011 041/11 Rehabiliteringsplan 2011-2015

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS 14.06.2017 056/17 Kommunestyret Kommunestyret PS PS 22.06.2017 07.09.2017 043/17 Tjenesteutvalget PS 12.06.2017 Saksbehandler

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Møteleder: Helsestasjonen, møterom Varpelia Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades:

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades: Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen Til stades: Nestleder Unni

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vegårshei kommune - kontrollutvalget Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, kommunestyresalen Bjørn Saga Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 09.06.2011 Tid: 09:00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 08.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 13.04.2010 010/10 Godkjenning av møteprotokoll 09.02.2010 011/10 Meldinger 012/10 Selskapskontroll av konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS- rapport Kontrollutvalget

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Evelyn Molle

Detaljer

Åmli kommune Kontrollutvalget

Åmli kommune Kontrollutvalget Åmli kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Åmli kommune - kontrollutvalget Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Trongedalsnuten Tobias Wessel-Tangen Hansen Til stede: Leder

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.: 04/19739 Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger med hjemmel i

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget

Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Tvedestrand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tvedestrand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Ikke møtt: Kommunehuset Trine Merete Bjerkholt Ingen Tor

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer