AVISEN-12. Sortland Rotary Klubb nye avis Hovedforedrag. Jens-Anton Johnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVISEN-12. Sortland Rotary Klubb 25.09.2012. nye avis 25.09.12. Hovedforedrag. Jens-Anton Johnsen"

Transkript

1 Sortland Rotary Klubb r e b m e AVISEN-12 t p Se Vår nye avis Jens-Anton Johnsen Møteferater fra 11.,18. og 25 Bengt Jaegtnes, Knut Olav Nordmeland, Torgeir Kristiansen Hovedforedrag Bengt Jaegtnes Sortland Nye Hage Vårt siste prosjektv/karl Glad Nordahl

2 VÅR NYE AVIS Du leser nå første utgave av vår nye avis,«månedsavisen»,- på mange måter en prøveballong vi ønsker å få kommentarer til. Innsatsen for å utvikle/lage vår gamle Ukeavis har pågått kontinuerlig, - hver uke i 3 4, år med unntak av sommermøtene. Arbeidstiden har økt gradvis i takt med kvalitetshevingen på avisen, helt fra de første utgivelsene og fram til i dag. Etter en nøye gjennomgang av abeidsrutinene for «Ukeavisen», ble konklusjonen at å opprettholde den kvalitet og frekvens utgivelsene har hatt i de to - tre siste år, blir en for arbeidskrevende prosess for redaksjonen. Eksempelvis er timeforbruket for referenten 2 3t, fotografering og bearbeiding i Photoshop 1 2 t og layoutarbeid fra 2-5t, - et snitt fra 5 10t. pr. avis pr uke. Ved større reportasjer ofte mer, særlig for foto/layoutarbeidet som er tidkrevende. Når man da tenker på den lille leserkrets avisen har, en leserkrets som stort sett består av medlemmer i Sortland Rotary Klubb og knapt nok det, og i tillegg, kanskje en og annen rotaryaner rundt om i det ganske land.vurdert i denne sammenheng samsvarer ikke innsats og gevinst. Hvordan skal vi så klare å opprettholde en tilnærmet standard på fremtidige aviser og samtidig redusere arbeidsinnsatsen? Skal vi produsere en, kvalitetsavis pr måned, eller skal vi senke kravene ved å utgi fi re middelmåtige? Etter å ha drøftet temaet i to møter i klubben, ble konklusjonen å produsere en månedlig avis utgitt etter månedens siste rotarymøte, og heller fi nne en løsning som rasjonaliserer refereringsarbeidet fra de første tre møtene. Løsningen kan lilgge i å benytte en standard referatmal som fylles ut under møtet, enten på papir, eller lagt inn direkte på en bærbar PC. (Kortreferat, som i denne avisen, s.3-4) De som velger elektronisk utfylling er ferdig når møtet er slutt og kan sende referatet på e-post. Undertegnede tilbød å ta hovedansvaret for å utarbeide månedsavisen i den form den foreligger i dag. Dette omfatter fotografering og layoutarbeid, samordning av kortreferatene osv.. men satte som betingelse at alt stoff skulle sendes elektronisk til oppgitt e-postadresse. I fellesskap med Knut Olav, Bengt og undertetnede er det utarbeidet en mal som vi vil tar i bruk i denne utgaven av avisen. Malen er basert på forslaget i Rotarys Årbok og tilpasset vårt behov. Med dette skal vi gå inn for å rasjonalisere arbeidet med avis/referat/hjemmeside, samtidig som vi opprettholder kvaliteten på produktet. Men husk, ansvaret for å sende stoff til avisen ligger på medlemmene. Jens-Anton Gi tilbakemelding med gode forslag

3 Sortland Rotary Klubb KORTREFERAT Møtedag/dato: Tirsdag 11. sept Møteleder: Gjester: Fødselsdager: Besøk i andre klubber: Dagens 3 min: Hovedprogram Meldinger/Klubbsaker: Loddvinner: Avslutning: President Knut Olav Nordmeland Guvernør Jon Eidsvik Ingen i forrige eller i denne uke Ingen besøk i andre klubber Kanselleres grunnet guvernørbesøk Guvernør Jon Eidsviks tale. Se vedlagt presentasjon i powerpoint Sjåfører søkes til aksjonen. Sture oppfordrer unge å søke Rotarysti pendiet. 1. oktober skal søknad leveres til distriktet. Karl Christiansen har det bra i USA Kjell Jensen Takk til foredragsholder Frammøte antall/%: 16 medl. 56% Program for neste møte: Referent: Planleggingsmøter i komiteene Bengt Jaegtnes Viktige punkter i hovedprogrammet Powerpoint presentasjon av guvernørens budskap til klubbene.

4 Møtedag/dato: Tirsdag Sortland Rotary Klubb KORTREFERAT Møteleder Gjester: Fødselsdager: Besøk i andre klubber: Dagens 3 min: President Knut Olav Nordmeland Ingen Ingen forrige og denne uke Ingen besøk i andre klubber Kanselleres p.g.a. planleggingsarbeid Hovedprogram Planleggingsarbeid. Kom. lager årsplan.rapport: / Meldinger/Klubbsaker: Loddvinner: Avslutning: Lagringsmedium - Internet: Dropbox. Initiativ og orientering v/bengt Jaegtnes Alle sender inn stoff. Dette vil bli lagret i arkivet Styret og komiteledere skal ha tilgang. Bengt viser fram en presentasjon over Vesterålen som Hans kan vise fram på distriktskonferansen på Stjørdal. Sjåfører til TV-aksjonen. % ubesatte roder. Distr.konjf. blir i fl g. Hans Furfjord holdt på Sortland. Sortland Nordic har kapasitet. Jubileumsfesten planlegges av Arrange mentskom., -datofestes. Sortland Nye Hage v/karl skal ha møte med landskapsarkitekter( studenter) for å få innspill. Må skaffe nok skifep plater? Lage benker av tømmer. Henv. til Byggefaglinja SVGS kan være en ressurs her. (forslag av Rolf) Sture Jægtnes Takk til foredragsholder Oppmøte, antall/%: 11-39% Program for neste møte: Palmekrigen avsluttes Referent: Knut Olav Nordmeland Viktige punkter i hovedprogrammet Powerpoint presentasjon av guvernørens budskap til klubbene. Noe forvirring ved oppstart av komitearbeidet. Dette bunnet i at mange av medlemmene står parallelloppført i 2 komiteer, som gjorde det vanskelig å fi nne sin plass og gjennomføre denne delen. Presidenten oppfordrer også til å samle komiteene utenom møtearenaen og fortsette komitearbeidet. Dette også fordi mange av medlemmene manglet ved dette møtet.

5 DAGENS MØTE Møteleder: Knut Olav Nordmeland Referent: Torgeir Kristiansen Gjester: Ingen Besøk i andre klubber: Ingen Foredragsholder: Bengt Jægtnes Dagens 3 minutt: Ikke programert Loddvinner: Torgeir Kristiansen Meldinger / klubbsaker: - Tv: aksjonen. Sjåfører, mangler 3 sjåfører ennå. - Sture, Har vært og slått ned de siste palmene overfor parkeringsplassen til Kystvakta. - Ann Kristin Aslaksen: Etter avtale med Karl Glad Nordahl Rolf Johnsen Rolf Johnsen sender jeg søknad Dokumentene sendes i tillegg med posten i dag til Sortland Rotary. Medlemmer bør melde per mail dersom de ikke kan møte til klubbmøtene. Dersom man ikke møter over fl ere møter undres man jo hva som foregår, om folk er syke eller er i ferd med å slutte? Karl fortalte om de besøkende arkitektene som ble forespurt om Sortland Nye Hage. Kart ble overlevert og formaninger gitt. Karl fi kk en oppringning fra en av arkitektene, som hadde utfyllende spørsmål om prosjektet. Hvorvidt det kommer tilbakemelding på hagen vites ikke per nå. Det som eventuelt kommer, antas sendt til Kommunen hvor det skal arrangeres en utstilling ifm landskapsarkitektprosjektet. Jens- Anton omtalte Palmeprosjektet og etterlyste en videre innsats i prosjektet. Palmene har vært slått ni ganger nå, og skal være i.h.t. retningslinjene for avvirkning av Tromsøpalmen. Det foreslås en endelig avslutning for prosjektet til våren, som det gjøres litt ut av (media, kommunen, Rotary Norden). SRK har to offi sielle prosjekt; Tromsøpalmen og Flyktningeprosjektet. Det er derfor viktig med en formell avslutning av palmeprosjektet. Sortland Nye Hage bør meldes inn til Rotary Norden som offi sielt prosjekt. Flyktningeprosjektet bør også meldes ut fordi det egentlig aldri kom i gang, og at primus motor har sluttet i klubben. Det er også i andre sammenhenger svikt i rapporteringsrutinene, blant annet av hvor mange ganger kubben har vært i media, lokalt og regionalt. Det ble også nevnt at ukeavisen ikke er i drift lenger, og Presidenten har tatt opp problemstillingen mot ansvarlig komite. Torgeir ga en kort statusrapport om Sebastians opphold i familien Kristiansen. Alt vel så langt.

6 HOVEDFOREDRAG Starten på et reiselivseventyr Kveldens foredragsholder, Bengt Jaegtnes Bengt gir oss et foredrag om direktefl y turismen mellom Evenes og London/Munchen. I vinter er det prognoser på 60 turister til Vesterålen og et tilsvarende antall til Lofoten. Det planlegges totalt 14 charterturer i vinter. For at satsningen skal være levedyktig er det viktig at det er bedrifter som står bak satsningen. Uten disse antas det at satsningen blir mislykket. Satsningen har medført stor oppmerksomhet i turistmarkedet, og per nå ser det ut til å være en riktig dimensjonert satsning, tilstrekkelig til å selge de tilgjengelige plassene. Gjestene etterspør helhetlige pakker, med buss, opphold og et fyldig program. Verdiskapningen i regionen estimeres til ca 2,5 millioner kroner per charter. Dette fordeles på alle involverte aktører. Discover Artic har vært i møte med Norwegian vedrørende charter hvor også Andenes Lufthavn var diskutert. Nye møter planlegges. Det er også engelske og tyske aktører involvert. Disse er i stand til å ta imot utreisende (nordlendinger) og gi dem en fullverdig opplevelse, samt at de også er involvert med salg og arrangement i sine egne land. I fremtiden ses det på nye markeder i Europa, men også i Asia. Bengt presenterte et tilbud som er sendt ut, hvor de fokuserer hardt på nordlysopplevelsen. I praksis er det heftig etterretningsarbeid under besøkene for å fi nne ut hvor det er best værforhold for å kunne se nordlyset under oppholdet. I tillegg til nordlyset satses det på å utnytte kvalsafarikapasiteten i regionen. Andre tilbud som fremheves er hurtigruten, Sami Siida, hesteridning og hundespann. Bengt presenterte et par internettsider til en tysk og en engelsk reiselivsaktør hvor vi kunne se hvordan regionen presenteres for potensielle turister. Bookingen er i gang i England, og om et par uker vil det vise seg hvor attraktivt dette konseptet er i Tyskland. Flere spørsmål ble stilt til Bengt, og også noen forslag som kan bidra til en større opplevelse for turistene. Det ble nevnt at det også er satsninger på gang innen cruisetrafi kken. Når turismen vokser vil det måtte satses på infrastruktur i regionen, og deriblant å skaffe tilveie nok kvalifi serte guider. Presidenten takket for foredraget og møtet, og ønsker velkommen tilbake til neste møte. Ref.: Torgeir Kristiansen

7 SORTLAND NYE HAGE et rotaryprosjekt En foreløpig signatur som setter Rotary på kartet Den gamle Parken ble anlagt for nå rundt 100 år siden (først på tallet). Initiativtaker var Berh. J. Steiro (forretningmann på Sortland, og bestefar til forretningsdrivende Terje Steiro). Med på laget hadde BJS ungdomslaget Hugin på Selnes pluss interesserte Sortland-patrioter. Opprinnelig var Parken omtrent dobbelt så stor som det området Sortland Rotary Klubb nå har ryddet og tilsådd. Tvers gjennom Parken gikk det veg. Området tilhører Sortland kommune, og for en tid tilbake (for år siden), ble det på nedsiden av vegen bygd boliger for eldre også dissse boliger kalt Parken. Den egentlige Parken ble anlagt med gangveger, blomster og busker men dessverre ble det også plantet mye norsk gran. Området var flittig besøkt av folk flest lett tilgengelig i fredfylte omgiveser. Men granskogen vokste, og dominerte etter hvert hele området, mørkt og trist ble det, og interessen for Parken forsvant med manglende sollys. Noen og enhver ønsket nok å få gjort noe ut av området, bringe parken tilbake til sin opprinnelige storhetstid. Det ble lenge med de gode ønsker. For nå tre fire år siden ble det hugget noen få trær, men greiner ble liggende. Så var det stopp inntil alle trær ble hugget i Stokkene ble fjernet, men greinene ble liggende, og her trivdes et villniss av ugras og villbrignebærplanter. Området ble helt utilgjegelig ble det i Sortland Rotary Klubb fremmet en idé om i alle fall og å rydde området for tilsåing og så siden anlegg av en hage. Kontakt med Sortland kommune ble opprettet, og intersssen var stor. Det verserte planer om å samle greiner og male dem opp. Det ble fort ansett som en helt umulig oppgave. I stedet skulle nå alt av greiner, ugras og stubber fjernes og kjøres bort. Her gjalt kun maskinaerbeid. Pris ble innhentet kroner er mye penger, og med tillegg av moms syntes oppgaven noe vanskelig. Men så kom barnebarn til grunnleggeren, Terje Steiro, på banen. Han gikk inn med hele I tillegg noen til og på toppen kommunal bevilgning på Ideén om å grave ned alt av greier og stubber kom opp, forkastet, men så igjen tillatt, og maskinfirma Henriksen tok jobben. På forsommeren 2012 gikk det både fort og greit, og vi var kommet halvvegs. Klubbmedlem og gårdbruker Kjell Jensen tok seg av jobben med egne maskiner planering, harving, gjødsling og såing. Før man kom så langt, hadde et betydelig antall av klubbens medlemmer (men dessverre ikke alle) sagt seg villig, og møtte også i opp med jernrive og arbeidslyst. Etter to ettermiddager var det mulig for Kjell å så til.

8 Her kommer Sortland nye hage, før og etter rydding og tilsåing. Neste sommer får alle klubbens medlemmer delta i hagearbeid Nå grønnes det der det før var villniss, og Kjell kommer tilbake på vårparten for å etterså der det ikke gror skikkelig. Det er plantet et pent skilt på området som forteller at her er det Sortland Rotary Klubb som har vært på ferde. Hvordan fortsettelsen skal bli er ikke klart i detalj. Det blir ikke mer i år, men til neste sommer er det store muligheter for at det blir gjort noe for å få til den nye Sortland hage. Vi ser for oss gangveger av Alta-skiffer, benker og bord av tømmer fra parkens egen storskog og i tillegg beplantninger. Det bør skje etter en plan, og vi tror vi har vært heldige: Sortland fikk for kort tid siden besøk av landskaps/hage-arkitektstudenter fra Ås, med oppgave å komme med forslag til å gjøre byen Sortland og omgivelsene både mer tilgjengelig og vakrere. Et par av studentene har snust på Sortland nye hage. Vi er ikke lovet noe, men det går an å håpe. Før jul kommer akitektstudentenes planer til Sortland, og over nyttår er det meningen å få til en utstilling i kommunens regi. Om Sortland nye hage kommer med, gjenstår å se. Hvis ikke må vi finne på noe annet lurt! Vi kan umulig gi oss nå. Referat : Torgeir Kristiansen Referat : President Knut Olav Nordmeland Referat : Bengt Jaegtnes Referat : Mangler! Ansvar for utgivelsen, foto; layout:jens-anton Johnsen Karl Glad Nordahl