Ukebrev s.1. Innhold Fra møtet i dag, ref/foto s. 1,2,3 Sekretærens referat fra møtet s. 4 Temasiden s. 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukebrev 16.03.10 s.1. Innhold Fra møtet i dag, ref/foto s. 1,2,3 Sekretærens referat fra møtet s. 4 Temasiden s. 5"

Transkript

1 Ukebrev s.1 Innhold Fra møtet i dag, ref/foto s. 1,2,3 Sekretærens referat fra møtet s. 4 Temasiden s. 5 Presidenten ønsket velkommen, og særlig til vår gjest, GSE-student Marianne Holten Jacobsen. Finn og Anniken ble applaudert for å ha fylt henholdsvis 50 og 33 år. Finn og Steve informerte om intercitymøtet den 23. mars. Pr i dag er det påmeldt 19 fra egen klubb. Minst 7 vil komme fra Hadsel. Hans vil kontakte Andøy for å påvirke at flest mulig kommer derfra. Det meste er klart for å arrangere møtet. Kokkene må ha eksakt antall som møter, og dette vil bli fulgt opp. President Finn Moe 3-min v/steve Olsen Steve fulgte opp databruk fra forrige møte. Han orienterte om hvilket format filene lagres i ved bruk av e-post.. Dette avhenger av hvilken versjon en har av Outlook. Det er viktig å tenke på hvilket program mottakeren har, doc eller docx. Webansvarlig Steve Olsen

2 Hans E. Furfjord inledet til en spennende debatt HVILKE MÅL OG FRAMTIDIG KURS SKAL KLUBBEN SETTE SEG V/Hans Furfjord Hans innledet en debatt om ovennevnte tema. Vitalisering av klubbene går igjen fra verdenspresident og ellers i organisasjonen. Hva vil innholdet i vitalisering av vår klubb være? Hvor setter vi rammene? Hvordan få en oppegående klubb til å fungere enda bedre? Vi bør ikke dvele for mye med fortida. Ukebrev s.2 Engasjerte debattanter Klubben vår har hatt mye god presseomtale, men lite i forhold til prosjekter. Det er fordi st vi ikke har prosjekt i dag. Jo, vi har flyktningeprosjektet ble det påminnet. Men, vi har ikke fulgt dette opp. Ellers har vi dugnaden hver vår rundt Lamarktunet, og transport av bøssebærere ved innsamlingsaksjoner. Er vi komfortable med og møtes en gang i uken med en kaffekopp, spurte Hans. Hva kan vi tenke oss av lokale prosjekt og vitalisering av klubben? Håndboka forplikter oss en del. Trengs det en opprensking i medlemslistene våre. Det er medlemmer som sjelden er å se på møtene. Vi bør sende en påminnelse til disse. Det kan også være en oppgave for fadderne. Karl mente at vi burde bruke medlemmene i større grad som foredragsholdere. Steve orienterte om at HV-lokalene på Sortland vil bli solgt av Forsvarsbygg. Det er lokaler som egner seg godt som møtelokaler for lag og foreninger. Det kunne kanskje være en oppgave og pusse opp disse. Karl foreslo at klubben kunne gjøre Sortland reinere ved å utrydde Tomsøpalmen. Hans nevnte noen av prosjektene som an- Arne Karl Hill Hans Steve Steinar Jens-A

3 dre klubber i vårt distrikt gjennomfører. Sortland er historieløs, fulgte Hans opp. Når du har fremmede på besøk for en omvisning, blir du stadig påminnet om at det ikke er så mye å vise fram, utenom fin natur og forretningsbygg. Flere sa seg enig i dette. Kan det være en oppgave for klubben å bidra med noe her? Jens-Anton hadde et hjertesukk: Vi sier og snakker om mye, men vi må også gjøre noe. Han poengterte viktigheten av at komiteene fungerer og er aktive. Han etterlyste også mulige prosjekt som kunne passe våre kvinnelige medlemmer godt. Hill repliserte med at hun husket forslag fra tidligere tider. I utgangspunktet ønsket hun ikke å skille ut kjønnsbaserte prosjekt. Hun ville tenke på mulige ideer. I sin sjel Ukebrev s.3 har hun en tanke for de eldre, de som har bidratt til å bygge opp vårt samfunn. Dette er en forsømt gruppe, påpekte Hill. Presidenten oppsummerte med at det vil bli en oppfølging av debatten på medlemsmøtet den 6. april, og på styremøtet samme dato. Det vil bli sendt ut en orientering om temaet til medlemmene på være web-sider, og kanskje er det flere ideer fra medlemmer som ikke var tilstede i dag. Han henstilte medlemmene å melde seg på intercitymøtet den 23. mars. Der vil vi få et interessant foredrag om regionsamarbeidet i Vesterålen ved Jonni Solsvik., og servert sjømannskost. Ref.: Steinar. Foto/oppsett: Jens-A. Webansvarlig: Steve

4 Referat fra medlemsmøte i Sortland Rotary Klubb den Sted: Kystvakta Tema: Vitalisering av klubben Oppmøte med perm: 63,2% Referent: Knut O. Innledning v. Hans E. Vitalisering av klubben Det dreier seg om klubbens fremtidige prioriteringer. Hovedmålet er vitalisering av klubben. Hva er innholdet i vitalisering av vår klubb? Internasjonale prosjekter eller lokale prosjekter? Kan jo være ting som møtested, møtedag, klokkeslett. Man må se fremover. Bli enda bedre. I praksis handler det om prosjekt. Alle skal ha eierskap i det. Kan være å arrangere et skirenn for barn med merkelappen Sortland Rotary Klubb. Sortland Rotary klubb har ingen prosjekt pr i dag. Det internasjonale prosjektet Childrens Burn Care er satt på vent. Lokale prosjekt i dag er vårrydding ved Lamarktun og bøssebæringa ved TV aksjon. Andøy Rotary Klubb har restaurering av Kihl gården som lokalt prosjekt. Forslag fra Steve: HV bygg i Vestmarka som prosjekt. Hans fortsetter, hva er vitalisering av vår klubb. Vi er som rotarymedlem forpliktet til å være bidragsytere i et internasjonalt arbeid for Rotary. Utvikle Rotary lokalt. Det åpnes for diskusjon - Steve foreslår å renske opp i medlemslisten. Vi har ca 40% av medlemsmassen som ikke kommer på møtene. - Hans legger til at mye av fraværet dreier seg om permisjoner, men at praksisen med permisjon er for liberal. Det gis permisjon for lett. - Karl mener at permisjonssøknader må behandles i styret. Han foreslår videre at vi skal sende et kort til medlemmer som ikke kommer, med en oppmuntring til å møte opp. Karl mener at vi vaser bort mye tid. Medlemmer kommer for sent. Før hadde man som praksis at et medlem som kom for sent skulle skjenke kaffe til de andre medlemmene. Ukebrev s.4 Presist oppmøte. Foredragsholdere fra egne rekker. God læring for den enkelte. Forslag til prosjekt: Gjøre Sortland penere. Utrydde Tromsøpalmen,, Erstatte den med et blomsterarrangement. - Hans understreker viktigheten av presist oppmøte. Mener videre at man ved prosjekt må skape en genuin identifikasjon som trekker linjer bakover. Sortland er historieløs. Vi har kun gatenavn, kvitbrygga og rødbrygga. - Arne mener det er lite å se på Sortland. Vi mangler museum. Noe for turistene. Kulturkart? - Steinar støtter forslag vedr. Tromsøpalmen. - Arne mener det må gjøres med stikkspade. Få med seg rota. - Hans mener et slikt prosjekt begrenses til et par kvelder i løpet av sommeren., så er man fri for prosjekt. Han støtter Steves forslag om å undersøke HV bygget for evt. å gjøre et prosjekt ut av dette. Kan være en ting å sette merkelappe på. Ha en tidsramme. - Steve undersøker bygget. Eier nå i dag er Forsvarsbygg, nøkler ligger i kystvakta. - Jens Anton mener komiteene er ryggraden i det som skal skje i klubben. Vi må trykke på knappen noe må skje. Han mener at flyktningeprosjektet som vi hadde planlagt å gjennomføre, med foredragene, er et flott prosjekt. Videre sansehagen på Lamarktunet som lokalt prosjekt. Videre utfordrer han damene i klubben, med innspill sett fra deres synsvinkel. - Hill nevner en støtteaksjon for krisesenter. Videre at de eldre er en forsømt gruppe. - Arne foreslår Karl som prosjektleder for Tromsøpalmen og Steve undersøker Forsvarsbygg. - Hans legger til at det er fadderens oppgave å snakke med det medlemmet som ikke møter. Ved langt fravær er terskelen høy for å komme tilbake. Det vil bli lagt fram en ny kandidatliste for godkjenningnår det gjelder verving. Finn avslutter møtet med disse 2 nye forslagene til lokale prosjekter. Samtidig fortsetter vi arbeidet den 6. April.

5 Ukebrev s.5 Temasiden Etter gårdagens møte aksjonertes det raskt. I dag stilte Steve med nøkler til Heimevernes lokaler og slo på tråden. Hans og Jens-Anton hadde anledning til å stille på sparket og fikk befare lokalene. Dette blir et kjempeinteressant tema å filosofere over på de nærmeste møtene. Vi er igang og utfordrer alle medlemmene til å engasjere seg i dette, eller eventuelt andre prosjekt som var foreslått under debatten. Kan dette være et fremtidig lokale for SortlandRotary Klubb? Tekst/foto: Jens-A

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV MAI 2012 3. brev fra Incoming president Svein Stubberud Jeg ble bedt om å skrive et innlegg til Månedsbrevet vårt for mai 2012 av leder for Kommunikasjonskomiteen

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010 KVINNEKONFERANSEN 2010 SAMMEN I LUFTA Tid: 13.-14. november 2010 Sted: Rica Gardermoen Deltakere som representerte Stjørdal Hang- og Paragliderklubb: Brynhild Jorid Rotvold (PP2) og Mariann Gravråk (PP2)

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK GRAN KOMMUNE Tema : Hva med tiden? Barneoppdragelsens hovedutfordring? Barns levekår har i løpet av 80 og 90-tallet endret seg mye på noen områder. Noen av disse får større

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer