Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design."

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2013 kulturbyen // TEma Bergen Kultur og kreativitet gir kroner i kassen Vil skape nordens største humorfestival Sikter høyt med design

2 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2013 // TEma les blant annet: Lederen har ordet Kulturbyen S. 4-5 Kulturkroner styrker regionen S. 8 Festspilldirektøren har ordet Vår i Bergen kulturen blomstrer Marit Warncke // Administrerende direktør Vil ha mer kulturmidler S. 10 Vil gi bergenserne latterkrampe Uten å være det minste subjektiv skulle jeg anbefale et sted å reise til i mai og juni Bergen er stedet å være! Knapt noe sted i Europa syder kulturlivet som akkurat her i disse vårmånedene. Foto: Audun Roe Grimstad TEKST // geir mikalsen - foto // Ilja C. Hendel S. 12 Uformelle kulturmøter i bakgården S. 16 Kulturvinner mot alle odds S. 18 Satser friskt med Arena USF S Finansbyen Bergen 1/2013 Nordiske Mediedager er allerede gjennomført med stor suksess, den fantastiske Munch-utstillingen er åpnet på Kode og Bergen Live har hatt to storkonserter på Bergenhus festning. I disse dager har vi både Festspillene, De litterære festspill og Nattjazz. Og som om dette ikke er nok, skal vi for første gang ha Humorfestival. Bergen viser seg frem som et kulturelt internasjonalt kraftsentrum i disse vårmånedene. Det er musikk, forestillinger og opptredener på hvert et hjørne, det er aktivitet på en rekke store og små scener, gallerier og konsertsaler, det vrimler av internasjonale besøkende til kunst- og kulturarrangement, både studenter, unge og gamle trekker igjen ut i gatene og det er herlig å være bergenser i Bergen. Vi har nylig, i samarbeid med Kultur Vest, Business Region Bergen og Bergen Reiselivslag og med støtte og innspill fra en rekke aktører innen kultursektoren, gjennomført en analyse om kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning. Denne viser en omsetning på 2,9 milliarder kroner og en skatteinngang som er større enn de samlede offentlige tilskuddene. I tillegg bidrar sektoren med ringvirkninger i annet næringsliv på 2,4 milliarder kroner. Kunst- og kultursektoren er med andre ord en betydelig næring som gir økonomisk verdi for vår region. Vi har et mangfold av bedrifter med næringsaktivitet basert på kunstog kultur en næring i positiv vekst. Vi har et nyskapende miljø innen film og data, spennende designere som sammen med annet næringsliv har søkt Arena-status, og ikke minst et musikkmiljø som jobber med de fremste nye musikerne i regionen. Mange av bedriftene er imidlertid små og avhengige av enkeltpersoner, noe som gjør dem sårbare. Derfor er det viktig at vi fortsetter å ha fokus på, og legger til rette for videre utvikling for disse. Kulturlivet i Bergensregionen er mangfoldig og kraftfullt, men det er likevel behov for offentlig støtte spesielt på infrastruktur. Mange av kulturbyggene våre behøver både vedlikehold, oppgradering og nytt utstyr som krever offentlig finansiell medvirkning. Det er derfor viktig at alle gode krefter drar i samme retning for at vi skal få myndighetene med på disse investeringene. Her spiller Kultur Vest, et samarbeid mellom tolv kulturarenaer, en viktig rolle. Bergen Næringsråd har nylig vært i Kina med en næringslivsdelegasjon, og som alltid tilstreber vi å løfte frem kulturaktører på våre arenaer. Med oss på reisen hadde vi den kjente musikeren og komponisten Terje Isungset som blant annet hadde et fantastisk samspill med Yiwen Tang på tradisjonelt kinesisk strenginstrument. Delegasjonen fikk også se Shanghai Theatre Academy med en kinesisk oppsetning av «Nokon kjem til å komme» av Jon Fosse. Disse norsk-kinesiske kulturelle samspillene fant sted takket være økonomisk støtte fra henholdsvis DNV og TTS. Vi fikk oppleve hvor sterkt musikk og teater kan være som universelt språk og som brobygger mellom svært ulike kulturer. Å finne felles referanserammer, bygge tillit og god kommunikasjon er en forutsetning for å kunne etablere samarbeid i næringslivet, og dette gjelder i enda sterkere grad når vi skal jobbe internasjonalt. At Oslo får tildelt desidert mest kulturmidler har skapt et press mot kulturministeren om å gi mer til kulturinstitusjoner utenfor hovedstaden. Da Kulturutredningen ble presentert i mars, viste tallene at kultur i hovedstaden støttes med 3478 kroner pr. innbygger. Til sammenlikning er tilsvarende tall for Hordaland 784 kroner. - Tilskuddet i Oslo er høyere fordi det ligger flere nasjonale institusjoner der, sa kulturminister Hadia Tajik og viste til at de fem største institusjonene står for rundt 80 prosent av departementets kulturutgifter i Oslo. Bergens Tidende gjennomgikk rapporten grundig og kunne påvise skjevfordeling uavhengig av dette, der eksempelvis Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene kom ut som tapere sammenliknet med tilsvarende institusjoner i Oslo. Administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd er klar på at Bergen ikke får tilstrekkelig med midler til å ivareta kulturinstitusjonene. - Den Nationale Scene trenger betydelige tilskudd for ikke å forfalle, og det er forferdelig å se at Norges eldste teater ikke får tilstrekkelige midler til nødvendig oppussing. Jeg stusser også over at Bergen Filharmoniske Orkester får 23 millioner kroner mindre i støtte enn Oslo-Filharmonien når de tilsynelatende er sidestilt som institusjoner, sier Warncke. - Det er opplagt at hovedstaden har viktige institusjoner som trenger tilskudd og støtte. Vi unner ikke hovedstaden noe mindre enn de får, men med all respekt trenger vi et vitalt og levedyktig kulturliv i andre byer også, sier Warncke. Hun mener vi også bør ha en debatt om hvordan vi i vår region selv kan bidra til å løfte kulturlivet. Kulturminister Hadia Tajik møtte krav om mer tilskudd til institusjoner i Bergen da Kulturrapporten ble lagt frem. Fylke Støtte pr. innbygger i 2013 Støtte pr. innbygger i 2005 Endring i prosent Oslo inkl. nasjonale inst ,2 Oslo Sør-Trøndelag ,3 Hordaland ,1 Vest-Agder ,4 Troms ,7 Sogn og Fjordane ,5 Oppland ,3 Hedmark ,8 Rogaland ,9 Nord-Trøndelag ,7 Møre og Romsdal ,9 Nordland ,6 Telemark ,3 Finnmark ,6 Østfold ,1 Buskerud Aust-Agder Vestfold ,1 Akershus ,8 Utgitt av Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Geir Mikalsen Forsidefoto: Thor Brødreskift/Festspillene i Bergen. Bildet er fra forestillingen «Fatzer» av Bertolt Brecht. Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Følg oss: Facebook: /bergenchamber Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Bodoni Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Kulturbyen bergen - Særlig for den gryende underskogen av små og innovative miljøer er det viktig at vi støtter opp både fra politikk og næringsliv, sier Warncke. Fylkeskultursjef i Hordaland Anna Elisa Tryti sier dette om Kulturrapporten: - Skjevfordeling er noe man ikke kan leve med. Og man kan ikke dekke seg bak at de store, nasjonale institusjonene ligger i Oslo. For å få et vellykket nasjonalt kulturløft, må man ha flere kulturelle kraftsentrum. Og der står Bergen som by og Hordaland som region fremst når det gjelder å by Oslo konkurranse nasjonalt og internasjonalt, sa Tryti da utredningen ble presentert. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen Vil skape nordens største humorfestival Sikter høyt med design 2 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

3 Kulturbyen Kulturbyen Kultur og kreativitet gir kroner i kassen FAKTA // kulturrapporten Rapporten «Kultur, kroner og kreativitet» er utført av ideas2- evidence på oppdrag fra Bergen Næringsråd, Business Region Bergen, Kultur Vest og Bergen Reiselivslag. Prosjektet er støttet av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Live og Visjon Vest. I tillegg har Ole Bull Scene og Bergen Filharmoniske Orkester bidratt i en referansegruppe. TEKST // Martin larsen Hirth - foto // Pål Bendtdal Kunst- og kultursektoren i Hordaland utløser 2.4 milliarder kroner i økonomiske ringvirkninger, viser en rapport utarbeidet for Bergen Næringsråd. Dette er første gang det er gjort en forskningsbasert analyse på økonomiske ringvirkninger av kunst- og kultursektoren i Hordaland, forteller Solveig Holm, leder for prosjektutvikling i Bergen Næringsråd. Hovedmålet for analysen har vært å finne nøkkeltall for den utøvende kunst-og kultursektoren i Bergen og Hordaland, tallfeste de økonomiske ringvirkninger for øvrig næringsliv, og å diskutere hvordan en levende kunst- og kultursektor bidrar til en attraktiv region. Største utenfor hovedstaden Med til sammen 4000 ansatte er kunst- og kultursektoren i Hordaland den største utenfor Oslo. I 2011 hadde sektoren en samlet omsetning på 2.9 milliarder kroner og en egen økonomisk verdiskaping på vel 1.1 milliarder kroner. Det er musikk og film som er de ledende områdene med henholdsvis 604 millioner og 529 millioner kroner i omsetning i Publikum åpner lommebøkene Tar man et steg videre og ser på hvilke summer publikum legger igjen i tilknytning til arrangementene, viser analysen at publikum på arrangement i Bergen kommune la igjen 605 millioner kroner i perioden fra september 2011 til september Tar man med arrangement i hele fylket er summen 659 millioner kroner. I disse beregningene er det kun inkludert penger fra personer som kommer utenfor arrangementsstedet. Publikumsforbruket er dermed kun fra såkalt kulturreisende. Drypper på øvrig næringsliv De totale økonomiske ringvirkningene på 2.4 milliarder kroner fra kunst- og kultursektoren i Hordaland er regnet ut ved å slå sammen direkte verdiskaping, sektorens vare- og tjenestekjøp av for eksempel markedsføring, materiell og utstyr, virkninger av lønn og utbytte og samlede ringvirkninger av publikums totale forbruk. Kunst- og kultur har en egenverdi i seg selv og det ligger til grunn for dette arbeidet. Med denne rapporten ønsket vi å ha en forskningsbasert tilnærming til hvorvidt sektoren også skaper økonomiske verdier. Noe det viser seg at den absolutt gjør, argumenterer Holm. Gir mer enn de får Et annet poeng Holm ønsker å fremheve er det faktum at kunst- og kultursektoren generer større skatteinntekt enn den mottar i offentlig støtte. Totalt genererte sektoren i Hordaland ca 1.07 milliarder kroner i skatter og avgifter mot en totalt offentlig støtte på ca 970 millioner kroner. Resultatene viser at bevilgninger til kunst- og kultursektoren generer inntekter tilbake til det offentlige. Dette er et av de mer uventede, men positive, funnene i analysen. påpeker Holm. Verktøy for bedre rammevilkår Vi er fire partnere som har initiert analysen og som vil bruke resultatene i vårt videre arbeid. I Bergen Næringsråd vil vi jobbe videre for å bidra til å legge til rette for fortsatt utvikling av kulturnæringene, og mot myndighetene for å gi bedre rammevilkår for kunst og kultur i vår region. Dette er en viktig sektor som både genererer økonomisk verdi og som bidrar til å gjøre regionen mer attraktiv, avslutter Holm. 4 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

4 For oss betyr det at vi fortsetter å utvikle våre tjenester og produkter slik at reisen blir enklere for deg og dine. Enklere å møte nye mennesker, enklere å se nye steder, enklere å arbeide på tvers av landegrenser. Her kan du lese om fire nye grep vi gjør akkurat nå, og vi lover at det kommer mange flere. HVA BETYR EN ENKLERE REISE FOR DEG? NYE DIGITALE TJENESTER Med vår nye mobilapp kan du blant annet bestille reiser, sjekke inn og velge sete rett på mobilen. Du kan betale reisen også med EuroBonus-poeng. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye digitale tjenester for å gjøre reisehverdagen din enda enklere. NYE SERVICE- POINTS OG LOUNGER Tiden på flyplassen er en viktig del av reisen, som vi ønsker å gjøre litt bedre og litt enklere. Derfor er vi allerede godt i gang med å bygge ut våre Service Points og lounger, for å kunne gi din reise en best mulig start. Fra juni innfører vi to nye billettyper, SAS Go og SAS Plus. Med SAS Go får du alle fordelene du kjenner fra før, med SAS Plus får du enda litt mer. Alt for å gjøre reisen din enklere. Reiser du oversjøisk, vil du fremdeles kunne velge SAS Business. NYE RUTER MED NORDENS BESTE TIDTABELL Frem mot sommeren lanserer vi 47 nye ruter, og flere rutenyheter er på trappene. Dermed forsterker vi en allerede svært godt likt tidtabell til fler enn 1000 avganger hver eneste dag. Fortell oss hva du mener ville gjort reisen enklere! Skriv til oss på Facebook, twitter eller My SAS Idea og gi oss dine tips. Makes your travel easier

5 Kulturbyen Kulturbyen Gjesteskribent Festspilldirektør Anders Beyer Mit møde med Bergen Efter at boet og levet i Bergen et år, kan jeg uden at blinke sige, at jeg er betatt av denne by og dens mennesker. Jeg har i hele mit liv være tæt på vandet og i denne by får jeg alt det vand, man kan drømme om, fra oven og fra neden. Der er en særlig hjertelighed og generøsitet i Bergen, som jeg ikke har oplevet andre steder i verden, ikke engang i sydamerika, hvor åpenheten og næstekærligheten også er bemærkelsesværdig. Ved siden af at være hjertelige er bergensere forventningsfulde, de elsker fest og de kan blive noget så sinte og diskutere alt mulig småt og stort til langt ud på natten. Det har jeg oplevet flere gange og det vidner om store ambitioner og et endog meget højt selvværd. Heldigvis er humoren også ofte en frelsende engel, især når man kan grine lidt af sig selv. Bergensere er globetrotter og hjemmefødninge på samme tid, de lever og ånder i en international kontekst i en højborgerlig by med lokalkolorit og med en god del velbjergede borgere, der generøst giver tilbage til byen, så den fremdeles kan være førende på en lang række områder. Det er da stort! Jeg blev ret tidlig overrasket over, hvor moderne og international Bergen er og hvor modige politikerne i kommunen og fylket er i denne by. Her ønsker man at byen skal være præget af nytekning, og Festspillenes nye «Forstyrrelser» er blevet modtaget med anerkendelse. I Bergen skal vi turde at satse, vi skal vise, at det er her det nye skabes. «Vi former fremtiden» kunne være et motto og vores fælles ambitiøse målsætning. Det er igennem kulturen at vi bliver formet som individer, der er igennem kulturen og det vidt forgrenede netværk af aktiviteter med hinanden at vi skaber et fællesskap og en by, som vi elsker at bo i sammen med vores børn. Næringslivet i Bergen har for længst set dette og anerkendt kunstens og kulturens betydning for byen og for vores trivsel. For os i Festspillene er det derfor fantastisk helt konkret at opleve den dialog og samarbejde med mange næringsdrivende i Bergen såvel som i regionen. Vi har med et moderne ord et fælles mindset, vi kan godt tænke børs og katedral uden at miste flyvehøjde. Det ene udelukker ikke det andet. Nu er jeg blevet modtaget så hjerteligt i denne by af bergenserne. Jeg vil gerne sammen med mine kolleger kvittere ved at forføre dem som publikum, røre rundt i deres følelsesliv, få dem til at le og græde, jeg vil gerne se dem opleve, at deres eget liv ruller forbi på scenen. Jeg er taknemmelig, hvis dramaet handler om deres drømme, sorger og glæder. Det er jo det, musik, teater og dans er eminent til: At spejle dit og mit liv på scenen. Foto: Thor Brødreskift 8 SAMSPILL // 0313 Krevende sceneskift for Den Nationale Scene TEKST // mette mæhle - foto // Fredrik arff Plassproblemer og et prekært behov for vedlikehold preger driften i byens fredede teaterbygg. En dreiescene fra 1932 byr på daglige utfordringer. Men vedlikeholdsmidlene lar vente på seg. Det er skjøre takkonstruksjoner og vanninntrenging i murene som er spesielt alvorlig, forklarer teatersjef Agnete Haaland. I en tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll i 2011, estimeres vedlikeholdsbehovet til 22,5 millioner kroner. Det er uklart hvorvidt dette hensyntar ekstrakostnaden som følge av at bygget er totalfredet. I tillegg kommer et prekært behov for investeringer i ny dreiescene. Dreiescenen ble bygget i 1932 og tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken HMS eller driftssikkerhet. Kostnadene til ny dreiescene anslås å ligge på rundt 20 millioner kroner. Da statssekretær Kjersti Stenseng var på befaring i november i fjor, tilsto hun at tilstanden var verre enn forventet. Likevel kunne hun ikke love penger. huset er sprengt og flere kontorer har ikke engang vindu, sier Haaland. Leie av tilleggslokaler kan være en løsning på problemet. Men aller mest ønsker Haaland seg et påbygg som kan være forenelig med teaterbyggets fredningsstatus. Vi har i lengre tid vært i dialog med vernemyndighetene for å finne ut hva som kan gjøres for å blir mer funksjonell og framtidsrettet samtidig som vi ikke bryter fredningsbestemmelsene. En løsning kan være å bygge ut under bakken. På denne måten vil vi kunne opprettholde et kompakt teater der de ulike miljøene samhandler tett, utdyper hun. Kulturløftet og skjevfordeling Også plassproblemer skaper utfordringer i hverdagen for byens skuespillere. Gjennom en serie artikler i vår, påviste Bergens Tidende at staten deler ut langt mer til kulturinstitusjoner i Oslo enn i Bergen. Her kommer det blant annet frem at DNS har fått minst økning av samtlige musikk- og sceneinstitusjoner i landet. Vi er privilegerte som får holde hus i dette praktfulle bygget. Det er jo virkelig ett av byens mest karakteristiske signalbygg. Men da det ble oppført i 1909, var det planlagt for 60 ansatte. I dag er vi 130. Det betyr at vi har en rekke utfordringer. Alle står på fordi de er stolte av jobben sin og teatret, men Den Nationale Scene er en nasjonal institusjon og staten må ta ansvar for å bringe bygget inn i framtiden. Så skal vi gjør vårt ved å fortsette å skape teater av så høy kunstnerisk kvalitet at det er tydelig for alle at vi fortjener det, avslutter teatersjefen. Trenger mer plass SAMSPILL //

6 Kulturbyen Kulturbyen Vil skape Nordens største humorfestival TEKST og foto // Lene bjånesøy engh Sølvi Rolland har mot til å si det høyt og muligens også kunnskap og erfaring nok til å få det til: Nyskapningen Humorfest i Bergen skal bli størst i Norden. - Vi må sette oss høye mål. Men jeg har tro på at det lar seg gjøre også, det hjelper ikke bare med store drømmer og høye ambisjoner om man ikke klarer å gjennomføre, sier sjef for Ole Bull Scene, Sølvi Rolland. Stjernespekket liste Med 20 års erfaring fra underholdningsbransjen i byen mellom de syv fjell, introduserer hun i år et nytt konsept som hun håper vil få bergenserne til å hyle av latter juni går tidenes første humorfestival av stabelen i Bergen, med store navn som Else Kåss Furuseth, Bård Tufte Johansen, Espen Eckbo, Are Kalvø, Frode Grytten og Thomas Giertsen på plakaten. Listen bare fortsetter. - Totalt skal over 70 artister stå på ulike scener de fire dagene Humorfest varer. Her er meningen at nye og etablerte navn skal opptre side om side, med et bredt spekter av ulike sjangre og kategorier. Dette blir bare utrolig bra, sier Rolland entusiastisk. Ole Bull-sjefen forteller videre at konseptet Humorfest har blitt tatt imot med stor og positiv iver i alle leire. Hun er ikke i tvil om at hun har truffet en nerve. - Vi har møtt en enorm entusiasme og vilje i absolutt alle ledd, sier hun. Rivende utvikling Det store nye innenfor humorshow for tiden er improteater. Aktørene i denne relativt nye sjangeren på norske scener har ikke noe manus, men kun en mal som de legger opp showet etter. Alt i mellom improviseres underveis. Dette blir det en god del av under Humorfest. - Improteater er bare noe som må oppleves for dem som ikke har sett det før. Det er helt fantastisk gøy og utrolig vittig, sier Sølvi Rolland. Rolland har selv fulgt humormiljøet i Bergen gjennom mange år og husker tilbake til den tiden da Den Nationale Scene og Den Stundesløse var alt som var. Siden har hun fulgt humorbransjens gradvise vekst ut fra kjellere og smau til de store scenene som i dag benker flere hundre gjester på jakt etter en god latter. - Bergen har et veldig bra publikum og setter tydelig pris på å ha et godt og variert kulturtilbud. I tillegg tror jeg vi fikk en fornyet selvtillit da Bergen fikk kulturbystatus. Det har vært en utrolig spennende reise å følge med på alle som har kommet til i humorbransjen de siste 20 årene, og flere skal det bli, tror Rolland. Omfattende Totalt skal det selges rundt 7000 billetter til forestillingene de fire junidagene festivalen varer. Planene er klare og alt er på plass, nå er det bare gjennomføringen som gjenstår. - Dette er en enorm produksjon med veldig mange mennesker i sving. Humorshow handler om så utrolig mye mer enn akkurat den personen som står på scenen, forklarer Rolland. - Det er mye planlegging og forberedelser av ulikt slag før artisten står på scenen foran et publikum - scenografi, koreografi, manusskriving, lys, lyd, teknikk, sceneskifte og så videre. Et stort apparat er i sving, sier den erfarne scenesjefen. Og ambisjonene er som sagt ikke små, men høyst oppnåelige mener Rolland selv. - Vi kommer tilbake til neste år. Vi skal vokse og bli Nordens største. Tiden vil vise om hun får rett. Den som le(ve)r får se. FAKTA // Humorfest Bergen juni Scener: Ole Bull Scene, Ricks Teater, Ricks-kjelleren, Den Nationale Scene, Kosmo, Logen Teater, Litteraturhuset. 10 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

7 Kulturbyen Se hele programmet på humorfest.no Kreativt møte i bakgården Morsomme dager mellom de syv fjell BERGEN JUNI 2013 TEKST // martin larsen hirth - foto // marianne bergvall Gjennom uformelle møteplasser skal Bergen bli en enda mer spennende kulturby. Når Bergen Næringsråd inviterer til Bakgårdsfest 20. september er det sjette året på rad at det populære medlemsarrangementet blir gjennomført. Etter tre tidvis fuktige år i Nordnes Sjøbad er det klart for tredje strake utgave i bakgården på gamle Bergen Brannstasjon. Målet med Bakgårdsfesten er å skape en uformell kontaktarena hvor kultur og annet næringsliv kan treffes, forteller Solveig Holm, leder for prosjektutvikling i Bergen Næringsråd. Det håper hun vil resultere i bedre kjennskap til hverandre og at det oppstår nye samarbeid mellom folk fra ulike miljøer. Utvider med fagkonferanse Nytt av året er det faglige «Bakgårdsvorspielet», som arrangeres tidligere på dagen. Vi ønsker et fagseminar hvor vi kan diskutere infrastruktur for 12 SAMSPILL // 0313 kulturnæringene. Hvor er flaskehalsene? Hvilke grep må tas for å komplementere de ulike kultursegmentenes verdikjeder? Det er disse spørsmålene vi skal ta for oss. Det var helt naturlig å legge dette til samme dag som Bakgårdsfesten og sette rammen enda bedre for kveldens arrangement, sier Holm. FAKTA // Arrangør av bakgårdsfesten Ressursgruppene Kultur og opplevelse og Handel og Service er arrangører av Bakgårdsfesten. Arrangementsgruppe bestående av: Harold Sletten Leder ressursgruppe Handel Bergen Næringsråd Sølvi Rolland Ole Bull Scene Nils Henrik Geitle De Historiske Hoteller Steinar Kristoffersen Bergen Sentrum Juliet Balgobin Mette Skaugvold BKK Handelsbanken MILTON JONES LINDA EIDE RASKE MENN ARE KALVØ teatersport humorshow comedy fight club tidige forfatterkvelder humorlaboratoriet humorgalla standup revy Latterkrampe Van- VITTIG artgarden Humorgalskap Torsdag 6. juni Fredag 7. juni Lørdag 8. juni Søndag 9. juni ÅPNINGSSHOW - MED SMAKEBITER FRA FESTIVALEN RASKE MENN, FRODE GRYTTEN, TROND VIGGO TORGERSEN, MILTON JONES, JAN TORE KRISTOFFERSEN, CECILIE STEINMANN NEESS OG PER INGE TORKELSEN. KONFERANSIER: STIAN BLIPP OLE BULL SCENE KL KLUBBKVELD - STAND-UP FEST MED CECILIE STEINMANN NEESS, CHRISTIAN MIKKELSEN, VIDAR HODNEKVAM, TOMAS NESSE, JON HÆGLAND RICKS KJELLEREN KL MICETRO - EN IMPROKONKURRANSE. KANSKJE DU IKKE HAR SETT IMPROVISERT TEATER FØR, ELLER KANSKJE DU BARE HAR LYST TIL Å FØLE DEG LEVENDE? VEL, DA ER DETTE MIDT I BLINKEN FOR DEG! KOSMO KL BTkortet Les mer Billett er: Grieghallen /Billett service / InCity / Gruppe/hotellpakker Så tårene triller FÅ BILL! TO STJERNESHOW UNDER UTVIKLING BÅRD TUFTE JOHANNESEN OG ESPEN ECKBO RICKS TEATER KL COMEDY FIGHT CLUB RICKS KJELLEREN KL HVORFOR DET? TROND-VIGGO TORGERSEN OG BJARTE TJØSTHEIM LOGEN TEATER KL (FLYTTET, KJØPTE BILLETTER GJELDER) RASKE MENN ONE NIGHT ONLY OLE BULL SCENE KL HUMORLABORATORIET DET NYESTE AV DE BESTE OG DET BESTE AV DE NYESTE. KOSMO KL TIDIG FORFATTERKVELD KONFERANSIER: DODDO LITTERATURHUSET KL HUMORGALLA M. THOMAS GIERTSEN OLE BULL SCENE KL KLUBBKVELD M. STIAN BLIPP RICKS KJELLEREN KL BMI - BARE MORO IMPRO KOSMO KL EKSTRA! KONDOLERER MED ELSE KÅSS FURUSETH DNS KL INSTANT BROADWAY RICKS TEATER KL ESPEN & ARE KALVØ TO MENN. MANGE STEMMER. MANGE INNFALL. MYE RART. OLE BULL SCENE KL LIVETS SPILL -TALKSHOW & IMPRO KOSMO KL TIDIG FORFATTERKVELD KONFERANSIER: DODDO LITTERATURHUSET KL RASKE MENN ONE NIGHT ONLY OLE BULL SCENE KL HUMORGALLA RICKS TEATER KL HUMORLABORATORIET KOSMO KL UTSOLGT! TEATERSPORT: BERGEN IMPRO LAUG MØTER DET ANDRE TEATERET FRA OSLO TIL IMPROKAMP OLE BULL SCENE KL på humorfest.no følg oss på Facebook/humorfesten

8 Kulturbyen besøkende så langt Litteraturhuset mottatt med storm TEKST // mette mæhle - foto // Litteraturhuset En ubetinget suksess, oppsummerer daglig leder Kristin Helle-Valle. Med 160 populære arrangementer siden åpningen 31. januar i år, har Litteraturhuset talt hele besøkende hver uke. Tallet er ikke medregnet kafé- og restaurantgjester hos Colonialen, som også melder om proppfulle hus. At Litteraturhuset i Bergen fikk en trang fødsel, er neppe å ta hardt i. Helle-Valle har lagt bak seg mye motstand, tøffe debatter og finansieringsutfordringer. At prosjektet lot seg realisere, er takket være støttespillere som Visjon Vest, Bergen kommune, Trond Mohn, Norsk Kulturråd, BKK og HFK. Fem års planlegging er kronet med suksess, og Helle-Valle lener seg et øyeblikk tilbake. Hun har tatt plass i en av de komfortable stolene i første i etasje i det som er blitt en kombinert bokhandel og peisestue. Tallene taler sitt klare språk. Rundt besøkende har fått med seg debatter, høytlesning og foredrag av forskjellig karakter. Vi har hatt fullt hus siden åpningen. Arrangementene er mange og varierte, og de har truffet bredt, oppsummerer hun. Vi har hatt interessante kulturdebatter, populærvitenskapelige forelesninger, språkduell med Gunnar Staalesen, høytlesninger og møter mellom forfattere. I tillegg kommer faste programmer som Skjerpa tirsdag, Bok & Storting, Nye stemmer, Lillelørdag for barn og Søndagsskulen for alle som trenger åndelig påfyll i en travel uke. Her er det allsang og klistremerker i boken som bevis for deltakelsen, ler hun. Målet er å fremme interessen for litteratur og å være en arena for samfunnsdebatt. Bergen må i større grad sette agendaen for den nasjonale samfunnsdebatten. På denne måten bidrar Litteraturhuset til å styrke Vestlandsidentiteten, mener Helle-Valle. Kulturen er der folk er, påpeker hun. For vestlendinger er det viktig hva som skjer på Vestlandet ikke bare hva som skjer i Oslo. Vi skal fortsette å være et alternativt blikk på Norge, lover Helle-Valle. FAKTA // Litteraturhuset Åpnet: 31. januar i år Adresse: Østre Skostredet 5-7. Stiftet: Januar 2009 Ildsjel /daglig leder: Kristin Helle-Valle Støttet av: Visjon Vest, Bergen Kommune, Trond Mohn, Norsk Kulturråd, BKK og HFK Restaurant/kafé: Colonialen Litteraturhuset leier ut arrangementslokaler til åpne publikumsarrangementer og lukkede selskaper. 14 SAMSPILL // 0313

9 Kulturbyen Kulturbyen Bergen Live: Kongen på Koengen Fireåring i vekst TEKST // tord lauvland bjørnevik - foto // Made Management Fire år er gått siden selskapet Made Management så dagens lys. Med artister som blant andre Sondre Lerche, Casiokids og John Olav Nilsen og gjengen med på laget har selskapet etablert seg som et av Skandinavias største managementselskaper. Nå setter de seg nye mål. Daglig leder i Made Management, Per Mygland, har stor tro på fremtiden for det bergensbaserte selskapet. TEKST // Mette mæhle - foto // Bergen LIve Daglig leder Frank Nes i Bergen Live. Da Bergen Live dro Bruce Springsteen-fans til byen i fjor sommer, ga det klingende mynt i kassen hos byens restauranter og hoteller. De to Springsteen-konsertene er enkeltarrangementet som skapte de desidert største ringvirkningene for hotell-og restaurantbransjen i Bergen i fjor. Et pussig paradoks, repliserer daglig leder Frank Nes når han konfronteres med resultatene fra kulturanalysen. Tankene går uvilkårlig tilbake til den dramatiske tiden da Bergen Live ble etablert. Hotellstreik ga milliontap Året var 2002 og lønnsoppgjøret i hotell- og restaurantbransjen resulterte i både streik og senere lockout. Det hele ble ekstremt dramatisk for Bergenfest som både tapte store billettinntekter og måtte omplassere gjestene sine til andre og dyrere alternativer. Med halvannen million i tap, var gode råd dyre. Bankene hadde lite å bidra med. Bergenfest er organisert som en stiftelse, forklarer Nes. Å gå i banken for å få lån hvis du er en stiftelse er vanskelig, erfarte han. Løsning ble å pantsette hus og hjem og etablere et nytt aksjeselskap med frisk kapital. Vi var 20 personer som gikk sammen og skjøt inn kapital i det som ble Bergen Live AS. Vi tok opp tilsammen to millioner i lån for å betale kreditorene og unngå konkurs. Du kan gjerne si at selskapet ble etablert som en kriseløsning, smiler Nes. Deretter var det bare å brette opp ermene. Skulle vi klare å betale tilbake gjelden og redde Bergenfest, måtte vi arrangere konserter på løpende bånd. I mellomtiden opparbeidet den lille bedriften et solid internasjonalt nettverk og rykte som konsertarrangør. Få skulle trodd at regnbyen Bergen kunne ta posisjonen som ledende utekonsertby, og Nes medgir at det er en bragd i seg selv. Vi har sakte men sikkert bygget oss opp, forteller han. Det store gjennombruddet kom i 2006 med Rolling Stones-konserten som vakte både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Etter dette ballet det på seg. Bruce Springsteen, Rihanna og Coldplay er blant de store artistene som har besøkt Koengen og gledet både det bergenske og tilreisende publikum. Springsteen ga størst ringvirkningseffekt I en nylig publisert kulturanalyse, fremgår det at Springsteen-konsertene var det enkeltarrangementet som genererte størst forbruk av kulturtilreisende i Bergen i hele Analysen er utarbeidet for Business Region Bergen, Kultur Vest, Bergen Reiselivslag og Bergen Næringsråd. Den viser at Springsteen-fansen totalt la igjen nærmere 52 millioner kroner utenom billettkostnadene, og hele 48 millioner av dette kom fra tilreisende. Legger vi til de øvrige arrangementene til Bergen Live, kommer forbruket blant kulturtilreisende opp i hele 70 millioner kroner. Tilsvarende tall for Festspillene ligger på rundt 18 millioner. Etterlyser innendørs konsertarena Nes gleder seg over tallene og den bergenske publikumsentusiasmen. Han konstaterer også at Koengen har opparbeidet et godt renommé som utendørsarena. Når det gjelder innendørs konsertfasiliteter der krav til publikumskapasitet overstiger og verken Grieghallen eller nye USF strekker til, er situasjonen imidlertid en helt annen. Her er Bergen å sammenligne med Øst-Europa for 30 år siden, sukker han oppgitt. Er det fristende å be kommunen om penger når dere ser hvor store ringvirkninger dere skaper? Vi er i grunnen ikke skrudd sammen på den måten, svarer Nes men legger til at en slik investering ville være et lønnsomt regnestykke for byen. Nå venter han storinnrykk til sommerens konserter med blant annet Muse og Rihanna. - Status nå er vel at det går ganske bra med Made. Når jeg ser tilbake på hva vi har oppnådd i løpet av fire år er det med stolthet, sier daglig leder Per Mygland. Han peker på en vellykket struktur og plattform som sentrale grunner til selskapets positive utvikling. Han er likevel klar på å påpeke at Made har ambisjoner som overgår hva de allerede har oppnådd. Etter hvert som man oppnår et mål flytter man listen høyere. Stort uforløst potensiale Det er en seiglivet myte at musikknæringen er en ulønnsom næring som først og fremst er preget av ildsjeler. At næringen er ulønnsom går ikke Mygland med på. Musikknæringen har et stort, stort uforløst potensiale. Den er i Norge og Skandinavia preget av en lite utviklet infrastruktur med mange små og underkapitaliserte selskaper. I Made gikk vi inn for å bli sterkere sammen. Ved å samarbeide fikk vi et selskap med mer trykk og pondus. Og ikke minst muligheten til å investere, sier han. Denne muligheten benyttet Made seg av da de i år etablerte et datterselskap i Sverige og kjøpte opp det bergensbaserte produksjonsselskapet Your Favourite Music. Kulturelt samspill mellom Kina og Norge Bergen Næringsråd reiste mai til Kina med en delegasjon med representanter fra næringsliv og forskningsmiljø. Det ble gjennomført svært interessante næringslivsseminar, besøk til bedrifter og universitet samt mottakelser ved ambassade og konsulat. Som del av programmet var det også denne gang lagt til rette for kulturelt samspill mellom Kina og Norge. Med i delegasjonen var Terje Isungset, perkusjonist som blant annet spiller på instrumenter laget av is. Han hadde minikonserter med munnharpe på mottakelsen ved den Norske Ambassaden i Beijing og på Nordic Center ved Fudan Universitetet i Shanghai. Under mottakelsen ved det Norske Generalkonsulatet i Shanghai, fikk delegasjonen fra Bergen og konsulatets inviterte gjester oppleve Sikter mot utlandet Kontoret i Oslo spiller allerede en markant rolle i selskapets videre satsing. Utlandet er helt klart et fokus, men det er viktig å være tålmodig. Man må tenke langsiktig og utvikle nettverk de stedene man ønsker å etablere seg. Han forsikrer samtidig at det selv om selskapet utvider fokuset internasjonalt fremdeles vil være norske artister som er hovedfokuset. Identiteten ligger i Bergen Bergensbølgen er et kjent begrep og i senere tid har også utenlandsk media som britiske The Guardian plukket opp musikkmiljøet i Bergen, og fremadstormende band som Young Dreams og Razika (begge inkludert i Mades katalog) ble omtalt i artikkelen «The wave is back!». Det at vi er lokalisert i Bergen har ikke vært avgjørende for Made, men byen har et spennende musikkmiljø, uten for mange etablerte næringsaktører, som igjen sørger for tilgang på gode artister for oss. Til tross for at Made nå sikter seg mot større mål forsikrer han at de fremdeles vil være et selskap knyttet til Bergen. Identiteten ligger i Bergen, det vil vi holde videre på. urpremiere på konsert med Terje Isungset på munnharpe og kinesiske Yiwen Tang på tradisjonelt kinesisk strengeinstrument. Samtidsdramatikeren Jon Fosse har de siste årene fått stor oppmerksomhet i Kina, og Shanghai Theatre Academy har gjort oppføring av flere av hans stykker på mandarin. TTS Group hadde invitert til akademiets oppsetning av Jon Fosse sitt stykke «Nokon kjem til å komme», og det ble en gripende opplevelse for deltakerne i delegasjonen fra Bergen. Skuespillerne regnes som noen av Kinas fremste, og delegasjonen fikk møte både skuespillere, regissør, dramaturg og andre gjester fra Kina under middag i etterkant av forestillingen. 16 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

10 Kulturbyen Kulturbyen Real Ones var første band som spilte i det nye Røkeriet. Ny frisk på Verftet TEKST // Nina Heiberg Mowinckel - foto // Eirik Lande Med hovedvekt på kvalitet, kapasitet og god lyd håper kulturhussjef Jon Tvilde at USFs scene- og kulturhus på Verftet skal regnes for å være «State of the Art» blant bransjefolk. I mars 2013 ble byggeprosjektet kalt Arena USF ferdigstilt og som resultat sitter Stiftelsen USF igjen med den beste storsalen i Bergen, med minimum kapasitet på 1200 ståplasser og enestående fasiliteter for både kunstnere, artister og publikum. som oppgraderingens største utfordring. Byggebudsjettet ble høyere enn det som var beregnet. Ombygging i et gammelt bygg var problematisk og gav en del uforutsette vanskeligheter. Det er kommet to nye barer i tilknytning til Røkeriet BERGEN S NEW AND QUICK AIRPORT COACHES Non-Stop Bergen-Flesland or vice versa Roundtrip 140,- Just as fast as by car, but more environmentally friendly. You will find us to your right, 30 meters passed the SAS airport coaches at Flesland. The non-stop express bus is only available with Flybussbergen. We also serve Scandic Strand Admiral Hotel Holberg Hotel Augustin Hotel Hordaheimen Scandic Bergen City P-hotels Rica Travel Radisson Blu Norge Basic hotel Bedre kvalitet og flere bruksområder Kulturhuset USF ble etablert i Ombyggingen den gang gjorde ingen ting med Røkeriet, og denne salen som USF overtok fra kommunen i 1995, har ikke blitt pusset opp. Det var dermed på høy tid med et generelt «ansiktsløft», og særlig en ombygging av den største konsertsalen Røkeriet. Arenaprosjektet startet opp i I tillegg til å utvide storsalen ble den spesielt tilrettelagt for forsterket elektrisk musikk der alle valg er gjort for best mulig lydkvalitet. En annen gevinst er at Røkeriet etter oppussingen har fått et bredere bruksområde. Vi har fått bedre forhold for seminar og konferanser og blant annet er det mulig at vi får en større årskonferanse for 450 deltakere, forteller Tvilde. Betydelig spleiselag Til tross for støtte på til sammen 80 millioner kroner fra Kulturdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, peker Tvilde på økonomien Likevel forteller Tvilde at de er fornøyd med gjennomføringen. Vi har oppnådd det vi ønsket. I tillegg er vi svært takknemlige for at våre leietakere var veldig fleksible og forståelsesfulle i byggeperioden. Har prøvd ut ulike driftsmodeller USF disponerer om lag halvparten av USF Verftet som eies privat av «Norwegian Preserving Company». USF sin virksomhet inkluderer drift av fem scener, utvikling av scene- og produksjonsfasiliteter for kunstnere og videre utleie til andre aktører i kunstmiljøet. Tvilde forteller at arealet stadig er fullt av aktivitet og arrangementer. USF styrer ikke selv programmeringen, men lar leietakerne legge dette opp relativt fritt. I denne sammenhengen er vi en liten, fleksibel organisasjon. Stiftelsen har prøvd ut en rekke ulike driftsmodeller; i en periode arrangerte vi konserter og i en annen stod vi for serveringsdriften. I dag er serveringsdriften satt ut til profesjonelle på samme måte som USF leier ut til andre konsertarrangører, forklarer Tvilde. Nattjazzen tilbake Ett av arrangementene som nå er tilbake på USF er Nattjazzen. Etter suksessen i Skostredet i fjor er Tvilde glad for at arrangementet er «kommet hjem». Nattjazzen er svært viktig for USF. Det å tilrettelegge bedre for helhusarrangement og festivaler var en av hovedgrunnene til ombyggingen. Det at Nattjazz nå er tilbake hos oss viser at vi har oppnådd det vi ønsket. Det har vært mye positiv oppmerksomhet rundt oppgraderingen og vi kan i hvert fall ikke klage på interessen, avslutter Jon Tvilde. 15 Flesland - Haukeland Visit our customer service center in Radisson Blue Hotel Norge 18 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

11 Innsikt Innsikt 1 2 Sikter høyt med design 3 4 Design lønner seg, sier daglig leder Monica Hannestad i Design Region Bergen. 1) Ordfører Trude Drevland og Monica Hannestad under åpningen av Raff ) Manøver er blitt et populært treffpunkt for designbransjen. 3) Monica Hannestad, kulturbyråd Gunnar Bakke og artist og arkitekturpsykolog Eirik Glambæk Bøe diskuterer design under Raff ) Design fylte byrommene under Raff. TEKST // lene bjånesøy engh - foto // Monica Johansen/Tom kwam - design region bergen Design Region Bergen har satt seg et stort, hårete mål: De skal gjøre bergensregionen til et av de ledende områdene i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Design Region Bergen jobber for å koble design og næringsliv, og for å spre kunnskap om design som et lønnsomt og nødvendig fokusområde. Nå utvider de satsingen og søker om arenastatus for å sette fart på klyngesamarbeidet innen designdrevet innovasjon i bergensregionen. Design Region Bergen ble opprettet i 2007 som et motsvar til statlig satsing på designfeltet i Oslo. Målet var å sikre designens posisjon utenfor Oslo hvor alle de statlige kronene havnet. Design lønner seg Med daglig leder Monica Hannestad i spissen vil Design Region Bergen vise næringslivet at design lønner seg. De er dessuten opptatt av å bekjempe myten om at design er noe som bare krever fokus i deler av virksomheten og kun prosjektbasert i korte perioder. De vil vise at en helhetlig og kontinuerlig bevissthet på design er nødvendig for å sikre god merkevarebygging, spesielt også om man satser internasjonalt. Å bruke design i sin bedrift handler om mer enn å bestille inn en grønn sofa til møterommet. Design er også langt mer enn en logo. En strategisk bruk av design er helt nødvendig for å skape gode virkemidler for markedsføring og merkevarebygging, mener Hannestad. Marginalisert Det er ingen hemmelighet at Norge ligger et godt stykke bak våre nordiske naboer når det kommer til design. Grunnen til dette er ifølge Monica Hannestad en lang tradisjon for å sitte på hver vår tue og se med skepsis på alle som driver med noe annet enn det vi gjør selv. Satt på spissen har økonomene sett på designere som rare og alternative. Designerne på sin side har vist like liten vilje til å forstå økonomene. Ingeniørene har også vært mest opptatt av sin egen tekniske vinkling, og med en holdning om at så lenge ting fungerer så er det knall. Som resultat har dette ført til generelt begrenset forståelse på tvers av fagfelt og veldig liten grad av samhandling og gjensidig bruk av hverandres kompetanse for å sikre helhet i løsningene, mener hun. Design var totalt marginalisert i Norge over lang tid, og har generelt vært sett på som noe sært og fjollete. Vi har hatt mer fokus på ingeniørarbeid og økonomi, uten at vi helt har klart å sette design inn i sin rette sammenheng, mener Hannestad. I riktig retning De siste årene synes Hannestad imidlertid at vi har fått en holdningsendring i riktig retning. De lukkede fagmiljøene er blitt åpnere, og det er nå en større forståelse og aksept for design som forretningselement. Spesielt innen olje- og gassbransjen er det flere som nå viser vilje til å investere i design for å hevde seg internasjonalt. Vi har fått noen viktige designambassadører, som har skjønt at design er mer enn innpakning, og er noe som må kommuniseres gjennom alle ledd i organisasjonen. Internasjonalt er Apple er et glimrende eksempel på en produktsuksess hvor design har vært styrende for hele utviklingen. Jeg gleder meg til å kunne vise fram tilsvarende eksempler fra vår region, sier Hannestad Prøver igjen Initiativet til at Design Region Bergen skulle søke som arenastatus kom faktisk fra næringslivet, fra en av de Hannestad refererer til som designambassadør. 6. juni vet de om det treårige arenaprosjektet får statlig finansiering. Det er totalt 18 søkere, og mellom tre og fem får innvilget ønsket om arenastatus. Monica Hannestad ser imidlertid ikke mørkt på noe som helst dersom det ikke går som hun vil i første omgang. Det å få arenastatus vil styrke hele næringen og hjelpe oss til å få økt fokus på klyngesamarbeid. Dersom søknaden ikke går gjennom denne gangen, så søker vi igjen til neste år. Men jeg håper de ser potensialet for Norge i sin helhet i å igangsette et slikt arbeid snarest mulig. Tar design med ut i byrommet Når årets Raff designuke går av stabelen i september, skal de være godt synlige i Bergens gater. - Raff er vår store satsing når det gjelder synlighet. Da skal vi ut i gatene og inn i byrommene, forteller Monica Hannestad i Design Region Bergen. Raff blir i år arrangert for fjerde år på rad. Det er blitt et stort arrangement og er per i dag Norges eneste designuke. Utgangspunktet var et initiativ til å holde Bergen Fashion Week, men etter at Design Region Bergen overtok ansvaret ble designbegrepet utvidet til å gjelde hele designfeltet, fra fashion til næringsrettet design med fokus på bærekraft og miljøteknologi. Under Raff-uken er det nemlig ikke bare kunstnerisk kreativitet som står på timeplanen. Også teknologi og næringsutvikling har fått en viktig plass i arrangementet. Vi er opptatt av nordisk aktualitet og vil tiltrekke oss gode designere, men også store tenkere, sier Hannestad. Åpningen av Raff 2013 finner sted 6. september og avsluttes med en stor Raff-fest 14. september. 12. september arrangeres Raff Fagdag i samarbeid med Bergen Næringsråd. 20 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

12 Kulturbyen Bruvik Jubileum Elegante jubileumsur Norsk Design Herre & Dame Leder for ressursgruppe kultur og opplevelse, Sølvi Rolland. Gult gull Gult gull Gullbelagt med 10 micron 23 karat gult eller raudt gull Dameur: Swarowski stein pr time Urkasse: herre 40 mm/dame 36 mm Sveitsisk kvalitetsurverk Quarts/batteridrive Kalveskinnsreim med gullbelagde detaljar Glatt baklokk for gravering av logo/namn Cloue de paris mønster i urskive Ripefritt safirglas med antirefleks Skru inn krune Vasstett, 5 ATM 3 års garanti - Kultur og opplevelse angår oss alle TEKST // Lene bjånesøy engh - foto // Bergen Næringsråd Bergen Næringsråds ressursgruppe Kultur og opplevelse omfatter aktører fra kultur- og opplevelsesbedrifter, annet næringsliv, etablerte kulturinstitusjoner og forskningsmiljø. De jobber for å legge til rette for å videreutvikle kultursektoren som næringsområde. Bente H. Ringstad, Bernt Bauge, Gert Atle Gundersen, Jens Kjeldsen Ressursgruppen setter dagsorden som skal fremme kultur- og opplevelsesnæringene, og øke samhandling mellom disse og annet næringsliv. Målsetningen er å videreutvikle Bergensregionen til et attraktivt område å drive virksomhet innen kultur og opplevelse. Sølvi Rolland, ressursgruppeleder: Kultur- og underholdningsbransjen i Bergen har hatt en enorm utvikling de siste 20 årene. Den har vokst til å bli en svært viktig ressurs for byen vår og for hele regionen både når det gjelder verdiskaping, kompetanse og attraksjon. Tallene fra ringvirkningsanalysen som ble gjennomført tidligere i år viser med all mulig tydelighet hvor mye kulturlivet betyr for Bergen. Kulturlivet generer store verdier og er en næring som står godt på egne ben. Analysen viser også, i motsetning til det mange tror, at offentlige tilskudd til kultursektoren er mindre enn skatteinntektene. I ressursgruppen jobber vi etter forutsetningen om at kultur og opplevelse angår oss alle. Det er en stor, viktig og stadig voksende næringssektor som gir regionen en sterk attraksjonskraft. Knut Espelid, Lars Leegaard Marøy, Morten Kvamme, Per Mygland og Juliet Balgobin. FAKTA // Gruppen arbeider for tiden med følgende saker: Analyse av kunst- og kultursektoren verdiskaping, ringvirkninger og attraksjon. Bakgårdsfesten arena hvor aktører innen kultur- og opplevelsesnæringene møter aktører fra andre næringssektorer. Infrastruktur for videreutvikling av verdikjedene innen film, musikk, design og visuell kunst. Synliggjøring av kunst- og kulturaktører på Bergen Næringsråds møtearena. Rosé gull Stål Rosé gull Bruvik Jubileum er kun for sal til firma! Designa for Sylvsmidja Voss av Rune Bruvik Ta kontakt for visning eller samtale Stål 22 SAMSPILL // 0313

13 Kulturbyen BERGEN S NEW AND QUICK AIRPORT COACHES Non-Stop Bergen-Flesland or vice versa Roundtrip 140,- Just as fast as by car, but more environmentally friendly. You will find us to your right, 30 meters passed the SAS airport coaches at Flesland. The non-stop express bus is only available with Flybussbergen. - Kultur styrker Bergen som reisemål TEKST // lene bjånesøy engh - foto // Bergen reiselivslag Vi er store på Jeep! Kom innom for en prat om din neste firmabilavtale We also serve Scandic Strand Admiral Hotel Holberg Hotel Augustin Hotel Hordaheimen Scandic Bergen City P-hotels Rica Travel Radisson Blu Norge Basic hotel - Det å ha et spennende, attraktivt og mangfoldig kulturtilbud er veldig viktig for reiselivsnæringen, sier reiselivsdirektør i Bergen, Ole Warberg. Warberg forteller at reiselivsnæringen i Bergen har hatt en veldig god utvikling de siste årene. Spesielt har det vært en god økning av det reiselivslaget kaller arrangementsturisme, og da først og fremst med tilreisende fra andre steder i Norge. Dette setter reiselivsdirektøren i stor grad i sammenheng med den økte satsingen på kultur og opplevelser. - Kulturtilbudet gjør noe med attraksjonskraften vår, og sørger for mange tilreisende til byen. Ser man bare ti-femten år tilbake i tid, så hadde vi mye færre kulturtilbud. Det er ingen som kommer til Bergen for å bo på hotell. De kommer hit for å oppleve noe og samtidig spise, drikke og shoppe, sier Warberg. Bergen Reiselivslag var delaktig i kulturanalysen som er omtalt på side 4 og 5 i dette magasinet, og er soleklar på at kulturlivets bredde og mangfold er en vesentlig del av Bergens omdømme som reisemål. I tillegg til fritidsturistene trekker Warberg fra attraktivitet for næringsrelatert reisevirksomhet og for bedrifter som vurderer å etablere seg i Bergen. Også for disse gruppene mener han at kultur og opplevelser spiller en viktig rolle. wrangler 2,8 d varebil fra mva grand Cherokee v6 3,0 D fra Hverdager: torsdag: lørdag: Compass 2,2 D fra Flesland - Haukeland Visit our customer service center in Radisson Blue Hotel Norge - Bergen kommunen og Bergen by har vært banebrytende i å integrere kulturfeltet som en viktig del av næringsutviklingen. Kultur skal jo også være en identitetsbygger og har dermed en sterk hygienisk faktor i tillegg til sin store egenverdi som næring. Kulturtilbudet er en helt klar konkurransefaktor for bedrifter som ønsker å tiltrekke seg dyktige medarbeidere, og også for at de skal kunne invitere samarbeidspartnere og arrangere konferanser og samtidig ha noe å tilby utover det faglige, sier Warberg. - Vi skal skape en by som er god og levende og interessant for oss som bor her, men også for de som er tilreisende til byen vår, avslutter han. Storetveitveien 58, 5072 Bergen - tlf.: www. autosalg.no SAMSPILL //

14 Arbeidsplassen Arbeidsplassen - Jobben betyr veldig mye for meg - Hvor inkluderende er vi egentlig? Tryg har bare gode erfaringer med sitt mentorprogram for arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn, og håper flere bedrifter vil følge etter. Jeg er ikke i tvil om at det vi har gjort for å senke terskelen inn i arbeidslivet for utenlandske arbeidstakere har vært en styrke for selskapet vårt. Dette er høyt kvalifiserte mennesker som vi opplever har tilført konsernet viktig kompetanse, samtidig som vi er med å bidra til både faglig og personlig utvikling for våre ansatte, sier konserndirektør og landsjef Truls Holm Olsen. Erfaringer og tilbakemeldinger både fra ledelsen og de ansattes side, har gjort at Tryg vurderer å videreføre mentorprogrammet. På den måten kan arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn veiledes inn på det norske arbeidsmarkedet. De får blant annet hjelp med språkundervisning, CV-oppbygging og får råd for å lykkes i norsk arbeidsliv. Mangfoldsarbeid er viktig og nyttig for oss i Tryg, og vi ønsker å inspirere andre til å ta opp tråden. Spørsmål en kanskje bør stille seg er: Hvorfor er vi så dårlige på å bruke den kompetansen som finnes? Hvor åpne er vi egentlig? Det er ikke så mye som skal til. Vi må våge å møte menneskene rundt oss. Hvis man mener at et inkluderende arbeidsliv er viktig, må man omsette dette i handling, sier Holm Olsen og legger til at søkere til Tryg med utenlandsk navn alltid skal tas inn til førstegangsintervju, såfremt påkrevet kompetanse er på plass. Mangfoldprisen deles ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tidligere vinnere av Mangfoldprisen er NRK (2009), Coca-Cola (2010) og IKEA (2011. Vi opplever at vi er med å bidra til noe samfunnsnyttig. Samtidig sikrer vi selskapet vårt språkkunnskap og kompetanse som vi trenger for å speile det samfunnet vi lever i, sier Holm Olsen. Tryg var blant fire finalister da Mangfoldprisen for 2012 skulle deles ut i desember i fjor. Selv om det til slutt var Sintef som stakk av med hovedpremien, er Holm Olsen stolt over at Tryg nesten kom helt til topps i konkurransen. FAKTA // Arbeidsplassen min Har du tips til hva vi kan skrive om neste gang vi skal besøke noen på deres arbeidsplass? Har du selv noe du ønsker å fortelle, eller vet du om noen som fortjener omtale? Send en mail til Konserndirektør Truls Holm Olsen verdsetter Wesal Kicho og de andre Tryg-ansatte med flerkulturell bakgrunn. TEKST - foto // lene bjånesøy engh Kort tid etter at syriske Wesal Kicho kom til Norge i 2007, mistet hun mannen og befant seg plutselig i et nytt land alene med to små barn å forsørge. Det var en tøff tid. To år senere bestemte hun seg for å lære norsk, og begynte på kurs ved Nygård skole. Men det var først da hun ble tatt opp i Trygs mangfoldsprosjekt «Reisen» at ballen virkelig begynte å rulle for Kicho. Programmet i Tryg ga meg ett års opplæring, hvor også norskundervisning var inkludert. Etter det året fikk jeg fast jobb ved reiseskadeavdelingen, og der er jeg fortsatt, forteller hun. Det var mange utfordringer i ny jobb. Mye nytt skulle læres. Forsikringsfaget var fremmed for Wesal, med mange systemer og vilkår som hun måtte forholde seg til. Samtidig skulle hun lære seg et nytt språk, i tillegg til fagspråket med ord som hun aldri hadde hørt før. Men alt gikk seg ganske fort til, ifølge henne selv først og fremst takket være god oppfølging og hjelpsomme kollegaer i Tryg. Jeg har fått veldig mye god hjelp. Opplæringsprogrammet sørget for at jeg fikk en solid plattform og sikret meg god oppfølging hele veien, sier hun. I dag opplever hun sin syriske bakgrunn som en stor fordel i jobben. Hennes språkkunnskaper kommer ofte til god nytte, samtidig som hun kjenner mentaliteten i andre kulturer enn den norske. Foruten sitt morsmål, som er kurdisk, snakker Kicho flytende arabisk i tillegg til at hun studerte engelsk språk og litteratur hjemme i Syria. Jobben er blitt et viktig ankerpunkt i tilværelsen. Kicho snakker nå flytende norsk og stortrives i jobben som hun har vært i siden Denne jobben betyr veldig mye for meg. Jeg er så glad for muligheten jeg fikk gjennom Tryg som har brakt meg dit jeg er i dag. Språkkunnskaper avslører svindel Ansatte i Tryg behersker over 20 ulike språk. Dette er svært nyttig for å kunne hjelpe kunder på reise i utlandet, men også for å avdekke forsøk på forsikringssvindel. Wesal Kicho fra Syria får ofte bruk for sine språkkunnskaper i jobben som reiseskadekonsulent. Hun snakker blant annet arabisk, et språk som er hovedmål i godt over 20 ulike land i verden. Mange av disse er i tillegg land hvor engelsk ikke er så utbredt. For et år siden var Wesal sentral i avdekkingen av et svindelforsøk. Noen på reise i et arabiskspråklig land forsøkte å forfalske en kvittering etter et legebesøk. Med en kjapp telefon ned til legen som hadde signert papirene på den påståtte behandlingen, fant Trygs syriske medarbeider ut at beløp og dokumentasjon var forfalsket. Forsikringssvindelen ble avslørt. Det er godt å kunne hjelpe i slike saker som dette. Det gir en god følelse at min bakgrunn er nyttig, sier Kichol. Kommunikasjonsrådgiver Hilde Kleppestø bekrefter at Tryg opplever det som en stor fordel å ha brede språkkunnskaper tilgjengelig blant egne ansatte. Det sparer selskapet for både tid og penger. Kulturelt mangfold er god business rett og slett. Vi har stor nytte av våre språkmektige ansatte. Alternativt måtte vi ha brukt mange ressurser på oversettelsestjenester annetsteds fra, sier Kleppestø. 26 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

15 Kommentar Møteplassen Kalkulatorkamp om kulturkronene Geir Mikalsen // Markeds- og kommunikasjonssjef Kulturminister Hadia Tajik kom i hardt vær da Kulturmeldingen ble lansert og Bergens Tidende dukket ned i rapporten for å påvise skjevfordeling mellom hovedstaden og de øvrige storbyene med Bergen i spissen. Det er selvsagt helt urimelig at Bergen Filharmoniske Orkester får tildelt 23 millioner kroner mindre enn Oslo-Filharmonien, og det er skammelig at Den Nationale Scene har fått minst økning av samtlige musikk- og sceneinstitusjoner. Fornybarkonferansen trakk mange studenter fra ulike fagfelt. StormGeo-gründer og meteorolog Siri Kalvig foreleste om fornybar energi og væravhengighet. Tøff debatt mellom f.v Stein Lier Hansen (Norsk Industri), Wenche Teigland (BKK), Trine Schei Grande (Venstre), Torbjørn Digranes (NTNU) og Trond Giske (Arbeiderpartiet) Fornybarkonferansen Under to hektiske dager i april møttes over 300 deltakere fra næringsliv, akademia og politikere i Bergen for å diskutere hvordan Norge skal håndtere overgangen til et fornybart samfunn. Ved siden av disse konkrete eksemplene på nedprioriteringer av regionens nasjonale skatter, utviklet rundene mellom kulturministeren og diverse journalister seg til skyggeboksing med kalkulatorer som våpen. Kulturinstitusjoner er blitt kastet inn og ut av regnestykkene som har handlet om hvor store tildelinger de enkelte fylker har fått, dividert på antall innbyggere. Fornybarkonferansen De overordnete tallene viser at Oslos innbyggere blir støttet med 3478 kroner hver i kulturtiltak, mot 784 kroner for Hordalands innbyggere. Avstanden var så stor at Tajik fjernet de nasjonale institusjonene fra regnestykket og klarte dermed å gjøre Hordaland til vinner, hvorpå BT svarte med å ta ut Bergen Kunstmuseum, Bergen nasjonale opera og Carte Blanche, som er sammenliknbare institusjoner med hovedstadens nasjonale. Etter at alle parter hadde gjort sine fratrekk kom tallene ned i 490 kroner til Oslo mot 390 kroner til Hordaland, men da var altså ti institusjoner fjernet fra Oslo- listen og fem fra Hordalands-listen og sammenlikningen var vel ikke så relevant lenger. Jan Egeland holdt et tankevekkende avslutningsforedrag om befolkningsveksten. En påstand som ikke ble utfordret av kalkulatorjournalistene, var kulturministerens argumenter for at Oslo har hatt lavest vekst i tildelingene fra 2005 og frem til i dag. Tja, her har ministeren tatt i bruk prosentregning, mens tallene gir det motsatte bildet hvis vi ser på rene kronebeløp. Veksten er nemlig på 866 kroner pr. innbygger i Oslo og på 265 kroner pr. innbygger i Hordaland. At dette gir 33 prosent vekst for Oslo og 51 prosent vekst for Hordaland, skyldes jo bare at det i utgangspunktet var en sørgelig stor avstand mellom de to fylkene. Kranglingen om kronebeløp pr. innbygger har kulminert, og nå er håpet at vi ved neste korsvei får synlige bevis på at kulturministeren stimulerer til et livskraftig kulturliv også utenfor hovedstaden - ikke bare på papiret og i rapporter, men også i praksis gjennom tildeling av midler. Fornybarkonferansen Marit Warncke åpnet konferansen på vegne av arrangørene. Konferansens mest opphetede innslag kom i debatten mellom Kjetil Solvik-Olsen (FrP) og Audun Lysbakken (SV). 28 SAMSPILL // 0313 SAMSPILL //

16 Aktuelt Aktuelt Nytt styre i Bergen Næringsråd Jan Erik Kjerpeseth er valgt til ny styreleder i Bergen Næringsråd. Han er til daglig viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest og har vært nestleder i styret i Bergen Næringsråd de to siste årene. Jeg takker ydmykt for tilliten og ser frem til å ta fatt på vervet. Det er et stort aktivum for bergensregionen å ha landets mest aktive og kompetente næringsråd, sa Kjerpeseth etter utnevnelsen. Lisbet Nærø (adm. dir Tide ASA), Kurt Rune Andreassen (adm. dir Coast Center Base) og Veslemøy Tvedt Fredriksen (adm. dir BA) er nye styremedlemmer etter årets generalforsamling. Nærø er samtidig valgt til nestleder i styret. Kenneth Nilsen (Malermester K.Nilsen), Hilde Drønen (Dof ASA) og Stein Olaf Onarheim (Stadsporten) stod ikke på valg i år og fortsetter i styret. Ut av styret går Johannes D. Neteland (TTS Group), Anne Gine Hestetun (Stor-Bergen Boligbyggelag) og Inge Husefest (BKK Energitjenester). Ny styreleder Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør Marit Warncke og avtroppende styreleder Johannes D. Neteland. CO2 Bio vant Spirprisen Nordhordlandsbedriften CO2 Bio ble første vinner av Spirprisen. Daglig leder Svein M. Nordvik mottok stolt prisen av Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd under Fornybarkonferansen. Prisvinneren jobber med en løsning for å bruke CO2 til å utvinne Omega-3 til bruk i fiskefor. Spirprisen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Norsk Klimastiftelse og PwC og er rettet mot bedrifter som jobber innen miljøteknologi og fornybar energi. NTP: Fornøyd med totalpakken Felles prioriteringer fra et samlet fylke har gitt resultater, sier administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Bergen Næringsråd er godt fornøyd med totalpakken til Hordaland i Nasjonal Transportplan. Det er gledelig at følgende er inne i pakken: Kollektivsatsing storbyene (Bybanen) med 5 mrd kr Kyststamveien med 150 mrd kr Sotrasambandet med 2 mrd kr Bergensbanen med 5,2 mrd kr Dette var våre fire prioriterte saker inn mot NTP, og alle falt på plass. Det viser at samarbeidet med felles prioriteringer fra Bergen kommune, Hordaland fylke, Bergen Næringsråd, NHO Hordaland og LO i Hordaland har gitt resultat, sier Warncke. Et lite skår i gleden var det imidlertid at Hordfast ikke nevnes spesifikt i forbindelse med E39. Kunst- og Designhøgskolen får nytt bygg Ny Kunst- og Designhøgskole har stått på agendaen i Bergen Næringsråds møter med sentrale politikere i Bergen Næringsråd i mange år. Nå har Regjeringen lovet oppstart både for Kunst- og Designhøgskolen og for aulaen ved Universitetet i Bergen. Totalt utløser disse to løftene 1.3 milliarder kroner til Bergen. Begge prosjekter er skissert til oppstart i Det er gledelig at det nå endelig er satt av penger i Revidert Nasjonalbudsjett til oppstart av nytt bygg til Kunst- og Designhøgskolen. Samtidig er det umulig å fri seg fra skuffelsen over at bygget som nå skal oppføres, er et noe helt annet enn det flotte signalbygget Snøhetta opprinnelig tegnet for byen vår, sier administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Svein M. Nordvik i CO2 Bio bli gratulert av Marit Warncke under prisutdelingen. Lærerik ressursgruppesamling Tradisjonen tro ble det arrangert ressursgruppesamling og introduksjon for nye medlemmer i forkant av generalforsamlingen. En av hovedgevinstene fra ressursgruppearbeidet, som flere av gruppene påpekte, er det faktum at under Bergen Næringsråds paraply kan konkurrerende virksomheter jobbe sammen til det felles beste for næringslivet. Planene om å etablere en medieklynge er nettopp et slikt eksempel, og redaktør Anders Nyland i Bergensavisen fikk applaus fra salen da han fortalte forsamlingen om arbeidet. Mellom ressursgruppepresentasjonene var det lagt opp til idémylding og summing rundt bordene. Med så mange meningssterke mennesker samlet i én sal manglet det ikke på innspill og ideer. Alt fra hvordan handelsnæringen i større grad må ta høyde for konkurransen fra internett til hvordan man skaper en by som er attraktiv nok til at både dem som bor her nå, og potensielle tilflyttere ønsker å slå seg ned. Det var også høyde for kritiske innspill, som hvorfor Bergen ser ut til å bli forbigått når oljeselskap enten etablerer seg eller ekspanderer i Norge. Ressursgruppemedlemmer og øvrige medlemmer fulgte nøye med på presentasjonene. Bildet viser delegasjonens besøk til Wei Gao Qiao Shipyard i Shanghai. Næringsdelegasjon på Kina-besøk Bergen Næringsråd har gjennomført sin fjerde delegasjonsreise til Kina. Fokus under besøket var kontakt mellom bedrifter og kontakt mot utdanningsinstitusjoner på tvers av kontinenter. Mulighetene i Kina er fortsatt store, og for enkeltbedrifter er det et umettelig marked. Bedriftene som deltok ga svært gode tilbakemeldinger på opplegg og gjennomføring, både med bedriftsbesøk, universitetsbesøk, kontakt med Norwegian Business Assosiation og mottakelse i den norske ambassaden i Beijing. Kontakten mot Kina på offisielt nivå har vært vanskelig de siste tre år, men det er betinget optimisme for økt kontakt og mer samhandling framover. Delegasjonen fikk svært god mottakelse alle steder, og samarbeidet med norske selskaper ble trukket fram som godt og i vekst. Tekstilmaskinene er igjen i drift i Ytre Arna etter at Oleana offisielt åpnet sine nye lokaler i bygningen som huset gamle Arne Fabrikker. 30 SAMSPILL // 0612 SAMSPILL //

17 NEOLAB FOTO: PAAL AUDESTAD FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB Liv. Vil skape et finanssentrum i Bergen Tekst: Rikke Eckhoff og Geir Mikalsen Foto: Lene Bjånesøy Engh AMBISJONER FOR VESTLANDET. VI ER HER. SPV Vi har vært pådriver for næringsutvikling på Vestlandet siden Det skal vi fortsette med. spv.no / Bergen Næringsråds ressursgruppe for finans ser muligheter for å styrke kapitalforvaltningsindustrien i Bergen. Miljøet er ledende på flere områder og klar for å ta på seg flere oppgaver. Leder for ressursgruppen, Anders Skjævestad, påpeker at finans og kapitalforvaltning er en kunnskapsnæring, og ikke minst en verdiskapende næring for Norge. I Bergen snakker vi ofte om Vestlandet som at det er her den virkelige verdiskaping skjer. Det er på Vestlandet vi bygger verft, har eksportindustri og globale fiskekonsern. Men det vi ofte glemmer er at denne industrien har skapt en annen industri, nemlig kapitalforvaltning, hvor Bergen er hjem for ledende nasjonale miljøer, sier Skjævestad. Finansnæringen og kapitalforvaltere har flere viktige oppgaver, alt fra å skaffe kapital og finansiering til norske bedrifter til å sikre pensjonspengene våre. Fremtidige pensjonsreformer vil kreve at nordmenn sparer privat til pensjonisttilværelsen. Til det trengs det sterke kapitalforvaltningsmiljøer, sier Benedicte Schilbred Fasmer i Argentum. Norge er en liten, åpen økonomi og har allerede sterke internasjonale fagmiljøer innen kapitalforvaltning, men vi kan bli bedre. Bergen har ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner innen økonomi og finans og allerede etablerte miljøer som gjør det mulig å ta denne posisjonen. Et bredt initiativ Bergensregionen er ikke de eneste de som tenker dette. Lignende ambisjoner finnes i Trondheim og Stavanger. Trondheim har uttalt at de ønsker regional forvaltning, gjerne med fokus på teknologi i NTNU-miljøet og rundt investeringsfondene Investinor og Viking Venture. Skjævestad er likevel nøye med å poengtere at dette ikke er distriktspolitikk. Å styrke kapitalforvaltningsmiljøene er viktig for Norge, og det finnes kompetanse i de store byene. Vi har derfor et mål om at det utredes muligheter for å legge deler av forvaltningen av statens pensjonsfond til sterke miljøer i regionene, sier han. Benedicte Schilbred Fasmer i Argentum. INNHOLD: S. 2 SUKSESS MED AKTIVE EIERFOND s. 4 Forvalter 136 milliarder fra Bergen s Overgang til digital finansnæring

18 Suksess med a ktive eierfond Tekst: Geir Mikalsen Foto: Eivind Senneset Argentum Fondsinvesteringer har levert 16,1 prosent avkastning i snitt hvert år siden oppstarten i Investeringsdisiplin og inngående markedskunnskap, sier administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn for å forklare suksessen med investeringene i private equity fond. Argentum har kunnet levere en avkastning på 16,1 prosent i gjennomsnitt hvert år siden oppstart, og at selskapet i dag er en av de største utbyttemaskinene til staten. Høy avkastning gjennom streng seleksjon betyr at gode, fremtidsrettede bedrifter får kapital, og slik bidrar vi også til å styrke konkurransekraften i norsk økonomi, sier Høegh-Krohn. Han forteller at Argentum er en forutsigbar og langsiktig investor i risikokapital-markedet uavhengig av regulatoriske endringer og økonomiske svigninger. Hege Christoffersen flankeres av Kenneth Christoffersen og Tor Olav Gabrielsen i BCM. Fra partner til forvalter - Det er viktig å gjøre analyser fremover i tid, ikke bare se på historiske data, sier administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum. Argentum ble etablert av staten i 2001 for å investere i aktive eierfond, eller private equity som det ofte kalles. Argentum investerer i fond som for eksempel Borea i Bergen, Energy Ventures i Stavanger eller EQT i Stockholm, som igjen investerer i selskaper som eksempelvis Beerenberg, Elixia, It s Learning og Spotify. Per i dag har Argentum investert i mer enn 60 private equity-fond, og indirekte i over 500 bedrifter i Norge og utlandet. Penger i arbeid En undersøkelse gjennomført av Menon Business Economics viser at selskaper eid av private equityfond vokser fortere og har høyere verdiskaping enn selskaper med andre eierformer. Selskapene Argentum har investert i slår enda bedre ut i undersøkelsen. Høegh- Krohn mener forklaringen ligger i grundig seleksjon: La det ikke være noe tvil, det er fondene som gjør arbeidet med selskapene. De finner selskapene, de jobber med dem, sitter tett på, og hjelper dem både med kompetanse, nettverk og kapital for å realisere sine vekstplaner. Vår jobb er å velge de teamene som er best rustet til å gjøre dette, sier Argentum-direktøren. Argentums fondsseleksjon baserer seg på erfaringer og kunnskap samlet over et tiår. Vi ser på en rekke faktorer og har systematiske prosesser for å vurdere hvert enkelt fond. Det er spesielt viktig å huske at man må gjøre analyser fremover i tid, ikke bare se på historiske data. Har teamet kompetansen til å levere og gjøre denne jobben i morgen og til neste år og neste år etter der igjen? Suksessoppskriften Strategien har vist seg å fungere. Selskapet har i dag investert 70 prosent av kapitalen i de 25 prosent beste fondene. Det har sikret at Argentum forvalter også kapital for større institusjonelle investorer som ønsker tilgang til det nordiske markedet. Pensjonsfond og stiftelser ønsker å investere med oss, og jeg håper at det er fordi de mener vi tar gode, grundige forretningsmessige investeringsbeslutninger og leverer høy avkastning, sier Høegh-Krohn. Selskapet har i dag tre investeringsprodukter: Nordic Additional Funding er direkteinvesteringer i selskaper sammen med fond i Argentums portefølje. Nordic Private Equity Programme er investeringer i nye fond, mens Argentum Secondary kjøper andeler i eksisterende fond av investorer som ønsker seg ut. Disse transaksjonene er viktige for å sikre likviditet i markedet, men har også vært en viktig inntektsdriver for selskapet. I tillegg har Argentum bidratt til etablering av et forskningssenter spesialiert på private equity på NHH og bygget opp den mest komplette databasen for nordiske private equity. Den ligger offentlig tilgjengelig på selskapets websider. Private equity er et marked som kan fremstå uoversiktlig. Vi har interesse av at markedet fremstår mer oversiktlig og tilgjengelig, og vi deler derfor denne informasjonen, sier Høegh-Krohn. Fakta // Argentum Statens kapitalforvalter for investeringer i private equity, eies av den norske stat. Forvalter i dag 10 milliarder kroner. Rundt en tredjedel forvaltes på vegne av private investorer Selskapet har 21 ansatte og hovedkontor i Bergen, med et mindre kontor i Oslo. Tekst: Geir Mikalsen Foto: Lene Bjånesøy Engh Bergen Capital Management AS (BCM) startet opp i 1992 som rådgivningsselskapet Kommunalfinans as. I dag forvalter selskapet 23 milliarder kroner innen gjeld og 850 milloner kroner fordelt på aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis. Ved oppstarten var forretningsideen å være en sparringspartner for kommuner innenfor økonomi- og finansområdet. Selskapet har bistått mer enn 100 kommuner med et vidt spekter av tjenester, som senere er utvidet til også å gjelde privat sektor. BCM har hatt konsesjon til å drive aktiv forvaltning siden 1998, og tilbyr tjenester innen rådgivning/forvaltning og corporate finance. Selskapet er hundre prosent eiet av de ansatte, og har ingen institusjonell eier. BCM har en kundeportefølje bestående av mer enn 30 kommuner og private foretak, og en corporate-avdeling som hovedsakelig arbeider mot eiendom, industri og shipping. Av selskapets sju ansatte, jobber fem innenfor passiva- og aktivaforvaltning på vegne av kommuner og private foretak. Vi har gjennom årene opparbeidet relasjoner både innen finans og økonomi, og fått inngående kunnskap innen våre kunders fagområder. Tillit, etterrettelighet, respekt og grundighet er grunnleggende prinsipper for vår virksomhet. Kundens behov blir sett i sammenheng med faglige og markedsmessige muligheter og individuelt tilpasset den unike kundes ønsker og mål, sier forvalter Hege Christoffersen. 34 Finansbyen // 0113 Finansbyen //

19 - Vår forvaltning stod imot da det stormet som verst under finanskrisen, sier direktør Erik Breiteig i Nordea Investment Management. Forvalter 136 milliarder fra Bergen Tekst: Geir Mikalsen Foto: Nordea Nordea Investment Management (NIM) forvalter 1047 milliarder kroner fra kontorer i nordiske land. Den norske divisjonen består av to sterke team i Bergen som forvalter litt mer enn 13 prosent av disse midlene. NIM Norge har hatt hovedkontor i Bergen siden årtusenskiftet, og er med sine 35 medarbeidere i Norge et av byens største forvaltningsmiljø. Selskapet ble til som følge av fusjonen mellom danske Unibank, finske Merita Bank, svenske Norbanken og norske Kreditkassen. I Norge ble da forvaltningsmiljøene i Vesta og Kredittkassen slått sammen. Kundene består av pensjonskasser, forsikringsselskap, stiftelser, børsnoterte selskaper, kommuner samt andre institusjonelle kunder. - De to teamene i Bergen opererer innenfor henholdsvis norske aksjer og norske renter. I tillegg er Robert Næss i aksjeforvalterteamet én av to forvaltere som er ansvarlig for stabile globale aksjeprodukter, der den største enkeltkunden er et pensjonsfond fra USA, sier direktør Erik Breiteig. Økt kompetanse og rask informasjon Teamene i Bergen har meget lang erfaring og har hatt lav turnover. I tillegg har forvalterne jevnlig kontakt med annen ekspertise i organisasjonen. NIM Renteteamet til NIM består av Torgeir Stensaker, Iren Jensen, Linn Yver, Harald Willersrud og Lise Johannessen. samarbeider også med kjente eksterne forvaltere for å kunne tilby kunder fondsløsninger der organisasjonen ikke har tilstrekkelig egen ekspertise, eksempelvis for fondet Nordea Global High Yield. - Dette gjør at forvalterne våre får økt sin kompetanse og får hurtig tilgang til relevant informasjon. Markedene henger sammen. Skjer det eksempelvis noe på High Yield markedet i USA, så kan dette påvirke den norske renten. I denne bransjen er rask informasjon svært viktig, sier Breiteig. Flest kvinnelige renteforvaltere Renteforvalterteamet ledes av Torgeir Stensaker og består av fem personer. Teamet er det eneste i Norge med flere kvinner enn menn. - Teamet har hatt en meget stor vekst i tilflyt av rentemidler både fra norske og internasjonale kunder, og har vokst fra 28 milliarder i 2001 til Aksjeforvalterteamet til NIM består av Rober Næss, Trine Blokhus, Robert Lingaas, Jørn Klepp og Jakob Vossgård. Jon Hille Walle er bortreist da bildet ble tatt. 93 milliarder i Årsaken er nok god og stabil avkastning til våre kunder gjennom alle år, sier Breiteig. I aksjeforvaltning gjelder det å finne aksjen som stiger mye, mens i renteforvaltning gjelder det å unngå den som ikke klarer å gjøre opp for sine lån. Renteteamet gjør egne kredittanalyser og vi er meget fornøyde med at vi har unngått taperne, sier Breiteig. Aksjeforvalterteamet ledes av Robert Næss og består av seks personer. De forvalter samtlige norske aksjefond til Nordea Fondene med en forvaltningskapital på vel åtte milliarder kroner, og i tillegg de populære kombinasjonsfondene som i dag har en forvaltningskapital på knappe ni milliarder kroner. Fra «litt kjedelig» til attraktiv NIM var frem til finanskrisen kjent for å være en tradisjonell, men kanskje litt kjedelig forvalter. Dette var en bevisst strategi som under finanskrisen viste seg å være en riktig holdning. Vår forvaltning stod godt imot da det stormet som verst. Nå er vi stolte over at vi oppfattes som å ligge litt i forkant, avslutter Breiteig. Hogne I. Tyssøy i Holberg Fondene. Utspring fra finansmiljø Tekst: Geir Mikalsen Holberg Fondene var et direkte utspring fra finansmiljøet i Bergen da selskapet ble etablert i år 2000 av medarbeidere med bred erfaring fra byens finansbedrifter. I dag har Holberg Fondene 28 medarbeidere og forvalter 17 milliarder kroner. Et av våre fortrinn er at vi er uavhengige og ikke eiet av noe stort finanskonsern. Vi har som policy at vi kun investerer og forvalter i et fåtall fond. Årsaken er at vi ønsker å bli best på det vi kan, fremfor bare å være passelig gode på veldig mye. Vi ser på jobben vår som et håndtverk, og vi skal over tid lære å kjenne bedriftene vi investerer i veldig godt, sier porteføljeforvalter aksjer, Hogne I. Tyssøy. Holberg Fondene investerer i aksjefond og rentefond, og administrerer i tillegg fond-i-fond for andre aktører i finans som ikke har konsesjon til å drive med verdipapirfond. Partnerne eier cirka 45 prosent av forvaltningsselskapet som har konsesjonen, og har som filosofi at partnermodellen skal sikre kontinuitet og høy kunnskapsdeling mellom kompetente medarbeidere. 36 Finansbyen // 0113 Finansbyen //

20 Størst på private equity Sveinung Hole er administrerende direktør for det bergensbaserte såkornfondet Sarsia Seed. Tekst: Geir Mikalsen Foto: Borea Borea har det største private equity-miljøet i Bergen og driver i tillegg forvaltning av børsnoterte verdipapirer. Harald Troye har ledet selskapet siden Investeringsselskapet Borea Holding har to virksomhetsområder. Private equity-delen ivaretas gjennom Borea Opportunity Management, mens Borea Asset Management forvalter børsnoterte verdipapirer. Investeringene i private equity gjøres gjennom Borea Opportunity II AS, et fond med en kapitalbase på 1,1 milliarder kroner. De største investorene i fondet er Argentum, de industrielle familiene bak Borea, DNB Liv, Sparebanken Vest og rundt 50 andre norske investorer. Ønsker verdiskapning Dette er et oppkjøpsfond som har foretatt seks investeringer i bedrifter som hver for seg omsetter for mellom 100 og 500 millioner kroner og samlet har rundt 1500 ansatte, sier Troye. Målet er å sørge for verdiskaping og utvikling av forretningsmessige sunne bedrifter ved å gjøre dem bedre gjennom operasjonelle, strategiske eller finansielle tiltak. Borea har i tillegg til sitt eget team et sterkt nettverk rundt seg med industrielle aktører som vil bidra til å videreutvikle de bedriftene vi investerer i, legger han til. Borea ønsker å være en aktiv eier som tilfører selskaper mer enn kapital. Troye og hans kolleger jobber sammen med selskapene de investerer i for sammen å utarbeide og implementere riktige tiltak for å nå ambisiøse vekstmål og skape varige verdier. I tillegg til å bidra med kapital for å finansiere organisk vekst og eventuelle oppkjøp, bidrar Borea med kompetanse innen internasjonalisering, strategi og effektivisering. Har styreplass Å være en aktiv eier innebærer stor grad av samhandling med ledelsen i selskapene vi investerer i for å sikre at vi arbeider mot felles mål. Styret er vår formelle kanal for å ta avgjørelser sammen med ledelsen, og som aktiv eier er vi alltid representert i styret, sier Troye. De seks bedriftene Borea Opportunity har investert i er Scandinavian Electric Systems, Software Innovation, Ocea Gruppen, Dekk1 Holding AS, Workshop og Sharecat. Boreas eierandel er mellom 58 og 93 prosent i bedriftene. Borea har solgt seg ut av Scandinavian Electric Systems, Workshop og Dekk1. Forvaltningskompetanse Det andre beinet til Borea Holding, er Borea Asset Management som har - Å være en aktiv eier innebærer stor grad av samhandling med ledelsen i selskapene vi investerer i, sier Harald Mowinckel Troye. tillatelse fra Finanstilsynet til å drive verdipapirfondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Selskapet ble etablert i 2005 og er eiet av Borea Holding AS, Kalfaret AS og ansatte. Selskapet har avtale om aktiv forvaltning med tre investeringsselskaper og avtale om forvaltning og administrasjon av to norske spesialfond; Borea Global Equities og Borea European Credit. Samlet forvaltningskapital er cirka 700 millioner kroner. Kundene er store profesjonelle kunder og formuende privatpersoner, sier Troye. Forvaltningskompetanse er bærebjelken til selskapet. Over tid har selskapet oppnådd imponerende resultater i sin forvaltning. Private Equity-team: Dag Sørsdahl, Harald Mowinckel Troye, Marianne Senneseth Vik, Trond Valvik Thomas Samdal, Øyvind Sten Bjerkseth, Torvald Ulland Reiestad og Gudmund Rønningen. Avkastingen til Borea European Credit var på 18,6 prosent i fjor, og fondet ble med dette det beste av kredittfondene på Oslo Børs Fondsliste, sier Troye og legger til at Boreas kredittportefølje har oppnådd en avkasting på 233 prosent siden starten i 2005 mens OSEBX har gitt 188. I disse tallene er selvfølgelig effekten av finanskrisen tatt med. Det var en tung periode også for dette forvaltningsmiljøet, sier Troye. Spesialfondet Borea Global Equities, som har et globalt aksjemandat, har siden oppstart i 2011 levert en avkastning på 45 prosent og en meravkastning i forhold til verdensindeksen på nesten ni prosent. Kun et fåtall av de over 80 globale aksjefondene på Oslo Børs Fondsliste matcher denne avkastningen, sier Troye. Fondet holder stø kurs og ved inngangen til mai var avkastningen hittil i år på 17 prosent. Fakta //Borea Holding AS Uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter etablert i Hovedaksjonærene er selskaper eiet av Fritz Rieber, Trond Mohn, Morten Ulstein og familiene deres samt enkelte av partnerne i Borea. Driver virksomhet innenfor private equity gjennom Borea Opportunity Management og forvaltning av børsnoterte verdipapirer gjennom Borea Asset Management. Samlet forvaltningskapital er for tiden cirka 2,2 milliarder kroner. Har vært en aktiv eier i Holberg Forvalting fra starten av, samt aktiv eier og bidragsyter i etableringen av Formuesforvaltning Vest AS. Tar risiko i vekstselskaper Tekst: Geir Mikalsen Såkornfondet Sarsia Seed har tilført mer enn 500 millioner kroner til 11 vekstselskaper i Bergensområdet. Sarsia går inn i selskapenes tidlige utviklingsfase med betydelig teknologirisiko. Sarsia Seed investerer i teknologiselskaper innen energi/olje/gass og bioteknologi/helseteknologi. Fondet har drevet med investeringer i litt over seks år og skal holde på i seks år til. Staten har tilført 50 prosent av selskapets kapital for å motivere privat kapital inn til denne typen næringsutvikling. Fondsmodellen følger bransjestandard og er tilsvarende lignende ordninger i USA og en rekke andre land der staten har involvert seg for å sikre aktivt eierskap og kapitaltilgang til kommersialisering av teknologi. - Sarsia Seed hevder seg helt i toppen i sammenligninger av avkastning med lignende fond både internasjonalt og i Norge. Fondet har mange selskaper med betydelig potensiale til å gi eierne god avkastning, sier administrerende direktør Sveinung Hole. Direkte investeringer fra Sarsia Seed til norske vekstselskaper har vært på 180 millioner kroner siden starten. I tillegg har mer enn 100 andre ko-investorer fra sju land investert 340 millioner i Fondets selskaper. Sammen med ulike utviklingstilskudd på 230 millioner er dermed selskapene tilført over 800 millioner kroner. 530 millioner av disse er tilført selskaper i Bergensregionen. Et fond som Sarsia Seed skal realisere sine eierandeler på et tidspunkt og betale tilbake til Fondets investorer. Etter halvgått løp er nå Sarsia Seed i dialog med mulige kjøpere til åtte av selskapene. Noen av selskapene kan allerede i 2013 ha funnet sitt nye hjem i et større industriselskap eller i porteføljen til andre og langt større investorer med base utenfor Norge. En ny runde med inntil seks norske såkornfond på 500 millioner kroner hver skal nå etableres, de første to i løpet av Sarsia Seed er i dialog med en håndfull potensielle hjørnesteinsinvestorer og totalt cirka 30 potensielle investorer for å reise den nødvendige private kapitalen til å etablere et nytt bergensbasert fond. Fakta //Sarsia Seed Bergensbasert såkornfond som investerer i teknologiselskaper. Fondet er på 333,5 millioner kroner. Eies av 17 private investorer med Statoil, BKK, Sparebanken Vest, DnB, Viken Shipping, GC Rieber, Universitetet og Trond Mohn som største eiere. Private investorer og staten har tilført 50 prosent av kapitalen hver. 38 Finansbyen // 0113 Finansbyen //

Gratulerer. Med vennlig hilsen. RUNE BRUVIK Designer og grunnlegger Bruvik Time AS

Gratulerer. Med vennlig hilsen. RUNE BRUVIK Designer og grunnlegger Bruvik Time AS Gratulerer Du har fått et Bruvik Jubileumsur, et ur det er verd å ta vare på. Denne gaven kan du bruke hver eneste dag, og er et minne om hvem du fikk uret av. Bruvik Jubileum klokken har jeg designet

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM LEDER FOR INNOVASJON NORGE RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE Lars Dahlgren 47852930 larsdahlgr1@gmail.com Sylvia Helene Lind 93220805 shl_hjerte@hotmail.com

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva skaper vekst? x Knut Vareide Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut

Detaljer