Statnetts nye planer for kraftlinjer i Sør-Norge en trussel mot framtidige friluftslivsopplevelser?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnetts nye planer for kraftlinjer i Sør-Norge en trussel mot framtidige friluftslivsopplevelser?"

Transkript

1 Statnetts nye planer for kraftlinjer i Sør-Norge en trussel mot framtidige friluftslivsopplevelser? Anne Mari Aamelfot Hjelle ass. generalsekretær, DNT

2 DNTs utgangspunkt DNTs mål: Gi flest mulig gode naturopplevelser Enkelt friluftsliv i tilgjengelig natur God arealforvaltning som sikrer områder DNT prioriterer derfor: Arbeid mot inngrep (kraftutbygging, hyttefelt, veibygging, kraftlinjer osv) Minst mulig motorferdsel i utmark Vern/sikring av viktige friluftsområder Samarbeid/allianser for å få resultater

3 Hva ønsker folk flest? Stillhet Opplevelse av villmark /urørt natur Naturopplevelser 1 av 10 nordmenn mener at naturen er viktig for deres livskvalitet

4 Undersøkelser viser at: 80 % av Norges befolkning mener at DNT ivaretar viktige verdier i landet 80 % mener at DNT gjør en god jobb med å sikre disse verdiene

5 Naturopplevelser for livet

6 medlemmer

7 55 medlemsforeninger med 40 lokallag

8 Hytter og stier Hytter og stier

9 Klatring Barnas Turlag BT klatring

10 Havcamp DNT-ung

11 Skitur

12 Grunnlag for ny norsk Ingen kraftkrise i Norge kraftlinjepolitikk Tørråret 2006: Produksjon 121 TWh, forbruk 122 TWh Strømproduksjonen ujevnt fordelt, behov for bedre distribusjon Til Midt-Norge, Bergensomr., fra N-Norge Alternative løsninger må prioriteres Hovedutfordring: Redusere strømforbruket

13 Aktuelle nettforsterkninger Evje/Skåreheia-Holen (Setesdal): Klage i OED Tjeldbergodden-Trollheim (M&R): Klage OED Sima-Samnanger (Hardanger): Søkt konsesjon Nea-Järpstrømmen (S-Tr.lag-Sverige): Kons. gitt Borgund-Øvre Årdal: Meldt Ørskog-Fardal: Meldt Namsos-Roan: Meldt Vurderes i 10-årsperspektiv Rana-Midt-Norge, Finnmark-Nordland, Kr.sand-Buskerud, Sauda-Liastølen, Lyse-Stokkeland, Ørskog-Fræna

14 420 kv-linje Sima-Samnanger Unikt landskap - norske fjorder verdens beste reisemål Kraftlinja i stor konflikt med: Naturverdier (villrein, inngrepsfri natur, vernede vassdrag) Friluftsliv (villmarksopplevelser, Kvamskogen) Turisme (naturbasert reiseliv, cruise) Velholdt kulturlandsk. (hyllegårder, styva trær, fruktdyrking) Alternativ til kraftlinje i luftspenn Kraftvarmeverk Mongstad, gasskraftverk Kollsnes Begrense strømforbruket i Bergensområdet Kraftlinje som sjøkabel kombinert med kabel i veitunnel

15 420 kv-linje Evje/Skåreheia-Holen Konflikt med viktige natur- og friluftsområder Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane lvo, Steinheii kalvingsomr. og vinter-, vår- og sommerbeite for villrein Vernede vassdrag (Njardarheim) Inngrepsfrie områder Innfallsport til stort hytte- og rutenett Alternative løsninger Vurdere behovet for kraftlinje og andre systemløsninger Kable nordre del av traseen og ved kryssing Setesdalen Legge kabel i eksisterende vanntunnel Brokke-Holen Sanering av eksisterende 132 kv-linjer Skåreheia-Brokke Kartlegge leveområder rødlistearter - tiltak

16 420 kv-linje Fardal (Sogn)-Ørskog Et av de største naturinngrep i vår tid km kraftlinje gjennom noe av det fineste av norsk natur Svært viktige friluftsområder blir direkte berørt (Sunnmørsalpene, Ålfotbreen, Naustdal-Gjengedal) Hindrer etablering av Ålfotbreen+Naustdal-Gjengedal lvo Krysser mange flotte fjorder som er viktige for reiselivet Fragmenterer villreinområder, diverse vernede vassdrag (bl.a. Nausta, Gaularvassdraget, Hornindalsvassdraget) og inngrepsfrie naturområder Alternative løsninger Gasskraftverk (800 MW) i Elnesvågen + Enova-pakke mm. Sjø/jordkabel ved passering av fjorder, innsjøer, verneområder, nasjonalt viktige friluftsområder Alternative traseer, som sjøkabel Nordfjorden-Hyenfjorden

17 Oppsummering Store kraftlinjer reduserer naturopplevelsen vesentlig Flotte turområder går tapt eller blir kraftig forringet ved at bruksverdien blir sterkt redusert Reiselivsinteresser og potensialet for reiseliv svekkes Folks livskvalitet går klart ned Linjene fører til store inngrep i urørt/storslagen natur Arealet med villmark/inngrepsfri natur går ned Verna og verneverdige vassdrag blir negativt påvirket Kraftlinjene hindrer etablering av nye verneområde (bl.a. landskapsvern i Sogn og Fjordane) Leveområder for villrein og arealkrevende rødlistearter blir splittet opp

18 Konklusjon Det er behov for en ny nasjonal kraftlinjepolitikk Naturmiljø, landskap, friluftsliv må veie tyngre Økonomi bare et av mange elementer Samfunnet må være villig til å bruke midler på sjøkabel, jordkabel, alternative (lengre) traseer Samfunnet må sette inn større ressurser på alternative tiltak, som energisparing og lokal energiproduksjon, for å bevare viktige natur- og friluftsområder Urørt natur og villmarksfriluftsliv i ferd med å bli et knapphetsgode

19

HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland 2009-2021

HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland 2009-2021 HORDALAN Bergen Turlag Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Postboks 7900 5020 Bergen.Saknr.2ao-^o G>?-99ook.nr, y^"/ 0 e JUL! 200.9 Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Ek.sp. Bergen, 1. juli

Detaljer

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram 1 Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Fylke/kommune: Statnett SF/ 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane / Ørskog, Stordal, Sykkylven, Ørsta, Volda, Stranda, Hornindal,

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 Trondheim Kopi: Klima- og miljødepartementet 1. desember 2014 Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger

Detaljer

Høringsuttalelse til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune

Høringsuttalelse til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 24. november 2014 Høringsuttalelse til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er

Detaljer

Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi

Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi Innledning Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi av Atle Harby Seniorforsker og senterleder Centre for Environmental Design of Renewable Energy SINTEF Energi Postboks 4761 Sluppen, 7465 Trondheim

Detaljer

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk Helge Briseid Risnes Briseid Gård 4770 Høvåg Høvåg 14.01.2014 Norges- vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Sendes som E-post til: NVE@NVE.NO Betraktninger og uttalelser til

Detaljer

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no Årsrapport 2006 Naturopplevelser for livet www.turistforeningen.no 1 Duis augait dolutpat Innhold 4 DNTs visjoner og verdier 16 Norges største i bratt friluftsliv Foto fra venstre: Nordic Life, ag-naturfoto.no,

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune

Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv Melby, M., W. 2007. Ullsfjordutbyggingen

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Utkast fra Fylkesmannen i Troms og arbeidsutvalget «Reisagruppa»,

Detaljer

Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi?

Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi? Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi? Kommuneplankonferanse 2009 for Hordaland Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Stiftet i 1914

Detaljer

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Vassdragsseminaret 16.11.2011 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Ole T. Nyvoll Seniorrådgiver Energi og samfunn Hva er INON Inngrepsfri kategori Avstand

Detaljer

NORSK STI - OG LØYPEPLAN

NORSK STI - OG LØYPEPLAN Forsiag til mål og retningslinjer for NORSK STI - OG LØYPEPLAN Del 1 - Arealbehov og tilrettelegging for lengre fotturer og skiturer i Norge TILRÅDNING FRA EN PROSJEKTGRUPPE OPPNEVNT AV DIREKTORATET FOR

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

Strømnettet på Vestlandet mot 2025

Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. Nesten alt i samfunnet er avhengig av elektrisitet. Derfor må strømnettet ha stor nok kapasitet og være robust.

Detaljer

014 Fagrapport friluftsliv i Verneplan IV vassdrag i Troms og Finnmark

014 Fagrapport friluftsliv i Verneplan IV vassdrag i Troms og Finnmark 014 Fagrapport friluftsliv i Verneplan IV vassdrag i Troms og Finnmark Verdivurdering av friluftslivsinteressene i vassdrag foreslått i verneplan IV i Troms og Finnmark Øystein Aas NINA NORSK INSTITUrIT

Detaljer

FORNYBART FRILUFTSLIV

FORNYBART FRILUFTSLIV FORNYBART FRILUFTSLIV Foto: Solveig Dale Innstilling Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål Et fornybart friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en retning som reduserer forbruk

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN

HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN Oslo, 1. mars 2015 Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN Naturvernforbundet viser til høring av konseptvalgutredning

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022 Konsekvensutredning Foto forside: Rein på Sørøya. Foto: Fredrik Neregård Havfiske. Foto: Tor Harry Bjørn Tarhalsentursti. Foto: Tom E. Ness Kårhamn. Foto:

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 11.30

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 11.30 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder Foto: Aurlandsfjorden, del av Verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap Oslo/Trondheim 20.12.06

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer