DB2. Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere. DB2 Connect versjon 9 GA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DB2. Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere. DB2 Connect versjon 9 GA15-4858-00"

Transkript

1 DB2 DB2 Connect versjon 9 Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere GA

2

3 DB2 DB2 Connect versjon 9 Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere GA

4 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Versjonsmerknad Dette dokumentet inneholder informasjon som eies av IBM. Det leveres i henhold til lisensbetingelser og er opphavsrettslig beskyttet. Informasjonen i denne håndboken omfatter ingen produktgarantier, og eventuelle merknader i denne håndboken må ikke tolkes som garantier. Du kan bestille IBM-publikasjoner elektronisk eller via IBM-representanten. v Hvis du vil bestille publikasjoner elektronisk, går du til IBM Publications Center på publications/order v IBM-representanten finner du ved å gå til IBM Directory of Worldwide Contacts på Hvis du vil bestille DB2-publikasjoner fra DB2 Marketing and Sales i USA eller Canada, må du ringe IBM-4YOU ( ). Når du sender informasjon til IBM, gir du IBM en ikke-eksklusiv rett til å bruke eller distribuere informasjonen på den måten IBM mener er best, uten forpliktelser i noen retning. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innhold Del 1. Innføring i DB2 Connect Kapittel 1. Om DB2 Connect DB2 Connect-produkter Vertsstøtte og iseries- støtte for DB2 Connect...3 Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier... 5 Få tilgang til vertssystem- eller iseries DB2-data ved hjelp av DB2 Connect Tilgang til DB2-data fra fjerntliggende klienter...11 Få tilgang til DB2-vertsdata fra weben ved hjelp av Java Administrere tilkoblinger til databaser med konfigureringsassistenten (Linux og Windows)..13 Forstå administrasjonstjeneren Administrere forekomster og databaser med DB2-administrasjonsverktøy (Linux og Windows).14 DB2-klientstøtte for utvikling av databaseapplikasjoner Del 2. Migrere DB2 Connect Kapittel 3. Migrere DB2 Connect Del 3. Installere DB2 Connect Kapittel 4. Installeringsoversikt DB2 Connect-tjenerprodukter: Oversikt over installering og konfigurering Kapittel 5. Installeringskrav Krav til lager og minne Installeringskrav (Windows) Installeringskrav for DB2 Connecttjenerprodukter (Windows) Brukerkontoer som kreves for å installere DB2-tjenerprodukter (Windows) Installeringskrav (UNIX) Installeringskrav for DB2 Connecttjenerprodukter (AIX) Installeringskrav for DB2 Connecttjenerprodukter (HP-UX) Installeringskrav for DB2 Connecttjenerprodukter (Linux) Installeringskrav for DB2 Connecttjenerprodukter (Solaris) Kapittel 6. Klargjøre Windows for LDAP 37 Utvide katalogskjemaet (Windows) Kapittel 7. Oppgaver før installering.. 39 IBM Software Development Kit for Java-nivåer for DB2-produkter Kjerneparametere (UNIX) Endre kjerneparametere (HP-UX) Anbefalte kjernekonfigurasjonsparametere (HP-UX) Endre kjerneparametere (Linux) Endre kjerneparametere (Solaris operativmiljø).42 Kapittel 8. Installeringsoppgaver Installere DB2 Connect (Windows) Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (Windows) Installere DB2 Connect (UNIX) Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (AIX)..46 Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (HP-UX) 48 Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (Linux) 49 Klargjøre for installering av DB2 for Linux på zseries Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (Solaris) 51 Kapittel 9. ID-administrasjon Tilføye bruker-iden til brukergruppene DB2ADMNS og DB2USERS (Windows) Kapittel 10. Oppgaver etter installering 57 Installere opprettingspakker Aktivering av DB2 Connect-lisenser Registrere en lisensnøkkel for DB2-produkt eller -funksjon ved hjelp av kommandoen db2licm..58 Registrere en lisensnøkkel for DB2-produkt eller -funksjon ved hjelp av lisenssenteret Definere DB2-lisensavtale ved hjelp av kommandoen db2licm Definere DB2-lisensavtale ved hjelp av lisenssenteret Del 4. Klargjøre verts- og iseries-databaser for DB2 Connect-kommunikasjon Kapittel 11. Klargjøre DB2 for OS/390 og z/os-databaser for DB2 Connect-kommunikasjon Klargjøre DB2 Universal Database for OS/390 og z/os for tilkoblinger fra DB2 Connect Konfigurere TCP/IP for DB2 Universal Database for OS/390 og z/os Konfigurere DB2 Universal Database for OS/390 og z/os Copyright IBM Corp. 1993, 2006 iii

6 Kapittel 12. Klargjøre DB2 UDB for iseries-databaser for DB2 Connect-kommunikasjon Klargjøre DB2 Universal Database for iseries for tilkoblinger fra DB2 Connect Kapittel 13. Klargjøre DB2 for VM & VSE-databaser for DB2 Connect-kommunikasjon Klargjøre DB2 for VSE & VM for tilkoblinger fra DB2 Connect Del 5. Konfigurere tilgang til vertsog iseries-databaser Kapittel 14. Bruke konfigureringsassistenten Konfigurere en tilkobling til verts- eller iseries-databasetjenere ved hjelp av konfigureringsassistenten (Linux og Windows)..73 Kapittel 15. Bruke kommandolinjebehandleren (CLP) Konfigurere en tilkobling til verts- og iseries-databasetjenere ved hjelp av kommandolinjebehandleren (CLP) Del 6. Bruke DB2 Connect Kapittel 16. Kjøre dine egne applikasjoner Kapittel 17. Binde databasefunksjoner i DB2 Connect Kapittel 18. Videre lesing Del 7. Referanse Kapittel 19. Tilkoble DB2-produkt-CDen 87 Tilkoble CD-ROM-platen (AIX) Tilkoble CD-ROM-platen (HP-UX) Tilkoble CD-ROM-platen (Linux) Tilkoble CD-ROM-platen (Solaris Operating Environment) Kapittel 20. Deinstallere DB2 Connect 91 Deinstallere DB2-produktet (Windows) Deinstallere DB2-produktet (Linux og UNIX)...92 Del 8. Tillegg Tillegg A. Konfigurere og teste databasetilkoblinger ved hjelp av konfigureringsassistenten Konfigurere en databasetilkobling ved å søke i nettverket ved hjelp av konfigureringsassistenten..95 Konfigurere en databasetilkobling manuelt ved hjelp av konfigureringsassistenten Teste en databasetilkobling ved hjelp av konfigureringsassistenten Tillegg B. Språkstøtte Endre DB2-grensesnittspråk (Windows) Endre DB2-grensesnittspråk (Linux og UNIX)...99 Språkstøtte for DB2-grensesnittet Språkkoder for å kjøre veiviseren for DB2-installering på et annet språk Konvertering av tegndata Tillegg C. Teknisk informasjon for DB2-database Oversikt over teknisk informasjon for DB Tilbakemelding om dokumentasjonen Teknisk informasjon for DB2 i PDF-format Bestille trykte DB2-bøker Vise SQL-statushjelp fra kommandolinjebehandleren Bruke ulike versjoner av DB2 Informasjonssenter 109 Vise emner på ditt foretrukne språk i DB2 Informasjonssenter Oppdatere DB2 Informasjonssenter som er installert på din maskin eller intranettjener DB2-veiledninger Informasjon om DB2-problemløsing Betingelser Tillegg D. Merknader Varemerker Stikkordregister Kontakte IBM iv DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

7 Del 1. Innføring i DB2 Connect Kapittelet nedenfor inneholder en oversikt over DB2 Connect med eksempler fra forskjellige DB2 Connect-miljøer. Du finner blant annet følgende emner: v Tilgjengelige versjoner av DB2 Connect v Hvordan de enkelte versjonene passer i ulike forretningsmiljøer v Administrasjons- og klientverktøy som fungerer sammen med DB2 Connect v Hvordan DB2 Connect fungerer i forhold til Java, web-applikasjoner og transaksjonsbehandlingsscenarier Hvem dette kapittelet er beregnet på v Ledere som undersøker hvordan de kan integreres DB2 Connect med dagens og fremtidige forretningsoperasjoner v Teknisk personale som forbereder installeringen av DB2 Connect Copyright IBM Corp. 1993,

8 2 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

9 Kapittel 1. Om DB2 Connect DB2 Connect gir tilkoblingsmulighet til databaser på stormaskiner og mellomstore maskiner fra Linux-, UNIX- og Windows-baserte plattformer. Du kan koble deg til DB2-databaser på OS/390 og z/os, iseries, VSE and VM. Du kan også koble deg til databaser fra andre enn IBM med Distributed Relational Database Architecture (DRDA). DB2 Connect-produkter DB2 Connect har flere tilkoblingsløsninger, blant annet DB2 Connect Personal Edition og en rekke DB2 Connect-tjenerprodukter: v DB2 Connect Enterprise Edition v DB2 Connect Application Server Edition v DB2 Connect Unlimited Edition for zseries v DB2 Connect Unlimited Edition for iseries Du finner mer informasjon om DB2 Connect-produkter på support/docview.wss?rs=73&uid=swg Beslektede oppgaver: v Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (AIX) på side 46 v Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (HP-UX) på side 48 v Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (Linux) på side 49 v Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (Solaris) på side 51 v Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (Windows) på side 45 v Installere DB2 Connect Personal Edition (Linux) i Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition v Installere DB2 Connect Personal Edition (Windows) i Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Vertsstøtte og iseries- støtte for DB2 Connect DB2 Connect støtter tilkobling til følgende verts- og iseries-datatjenere: Tabell 1. Støttet vertssystem og iseries-datatjenere Versjon Anbefalt serviceoppgradering (RSU) DB2 UDB for OS/390 og z/os versjon 7.1 RSU0606 DB2 UDB for z/os versjon 8 RSU0606 Se zos/servicetst/ Se zos/servicetst/ Copyright IBM Corp. 1993,

10 Tabell 1. Støttet vertssystem og iseries-datatjenere (fortsettelse) Versjon Anbefalt serviceoppgradering (RSU) DB2 UDB for iseries V5R1, V5R2, V5R3 og V5R4 DB2 Server for VM/VSE versjon 7 og nyere II13348 (Informasjons-APAR) For iseries Preventative Service Planning, se GroupPTFs?OpenView&view=GroupPTFs Se support/dwnldsfs.html Du finner detaljert informasjon om hvilke krav som stilles, på: Beslektede begreper: v DB2 Connect i DB2 Connect Brukerhåndbok v Få tilgang til vertssystem- eller iseries DB2-data ved hjelp av DB2 Connect på side 5 Beslektede oppgaver: v Konfigurere en tilkobling til verts- eller iseries-databasetjenere ved hjelp av konfigureringsassistenten (Linux og Windows) på side 73 Beslektet referanse: v Vertsdatabaser i DB2 Connect Brukerhåndbok 4 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

11 Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier Få tilgang til vertssystem- eller iseries DB2-data ved hjelp av DB2 Connect En DB2 Connect-tjener gir DB2-klienter i et lokalnett tilgang til data som er lagret på vertssystemer eller iseries-systemer. I virksomheter med store mengde data, administreres dataene vanligvis av DB2 UDB for iseries, DB2 UDB for OS/390 og z/os, eller DB2 Server for VSE & VM. Applikasjoner som kjører på plattformer som støttes, kan arbeide med dataene på en transparent måte, som om de ble administrert av en lokal databasetjener. Du må ha et DB2 Connect-tjenerprodukt som DB2 Connect Enterprise Edition for å støtte applikasjoner som har tilgang til verts- eller iseries-data og utnytter transaksjonsovervåkere samt applikasjoner som implementeres som Java-appletter. Du kan dessuten bruke en rekke standardiserte eller tilpassede databaseapplikasjoner med DB2 Connect og de tilhørende verktøyene. Du kan for eksempel bruke DB2 Connect-produkter med følgende: v Regneark, for eksempel Microsoft Excel og Lotus 1-2-3, der du kan analysere data i sanntid uten kostnadene og kompleksiteten som uttrekking og import av data medfører. v Beslutningsstøtteverktøy, for eksempel BusinessObjects, Brio og Impromptu samt Crystal Reports, for informasjon i sanntid. v Databaseprodukter, for eksempel Lotus Approach og Microsoft Access. v Utviklingsverktøy, for eksempel PowerSoft PowerBuilder, Microsoft Visual Basic og Borland Delphi, der du kan utarbeide klient/tjener-løsninger. DB2 Connect-tjenerprodukter som DB2 Connect Enterprise Edition, er mest hensiktsmessige i miljøer med følgende forutsetninger: v Applikasjonen er implementert ved hjelp av datagjenkjennende Java-appletter (se figur 5 på side 12). v Web-tjenere brukes til å implementere web-baserte applikasjoner (se figur 4 på side 10 og figur 5 på side 12). v Det blir brukt en applikasjonstjener i mellomlaget. v Det blir brukt transaksjonsovervåkere som IBM TXSeries CICS og Encina Monitor, WebSphere Application Server, WebSphere MQ, Microsoft Transaction Server (MTS) og BEA Tuxedo. (Se figur 2 på side 8.) DB2 Connect gir transparent tilgang til verts- eller iseries-data via en standardarkitektur for administrasjon av distribuerte data. Standarden kalles Distributed Relational Database Architecture (DRDA). Med DRDA kan applikasjonen opprette en rask tilkobling til verts- og iseries-databaser uten kostbare verts- eller iseries-komponenter eller portnere som er opphavsrettslig beskyttet. Selv om DB2 Connect ofte installeres på en mellomliggende tjener for å koble DB2-klienter til en verts- eller iseries-database, installeres den også på maskiner der flere lokale brukere ønsker direkte tilgang til verts- eller iseries-tjenere. DB2 Connect kan for eksempel installeres på en stor maskin med mange lokale brukere. Copyright IBM Corp. 1993,

12 DB2 Connect kan også installeres på en web-tjener, transaksjonsovervåker (TP) eller på andre 3-lags applikasjonstjenere med flere lokale SQLapplikasjonsprosesser og -tråder. I disse tilfellene kan du velge å installere DB2 Connect på samme maskin for enkelhets skyld, eller på en annen maskin for å redusere CPU-syklusene. Hvis du har en DB2 Connect-tjener, kan du koble flere klienter til verts- eller iseries-data, noe som kraftig reduserer tiden det tar å opprette og opprettholde tilgang til virksomhetens data. I figur 1 på side 7 ser du IBMs løsning for miljøer der en DB2-klient oppretter en indirekte tilkobling til en verts- eller iseries-databasetjener via et DB2 Connect-tjenerprodukt. For å koble deg til en av IBMs verts- eller iseries-databasetjenere, må du ha et lisensiert DB2 Connect-produkt. Du kan ikke koble deg direkte til en IBM-vertsmaskin eller iseries-datatjener ved å bruke en DB2-klient. 6 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

13 DB2 for VSE DB2 for VM DB2 for OS/390 og z/os S/390, S/370, zseries iseries DB2 for iseries TCP/IP DB2 Connect-tjener Navngitte rør, TCP/IP DB2- klient Figur 1. Koble en klient til en verts- eller iseries-datatjener ved hjelp av DB2 Connect Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier 7

14 DB2 for VSE DB2 for VM DB2 for iseries DB2 for OS/390 og z/os S/390, S/370, zseries iseries TCP/IP DB2 Connect-tjener TP-overvåker (f.eks. CICS, ENCINA, MTS) Forretningslogistikk for applikasjon Applikasjon 1 Applikasjon 2 Applikasjon n TP-overvåkerklient Figur 2. Transaksjonsovervåkere sammen med DB2 Connect. 8 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

15 DB2 for VSE DB2 for VM DB2 for iseries DB2 for OS/390 og z/os S/390, S/370, zseries iseries TCP/IP DB2 Connect-tjener Webtjener WebSphere Java-servletter, JSP, Enterprise Java-bønner Applikasjon 1 Applikasjon 2 Applikasjon n Nettleser Figur 3. Funksjonalitet for WebSphere- og Java-tjenere i DB2 Connect Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier 9

16 DB2 for VSE DB2 for VM DB2 for iseries DB2 for OS/390 og z/os S/390, S/370, zseries iseries TCP/IP DB2 Connect-tjener IIS & MTS ADO.NET ASPer, COM-objekter Applikasjon 1 Applikasjon 2 Applikasjon n Nettleser Figur 4. DB2 Connect sammen med Microsoft Internet Information Server (IIS) Beslektede begreper: v DB2 Connect-tjenerprodukter: Oversikt over installering og konfigurering på side 27 Beslektet referanse: v DB2 Connect-produkter på side 3 10 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

17 Tilgang til DB2-data fra fjerntliggende klienter DB2-klienter sørger for et kjøretidsmiljø der klientapplikasjoner får tilgang til en eller flere fjerndatabaser. Med DB2-klienten kan du fjernadministrere DB2- eller DB2 Connect-tjenere. Alle applikasjoner må ha tilgang til en database via DB2-klienten. En Java-applett kan få tilgang til en fjerndatabase via en nettleser som er Java-aktivert. DB2-klienter støttes på Linux, UNIX og Windows-plattformer. Beslektede begreper: v DB2-klientkonfigurasjon - oversikt i Begynnerbok for DB2-klienter v Klienttyper - DB2 Runtime-klient og DB2-klient i Begynnerbok for DB2-klienter Få tilgang til DB2-vertsdata fra weben ved hjelp av Java DB2 Connect-produkter inneholder IBM DB2-styreprogram for JDBC og SQLJ slik at du kan opprette applikasjoner som får tilgang til data i DB2-databaser fra weben. Programmeringsspråk som inneholder innfelt SQL kalles vertsspråk. Java skiller seg fra de tradisjonelle vertsspråkene C, COBOL og FORTRAN på en måte som har stor betydning for innfellingen av SQL: v SQLJ og JDBC er åpne standarder som gjør at du enkelt kan konvertere SQLJeller JDBC-applikasjoner fra andre standardkompatible databasesystemer, til DB2 databasen. v Alle Java-typer som representerer sammensatte data og data med ulik størrelse, har en entydig verdi, null. Denne verdien kan brukes til å representere SQL-statusen NULL, noe som gir Java-programmer et alternativ til NULL-indikatorer som er faste i andre vertsspråk. v Java er utformet for å støtte programmer som kan brukes i ulike systemer. Sammen med Java-typesystemet med klasser og grensesnitt, gjør denne funksjonen komponentoppbygd programvare mulig. Nærmere bestemt kan et SQLJ-tilordningsprogram som er skrevet i Java, kalle alle komponenter som databaseleverandører har utformet spesielt for å utnytte eksisterende databasefunksjoner som autorisasjon, skjemakontroll, typekontroll, funksjoner for transaksjoner og gjenoppretting, og kan generere koder som er optimalisert for bestemte databaser. v Java er utformet slik at applikasjonene kan overføres binært i ulike nettverk, noe som gjør det mulig å overføre databaseapplikasjoner som bruker statisk SQL, binært. v Du kan kjøre JDBC-appletter på en nettside i alle systemer som har Java-aktiverte nettlesere, uavhengig av hvilken plattformen klienten finnes på. Det er ikke behov for annen programvare enn nettleseren for klientsystemet. Klienten og tjeneren deler behandlingen av JDBC- og SQLJ-appletter og -applikasjoner. Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier 11

18 DB2 for VSE DB2 for VM DB2 for iseries DB2 for OS/390 og z/os S/390, S/370, zseries iseries TCP/IP DB2 Connect-tjener Webtjener JDBC-styreprogram Applikasjon 1 Applikasjon 2 Applikasjon n Java-aktivert nettleser Figur 5. JDBC og DB2 Connect 12 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok JDBC og SQLJ-applikasjoner kan kjøres på alle systemer som har en DB2-klient installert. Det er ikke nødvendig med nettlesere eller web-tjenere. Du finner mer informasjon om JDBC API på nettsiden products/jdbc/. Beslektede begreper:

19 v Administrere tilkoblinger til databaser med konfigureringsassistenten (Linux og Windows) på side 13 v Supported drivers for JDBC and SQLJ i Developing Java Applications Administrere tilkoblinger til databaser med konfigureringsassistenten (Linux og Windows) Med konfigureringsassistenten (CA) kan du administrere databasetilkoblingene til fjerntliggende tjenere. Konfigureringsassistenten er tilgjengelig som en del av DB2-klienten. Det anbefales å bruke konfigureringsassistenten til konfigurering av all kommunikasjon mellom klient og tjener. Merk: I tidligere utgaver støttet alle plattformer DB2-administrasjonsverktøy, for eksempel konfigureringsassistenten. Fra og med versjon 9 er det bare støtte for DB2-administrasjonsverktøy på Windows x86, Windows x64 (AMD64/EM64T), Linux på x86 og Linux på AMD64/EM64T. Du kan bruke DB2-kommandolinjebehandleren (CLP) til å administrere tilkoblingene uavhengig av plattform. Med konfigureringsassistenten (CA) kan du: v Katalogisere databaser slik at applikasjoner kan bruke dem. Det finnes tre metoder: Definere tilkoblingene automatisk ved hjelp av en profil du har fått av den databaseansvarlige. Klienttilgang blir konfigurert automatisk for den valgte databasen. Søke i nettverket etter tilgjengelige databaser og velge en av dem. Klienttilgang blir konfigurert automatisk for de databasene som er definert i profilen. DB2 Connect Personal Edition kan ikke søke etter vertsdatabaser eller iseries-databaser unntatt gjennom en DB2 Connect-tjener med definerte vertsdatabaser eller iseries-databaser. Konfigurere en tilkobling til en database manuelt ved å oppgi de nødvendige tilkoblingsparameterne. v Fjerne katalogiserte databaser eller endre egenskapene til en katalogisert database. v Eksportere og importere klientprofiler som inneholder database- og konfigurasjonsinformasjon for en klient. v Teste tilkoblinger til lokale databaser eller fjerndatabaser på systemet. v Binde applikasjoner til en database ved å velge funksjoner eller bindingsfiler fra en liste. v Tilføye, endre eller fjerne CLI/ODBC-datakilder og konfigurere CLI/ODBC-konfigurasjonsinnstillinger. v Tilpasse klientkonfigureringsparameterne på systemet. Parameterne er gruppert logisk, og grensesnittet viser forslag til innstillinger etter hvert som parameterne blir valgt. v Oppdatere databasetjenerpassordet. Beslektede begreper: v Oversikt over konfigurasjon av klient til tjener-kommunikasjon i Begynnerbok for DB2-klienter Beslektede oppgaver: Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier 13

20 v Konfigurere en databasetilkobling manuelt ved hjelp av konfigureringsassistenten på side 96 v Konfigurere databasetilkoblinger ved hjelp av en klientprofil med konfigureringsassistenten i Begynnerbok for DB2-klienter v Kapittel 17, Binde databasefunksjoner i DB2 Connect, på side 81 v Konfigurere en tilkobling til verts- eller iseries-databasetjenere ved hjelp av konfigureringsassistenten (Linux og Windows) på side 73 Forstå administrasjonstjeneren DB2 Administration Server (DAS) svarer på forespørsler fra DB2- administrasjonsverktøy og konfigureringsassistenten (CA). Du kan for eksempel bruke DB2-administrasjonsverktøy for å starte, stoppe og definere databasesystemets konfigurasjonsparametere for tjenere. Konfigureringsassistenten bruker administrasjonstjeneren til å hjelpe brukere med å katalogisere databaser på en klient. DAS er tilgjengelig på alle støttede operativsystemer for Linux, Windows, og UNIX samt zseries (bare OS/390 og z/os). Administrasjonstjeneren må ligge på alle tjenerne du vil identifisere og arbeide med. Administrasjonstjeneren blir automatisk opprettet og startet. Installeringsprogrammet oppretter administrasjonstjeneren på maskinen som eier forekomsten, og starter den automatisk ved oppstart. Som standard er DAS-forekomsten DB2AS, som er standard bruker-id som blir opprettet ved hjelp av veiviseren for DB2-installering. Beslektede begreper: v DB2 Administration Server i Administration Guide: Implementation Beslektede oppgaver: v Creating a DB2 administration server (DAS) i Administration Guide: Implementation Administrere forekomster og databaser med DB2- administrasjonsverktøy (Linux og Windows) Du kan administrere lokale og fjerntliggende tjenere ved å bruke DB2-administrasjonsverktøyene. I Kontrollsenter kan du utføre administrasjonsoppgaver som konfigurering av DB2-forekomster og -databaser, reservekopiering og gjenoppretting av data, tidfesting av jobber og håndtering av medier i ett og samme grafiske grensesnitt. Merk: I tidligere utgaver støttet alle plattformer DB2-administrasjonsverktøy, for eksempel Kontrollsenter. Fra og med versjon 9 er det bare støtte for DB2-administrasjonsverktøy på Windows x86, Windows x64 (AMD64/EM64T), Linux på x86 og Linux på AMD64/EM64T. Du kan bruke DB2-kommandolinjebehandleren (CLP) til å administrere tilkoblingene uavhengig av plattform. Kontrollsenter støtter følgende produkter: v DB2 UDB for OS/390 og z/os versjon 7 v DB2 UDB for z/os versjon 8 14 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

21 Under refererer vi til disse produktene som DB2 UDB for z/os, med mindre innholdet er versjonsspesifikt. Slik får du tilgang til funksjoner for DB2 UDB for z/os fra Kontrollsenter: 1. Kontroller følgende: v Du har en lisens for DB2 UDB for z/os v Du har et DB2 Connect-produkt installert på klientstasjonen v DFF (Distributed Data Facility) er startet på vertsmaskinen v DB2-delsystemet er katalogisert på klienten v DB2 Connect-funksjonene og DB2 CLI er bundet til vertsmaskinen 2. Bruk FMIDene for DB2 Management Clients Package (en funksjon i DB2 UDB for z/os) og DB2 Administration Server (DAS) for OS/390 og z/os. DAS er en tilleggsfunksjon som blir levert med DB2 for OS/390- og z/os-tjeneren. Se i programkatalogene for DB2 UDB for z/os, DB2 Management Clients Package og DB2 Administration Server for OS/390 og z/os. Programkatalogen identifiserer og beskriver innholdet i FMIDene for hvert magnetbånd eller kassett. Programkatalogen inneholder også installeringskrav og -instruksjoner. 3. Bruk andre tjenester for DB2 UDB for z/os i henhold til det som er beskrevet i programkatalogene. 4. I DB2 Kontrollsenter får du hjelp til å administrere DB2-databaser på flere plattformer. Når du administrerer delsystemer for DB2 UDB for z/os, må du installere et sett med lagrede prosedyrer, brukerdefinerte funksjoner og satsvise programmer for hvert DB2-delsystem: DB2 UDB for z/os versjon 8 Hvis DB2 UDB for z/os versjon 8 er installert, må du installere z/os-aktiveringsfunksjonen (JDB881D). DB2 UDB for OS/390 og z/os versjon 7 Hvis DB2 UDB for OS/390 og z/os versjon 7 er installert, må du installere 390-aktiveringsfunksjonen (JDB771D). Hvis du vil ha fullt utbytte av alle funksjonene i DB2 Kontrollsenter for DB2 UDB for z/os, med blant annet kloning samt bygging og opprettelse av JCL, må du installere DB2 Administration Server (DAS) for OS/390 og z/os versjon 8 (HDAS810), som leveres som en funksjon i DB2 UDB for z/os. Merknader: a. FMID JDB881D eller JDB771D må installeres på alle DB2-delsystemer som du arbeide med i Kontrollsenter. b. Du trenger bare å installere FMID HDAS810 en gang per fil for operativsystemet eller LPAR som har DB2-delsystemer du vil arbeide med i Kontrollsenter. c. Du finner instruksjoner for de ulike installeringene i programkatalogen i DB2 Management Clients Package for det aktuelle produktet og den aktuelle versjonen. Du finner for eksempel instruksjoner for installering av DAS (HDAS810) i programkatalogen for IBM DB2 UDB for z/os DB2 Management Clients Package versjon 8. d. DB2 Administration Server installeres bare en gang per system. 5. Kontroller at du har aktivert adresseområdet for de lagrede prosedyrene. 6. Kontroller at DB2 Administration Server er startet. Du finner detaljerte instruksjoner om hvordan du aktiverer kontrollsenteret slik at det fungerer med DB2 UDB for z/os, på Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier 15

22 Styre kommunikasjon på en tjener: Ved hjelp av kontrollsenteret kan du vise, oppdatere og tilbakestille tjenerprotokollinnstillinger i konfigurasjonsfilen for databasesystemet. Du får tilgang til disse funksjonene ved å klikke på en forekomst med høyre museknapp og velge Konfigurer kommunikasjon på objektmenyen. Standard er at installeringsprogrammet automatisk oppdager og konfigurerer de fleste kommunikasjonsprotokoller i systemet. Du kan også gjøre dette ved å bruke kontrollsenteret: v Konfigurer databasesystemparametere ved å klikke på en forekomst med høyre museknapp og velge Konfigurer på objektmenyen. v Eksporter databaseinformasjon i en profil som kan brukes til å konfigurere klienter, ved å klikke på et system med høyre museknapp og velge Eksporter tjenerprofil på objektmenyen. Vise SQL-tilgangsplaner ved hjelp av Visuell forklaring: Du kan ikke bruke Visuell forklaring til å generere tilgangsplaner på verts- eller iseries-databaser. Visuell forklaring hjelper databaseansvarlige og applikasjonsutviklere med følgende: v Bruk snapshot-funksjonen som kan brukes på flere tjenere, til å vise snapshot fra alle fjerntliggende DB2-tjenere. v Juster SQL-setningene for å bedre ytelsen. v Utform applikasjonsprogrammer og databaser. v Vis alle tilgangsplandetaljene, blant annet statistikk, i en systemkatalog. v Bestem deg for om det skal legges til en indeks i en tabell. v Finn årsaken til problemer ved å analysere tilgangsplanen eller ytelsen til SQL-setninger. v Bruk snapshot-funksjonen som kan brukes på flere tjenere, til å vise snapshot fra alle fjerntliggende DB2-tjenere. v Vis tilgangsplaner for spørringer på alle DB2-konfigurasjoner som støttes. Beslektede oppgaver: v Kapittel 17, Binde databasefunksjoner i DB2 Connect, på side 81 DB2-klientstøtte for utvikling av databaseapplikasjoner Det finnes to typer av DB2-klienter, DB2-klienten og DB2 Runtime-klienten. Av de to typene kan bare DB2-klienten brukes til databaseapplikasjonsutvikling. DB2-klienten omfatter følgende: v Forkompilatorer for C/C++, COBOL og Fortran (forutsatt at språket støttes på plattformen). v Applikasjonsstøtte for innfelt SQL, inklusive programmeringsbiblioteker, inkluderingsfiler og kodeeksempler. 16 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

23 v Applikasjonsstøtte for ODBC og DB2 Call Level Interface (DB2 CLI), inklusive programmeringsbiblioteker, inkluderingsfiler og kodeeksempler for utvikling av applikasjoner som lett kan portes til ODBC og kompileres med en ODBC SDK. En ODBC SDK er tilgjengelig fra Microsoft for Windows-operativsystemer, og fra flere andre leverandører for mange av de andre støttede plattformene. På Windows-operativsystemer installeres ODBC- og CLI-styreprogrammet som standard sammen med DB2-klienten, og de støtter applikasjoner som utvikles med Microsoft ODBC Software Developer s Kit. For alle andre plattformer kan du velge å installere ODBC- og CLI-styreprogrammet sammen med DB2-klienten som støtte for applikasjoner som kan utvikles med en ODBC SDK for den aktuelle plattformen, hvis det finnes en slik. v IBM DB2-styreprogram for JDBC og SQLJ, som omfatter: JDBC-støtte, for utvikling av Java-applikasjoner med dynamisk SQL SQLJ-støtte, for utvikling av Java-applikasjoner med statisk SQL v En SDK (Software Developer s Kit) for Java leveres sammen med DB2-klienter for alle støttede operativsystemer. v ActiveX Data Objects (ADO) og Object Linking and Embedding (OLE) automatiseringsrutiner (UDFer og lagrede prosedyrer) på Windowsoperativsystemer, systems, inkludert kodeeksempler implementert i Microsoft Visual Basic og Microsoft Visual C++. Dessuten kodeeksempler med Remote Data Objects (RDO) implementert i Microsoft Visual Basic. v Object Linking and Embedding Database (OLE DB) tabellfunksjoner på Windows-operativsystemer. v C# og Visual Basic.NET-applikasjoner og CLR.NET-rutiner på Windows-operativsystemer. v DB2 Developer Workbench er et Eclipse-basert verktøy som erstatter utviklingssenteret fra DB2 Universal Database (DB2 UDB) for Linux, UNIX og Windows versjon 8. Developer Workbench er et omfattende utviklingsmiljø for opprettelse, redigering, feilsøking, distribusjon og testing av lagrede DB2-prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner. Du kan også bruke Developer Workbench til utvikling av SQLJ-applikasjoner og til å opprette, redigere og kjøre SQL-setninger og XML-spørringer. v Interaktiv SQL gjennom kommandoredigeringsprogrammet eller kommandolinjebehandleren (CLP), for opprettelse av SQL-prototypsetninger eller for å utføre engangsspørringer mot databasen. v Et sett med dokumenterte APIer som gjør det mulig for andre applikasjonsutviklingsverktøy å implementere forkompilatorstøtte for DB2 direkte i produktene. IBM COBOL på AIX bruker for eksempel dette grensesnittet. Beslektede begreper: v Klienttyper - DB2 Runtime-klient og DB2-klient i Begynnerbok for DB2-klienter Beslektet referanse: v Support for elements of the database application development environment i Getting Started with Database Application Development Kapittel 2. DB2 Connect-scenarier 17

24 18 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

25 Del 2. Migrere DB2 Connect Copyright IBM Corp. 1993,

26 20 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

27 Kapittel 3. Migrere DB2 Connect DB2 Connect-tjenere med versjon 9 støtter migrering av DB2-forekomster og -databaser som er opprettet med DB2 Connect-tjenere med versjon 8. Du må klargjøre databasene og forekomstene før du installerer DB2 Connect versjon 9. Siden DB2 Connect-tjenerprodukter er vertsdatabasetilknytningstjenere, er den eneste databasen som kan eksistere i en DB2 Connect-tjenerforekomst, en DB2-transaksjonsstyrerdatabase. Denne databasen brukes av DB2 for å lagre transaksjonsstatusinformasjon om DB2-koordinerte transaksjoner. På Linux- og UNIX-plattformer må du migrere DB2 Connect-forekomstene manuelt etter at du har installert DB2 Connect versjon 9. Alle de fjerntilkoblede nodene og databasene som du katalogiserte på DB2-klientene, refererer til disse forekomstene. Hvis du oppretter en ny forekomst, må du på nytt katalogisere noder, DCS-databaser, og databaser på DB2-klientene som eksisterte i forekomsten av DB2 versjon 8. I Windows-operativsystemer kan du velge å utføre automatisk migrering av en eksisterende kopi av DB2 Connect versjon 8 under installering. DB2 Connect-forekomster blir automatisk migrert. Du kan eventuelt installere en ny kopi av DB2 Connect versjon 9 og deretter migrere DB2 Connect-forekomstene manuelt. Krav: Før du migrerer til den siste versjonen av DB2 Connect: v Kontroller at du har riktig tilgang til operativsystemet: Rottilgang i UNIX Lokal systemansvarlig i Windows v Kontroller at du har SYSADM-autorisasjon. v Gå gjennom systemkravene på nettsiden db2/db2connect/sysreqs.html. v Gå gjennom Migreringsanbefalinger for DB2-tjenere.. v Gå gjennom Krav til lagerplass for migrering av DB2-tjenere.. v Utfør førmigreringsoppgaver som beskrives under Førmigreringsoppgaver for DB2-tjenere. v Før du kjører kommandoen db2imigr, bør du: ha minst 20 MB ledig plass i katalogen /tmp for Linux- og UNIX-systemer. Sporingsfilen for migreringen av forekomsten blir skrevet til /tmp kjøre kommandoen db2ckmig manuelt for å identifisere og løse eventuelle problemer som kan føre til at migreringen mislykkes. Kommandoen db2imigr utfører ingen migrering så lenge kommandoen db2ckmig identifiserer problemer. Begrensninger: Migrering støttes bare fra DB2 Connect versjon 8. Følgende tilkoblingsmuligheter støttes, men bare funksjonalitet for DB2 versjon 8 er tilgjengelig: Copyright IBM Corp. 1993,

28 v 32-biters eller 64-biters DB2-klienter med versjon 8 kan tilkobles 32-biters eller 64-biters DB2 Connect-tjenere med versjon 9. v 32-biters eller 64-biters DB2-klienter med versjon 9 kan tilkobles 32-biters eller 64-biters DB2 Connect-tjenere med versjon 8. Når det gjelder DB2 Connect versjon 6 eller DB2 Connect versjon 7, må du først migrere til DB2 Connect versjon 8. Du finner detaljerte opplysninger i følgende emne: com.ibm.db2.udb.doc/start/t htm Fremgangsmåte: Slik migrerer du DB2 Connect-forekomster og -databaser: 1. Eksporter informasjonen om tilkoblingskonfigurasjon for DB2 Connect-tjeneren, til en eksportprofil. Bruk verktøyet db2cfexp til å opprette en konfigurasjonsprofil: $ db2cfexp cfg_profile backup Denne profilen inneholder all informasjon om forekomstkonfigurasjonen, også konfigurasjonen av databasesystem og registerprofilen fordi alternativet backup er oppgitt. Du kan om nødvendig bruke denne profilen for å gjenopprette tilkoblingskonfigurasjonen. 2. Reservekopier databasene før migreringen utføres. Bruk kommandoen BACKUP DATABASE. 3. Installer DB2 Connect versjon Migrer forekomster ved hjelp av kommandoen db2imigr. 5. Migrer databasene under de migrerte forekomstene ved hjelp av kommandoen MIGRATE DATABASE. Du kan også migrere databasene ved å gjenopprette en reservekopi av DB2 Connect versjon Test tilkoblingene til alle de katalogiserte databasene: $ db2 CONNECT TO DATABASE sample user mickey using mouse Du må oppgi bruker og passord når du kobler deg til en fjerndatabase. Kontroller at alle tilkoblingene fungerer som de skal. Beslektede begreper: v Migreringsoversikt for DB2-klienter i Migreringsveiledning v Migreringsanbefalinger for DB2-tjenere i Migreringsveiledning v Migreringsbegrensninger for DB2-tjenere i Migreringsveiledning Beslektede oppgaver: v Opprette linker for DB2-filer i Installerings- og konfigureringstillegg v Reservekopiere databaser før migrering i Migreringsveiledning v Migrere en DB2-tjener (Linux og UNIX) i Migreringsveiledning v Migrere en DB2-tjener (Windows) i Migreringsveiledning v Migrere databaser i Migreringsveiledning v Migrere forekomster i Migreringsveiledning v Kontrollere at databasene er klare for migrering i Migreringsveiledning 22 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

29 Beslektet referanse: v db2imigr - Migrate instance command i Command Reference v MIGRATE DATABASE command i Command Reference v Krav til lagerplass for migrering av DB2-tjenere i Migreringsveiledning v Førmigreringsoppgaver for DB2-tjenere i Migreringsveiledning Kapittel 3. Migrere DB2 Connect 23

30 24 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

31 Del 3. Installere DB2 Connect Bruk dette kapittelet når de planlegger hvert trinn i installeringen. Krav til nødvendig programvare og rettelsesnivåer, operativsystem og kommunikasjonsprotokoll er oppgitt i enkle tabeller. Du kan kontrollere at systemet oppfyller kravene for din planlagte DB2 Connect-implementering, og deretter gå videre til installeringen. Hvis du skal migrere fra en tidligere versjon av DB2 Connect, se Kapittel 3, Migrere DB2 Connect, på side 21. Hvis du vil installere DB2 Connect-produktet manuelt, kan du lese emnet Installere et DB2-produkt manuelt i Installerings- og konfigureringstillegg. Hvem dette kapittelet er beregnet på v Teknisk personale som installerer og konfigurerer et DB2 Connect-system Copyright IBM Corp. 1993,

32 26 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

33 Kapittel 4. Installeringsoversikt DB2 Connect-tjenerprodukter: Oversikt over installering og konfigurering Konfigurering av DB2 Connect-tjenerprodukter som DB2 Connect Enterprise Edition utføres i flere trinn. DB2 Connect-tjenerprodukter blir ofte installert med hundrevis eller tusenvis av klienter som kobles til verts- eller iseriesdatabasetjenere. Av den grunn anbefaler vi deg å utføre en testinstallering som beskrevet nedenfor. Når testkonfigurasjonen er utført og fungerer som den skal, kan du bruke den som mal ved en uovervåket installering av DB2 Connect og klientene på tvers av virksomheten. Du må vanligvis utføre følgende trinn når du skal installere og konfigurere et DB2 Connect-tjenerprodukt: 1. Avgjør om du vil bruke DB2 Connect i nettverket. 2. Kontroller at du har oppfylt kravene til maskinvare og programvare både på arbeidsstasjonen og vertsdatabasetjeneren. 3. Kontroller at verts- eller iseries-databasetjeneren er konfigurert slik at den aksepterer tilkoblinger fra DB2 Connect-tjenere. 4. Installer DB2 Connect-programvaren. Du bruker denne arbeidsstasjonen til å konfigurere og kontrollere verts- og iseries-tilkoblingene. 5. Når du har utført installeringen, oppretter du en tilkobling mellom DB2 Connect og verts- eller iseries-databasesystemet. DB2 Connect kan finne og konfigurere alle TCP/IP-tilkoblinger for deg. Du kan bruke konfigureringsassistenten (CA) eller DB2-kommandolinjebehandleren (CLP) til å konfigurere verts- eller iseries-databaser. 6. Bind programmene og funksjonene som følger med DB2 Connect til vertseller iseries-databasen. 7. Test tilkoblingen. 8. (Valgfritt) Aktiver funksjonen Flerstedsoppdatering. 9. Hvis du vil bruke WebSphere, transaksjonsovervåkere eller din egen programvare for applikasjonstjener, installerer du disse produktene eller applikasjonene. Du finner informasjon om hvordan du installerer WebSphere i dokumentasjonen som følger med produktet, som en del av pakken for DB2 Connect-tjenerproduktet. Ved installering av andre produkter, finner du informasjon i installeringsdokumentasjonen som følger med dette produktet. 10. Installer og konfigurer DB2-klienten. Bruk denne arbeidsstasjonen til å teste tilkoblingen fra DB2-klient til verts- og iseries-databasetjenere, og dessuten til å teste applikasjoner som bruker denne tilkoblingen. 11. Bruk konfigureringsassistenten til å koble klienten til verts- eller iseries-systemet via DB2 Connect. 12. Installer DB2-klienter på alle sluttbrukerarbeidsstasjoner som skal bruke applikasjoner som kobler seg til verts- og iseries-databasetjenere. 13. Du er nå klar til å bruke DB2 Connect sammen med alle applikasjonene dine. Arbeidsstasjoner som skal brukes til applikasjonsutvikling, bør ha DB2-klienten installert. Copyright IBM Corp. 1993,

34 14. Hvis du vil bruke arbeidsstasjonen til å administrere DB2 UDB for OS/390 og z/os eller DB2 Database for Linux, UNIX og Windows, installerer du DB2-klienten. Beslektede oppgaver: v Kapittel 17, Binde databasefunksjoner i DB2 Connect, på side 81 v Konfigurere en tilkobling til verts- og iseries-databasetjenere ved hjelp av kommandolinjebehandleren (CLP) på side 75 v Konfigurere en tilkobling til verts- eller iseries-databasetjenere ved hjelp av konfigureringsassistenten (Linux og Windows) på side 73 v Installere DB2-klienter (UNIX og Linux) i Begynnerbok for DB2-klienter v Installere DB2-klienter (Windows) i Begynnerbok for DB2-klienter v Klargjøre DB2 Universal Database for OS/390 og z/os for tilkoblinger fra DB2 Connect på side 63 v Teste en databasetilkobling ved hjelp av konfigureringsassistenten på side 97 v Aktivere flerstedsoppdateringer ved hjelp av kontrollsenteret i DB2 Connect Brukerhåndbok 28 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

35 Kapittel 5. Installeringskrav Krav til lager og minne Krav til lager: Lagerplassen som kreves for produktet avhenger av hvilken type installering du velger og hvilken type filsystem du har. Veiviseren for DB2-installering gir dynamiske størrelsesestimater, basert på hvilke komponenter som er valgt under en vanlig komprimert eller tilpasset installering. I Windows kan du ha behov for langt større plass på FAT-stasjoner (File Allocation Table) med store blokkstørrelser, enn med NTFS-stasjoner (New Technology File System). Sørg for at du tar hensyn til hvor mye lagerplass som kreves for nødvendig programvare og kommunikasjonsprodukter. Krav til minne: DB2-databasesystemet krever minst 256 MB RAM. Hvis systemet bare kjører DB2 og DB2-verktøy, kreves minimum 512 MB RAM. 1 GB RAM anbefales imidlertid for bedre ytelse. Disse kravene omfatter ikke krav til minne for annen programvare som blir kjørt på systemet. Når du skal finne ut hvor mye minne som kreves, bør du være klar over følgende: v DB2-produkter som kjører på HP-UX versjon 11i v2 (B.11.23) for Itanium-baserte systemer, krever minimum 512 MB RAM. v For DB2-klientstøtte gjelder disse minnekravene konfigurasjoner med fem klienttilkoblinger. Du trenger ytterligere 16 MB RAM for hver femte klienttilkobling. v Minnekrav påvirkes av størrelse og kompleksitet i databasesystemet, samt databaseaktivitet og antall klienter som har tilgang til systemet. v I Linux anbefales det at sidevekslingsplassen er minst dobbelt så stor som direkteminnet. Beslektede begreper: v Self tuning memory i Performance Guide Installeringskrav (Windows) Installeringskrav for DB2 Connect-tjenerprodukter (Windows) Du finner oppdatert informasjon om installeringskrav på software/data/db2/db2connect/sysreqs.html. Følgende krav må oppfylles når du skal installere et DB2 Connect-tjenerprodukt, for eksempel DB2 Connect Enterprise Edition: Copyright IBM Corp. 1993,

36 Maskinvarekrav Alle Intel- og AMD-prosessorer som kan kjøre de støttede Windows-operativsystemene (32-biters og 64-biters) Krav til operativsystem Ett av disse: v Windows XP Professional Edition (32-biters og 64-biters) med servicepakke 2 eller nyere v Windows 2003 med servicepakke 1 eller nyere: Standard Edition (32-biters og 64-biters) Advanced Edition (32-biters og 64-biters) Datacenter Edition (32-biters og 64-biters) Programvarekrav v MDAC 2.8 kreves. Veiviseren for DB2-installering installerer MDAC 2.8 hvis den ikke allerede er installert. v En nettleser er nødvendig for å få tilgang til hjelpen på systemet. Kommunikasjonskrav v TCP/IP støttes og leveres av operativsystemet. Vurderinger for Windows (64 biters) v 32-biters UDFer og lagrede prosedyrer støttes. v SQL-forespørsler som sendes av fjerntliggende 32-biters klienter fra tidligere versjoner støttes. Beslektede begreper: v Ikke-administratorinstallering av DB2 Connect (Windows) i Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Beslektede oppgaver: v Installere et DB2 Connect-tjenerprodukt (Windows) på side 45 Beslektet referanse: v IBM Software Development Kit for Java-nivåer for DB2-produkter på side 39 Brukerkontoer som kreves for å installere DB2-tjenerprodukter (Windows) Hvis du installerer et DB2-tjenerprodukt i Windows, må du ha følgende brukerkontoer: v en installeringsbrukerkonto v en eller flere konfigureringsbrukerkontoer (valgfritt). Du kan opprette disse kontoene under installeringen. en brukerkonto for DB2 Administration Server (DAS) en brukerkonto for DB2-forekomsten. Du kan også bruke den lokale systemkontoen for andre produkter enn DB2 Enterprise Server Edition. Installeringsbrukerkontoen er kontoen til brukeren som utfører installeringen. Denne kontoen må defineres før du kjører veiviseren for DB2-installering. Konfigureringsbrukerkontoene kan defineres før installeringen, eller du kan oppgi at veiviseren for DB2-installering skal opprette dem for deg. 30 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

37 Alle brukerkontonavn må være i overensstemmelse med navngivningsreglene for systemet og for DB2. Utvidet sikkerhet i Windows: DB2-produkter tilbyr utvidet Windows-sikkerhet. Du kan installere DB2 med en bruker-id, men hvis ikke denne bruker-iden tilhører gruppen DB2ADMNS eller DB2USERS, kan den ikke kjøre DB2-kommandoer. DB2-installering oppretter disse to nye gruppene. Du kan oppgi et nytt navn ved tilpasset installering eller bruke standardnavnene. Du aktiverer denne sikkerhetsfunksjonen ved å merke av i valgruten Aktiver operativsystemsikkerhet for DB2-objekter i skjermbildet Aktiver operativsystemsikkerhet for DB2-objekter under installeringen av DB2. Godta standardverdiene for feltene Gruppe for DB2-administratorer og Gruppe for DB2-brukere. Standard gruppenavn er DB2ADMNS og DB2USERS. Hvis det er en konflikt med eksisterende gruppenavn, blir du bedt om å endre gruppenavnene. Om nødvendig kan du oppgi dine egne verdier. Brukerkontoer for DB2-tjener: Brukerkonto for installering En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødvendig for å utføre installeringen. Brukerkontoen må vanligvis tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. Du kan også bruke en brukerkonto som ikke har administratorrettigheter. Dette alternativet krever at medlemmet av administratorgruppen i Windows først konfigurerer de utvidede Windows-rettighetene slik at en brukerkonto som ikke har administratorrettigheter, kan utføre installeringen. Du må ha brukerrettigheten for tilgang til maskinen fra nettverket for installeringsbrukerkontoen. For å bekrefte bruker-ider på DB2-tjeneren for domenekontoer, må installeringsbruker-iden tilhøre gruppen med domeneadministratorer på domenet der kontoene skal opprettes. Du kan også bruke den innebygde lokale systemkontoen for å kjøre installeringen for alle produkter. Brukerrettigheter som gis ved DB2-installering: DB2-installeringsprogrammet gir ikke brukerrettigheter for feilsøking i programmer. DB2-installeringen gir rettigheter til å v fungere som en del av operativsystemet v opprette symbolobjekt v låse sider i minnet v logge på som en tjeneste v øke kvoter v erstatte et symbol (token) på prosessnivå Brukerkonto for DB2-administrasjonstjener (DAS) En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødvendig for DB2 Administration Server (DAS). Kapittel 5. Installeringskrav 31

38 Hvis du utfører en installering med responsfil, kan du også oppgi lokal systemkonto i responsfilen. Du finner mer informasjon i responsfileksemplene i katalogen db2\windows\samples. Den lokale systemkontoen er tilgjengelig for alle produkter, bortsett fra DB2 Enterprise Server Edition, og kan velges via veiviseren for DB2-installering. DB2 Administration Server (DAS) er en spesiell DB2- administrasjonstjeneste som blir brukt for å støtte GUI-verktøyene og hjelpe til med administrasjonsoppgaver på lokale og fjerntliggende DB2-tjenere. Det er tildelt en brukerkonto til DAS som brukes til å logge DAS-tjenesten til maskinen når DAS-tjenesten er startet. Du kan opprette DAS-brukerkontoen før du installerer DB2, eller du kan la veiviseren for DB2-installering opprette den for deg. Hvis du vil at veiviseren for DB2-installering skal opprette en ny domenebrukerkonto, må brukerkontoen som brukes til å utføre installeringen, ha autorisasjon til å opprette domenebrukerkontoer. Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. Denne kontoen gis rettighet til å v fungere som en del av operativsystemet v feilsøke i programmer v opprette symbolobjekt v låse sider i minnet v logge på som en tjeneste v øke kvoter (justere minnekvoter for en prosess i operativsystemene Windows XP og Windows Server 2003) v erstatte et symbol (token) på prosessnivå Hvis utvidet sikkerhet er aktivert, har DB2ADMNS-gruppen alle disse rettighetene. Du kan ganske enkelt tilføye brukere i den gruppen og trenger ikke å tilføye disse rettighetene eksplisitt. Brukeren må imidlertid fortsatt være medlem i den lokale administratorgruppen. Rettigheten til å låse sider i minnet kreves for AWE-støtte (Advanced Windowing Extensions). Rettigheten til å feilsøke i programmer kreves bare når det er eksplisitt spesifisert at DB2-gruppeoppslaget skal bruke tilgangssymbolet. Hvis brukerkontoen er opprettet av installeringsprogrammet, blir brukerkontoen gitt disse rettighetene, og hvis brukerkontoen allerede finnes, vil denne kontoen også bli gitt disse rettighetene. Hvis installeringen gir disse rettighetene, vil noen av dem ikke tre i kraft før første pålogging av den kontoen som ble gitt rettighetene, eller ved omstart. Det anbefales at DAS-brukeren har SYSADM-autorisasjon på hvert DB2-system i miljøet ditt, slik at den kan starte eller stoppe andre forekomster hvis det er nødvendig. Alle brukere som er med i Administrator-gruppen, har SYSADM-autorisasjon. Dette er standard. Brukerkonto for DB2-forekomst Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. 32 DB2 Connect-tjenere Begynnerbok

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 Før du bruker opplysningene

Detaljer

Begynnerbok for DB2-tjenere

Begynnerbok for DB2-tjenere IBM DB2 Universal Database Begynnerbok for DB2-tjenere Versjon 8 GA15-4821-00 IBM DB2 Universal Database Begynnerbok for DB2-tjenere Versjon 8 GA15-4821-00 Før du bruker opplysningene i denne boken og

Detaljer

IBM DB2 Universal Database for Windows. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4788-00

IBM DB2 Universal Database for Windows. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4788-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Begynnerbok Versjon 7 GA15-4788-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Begynnerbok Versjon 7 GA15-4788-00 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

DB2. Migreringsveiledning. DB2 versjon 9 GA15-4856-00

DB2. Migreringsveiledning. DB2 versjon 9 GA15-4856-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Migreringsveiledning GA15-4856-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Migreringsveiledning GA15-4856-00 Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

Versjonsmerknader for DB2 UDB Express Edition

Versjonsmerknader for DB2 UDB Express Edition IBM DB2 Universal Database Express Edition Versjonsmerknader for DB2 UDB Express Edition Versjon 8.2 opprettingspakke 1 (tilsvarer versjon 8.1 opprettingspakke 8) IBM DB2 Universal Database Express Edition

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Ordliste

IBM DB2 Universal Database. Ordliste IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence: Utvidede leksjoner i datavarehus

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence: Utvidede leksjoner i datavarehus IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence: Utvidede leksjoner i datavarehus Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence: Utvidede leksjoner i datavarehus

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 Før du bruker opplysningene i denne boken og

Detaljer

OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel

OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel Versjon 7 SA15-4792-00 IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel Versjon 7 SA15-4792-00

Detaljer

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery. Brukerhåndbok

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery. Brukerhåndbok Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery Brukerhåndbok Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand

Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand ersjon 11.0 Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand SA15-4896-00 IBM Rational Host On-Demand ersjon 11.0 Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand SA15-4896-00

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Scenarier for forretningsmodellering

Scenarier for forretningsmodellering IBM DB2 Cube Views Scenarier for forretningsmodellering Versjon 8 SA15-4837-00 Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Merknader på side 31. Dette

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Komme i gang. (Norsk utgave) Bruke BarTender etikettprogramvare, Commander integrasjonsverktøy, og Seagull skriverdrivere. Rev. 07.07.26.16.

Komme i gang. (Norsk utgave) Bruke BarTender etikettprogramvare, Commander integrasjonsverktøy, og Seagull skriverdrivere. Rev. 07.07.26.16. Komme i gang Bruke BarTender etikettprogramvare, Commander integrasjonsverktøy, og Seagull skriverdrivere (Norsk utgave) Rev. 07.07.26.16.12 Norsk ii BarTender Komme i gang Copyright Seagull Scientific,

Detaljer

Installeringsveiledning Revisjon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 programvare

Installeringsveiledning Revisjon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 programvare Installeringsveiledning Revisjon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection,

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 13.06.20.1541

Detaljer

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Installasjonsveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Begynnerhåndbok for SQL

Begynnerhåndbok for SQL IBM DB2 Universal Database Begynnerhåndbok for SQL Versjon 7 SA15-4773-00 IBM DB2 Universal Database Begynnerhåndbok for SQL Versjon 7 SA15-4773-00 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer