Begynnerbok for DB2-tjenere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begynnerbok for DB2-tjenere"

Transkript

1 IBM DB2 Universal Database Begynnerbok for DB2-tjenere Versjon 8 GA

2

3 IBM DB2 Universal Database Begynnerbok for DB2-tjenere Versjon 8 GA

4 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet inneholder informasjon som eies av IBM. Det leveres i henhold til lisensbetingelser og er opphavsrettslig beskyttet. Informasjonen i denne håndboken omfatter ingen produktgarantier, og eventuelle merknader i denne håndboken må ikke tolkes som garantier. Du kan bestille IBM-publikasjoner elektronisk eller via IBM-representanten. v Hvis du vil bestille publikasjoner elektronisk, går du til IBM Publications Center på v IBM-representanten finner du ved å gå til IBM Directory of Worldwide Contacts på Hvis du vil bestille DB2-publikasjoner fra DB2 Marketing and Sales i USA eller Canada, må du ringe IBM-4YOU ( ). Når du sender informasjon til IBM, gir du IBM en ikke-eksklusiv rett til å bruke eller distribuere informasjonen på den måten IBM mener er best, uten forpliktelser i noen retning. Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved.

5 Innhold Del 1. Om DB2-tjenere Kapittel 1. DB2-tjenere DB2 Enterprise Server Edition DB2 Workgroup Server Edition Kapittel 2. DB2-tjenere i Windows Installeringsoversikt for DB2-tjenere (Windows) 7 Installeringsoversikt for partisjonerte DB2-tjenere (Windows) Kapittel 3. DB2-tjenere på UNIX Installeringsoversikt for DB2-tjenere (UNIX) 13 Installeringsoversikt for en partisjonert DB2-tjener (UNIX) Del 2. Migrere DB2-tjeneren Kapittel 4. Migreringshensyn Migreringsbegrensninger Migreringsanbefalinger Reservekopiere databaser før DB2-migrering 26 Plasshensyn ved DB2-migrering Registrere systemkonfigurasjonsinnstillinger før DB2-migrering Endre feilnivå for feilsøking før DB2-migrering Kontrollere at databasene er klare for migrering Frakoble en DB2-tjener med versjon 6 eller 7 for DB2-migrering Kapittel 5. Migrere DB2-tjenere (Windows) 33 Migrere DB2 (Windows) Migrere databaser Kapittel 6. Migrere DB2-tjenere (UNIX).. 37 Migrere DB2 (UNIX) Migrere forekomster (UNIX) Migrere DB2-administrasjonstjeneren (DAS) 40 Migrere databaser Del 3. Installere DB2-tjenere Kapittel 7. Installere DB2-tjenere (Windows) Installere en DB2-tjener i Windows Krav Installeringskrav for DB2-tjenere (Windows) Minnekrav for DB2-tjenere (Windows).. 52 Krav til lagerplass for DB2-tjenere (Windows) Utvide katalogskjemaet (Windows 2000 og Windows.NET) Brukerkontoer som kreves for å installere DB2-tjenere (Windows) Starte veiviseren for DB2-installering for å installere en DB2-tjener (Windows) Bruke den nyeste opprettingspakken (FixPak) 58 Kontrollere installasjonen ved hjelp av kommandolinjebehandleren (CLP) Installere DB2-dokumentasjonen på systemet (Windows) Kapittel 8. Installere DB2-tjenere (UNIX).. 63 Klargjøre for installering (AIX) Installere DB2-tjenere på AIX Krav Tilkoble CD-ROM-platen med DB2 (AIX) 67 Klargjøre for installering (HP-UX) Installere en DB2-tjener på HP-UX Krav Endre kjerneparametere (HP-UX) Tilkoble CD-ROM-platen på HP-UX Klargjøre for installering (Linux) Installere en DB2-tjener på Linux Krav Endre kjerneparametere (Linux) Tilkoble CD-ROM-platen med DB2 (Linux) 78 Klargjøre for installering (Solarisoperativmiljøet) Installere en DB2-tjener i Solaris Krav Endre kjerneparametere (Solaris) Tilkoble CD-ROM-platen (Solaris) Installering og konfigurering av DB2-tjenere (UNIX) Copyright IBM Corp iii

6 Starte veiviseren for DB2-installering for å installere en DB2-tjener (UNIX) Bruke den nyeste opprettingspakken (FixPak) Kontrollere installasjonen ved hjelp av kommandolinjebehandleren (CLP) Installere DB2-dokumentasjonen på systemet (UNIX) Del 4. Installere partisjonerte DB2-tjenere Kapittel 9. Installere partisjonerte DB2-tjenere (Windows) Installere en partisjonert DB2-tjener (Windows) Krav Installeringskrav for en partisjonert DB2-tjener (Windows) Minnekrav for en partisjonert DB2-tjener (Windows) Krav til lagerplass for en partisjonert DB2-tjener (Windows) Klargjøre systemet for en partisjonert DB2-tjener (Windows) Utvide katalogskjemaet (Windows 2000 og Windows.NET) Installere databasepartisjonstjeneren som eier forekomsten (Windows) Kontrollere tilgjengelig portområde på deltakende maskiner Installere databasepartisjonstjenere på deltakende maskiner (Windows) Bruke den nyeste opprettingspakken (FixPak) 111 Kontrollere installasjonen av en partisjonsdatabasetjener (Windows) Installere DB2-dokumentasjonen på systemet (Windows) Kapittel 10. Installere partisjonerte DB2-tjenere (UNIX) Klargjøre for installering (AIX) Installere en partisjonert DB2-tjener (AIX) 117 Krav Oppdatere AIX-systeminnstillinger for en partisjonert DB2-installasjon Kontrollere at NFS er aktiv (AIX) Opprette et DB2-hovedfilsystem for et partisjonert databasesystem (AIX) Opprette nødvendige brukere for en partisjonert DB2-tjenerinstallasjon (AIX). 127 Tilkoble CD-ROM-platen med DB2 (AIX) 129 Kopiere innholdet på CD-ROM-platen med DB2-produktet til datamaskinen Klargjøre for installering (HP-UX) Installere en partisjonert DB2-tjener (HP-UX) Krav Endre kjerneparametere (HP-UX) Kontrollere at NFS er aktiv (HP-UX) Opprette et DB2-hovedfilsystem for et partisjonert databasesystem (HP-UX) Opprette nødvendige brukere for en partisjonert DB2-installasjon (HP-UX) Tilkoble CD-ROM-platen med DB2 (HP-UX) Kopiere innholdet på CD-ROM-platen med DB2-produktet til datamaskinen Klargjøre for installering (Linux) Installere en partisjonert DB2-tjener (Linux) Krav Endre kjerneparametere (Linux) Kontrollere at NFS er aktiv (Linux) Opprette et filsystem for en partisjonert DB2-tjener (Linux) Opprette nødvendige brukere for en partisjonert DB2-tjener (Linux) Tilkoble CD-ROM-platen med DB2 (Linux) Kopiere innholdet på CD-ROM-platen med DB2-produktet til datamaskinen Klargjøre for installering (Solaris-operativmiljøet) Installere en partisjonert DB2-tjener (Solaris) Krav Endre kjerneparametere (Solaris) Kontrollere at NFS er aktiv (Solaris) Opprette et filsystem for en partisjonert DB2-tjener (Solaris-operativmiljø) Opprette nødvendige brukere for en partisjonert DB2-tjener (Solaris) Tilkoble CD-ROM-platen (Solaris) Kopiere innholdet på CD-ROM-platen med DB2-produktet til datamaskinen Installering og konfigurering av partisjonerte DB2-tjenere (UNIX) iv Begynnerbok for DB2-tjenere

7 Installere en databasepartisjonstjener på primærmaskinen ved å bruke veiviseren for DB2-installering (UNIX) Installere databasepartisjonstjenere på deltakende maskiner ved å bruke en responsfil (UNIX) Oppdatere nodekonfigurasjonsfilen (UNIX) Aktivere kommunikasjon mellom databasepartisjonstjenere Aktivere utføring av fjernkommandoer (UNIX) Aktivere administrasjon av kontrollsenteret (UNIX) Bruke den nyeste opprettingspakken (FixPak) Kontrollere installasjonen av en partisjonert databasetjener (UNIX) Installere DB2-dokumentasjonen på systemet (UNIX) Del 5. Installere DB2-klienter Kapittel 11. Innføring i DB2-klienter DB2-klienter Klienttyper DB2 Run-Time-klient DB2 Administration Client DB2 Application Development Client Kapittel 12. Installere DB2-klienter i Windows Klientkrav Installeringskrav for DB2-klienter (Windows) Minnekrav til DB2-klienter Lagerkrav for DB2-klienter Installere en DB2-klient i Windows-operativsystemer Kapittel 13. Installere DB2-klienter på UNIX Klientkrav Installeringskrav for DB2-klienter (HP-UX) Installeringskrav for DB2-klienter (Linux) 196 Installeringskrav for DB2-klienter (Solaris) 197 Installeringskrav for DB2-klienter (AIX) 199 Minnekrav til DB2-klienter Lagerkrav for DB2-klienter Installere DB2-klienter på UNIX Del 6. Konfigurere en klient-til-tjenertilkobling Kapittel 14. Konfigurere en tilkobling ved hjelp av konfigureringsassitenten Konfigurere en klient-til-tjener-tilkobling ved hjelp av konfigureringsassistenten (CA) Konfigurere en databasetilkobling Konfigurere en databasetilkobling ved hjelp av konfigureringsassistenten Konfigurere en databasetilkobling ved hjelp av en profil Konfigurere en databasetilkobling ved å bruke oppdagingsfunksjonen Kapittel 15. Konfigurere en tilkobling ved hjelp av kommandolinjebehandleren Konfigurere en klient-til-tjener-tilkobling ved hjelp av kommandolinjebehandleren Katalogisere noden Katalogisere TCP/IP-noden på klienten 216 Katalogisere NetBIOS-noden på DB2-klienten Katalogisere APPC-noden på DB2-klienten Katalogisere noden for Navngitte rør på klienten Katalogisere databasen og teste tilkoblingen 220 Katalogisere en database ved hjelp av kommandolinjebehandleren (CLP) Teste klient-til-tjener-tilkoblingen ved hjelp av kommandolinjebehandleren Del 7. Referanse Kapittel 16. Oppgi DB2-lisensavtalen Oppgi DB2-lisensavtalen ved å bruke db2licm-kommandoen Oppgi DB2-lisensavtalen ved å bruke lisenssenteret Kapittel 17. Flere referanseemner Installeringsmetoder for DB Klargjøre for installering av DB2 for Linux på S/ DB2-nodekonfigurasjonsfil (db2nodes.cfg) 232 Innhold v

8 Anbefalte kjernekonfigurasjonsparametere for HP-UX Anbefalte kjernekonfigurasjonsparametere for Solaris Vurderinger ved installering av NIS Virtual Interface-arkitektur Fjerne DB2 i Windows Fjerne DB2 på UNIX Fjerne DB2 på UNIX Stoppe DB2-administrasjonstjeneren (DAS) Fjerne DB2-administrasjonstjeneren (DAS) 240 Stoppe DB2-forekomster Fjerne DB2-forekomster Fjerne DB2-produkter på UNIX Fast Communications Manager (UNIX) Fast Communications Manager (Windows) 244 Definere en arbeidsgruppe for distribuering av kommandoer til ESE-arbeidsstasjoner (AIX) Kontrollere DB2-tjenerinstallasjoner ved å bruke Første trinn db2setup - Installere DB Migrere forklaringstabeller Gi brukerrettigheter (Windows) Opprette gruppe- og bruker-ider for en DB2-installasjon Administratorgruppe for DB2-systemet (Windows) Del 8. Tillegg Tillegg A. Språkstøtte Endre DB2-grensesnittspråk (Windows) Endre DB2-språk (UNIX) Støttede språk, landinformasjon og kodesett for DB2-grensesnittet Språkkoder (for å kjøre veiviseren for DB2-installering på et annet språk) Støtte for toveis CCSID Konvertering av tegndata Tillegg B. Navngivningsregler Navngivningsregler Navngivningsregler for DB2-objekter Avgrensede identifikatorer og objektnavn 271 Navngivningsregler for bruker, bruker-id og gruppe Navngivningsregler for forente databaseobjekter Ekstra navninformasjon for skjemaer Mer informasjon om passord Navngivningsregler for arbeidsstasjoner Navngivningsregler i et NLS-miljø Navngivningsregler i et Unicode-miljø Tillegg C. Teknisk informasjon for DB2 Universal Database Oversikt over teknisk informasjon for DB2 Universal Database Opprettingspakker for DB2-dokumentasjon Kategorier av teknisk informasjon for DB2 277 Skrive ut DB2-bøker fra PDF-filer Bestille trykte DB2-bøker Finne hjelp på systemet Finne emner ved ååpne DB2 Informasjonssenter fra en nettleser Finne produktinformasjon ved ååpne DB2 Informasjonssenter fra administrasjonsverktøyene Vise teknisk dokumentasjon elektronisk direkte fra CDen med DB2 HTML-dokumentasjon Oppdatere HTML-dokumentasjonen som er installert på maskinen Kopiere filer fra CDen med DB2 HTML-dokumentasjon til en web-tjener Problemløsing for søk i DB2- dokumentasjonen med Netscape 4.x Søke i DB2-dokumentasjonen Elektronisk informasjon om DB2-problemløsing Tilgjengelighet Tastbordkommandoer og navigering Tilgjengelig visning Alternative varseltyper Kompatibilitet med andre hjelpemidler 299 Tilgjengelig dokumentasjon DB2-veiledninger Åpne DB2 Informasjonssenter fra en nettleser Tillegg D. Merknader Varemerker Stikkordregister vi Begynnerbok for DB2-tjenere

9 Kontakte IBM Om programmet Innhold vii

10 viii Begynnerbok for DB2-tjenere

11 Del 1. Om DB2-tjenere Copyright IBM Corp

12 Om DB2-tjenere Migrere DB2-tjeneren Installere DB2- tjenere Installere partisjonerte DB2-tjenere Installer DB2 Installere databasepartisjonstjener Installer ekstra partisjonstjener Installere DB2- klienter Konfigurere en klient-til-tjenertilkobling Dette diagrammet hjelper deg med å finne frem i denne boken. Det inneholder ikke bestemte installeringstrinn. Bruk opplysningene i denne boken til å opprette din egen installeringsplan. 2 Begynnerbok for DB2-tjenere

13 Del 1. Om DB2-tjenere 3

14 4 Begynnerbok for DB2-tjenere

15 Kapittel 1. DB2-tjenere DB2 Enterprise Server Edition DB2 Enterprise Server Edition er en flerbrukerversjon av DB2 som tillater opprettelse og styring av ikke-partisjonerte eller partisjonerte databasesystemer. Partisjonerte databasesystemer kan håndtere store mengder data og gir fordeler som bedre ytelse, høy tilgjengelighet og failover-støtte. DB2 Enterprise Server Edition inneholder også disse funksjonene: v En datavarehustjener og tilhørende komponenter. v DB2 Connect-funksjonalitet som gir tilgang til data som er lagret på mellomstore og store databasesystemer som DB2 for iseries eller DB2 for z/os og OS/390. DB2 Enterprise Server Edition støtter både lokale og fjerntliggende DB2-klienter. v Satellittadministrasjonsfunksjoner som gjør at DB2 ESE kan fjernstyre DB2 Personal Edition- og DB2 Workgroup Server Edition-databasetjenere som er konfigurert som satellitter. Du finner flere opplysninger om satellittfunksjoner i dokumentasjonen til satellittadministrasjonssenteret. IBM planlegger å utgi versjon 8 av DB2 Query Patroller som fungerer mot DB2 Universal Database versjon 8-databaser. DB2 Query Patroller versjon 8 vil få forbedret funksjonalitet slik at det blir enklere å styre alle aspektene ved sending av spørringer. DB2 Query Patroller versjon 7.2 eller tidligere versjoner, fungerer ikke med DB2 Universal Database versjon 8-databaser. Du kan bruke DB2 Query Patroller versjon 7.2, som ble levert med DB2 Warehouse Manager versjon 7.2, med DB2 Universal Database versjon 7.2-databaser. Beslektede oppgaver: v Installere en DB2-tjener i Windows på side 49 v Installere en partisjonert DB2-tjener (Windows) på side 95 v Installere DB2-tjenere på AIX på side 63 v Installere en DB2-tjener på HP-UX på side 67 v Installere en DB2-tjener på Linux på side 73 v Installere en DB2-tjener i Solaris på side 79 v Installere en partisjonert DB2-tjener (AIX) på side 117 v Installere en partisjonert DB2-tjener (HP-UX) på side 130 v Installere en partisjonert DB2-tjener (Linux) på side 141 v Installere en partisjonert DB2-tjener (Solaris) på side 153 Copyright IBM Corp

16 DB2 Workgroup Server Edition DB2 Workgroup Server Edition er en flerbrukerversjon av DB2. Den er utformet for bruk i lokalnett (LAN) og gir støtte til både lokale og fjerntliggende DB2-klienter. DB2 Workgroup Server Editon inneholder også datavarehusfunksjoner og kan fjernadministreres fra en satellittkontrolldatabase. Du finner flere opplysninger om satellittfunksjoner i dokumentasjonen til satellittadministrasjonssenteret. Beslektede oppgaver: v Installere en DB2-tjener i Windows på side 49 v Installere en partisjonert DB2-tjener (Windows) på side 95 v Installere databasepartisjonstjenere på deltakende maskiner (Windows) på side 108 v Installere DB2-tjenere på AIX på side 63 v Installere en DB2-tjener på HP-UX på side 67 v Installere en DB2-tjener på Linux på side 73 v Installere en DB2-tjener i Solaris på side 79 v Installere en partisjonert DB2-tjener (AIX) på side 117 v Installere en partisjonert DB2-tjener (HP-UX) på side 130 v Installere en partisjonert DB2-tjener (Linux) på side 141 v Installere en partisjonert DB2-tjener (Solaris) på side Begynnerbok for DB2-tjenere

17 Kapittel 2. DB2-tjenere i Windows Installeringsoversikt for DB2-tjenere (Windows) Dette emnet gir en installeringsoversikt for DB2 Enterprise Server Edition (enkeltpartisjon) og DB2 Workgroup Server Edition i Windows. Installeringsoversikt: Klargjøre systemet for installering Før du installerer, må du klargjøre datamaskinen. Slik klargjør du datamaskinen for installering: 1. Kontroller at datamaskinen oppfyller installeringskravene. 2. Kontroller at systemet har nok minne til å kjøre DB2. 3. Kontroller at systemet har nok lagerplass til DB2-installasjonen. 4. Kontroller at du har de nødvendige brukerkontoene for å installere og konfigurere. Du trenger én brukerkonto for å installere og to brukerkontoer for å konfigurere. Brukerkontoene som er nødvendige for konfigureringen, kan opprettes før du begynner å installere, eller du kan la veiviseren for DB2-installering opprette dem for deg. 5. Hvis du skal installere i Windows 2000 og planlegger å bruke LDAP-protokollen (Lightweight Directory Access Protocol) til å registrere DB2-tjeneren i LDAP, må du utvide Windows 2000-katalogskjemaet slik at det kan inneholde DB2-objektklasser og attributtdefinisjoner. Installere DB2 Når du har klargjort systemet, installerer du DB2 ved å bruke veiviseren for DB2-installering. Veiviseren for DB2-installering omfatter følgende funksjoner: v Et DB2-startpanel der du kan se på installeringsmerknader, versjonsmerknader og informasjon om funksjoner i DB2 versjon 8. v Installeringstypene Vanlig, Komprimert og Tilpasset. v Mulighet til å installere støtte for flere språk. v Installering av DB2-administrasjonstjener (DAS) (og konfigurering av DAS-bruker). v Konfigurering av administrasjonskontakt og helseovervåker v Opprettelse og konfigurering av forekomst (og konfigurering av forekomstbruker). Copyright IBM Corp

18 v DB2-verktøymetadata og installering av varehuskontrolldatabase. v Opprettelse av responsfil. Noen av disse oppgavene kan utsettes til installeringen er ferdig, og de kan utføres uten å bruke veiviseren for DB2-installering. Du finner flere opplysninger om hvordan du utfører disse oppgavene etter installeringen, under beslektede emner nedenfor. Anbefaling: Ta i bruk den nyeste opprettingspakken Når du har installert DB2 ved hjelp av installeringsveiviseren, bør du ta i bruk den nyeste versjonen av opprettingspakken for DB2 versjon 8. Du kan laste ned DB2-opprettingspakker fra IBMs nettsider. Kontrollere installasjonen Når du er ferdig med å installere DB2 ved hjelp av installeringsveiviseren og har tatt i bruk den nyeste DB2-opprettingspakken, bør du kontrollere installasjonen. Slik kontrollerer du installasjonen: 1. Opprett en eksempeldatabase ved å bruke kommandoen db2sampl. Du kan også opprette en eksempeldatabase ved å bruke funksjonen Første trinn, hvis du velger å installere denne funksjonen. 2. Når eksempeldatabasen er opprettet på riktig måte, kan du kjøre SQL-kommandoer for å hente eksempeldata. Beslektede begreper: v Instance creation i Administration Guide: Implementation Beslektede oppgaver: v Initializing a warehouse control database during installation i Data Warehouse Center Administration Guide v Tools catalog database and DAS scheduler setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Notification and contact list setup and configuration. i Administration Guide: Implementation Beslektet referanse: v Installeringskrav for DB2-tjenere (Windows) på side 50 v UPDATE HEALTH NOTIFICATION CONTACT LIST Command i Command Reference 8 Begynnerbok for DB2-tjenere

19 Installeringsoversikt for partisjonerte DB2-tjenere (Windows) Diagrammet nedenfor viser en DB2 Enterprise Server Edition-konfigurasjon (ESE) med fire databasepartisjonstjenere, en på hver maskin. Installeringsveiledningen er basert på denne konfigurasjonen, men den kan tilpasses på en enkel måte for partisjonerte konfigurasjoner med færre eller flere maskiner og databasepartisjonstjenere. TjenerA:primærmaskin databasepartisjonstjener 0: databasepartisjonstjener som eier forekomsten LAN eller høyhastighetskobling TjenerA TjenerB TjenerC TjenerD databasepartisjonstjener 0 databasepartisjonstjener 1 databasepartisjonstjener 2 databasepartisjonstjener 3 TjenerA blir referert til som primærmaskinen, eller maskinen som eier forekomsten. TjenerB, TjenerC og TjenerD blir referert til som deltakende maskiner eller maskiner som deltar. Installeringsoversikt: Klargjøre systemet for installering Før du installerer, må du klargjøre datamaskinen for installering. I noen arbeidsmiljøer er det den systemansvarlige som utfører disse oppgavene. Slik klargjør du systemet for installering: 1. Kontroller at hver datamaskin oppfyller kravene til operativsystem, minne og lagerplass. 2. Kontroller at alle datamaskinene tilhører samme Windows-domene. 3. Kontroller at alle datamaskinene har konsistente innstillinger for klokkeslett og dato. Kapittel 2. DB2-tjenere i Windows 9

20 4. Kontroller at alle datamaskinene kan kommunisere med hverandre via TCP/IP. 5. Tilføy en domenebrukerkonto til den lokale gruppen Administratorer på hver datamaskin. 6. Opprett brukerkontoer for konfigureringen hvis du ønsker det. Brukerkontoene som er nødvendige for konfigureringen, kan opprettes før du installerer, eller du kan la veiviseren for DB2-installering opprette dem for deg. 7. Hvis du skal installere i Windows 2000 eller Windows.NET og planlegger å bruke LDAP-protokollen (Lightweight Directory Access Protocol) til å registrere tjeneren i den aktive katalogen, må du utvide Windows 2000-katalogskjemaet slik at det kan inneholde DB2-objektklasser og attributtdefinisjoner. Installere DB2 Når du har klargjort systemet, installerer du DB2 Enterprise Server Edition. 1. Bruk veiviseren for DB2-installering til å installere en databasepartisjonstjener på primærmaskinen (TjenerA) som eier forekomsten. Veiviseren for DB2-installering inneholder disse funksjonene: v v v v v v v v Et DB2-startpanel der du kan se på installeringsmerknader, versjonsmerknader og informasjon om funksjoner i DB2 versjon 8. Installeringstypene Vanlig, Komprimert og Tilpasset. Mulighet til å installere støtte for flere språk. Installering av DB2-administrasjonstjener (DAS) (og konfigurering av DAS-bruker). Konfigurering av administrasjonskontakt og helseovervåker. Opprettelse og konfigurering av forekomst (og konfigurering av forekomstbruker). DB2-verktøymetadata og installering av varehuskontrolldabase. Opprettelse av responsfil. Du kan lagre installeringsvalgene i en responsfil for senere installering, eller du kan duplisere installasjonen på en annen maskin. Det anbefales at du oppretter en lokal kontaktliste for administrasjon på partisjonen som eier forekomsten. Når DB2-administrasjonstjeneren er installert og konfigurert på de andre deltakende maskinene, blir den konfigurert slik at den bruker kontaktlisten på maskinen som eier forekomsten. 10 Begynnerbok for DB2-tjenere

21 Noen av disse oppgavene kan utsettes til installeringen er ferdig, og de kan utføres uten å bruke veiviseren for DB2-installering. Du finner flere opplysninger om hvordan du utfører disse oppgavene etter installeringen, under beslektede emner nedenfor. 2. Når du har installert databasepartisjonstjeneren som eier forekomsten på primærmaskinen, kontrollerer du portområdet som DB2 har reservert for databasepartisjonskommunikasjon. Deretter kontrollerer du at det samme portområdet er tilgjengelig på hver datamaskin som deltar. 3. Når du har kontrollert at det nødvendige portområdet er tilgjengelig på hver deltakende maskin, installerer du databasepartisjonstjenere på de deltakende maskinene ved å bruke veiviseren for DB2-installering. Kontrollere installasjonen Når installeringen er fullført, bør du kontrollere den. Slik kontrollerer du installasjonen: 1. Opprett en eksempeldatabase. 2. Kjør SQL-kommandoer for å hente informasjon fra eksempeldatabasen og kontroller at eksempeldataene blir fordelt jevnt til alle databasepartisjonstjenerne. Beslektede begreper: v Instance creation i Administration Guide: Implementation Beslektede oppgaver: v Initializing a warehouse control database during installation i Data Warehouse Center Administration Guide v Tools catalog database and DAS scheduler setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Notification and contact list setup and configuration. i Administration Guide: Implementation Beslektet referanse: v UPDATE HEALTH NOTIFICATION CONTACT LIST Command i Command Reference Kapittel 2. DB2-tjenere i Windows 11

22 12 Begynnerbok for DB2-tjenere

23 Kapittel 3. DB2-tjenere på UNIX Installeringsoversikt for DB2-tjenere (UNIX) Dette emnet gir en oversikt over hvordan du installerer DB2 Enterprise Server Edition (enkeltpartisjon) eller Workgroup Server Edition på UNIX-systemer ved å bruke veiviseren for DB2-installering. Installeringsoversikt: Klargjøre systemet for installering Før du installerer, må du klargjøre datamaskinen. Slik klargjør du datamaskinen for installering: 1. Kontroller at datamaskinen oppfyller kravene til operativsystem, minne og lagerplass. 2. Oppdater kjernekonfigurasjonsparameterne til anbefalte verdier (HP-UX, Linux og Solaris). Start systemet på nytt. 3. Tilkoble installerings-cden. Installere DB2 Når du har klargjort systemet, installerer du DB2 ved å bruke veiviseren for DB2-installering. Installeringsveiviseren inneholder disse funksjonene: v Et DB2-startpanel der du kan se på installeringsmerknader, versjonsmerknader og informasjon om funksjoner i DB2 versjon 8. v Installeringstypene Vanlig, Komprimert og Tilpasset. Hvilke installeringsvalg som blir vist, er avhengig av typen installering du velger. v Mulighet til å installere støtte for flere språk. v Installering av DB2-administrasjonstjener (DAS) (og konfigurering av DAS-bruker). v Konfigurering av administrasjonskontakt og helseovervåker. v Opprettelse og konfigurering av forekomst (og konfigurering av forekomstbruker). v Konfigurering av DB2-vertktøymetadata. Metadata er nødvendig for at DB2-verktøy skal fungere riktig. v Opprettelse av responsfil. Noen av disse oppgavene kan utsettes til installeringen er ferdig, og de kan utføres uten å bruke veiviseren for DB2-installering. Du finner Copyright IBM Corp

24 flere opplysninger om hvordan du utfører disse oppgavene etter installeringen, under beslektede emner nedenfor. Installere nyeste opprettingspakke (FixPak) Når du har installert DB2 ved hjelp av installeringsveiviseren, bør du installere den nyeste versjonen av opprettingspakken for DB2 versjon 8. Du kan laste ned DB2-opprettingspakker fra IBMs nettsider. Kontrollere installasjonen Når du er ferdig med å installere DB2 ved hjelp av installeringsveiviseren og har tatt i bruk den nyeste DB2-opprettingspakken, bør du kontrollere installasjonen. Slik kontrollerer du installasjonen: 1. Opprett en eksempeldatabase ved å bruke kommandoen db2sampl. Du kan også opprette en eksempeldatabase ved å bruke funksjonen Første trinn, hvis du velger å installere denne funksjonen. 2. Når eksempeldatabasen er opprettet på riktig måte, kan du kjøre SQL-kommandoer for å hente eksempeldata. Beslektede begreper: v Instance creation i Administration Guide: Implementation v Installeringsoversikt for en partisjonert DB2-tjener (UNIX) på side 15 Beslektede oppgaver: v Initializing a warehouse control database during installation i Data Warehouse Center Administration Guide v Tools catalog database and DAS scheduler setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Notification and contact list setup and configuration. i Administration Guide: Implementation v Installere DB2-tjenere på AIX på side 63 v Installere en DB2-tjener på HP-UX på side 67 v Installere en DB2-tjener på Linux på side 73 v Installere en DB2-tjener i Solaris på side 79 Beslektet referanse: v UPDATE HEALTH NOTIFICATION CONTACT LIST Command i Command Reference 14 Begynnerbok for DB2-tjenere

25 Installeringsoversikt for en partisjonert DB2-tjener (UNIX) Det neste diagrammet viser en DB2 Enterprise Server Edition-konfigurasjon (ESE) med fire databasepartisjonstjenere, en på hver maskin. Installeringsveiledningen er basert på denne konfigurasjonen, men den kan tilpasses på en enkel måte for partisjonerte konfigurasjoner med færre eller flere maskiner og databasepartisjonstjenere. TjenerA:primærmaskin databasepartisjonstjener 0: databasepartisjonstjener som eier forekomsten LAN eller høyhastighetskobling TjenerA TjenerB TjenerC TjenerD databasepartisjonstjener 0 databasepartisjonstjener 1 databasepartisjonstjener 2 databasepartisjonstjener 3 TjenerA blir referert til som primærmaskinen, eller maskinen som eier forekomsten. TjenerB, TjenerC og TjenerD blir referert til som deltakende maskiner. Installeringsoversikt: Klargjøre systemet for installering Før du installerer DB2, må du klargjøre systemet for installeringen. På noen systemer er det den systemansvarlige som utfører disse oppgavene. Slik klargjør du systemet: 1. Kontroller at hver datamaskin oppfyller kravene til operativsystem, minne og lagerplass. 2. Oppdater kjerneparametere på hver maskin (bare HP-UX, Linux og Solaris). 3. Endre systeminnstillingene på hver maskin (bare AIX). Kapittel 3. DB2-tjenere på UNIX 15

DB2. Migreringsveiledning. DB2 versjon 9 GA15-4856-00

DB2. Migreringsveiledning. DB2 versjon 9 GA15-4856-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Migreringsveiledning GA15-4856-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Migreringsveiledning GA15-4856-00 Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

IBM DB2 Universal Database for Windows. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4788-00

IBM DB2 Universal Database for Windows. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4788-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Begynnerbok Versjon 7 GA15-4788-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Begynnerbok Versjon 7 GA15-4788-00 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 Før du bruker opplysningene

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Ordliste

IBM DB2 Universal Database. Ordliste IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du

Detaljer

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 Før du bruker opplysningene i denne boken og

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft

Detaljer

OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel

OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel Versjon 7 SA15-4792-00 IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel Versjon 7 SA15-4792-00

Detaljer

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Installasjonsveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC

Detaljer

Scenarier for forretningsmodellering

Scenarier for forretningsmodellering IBM DB2 Cube Views Scenarier for forretningsmodellering Versjon 8 SA15-4837-00 Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Merknader på side 31. Dette

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand

Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand ersjon 11.0 Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand SA15-4896-00 IBM Rational Host On-Demand ersjon 11.0 Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand SA15-4896-00

Detaljer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henist til,

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38)

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Produktveiledning. McAfee Agent 5.0.0

Produktveiledning. McAfee Agent 5.0.0 Produktveiledning McAfee Agent 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy Orchestrator,

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.81 Referansehåndbok ii NVC for arbeidsstasjoner - Referansehåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 og 9191 ThinkCentre Brukerhåndbok

Detaljer