DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00"

Transkript

1 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA

2

3 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA

4 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Versjonsmerknad Dette dokumentet inneholder informasjon som eies av IBM. Det leveres i henhold til lisensbetingelser og er opphavsrettslig beskyttet. Informasjonen i denne håndboken omfatter ingen produktgarantier, og eventuelle merknader i denne håndboken må ikke tolkes som garantier. Du kan bestille IBM-publikasjoner elektronisk eller via IBM-representanten. v Hvis du vil bestille publikasjoner elektronisk, går du til IBM Publications Center på publications/order v IBM-representanten finner du ved å gå til IBM Directory of Worldwide Contacts på Hvis du vil bestille DB2-publikasjoner fra DB2 Marketing and Sales i USA eller Canada, må du ringe IBM-4YOU ( ). Når du sender informasjon til IBM, gir du IBM en ikke-eksklusiv rett til å bruke eller distribuere informasjonen på den måten IBM mener er best, uten forpliktelser i noen retning. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innhold Hvem boken er beregnet på v Del 1. Installere DB2-tjenere Kapittel 1. Installeringsoversikt Produkt- og pakkeinformasjon for DB2 versjon 9..3 DB2-installeringsmetoder Støttede kombinasjoner av klient- og tjenerversjoner 5 Oversikt over installering av DB2-produktet (Windows) Oversikt over installering av DB2-produktet (Linux og UNIX) Kapittel 2. Installeringskrav Krav til lager og minne Installering av DB2-tjener (Windows) Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Windows) DB2-tjenester som kjører på systemet (Windows) 11 Brukerkontoer som kreves for å installere DB2-tjenerprodukter (Windows) Klargjøre systemet for en partisjonert DB2-tjener (Windows) Gi brukerrettigheter (Windows) Konfigurere utvidede Windows-rettigheter før installering av et DB2-produkt (Windows)...18 DB2-systemadministratorgruppe (Windows)..20 Fast Communications Manager (Windows)...21 Installering av DB2-tjener (Linux og UNIX) Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Windows) Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (HP-UX) Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Linux) Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Solaris Operating System) Vise DB2-produkter som er installert på systemet (Linux og UNIX) Fast Communications Manager (Linux og UNIX) 31 DB2-brukere og -grupper (Linux og UNIX)...31 Vurderinger ved sentralisert brukeradministrasjon (Linux og UNIX) Klargjøre for installering av DB2 for Linux på zseries Kapittel 3. Før du installerer Utvide katalogskjemaet (Windows) IBM Software Development Kit for Java-nivåer for DB2-produkter Opprette grupper og bruker-ider under en DB2-databaseinstallasjon Installering med flere CDer (Linux og UNIX)...38 Kontrollere tilgjengelig portområde på deltakende maskiner (Windows) Kjerneparametere (Linux og UNIX) Endre kjerneparametere (HP-UX) Anbefalte kjernekonfigurasjonsparametere (HP-UX) Endre kjerneparametere (Linux) Endre kjerneparametere (Solaris operativmiljø).43 Ytterligere oppgaver før installering av partisjonert databasemiljø (Linux og UNIX) Oppdatere systeminnstillinger for en partisjonert DB2-installasjon (AIX) Definere en arbeidsgruppe for distribuering av kommandoer til ESE-arbeidsstasjoner (AIX)...45 }Kopiere innholdet på CDen med DB2-produktet til maskinen (Linux og UNIX) Kontrollere at NFS kjører (Linux og UNIX)...47 Kontrollere tilgjengelig portområde på deltakende maskiner (Linux og UNIX) Opprette filsystem for et partisjonert databasemiljø (Linux og UNIX) Opprette nødvendige brukere (Linux og UNIX) 57 Kapittel 4. Installere DB2-tjenerproduktet Installere DB2-tjenere (Windows) Installere DB2-tjenere (Linux og UNIX) Konfigurere et partisjonert databasemiljø Installere databasepartisjonstjenere på deltakende maskiner ved hjelp av en responsfil (Linux og UNIX) Oppgradere 32-bits DB2-forekomster til 64-bits forekomster (Windows) Sameksistens og migrering mellom DB2 versjon 9 og DB2 UDB versjon 8 (Windows) Bruke veiviser for valg av standard DB2 (Windows) 74 Bruke DB2-produktlisenser Arbeide med eksisterende DB2-kopier Del 2. Etter DB2-tjenerinstallering 77 Kapittel 5. Etter at du har installert Kontrollere installeringen Kontrollere installasjonen ved hjelp av kommandolinjebehandleren (CLP) Kontrollere tilgang til registeret på maskinen som eier forekomsten (Windows) Kontrollere installering av DB2-tjenere ved å bruke Første trinn (Linux og Windows) Kontrollere installasjonen av en partisjonert databasetjener (Linux og UNIX) Kontrollere installasjon av et partisjonert databasemiljø (Windows) DB2-produktlisensiering Copyright IBM Corp. 1993, 2006 iii

6 DB2-produktlisensfiler Registrere en lisensnøkkel for et DB2-produkt eller -funksjon ved hjelp av db2licmkommandoen Registrere en lisensnøkkel for DB2-produkt eller -funksjon ved hjelp av lisenssenteret Kontrollere DB2-lisensoverholdelse Oppgradere en prøvelisens Endre DB2-produktutgaver Endre utgaver av DB2-produkter (Linux og UNIX) Endre DB2-produktutgaver (Windows) Installere opprettingspakker Definere varslings- og kontaktlister Passordregler Tilføye bruker-iden til brukergruppene DB2ADMNS og DB2USERS (Windows) DB2-nodekonfigurasjonsfil - db2nodes.cfg Oppdatere nodekonfigurasjonsfilen (Linux og UNIX) 98 Aktivere kommunikasjon mellom databasepartisjonstjenere (Linux og UNIX) Aktivere utføring av fjernkommandoer (Linux og UNIX) Aktivere administrasjon av kontrollsenteret (Linux) 102 Del 3. Tillegg Tillegg A. Språkstøtte Endre DB2-grensesnittspråk (Windows) Endre DB2-grensesnittspråk (Linux og UNIX) Språkstøtte for DB2-grensesnittet Språkkoder for å kjøre veiviseren for DB2-installering på et annet språk Vise kommandoen db2setup på ditt språk Tillegg B. Deinstallere DB2-produkter 109 Deinstallere DB2-produkter (Windows) Deinstallere DB2-produktet (Windows) Deinstallere DB2-produkter (Linux og UNIX) Deinstallere DB2-produktet (Linux og UNIX) 110 Stoppe DB2 Administration Server (Linux og UNIX) Fjerne DB2 Administration Server (Linux og UNIX) Stoppe DB2-forekomster (Linux og UNIX) Fjerne DB2-forekomster (Linux og UNIX) Fjerne DB2-produkter ved hjelp av kommandoene db2_deinstall eller doce_deinstall (Linux og UNIX) Tillegg C. Tilkoble CD-ROM-platen med DB2-produktet (Linux og UNIX). 115 Tilkoble CD-ROM-platen (AIX) Tilkoble CD-ROM-platen (HP-UX) Tilkoble CD-ROM-platen (Linux) Tilkoble CD-ROM-platen (Solaris Operating Environment) Tillegg D. Installere DB2 Informasjonssenter Alternativer for installering av DB2 Informasjonssenter Funksjoner i DB2 Informasjonssenter Installere DB2 Informasjonssenter ved hjelp av veiviseren for DB2-installering (Linux) DB2 Informasjonssenter-demon (Linux) Installere DB2 Informasjonssenter ved hjelp av veiviseren for DB2-installering (Windows) Tillegg E. Teknisk informasjon for DB2-database Oversikt over teknisk informasjon for DB Tilbakemelding om dokumentasjonen Teknisk informasjon for DB2 i PDF-format Bestille trykte DB2-bøker Vise SQL-statushjelp fra kommandolinjebehandleren Bruke ulike versjoner av DB2 Informasjonssenter 131 Vise emner på ditt foretrukne språk i DB2 Informasjonssenter Oppdatere DB2 Informasjonssenter som er installert på din maskin eller intranettjener DB2-veiledninger Informasjon om DB2-problemløsing Betingelser Tillegg F. Merknader Varemerker Tillegg G. Første trinn Grensesnitt for Første trinn Slette en profil for en Firefox-nettleser Stikkordregister Kontakte IBM iv Begynnerbok for DB2-tjenere

7 Hvem boken er beregnet på Denne begynnerboken er beregnet på brukere som er ansvarlig for disse oppgavene: v Installere DB2-tjenerprodukter v Migrere DB2-tjenerprodukter v Konfigurere er DB2-tjenermiljø Du finner mer informasjon om hvordan du installerer og konfigurerer DB2-klienter, i boken Begynnerbok for DB2-klienter. Du finner mer informasjon om hvordan du migrerer en tidligere DB2-versjon, i boken Migreringsveiledning. Copyright IBM Corp. 1993, 2006 v

8 vi Begynnerbok for DB2-tjenere

9 Del 1. Installere DB2-tjenere Copyright IBM Corp. 1993,

10 2 Begynnerbok for DB2-tjenere

11 Kapittel 1. Installeringsoversikt Produkt- og pakkeinformasjon for DB2 versjon 9 Du finner produkt- og pakkeinformasjon om DB2 versjon 9 på Beslektede oppgaver: DB2-installeringsmetoder v Oversikt over installering av DB2-produktet (Linux og UNIX) på side 7 v Oversikt over installering av DB2-produktet (Windows) på side 6 Dette emnet inneholder informasjon om installeringsmetoder for DB2. Tabellen nedenfor viser installeringsmetodene som kan brukes på de ulike operativsystemene. Tabell 1. Installeringsmetode avhengig av operativsystem. Installeringsmetode Windows Linux eller UNIX Veiviser for DB2-installering Ja Ja db2_install, skript Nei Ja Installering med responsfil Ja Ja Manuell installering Nei Ja Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av de ulike installeringsmetodene for DB2. Veiviser for DB2-installering Veiviseren for DB2-installering er et installeringsprogram med grafisk brukergrensesnitt som er tilgjengelig i Linux-, UNIX- og Windows-operativsystemene. Veiviseren for DB2-installering har et brukervennlig grensesnitt for installering av DB2-produkter og for første konfigurering. Du kan også bruke veiviseren for DB2-installering til å opprette forekomster og responsfiler. Veiviseren for DB2-installering i Linux og UNIX krever en X-tjener for å vise det grafiske brukergrensesnittet. db2_install, skript DB2-produktinstalleringer er ikke lenger operativsystempakker, og det er derfor ikke lenger mulig å bruke operativsystemkommandoer ved installeringen. Eksisterende skript som du bruker til å kommunisere med og utføre spørringer i DB2-installeringer, må endres. Skriptet db2_install installerer alle komponenter for DB2-produktet du oppgir, med støtte for engelsk grensesnitt. Du kan velge å støtte flere språk ved å bruke parameteren -L. Du kan ikke velge eller oppheve valget av komponenter. Skriptet db2_install gir bedre styring over konfigureringsprosessen i og med at du kan installere alt på det språket eller de språkene du ønsker, noe som oppveier for begrensningene i installeringsprosessen. Veiviseren Copyright IBM Corp. 1993,

12 for DB2-installering gir deg bedre styring over installeringen ved å la deg velge nøyaktig hva som skal installeres via alternativet for tilpasset installering. Det blir ikke opprettet en bruker, gruppe, forekomst eller konfigurasjon når du bruker db2-install-skriptet. Denne installeringsmetoden kan være fordelaktig hvis du trenger bedre styring over konfigureringsprosessen, enn hva det grafiske installeringsprogrammet kan gi. Hvis du bruker Linux og UNIX og legger DB2-installasjonsfilene inn i applikasjonen, kan applikasjonen motta informasjon om installasjonsstatus og forespørsler om CD-plassering fra installeringsprogrammet, i maskinlesbart format. Installering med responsfil En responsfil er en tekstfil som inneholder installerings- og konfigureringsverdier. Filen blir lest av installeringsprogrammet for DB2, og installeringen blir utført i henhold til de verdiene som er oppgitt. Du kan opprette en responsfil på flere måter. Du kan v bruke responsfilgeneratoren (Windows) v bruke veiviseren for DB2-installering v tilpasse eksempelresponsfiler som blir oppgitt for hvert DB2-produkt Med responsfilgeneratoren kan du opprette en responsfil som replikerer en eksisterende installasjon. Du ønsker kanskje å installere en DB2-klient, utføre en fullstendig konfigurering av klienten og deretter generere en responsfil for å replikere installasjonen og konfigurasjonen av klienten på andre maskiner. Responsfilgeneratoren er bare tilgjengelig i Windows. Veiviseren for DB2-installering kan opprette en responsfil som er basert på valgene du gjør når du går gjennom veiviseren for DB2-installering. Valgene du gjør blir registrert i en responsfil som kan lagres på systemet. Hvis du velger en partisjonert databaseinstallering, blir det generert to responsfiler, én for maskinen som eier forekomsten og én for deltakende maskiner. Du kan eksportere en klient- eller tjenerprofil med kommandoen db2cfexp for å lagre klient- eller tjenerkonfigurasjonen, og deretter importere profilen ved hjelp av kommandoen db2cfimp. En klient- eller tjenerprofil som eksporteres med kommandoen db2cfexp, kan også importeres under en stille installering ved hjelp av nøkkelordet CLIENT_IMPORT_PROFILE. For å gjøre det lettere for deg, kan du opprette en responsfil uten at du utfører en installering. Denne funksjonen kan være nyttig i et miljø der den databaseansvarlige (DBA) ikke har den nødvendige autorisasjonen til å utføre en installering. Den databaseansvarlige kan opprette en responsfil for installeringen og gi den til den systemansvarlige som kan installere produktet på vegne av den databaseansvarlige. I Linux og UNIX, må du ha root-autorisasjon for å generere en responsfil. I stedet for å opprette en responsfil ved hjelp av responsfilgeneratoren eller veiviseren for DB2-installering, kan du endre en eksempelresponsfil manuelt. Eksempelresponsfilene ligger på CDen for DB2-produktet. Eksempelresponsfilene inneholder detaljer om alle gyldige nøkkelord for hvert produkt. De gir dessuten tilgang til parametere som ikke kan defineres ved hjelp av veiviseren for DB2-installering. 4 Begynnerbok for DB2-tjenere

13 Hvis du bruker Linux og UNIX og legger DB2-installasjonsfilene inn i applikasjonen, kan applikasjonen motta informasjon om installasjonsstatus og forespørsler om CD-plassering fra installeringsprogrammet, i maskinlesbart format. Manuell installering (bare Linux og UNIX) Dette er en avansert installeringsmetode som vi ikke anbefaler for de fleste brukere. Brukeren må manuelt installere payload-filer (nyttelast). En payload-fil er en komprimert Tarball som inneholder alle filene og metadataene for en komponent som kan installeres. Beslektede oppgaver: v Innfelle DB2-installeringsfiler (Linux og UNIX) i Installation and Configuration Supplement v Installere et DB2-produkt manuelt i Installation and Configuration Supplement v Manuell installering av payload-filer (Linux og UNIX) i Installation and Configuration Supplement v Oversikt over installering av DB2 med responsfil (Linux og UNIX) i Installation and Configuration Supplement v Oversikt over installering av DB2 med responsfil (Windows) i Installation and Configuration Supplement Beslektet referanse: v db2_install - Install DB2 product command i Command Reference v db2cfexp - Connectivity configuration export tool command i Command Reference v db2cfimp - Connectivity configuration import tool command i Command Reference v db2rspgn - Response file generator command (Windows) i Command Reference v db2setup - Install DB2 command i Command Reference Støttede kombinasjoner av klient- og tjenerversjoner Her beskrives hvilke versjoner av en klient som kan koble seg til hvilke versjoner av en tjener. Dette omfatter støtte for tidligere versjoner og støtte for tilgang til DB2-databaser på mellomstore maskiner og stormaskiner. Du finner oppdatert informasjon på Kombinasjoner av DB2 UDB versjon 8 og DB2 versjon 9: DB2 UDB versjon 8 er kompatibel med DB2 versjon 9. Det vil si at klienter fra begge versjoner kan få tilgang til en fjerntjener av begge versjoner. Legg merke til følgende begrensninger: v Det er en begrensning når en DB2-klient befinner seg på samme system som en DB2-tjener, og de er av forskjellige versjoner. I et slikt tilfelle støttes ikke lokale klient/tjener-tilkoblinger som bruker IPC (Interprocess Communication). I stedet kan du opprette en tilkobling ved å behandle tilkoblingen som en fjerntilkobling (en loopback-tilkobling) ved hjelp av TCP/IP. Tilgang til DB2 versjon 9-tjenere fra DB2 UDB versjon 7-klienter: Kapittel 1. Installeringsoversikt 5

14 Tilgang fra DB2 UDB versjon 7-klienter støttes, men med samme begrensninger som for tilgang til DB2 UDB versjon 8-tjenere. Følgende begrensninger gjelder for alle DB2 UDB versjon 7-klienter: v DB2 UDB versjon 7-klienter støtter bare SQL-forespørsler på en DB2 versjon 9-tjener. Det er ingen støtte for funksjoner eller API-forespørsler. Andre begrensninger som gjelder for 32-bits DB2 UDB versjon 7-klienter: v 32-bits DB2 UDB versjon 7-klienter støtter bare tilkoblinger til DB2 i Windows. Det er ingen støtte for tilkobling til DB2 i andre operativsystemer. Hvis du vil unngå denne begrensningen, kan du bruke en 32-biters DB2 Connect-portner. Andre begrensninger som gjelder for 64-bits DB2 UDB versjon 7-klienter: v 64-bits DB2 UDB versjon 7-klienter støtter bare tilkoblinger til DB2 i andre operativsystemer enn Windows. Kombinasjoner av DB2 versjon 9 og DB2-produkter på mellomstore maskiner og stormaskiner: DB2 versjon 9 for Linux-, UNIX- og Windows-tjenere støtter tilgang fra følgende DB2-klienter på plattformer for mellomstore maskiner og stormaskiner: v DB2 for z/os versjon 7 og versjon 8 v DB2 for iseries versjon 5 v DB2 for VM og VSE versjon 7 DB2 versjon 9 for Linux-, UNIX- og Windows-klienter kan få tilgang til følgende tidligere versjoner av DB2 Connect: v DB2 Connect versjon 8 DB2 Connect Personal Edition versjon 9 kan koble seg til samme DB2-tjenerversjoner som DB2 versjon 9-klienter eller -tjenere. Beslektede begreper: v Om versjonsmerknadene i Versjonsmerknader v Oversikt over konfigurasjon av klient til tjener-kommunikasjon i Begynnerbok for DB2-klienter v DB2-klientkonfigurasjon - oversikt i Begynnerbok for DB2-klienter v Klienttyper - DB2 Runtime-klient og DB2-klient i Begynnerbok for DB2-klienter v Version 9 incompatibilities with previous releases and changed behaviors i Administration Guide: Planning Oversikt over installering av DB2-produktet (Windows) 6 Begynnerbok for DB2-tjenere Denne delen omhandler trinnene for å installere DB2-tjenerproduktet i Windows. Fremgangsmåte: Slik installerer du DB2-tjenerproduktet i Windows: 1. Se gjennom gjeldende DB2-produktkrav. Denne informasjonen er tilgjengelig fra startpaneltet for veiviseren for DB2-installering. 2. Se gjennom eventuell informasjon om DB2-migrering. 3. Installer DB2-produktet ved hjelp av veiviseren for DB2-installering. Veiviserens funksjoner for DB2-installering omfatter:

15 v Et startpanel der du kan vise installeringsmerknader, produktkrav og versjonsmerknader og lære om funksjoner i DB2 versjon 9. v Valg av DB2-installeringstype (vanlig, komprimert eller tilpasset). v Valg av DB2-produktinstalleringsplassering. v Konfigurering av databasepartisjonsalternativer. v Definering av navn på DB2-kopien. v Aktivering av utvidet sikkerhet. v Definering av brukergrensesnittet og produktmeldingene. Brukergrensesnittet og produktmeldingene er tilgjengelige på flere språk, og blir installert på de språkene du velger. Ved å installere flere språk kan du vise grensesnittet og meldingene på ditt foretrukne språk. v Konfigurering av DB2 Administration Server (og konfigurering av DAS-bruker). v Konfigurering av administrasjonskontakt og helseovervåker. v Opprettelse og konfigurering av forekomst (og konfigurering av forekomstbruker). v Klargjøring av DB2-verktøykatalogen. v Opprettelse av responsfiler. Du kan lagre installeringsvalgene i en responsfil hvis du vil utføre installeringen senere, eller du kan duplisere installasjonen på en annen maskin, eller tilføye en annen maskin som skal brukes i et partisjonert databasemiljø. Beslektede begreper: v Migrering til DB2 versjon 9 i Migreringsveiledning Beslektede oppgaver: v Notification and contact list setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Tools catalog database and DB2 administration server (DAS) scheduler setup and configuration i Administration Guide: Implementation v Installere DB2-tjenere (Windows) på side 65 Beslektet referanse: v setup - Install DB2 command i Command Reference v UPDATE ADMIN CONFIGURATION command i Command Reference v Krav til lager og minne på side 9 v Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Windows) på side 9 v Brukerkontoer som kreves for å installere DB2-tjenerprodukter (Windows) på side 12 Oversikt over installering av DB2-produktet (Linux og UNIX) Denne delen omhandler trinnene som inngår i installering DB2-tjenerproduktet i AIX, HP-UX, Linux og Solaris Operating Environment. Fremgangsmåte: Slik installerer du DB2-tjenerproduktet: 1. Se gjennom installeringskravene for DB2-produktet. 2. Se gjennom eventuell informasjon om DB2-migrering. Kapittel 1. Installeringsoversikt 7

16 3. Endre kjerneparametere i HP-UX, Linux og Solaris Operating Environment. På alle plattformer bortsett fra Linux på x86_32, må brukeren installere en 64-bits kjerne før du fortsetter med installeringen. Hvis ikke vil installeringen mislykkes. 4. Hvis CDen for DB2-produktet ikke tilkobles automatisk, kobler du til CDen for DB2-produktet. 5. Installer DB2-produktet ved hjelp av veiviseren for DB2-installering. Veiviserens funksjoner for DB2-installering omfatter: v Et startpanel der du kan se på installeringsmerknader og versjonsmerknader og lære om funksjoner i DB2 versjon 9. v Valg av DB2-installeringstype (vanlig, komprimert eller tilpasset). v Valg av DB2-produktinstalleringsplassering. v Konfigurering av alternativer for databasepartisjon for DB2-forekomsten. v Definering av brukergrensesnittet og produktmeldingene. Brukergrensesnittet og produktmeldingene er tilgjengelige på flere språk, og blir installert på de språkene du velger. Ved å installere flere språk kan du vise grensesnittet og meldingene på ditt foretrukne språk. v Konfigurering av DB2 Administration Server (og konfigurering av DAS-bruker). v Konfigurering av administrasjonskontakt og helseovervåker. v Opprettelse og konfigurering av forekomst (og konfigurering av forekomstbruker). v Klargjøring av DB2-verktøykatalogen. v Oppretting av responsfiler. Beslektede begreper: v Migrering til DB2 versjon 9 i Migreringsveiledning Beslektet referanse: v Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Windows) på side 21 v Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (HP-UX) på side 23 v Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Linux) på side 24 v Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Solaris Operating System) på side 27 v db2setup - Install DB2 command i Command Reference 8 Begynnerbok for DB2-tjenere

17 Kapittel 2. Installeringskrav Krav til lager og minne Krav til lager: Lagerplassen som kreves for produktet avhenger av hvilken type installering du velger og hvilken type filsystem du har. Veiviseren for DB2-installering gir dynamiske størrelsesestimater, basert på hvilke komponenter som er valgt under en vanlig komprimert eller tilpasset installering. I Windows kan du ha behov for langt større plass på FAT-stasjoner (File Allocation Table) med store blokkstørrelser, enn med NTFS-stasjoner (New Technology File System). Sørg for at du tar hensyn til hvor mye lagerplass som kreves for nødvendig programvare og kommunikasjonsprodukter. Krav til minne: DB2-databasesystemet krever minst 256 MB RAM. Hvis systemet bare kjører DB2 og DB2-verktøy, kreves minimum 512 MB RAM. 1 GB RAM anbefales imidlertid for bedre ytelse. Disse kravene omfatter ikke krav til minne for annen programvare som blir kjørt på systemet. Når du skal finne ut hvor mye minne som kreves, bør du være klar over følgende: v DB2-produkter som kjører på HP-UX versjon 11i v2 (B.11.23) for Itanium-baserte systemer, krever minimum 512 MB RAM. v For DB2-klientstøtte gjelder disse minnekravene konfigurasjoner med fem klienttilkoblinger. Du trenger ytterligere 16 MB RAM for hver femte klienttilkobling. v Minnekrav påvirkes av størrelse og kompleksitet i databasesystemet, samt databaseaktivitet og antall klienter som har tilgang til systemet. I DB2 versjon 9 forenkler en ny selvjusteringsfunksjon for minne oppgaven med å konfigurere minne. Dette gjøres ved å automatisk definere verdier for flere minnekonfigurasjonsparametere. Når denne funksjonen er aktivert, fordeles tilgjengelige minneressurser dynamisk mellom flere minneforbrukere, blant annet sortering, pakkehurtigbufferen, låslisten og bufferområder. v I Linux anbefales det at sidevekslingsplassen er minst dobbelt så stor som direkteminnet. Beslektede begreper: v Self tuning memory i Performance Guide Installering av DB2-tjener (Windows) Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Windows) Du finner oppdatert informasjon om installeringskrav på v Copyright IBM Corp. 1993,

18 Når du skal installere DB2-klient eller -tjenerprodukt, må følgende krav til operativsystem, programvare og maskinvare oppfylles: Tabell 2. Installeringskrav - Windows Operativsystem Servicepakke Maskinvare Windows XP Professional (32-bit) Windows XP Professional x64 Windows 2003 Standard Edition (32-bit og 64-bit) Windows 2003 Advanced Edition (32-bit og 64-bit) Windows 2003 Datacenter Edition (32-bit og 64-bit) Servicepakke 2 eller nyere Servicepakke 1 eller nyere Alle Intel- og AMD-prosessorer som kan kjøre de støttede Windows-operativsystemene (32-bit og 64-bit) 10 Begynnerbok for DB2-tjenere Flere klientkrav Det vil være støtte for DB2-produkter i Windows 98, Windows ME, Windows NT og Windows 2000 helt til DB2 Universal Database versjon 8.1 opphører. For eksisterende og nye installasjoner av DB2-produkter, anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere operativsystemversjon av Windows (for eksempel Windows 2003). Du kan ikke installere versjon 9-klienter i Windows 98, Windows ME eller Windows NT Server 4. Hvis du vil fortsette å kjøre DB2-produkter på eldre utgaver av Windows, må du ha følgende vedlikeholdsnivåer: v Windows NT versjon 4 med servicepakke 6a eller nyere v Windows 2000 med servicepakke 4 eller nyere v Internet Explorer 4.01 servicepakke 2 Du må ha Windows XP servicepakke 1 for å kjøre DB2-applikasjoner i disse miljøene: v applikasjoner som har COM+-objekter som bruker ODBC, eller v applikasjoner som bruker OLE DB Provider for ODBC med OLE DB-ressursgruppering deaktivert Hvis du ikke er sikker på om du har et slikt miljø, bør du installere det nødvendige Windows-servicenivået. Hvis du vil vite mer om COM+, kan du lese denne artikkelen i Microsofts kunnskapsbase: v Flere programvarekrav v MDAC 2.8 kreves. Veiviseren for DB2-installering installerer MDAC 2.8 hvis dette ikke er gjort allerede. Merk: Hvis det allerede er installert en tidligere versjon av MDAC (for eksempel 2.7), vil en DB2-installering oppgradere MDAC til 2.8. Ved en vanlig installering blir MDAC 2.8 installert. Ved en komprimert installering blir ikke MDAC 2.8 installert. Ved en tilpasset installering blir MDAC 2.8 installert hvis du ikke endrer standardverdien. Hvis du opphever valget av MDAC som en del av den tilpassede installeringen, blir den ikke installert.

19 v Hvis du vil bruke LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) må du enten bruke en Microsoft LDAP-klient eller klienten for IBM Tivoli Directory Server v6 (også kjent som IBM LDAP-klienten som leveres med DB2). Før installeringen av Microsoft Active Directory må du utvide katalogskjemaet ved hjelp av db2schex-funksjonen, som du finner på installeringsmediet. Microsoft LDAP-klienten blir levert med operativsystemet for Windows XP og Windows Server v Hvis du planlegger å bruke Tivoli Storage Manager-funksjoner til å reservekopiere og gjenopprette databasene, må du ha Tivoli Storage Manager Client versjon eller nyere. For Windows 64-bits operativsystemer må du bruke TSM Client API versjon 5.1. v Hvis du har installert IBM Antivirus på operativsystemet, må det deaktiveres eller deinstalleres for å fullføre en DB2-installering. v Aktiver støtte for TCP/IP for å vise hjelp på systemet. v Du må ha en av nettleserne nedenfor for å kunne vise hjelpen på systemet, kjøre DB2-installeringsstartpanelet (setup.exe) og for å kjøre Første trinn (db2fs): Internet Explorer 5.5 og nyere Mozilla 1.4 og nyere Firefox 1.0 og nyere Netscape 7.0 og nyere Beslektede begreper: v Endringer i støtte for 32-bits og 64-bits DB2-tjenere i Migreringsveiledning Beslektede oppgaver: v Oversikt over installering av DB2-produktet (Windows) på side 6 Beslektet referanse: v IBM Software Development Kit for Java-nivåer for DB2-produkter på side 35 v Kommunikasjonsprotokoller som støttes i Begynnerbok for DB2-klienter DB2-tjenester som kjører på systemet (Windows) Tabellen nedenfor viser hvilke DB2-tjenester som kjører på systemet når DB2 9.1 er installert. Tabell 3. DB2-tjenester Tjenestevisningsnavn Tjenestenavn Beskrivelse DB2 - (db2kopinavn) - <forekomstnavn> DB2-styrer (db2kopinavn) DB2GOVERNOR _db2kopinavn DB2 Informasjonssenterserver V9.1 <forekomstnavn> Gjør det mulig for applikasjoner å opprette, styre og administrere relasjonsdatabaser. Samler inn statistikk for applikasjoner som er tilkoblet DB2-databaser. DB2ICSERVER_V91 Inneholder dokumentasjon for DB2 Universal Database og relaterte DB2-produkter. Kapittel 2. Installeringskrav 11

20 Tabell 3. DB2-tjenester (fortsettelse) Tjenestevisningsnavn Tjenestenavn Beskrivelse DB2-lisenstjener (db2kopinavn) DB2 Styringstjeneste (db2kopinavn) DB2 Query Patroller (db2kopinavn) DB2- fjernkommandotjener (db2kopinavn) DB2-sikkerhetstjener (db2kopinavn) DB2LICD _db2kopinavn Overvåker overholdelse av DB2-lisenser. DB2MGMTSVC _db2kopinavn Styrer DB2-registeroppføringer med tanke på bakoverkompatibilitet for DB2-kopien. DB2QP _db2kopinavn DB2 Query Patroller DB2REMOTECMD _db2kopinavn DB2NTSECSERVER _db2kopinavn Støtter fjerntliggende utføring av DB2-kommandoer. Autentiserer DB2-databasebrukere når autentiseringen utføres på klientmaskinen. DB2DAS - DB2DASXX DB2DASXX (der XX er 00-99) Støtter lokale og fjerntliggende databaseadministrasjonsforespørsler. Beslektede oppgaver: v Oversikt over installering av DB2-produktet (Windows) på side 6 Beslektet referanse: v Installeringskrav for DB2-klienter og -tjenere (Windows) på side 9 Brukerkontoer som kreves for å installere DB2-tjenerprodukter (Windows) 12 Begynnerbok for DB2-tjenere Hvis du installerer et DB2-tjenerprodukt i Windows, må du ha følgende brukerkontoer: v en installeringsbrukerkonto v en eller flere konfigureringsbrukerkontoer (valgfritt). Du kan opprette disse kontoene under installeringen. en brukerkonto for DB2 Administration Server (DAS) en brukerkonto for DB2-forekomsten. Du kan også bruke den lokale systemkontoen for andre produkter enn DB2 Enterprise Server Edition. Installeringsbrukerkontoen er kontoen til brukeren som utfører installeringen. Denne kontoen må defineres før du kjører veiviseren for DB2-installering. Konfigureringsbrukerkontoene kan defineres før installeringen, eller du kan oppgi at veiviseren for DB2-installering skal opprette dem for deg. Alle brukerkontonavn må være i overensstemmelse med navngivningsreglene for systemet og for DB2. Utvidet sikkerhet i Windows: DB2-produkter tilbyr utvidet Windows-sikkerhet. Du kan installere DB2 med en bruker-id, men hvis ikke denne bruker-iden tilhører gruppen DB2ADMNS eller DB2USERS, kan den ikke kjøre DB2-kommandoer.

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 Før du bruker opplysningene i denne boken og

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Ordliste

IBM DB2 Universal Database. Ordliste IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Installasjonsveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com

Detaljer

Produktveiledning. McAfee Agent 5.0.0

Produktveiledning. McAfee Agent 5.0.0 Produktveiledning McAfee Agent 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy Orchestrator,

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henist til,

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLASJONSHÅNDBOK Versjon 2.2 Garanti Selv om alle tilstrebelser er blitt gjort for å få dette dokumentet så nøyaktig og nyttig

Detaljer

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok Norton TM AntiVirus Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer