Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition"

Transkript

1 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA

2

3 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA

4 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet inneholder informasjon som eies a IBM. Det leeres i henhold til lisensbetingelser og er opphasrettslig beskyttet. Informasjonen i denne håndboken omfatter ingen produktgarantier, og eentuelle merknader i denne håndboken må ikke tolkes som garantier. Du kan bestille IBM-publikasjoner elektronisk eller ia IBM-representanten. His du il bestille publikasjoner elektronisk, går du til IBM Publications Center på IBM-representanten finner du ed å gå til IBM Directory of Worldwide Contacts på His du il bestille DB2-publikasjoner fra DB2 Marketing and Sales i USA eller Canada, må du ringe IBM-4YOU ( ). Når du sender informasjon til IBM, gir du IBM en ikke-eksklusi rett til å bruke eller distribuere informasjonen på den måten IBM mener er best, uten forpliktelser i noen retning. Copyright International Business Machines Corporation All rights resered.

5 Innhold Del 1. Om DB2 Uniersal Database Express Edition Kapittel 1. Om denne boken Kapittel 2. Oersikt oer DB2 UDB Express Del 2. Installere en DB2 UDB Express-tjener Kapittel 3. Installeringsoersikt Installeringsmetoder Installeringsoersikt (Windows) Installeringsoersikt (Linux) Kapittel 4. Installeringskra Kra til lager og minne (Windows og Linux)...11 Installeringskra i Windows Installeringskra (Windows) Sikkerhet ed installering a DB2 Uniersal Database Autorisasjoner Brukerkontoer som krees for å installere DB2-tjenere (Windows) Gi brukerrettigheter (Windows) DB2 UDB-systemadministratorgruppe (Windows) 17 Installeringskra i Linux Installeringskra (Linux) Vurderinger ed installering a NIS Kapittel 5. Oppgaer før installering.. 21 Utide katalogskjemaet (Windows) Installere IBM SDK (Software Deeloper Kit) for Jaa (Linux) Jaa SDK-niåer for DB Opprette gruppe- og bruker-ider for en DB2 UDB-installasjon (Linux) Endre kjerneparametere (Linux) Kapittel 6. Installering Windows-installering Installere DB2 UDB Express ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Windows)...25 Linux-installering Installere DB2 UDB Express ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Linux) Kapittel 7. Oppgaer etter installering 29 Kontrollere installasjonen ed hjelp a kommandolinjebehandleren (CLP) Kontrollere installasjon a DB2 UDB Express ed hjelp a Første trinn Del 3. Grunnleggende administrasjons- og edlikeholdsoppgaer Kapittel 8. Etter at du har installert DB2 UDB Express Opprette din egen database Grunnleggende om databaser Opprette din egen database ed hjelp a eiiseren Opprett database med automatisk edlikehold Kontrollere den nye databasen Administrasjons- og utiklingserktøy i DB Naigering Kontrollsenter Kommandoredigeringsprogram Helsesenter Definere arslings- og kontaktlister Oppgaesenter Journal Konfigurere DB2-lisensatalen ed hjelp a lisenssenteret Utiklingssenter Konfigureringsassistent Replikeringssenter Web-erktøy Automatisk edlikehold Installere nyeste opprettingspakke eller nyeste endringsniå Del 4. Distribuere tjenere med responsfilinstallering Kapittel 9. Responsfiler Grunnleggende informasjon om responsfilinstallering Vurderinger ed bruk a responsfil Opprette en responsfil ed hjelp a eiiseren for DB2-installering Del 5. Tillegg Tillegg A. Språkstøtte Endre DB2-grensesnittspråk (Windows) Endre DB2-språk (Linux) Språkstøtte for DB2-grensesnittet Språkkoder for å kjøre eiiseren for DB2-installering på et annet språk Vise db2setup på ditt språk Copyright IBM Corp iii

6 Tillegg B. Deinstallere DB2 UDB Express Deinstallere DB2 UDB Express (Windows) Deinstallere DB2 UDB Express ed hjelp a kommandoen msiexec (Windows) Deinstallere DB2 UDB Express (Linux) Stoppe DB2-administrasjonstjeneren (DAS) Stoppe DB2-forekomster Fjerne DB2-administrasjonstjeneren (DAS)...74 Fjerne DB2-forekomster Fjerne DB2 UDB Express ed hjelp a kommandoen db2_deinstall (Linux) Tillegg C. Lisensiering DB2-produktlisensfiler Tilføye din DB2-lisensnøkkel ed hjelp a lisenssenteret Konfigurere DB2-lisensatalen ed hjelp a lisenssenteret Tillegg D. Passordregler og -edlikehold Tillegg E. Teknisk informasjon for DB2 Uniersal Database DB2-dokumentasjon og -hjelp Oppdateringer a DB2-dokumentasjon DB2 Informasjonssenter Installere DB2 Informasjonssenter i ulike situasjoner 85 Installere DB2 Informasjonssenter ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Linux) Installere DB2 Informasjonssenter ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Windows) Starte DB2 Informasjonssenter Oppdatere DB2 Informasjonssenter som er installert på din maskin eller intranettjener Vise emner på ditt foretrukne språk i DB2 Informasjonssenter PDF-filer og trykt dokumentasjon for DB Grunnleggende DB2-informasjon Informasjon om administrasjon Informasjon om applikasjonsutikling Informasjon om Business Intelligence Informasjon om DB2 Connect Informasjon for å komme i gang Opplæringsinformasjon Informasjon om algfrie komponenter Versjonsmerknader Skrie ut DB2-bøker fra PDF-filer Bestille trykte DB2-bøker Starte spesifikk hjelp fra et DB2-erktøy Starte meldingshjelp fra kommandolinjebehandleren 98 Starte kommandohjelp fra kommandolinjebehandleren Starte SQL-statushjelp fra kommandolinjebehandleren DB2-eiledninger Informasjon om DB2-problemløsing Tilgjengelighet Tastbordkommandoer og naigering Tilgjengelig isning Kompatibilitet med andre hjelpemidler Tilgjengelig dokumentasjon Syntaksdiagrammer med punktumdesimaltall Common Criteria-sertifisering a DB2 Uniersal Database-produkter Tillegg F. Merknader Varemerker Stikkordregister Kontakte IBM Om programmet i Begynnerbok for DB2 UDB Express

7 Del 1. Om DB2 Uniersal Database Express Edition Copyright IBM Corp

8 2 Begynnerbok for DB2 UDB Express

9 Kapittel 1. Om denne boken Denne boken inneholder informasjon om hordan du installerer DB2 UDB Express. Den inneholder også opplysninger om edlikehold, administrasjon og utikling a DB2 UDB. Du finner en fullstendig oersikt oer DB2 UDB i DB2 UDB Informasjonssenter, på His du skal installere Informasjonssenter på din egen datamaskin, se DB2 Informasjonssenter på side 83. His du ønsker tilgang til det tradisjonelle DB2 UDB-biblioteket med bøker, i trykt format eller PDF-format, kan du se Bestille trykte DB2-bøker på side 97 og Skrie ut DB2-bøker fra PDF-filer på side 97. Copyright IBM Corp

10 4 Begynnerbok for DB2 UDB Express

11 Kapittel 2. Oersikt oer DB2 UDB Express IBM DB2 Uniersal Database Express (DB2 UDB Express) er det nyeste produktet i DB2 Uniersal Database ersjon 8-familien. Det kombinerer kraften, funksjonene og påliteligheten i IBMs prisbelønte relasjonsdatabase DB2 UDB med enkel innpakking, installering og distribuering til en redusert pris og dekker dataadministrasjonsbehoene for små og mellomstore bedrifter. DB2 UDB Express er en spesialtilpasset databaseløsning for små og mellomstore bedrifter. DB2 UDB Express er beregnet på kunder uten egne databaseeksperter, som kreer en database som er enkel å installere, og som kan integreres inn i deres programareløsninger. Det er en flerbrukerersjon a DB2 som støtter lokale og fjerntliggende applikasjoner i et frittstående lokalnettsystem. DB2 UDB Express ble utiklet i samarbeid med IBM Business Partners og har disse hoedfunksjonene: Forenklet distribusjon Muligheten for responsfilinstallering gjør det mulig for en applikasjon eller en løsningsleerandør å legge inn installeringen a DB2 UDB Express som en integrert del a løsningen. Kombinasjonen a responsfilinstallering og muligheten til å opprette databaser og konfigurere DB2 UDB Express ed hjelp a skript gjør det enklere å lage en applikasjonsløsning som leeres klar til bruk. DB2 UDB Express kan distribueres på både Linux- og Windows-maskiner, noe som gir deg fleksibilitet når det gjelder alg a maskinare og operatisystem for distribusjonen. Se Del 4, Distribuere tjenere med responsfilinstallering, på side 61. Autonome administrasjonsfunksjoner DB2 UDB Express har et sett med aanserte funksjoner for administrasjon og autonom databehandling. Disse funksjonene forenkler og automatiserer administrasjonsoppgaer og fjerner mange a kostnadene som tradisjonelt er forbundet med administrasjon a relasjonsdatabaser. Funksjonen Konfigureringsrådgier har funksjoner for å konfigurere DB2 UDB Express-miljøet for optimal ytelse. Helsesenteret oeråker DB2-systemet, arsler om potensielle driftsproblemer og gir råd om hordan de kan løses. Autonomisk edlikehold kan også konfigureres ed hjelp a en ny eiiser. Den oppretter en ny database på ønsket lager eller katalog, tildeler lagerplass for dataene, konfigurerer den nye databasen for ytelse, og slår på automatisk edlikehold og konfigurer arsler ia e-post eller personsøker his det oppstår problemer med databasen. Se Automatisk edlikehold på side 56. Utformet for tilgjengelighet døgnet rundt DB2 UDB Express er utformet for å støtte 24x7-drift, så det er ikke nødendig å ta ned databasen for å utføre edlikehold. Reserekopiering a databaser kan gjøres tilkoblet eller frakoblet. Støtte for applikasjonsutikling DB2 UDB Express støtter de fleste standard applikasjonsgrensesnitt, blant Copyright IBM Corp

12 annet SQL, X/Open, ODBC,.NET, JDBC, Jaa, XML og Web Serices. DB2 UDB Express støtter tilleggsmoduler for populære IDEer, for eksempel WebSphere Studio Application Deeloper, Microsoft Visual Studio.NET, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++ og Microsoft Visual InterDe. Applikasjonsutiklere kan derfor dra nytte a de aanserte funksjonene i DB2 UDB Express i den programmeringsmodellen de allerede kjenner, dra nytte a sin eksisterende kunnskap, redusere tiden til ferdig produkt, redusere totale kostnader for applikasjonsdistribusjon og gi raskere akastning på inesteringene. Beskyttelse a inesteringer DB2 UDB Express har samme kjernefunksjoner på hele produktlinjen a IBMs databasetjenere. Du kan derfor dra nytte a samme pålitelighet, sikkerhet, applikasjonsutiklingsgrensesnitt og optimalisering etter hert som datalagrene, antall brukere eller utnyttelsesgraden a systemet øker. Du kan få mest mulig ut a inesteringen med DB2 UDB Express ed å oppgradere til andre skalerbare utgaer a DB2 UDB for å få støtte for flere operatisystemer og større datamengder på større maskinareinstallasjoner. 6 Begynnerbok for DB2 UDB Express

13 Del 2. Installere en DB2 UDB Express-tjener Copyright IBM Corp

14 8 Begynnerbok for DB2 UDB Express

15 Kapittel 3. Installeringsoersikt Installeringsmetoder Veiiser for DB2-installering Veiiseren for DB2-installering er et installeringsprogram som er tilgjengelig på både Linux og Windows. Veiiseren har et brukerennlig grensesnitt for installering og første konfigurering a DB2. Responsfilinstallering En responsfil er en ASCII-fil som inneholder installerings- og konfigureringserdier. Filen blir sendt til programmet db2setup og installeringen blir utført i henhold til erdiene som er oppgitt. Du kan opprette en responsfil på flere måter. Du kan Installeringsoersikt (Windows) bruke responsfilgeneratoren (Windows) bruke eiiseren for DB2-installering (Linux og Windows) tilpasse eksempelresponsfiler som blir oppgitt for hert DB2-produkt (Linux og Windows) Denne delen omhandler trinnene for å installere en DB2 UDB Express-tjener i Windows. Fremgangsmåte: Installeringsoersikt (Linux) Slik installerer du en DB2 UDB Express-tjener på Windows: 1. Se igjennom installeringskraene for DB2-produktet. 2. Installer DB2-produktet med eiiseren for DB2-installering. Veiiseren for DB2-installering omfatter følgende funksjoner: Et startpanel der du kan se på installeringsmerknader og ersjonsmerknader og lære om funksjoner i DB2 UDB ersjon 8. Installeringstypene Vanlig, Komprimert og Tilpasset Støtte for installering på flere språk Installering a DB2-administrasjonstjener (DAS) (og konfigurering a DAS-bruker) Opprettelse og konfigurering a forekomst (og konfigurering a forekomstbruker) Opprettelse a responsfil. Du kan lagre installeringsalgene i en responsfil for senere installering, eller du kan duplisere installasjonen på en annen maskin. Denne delen omhandler trinnene for å installere en DB2 UDB Express-tjener på Linux. Fremgangsmåte: Slik installerer du en DB2 UDB Express-tjener på Linux: Copyright IBM Corp

16 1. Se igjennom installeringskraene for DB2-produktet. 2. Sett inn CD-ROM-platen med DB2-produktene. 3. Endre kjerneparameterne. 4. Installer DB2-produktet med eiiseren for DB2-installering. Veiiseren for DB2-installering omfatter følgende funksjoner: et startpanel der du kan se på installeringsmerknader og ersjonsmerknader og lære om funksjoner i DB2 ersjon 8 Installeringstypene Vanlig, Komprimert og Tilpasset Støtte for installering på flere språk Installering a DB2-administrasjonstjener (DAS) (og konfigurering a DAS-bruker) Opprettelse og konfigurering a forekomst (og konfigurering a forekomstbruker) Opprettelse a responsfil. Du kan lagre installeringsalgene i en responsfil for senere installering, eller du kan duplisere installasjonen på en annen maskin. 10 Begynnerbok for DB2 UDB Express

17 Kapittel 4. Installeringskra Kra til lager og minne (Windows og Linux) Kra til lager: Lagerplassen som krees for produktet ahenger a hilken type installering du elger og hilken type filsystem du har. Veiiseren for DB2-installering gir dynamiske størrelsesestimater, basert på hilke komponenter som er algt under en anlig, komprimert eller tilpasset installering. I Windows kan du ha beho for langt større plass på FAT-stasjoner (File Allocation Table) enn med NTFS-stasjoner (New Technology File System). Sørg for at du tar hensyn til hor mye lagerplass som krees for nødendig programare, kommunikasjonsprodukter og dokumentasjon. Kra til minne: Installeringskra i Windows DB2 UDB kreer minst 256 MB RAM. 512 MB RAM anbefales his du bruker DB2-erktøyene. Når du skal finne ut hor mye minne som krees, bør du ære klar oer følgende: For DB2-klientstøtte gjelder disse minnekraene konfigurasjoner med fem klienttilkoblinger. Du trenger ytterligere 16 MB RAM for her femte klienttilkobling. Ytterligere minne krees for annen programare som blir kjørt på systemet. Mer minne kan ære nødendig for å øke ytelsen til DB2-erktøyene. Bestemte ytelseskra kan ære agjørende for hor stort minne som krees. Minnekra blir påirket a størrelsen på og kompleksiteten til databasesystemet. Minnekra påirkes a databaseaktiitet og antall klienter som har tilgang til systemet. På Linux kontrollerer du at sideekslingsplassen er minst dobbelt så stor som direkteminnet. Installeringskra (Windows) Når du skal installere DB2 UDB Express, må følgende kra til operatisystem, programare og kommunikasjon ære oppfylt: Kra til operatisystem DB2 UDB Express kan kjøres på: Windows NT, ersjon 4 med Sericepakke 6a eller nyere Windows Sericepakke 2 krees for Windows Terminal Serer. Windows XP Windows Serer 2003 Maskinarekra En Intel x86-kompatibel prosessor. Copyright IBM Corp

18 Programarekra En nettleser er nødendig for å få tilgang til hjelpen på systemet. Kommunikasjonskra Du kan bruke TCP/IP, Nangitte rør og NetBIOS. His du skal fjernadministrere en DB2 ersjon 8-database, må du koble deg til ed å bruke TCP/IP. Det krees ikke tilleggsprogrammer for TCP/IP-, Nangitte rør og NetBIOS-tilkobling. His du il bruke LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), må du enten ha en Microsoft LDAP-klient eller en IBM SecureWay LDAP-klient ersjon Sikkerhet ed installering a DB2 Uniersal Database Sikkerheten er iktig for DB2-administratoren fra det øyeblikket produktet er installert. 12 Begynnerbok for DB2 UDB Express For å fullføre installeringen a DB2, er det nødendig med en bruker-id, et gruppenan og et passord. Det GUI-baserte DB2-installeringsprogrammet oppretter standarderdierforulike bruker-ider og gruppen. Det blir opprettet ulike standarderdier, ahengig a om du installerer på Linux- eller Windows-plattformer: På Linux-plattformer oppretter DB2-installering ulike standardbrukere for DAS (dasusr), forekomsteieren (db2inst) og den beskyttede brukeren (db2fenc). Installeringsprogrammet tilføyer et tall fra 1-99 til standard brukernan, til det kan opprettes en bruker-id som ikke finnes allerede. His for eksempel brukerne db2inst1 og db2inst2 allerede finnes, oppretter installeringsprogrammet brukeren db2inst3. His det brukes et tall som er større enn 10, blir tegndelen a nanet akuttet i standard bruker-id. His for eksempel bruker-iden db2fenc9 allerede finnes, kutter DB2-installeringsprogrammet c i bruker-iden, og tilføyer deretter 10 (db2fen10). Akutting skjer ikke når den numeriske erdien blir føyd til standard DAS-bruker (for eksempel dasusr24). På Windows-plattformer oppretter DB2-installeringsprogrammet standardbrukeren db2admin for DAS-brukeren, forekomsteieren og beskyttede brukere. I motsetning til på Linux blir det ikke tilføyd noen numerisk erdi til bruker-iden. For å redusere risikoen for at andre enn administratoren får tilgang til databasen og/eller forekomstene, bør standard bruker-id og/eller passord endres. Merk: Responsfilinstalleringer bruker ikke standarderdier for bruker-ider eller gruppenan. Disse erdiene må ære oppgitt i responsfilen. Passord er meget iktige ed autentisering a brukere. His det ikke er definert noen autentiseringskra på operatisystemniå, og databasen bruker operatisystemet til å autentisere brukere, il brukere tillates å koble seg til. På Linux-systemer blir for eksempel udefinerte passord definert som NULL. I en slik situasjon il alle brukere uten et definert passord bli betraktet som om de har et NULL-passord. Fra operatisystemets perspekti er dette et samsar, og brukeren blir godkjent for tilkobling til databasen. Bruk passord på operatisystemniå his du ønsker at operatisystemet skal utføre autentiseringen a brukerne for databasen. Merk: Du kan ikke bruke udefinerte passord his databasemiljøet skal oppfylle Common Criteria-kraene.

19 Etter at du har installert DB2 Uniersal Database må du også kontrollere og endre, his det er nødendig, standardrettighetene som brukerne er blitt tildelt. Som standard gir installeringsprosessen rettigheter som systemansarlig (SYSADM) til disse brukerne på operatisystemet: Windows 9x Andre Windows-miljøer Linux-plattformer En hilken som helst Windows 98- eller Windows ME-bruker. På Windows NT, Windows 2000, Windows XP eller Windows Serer 2003, et gyldig DB2-brukernan som tilhører gruppen Administratorer. Et gyldig DB2-brukernan som tilhører primærgruppen til eieren a forekomsten. SYSADM-rettigheter er det kraftigste settet med rettigheter som er tilgjengelig i DB2 Uniersal Database. Derfor ønsker du kanskje ikke at alle brukerne skal ha SYSADM-rettigheter som standard. DB2 gir administratoren muligheten til å tildele og trekke tilbake rettigheter til grupper og indiiduelle bruker-ider. Ved å oppdatere databasesystemets konfigurasjonsparameter sysadm_group, kan administratoren styre hilken brukergruppe som har SYSADM-rettigheter. Du må følge retningslinjene nedenfor for å tilfredsstille sikkerhetskraene til både DB2-installering og påfølgende oppretting a forekomster og databaser. En gruppe som er definert som systemadministrasjonsgruppen (ed å oppdatere sysadm_group), må eksistere. Nanet på gruppen bør ære slik at man lett ser at denne gruppen er opprettet for forekomsteiere. Bruker-IDer og grupper som tilhører denne gruppen, har autorisasjon som systemansarlig for deres respektie forekomster. Administratoren bør urdere å opprette en bruker-id for forekomsteieren som er lett å kjenne igjen for en bestemt forekomst. Denne bruker-iden må ha SYSADM-gruppen som ble opprettet oer, som en a gruppene sine. En annen anbefaling er å bruke denne forekomsteierens bruker-id bare som medlem a forekomsteiergruppen, og ikke å bruke den i andre grupper. Dette skal begrense antallet bruker-ider og grupper som kan endre forekomsten, eller et objekt i forekomsten. Den opprettede bruker-iden må autentiseres med et passord for at bruker-iden skal få tilgang til dataene og databasene i forekomsten. Når du oppretter et passord, anbefales det at du følger organisasjonens retningslinjer for alg a passord. Autorisasjoner Autorisasjoner gjør det mulig både å gruppere rettigheter og styre edlikehold og funksjonsoperasjoner for forekomster, databaser og databaseobjekter. Brukere kan ha administrati adgang som gir fullstendige rettigheter til et sett a databaseobjekter, eller de kan ha systemautorisasjon som gir fullstendige rettigheter til å styre systemet, men ikke tilgang til dataene. SYSADM er høyeste niå for administrati autorisasjon. Dette inkluderer alle rettighetene til alle databaser innen forekomsten, samt autorisasjonen til å gi og frata alle de andre autorisasjoner og rettigheter. Kapittel 4. Installeringskra 13

20 DBADM gir administrati adgang til en bestemt database. Dette gir brukeren tilgang til og rett til å endre alle objektene innen den databasen. En bruker med DBADM-autorisasjon kan gi og frata rettigheter til databasen, men kan ikke gi eller frata DBADM-autorisasjon. SYSCTRL er autorisasjonen for styring a ressursene som brukes a databasesystemet (for eksempel ed oppretting og sletting a databaser), men gir ikke tilgang til dataene innen databasene. SYSMAINT er autorisasjonen for utføring a drift, for eksempel start og stopp a DB2-tjeneren og reserekopiering og gjenoppretting a databaser. Den gir ikke tilgang til dataene innen databasene. LOAD-autorisasjon på databaseniå, kombinert med INSERT-rettigheten til en tabell, gir brukeren rett til å laste inn data i den tabellen. Databasebestemte autorisasjoner lagres i katalogene og systemautorisasjoner lagres i databasesystemets konfigurasjonsfil for forekomsten. Du kan bruke kontrollsenteret til å gi og frata databaseautorisasjoner. Brukerkontoer som krees for å installere DB2-tjenere (Windows) His du skal installere i Windows NT, Windows 2000, Windows XP eller Windows Serer 2003, trenger du disse brukerkontoene for DB2-tjeneren: en installeringsbrukerkonto en eller flere konfigureringsbrukerkontoer en brukerkonto for DB2-administrasjonstjener (DAS) en brukerkonto for DB2-forekomsten. Installeringsbrukerkontoen må defineres før du kjører eiiseren for DB2-installering. Konfigureringsbrukerkontoene kan defineres før installeringen, eller du kan oppgi at installeringsprogrammet for DB2 skal opprette dem for deg. Alle brukerkontonan må ære i oerensstemmelse med nanginingsreglene for systemet og DB2. Brukerkontoer for DB2-tjener: Brukerkonto for installering En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødendig for å utføre installeringen. Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. For å bekrefte bruker-ider på DB2-tjeneren for domenekontoer, må installeringsbruker-iden tilhøre gruppen med domeneadministratorer på domenet der kontoene skal opprettes. Brukerkonto for DB2-administrasjonstjener (DAS) En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødendig for DB2-administrasjonstjeneren (DAS). DB2-administrasjonstjeneren (DAS) er en spesiell DB2-administrasjonstjeneste som brukes for å støtte DB2-erktøyene og hjelpe til med administrasjonsoppgaer på lokale og fjerntliggende DB2-tjenere. Det er tildelt en brukerkonto til DAS som brukes til å logge DAS-tjenesten til maskinen når DAS-tjenesten er startet. 14 Begynnerbok for DB2 UDB Express

21 Du kan opprette DAS-brukerkontoen før du installerer DB2, eller du kan la eiiseren for DB2-installering opprette den for deg. His du il at eiiseren skal opprette en ny domenebrukerkonto, må brukerkontoen som brukes til å utføre installeringen, ha autorisasjon til å opprette domenebrukerkontoer. Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. Denne kontoen gis rettighet til å fungere som en del a operatisystemet feilsøke i programmer opprette symbolobjekt låse sider i minnet logge på som en tjeneste øke koter (Windows NT og Windows 2000) justere minnekoter for en prosess (Windows XP og Windows Serer 2003) erstatte et symbol (token) på prosessniå Rettigheten til å låse sider i minnet krees for AWE-støtte (Adanced Windowing Extensions). Rettigheten til å feilsøke i programmer krees bare når det er eksplisitt spesifisert at DB2-gruppeoppslaget skal bruke tilgangssymbolet. His brukerkontoen er opprettet a installeringsprogrammet, blir brukerkontoen gitt disse rettighetene, og his brukerkontoen allerede finnes, il denne kontoen også bli gitt disse rettighetene. His installeringen gir disse rettighetene, il noen a dem ikke tre i kraft før første pålogging a den kontoen som ble gitt rettighetene, eller ed omstart. Det anbefales at DAS-brukeren har SYSADM-autorisasjon på hert DB2-system i miljøet ditt, slik at den kan starte eller stoppe andre forekomster his det er nødendig. Alle brukere som er med i Administrator-gruppen, har SYSADM-autorisasjon. Dette er standard. Brukerkonto for DB2-forekomst En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødendig for DB2-forekomsten. Her DB2-forekomst har en bruker som blir tildelt når forekomsten blir opprettet. DB2 logger seg på med denne bruker-iden når forekomsten starter. Du kan opprette brukerkontoen for DB2-forekomsten før du installerer DB2, eller du kan la eiiseren for DB2-installering opprette den for deg. His du il at eiiseren skal opprette en ny domenebrukerkonto, må brukerkontoen som brukes til å utføre installeringen, ha autorisasjon til å opprette domenebrukerkontoer. Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. Denne kontoen gis rettighet til å fungere som en del a operatisystemet opprette symbolobjekt øke koter (Windows NT og Windows 2000) justere minnekoter for en prosess (Windows XP og Windows Serer 2003) låse sider i minnet logge på som en tjeneste erstatte et symbol (token) på prosessniå Kapittel 4. Installeringskra 15

22 Rettigheten til å låse sider i minnet krees for AWE-støtte (Adanced Windowing Extensions). Installeringsprogrammet gir ikke rettigheten til å feilsøke i programmer, med mindre det er eksplisitt spesifisert at DB2-gruppeoppslaget skal bruke tilgangssymbolet. His brukerkontoen er opprettet a installeringsprogrammet, blir brukerkontoen gitt disse rettighetene, og his brukerkontoen allerede finnes, il denne kontoen også bli gitt disse rettighetene. His installeringen gir disse rettighetene, il noen a dem ikke tre i kraft før første pålogging a den kontoen som ble gitt rettighetene, eller ed omstart. Gi brukerrettigheter (Windows) Dette emnet beskrier trinnene du må utføre for å gi brukerrettigheter i Windows-operatisystemer. Bestemte brukerrettigheter anbefales for brukerkontoer som er nødendige for å installere og konfigurere DB2. Kra: Når du skal gi aanserte brukerrettigheter i Windows, må du ære logget på som lokal administrator. Fremgangsmåte: Windows NT 1. Klikk på Start og elg Programmer > Administratie erktøy (felles) > Brukerbehandling. 2. I induet Brukerbehandling elger du Kriterier > Brukerrettigheter fra handlingslinjen. 3. I induet Brukerrettighetskriterier merker du algruten Vis aanserte brukerrettigheter. I kombifeltet Rettighet elger du deretter den brukerrettigheten du il gi. Klikk på Legg til. 4. I induet Legg til brukere eller grupper elger du brukeren eller gruppen du il gi rettigheten til, og klikker på OK. 5. I induet Brukerrettighetskriterier elger du brukeren eller gruppen du har tilføyd, fra alglisten Gi til og klikker på OK. Windows 2000, Windows XP og Windows Serer Klikk på Start og elg Innstillinger > Kontrollpanel > Administratie erktøy. Merk: På maskiner med Windows XP og Windows Serer 2003, og for noen Windows-oppsett, elger du: Innstillinger > Kontrollpanel > Ytelse og edlikehold > Administratie erktøy. 2. Velg Lokal sikkerhetspolicy. 3. I det enstre indussegmentet utider du objektet for Lokale policyer og elger deretter Tilordning a brukerrettigheter. 4. I det høyre indussegmentet elger du den brukerrettigheten du il tilordne. 5. Fra menyen elger du Handling > Sikkerhet 16 Begynnerbok for DB2 UDB Express

23 6. Klikk på Legg til, elg en bruker eller gruppe du skal tildele rettigheten til, og klikk på Legg til. 7. Klikk på OK. Merk: His maskinen din tilhører et Windows eller Windows Serer 2003-domene, er det mulig at domenebrukerrettighetene oerstyrer dine lokale innstillinger. I så fall må den netterksansarlige gjøre endringer i brukerrettighetene. DB2 UDB-systemadministratorgruppe (Windows) Alle gyldige DB2-brukerkontoer som tilhører Administratorer-gruppen på maskinen der kontoen er definert, får automatisk autorisasjon som systemansarlig (SYSADM). Dette er standarderdien. His kontoen er lokal, må den tilhøre Administratorer-gruppen. His kontoen er en domenekonto, må den tilhøre Administratorer-gruppen på domenestyreren. Installeringskra i Linux His en bruker for eksempel logger seg på en domenekonto og forsøker å få tilgang til en DB2-database, går DB2 til en domenestyrer for å spesifisere grupper (også gruppen Administratorer). Du kan tinge DB2 til alltid å utføre gruppeoppslag på den lokale maskinen, ed å definere registerariabelen DB2_GRP_LOOKUP=local og tilføye domenekontoene (eller globale grupper) til den lokale gruppen. His en domenebruker skal ha SYSADM-autorisasjon, må han/hun tilhøre gruppen Administratorer på domenestyreren. Siden DB2 alltid tildeler autorisasjon på den maskinen der kontoen er definert, blir ikke en domenebruker som tilføyes til den lokale Administratorer-gruppen på tjeneren, tildelt SYSADM-autorisasjon til denne gruppen. His du ikke il tilføye en domenebruker til gruppen Administratorer på domenestyreren, oppretter du en global gruppe og tilføyer domenebrukerne du il gi SYSADM-autorisasjon, og deretter oppdaterer DB2-konfigurasjonsparameteren SYSADM_GROUP med nanet på den globale gruppen. Du gjør dette ed å oppgi disse kommandoene: db2stop db2 update dbm cfg using sysadm_group global_group db2start Installeringskra (Linux) Dette emnet inneholder en liste med kra som stilles til maskinare, distribusjon, programare og kommunikasjon for DB2 UDB Express. Maskinarekra En Intel x86-kompatibel prosessor. Distribusjonskra Du finner den nyeste informasjonen om støttede distribusjons- og kjerneniåer på: Programarekra IBM Deeloper Kit for Jaa Serice Release 2 krees for DB2-tjenere for å bruke DB2-kontrollsenteret og for å opprette og kjøre Kapittel 4. Installeringskra 17

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 Før du bruker opplysningene

Detaljer

IBM Operasjonsnavigator

IBM Operasjonsnavigator Operasjonsnaigator Operasjonsnaigator Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Ha er nytt i Operasjonsnaigator for V5R1?.................

Detaljer

IBM DB2 Universal Database Personal Edition. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4783-00

IBM DB2 Universal Database Personal Edition. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4783-00 IBM DB2 Universal Database Personal Edition Begynnerbok Versjon 7 GA15-4783-00 IBM DB2 Universal Database Personal Edition Begynnerbok Versjon 7 GA15-4783-00 Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 Før du bruker opplysningene

Detaljer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henist til,

Detaljer

IBM DB2 Universal Database for Windows. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4788-00

IBM DB2 Universal Database for Windows. Begynnerbok. Versjon 7 GA15-4788-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Begynnerbok Versjon 7 GA15-4788-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Begynnerbok Versjon 7 GA15-4788-00 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

Begynnerbok for DB2-tjenere

Begynnerbok for DB2-tjenere IBM DB2 Universal Database Begynnerbok for DB2-tjenere Versjon 8 GA15-4821-00 IBM DB2 Universal Database Begynnerbok for DB2-tjenere Versjon 8 GA15-4821-00 Før du bruker opplysningene i denne boken og

Detaljer

Veiledning og referanse

Veiledning og referanse IBM DB2 Cube Views Veiledning og referanse Versjon 8.2 SA15-4837-01 IBM DB2 Cube Views Veiledning og referanse Versjon 8.2 SA15-4837-01 Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

DB2. Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect versjon 9 GA15-4864-00

DB2. Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect versjon 9 GA15-4864-00 DB2 DB2 Connect versjon 9 Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition GA15-4864-00 DB2 DB2 Connect versjon 9 Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition GA15-4864-00 Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader på side 83.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

IBM DB2 Universal Database Express Edition. Versjonsmerknader for DB2 UDB Express Edition

IBM DB2 Universal Database Express Edition. Versjonsmerknader for DB2 UDB Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Express Edition Versjonsmerknader for DB2 UDB Express Edition Versjon 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Express Edition Versjonsmerknader for DB2 UDB Express Edition Versjon 8.2

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Versjonsmerknader. Versjon 8.1 opprettingspakke 6

IBM DB2 Universal Database. Versjonsmerknader. Versjon 8.1 opprettingspakke 6 IBM DB Uniersal Database Versjonsmerknader Versjon 8. opprettingspakke IBM DB Uniersal Database Versjonsmerknader Versjon 8. opprettingspakke Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

DB2. Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere. DB2 Connect versjon 9 GA15-4858-00

DB2. Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere. DB2 Connect versjon 9 GA15-4858-00 DB2 DB2 Connect versjon 9 Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere GA15-4858-00 DB2 DB2 Connect versjon 9 Begynnerbok for DB2 Connect-tjenere GA15-4858-00 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

iseries Innføring i Client Access Express

iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express ii iseries: Innføring i Client Access Express Innhold Del 1. Innføring i Client Access Express.................... 1

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

iseries Innføring i iseries

iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries 400..........................

Detaljer

Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000

Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000 NetVista Thin Client Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000 Den siste oppdateringen ligger på http://www.ibm.com/nc/pubs SA15-4797-00 NetVista Thin Client Referansehåndbok

Detaljer

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok NetVista tynn klient NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok Du kan se på og skrie ut oppdatert engelsk utgae fra http://www.ibm.com/nc/pubs SA15-4778-00 NetVista

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, ersjon 1.1 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR. No 939 483

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning // Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 3 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 7 Betingelser for installasjon 7 Slik installerer

Detaljer

ThinkCentre. Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Resirkulering a maskinare Elektronisk

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Visual Explain - Veiledning

IBM DB2 Universal Database. Visual Explain - Veiledning IBM DB2 Universal Database Visual Explain - Veiledning Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Visual Explain - Veiledning Versjon 8 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning // Mamut Business Software Oppdateringsveiledning Innhold Om oppdatering til ny versjon 3 Utføre sikkerhetskopiering 5 Oppdatering til nyeste versjon 7 Flytte programmet til en annen datamaskin/server

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Tilpasning og distribusjon av IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore versjon 1.5

Tilpasning og distribusjon av IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore versjon 1.5 Tilpasning og distribusjon a IBM Rescue and Recoery with Rapid Restore ersjon 1.5 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer