Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition"

Transkript

1 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA

2

3 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA

4 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet inneholder informasjon som eies a IBM. Det leeres i henhold til lisensbetingelser og er opphasrettslig beskyttet. Informasjonen i denne håndboken omfatter ingen produktgarantier, og eentuelle merknader i denne håndboken må ikke tolkes som garantier. Du kan bestille IBM-publikasjoner elektronisk eller ia IBM-representanten. His du il bestille publikasjoner elektronisk, går du til IBM Publications Center på IBM-representanten finner du ed å gå til IBM Directory of Worldwide Contacts på His du il bestille DB2-publikasjoner fra DB2 Marketing and Sales i USA eller Canada, må du ringe IBM-4YOU ( ). Når du sender informasjon til IBM, gir du IBM en ikke-eksklusi rett til å bruke eller distribuere informasjonen på den måten IBM mener er best, uten forpliktelser i noen retning. Copyright International Business Machines Corporation All rights resered.

5 Innhold Del 1. Om DB2 Uniersal Database Express Edition Kapittel 1. Om denne boken Kapittel 2. Oersikt oer DB2 UDB Express Del 2. Installere en DB2 UDB Express-tjener Kapittel 3. Installeringsoersikt Installeringsmetoder Installeringsoersikt (Windows) Installeringsoersikt (Linux) Kapittel 4. Installeringskra Kra til lager og minne (Windows og Linux)...11 Installeringskra i Windows Installeringskra (Windows) Sikkerhet ed installering a DB2 Uniersal Database Autorisasjoner Brukerkontoer som krees for å installere DB2-tjenere (Windows) Gi brukerrettigheter (Windows) DB2 UDB-systemadministratorgruppe (Windows) 17 Installeringskra i Linux Installeringskra (Linux) Vurderinger ed installering a NIS Kapittel 5. Oppgaer før installering.. 21 Utide katalogskjemaet (Windows) Installere IBM SDK (Software Deeloper Kit) for Jaa (Linux) Jaa SDK-niåer for DB Opprette gruppe- og bruker-ider for en DB2 UDB-installasjon (Linux) Endre kjerneparametere (Linux) Kapittel 6. Installering Windows-installering Installere DB2 UDB Express ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Windows)...25 Linux-installering Installere DB2 UDB Express ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Linux) Kapittel 7. Oppgaer etter installering 29 Kontrollere installasjonen ed hjelp a kommandolinjebehandleren (CLP) Kontrollere installasjon a DB2 UDB Express ed hjelp a Første trinn Del 3. Grunnleggende administrasjons- og edlikeholdsoppgaer Kapittel 8. Etter at du har installert DB2 UDB Express Opprette din egen database Grunnleggende om databaser Opprette din egen database ed hjelp a eiiseren Opprett database med automatisk edlikehold Kontrollere den nye databasen Administrasjons- og utiklingserktøy i DB Naigering Kontrollsenter Kommandoredigeringsprogram Helsesenter Definere arslings- og kontaktlister Oppgaesenter Journal Konfigurere DB2-lisensatalen ed hjelp a lisenssenteret Utiklingssenter Konfigureringsassistent Replikeringssenter Web-erktøy Automatisk edlikehold Installere nyeste opprettingspakke eller nyeste endringsniå Del 4. Distribuere tjenere med responsfilinstallering Kapittel 9. Responsfiler Grunnleggende informasjon om responsfilinstallering Vurderinger ed bruk a responsfil Opprette en responsfil ed hjelp a eiiseren for DB2-installering Del 5. Tillegg Tillegg A. Språkstøtte Endre DB2-grensesnittspråk (Windows) Endre DB2-språk (Linux) Språkstøtte for DB2-grensesnittet Språkkoder for å kjøre eiiseren for DB2-installering på et annet språk Vise db2setup på ditt språk Copyright IBM Corp iii

6 Tillegg B. Deinstallere DB2 UDB Express Deinstallere DB2 UDB Express (Windows) Deinstallere DB2 UDB Express ed hjelp a kommandoen msiexec (Windows) Deinstallere DB2 UDB Express (Linux) Stoppe DB2-administrasjonstjeneren (DAS) Stoppe DB2-forekomster Fjerne DB2-administrasjonstjeneren (DAS)...74 Fjerne DB2-forekomster Fjerne DB2 UDB Express ed hjelp a kommandoen db2_deinstall (Linux) Tillegg C. Lisensiering DB2-produktlisensfiler Tilføye din DB2-lisensnøkkel ed hjelp a lisenssenteret Konfigurere DB2-lisensatalen ed hjelp a lisenssenteret Tillegg D. Passordregler og -edlikehold Tillegg E. Teknisk informasjon for DB2 Uniersal Database DB2-dokumentasjon og -hjelp Oppdateringer a DB2-dokumentasjon DB2 Informasjonssenter Installere DB2 Informasjonssenter i ulike situasjoner 85 Installere DB2 Informasjonssenter ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Linux) Installere DB2 Informasjonssenter ed hjelp a eiiseren for DB2-installering (Windows) Starte DB2 Informasjonssenter Oppdatere DB2 Informasjonssenter som er installert på din maskin eller intranettjener Vise emner på ditt foretrukne språk i DB2 Informasjonssenter PDF-filer og trykt dokumentasjon for DB Grunnleggende DB2-informasjon Informasjon om administrasjon Informasjon om applikasjonsutikling Informasjon om Business Intelligence Informasjon om DB2 Connect Informasjon for å komme i gang Opplæringsinformasjon Informasjon om algfrie komponenter Versjonsmerknader Skrie ut DB2-bøker fra PDF-filer Bestille trykte DB2-bøker Starte spesifikk hjelp fra et DB2-erktøy Starte meldingshjelp fra kommandolinjebehandleren 98 Starte kommandohjelp fra kommandolinjebehandleren Starte SQL-statushjelp fra kommandolinjebehandleren DB2-eiledninger Informasjon om DB2-problemløsing Tilgjengelighet Tastbordkommandoer og naigering Tilgjengelig isning Kompatibilitet med andre hjelpemidler Tilgjengelig dokumentasjon Syntaksdiagrammer med punktumdesimaltall Common Criteria-sertifisering a DB2 Uniersal Database-produkter Tillegg F. Merknader Varemerker Stikkordregister Kontakte IBM Om programmet i Begynnerbok for DB2 UDB Express

7 Del 1. Om DB2 Uniersal Database Express Edition Copyright IBM Corp

8 2 Begynnerbok for DB2 UDB Express

9 Kapittel 1. Om denne boken Denne boken inneholder informasjon om hordan du installerer DB2 UDB Express. Den inneholder også opplysninger om edlikehold, administrasjon og utikling a DB2 UDB. Du finner en fullstendig oersikt oer DB2 UDB i DB2 UDB Informasjonssenter, på His du skal installere Informasjonssenter på din egen datamaskin, se DB2 Informasjonssenter på side 83. His du ønsker tilgang til det tradisjonelle DB2 UDB-biblioteket med bøker, i trykt format eller PDF-format, kan du se Bestille trykte DB2-bøker på side 97 og Skrie ut DB2-bøker fra PDF-filer på side 97. Copyright IBM Corp

10 4 Begynnerbok for DB2 UDB Express

11 Kapittel 2. Oersikt oer DB2 UDB Express IBM DB2 Uniersal Database Express (DB2 UDB Express) er det nyeste produktet i DB2 Uniersal Database ersjon 8-familien. Det kombinerer kraften, funksjonene og påliteligheten i IBMs prisbelønte relasjonsdatabase DB2 UDB med enkel innpakking, installering og distribuering til en redusert pris og dekker dataadministrasjonsbehoene for små og mellomstore bedrifter. DB2 UDB Express er en spesialtilpasset databaseløsning for små og mellomstore bedrifter. DB2 UDB Express er beregnet på kunder uten egne databaseeksperter, som kreer en database som er enkel å installere, og som kan integreres inn i deres programareløsninger. Det er en flerbrukerersjon a DB2 som støtter lokale og fjerntliggende applikasjoner i et frittstående lokalnettsystem. DB2 UDB Express ble utiklet i samarbeid med IBM Business Partners og har disse hoedfunksjonene: Forenklet distribusjon Muligheten for responsfilinstallering gjør det mulig for en applikasjon eller en løsningsleerandør å legge inn installeringen a DB2 UDB Express som en integrert del a løsningen. Kombinasjonen a responsfilinstallering og muligheten til å opprette databaser og konfigurere DB2 UDB Express ed hjelp a skript gjør det enklere å lage en applikasjonsløsning som leeres klar til bruk. DB2 UDB Express kan distribueres på både Linux- og Windows-maskiner, noe som gir deg fleksibilitet når det gjelder alg a maskinare og operatisystem for distribusjonen. Se Del 4, Distribuere tjenere med responsfilinstallering, på side 61. Autonome administrasjonsfunksjoner DB2 UDB Express har et sett med aanserte funksjoner for administrasjon og autonom databehandling. Disse funksjonene forenkler og automatiserer administrasjonsoppgaer og fjerner mange a kostnadene som tradisjonelt er forbundet med administrasjon a relasjonsdatabaser. Funksjonen Konfigureringsrådgier har funksjoner for å konfigurere DB2 UDB Express-miljøet for optimal ytelse. Helsesenteret oeråker DB2-systemet, arsler om potensielle driftsproblemer og gir råd om hordan de kan løses. Autonomisk edlikehold kan også konfigureres ed hjelp a en ny eiiser. Den oppretter en ny database på ønsket lager eller katalog, tildeler lagerplass for dataene, konfigurerer den nye databasen for ytelse, og slår på automatisk edlikehold og konfigurer arsler ia e-post eller personsøker his det oppstår problemer med databasen. Se Automatisk edlikehold på side 56. Utformet for tilgjengelighet døgnet rundt DB2 UDB Express er utformet for å støtte 24x7-drift, så det er ikke nødendig å ta ned databasen for å utføre edlikehold. Reserekopiering a databaser kan gjøres tilkoblet eller frakoblet. Støtte for applikasjonsutikling DB2 UDB Express støtter de fleste standard applikasjonsgrensesnitt, blant Copyright IBM Corp

12 annet SQL, X/Open, ODBC,.NET, JDBC, Jaa, XML og Web Serices. DB2 UDB Express støtter tilleggsmoduler for populære IDEer, for eksempel WebSphere Studio Application Deeloper, Microsoft Visual Studio.NET, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++ og Microsoft Visual InterDe. Applikasjonsutiklere kan derfor dra nytte a de aanserte funksjonene i DB2 UDB Express i den programmeringsmodellen de allerede kjenner, dra nytte a sin eksisterende kunnskap, redusere tiden til ferdig produkt, redusere totale kostnader for applikasjonsdistribusjon og gi raskere akastning på inesteringene. Beskyttelse a inesteringer DB2 UDB Express har samme kjernefunksjoner på hele produktlinjen a IBMs databasetjenere. Du kan derfor dra nytte a samme pålitelighet, sikkerhet, applikasjonsutiklingsgrensesnitt og optimalisering etter hert som datalagrene, antall brukere eller utnyttelsesgraden a systemet øker. Du kan få mest mulig ut a inesteringen med DB2 UDB Express ed å oppgradere til andre skalerbare utgaer a DB2 UDB for å få støtte for flere operatisystemer og større datamengder på større maskinareinstallasjoner. 6 Begynnerbok for DB2 UDB Express

13 Del 2. Installere en DB2 UDB Express-tjener Copyright IBM Corp

14 8 Begynnerbok for DB2 UDB Express

15 Kapittel 3. Installeringsoersikt Installeringsmetoder Veiiser for DB2-installering Veiiseren for DB2-installering er et installeringsprogram som er tilgjengelig på både Linux og Windows. Veiiseren har et brukerennlig grensesnitt for installering og første konfigurering a DB2. Responsfilinstallering En responsfil er en ASCII-fil som inneholder installerings- og konfigureringserdier. Filen blir sendt til programmet db2setup og installeringen blir utført i henhold til erdiene som er oppgitt. Du kan opprette en responsfil på flere måter. Du kan Installeringsoersikt (Windows) bruke responsfilgeneratoren (Windows) bruke eiiseren for DB2-installering (Linux og Windows) tilpasse eksempelresponsfiler som blir oppgitt for hert DB2-produkt (Linux og Windows) Denne delen omhandler trinnene for å installere en DB2 UDB Express-tjener i Windows. Fremgangsmåte: Installeringsoersikt (Linux) Slik installerer du en DB2 UDB Express-tjener på Windows: 1. Se igjennom installeringskraene for DB2-produktet. 2. Installer DB2-produktet med eiiseren for DB2-installering. Veiiseren for DB2-installering omfatter følgende funksjoner: Et startpanel der du kan se på installeringsmerknader og ersjonsmerknader og lære om funksjoner i DB2 UDB ersjon 8. Installeringstypene Vanlig, Komprimert og Tilpasset Støtte for installering på flere språk Installering a DB2-administrasjonstjener (DAS) (og konfigurering a DAS-bruker) Opprettelse og konfigurering a forekomst (og konfigurering a forekomstbruker) Opprettelse a responsfil. Du kan lagre installeringsalgene i en responsfil for senere installering, eller du kan duplisere installasjonen på en annen maskin. Denne delen omhandler trinnene for å installere en DB2 UDB Express-tjener på Linux. Fremgangsmåte: Slik installerer du en DB2 UDB Express-tjener på Linux: Copyright IBM Corp

16 1. Se igjennom installeringskraene for DB2-produktet. 2. Sett inn CD-ROM-platen med DB2-produktene. 3. Endre kjerneparameterne. 4. Installer DB2-produktet med eiiseren for DB2-installering. Veiiseren for DB2-installering omfatter følgende funksjoner: et startpanel der du kan se på installeringsmerknader og ersjonsmerknader og lære om funksjoner i DB2 ersjon 8 Installeringstypene Vanlig, Komprimert og Tilpasset Støtte for installering på flere språk Installering a DB2-administrasjonstjener (DAS) (og konfigurering a DAS-bruker) Opprettelse og konfigurering a forekomst (og konfigurering a forekomstbruker) Opprettelse a responsfil. Du kan lagre installeringsalgene i en responsfil for senere installering, eller du kan duplisere installasjonen på en annen maskin. 10 Begynnerbok for DB2 UDB Express

17 Kapittel 4. Installeringskra Kra til lager og minne (Windows og Linux) Kra til lager: Lagerplassen som krees for produktet ahenger a hilken type installering du elger og hilken type filsystem du har. Veiiseren for DB2-installering gir dynamiske størrelsesestimater, basert på hilke komponenter som er algt under en anlig, komprimert eller tilpasset installering. I Windows kan du ha beho for langt større plass på FAT-stasjoner (File Allocation Table) enn med NTFS-stasjoner (New Technology File System). Sørg for at du tar hensyn til hor mye lagerplass som krees for nødendig programare, kommunikasjonsprodukter og dokumentasjon. Kra til minne: Installeringskra i Windows DB2 UDB kreer minst 256 MB RAM. 512 MB RAM anbefales his du bruker DB2-erktøyene. Når du skal finne ut hor mye minne som krees, bør du ære klar oer følgende: For DB2-klientstøtte gjelder disse minnekraene konfigurasjoner med fem klienttilkoblinger. Du trenger ytterligere 16 MB RAM for her femte klienttilkobling. Ytterligere minne krees for annen programare som blir kjørt på systemet. Mer minne kan ære nødendig for å øke ytelsen til DB2-erktøyene. Bestemte ytelseskra kan ære agjørende for hor stort minne som krees. Minnekra blir påirket a størrelsen på og kompleksiteten til databasesystemet. Minnekra påirkes a databaseaktiitet og antall klienter som har tilgang til systemet. På Linux kontrollerer du at sideekslingsplassen er minst dobbelt så stor som direkteminnet. Installeringskra (Windows) Når du skal installere DB2 UDB Express, må følgende kra til operatisystem, programare og kommunikasjon ære oppfylt: Kra til operatisystem DB2 UDB Express kan kjøres på: Windows NT, ersjon 4 med Sericepakke 6a eller nyere Windows Sericepakke 2 krees for Windows Terminal Serer. Windows XP Windows Serer 2003 Maskinarekra En Intel x86-kompatibel prosessor. Copyright IBM Corp

18 Programarekra En nettleser er nødendig for å få tilgang til hjelpen på systemet. Kommunikasjonskra Du kan bruke TCP/IP, Nangitte rør og NetBIOS. His du skal fjernadministrere en DB2 ersjon 8-database, må du koble deg til ed å bruke TCP/IP. Det krees ikke tilleggsprogrammer for TCP/IP-, Nangitte rør og NetBIOS-tilkobling. His du il bruke LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), må du enten ha en Microsoft LDAP-klient eller en IBM SecureWay LDAP-klient ersjon Sikkerhet ed installering a DB2 Uniersal Database Sikkerheten er iktig for DB2-administratoren fra det øyeblikket produktet er installert. 12 Begynnerbok for DB2 UDB Express For å fullføre installeringen a DB2, er det nødendig med en bruker-id, et gruppenan og et passord. Det GUI-baserte DB2-installeringsprogrammet oppretter standarderdierforulike bruker-ider og gruppen. Det blir opprettet ulike standarderdier, ahengig a om du installerer på Linux- eller Windows-plattformer: På Linux-plattformer oppretter DB2-installering ulike standardbrukere for DAS (dasusr), forekomsteieren (db2inst) og den beskyttede brukeren (db2fenc). Installeringsprogrammet tilføyer et tall fra 1-99 til standard brukernan, til det kan opprettes en bruker-id som ikke finnes allerede. His for eksempel brukerne db2inst1 og db2inst2 allerede finnes, oppretter installeringsprogrammet brukeren db2inst3. His det brukes et tall som er større enn 10, blir tegndelen a nanet akuttet i standard bruker-id. His for eksempel bruker-iden db2fenc9 allerede finnes, kutter DB2-installeringsprogrammet c i bruker-iden, og tilføyer deretter 10 (db2fen10). Akutting skjer ikke når den numeriske erdien blir føyd til standard DAS-bruker (for eksempel dasusr24). På Windows-plattformer oppretter DB2-installeringsprogrammet standardbrukeren db2admin for DAS-brukeren, forekomsteieren og beskyttede brukere. I motsetning til på Linux blir det ikke tilføyd noen numerisk erdi til bruker-iden. For å redusere risikoen for at andre enn administratoren får tilgang til databasen og/eller forekomstene, bør standard bruker-id og/eller passord endres. Merk: Responsfilinstalleringer bruker ikke standarderdier for bruker-ider eller gruppenan. Disse erdiene må ære oppgitt i responsfilen. Passord er meget iktige ed autentisering a brukere. His det ikke er definert noen autentiseringskra på operatisystemniå, og databasen bruker operatisystemet til å autentisere brukere, il brukere tillates å koble seg til. På Linux-systemer blir for eksempel udefinerte passord definert som NULL. I en slik situasjon il alle brukere uten et definert passord bli betraktet som om de har et NULL-passord. Fra operatisystemets perspekti er dette et samsar, og brukeren blir godkjent for tilkobling til databasen. Bruk passord på operatisystemniå his du ønsker at operatisystemet skal utføre autentiseringen a brukerne for databasen. Merk: Du kan ikke bruke udefinerte passord his databasemiljøet skal oppfylle Common Criteria-kraene.

19 Etter at du har installert DB2 Uniersal Database må du også kontrollere og endre, his det er nødendig, standardrettighetene som brukerne er blitt tildelt. Som standard gir installeringsprosessen rettigheter som systemansarlig (SYSADM) til disse brukerne på operatisystemet: Windows 9x Andre Windows-miljøer Linux-plattformer En hilken som helst Windows 98- eller Windows ME-bruker. På Windows NT, Windows 2000, Windows XP eller Windows Serer 2003, et gyldig DB2-brukernan som tilhører gruppen Administratorer. Et gyldig DB2-brukernan som tilhører primærgruppen til eieren a forekomsten. SYSADM-rettigheter er det kraftigste settet med rettigheter som er tilgjengelig i DB2 Uniersal Database. Derfor ønsker du kanskje ikke at alle brukerne skal ha SYSADM-rettigheter som standard. DB2 gir administratoren muligheten til å tildele og trekke tilbake rettigheter til grupper og indiiduelle bruker-ider. Ved å oppdatere databasesystemets konfigurasjonsparameter sysadm_group, kan administratoren styre hilken brukergruppe som har SYSADM-rettigheter. Du må følge retningslinjene nedenfor for å tilfredsstille sikkerhetskraene til både DB2-installering og påfølgende oppretting a forekomster og databaser. En gruppe som er definert som systemadministrasjonsgruppen (ed å oppdatere sysadm_group), må eksistere. Nanet på gruppen bør ære slik at man lett ser at denne gruppen er opprettet for forekomsteiere. Bruker-IDer og grupper som tilhører denne gruppen, har autorisasjon som systemansarlig for deres respektie forekomster. Administratoren bør urdere å opprette en bruker-id for forekomsteieren som er lett å kjenne igjen for en bestemt forekomst. Denne bruker-iden må ha SYSADM-gruppen som ble opprettet oer, som en a gruppene sine. En annen anbefaling er å bruke denne forekomsteierens bruker-id bare som medlem a forekomsteiergruppen, og ikke å bruke den i andre grupper. Dette skal begrense antallet bruker-ider og grupper som kan endre forekomsten, eller et objekt i forekomsten. Den opprettede bruker-iden må autentiseres med et passord for at bruker-iden skal få tilgang til dataene og databasene i forekomsten. Når du oppretter et passord, anbefales det at du følger organisasjonens retningslinjer for alg a passord. Autorisasjoner Autorisasjoner gjør det mulig både å gruppere rettigheter og styre edlikehold og funksjonsoperasjoner for forekomster, databaser og databaseobjekter. Brukere kan ha administrati adgang som gir fullstendige rettigheter til et sett a databaseobjekter, eller de kan ha systemautorisasjon som gir fullstendige rettigheter til å styre systemet, men ikke tilgang til dataene. SYSADM er høyeste niå for administrati autorisasjon. Dette inkluderer alle rettighetene til alle databaser innen forekomsten, samt autorisasjonen til å gi og frata alle de andre autorisasjoner og rettigheter. Kapittel 4. Installeringskra 13

20 DBADM gir administrati adgang til en bestemt database. Dette gir brukeren tilgang til og rett til å endre alle objektene innen den databasen. En bruker med DBADM-autorisasjon kan gi og frata rettigheter til databasen, men kan ikke gi eller frata DBADM-autorisasjon. SYSCTRL er autorisasjonen for styring a ressursene som brukes a databasesystemet (for eksempel ed oppretting og sletting a databaser), men gir ikke tilgang til dataene innen databasene. SYSMAINT er autorisasjonen for utføring a drift, for eksempel start og stopp a DB2-tjeneren og reserekopiering og gjenoppretting a databaser. Den gir ikke tilgang til dataene innen databasene. LOAD-autorisasjon på databaseniå, kombinert med INSERT-rettigheten til en tabell, gir brukeren rett til å laste inn data i den tabellen. Databasebestemte autorisasjoner lagres i katalogene og systemautorisasjoner lagres i databasesystemets konfigurasjonsfil for forekomsten. Du kan bruke kontrollsenteret til å gi og frata databaseautorisasjoner. Brukerkontoer som krees for å installere DB2-tjenere (Windows) His du skal installere i Windows NT, Windows 2000, Windows XP eller Windows Serer 2003, trenger du disse brukerkontoene for DB2-tjeneren: en installeringsbrukerkonto en eller flere konfigureringsbrukerkontoer en brukerkonto for DB2-administrasjonstjener (DAS) en brukerkonto for DB2-forekomsten. Installeringsbrukerkontoen må defineres før du kjører eiiseren for DB2-installering. Konfigureringsbrukerkontoene kan defineres før installeringen, eller du kan oppgi at installeringsprogrammet for DB2 skal opprette dem for deg. Alle brukerkontonan må ære i oerensstemmelse med nanginingsreglene for systemet og DB2. Brukerkontoer for DB2-tjener: Brukerkonto for installering En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødendig for å utføre installeringen. Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. For å bekrefte bruker-ider på DB2-tjeneren for domenekontoer, må installeringsbruker-iden tilhøre gruppen med domeneadministratorer på domenet der kontoene skal opprettes. Brukerkonto for DB2-administrasjonstjener (DAS) En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødendig for DB2-administrasjonstjeneren (DAS). DB2-administrasjonstjeneren (DAS) er en spesiell DB2-administrasjonstjeneste som brukes for å støtte DB2-erktøyene og hjelpe til med administrasjonsoppgaer på lokale og fjerntliggende DB2-tjenere. Det er tildelt en brukerkonto til DAS som brukes til å logge DAS-tjenesten til maskinen når DAS-tjenesten er startet. 14 Begynnerbok for DB2 UDB Express

21 Du kan opprette DAS-brukerkontoen før du installerer DB2, eller du kan la eiiseren for DB2-installering opprette den for deg. His du il at eiiseren skal opprette en ny domenebrukerkonto, må brukerkontoen som brukes til å utføre installeringen, ha autorisasjon til å opprette domenebrukerkontoer. Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. Denne kontoen gis rettighet til å fungere som en del a operatisystemet feilsøke i programmer opprette symbolobjekt låse sider i minnet logge på som en tjeneste øke koter (Windows NT og Windows 2000) justere minnekoter for en prosess (Windows XP og Windows Serer 2003) erstatte et symbol (token) på prosessniå Rettigheten til å låse sider i minnet krees for AWE-støtte (Adanced Windowing Extensions). Rettigheten til å feilsøke i programmer krees bare når det er eksplisitt spesifisert at DB2-gruppeoppslaget skal bruke tilgangssymbolet. His brukerkontoen er opprettet a installeringsprogrammet, blir brukerkontoen gitt disse rettighetene, og his brukerkontoen allerede finnes, il denne kontoen også bli gitt disse rettighetene. His installeringen gir disse rettighetene, il noen a dem ikke tre i kraft før første pålogging a den kontoen som ble gitt rettighetene, eller ed omstart. Det anbefales at DAS-brukeren har SYSADM-autorisasjon på hert DB2-system i miljøet ditt, slik at den kan starte eller stoppe andre forekomster his det er nødendig. Alle brukere som er med i Administrator-gruppen, har SYSADM-autorisasjon. Dette er standard. Brukerkonto for DB2-forekomst En lokal brukerkonto eller domenebrukerkonto er nødendig for DB2-forekomsten. Her DB2-forekomst har en bruker som blir tildelt når forekomsten blir opprettet. DB2 logger seg på med denne bruker-iden når forekomsten starter. Du kan opprette brukerkontoen for DB2-forekomsten før du installerer DB2, eller du kan la eiiseren for DB2-installering opprette den for deg. His du il at eiiseren skal opprette en ny domenebrukerkonto, må brukerkontoen som brukes til å utføre installeringen, ha autorisasjon til å opprette domenebrukerkontoer. Brukerkontoen må tilhøre gruppen Administratorer på maskinen der du skal utføre installeringen. Denne kontoen gis rettighet til å fungere som en del a operatisystemet opprette symbolobjekt øke koter (Windows NT og Windows 2000) justere minnekoter for en prosess (Windows XP og Windows Serer 2003) låse sider i minnet logge på som en tjeneste erstatte et symbol (token) på prosessniå Kapittel 4. Installeringskra 15

22 Rettigheten til å låse sider i minnet krees for AWE-støtte (Adanced Windowing Extensions). Installeringsprogrammet gir ikke rettigheten til å feilsøke i programmer, med mindre det er eksplisitt spesifisert at DB2-gruppeoppslaget skal bruke tilgangssymbolet. His brukerkontoen er opprettet a installeringsprogrammet, blir brukerkontoen gitt disse rettighetene, og his brukerkontoen allerede finnes, il denne kontoen også bli gitt disse rettighetene. His installeringen gir disse rettighetene, il noen a dem ikke tre i kraft før første pålogging a den kontoen som ble gitt rettighetene, eller ed omstart. Gi brukerrettigheter (Windows) Dette emnet beskrier trinnene du må utføre for å gi brukerrettigheter i Windows-operatisystemer. Bestemte brukerrettigheter anbefales for brukerkontoer som er nødendige for å installere og konfigurere DB2. Kra: Når du skal gi aanserte brukerrettigheter i Windows, må du ære logget på som lokal administrator. Fremgangsmåte: Windows NT 1. Klikk på Start og elg Programmer > Administratie erktøy (felles) > Brukerbehandling. 2. I induet Brukerbehandling elger du Kriterier > Brukerrettigheter fra handlingslinjen. 3. I induet Brukerrettighetskriterier merker du algruten Vis aanserte brukerrettigheter. I kombifeltet Rettighet elger du deretter den brukerrettigheten du il gi. Klikk på Legg til. 4. I induet Legg til brukere eller grupper elger du brukeren eller gruppen du il gi rettigheten til, og klikker på OK. 5. I induet Brukerrettighetskriterier elger du brukeren eller gruppen du har tilføyd, fra alglisten Gi til og klikker på OK. Windows 2000, Windows XP og Windows Serer Klikk på Start og elg Innstillinger > Kontrollpanel > Administratie erktøy. Merk: På maskiner med Windows XP og Windows Serer 2003, og for noen Windows-oppsett, elger du: Innstillinger > Kontrollpanel > Ytelse og edlikehold > Administratie erktøy. 2. Velg Lokal sikkerhetspolicy. 3. I det enstre indussegmentet utider du objektet for Lokale policyer og elger deretter Tilordning a brukerrettigheter. 4. I det høyre indussegmentet elger du den brukerrettigheten du il tilordne. 5. Fra menyen elger du Handling > Sikkerhet 16 Begynnerbok for DB2 UDB Express

23 6. Klikk på Legg til, elg en bruker eller gruppe du skal tildele rettigheten til, og klikk på Legg til. 7. Klikk på OK. Merk: His maskinen din tilhører et Windows eller Windows Serer 2003-domene, er det mulig at domenebrukerrettighetene oerstyrer dine lokale innstillinger. I så fall må den netterksansarlige gjøre endringer i brukerrettighetene. DB2 UDB-systemadministratorgruppe (Windows) Alle gyldige DB2-brukerkontoer som tilhører Administratorer-gruppen på maskinen der kontoen er definert, får automatisk autorisasjon som systemansarlig (SYSADM). Dette er standarderdien. His kontoen er lokal, må den tilhøre Administratorer-gruppen. His kontoen er en domenekonto, må den tilhøre Administratorer-gruppen på domenestyreren. Installeringskra i Linux His en bruker for eksempel logger seg på en domenekonto og forsøker å få tilgang til en DB2-database, går DB2 til en domenestyrer for å spesifisere grupper (også gruppen Administratorer). Du kan tinge DB2 til alltid å utføre gruppeoppslag på den lokale maskinen, ed å definere registerariabelen DB2_GRP_LOOKUP=local og tilføye domenekontoene (eller globale grupper) til den lokale gruppen. His en domenebruker skal ha SYSADM-autorisasjon, må han/hun tilhøre gruppen Administratorer på domenestyreren. Siden DB2 alltid tildeler autorisasjon på den maskinen der kontoen er definert, blir ikke en domenebruker som tilføyes til den lokale Administratorer-gruppen på tjeneren, tildelt SYSADM-autorisasjon til denne gruppen. His du ikke il tilføye en domenebruker til gruppen Administratorer på domenestyreren, oppretter du en global gruppe og tilføyer domenebrukerne du il gi SYSADM-autorisasjon, og deretter oppdaterer DB2-konfigurasjonsparameteren SYSADM_GROUP med nanet på den globale gruppen. Du gjør dette ed å oppgi disse kommandoene: db2stop db2 update dbm cfg using sysadm_group global_group db2start Installeringskra (Linux) Dette emnet inneholder en liste med kra som stilles til maskinare, distribusjon, programare og kommunikasjon for DB2 UDB Express. Maskinarekra En Intel x86-kompatibel prosessor. Distribusjonskra Du finner den nyeste informasjonen om støttede distribusjons- og kjerneniåer på: Programarekra IBM Deeloper Kit for Jaa Serice Release 2 krees for DB2-tjenere for å bruke DB2-kontrollsenteret og for å opprette og kjøre Kapittel 4. Installeringskra 17

iseries Innføring i iseries

iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries 400..........................

Detaljer

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Ordliste

IBM DB2 Universal Database. Ordliste IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

FireWin presentasjon 4

FireWin presentasjon 4 FireWin presentasjon 4 Istallasjonsveiledning Grafisk presentasjon & kontrollsystem for brannalarminstallasjoner 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for NOVAR

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer