BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERT ENFASE MÅLERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERT ENFASE MÅLERE"

Transkript

1 BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERT ENFASE MÅLERE

2 Side 2 av 41 Revisjonshistorie Revisjon: Dato: Kommentarer: Førsteutgave Bruk av knapper og skjermbilder oppdatert Korrigert seksjoner for segmentoperasjoner og låsing. Fjernet unødvendige seksjoner

3 Side 3 av 41 Innhold REVISJONSHISTORIE GENERELL BESKRIVELSE AV MÅLEREN INTRODUKSJON MÅLERVERSJONER GRENSEVERDIER OG ENHETER MÅLTE PARAMETRE NOMINELLE, MAKSIMALE OG MINIMALE BRUKSFORHOLD Elektriske parametre Parametre for omgivelser SPESIFIKASJONER FOR OPPBYGGING Generell informasjon Miljøspesifikasjoner Jumper for spenning Plomberinger Ledningsdeksel Terminalboks PRESENTASJON AV DATA BEKREFTELSESPULSER TRYKKNAPPER DATAPLAKETT INNKAPSLING TILKOBLINGER EKSTRAKONTAKTER SANNTIDSKLOKKE BATTERIRESERVER OPTISK KOMMUNIKASJONSPORT PLC-KOMMUNIKASJON SIKRING TILBEHØR Kontrakter Maksimalverdier Definerte kontrakter Endring av kontrakter Sletting av kontrakter Lastkurve Overforbruk Hendelser Sommertid TEKNISKE SPESIFIKASJONER SIKKERHET Inntrengingsdetektor Beskyttelse av informasjon i minnet Plomberinger KRITERIER FOR MÅLINGSBEKREFTELSER Daglig synkronisme med avvik > T1 = 30 sekunder... 22

4 Side 4 av Daglig synkronisme med avvik > 10 minutter Kommunikasjonsfeil mellom måleren og registreringsenheten Strømforsyningsavbrudd i minst en fase STANDARDER BRUK AV MÅLEREN LESNINGS- OG VISNINGSMODI SKJERMDEFINISJONER Standby-skjermbilde Menyskjermbilder Spesielle funksjoner INSTALLASJON OG OPPSTART INSTALLASJON AV UTSTYRET MÅLERENS TILKOBLINGSUTFØRELSER TEKNISK SERVICE... 41

5 Side 5 av Generell beskrivelse av måleren 1.1. Introduksjon Cirwatt Type B er en statisk multifunksjonsmåler som brukes for å måle aktiv energi av klasse B i samsvar med gjeldende forskrifter, og reaktiv energi av klasse 2 med PLC-kommunikasjon. Den brukes for å måle energiforbruk i privat sektor som ikke overstiger 15 kw.

6 Side 6 av Målerversjoner Tabellen under viser et utdrag av operasjonsmoduser for Cirwatt Type B. Denne tabellen er generell og viser derfor ikke alle versjoner. MÅLERTYPE TBT STD TBT STD direkte semi-indirekte 4 ledninger 4 Koblingsmodus Klasse C Aktiv (klasse 0,5 S) Klasse 1.0 Reaktiv 5 Nøyaktighet Klasse B Aktiv (klasse 1) / Klasse Reaktiv 3x63/110V M 3x127/220V N 3x230/400V Q Målespenning 3x127/220V 3x230/400V U 3x57/100V 3x230/400V V Omformer 5 (10) A T5 Strømmåling Direkte 10 (100) A D1 50Hz A Frekvens 60Hz B Ingen kommunikasjon 0 R1 / R2 (PLC) RS485 / (PLC A) RS485 / (PLC A) 2 R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC A) RS232 / (PLC A) 4 R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC B) RS232 / (PLC B) 5 R1 / R2 RS232 / RS232 RS232 / - RS232 7 Kommunikasjon R1 / R2 RS485 / RS485 RS485 / RS485 8 R1 / R2 RS232 / RS485 RS232 / RS485 9 R1 / R2 RS232 / Ethernet RS232 / Ethernet A R1 / R2 RS485 / Ethernet RS485 / Ethernet C Ingen innganger/utganger 0 4 reléutganger (tariffindikator) 3 2 reléutganger / 4 pulsinnganger 5 Utvidelsesvalg 4 pulsinnganger A Jordfeilmåler B Modell B Modell 2 kvadranter 0 Antall 4 kvadranter 1 kvadranter Uni-direksjonell 2 Ingen tilleggsfunksjonalitet 0 Opsjoner Med intern bryter for trefase (1) 2 (1) Kun tilgjengelig for direkte målere med internt relé for trefase

7 Side 7 av Grenseverdier og enheter Cirwatt Type B-måleren benytter disse spesifikasjonene og måleområdene: Strømsensoren er av motstandstype (shunt). Aktiv nøyaktighetsgrad = 1 for l > 50mA med cos φ = 1. Reaktiv nøyaktighetsgrad = 2 for l > 150mA med sen φ = 0,34. Oppstartsstrøm (lst) = 10mA for cos φ = 1 ved nominell spenning. Base- eller referansestrøm (lb/ln) = 10 A. Maksimumsstrøm (lmax) = 60 A. Minimumsstrøm (lmin) = 50 ma. Transition-strøm = 1 A Målte parametre Måleren kan måle de følgende parametre: Importert og eksportert aktiv energi og reaktiv energi i fire kvadranter. Aktiv og reaktiv kraft. Effektiv strøm og spenning. ɸ og cos ɸ 1.5. Nominelle, maksimale og minimale bruksforhold Elektriske parametre Referansespenning: 230V Operasjonsspenninger: minimum 101V, maksimum 276V Øvre grense for spenning: 440V i 6 timer Referansefrekvens: Hz Målerens strømforbruk: 1 W; 5 VA for lb, Un (uten PLC)

8 Side 8 av Parametre for omgivelser Minimumstemperatur: -25⁰C Maksimumstemperatur: +70⁰C og 95% relativ luftfuktighet 1.6. Spesifikasjoner for oppbygging Generell informasjon Måleren er innkapslet i klasse II-beskyttelse og dobbel isolasjon. Alle materialer som er benyttet er godkjent etter gjeldende forskrifter og er brannhemmende, halogenfrie og frembringer ikke giftige eller korroderende gasser. Måleren er skjermet mot magnetfelter i omgivelsene. Produsenten oppgir at måleren vil ha en brukstid på minst 20 år ved en driftstemperatur på 35⁰C Miljøspesifikasjoner Måleren har følgende spesifikasjoner: Beskyttelse i henhold til IP53 ved å bygge måleren inn i en kasse som oppfyller krav i forskriften CEI 60529:2001. Beskyttelse mot salttåke i henhold til forskriften UNE-EN :2000. Beskyttelse mot ultrafiolett stråling i henhold til forskriften UNE-EN : Jumper for spenning Denne jumperen skiller spennings- og strømkretsene internt slik at de ikke er tilgjengelige utenfra Plomberinger Målerens deksel og sokkel er plombert. De kan ikke åpnes, og ingen uønskede objekter kan trenge gjennom for å bøye eller brekke dekslene. I tillegg er måleren utstyrt med alle påkrevde plomberinger på hoveddekselet, rundt trykknapper og i ledningsdekselet.

9 Side 9 av Ledningsdeksel Måleren har et gjennomsiktig deksel øverst med festeskruer og tilkoblingspunkter. Ledningsdekselets dimensjoner samsvarer med DIN standarden for enfasemålere. Den nedre delen av dekselet kan enkelt brekkes for å avdekke ledningene uten å gi tilgang til terminalene. Måleren er utstyrt med en sensor som kan registrere åpning og lukking av ledningsdekselet. Dette vil alltid registreres, selv om måleren ikke skulle være tilkoblet strømnettet Terminalboks Skruer Skruene er av blandet type som tillater bruk av både Phillips- og flate skrujern. De er laget for å kunne skrus inn og ut flere ganger gjennom brukstiden uten å bli deformert Terminaler Alle terminalene er merket i front med numre fra venstre til høyre, som indikerer lederens funksjon i henhold til følgende liste: 1 Faseleder-inngang. 3 Faseleder-utgang til bruker. 4 Nøytralleder-inngang. 6 Nøytralleder-utgang til bruker Ekstraterminaler Ekstraterminalene er plassert over hovedterminalene og nummerert fra venstre til høyre, og starter på Presentasjon av data Data vises på en LCD-skjerm som er utformet spesielt for denne måleren. All relevant informasjon kan vises på denne skjermen, inkludert energimålinger, elektriske parametre, statusindikatorer, osv:

10 Side 10 av 41 Kodelinje: Denne vil vise koden for variabelen som vises på datalinjen. Datalinje: Denne vil vise informasjon om elektriske parametre, målinger, osv. Enheter: Enheter for parameteren som vises. Indikatorer: Måleren benytter nederste linje for å vise indikatorer for hvert skjermbilde. Formatet er som følger: indikerer aktiv kvadrant (K1, K2, K3, K4) L1+, L2+, L3+ indikerer spenning i hver fase, med tegnsetting som følger: o + for å indikere kraftforbruk fra nettverket. o for å indikere kraft sendt til nettverket. o Tomt for å indikere intet forbruk. PX indikerer aktiv periode. indikerer alarmstatus. Typen alarm kan vises på L40-skjermbildet. Når en kritisk alarm aktiveres vil enheten kontinuerlig vise teksten ALARM på den øverste linjen på skjermen. Benytt trykknappene for å navigere. har to tilstander: o Av: når ingen kommunikasjon er på vei. Dette er standardtilstanden. o På: når måleren har kommunikasjon tilkoblet. R kvarh indikerer at lysdioden bekrefter måling av reaktiv energi. indikerer at relé bryteren for lastutkobling er åpen Bekreftelsespulser Enheten har en lysdiode for bekreftelse med en konstant på 1000 pulser/kwh. Denne brukes til å o o vise statusen ingen kraft. Lysdioden vil lyse når målerens last er høy nok. bekrefte reaktiv energi. Lysdioden er vanligvis konfigurert til å generere pulser som er proporsjonale med den aktive energien. Den kan imidlertid konfigureres til å bekrefte reaktiv energimåling.

11 Side 11 av 41 Lysdioden har en metallring og profil for å justere posisjonen for bekreftelseshodet Trykknapper Trykknappene har to registreringsfelter som aktiveres enten ved å holde dem inne eller ved å trykke. Knappene kan enten opereres ved å holde dem inne i mer enn 2 sekunder eller ved å trykke på dem. Dette avhenger av målerutgaven. En av knappene kan plomberes for å forhindre uønsket bruk Dataplakett Informasjonen på fremsiden av måleren inkluderer følgende: Produsentens ID og byggested. Beskrivelse av godkjenninger. Antall faser og ledere for kretsen måleren kan kobles til. Målerens serienummer (9 sifre); ett nummer for hver enkelt måler. Produksjonsår. Referansespenning, i form av nettspenning eller spenning for omformeren som kobles til. Referanse- og maksimumsstrøm, for eksempel vil 10 (60) A indikere en måler med referansestrøm på 10 A og maksimalstrøm på 60 A. Referansefrekvens i Hz. Målerens konstant er pulsforholdet for aktiv energi, og bestemmer hvor hurtig lysdioden blinker. Dette forholdet er på 1000 pulser/kwh. Målerklasse. Dobbelt firkantsymbol indikerer at måleren har en kapsling av beskyttelsesklasse II. Beskrivelse av antall og organisering av målerelementene. Målerens strekkode i henhold til gjeldende forskrifter. Produsentens modellnummer for å identifisere målermodell. Denne koden brukes til å identifisere installasjon, strømforsyning, strømmåling og målingssystem, osv. Temperaturområde for operasjon: fra -25⁰C til +70⁰C. Minimumsstrøm: 0,05 A. Ytterligere benevnelser for måling. EC-merking Innkapsling CIRWATT-måleren er innkapslet i henhold til gjeldende forskrifter (DIN og DIN 43857) Tilkoblinger De elektriske tilkoblingene er merket på nedre del av terminaldekselet. I tillegg er en kort installasjonsmanual inkludert for, om nødvendig, å forenkle oppstartsoppgaver.

12 Side 12 av Ekstrakontakter Enheten har konfigurerbare ekstrakontakter. Disse signaliserer sin tilstand ved å sette terminalen i nøytralt potensial eller høy motstand. Nøytralt potensial støtter maksimalt 5 A Sanntidsklokke Måleren har en innebygget sanntidsklokke som viser dato og klokkeslett med en maksimal feilmargin på 0,5 sekunder per dag, som spesifisert i gjeldende forskrifter (UNE EN 61038). Klokken vil være like nøyaktig uavhengig av om måleren er tilkoblet strømnettet eller går på internt batteri Batterireserver Måleren har et batteri for å drive klokken. Dette kan ikke fjernes, og er laget for å forsyne klokken med strøm i 20 år uten tilkobling til strømnettet Optisk kommunikasjonsport Måleren har en optisk kommunikasjonsport som samsvarer med gjeldende forskrifter (UNE EN :2003). Denne kommunikasjonsporten er kompatibel med standardene benyttet av de største elektrisitetsaktørene. Dekselets overflate er laget med tanke på korrekt installasjon og plassering av slike porter PLC-kommunikasjon Måleren har et avansert kommunikasjonssystem som benytter strømnettet (PLC). Dette systemet legger til rette for tilkobling av målere til nettverket uten ekstra kabling, og resulterer i reduserte kostnader og muligheter for fjernstyring av oppgaver. Dette er basert på DCSK-modulasjon og integrerer et repeatersystem.

13 Side 13 av Sikring Måleren har et innebygdt relé for lastutkobling som er plassert i innkapslingen, uten noen tilgang fra utsiden. Den bryter kun fasekretsen 1-polt som standard men kan bestilles med 2-pol brytere (PLC A). Spesifikasjonene er som følger: Nominell maksimalstrøm (lnmax): 100 A Antall garanterte operasjoner ved l = 60 A; cosɸ = 1 10,000 l = 40 A; cosɸ = 1 40,000 Kontaktmotstand (Rc) <250 I tillegg har måleren en sensor som kontrollerer effekten til lasten Tilbehør Kontrakter I tillegg til grunnleggende målinger må enheten også kunne utføre en samling utregninger som kan brukes til avregning, som beskrevet i kontrakten. Kontrakten er definert som parameterne som leses av måleren og metoder for behandlingen av disse, slik at de kan benyttes som et rammeverk for avregning Antall og tilordning av kontrakter Måleren har en enkelt kontrakt definert Kontraktparametre En parameter vil defineres først når den har en verdi og ikke når den er tom. En parameter som ikke er i bruk kan ikke ha verdier fra tidligere prosesser og er derfor ikke definert.

14 Side 14 av Sesong Sesong definerer hver enkelt periode et år er delt inn i hvor tilhørende faktureringsforhold ikke vil variere. Året deles inn i maksimalt 4 sesonger. Det finnes to typer sesonger: Vinter- og sommersesonger: Disse definerer to sesonger årlig og bestemmes av offisielle timejusteringsdatoer (sommertid og vintertid). Disse trenger ikke videre justering og utføres automatisk uten implementering av flere parametre. Bestemte sesonger: Hver sesong starter på en bestemt dato uavhengig av årstallsjustering, og identifiseres fra 1 til Klassifisering av dager Dager er klassifisert som følger: Virkedager Helligdager Virkedager inkluderer mandager, tirsdager, onsdager, torsdager og fredager. Alle behandles likt i forhold til strømpriser (rate treatment) gjennom en hel sesong. Helligdager er lørdager og søndager, i tillegg til andre kalendermerkedager. Alle behandles likt i forhold til strømpriser (rate treatment) gjennom en hel sesong. Helligdager utenom lørdager og søndager identifiseres med sin egen dato og kan ha jokernotasjon Strømprisperioder En strømprisperiode er definert som hver enkelt timeblokk hvor en bestemt pris er gjeldende. Disse er definert sentralt i noen områder, og kan inkludere tilleggsperioder definert individuelt i kontrakter mellom selskaper og kunder. Disse timeblokkene kan vare fra 1 til maksimalt 6 timer. Blokkene vil identifiseres med numre fra 1 og oppover Typer dager Typen dag er definert som samlingen av strømprisperioder for alle timer innenfor et døgn. Hver type dag identifiseres med nummer fra 1 og oppover. Virkedager og helligdager har spesifikke typer dager for hver sesong.

15 Side 15 av Strømpriser Hver prisperiode har en tilhørende strømpris som tilsvarer verdien av kraft levert for hver periode. Denne fungerer som basis for beregning av overforbruk. Om denne parameteren ikke er definert i en prisperiode vil det ikke beregnes forbruk i hver måleperiode, og overforbruk vil derfor heller ikke beregnes. Om forbruk er definert i minst én periode, vil alle andre udefinerte perioder regnes for ikke å ha noe forbruk, og beregningen av overforbruk vil utføres for alle periodene Avregninger Avregning beskrives som lagring av følgende verdier i minnet gjennom en bestemt periode: Målerstand i avlesningsøyeblikket (absolutt avlesning). Målerstand fra forrige avregning, eller fra oppstart av måleren ved første avregning (trinnvis avlesning). Følgende målinger og beregninger må lagres: Aktiv energi i absolutte og trinnvise verdier. Induktiv og kapasitiv reaktiv energi i absolutte og trinnvise verdier. Beregning av gjennomsnittlige topper i forbruk for hvert kvarter. Beregning av overforbruk. Avregninger utføres med totale måleverdier og alle prisperioder for aktive kontrakter. Hver avregning har en tilhørende dato og time. En minimumstid må etableres mellom to avregninger, med parametre som kan justeres i minutter. Standard innstilling er 10 minutter. Måleren lagrer de 12 siste avregningene for hver kontrakt i kronologisk rekkefølge fra nyest til eldst. Avregningstyper: Øyeblikkelig avregning: Denne typen avregning utføres manuelt, enten ved knappen på måleren eller via kommunikasjonsnettet. Målerverdiene fra siste kvarter før operasjonen utføres vil bli brukt. Energiverdiene er relatert til målerstanden når avregningen ble beordret. Avregning med knappen på måleren vil utføres for alle kontrakter, mens avregning via kommunikasjonsnettet kan konfigureres for individuelle kontrakter. Månedlig avregning: Måleren kan konfigureres for månedlig avregning. Dagen avregningen skal foretas kan programmeres, og den kan konfigureres for individuelle kontrakter. En øyeblikkelig avregning foretas automatisk i følgende spesielle tilfeller: Endring av omsetningsforholdet. Påvirker alle kontrakter. Endring av levert kraft per periode. Påvirker gjeldende kontrakt. Endring av sesong eller type dag. Påvirker gjeldende kontrakt.

16 Side 16 av Maksimalverdier Maksimalverdien er definert som gjennomsnittet av aktiv kraft etterspurt gjennom en periode på 15 minutter, mellom to avregningsperioder. Disse periodene på 15 minutter vil samsvare med lastkurveperiodene og starte på 0, 15, 30 og 45 minutter i hver time og slutte ved begynnelsen på neste periode. Maksimalverdiene vil knyttes til hver prisperiode som er definert. Hver av disse har dato, time og minutt for identifisering. 15-minuttersperioder med synkronisme, strømbrudd eller innkobling av strøm, med ugyldighetsmerknader, endring av parametre eller inntrengingshendelser vil ikke bli medregnet ved beregning av maksimalverdier Definerte kontrakter En kontrakt er definert når sesong eller typer dager er bestemt. En definert kontrakt er aktiv når den blir brukt til å utføre beregninger for avregninger Endring av kontrakter Endring av en kontrakt innebærer definering, endring eller eliminering av en parameter som allerede er definert i en kontrakt. Endringen kan påvirke aktive eller inaktive (om dette eksisterer) kontrakter. Endringene kan implementeres delvis og uavhengig, etter grupper eller parametre, selv om parameterne i en kontrakt utgjør ett enkelt sett. Disse gruppene bestemmes ut ifra samhørighet. Når en gruppering med strømpriser skal endres, må gruppene av sesonger og typer dager endres før denne handlingen; dette for å opprettholde samhørighet. Gruppene er som følger: Helligdager (maksimalt 15). Strømpriser. Automatisk avregningsdato. Sesonger (4) og typer dager (6). Endringen berører fullstendige grupper, dvs. eksisterende parametre fjernes og byttes ut med de definert i endringen. Endring av gruppene for strømpriser, sesonger og typer dager vil generere en automatisk avregning før de blir implementert. Om to grupper endres i en enkelt handling vil en enkelt avregning genereres. Alle andre grupper vil bli implementert umiddelbart, uten å generere avregning. Om endringen innebærer forkorting av avregningsperioder vil følgende skje: Bevaring av minne og visning av målerverdiene frem til gjeldende tidspunkt.

17 Side 17 av 41 Lagring av totalverdier og verdier med gjenstående periodenummer. Etter dette vil totalverdien, og gjenstående periodenumre som er videreført gjennom endringen, vises og fortsette å øke samtidig som registrering og visning av slettede elementer stanser. Om endringen innebærer forlenging av avregningsperioder vil avregningen utføres når den blir aktivert, og alle registrerte verdier frem til da vil beholdes. Målerstanden for den nye perioden starter på null og eksisterende målerstander fortsetter å øke fra tidligere verdier. Endringen av en aktiv kontrakt kan påvirke en eller flere grupper med parametre, og vil bli aktivert umiddelbart. Avregningen for involverte kontrakter vil utføres, avhengig av parametre, før de endres Sletting av kontrakter Sletting av en kontrakt innebærer lagring av de definerte parameterne. Data for denne kontrakten vil ikke lenger vises Lastkurve Målerenheten har en lastkurve som oppfyller kravene i gjeldende forskrifter (Royal Decree 2018/1997). Lastkurven lagrer målingene med parametrene som er spesifisert i forskriftene. I begge tilfellene lagres det maksimalt 2200 målinger og integreringsperioden kan konfigureres av brukeren. Ved spenningsfall eller ved sommertid vil avbrudd i lastkurven kompletteres med ugyldige nullverdier. En trinnvis verdi for lastkurven som ikke fullstendig hører til timen den inkluderes i, vil bli markert som ugyldig. For eksempel om en verdi tilsvarer forbruket for flere timer. Videre har begge lastkurver en nøyaktighet på 6 sifre for energiverdiene målt i kwh (som vist på målerens display) Overforbruk Overforbruk beregnes ut ifra gjennomsnittsforbruk for siste kvarter og basisforbruk, i samsvar med forskriften R.D. 164/2001. Hvor Pdj = kraft forbrukt hvert kvarter gjennom perioden i hvor Pci er overskredet. Pci = kraft forbrukt gjennom perioden i for gjeldende periode.

18 Side 18 av Hendelser Dato for endring av installasjon, bytting av batteri, endring av timer, avregninger, osv. vil registreres. Registeret kan lagre opp til 200 hendelser. Organiseringen av data i filen skjer roterende, og betyr at de nyeste data vil skrives over de eldste. Dette systemet garanterer at måleren har kontinuerlig oppdatert informasjon og at den alltid har de nyeste data tilgjengelig Sommertid Målersystemet vil automatisk foreta nødvendige endringer for sommertid. Om måleren er tilkoblet strømnettet når dette inntreffer, vil ikke endringen tre i kraft før måleren startes på nytt. Parametrene som definerer en slik endring har to forskjellige formater: et er generelt og tilrettelegger for automatisk årlig oppdatering, og det andre legger til parametrene som er inkludert i en spesifikk melding fra kommunikasjonsprotokollen. Formatene er som følger: Generelt format, uavhengig av år, med forhåndsbestemt måned, dag og eventuelle forskyvninger, i samsvar med gjeldende forskrifter (siste søndag i mars og siste søndag i oktober). Format som spesifiserer år, måned, dag, time og eventuelle forskyvninger. Parametrene for den offisielle endringen av timer oppdateres automatisk ved starten av året, uavhengig av formatet de er programmert i, men avhengig av det generelle formatet. Ved mottak av melding spesifisert i kommunikasjonsprotokollen om å oppdatere den offisielle timeendringen, vil formatet bli endret.

19 Side 19 av Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning Modus Selvforsynt Nominell spenning 230 V Toleranse ± 20 % Forbruk < 2 W 10VA Frekvens 50 / 60 Hz uten differensiering Brukstemperatur -25⁰C til 70⁰C Spenningsmåling Tilkobling Referansespenning Frekvens Forbruk spenningskrets Usymmetrisk 230 V Automatisk (50 / 60 Hz uten differensiering) < 2 W 10VA Strømmåling Strøm (ln) 10 A direkte (maksimalt 60 A) Maksimal strøm 60 A Oppstartsstrøm < 10 ma Forbruk strømkrets 0,2 A til 10 A Nøyaktighet Aktiv energi Klasse B (50470) Reaktiv energi Klasse 2.0 (IEC ) Beregning og prosessering Mikroprosessor Omformer Minne Data Konfigurasjon, hendelser, lastkurve Batteri Type Levetid Klokke Kilde Avvik Avregning Type Bruk Spesifikasjoner 16-bit RISC 16-bit RAM, lagret med litiumbatteri Flashminne Litium > 15 år Kvartskrystall-oscillator, selvkompensert < 0,5 sekunder per dag ved 25⁰C Relé Valg for aktiveringsrate Maksimalt 250 V AC, 5 A med tilkobling til nøytralt potensiale ved aktivering

20 Side 20 av 41 Byggestandarder Innkapsling I samsvar med DIN Dimensjoner I samsvar med DIN Beskyttelsesgrad IP 53 Optisk port Maskinvare EN Hastighet 9600 baud CIRCUTOR-protokollversjon REE-protokoll basert på IEC 870 PLC Protokoll Modulasjonssystem Forbruk Inntrengingsdetektering Aktivering Forsinkelse Isolering Vekselspenning CIRCUTOR Renesas DCSK med repeater 1,2 W 12 VA Ved behandling av måler eller tilkoblinger Aktivering er forsinket 72 timer etter installering 4 kv RMS, 50 Hz i 1 minutt Overpuls 1,2/50 ms 0 W sterk impedans 6 kv ved 60⁰C og 240⁰C med positiv og negativ polaritet Tester og standarder EN og EN EN EN EN EN EN EN EN EN Statiske målere for aktiv energi vekselstrøm, klasse B Stråling og utslipp: klasse B Brudd eller korte spenningsavbrytelser Elektrostatiske utladninger Elektromagnetiske felt med radiofrekvens (RF) Elektriske transientutbrudd Sjokkbølger Påvirkninger forårsaket av radiofrekvensfelt Magnetfelt av ekstern opprinnelse i nettfrekvensen

21 Side 21 av Sikkerhet Inntrengingsdetektor Måleren vil generere en hendelse og aktivere alarmen når ledningsdekselet åpnes. Alarmen vil kun deaktiveres når ledningsdekselet settes på igjen Beskyttelse av informasjon i minnet All tilgang fra kommunikasjonssystemet til målerens minne er beskyttet med koder for lese- og skrivetilgang. Disse kodene har mer enn 4 milliarder kombinasjoner slik at måleren er godt beskyttet mot endring av lagret informasjon (lastkurver, hendelser, avregninger og konfigurasjon) Plomberinger Måleren kan beskyttes med følgende plomberinger: Knappeplombering Produsentens plombering (under the wire cover) Plombering av ledningsdeksel Kriterier for målingsbekreftelser Målingene for forbruk, maksimalverdier og overforbruk vil bli forkastet når måleren detekterer manipulasjon av verdiene. Om det er snakk om lastkurveregistreringer vil en bit som indikerer ugyldighet (IV) bli lagt til. Hendelser som blir regnet som ugyldige blir beskrevet i de neste seksjonene.

22 Side 22 av Daglig synkronisme med avvik > T1 = 30 sekunder 15-minuttersperioden for integrasjonsperioden vil ikke bli tatt med i beregningen av forbruket Daglig synkronisme med avvik > 10 minutter Målingen vil bli forkastet (Qualifier IV = 1) Kommunikasjonsfeil mellom måleren og registreringsenheten Om det oppstår en kommunikasjonsfeil ved overgang mellom 15-minuttersperioder, og denne overstiger 30 sekunder, vil de berørte periodene ikke tas med i beregningen av forbruk. Om kommunikasjonsfeilen oppstår ved overgangen mellom timeperioder, og overstiger 10 minutter, vil de berørte periodene heller ikke tas med i beregningen av forbruk Strømforsyningsavbrudd i minst en fase Målingen for en periode med en slik feil vil bli forkastet (IV =1).

23 Side 23 av Standarder Måleren oppfyller krav fra følgende forskrifter og standarder: UNE-EN :2004 Måleutstyr for elektrisitet (AC) - Generelle krav, tester og testforhold, del 11: Måleutstyr. UNE-EN :2003 Måleutstyr for elektrisitet (AC) - Spesielle krav, del 21: Statiske målere for aktiv energi (klasse 1 og 2). UNE-EN :2003 Måleutstyr for elektrisitet (AC) - Spesielle krav, del 23: Statiske målere for reaktiv energi (klasse 2 og 3). UNE-EN :2003 Måleutstyr for elektrisitet Datautveksling for måleavlesning, prissatser og lastkontroll, del 21: Lokal datautveksling. UNE 20324:1993 Innkapslingens beskyttelsesgrad (IP-kode), (IEC 529:1989). UNE-EN :2000 Miljøtesting. Del 2, Ka-test: Salttåketest (IEC ( )). UNE-EN :2000 Miljøtesting. Del 2: Sa-test: Simulert solbestråling på bakkenivå. UNE :2003 Bruk av strekkoder for koding av måleutstyr for elektrisitet. IEC ( ) Måleutstyr for elektrisitet (AC) Generelle krav, tester og testforhold, del 21: Rater og lastkontrollutstyr (erstatter IEC 61038). IEC ( ) Elektrisitetsmåling (AC) Rate og lastkontroll, del 21: Spesielle krav for tidsbrytere (erstatter IEC 61038). DIN ( ) Timesmålere i støpt isoleringsinnkapsling uten instrumenttransformatorer, opp til 60 A maksimal strøm; hoveddimensjoner for enfasemålere.

24 Side 24 av Bruk av måleren Dette kapittelet beskriver bruk av måleren, dvs. hvordan informasjonen fra måleren skal behandles og hvordan de forskjellige systemfunksjonene skal konfigureres Lesnings- og visningsmodi Bruk trykknappene for å navigere mellom de forskjellige skjermbildene. Trykk knappen for å vise skjermbildene på samme nivå og hold inne knappen for å gå til et lavere nivå. Systemet vil gå tilbake til standby-modus etter 60 sekunders inaktivitet Standby-modus Dette er målerens standardmodus når knappene ikke betjenes. Skjermbildene i denne modusen rullerer uten at man må benytte knappene. Denne visningen forekommer kun i standby-modus. Rullelinjen vil bytte visning hvert 6. sekund. Bruk trykknappen for å fryse skjermbildet. Det kan også rulleres manuelt ved å trykke på knappen Lesemodus Denne modusen aktiveres ved å holde inne leseknappen, og dette nivået navigeres syklisk. Lesemodusen benytter en trestruktur, og informasjonen vises ved å trykke på eller holde inne knappen i henhold til figuren på neste side:

25 Side 25 av 41

26 Side 26 av Skjermdefinisjoner Standby-skjermbilde Bruk knappene for å navigere mellom manuelt definerte telleverkene Link og nummerering av målepunktet Total aktiv energi importert kwh Total aktiv energi eksportert kwh Total reaktiv energi i kvadrant 1 kvarh Totak reaktiv energi i kvadrant 2 kvarh Total reaktiv energi i kvadrant 3 kvarh Totak reaktiv energi i kvadrant 4 kvarh Dato og klokkeslett

27 Side 27 av Menyskjermbilder Lesemeny for kontrakt Lesemeny for informasjon Skjermbilde L1 (KONTRAKT 1) Dette skjermbildet viser informasjon om kontrakt 1. Den er av typen meny og åpner også andre underliggende menyer. Skjermbilder Tekst Kommentarer Vis gjeldende verdier for kontrakt 1 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 1 (nyeste) Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 2 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 3 L1 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 4 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 5 Vis verdier for kontrakt 1 ved avregning 6 (eldste) Gå tilbake til forrige skjermbilde Skjermbilde L11 (Kontrakt 1 > Gjeldende) Dette skjermbildet viser informasjon relatert til de gjeldende verdiene for kontrakt 1. Menyen har to visningsalternativer: absolutt og trinnvis visning. ABSOLUTT ( ) viser absolutte aktive og reaktive energiverdier, i tillegg til overforbruk og maksimalverdier. TRINNVIS ( ) viser stigning i verdiene fra forrige avregning for aktiv og reaktiv energi, overforbruk og maksimalverdier. Om ingen av disse er valgt vil de absolutte verdiene vises som standard.

28 Side 28 av 41 I begge tilfeller vil menyene kun vise informasjon når de er aktive, dvs. at om ingen verdier er registrert, vil ingen informasjon vises. Kodene for absoluttverdiene er beskrevet under: OBIS Absolutte verdier KWH Måleperioder for aktiv energi fra starten av målingen (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KWH KWH KWH 1.18.x hvor x = måleperiode KWH KVARL Måleperioder for reaktiv energi i kvadrant 1 fra starten av målingen (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KVARL L11 KVARL KVARL 1.58.x hvor x = måleperiode KVARL Effektoverskridelse Overskridelse siden siste avregning (om aktiv) Effektoverskridelse 1.12.x hvor x = måleperiode Effektoverskridelse Effektoverskridelse MAKSIMUM Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) MAKSIMUM MAKSIMUM MAKSIMUM 1.16.x hvor x = måleperiode MAKSIMUM

29 Side 29 av 41 Kodene for inkrementerte verdier er beskrevet under: Inkrementerte verdier OBIS KWH Forbruk per måleperiode for aktiv energi siden forrige avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KWH KWH KWH 1.19.x hvor x = måleperiode KWH KVARL Forbruk per måleperiode for reaktiv energi I kvadrant 1 siden forige avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KVARL L11 KVARL KVARL 1.59.x hvor x = måleperiode KVARL Effektoverskridelse Overskridelse siden forrige avregning (om aktiv) Effektoverskridelse 1.12.x hvor x = måleperiode Effektoverskridelse Effektoverskridelse MAKSIMUM Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) MAKSIMUM MAKSIMUM MAKSIMUM 1.16.x hvor x = måleperiode MAKSIMUM

30 Side 30 av 41 Skjermbilde L12 (Kontrakt 1: Avregning 01) Viser informasjonen relatert til verdiene for siste avregning i kontrakt 1. Skjermen viser informasjon mye på samme måte som L11, med absolutte og trinnvise verdier. Absolutte verdier OBIS KWH. Måleperioder for aktiv energi fra starten av målingen til siste avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KWH. KWH. KWH x 01 hvor x = måleperiode KWH. KVARL. Måleperioder for reaktiv energi I kvadrant 1 fra starten av målingen til siste (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KVARL. L12 KVARL. KVARL x 01 hvor x = måleperiode KVARL. Effektoverskridelse. Overskridelse fra siste avregning (om aktiv) Effektoverskridelse x hvor x = måleperiode Effektoverskridelse. Effektoverskridelse. MAKSIMUM. Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) MAKSIMUM. MAKSIMUM. MAKSIMUM x hvor x = måleperiode MAKSIMUM.

31 Side 31 av 41 Kodene for trinnvise verdier er beskrevet under: Trinnvise verdier OBIS KWH. Forbruk i hver måleperiode for aktiv energi fra siste avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KWH. KWH. KWH x 01 hvor x = målperiode KWH. KVARL. Forbruk i hver måleperiode for reaktiv energi i kvadrant 1 fra siste avregning (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) KVARL. KVARL. KVARL x 01 hvor x = måleperiode KVARL. Effektoverskridelse. Overskridelse fra siste avregning (om aktiv) Effektoverskridelse x hvor x = måleperiode Effektoverskridelse. Effektoverskridelse. MAKSIMUM. Maksimalverdier fra avregningen (om aktiv), inkludert totalen (periode 0) MAKSIMUM. MAKSIMUM. MAKSIMUM x hvor x = måleperiode MAKSIMUM.

32 Side 32 av 41 Skjermbilde L13 (Kontrakt 1: Avregning 2) Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for andre avregning. Skjermen viser informasjon mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 02 i stedet for 01. Eksempel:. Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for andre avregning. Skjermbilde L14 (Kontrakt 1: Avregning 3) Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for tredje avregning. Skjermen viser informasjon mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 03 i stedet for 01. Eksempel:. Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for tredje avregning. Skjermbilde L15 (Kontrakt 1: Avregning 4) Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for fjerde avregning. Skjermen viser informasjon mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 04 i stedet for 01. Eksempel:.4 Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for fjerde avregning. Skjermbilde L16 (Kontrakt 1: Avregning 5) Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for femte avregning. Skjermen viser informasjon mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 05 i stedet for 01. Eksempel:. Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for femte avregning. Skjermbilde L17 (Kontrakt 1: Avregning 6) Viser informasjon relatert til verdiene i kontrakt 1 for sjette avregning. Skjermen viser informasjon mye på samme måte som L12, dvs. at informasjon vises som i L12, men felt F vil få verdien 06 i stedet for 01. Eksempel:. Absolutt forbruk for aktiv energi, periode 1, for sjette avregning.

33 Side 33 av Skjermbilde L4 (Informasjon) Denne skjermen viser informasjon som ikke er relatert til avregninger og telleverk. Den er av typen menyskjerm og åpner andre uavhengige menyskjermer i nivåene under, som vist her: Skjermbilder Beskrivelse Kommentarer DRIFTSINDIKATORER AVTALTE EFFEKTPRISER TRANSFORMATOR OMSETNINGS FORHOLD LØPENDE VERDIER ØYEBLIKKSINFORMASJON KOMMUNIKASJON IDENTIFIKATORER For å kontrollere drift av måleren under installasjon og senere kontroller på stedet. Brukt for å indikere verdiene for kraftforbruk. Brukes kun i forbindelse med overforbruk i kontrakt 1. Viser informasjon om omsetnings forhold til transformatoren. Viser informasjon om løpende verdier, maksimalverdier, målerstand og siste integreringsperiode (15 minutter som standard). Viser informasjon om øyeblikksverdier for ulike elektriske parametre. Viser informasjonen for forskjellige parametre for kommunikasjonsporter. Viser informasjon om forskjellige enhetsidentifikatorer, inkludert de som er nevnt i IEC UTGANGSKONSTANTER Viser informasjon om pulsverdier for utganger. SOMMERTID Viser informasjon om datoer for sommertid. TILBAKE Går tilbake til forrige skjerm.

34 Side 34 av 41 Skjermbilde L40 (Informasjonsindikatorer) Dette er skjermen som viser informasjon relatert til driftsindikatorene. Den brukes til å kontrollere drift av måleren under installasjon eller på stedet ved senere anledninger. Denne menyen er av typen data. Skjermbilde OBIS Beskrivelse f. eks 1 f. eks 123 f. eks 120 f. eks 633. f. eks 0. f. eks AKTIV KVADRANT: Indikerer retningen av aktiv og reaktiv energi, eller kvadrant (1, 2, 3 eller 4) AKTIVERT SPENNING: Indikerer om det er spenning i fasen (123 når det er spenning i alle faser, og blank når det ikke er noen spenning) STRØMRETNING: Indikerer retningen import (+) eller eksport (-) for hver fase (111 for import, 222 for eksport og 000 når det ikke er noen strøm) AKTIV RATE FOR HVER KONTRAKT: Indikerer den aktive raten for lesing av hver kontrakt (kontrakt 1, kontrakt 2, kontrakt 3) (verdier fra 1 til 6 for hver kontrakt) OPPRETTING AV PARAMETRE: Indikerer om modusen for oppretting av parametre er aktiv eller inaktiv (1 for aktiv, 0 for inaktiv) ALARMER: Indikerer alarmene som er definert i seksjon 4.3. Datafelter vil vise XNB, som vil aktiveres i henhold til typen alarm. Skjermbilde L41 (Informasjon: Kontraktparametre) Dette skjermbildet viser informasjon om kraftforbruk i kontrakt 1. Det brukes bare for overforbruk i kontrakt 1 og er av typen data. Skjermbilde OBIS Beskrivelse KRAFTFORBRUK: Tilsvarer verdiene i kw med to desimaler for kraftforbruk, brukt til å beregne overforbruk x hvor x = måleperiode

35 Side 35 av 41 Skjermbilde L42 (Informasjon: Transformator omsetningsforhold) Dette skjermbildet viser informasjon om transformatorens omsetningsforhold og er av typen data. Skjermbilde OBIS Beskrivelse STRØM PRIMÆR: Viser verdien for strøm på primærsiden med én desimal STRØM SEKUNDÆRT: Viser verdien for strøm på sekundærsiden med én desimal SPENNING PRIMÆR: Viser verdien for spenning på primærsiden med én desimal (sammensatt spenning). SPENNINGS SEKUNDÆR: Viser verdien for spenning på sekundærsiden med én desimal (sammensatt spenning). Skjermbilde L43 (Informasjon: Løpende verdier) Dette skjermbildet viser informasjon relatert til løpende verdier, maksimalverdier, målerstand og kraft for siste integreringsperiode (15 minutter som standard), og er av typen data. Skjermbilde OBIS Beskrivelse TELLEVERK A+: Viser nåværende målerstand for energiforbruk. TELLEVERK A: Viser nåværende målerstand for energiforbruk. TELLEVERK R1: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 1. TELLEVERK R2: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 2. TELLEVERK R3: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 3. TELLEVERK R4: Viser nåværende målerstand for reaktiv energi i kvadrant 4. LØPENDE INNGANGSEFFEKT: Viser verdien for gjennomsnittlig inngangseffekt integrert i gjeldende periode. LØPENDE UTGANGSEFFEKT: Viser verdien for gjennomsnittlig utgangseffekt integrert i gjeldende periode. INNGANGSEFFEKT FOR SISTE PERIODE: Viser verdien for gjennomsnittlig inngangseffekt integrert i siste periode. UTGANGSEFFEKT FOR SISTE PERIODE: Viser verdien for gjennomsnittlig utgangseffekt integrert i siste periode.

36 Side 36 av 41 Skjermbilde L44 (Informasjon: Øyeblikksverdier) Dette skjermbildet viser informasjon om øyeblikksverdier for ulike elektriske parametre. Den viste informasjon gjelder ikke en spesifikk kontrakt, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. Skjermbilde OBIS Beskrivelse SPENNING PER FASE: Viser alle øyeblikksverdier for spenning i hver fase. STRØM PER FASE: Viser alle øyeblikksverdier for strøm i hver fase. COS Φ PER FASE: Viser alle øyeblikksverdier for cos ɸ for hver fase. ØYEBLIKKSVERDI FOR AKTIV KRAFT: Viser øyeblikksverdien for total aktiv kraft for faser, med fortegn ØYEBLIKKSVERDI FOR REAKTIV KRAFT: Viser øyeblikksverdien for total reaktiv kraft for faser, med fortegn GJENNOMSNITTSFAKTOR FOR KRAFT: Viser øyeblikksverdien av gjennomsnittsfaktoren for kraft i alle faser. Skjermbilde L45 (Informasjon: Kommunikasjon) Dette skjermbildet viser informasjon om parametre som omhandler kommunikasjonsportene. Den viste informasjonen gjelder ikke en spesifikk kontrakt, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. Skjermbilde OBIS Beskrivelse KONFIGURASJON FOR OPTISK SERIELLPORT: n ( hastighet, n paritet) KONFIGURASJON FOR ELECTRICAL 1 SERIELLPORT: n ( hastighet, n paritet) KONFIGURASJON FOR ELECTRICAL 2 SERIELLPORT: n ( hastighet, n paritet) OPPSTARTSMODUS FOR ELECTRICAL 1 SERIELLPORT: Informasjonen relatert til ASDU 142 i protokollen vises.

37 Side 37 av 41 Skjermbilde L46 (Informasjon: Identifikatorer) Dette skjermbildet viser informasjon om forskjellige enhetsidentifikatorer, inkludert de som er nevnt i protokollen IEC Nevnte informasjon gjelder ikke spesifikke kontrakter, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. Skjermbilde OBIS Beskrivelse LINKADRESSE MÅLEPUNKTADRESSE VERSJONSDATO FOR KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLEN (DD-MM-ÅÅ): Informasjonen relatert til ASDU 142 i protokollen vises. ENHETENS FIRMWARE-VERSJON: Informasjon relatert til ASDU 142 i protokollen vil vises. INTEGRASJONSPERIODE FOR FØRSTE LASTKURVE: Viser integrasjonsperiode i minutter, hvor 60 minutter er standard. INTEGRASJONSPERIODE FOR ANDRE LASTKURVE: Viser integrasjonsperiode i minutter for andre lastkurve, hvor 15 minutter er standard. Skjermbilde L47 (Informasjon: Utgangskonstanter) Dette skjermbildet viser informasjon om pulsverdier for utganger. Den viste informasjonen gjelder ikke spesifikke kontrakter, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. Skjermbilde OBIS Beskrivelse UTGANG 1 UTGANG 2 UTGANG 3 UTGANG 4 Alternativene for hver type utgang er: Ax Y : Rx Y : Vh Y : Pow. : C x P y : x = 1 for aktiv importert / x = 2 for aktiv eksportert / Y = pulsverdi x = kvadrantnummer (reaktiv energi for kvadrant x) / y = pulsverdi Impuls utgangs Vh (gjennomsnitt for 3 faser) / Y = pulsverdi Maksimalverdier x = kontraktnummer / y = nummer på tariffperiode (utgangen indikerer hvilken tariff som er gjeldende)

38 Side 38 av 41 Skjermbilde L48 (Informasjon: Sommertid) Dette skjermbildet viser informasjon om datoer for sommertid. Den viste informasjonen gjelder ikke en spesifikk kontrakt, men generelt for alle definerte kontrakter. Felt B får verdien 0. Skjermbilde OBIS Beskrivelse OVERGANG FRA VINTER- TIL SOMMERTID: Indikerer dato og klokkeslett for overgang fra vinter- til sommertid. OVERGANG FRA SOMMER- TIL VINTERTID: Indikerer dato og klokkeslett for overgang fra sommer- til vintertid Spesielle funksjoner Trykknappen og/eller ledningsdekselet brukes for å få tilgang til spesialfunksjonene. Bruk knappen for å vise de forskjellige informasjonsskjermbildene. Trykk på knappen for å vise skjermbilder på samme nivå (PPC), og hold knappen inne for å gå til et annet nivå (PPL). Valget for å gå tilbake er vist på slutten av de to nivåmenyene og aktiveres ved å holde inne knappen. Bekreftelser utføres også alltid ved å holde inne knappen. Systemet vil returnere til standby-modus etter 60 sekunders inaktivitet. REPOSO PPL Sensor cubrehilos activado Sensor cubrehilos desactivado PC Ci er r e Ci er r e PC LED Cor t e PC PC PC PC LED At r as Reset PC PC At r as

39 Side 39 av Stengemeny Følgende skjerm vil vises i 3 sekunder når en kontrakt er avsluttet Følgende beskjed vil vises på displayet i 3 sekunder når måleren er i standby-modus som et resultat at manuell stenging av kommunikasjon: Meny for lysdiode Trykk på knappen for å definere om aktiv eller reaktiv energi skal styre pulseringen for lysdioden. Bekreft ved å holde inne knappen Lastbrytermeny Denne menyen gir tilgang til det integrerte relé for lastutkobling på innsiden av målerens deksel. Velg dette alternativet og måleren vil åpne relé for lastutkobling med visning av denne skjermen: Trykk på knappen for å lukke relé for lastutkobling igjen.

40 Side 40 av Meny for tilbakestilling Alle programmerte parametre og lagrede data vil bli slettet, og telleverk nullstilles. Dato og klokkeslett, batteristatus og standardparametre innstilt fra fabrikken blir beholdt. Følgende standardparametre blir lagt til: Linkadresse 1 Målepunktadresse 1 Nøkler 1 Porthastigheter 9600 baud Portkonfigurasjon 8N1 Sesongovergang Automatisk Funksjonen aktiveres alltid lokalt ved å trykke på den plomberte knappen for å aktivere handlingen. Terminaldekselet må også fjernes, og gjør at tilbakestillingen krever bryting av to sikkerhetsplomberinger. Dette er for å øke graden av beskyttelse. Dette doble sikkerhetssystemet brukes for å unngå feilaktige tilbakestillinger når andre menyhandlinger utføres (for eksempel ved avregninger eller innstillinger for lysdioden). Følgende vil vises på skjermen:

41 Side 41 av Installasjon og oppstart 4.1. Installasjon av utstyret Måleren er bygget i henhold til DIN standarden, relatert til målerstørrelser, og definerer dimensjoner og monteringspunkter.! Husk at når måleren er tilkoblet kan terminalene være farlige ved berøring, og åpning av dekslene eller fjerning av elementer kan gi tilkomst til deler som er farlige ved berøring. Måleren må ikke brukes før den er ferdig installert. Advarsel: Alle tilkoblinger må forbli på innsiden av målerdekslene Målerens tilkoblingsutførelser Hver CIRWATT-modell er spesielt utformet for forskjellige typer fasenettverk. Tilkoblingsutførelsene kan derfor variere. Tilkoblingsutførelsen er lasergravert på målerens frontdeksel. 5. Teknisk service Ved tekniske spørsmål eller andre henvendelser vennlig kontakta Scandinavian Electric AS

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

Multifunksjons energimåler. CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A)

Multifunksjons energimåler. CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A) Multifunksjons energimåler CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

Brukermanual BM 10.B.3

Brukermanual BM 10.B.3 Energimåleren benyttes til å måle varmeenergi. Hovedsaklig er bruksområdet der det er et sentralt varmesystem med distribusjon til individuelle forbrukere som skal kunne måle og finansiere eget forbruk.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03)

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) v.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) Hurtigprogrammering Dersom EDMk kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15)

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) V.04.2013 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Smart måling med Hager energimålere

Smart måling med Hager energimålere Energimålere Smart måling med Hager energimålere Med de 11 nye energimålerne fra Hager settes en ny standard når det gjelder måling. Spesielt gjelder dette utvidelsen av sortimentet for direkte måling

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Multifunksjons energimåler. CEM-C10 MID El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M009B A)

Multifunksjons energimåler. CEM-C10 MID El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M009B A) Multifunksjons energimåler CEM-C10 MID El.nr 8200049 INSTRUKSJONSMANUAL (M009B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A)

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) Nettanalysator CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot en fare som kan føre til personskade

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL Rd Ed Hovedkontor: Leirvikåsen 43B Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 Avd. kontor: Postboks 8325 Spjelkavik 6010 ÅLESUND

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A)

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) Nettanalysator INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) SIKKERHETSREGLER Følg advarslene angitt i denne bruksanvisningen med symbolene nedenfor. FARE Advarer mot en fare som kan føre til personskade eller materiell

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering Avansert, Kostnads Effektiv Måling A1120/40 Multi Funksjons Trefase måling Multifunksjons Trefasemåling... Omfattende tariffstruktur 8 Tariffer 4 Maks tariffer Direktekoplet eller /5A Lokal og modulær

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Kommunikasjonsmodul. CEM M-RS485 El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M014B A)

Kommunikasjonsmodul. CEM M-RS485 El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M014B A) Kommunikasjonsmodul CEM M-RS485 El.nr 8200052 INSTRUKSJONSMANUAL (M014B01-03-15A) 2 Instruksjonsmanual SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Brukermanual. Adresse: Bedriftsv Klepp st

Brukermanual. Adresse: Bedriftsv Klepp st Brukermanual S i d e 2 Forord Uten skriftlig tillatelse fra KE Automasjon AS er det ulovlig å kopiere denne manualen, samt tilhørende programvare, eller å overføre informasjonen i manualen eller programvaren

Detaljer

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L Nettanalysatorer Leverandør: Scandinavian Electric Produsent: Circutor Nettanalysator med RS485 MODBUS Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 08 022 00 L Nettanalysator

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internett: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Copyright 2015 Labkotec Oy

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering

Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering Innholdsfortegnelse 3 Konfigurasjon og oppgradering...2 3.1 Konfigurasjon av skjermenhet A-meny...2 3.2 Konfigurasjon av skiveenheter B-meny...2 3.2.1 Innledning...2

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN

RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN BRUKERHÅNDBOK (M024B64-13-14A) SCANDINAVIAN ELECTRIC AS ----- Reléstasjon CBS-8-RCM -------- --- Sidenr. 2 CBS-8-ANALYSEVERKTØY, STIKKORDREGISTER Sidenr. 1.- KONTROLLER VED

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer