BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER"

Transkript

1 BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: Faks: Orgnr

2 ADVARSLER / SYMBOLER FARE Feilaktig tilkobling av dette apparatet kan medføre død, alvorlig personskade eller brannfare. Les og forstå denne manualen før du kobler til dette instrumentet. Følg alle installasjons- og driftsanvisninger mens du bruker dette apparatet. Installasjon, drift og vedlikehold av apparatet må kun utføres av kvalifisert personell. Gjeldende forskrifter definerer en kvalifisert person som "en som har ferdighetene og kunnskapen knyttet til oppbygningen og driften av det elektriske utstyret og de elektriske installasjonene, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring om farene som det medfører." ADVARSEL Konsulter denne manualen før bruk av utstyret. Dersom instruksjonene som innledes med dette symbolet i denne håndboken ikke imøtekommes eller ikke blir korrekt utført, kan det forårsake personskade eller skade på utstyr og / eller anlegg. CIRCUTOR, SA forbeholder seg retten til å endre produktmanualen uten varsel. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 2

3 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE AV MÅLEREN Introduksjon Versjoner av målere Måleteknikk Faktorer målt Nominelle, maksimale og minimale driftsvilkår Elektriske parametre Miljøparametre Fysiske egenskaper Generell informasjon Miljøegenskaper Spenningstilkobling Forseglinger Ledningsdeksel (avhengig av versjon) Terminaldeksel (avhengig av versjon) Terminalboks Datapresentasjon Bekreftelsespulser Knapp Dataplakett Kapsling Kobling Tilleggskontakter (avhengig av versjon) Versjon med tariffindikatorutgang Versjon med pulsinngang Versjon med måling av lekkasjestrøm Sanntidsklokke Reservestrøm Optisk kommunikasjonsport PLC kommunikasjonsport (avhengig av modell) RS232/RS485 kommunikasjonsport (avhengig av modell) Ethernet kommunikasjonsport (avhengig av modell) CIRWATT B 3 FASE MANUAL 3

4 1.20. Tilbakestilling Kontrakter Antall og tildeling av kontrakter Kontraktparametre Avregninger Maksimalverdier Definerte, aktive og latente kontrakter Endre i kontrakter Endring av en aktiv kontrakt Endring av en latent kontrakt Sletting av kontrakter Lastkurve Effektoverskudd Hendelser Sommertid Spesifikasjoner Sikkerhet Inntrengningsdetektor Beskyttelse av informasjonen lagret i minnet Forseglinger Valideringskriterier for måling Tidssynkronisering med avvik > T1 = 30 sekunder Tidssynkronisering med avvik > 10 minutter Kommunikasjonsfeil mellom måler og analysator Energibortfall i en eller flere faser Oppfylte standarder MÅLERBEREGNINGER Nominell spenning Nominell strøm Tilsynelatende effekt Aktiv effekt Reaktiv effekt Effektfaktor CIRWATT B 3 FASE MANUAL 4

5 2.7. Maksimalbelastning Energi Kvalitet Spenning utenfor grensene Forsyningsavbrudd Betjening av måleren Navigering og visningsmodus Standby modus Lesemodus Beskrivelse av skjermbilder Skjerm i standby modus Menyskjermer Spesialfunksjoner KOMMUNIKASJONER RS 232 kommunikasjon RS 485 kommunikasjon Ethernet kommunikasjon UTVIDELSESMODULER reléutganger (tariffindikator) reléutganger / 4 pulsinnganger pulsinnganger Jordfeilmåling reléutganger / 2 pulsutganger / pulsinnganger PROGRAMVARE FOR AVLESNING OG PARAMETRISERING INSTALLASJON OG OPPSTART Installasjon Diagrammer over målertilkoblinger VEDLIKEHOLD TEKNISK SUPPORT CIRWATT B 3 FASE MANUAL 5

6 1. GENERELL BESKRIVELSE AV MÅLEREN 1.1. Introduksjon Cirwatt Type B er en trefase statisk måler for måling av aktiv energi av klasse B (i samsvar med IEC og IEC ) og for måling av reaktiv energi av klasse 2 (IEC ) i samsvar med MID direktiv (EN 50470), med valgfritt tillegg av PLC, GSM/GPRS, Ethernet, RS232 og RS485-kommunikasjon. I versjonene som måler indirekte og semi-indirekte spenninger kan måleren være av klasse C (Klasse 0,5 S som IEC og IEC ). CIRWATT B 3 FASE MANUAL 6

7 1.2. Versjoner av målere Den følgende tabellen viser alle mulige tilgjengelige valg for Type B Cirwatt-måler. Tabellen er generisk, og det kan hende at noen av versjonene som er nevnt i listen ikke er tilgjengelige for tiden. MÅLERTYPE TBT STD TBT STD direkte semi indirekte 4 ledninger 4 Koblingsmodus Klasse C Aktiv (klasse 0,5 S) Klasse 1.0 Reaktiv 5 Nøyaktighet Klasse B Aktiv (klasse 1) / Klasse Reaktiv 3x63/110V M 3x127/220V N 3x230/400V Q Målespenning 3x127/220V 3x230/400V U 3x57/100V 3x230/400V V Omformer 5 (10) A T5 Strømmåling Direkte 10 (100) A D1 50Hz A Frekvens 60Hz B Ingen kommunikasjon 0 R1 / R2 (PLC) RS485 / (PLC A) RS485 / (PLC A) 2 R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC A) RS232 / (PLC A) 4 R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC B) RS232 / (PLC B) 5 R1 / R2 RS232 / RS232 RS232 / RS232 7 Kommunikasjon R1 / R2 RS485 / RS485 RS485 / RS485 8 R1 / R2 RS232 / RS485 RS232 / RS485 9 R1 / R2 RS232 / Ethernet RS232 / Ethernet A R1 / R2 RS485 / Ethernet RS485 / Ethernet C Ingen innganger/utganger 0 4 Reléutganger (tariffindikator) 3 2 Reléutganger / 4 Pulsinnganger 5 Utvidelsesopsjoner 4 Pulsinnganger A Jordfeilmåler B Modell B Modell 2 kvadranter 0 4 kvadranter 1 Antall kvadranter Uni direksjonell 2 Ingen tilleggsfunksjonalitet 0 Opsjoner Med 3 fase intern bryter (1) 2 (1) Opsjonen er kun tilgjengelig for direkte målere med 3 fase internt relé Eksempel: Koden 410UD1A90B10 representerer en Type B standardmåler, klasse B for aktiv energi (klasse 1) og klasse 2 for reaktiv energi, med asymmetrisk kobling i fire kvadranter med 50Hz; med tilførsels- eller målingsspenninger mellom 3 x 127(230) og 3 x 230(400) og 10(100) A i henhold til strøm; med RS232- og RS485-kommunikasjon; uten utvidelsesmodul eller ekstra funksjonalitet. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 7

8 1.3. Måleteknikk De metrologiske egenskapene for Cirwatt trefase Type B (TBT) er: Strømsensoren er av typen strømtransformator. Strømområde: Indirekte / semi-indirekte koblingsversjon Direkte koblingsversjon Aktiv klasse B Aktiv klasse C l tr 0,250 0,250 l st 0,010 0,005 l min 0,050 0,050 l n /l ref 5,000 5,000 l max 10,000 10,000 l tr 1,000 l st 0,040 l min 0,500 l n /l ref 10,000 l tr 100, Faktorer målt Måleren er i stand til å måle de følgende faktorene: Importert og eksportert aktiv og reaktiv energi i de fire kvadrantene. Aktiv og reaktiv effekt. Effektiv strøm og spenning. cos φ 1.5. Nominelle, maksimale og minimale driftsvilkår Elektriske parametre Referansespenning (U ref ): 3x57/100V til 3x230/400V (avhengig av versjon) Driftsspenninger o minimum: 80 % U ref o maksimum: 120 % U ref Referansefrekvens: Hz Forbruk: <2W; <10VA for Ib, U ref (uten tilleggsenheter) CIRWATT B 3 FASE MANUAL 8

9 Miljøparametre Minimumstemperatur: -25 C Maksimumstemperatur: +70 C; 95 % relativ fuktighetsgrad 1.6. Fysiske egenskaper Generell informasjon Måleren har en isolerende kapsling med klasse II beskyttelse og dobbel isolasjon. Som spesifisert i direktivene 2002/96/CE og 2002/95/CE, er ingen av materialene eller stoffene som er listet opp der brukt i måleren. Materialene som er benyttet er brannherdige og halogenfrie, og har lite utslipp av ugjennomsiktige, giftige eller korroderende gasser. Driften av utstyret blir ikke påvirket av å være i nærheten av eksterne magnetfelter. Fabrikanten av måleren bekrefter at ved en temperatur på 35 C vil apparatet ha en levetid på minst 20 år Miljøegenskaper Måleren oppfyller: Beskyttelsesnivå betinget av kapslingene, IP51 i henhold til standarden CEI 60529:2001 Beskyttelse mot salttåke, standard UNE-EN :2000 Resistans mot ultrafiolette stråler, standard UNE-EN : Spenningstilkobling Jumperen separerer spennings- og strømkretsene internt, slik at det ikke er mulig å behandle dem utenfra. I de indirekte og semi-indirekte koblingsmodellene separeres spennings- og strømkretsene galvanisk Forseglinger Dekselet og den nedre porten på måleren er lukket, så det er umulig å åpne det eller sette inn fremmedartede gjenstander uten å bryte kapslingen. I tillegg er apparatet utstyrt med alle forskriftsmessige forseglinger: på målerdekselet, på ledningsdekselet og på den plomberbare knappen. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 9

10 Ledningsdeksel (avhengig av versjon) Apparatene har et ugjennomsiktig deksel over den øvre delen av tilkoblingsboksen, festeskruene og tilkoblingene. Den nedre delen av dekselet er utformet slik at det lett kan brytes for da å gjøre ledningene delvis synlige, mens adgang til tilkoblingene blir beskyttet. Måleren er utstyrt med en sensor som merker når ledningsdekselet åpnes og lukkes. Denne detekteringen skjer alltid, selv om apparatet ikke er koblet til strømforsyningen. På ledningsdekselet er apparatet utstyrt med en RJ45-kontakt for lokal kobling ved hjelp av elektrisk seriellport Terminaldeksel (avhengig av versjon) Målerne har et ugjennomsiktig deksel over den øvre delen av terminalboksen og festeskruene. Måleren er utstyrt med en sensor som merker når terminaldekselet åpnes og lukkes. Denne detekteringen skjer alltid, selv om apparatet ikke er koblet til strømforsyningen Terminalboks Skruer Skruene er av universal type, noe som tillater bruk av både Phillips-skrujern og flatt skrujern. Dobbelt sett med skruer er brukt, og skruene er utformet for å redusere deformeringen som kan oppstå etter mange tilstramminger og løsinger av skruene i løpet av målerens levetid Terminaler Alle terminalene er nummerert på fremsiden, fra venstre til høyre, med funksjonen til måleren indikert på merkeskiltet som er plassert på innkapslingen til måleren Ekstraterminaler Disse er plassert ett nivå over hovedterminalene. De er nummerert fra venstre til høyre og starter på nummer Datapresentasjon Data presenteres via en LCD-skjerm som er utformet spesielt til dette formålet. Her kan all informasjonen sees, slik som energimålinger, elektriske parametre, statusindikatorer og så videre. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 10

11 Kodelinje. Viser koden for variabelen som fremvises på datalinjen. Datalinje. Området der informasjon om de elektriske parametrene, om måleren og annet vises. Måleenheter. Måleenheten som verdien i displayet har. Indikatorer. Måleren benytter den nederste linjen av displayet for å vise indikatorer for hvert skjermbilde. Formatet er som følger:, den aktive kvadranten (Q1, Q2, Q3, Q4) L1+L2+L3+, indikerer tilstedeværelsen av strøm i hver fase, sammen med tilhørende retning: o + brukes for å vise forbrukt energi. o - brukes for å vise generert energi. o fravær av symbol brukes for å indikere at det ikke er noen belastning. PX, indikerer den aktive perioden til enhver tid., indikerer en alarmtilstand. Hvilken type alarm det er kan man finne ut via skjermbilde L40. Når en kritisk alarm blir utløst, vil apparatet kontinuerlig vise meldingen ALARM på den øvre linjen av standby-modus. For å få adgang til de ulike skjermene vil det være nødvendig å bruke trykknappene., har tre mulige tilstander: o Av, når ingen kommunikasjoner er på vei. Dette er standardtilstanden. o På kontinuerlig, idet måleren har blitt forbundet med en konsentrator. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 11

12 R o Blinkende. Her er det to mulige variasjoner: Kontinuerlig vanlig blinking, indikerer at målerens kommunikasjonsmodul virker korrekt mens forbindelsesprosessen foregår, men at måleren ikke ennå har blitt forbundet med konsentratoren. Et blink varer i 2 sekunder - av i 1 sekund og på i 1 sekund. Kort dobbelblinking, indikerer at måleren har kontakt og at den har blitt forbundet med konsentratoren. Symbolet er av i 0,3 sekund mellom blinkene., indikerer at lysdioden (LED) bekrefter målingen av reaktiv energi. Ikke tilgjengelig på trefasemålere., indikerer at sikringen er åpen på grunn av at funksjonen Power Control (PC) har blitt aktivert. Ikke tilgjengelig på trefasemålere Bekreftelsespulser Apparatet har to lysdioder (LED) for bekreftelser: en for å bekrefte den aktive energien, og en for den reaktive energien. Betydningen av lysdiodene kommer an på versjonen av måleren; imp/kwh (kvarh) for indirekte og semi-indirekte målere og imp/kwh (kvarh) for målere med direkte tilkobling. Lysdiodene forblir opplyst når strømnivået er under nivået for målerens oppstartsstrøm. Med det samme dette nivået har blitt passert (som følge av at det forekommer enten aktiv eller reaktivt effektforbruk) slås lysdiodene av og sender ut pulser proporsjonalt med energien som måles, i henhold til kadensen indikert på egenskapsskiltet. Begge lysdiodene har metallringer og en profil som muliggjør tilkobling, for å hjelpe med plassering av bekreftelsesporten Knapp Apparatet har to knapper, som benytter et system av enten korte eller lange knappetrykk. Et kort trykk er definert som et som varer kortere enn 2 sekunder, mens et langt trykk varer lenger enn 2 sekunder. Virkningen av å trykke hver av knappene er avhengig av hvilken versjon måleren er. Den ene knappen er forseglet for å hindre at måleren blir tuklet med av uautorisert personell. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 12

13 1.10. Dataplakett Dataplakett er plassert på forsiden av måleren og omfatter all informasjon fastsatt i IEC : Navnet til fabrikanten og produksjonssted Typebetegnelse og indikasjoner relatert til dens godkjennelser Antall faser og antall ledere i kretsen som måleren kan kobles til (for eksempel trefase fireleder) Målerens serienummer (9 sifre). Dette identifiserer hver enkelt måler. Fabrikasjonsår; hvilket år måleren ble produsert. Referansespenning, i henhold til angitt nettverksspenning eller den sekundære spenningen til måletransformatoren som apparatet skal kobles til. Referansestrøm og maksimumsstrøm; for eksempel indikerer 10 (100) A en måler med basisstrøm på 10 A og en maksimumsstrøm på 100 A. Referansefrekvens, oppgitt i Hz. Målerkonstant; forholdstallet mellom aktive og reaktive energipulser, som bestemmer frekvensen på blinkingen til lysdioden. Målerklasse. Dobbelt kvadratsymbol som viser at måleren har en isolerende kapsling av beskyttelsesklasse II. Antall og anordning av målerelementene. Strekkode, i henhold til UNE EN , som identifiserer måleren. Modell-ID. Fabrikantens kode som brukes for å identifisere hvilken modell måleren er. Via denne koden blir målerens konfigurasjon tilkjennegjort: Effekt, strømmåling, målesystem, og så videre. Temperatur som spenner fra 25 C til +70 C Minimumsstrøm. Supplerende metrologimerke. CE-merke Kapsling Dimensjonene til CIRWATT-kapslingen, så vel som dens festepunkter, er i henhold til standardene DIN og DIN Kobling En figur som viser den elektriske koblingen er laserinngravert på målerens innfatning. I tilfelle det skulle trenges, omfatter figuren også en kort installasjonsmanual. Denne manualen kan være med å forenkle de innledende gjøremålene i oppstarten. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 13

14 1.13. Tilleggskontakter (avhengig av versjon) Måleren kan omfatte en serie med tilleggskontakter med diverse ulike funksjoner, avhengig av målerversjon Versjon med tariffindikatorutgang Måleren vil omfatte en reléutgang (250 V og 5 A AC) som indikerer aktiveringen av den programmerte tariffen Versjon med pulsinngang På denne versjonen har måleren opp til 4 innganger for å måle pulser fra andre enheter, for eksempel vann- og gassmålere. Det minste pulsintervall som registreres av måleren er 30 sekunder, og den høyeste kadensen som kan registreres er 8 impulser per sekund. Inngangene er selvdrevne ved +5V, med maksimumsstrøm 8mA per inntak Versjon med måling av lekkasjestrøm På denne versjonen finnes det terminaler for direkte tilkobling av ekstern summasjonstrafo type WG/WGS, som gjør det mulig å lese av den differensielle lekkasjestrømmen som måtte finnes i installasjonen Sanntidsklokke Måleren har en sanntidsklokke som er i stand til å holde dato og tid med et tap av nøyaktighet på mindre enn 0,5 sekund per dag, i samsvar med standarden UNE EN Klokken bevarer denne presisjonen både når den drives av strømnettet og når den bruker sitt eget batteri Reservestrøm Måleren er utstyrt med et batteri som gjør det mulig for sanntidsklokken å kjøre uten strøm fra nettet. Dette batteriet kan ikke fjernes, og er utformet for å levere energi i en periode på 5 år mens måleren ellers er uten energitilførsel. Når måleren blir drevet på vanlig måte er batteriforbruket i praksis lik null. Bruk av laserforseglede batterier forsikrer minimal grad av automatisk utladning, noe som garanterer batteriet for de 20 årene i målerens levetid. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 14

15 1.16. Optisk kommunikasjonsport Utstyret, i alle de ulike versjonene av måleren, omfatter en optisk seriell kommunikasjonsport, i henhold til standarden UNE EN :2003. Kommunikasjonsporten er fullt kompatibel med de optiske portene som er godkjent av de største elektrisitetsselskapene. Overflaten av dekselet har en profil for korrekt festing og plassering av de optiske portene PLC kommunikasjonsport (avhengig av modell) Cirwatt-måleren av Type B kan utstyres med et avansert kommunikasjonssystem for å kommunisere via strømnettet (PLC). Dette systemet tillater nettoppbygging av målere uten behov for ekstra kabling, med påfølgende kostnadsbesparelser ved avlesninger og evne til å utføre fjernadministrasjon. Det er basert på DCSKmodulasjon og en serie repeatere RS232/RS485 kommunikasjonsport (avhengig av modell) Måleren kan utstyres med RS232- eller RS485-seriellkommunikasjon. Opp til to helt uavhengige kanaler, med hastigheter fra 9600 til baud, kan gjøres tilgjengelig Ethernet kommunikasjonsport (avhengig av modell) En Cirwatt-måler av type B kan kobles til Ethernet-nettverk, noe som gjør at man kan få tilgang til måleren direkte over IP Tilbakestilling Apparatet kan tilbakestilles til de opprinnelige fabrikkinnstillingene ved å bruke denne lokale funksjonen Kontrakter I tillegg til de grunnleggende målingene, er det også nødvendig for apparatet å utføre en serie med utregninger som vil legge til rette for korrekt fakturering. Dette fører oss inn på kontraktsbegrepet. En kontrakt er definert som samlingen av parametre som strukturerer håndteringen av målingene utført av analysatoren, for å gjenspeile inngåtte faktureringsavtaler. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 15

16 Antall og tildeling av kontrakter Måleren har tre definerte kontrakter Kontraktparametre En parameter regnes for å være definert dersom den har fått tildelt en verdi. Den blir regnet som udefinert dersom den er blank. En parameter som ikke brukes vil ikke kunne ha noen verdi tilordnet fra tidligere parametriseringer og vil, som sådan, stå udefinert Aktiveringsdato Dette er datoen måleren må bruke som utgangspunkt for kontraktsparametrene ved beregning av nødvendige data for fakturering Sesong Sesonger er definert som periodene som kalenderåret kan deles inn i. Innenfor en sesong vil betingelsene for fakturering være de samme. Maksimalt antall sesonger er 4. Det er to typer sesonger som tas i betraktning: Vinter- og sommersesonger. Disse deler året inn i to distinktive sesonger og deles ved datoen for sommertid uten behov for parametrisering. Datoen stilles inn automatisk hvert år. Definerte sesonger. Hver sesong begynner på en bestemt dato, med slutten markert av startdatoen for den neste kronologiske sesongen, uavhengig av hvilket år det er. Hver sesong er identifisert ved et tall, som starter på 1 og øker med 1 opp til maksimalt Typer dager Hver av årets dager klassifiseres som en disse: Arbeidsdag Fridag Arbeidsdager anses å være mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. De får alle den samme tariffbehandlingen gjennom en hel sesong. Fridager regnes for å være lørdag, søndag og alle andre dager som ikke regnes som vanlige arbeidsdager. De får alle den samme tariffbehandlingen gjennom en hel sesong. Fridager unntatt lørdager og søndager vil identifiseres ved sine datoer. Formatet til CIRWATT B 3 FASE MANUAL 16

17 datoene kan inneholde jokertegn Tariffperioder, type dag En tariffperiode er definert som hver enkelt time der en bestemt tariff brukes. Det vil finnes minst en slik tariffperiode, og maksimum seks. Hver periode identifiseres ved hjelp av et økende nummer, som starter på Type dag Typen dag er definert som alle tildelte tariffperioder for hver av de 24 timene i et døgn. Hver type av dag er identifisert ved nummer, som starter på 1 og øker med en enhet for etterfølgende typer. Arbeidsdager og fridager har en tilhørende type dag for hver sesong. Andre spesielle dager har også en tilknyttet type dag Basisforbruk Hver tariffperiode har et tilknyttet basisforbruk, som tilsvarer verdien av kraften som er avtalefestet i hver periode. Dette fungerer som grunnlag for beregningene for fakturering av overforbruk. Dersom denne parameteren ikke er definert i noen tariffperiode, vil det forstås som at det ikke er noen avtalefestet kraft for perioden, og derfor vil ikke overforbruket beregnes. Dersom basisforbruket er definert i en eller flere tariffperioder, vil resten av periodene hvor det ikke er definert anses å ha et definert basisforbruk på null og overforbruk vil beregnes for alle periodene Avregninger Med avregning menes lagring av følgende verdier i minnet på et bestemt øyeblikk: Verdier indikert av energitelleverkene på et gitt tidspunkt (absolutt avlesning). Verdier av energimålingene siden forrige avregning eller siden oppstart av måleren. I denne avregningen ligger den første (inkrementelle avlesningen). Målingene og beregningene som må lagres er: Aktiv energi, som både absolutte og inkrementelle verdier. Induktiv og kapasitiv reaktiv energi, som både absolutte og inkrementelle verdier. Beregnet gjennomsnittlig maksimal aktiv effekt i løpet av 15 minutter. Beregnede effektoverskridelser. Avregningene er over de totale målingene og alle tariffperiodene av de aktive kontraktene. Hver avregning omfatter dato og klokkeslett for når den fant sted. En minimumstid til CIRWATT B 3 FASE MANUAL 17

18 konfigurasjon, oppgitt i minutter, må passere mellom to avregninger. Som standard er denne tiden 10 minutter. Måleren holder et register over de 12 nyeste avregningene for hver av kontraktene den er tilknyttet, ordnet kronologisk fra den nyeste til den eldste. Formene for avregning er: Avregning som kan utføres når som helst manuelt, ved å trykke på en knapp eller ved å sende en kommunikasjonsmelding. Effektverdiene blir tatt i betraktning opp til slutten av den 15 minutter lange integrasjonsperioden umiddelbart før øyeblikket der ordren blir gitt. Energiverdiene vil være de som indikeres av telleverkene i øyeblikket ordren mottas. Bestilling av en avregning manuelt ved hjelp av knappen vil påvirke alle aktive kontrakter. En avregning via en kommunikasjonsmelding kan komme til å påvirke en eller flere av de aktive kontraktene. Automatisk avregning. Programmerbare parametere indikerer datoen for når hver av kontraktene skal avregnes automatisk. Datoen kan inneholde jokertegn for måneden og året. Denne typen avregning kan påvirke en eller flere av de aktive kontraktene. En ekstraordinær umiddelbar avregning blir automatisk utført i følgende tilfeller: Endring av transformatorens omsetningsforhold. Dette påvirker alle kontrakter. Endring i kontraktfestet effekt per periode. Dette påvirker den endrede kontrakten. Endring av sesong eller type dag. Dette påvirker den endrede kontrakten Maksimalverdier Maksimalverdien er den høyeste aktive effektverdien etterspurt innenfor en periode på 15 minutter, i tiden mellom to avregninger. Disse integrasjonsperiodene vil sammenfalle med den ett kvarter lange integrasjonsperioden for lastkurven. Slik sett vil periodene innenfor hver time begynne på minuttene 0, 15, 30 og 45, og ende ved starten av påfølgende periode. Maksimumsverdiene er forbundet med hver av de definerte tariffperiodene, og med hele settet. Hver og en av disse verdiene er assosiert med dato og klokkeslett for når de ble produsert. Integrasjonsperioder der det oppstod en samtidig handling, en parameterendring eller inntrenging, eller et avbrudd i strømforsyningen eller en gjenoppkobling vil ikke CIRWATT B 3 FASE MANUAL 18

19 tas hensyn til når maksimumsverdien beregnes. Heller ikke intergrasjonsperioder som inneholder en ugyldig bit vil bli tatt hensyn til når maksimumsverdien skal beregnes Definerte, aktive og latente kontrakter En kontrakt anses å være definert når i det minste sesongene og typer av dager er definerte. En definert kontrakt er aktiv når den brukes til å gjøre beregningene som er nødvendige for fakturering. Trefasemålere av type B har også latente kontrakter. Denne funksjonen åpner for at parametrene for den aktive kontrakten kan endres før datoen den trer i kraft på. En kontrakt endres fra latent til aktiv når man kommer til aktiveringsdatoen, selv om apparatet er uten strøm eller starter opp etter at strømmen har blitt gjenopprettet. Når man kommer til aktiveringsdatoen for en latent kontrakt, utfører måleren automatisk en ekstraordinær umiddelbar avregning av den berørte kontrakten. Parametrene som den latente kontrakten har definert er inkludert i den aktive kontrakten; parametrene av den latente kontrakten blir igjen udefinerte, og den latente kontrakten vil dermed slettes. Dersom det finnes en aktiv kontrakt samtidig som andre kontrakter er definerte og aktiverte, vil den registrerte informasjonen ikke endres i aktiveringsøyeblikket og alle data for alle aktive kontrakter vil lagres og være tilgjengelig for visning Endre i kontrakter Med endring i en kontrakt menes å definere, endre eller slette en eller flere parametre i en tidligere definert kontrakt. Endringer kan påvirke en aktiv eller en latent kontrakt (om det finnes noen). Selv om parametrene i en kontrakt danner en enkelt samling, kan endringer gjøres delvis og uavhengig av parametergruppe. Disse gruppene bestemmes av sammenhengen som finnes mellom parametrene i hver av gruppene. I tilfelle en gruppe av basisforbruket blir endret, kan det være nødvendig å ha endret gruppen av sesonger og typer dager tidligere for å beholde sammenhengen. Gruppene er: Fridager (opp til 15). Basisforbruk. Dato for automatisk avregning. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 19

20 Sesonger (4) og typer dager (6). Endringer gjøres i fullstendige grupper, ved å slette eksisterende parametre og deretter erstatte dem med de som er definert i endringen. Endringene i gruppene basisforbruk og sesonger eller typer dager utløser en automatisk avregning, som vil utføres før aktiveringen av endringen. Dersom de to gruppene blir endret via en enkelt operasjon, vil det kun utføres 1 avregning. Resten av gruppene blir endret umiddelbart, uten å utløse noen avregning. Dersom endringen innebærer en reduksjon i antall faktureringsperioder, vil måleren gjøre følgende i øyeblikket der endringen skjer og en avregning finner sted: Lagre registrene for avregninger utført opp til det tidspunktet i minnet, og gjøre dem tilgjengelig for visning. Beholde verdiene fra hovedtelleverket, og fra telleverkene der periodenummeret har blitt beholdt. Fra dette øyeblikket og fremover vil hovedtelleverket, og telleverkene til periodene som har beholdt sine nummer med den nye definisjonen, kunne sees og vil fortsette å øke. De periodene som har blitt slettet vil ikke lenger være synlige eller registerte. Dersom kontraktsendringene innebærer forlengelse av avregningsperiodene, vil det utføres en avregning når disse aktiveres, med informasjonen som er registrert opp til det tidspunktet og med verdiene av alle telleverkene i behold. Målerstandene for de nye periodene vil begynne med null som utgangsverdi, og de eksisterende målerstandene vil øke fra verdien de hadde tidligere Endring av en aktiv kontrakt Endring av en aktiv kontrakt kan påvirke en eller flere grupper av parametre. Aktivering av disse vil da skje umiddelbart. Avhengig av parametrene, og før de endres, vil det utføres en automatisk avregning for den berørte kontrakten Endring av en latent kontrakt En endring av en latent kontrakt kan påvirke en eller flere grupper av parametre, men den setter ikke i gang noen automatisk avregning. Dersom aktiveringsdatoen er tidligere enn nåværende dato, vil virkningen bli den samme som ved endring av en aktiv kontrakt, og tidligere nevnte aktiveringsdato vil ikke tas hensyn til. Dersom en endring finner sted med en aktiveringsdato som er ulik den eksisterende datoen og som er senere enn den nåværende vil datoen fra den siste endringen velges som den nye aktiveringsdatoen. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 20

21 Sletting av kontrakter Sletting av en kontrakt fører til at alle tidligere definerte parametre går tilbake til å bli udefinerte, og at alle data som refererer til kontrakten fjernes fra skjermen. Dersom mer enn en kontrakt har blitt definert og er aktiv, og en av kontraktene som tilhører samlingen har blitt slettet, vil det utføres en avregning for kontrakten som skal slettes. Fra da av vil informasjonen som refererer til den slettede kontrakten fjernes, uten varsling om dette (annet enn det som er relatert til eventuelle eksisterende avregninger). Resten av kontraktene og samsvarende telleverk vil ikke bli endret Lastkurve Måleren har to lastkurver, i samsvar med spesifikasjonene i gjeldende forskrifter og de utfyllende tekniske instruksjoner som hører til disse. Begge lastkurvene lagrer registre med det antall felter som kreves av denne standarden. Kapasiteten for begge registrene er 4000, og integrasjonsperioden kan konfigureres av brukere. Disse timesperiodene lagres og kan utgjøre mer enn fem måneder med lastprofiler. Ved spenningsfall eller klokkeendringer, vil eventuelle hull som har oppstått i lastkurven fylles inn med nuller. En inkrementell lastkurveverdi som ikke samsvarer nøyaktig til tidspunktet da den ble inkludert, vil merkes som ugyldig. For eksempel ville dette være tilfellet for en verdi som samsvarer med forbruket fra flere ulike tidspunkter. Dersom forespørselen ber om visning av mengder som ikke er registrert av måleren, vil de som er registrert sendes, mens nullverdier og tomme verdier vil bli sendt for mengdene som ikke er registrerte. I begge tilfeller er energiverdiene oppgitt med 6 sifre. Verdiene måles i kwh eller kvarh (enhetene som benyttes i displayet til måleren). Lastprofilen initieres dersom registreringsperioden endres Effektoverskudd Disse beregnes i forhold til gjennomsnittlig effekt i løpet av det siste kvarteret og avtalefestet effekt, i overensstemmelse med RD164/2001. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 21

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer