BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER"

Transkript

1 BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: Faks: Orgnr

2 ADVARSLER / SYMBOLER FARE Feilaktig tilkobling av dette apparatet kan medføre død, alvorlig personskade eller brannfare. Les og forstå denne manualen før du kobler til dette instrumentet. Følg alle installasjons- og driftsanvisninger mens du bruker dette apparatet. Installasjon, drift og vedlikehold av apparatet må kun utføres av kvalifisert personell. Gjeldende forskrifter definerer en kvalifisert person som "en som har ferdighetene og kunnskapen knyttet til oppbygningen og driften av det elektriske utstyret og de elektriske installasjonene, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring om farene som det medfører." ADVARSEL Konsulter denne manualen før bruk av utstyret. Dersom instruksjonene som innledes med dette symbolet i denne håndboken ikke imøtekommes eller ikke blir korrekt utført, kan det forårsake personskade eller skade på utstyr og / eller anlegg. CIRCUTOR, SA forbeholder seg retten til å endre produktmanualen uten varsel. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 2

3 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE AV MÅLEREN Introduksjon Versjoner av målere Måleteknikk Faktorer målt Nominelle, maksimale og minimale driftsvilkår Elektriske parametre Miljøparametre Fysiske egenskaper Generell informasjon Miljøegenskaper Spenningstilkobling Forseglinger Ledningsdeksel (avhengig av versjon) Terminaldeksel (avhengig av versjon) Terminalboks Datapresentasjon Bekreftelsespulser Knapp Dataplakett Kapsling Kobling Tilleggskontakter (avhengig av versjon) Versjon med tariffindikatorutgang Versjon med pulsinngang Versjon med måling av lekkasjestrøm Sanntidsklokke Reservestrøm Optisk kommunikasjonsport PLC kommunikasjonsport (avhengig av modell) RS232/RS485 kommunikasjonsport (avhengig av modell) Ethernet kommunikasjonsport (avhengig av modell) CIRWATT B 3 FASE MANUAL 3

4 1.20. Tilbakestilling Kontrakter Antall og tildeling av kontrakter Kontraktparametre Avregninger Maksimalverdier Definerte, aktive og latente kontrakter Endre i kontrakter Endring av en aktiv kontrakt Endring av en latent kontrakt Sletting av kontrakter Lastkurve Effektoverskudd Hendelser Sommertid Spesifikasjoner Sikkerhet Inntrengningsdetektor Beskyttelse av informasjonen lagret i minnet Forseglinger Valideringskriterier for måling Tidssynkronisering med avvik > T1 = 30 sekunder Tidssynkronisering med avvik > 10 minutter Kommunikasjonsfeil mellom måler og analysator Energibortfall i en eller flere faser Oppfylte standarder MÅLERBEREGNINGER Nominell spenning Nominell strøm Tilsynelatende effekt Aktiv effekt Reaktiv effekt Effektfaktor CIRWATT B 3 FASE MANUAL 4

5 2.7. Maksimalbelastning Energi Kvalitet Spenning utenfor grensene Forsyningsavbrudd Betjening av måleren Navigering og visningsmodus Standby modus Lesemodus Beskrivelse av skjermbilder Skjerm i standby modus Menyskjermer Spesialfunksjoner KOMMUNIKASJONER RS 232 kommunikasjon RS 485 kommunikasjon Ethernet kommunikasjon UTVIDELSESMODULER reléutganger (tariffindikator) reléutganger / 4 pulsinnganger pulsinnganger Jordfeilmåling reléutganger / 2 pulsutganger / pulsinnganger PROGRAMVARE FOR AVLESNING OG PARAMETRISERING INSTALLASJON OG OPPSTART Installasjon Diagrammer over målertilkoblinger VEDLIKEHOLD TEKNISK SUPPORT CIRWATT B 3 FASE MANUAL 5

6 1. GENERELL BESKRIVELSE AV MÅLEREN 1.1. Introduksjon Cirwatt Type B er en trefase statisk måler for måling av aktiv energi av klasse B (i samsvar med IEC og IEC ) og for måling av reaktiv energi av klasse 2 (IEC ) i samsvar med MID direktiv (EN 50470), med valgfritt tillegg av PLC, GSM/GPRS, Ethernet, RS232 og RS485-kommunikasjon. I versjonene som måler indirekte og semi-indirekte spenninger kan måleren være av klasse C (Klasse 0,5 S som IEC og IEC ). CIRWATT B 3 FASE MANUAL 6

7 1.2. Versjoner av målere Den følgende tabellen viser alle mulige tilgjengelige valg for Type B Cirwatt-måler. Tabellen er generisk, og det kan hende at noen av versjonene som er nevnt i listen ikke er tilgjengelige for tiden. MÅLERTYPE TBT STD TBT STD direkte semi indirekte 4 ledninger 4 Koblingsmodus Klasse C Aktiv (klasse 0,5 S) Klasse 1.0 Reaktiv 5 Nøyaktighet Klasse B Aktiv (klasse 1) / Klasse Reaktiv 3x63/110V M 3x127/220V N 3x230/400V Q Målespenning 3x127/220V 3x230/400V U 3x57/100V 3x230/400V V Omformer 5 (10) A T5 Strømmåling Direkte 10 (100) A D1 50Hz A Frekvens 60Hz B Ingen kommunikasjon 0 R1 / R2 (PLC) RS485 / (PLC A) RS485 / (PLC A) 2 R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC A) RS232 / (PLC A) 4 R1 / R2 (PLC) RS232 / (PLC B) RS232 / (PLC B) 5 R1 / R2 RS232 / RS232 RS232 / RS232 7 Kommunikasjon R1 / R2 RS485 / RS485 RS485 / RS485 8 R1 / R2 RS232 / RS485 RS232 / RS485 9 R1 / R2 RS232 / Ethernet RS232 / Ethernet A R1 / R2 RS485 / Ethernet RS485 / Ethernet C Ingen innganger/utganger 0 4 Reléutganger (tariffindikator) 3 2 Reléutganger / 4 Pulsinnganger 5 Utvidelsesopsjoner 4 Pulsinnganger A Jordfeilmåler B Modell B Modell 2 kvadranter 0 4 kvadranter 1 Antall kvadranter Uni direksjonell 2 Ingen tilleggsfunksjonalitet 0 Opsjoner Med 3 fase intern bryter (1) 2 (1) Opsjonen er kun tilgjengelig for direkte målere med 3 fase internt relé Eksempel: Koden 410UD1A90B10 representerer en Type B standardmåler, klasse B for aktiv energi (klasse 1) og klasse 2 for reaktiv energi, med asymmetrisk kobling i fire kvadranter med 50Hz; med tilførsels- eller målingsspenninger mellom 3 x 127(230) og 3 x 230(400) og 10(100) A i henhold til strøm; med RS232- og RS485-kommunikasjon; uten utvidelsesmodul eller ekstra funksjonalitet. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 7

8 1.3. Måleteknikk De metrologiske egenskapene for Cirwatt trefase Type B (TBT) er: Strømsensoren er av typen strømtransformator. Strømområde: Indirekte / semi-indirekte koblingsversjon Direkte koblingsversjon Aktiv klasse B Aktiv klasse C l tr 0,250 0,250 l st 0,010 0,005 l min 0,050 0,050 l n /l ref 5,000 5,000 l max 10,000 10,000 l tr 1,000 l st 0,040 l min 0,500 l n /l ref 10,000 l tr 100, Faktorer målt Måleren er i stand til å måle de følgende faktorene: Importert og eksportert aktiv og reaktiv energi i de fire kvadrantene. Aktiv og reaktiv effekt. Effektiv strøm og spenning. cos φ 1.5. Nominelle, maksimale og minimale driftsvilkår Elektriske parametre Referansespenning (U ref ): 3x57/100V til 3x230/400V (avhengig av versjon) Driftsspenninger o minimum: 80 % U ref o maksimum: 120 % U ref Referansefrekvens: Hz Forbruk: <2W; <10VA for Ib, U ref (uten tilleggsenheter) CIRWATT B 3 FASE MANUAL 8

9 Miljøparametre Minimumstemperatur: -25 C Maksimumstemperatur: +70 C; 95 % relativ fuktighetsgrad 1.6. Fysiske egenskaper Generell informasjon Måleren har en isolerende kapsling med klasse II beskyttelse og dobbel isolasjon. Som spesifisert i direktivene 2002/96/CE og 2002/95/CE, er ingen av materialene eller stoffene som er listet opp der brukt i måleren. Materialene som er benyttet er brannherdige og halogenfrie, og har lite utslipp av ugjennomsiktige, giftige eller korroderende gasser. Driften av utstyret blir ikke påvirket av å være i nærheten av eksterne magnetfelter. Fabrikanten av måleren bekrefter at ved en temperatur på 35 C vil apparatet ha en levetid på minst 20 år Miljøegenskaper Måleren oppfyller: Beskyttelsesnivå betinget av kapslingene, IP51 i henhold til standarden CEI 60529:2001 Beskyttelse mot salttåke, standard UNE-EN :2000 Resistans mot ultrafiolette stråler, standard UNE-EN : Spenningstilkobling Jumperen separerer spennings- og strømkretsene internt, slik at det ikke er mulig å behandle dem utenfra. I de indirekte og semi-indirekte koblingsmodellene separeres spennings- og strømkretsene galvanisk Forseglinger Dekselet og den nedre porten på måleren er lukket, så det er umulig å åpne det eller sette inn fremmedartede gjenstander uten å bryte kapslingen. I tillegg er apparatet utstyrt med alle forskriftsmessige forseglinger: på målerdekselet, på ledningsdekselet og på den plomberbare knappen. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 9

10 Ledningsdeksel (avhengig av versjon) Apparatene har et ugjennomsiktig deksel over den øvre delen av tilkoblingsboksen, festeskruene og tilkoblingene. Den nedre delen av dekselet er utformet slik at det lett kan brytes for da å gjøre ledningene delvis synlige, mens adgang til tilkoblingene blir beskyttet. Måleren er utstyrt med en sensor som merker når ledningsdekselet åpnes og lukkes. Denne detekteringen skjer alltid, selv om apparatet ikke er koblet til strømforsyningen. På ledningsdekselet er apparatet utstyrt med en RJ45-kontakt for lokal kobling ved hjelp av elektrisk seriellport Terminaldeksel (avhengig av versjon) Målerne har et ugjennomsiktig deksel over den øvre delen av terminalboksen og festeskruene. Måleren er utstyrt med en sensor som merker når terminaldekselet åpnes og lukkes. Denne detekteringen skjer alltid, selv om apparatet ikke er koblet til strømforsyningen Terminalboks Skruer Skruene er av universal type, noe som tillater bruk av både Phillips-skrujern og flatt skrujern. Dobbelt sett med skruer er brukt, og skruene er utformet for å redusere deformeringen som kan oppstå etter mange tilstramminger og løsinger av skruene i løpet av målerens levetid Terminaler Alle terminalene er nummerert på fremsiden, fra venstre til høyre, med funksjonen til måleren indikert på merkeskiltet som er plassert på innkapslingen til måleren Ekstraterminaler Disse er plassert ett nivå over hovedterminalene. De er nummerert fra venstre til høyre og starter på nummer Datapresentasjon Data presenteres via en LCD-skjerm som er utformet spesielt til dette formålet. Her kan all informasjonen sees, slik som energimålinger, elektriske parametre, statusindikatorer og så videre. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 10

11 Kodelinje. Viser koden for variabelen som fremvises på datalinjen. Datalinje. Området der informasjon om de elektriske parametrene, om måleren og annet vises. Måleenheter. Måleenheten som verdien i displayet har. Indikatorer. Måleren benytter den nederste linjen av displayet for å vise indikatorer for hvert skjermbilde. Formatet er som følger:, den aktive kvadranten (Q1, Q2, Q3, Q4) L1+L2+L3+, indikerer tilstedeværelsen av strøm i hver fase, sammen med tilhørende retning: o + brukes for å vise forbrukt energi. o - brukes for å vise generert energi. o fravær av symbol brukes for å indikere at det ikke er noen belastning. PX, indikerer den aktive perioden til enhver tid., indikerer en alarmtilstand. Hvilken type alarm det er kan man finne ut via skjermbilde L40. Når en kritisk alarm blir utløst, vil apparatet kontinuerlig vise meldingen ALARM på den øvre linjen av standby-modus. For å få adgang til de ulike skjermene vil det være nødvendig å bruke trykknappene., har tre mulige tilstander: o Av, når ingen kommunikasjoner er på vei. Dette er standardtilstanden. o På kontinuerlig, idet måleren har blitt forbundet med en konsentrator. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 11

12 R o Blinkende. Her er det to mulige variasjoner: Kontinuerlig vanlig blinking, indikerer at målerens kommunikasjonsmodul virker korrekt mens forbindelsesprosessen foregår, men at måleren ikke ennå har blitt forbundet med konsentratoren. Et blink varer i 2 sekunder - av i 1 sekund og på i 1 sekund. Kort dobbelblinking, indikerer at måleren har kontakt og at den har blitt forbundet med konsentratoren. Symbolet er av i 0,3 sekund mellom blinkene., indikerer at lysdioden (LED) bekrefter målingen av reaktiv energi. Ikke tilgjengelig på trefasemålere., indikerer at sikringen er åpen på grunn av at funksjonen Power Control (PC) har blitt aktivert. Ikke tilgjengelig på trefasemålere Bekreftelsespulser Apparatet har to lysdioder (LED) for bekreftelser: en for å bekrefte den aktive energien, og en for den reaktive energien. Betydningen av lysdiodene kommer an på versjonen av måleren; imp/kwh (kvarh) for indirekte og semi-indirekte målere og imp/kwh (kvarh) for målere med direkte tilkobling. Lysdiodene forblir opplyst når strømnivået er under nivået for målerens oppstartsstrøm. Med det samme dette nivået har blitt passert (som følge av at det forekommer enten aktiv eller reaktivt effektforbruk) slås lysdiodene av og sender ut pulser proporsjonalt med energien som måles, i henhold til kadensen indikert på egenskapsskiltet. Begge lysdiodene har metallringer og en profil som muliggjør tilkobling, for å hjelpe med plassering av bekreftelsesporten Knapp Apparatet har to knapper, som benytter et system av enten korte eller lange knappetrykk. Et kort trykk er definert som et som varer kortere enn 2 sekunder, mens et langt trykk varer lenger enn 2 sekunder. Virkningen av å trykke hver av knappene er avhengig av hvilken versjon måleren er. Den ene knappen er forseglet for å hindre at måleren blir tuklet med av uautorisert personell. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 12

13 1.10. Dataplakett Dataplakett er plassert på forsiden av måleren og omfatter all informasjon fastsatt i IEC : Navnet til fabrikanten og produksjonssted Typebetegnelse og indikasjoner relatert til dens godkjennelser Antall faser og antall ledere i kretsen som måleren kan kobles til (for eksempel trefase fireleder) Målerens serienummer (9 sifre). Dette identifiserer hver enkelt måler. Fabrikasjonsår; hvilket år måleren ble produsert. Referansespenning, i henhold til angitt nettverksspenning eller den sekundære spenningen til måletransformatoren som apparatet skal kobles til. Referansestrøm og maksimumsstrøm; for eksempel indikerer 10 (100) A en måler med basisstrøm på 10 A og en maksimumsstrøm på 100 A. Referansefrekvens, oppgitt i Hz. Målerkonstant; forholdstallet mellom aktive og reaktive energipulser, som bestemmer frekvensen på blinkingen til lysdioden. Målerklasse. Dobbelt kvadratsymbol som viser at måleren har en isolerende kapsling av beskyttelsesklasse II. Antall og anordning av målerelementene. Strekkode, i henhold til UNE EN , som identifiserer måleren. Modell-ID. Fabrikantens kode som brukes for å identifisere hvilken modell måleren er. Via denne koden blir målerens konfigurasjon tilkjennegjort: Effekt, strømmåling, målesystem, og så videre. Temperatur som spenner fra 25 C til +70 C Minimumsstrøm. Supplerende metrologimerke. CE-merke Kapsling Dimensjonene til CIRWATT-kapslingen, så vel som dens festepunkter, er i henhold til standardene DIN og DIN Kobling En figur som viser den elektriske koblingen er laserinngravert på målerens innfatning. I tilfelle det skulle trenges, omfatter figuren også en kort installasjonsmanual. Denne manualen kan være med å forenkle de innledende gjøremålene i oppstarten. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 13

14 1.13. Tilleggskontakter (avhengig av versjon) Måleren kan omfatte en serie med tilleggskontakter med diverse ulike funksjoner, avhengig av målerversjon Versjon med tariffindikatorutgang Måleren vil omfatte en reléutgang (250 V og 5 A AC) som indikerer aktiveringen av den programmerte tariffen Versjon med pulsinngang På denne versjonen har måleren opp til 4 innganger for å måle pulser fra andre enheter, for eksempel vann- og gassmålere. Det minste pulsintervall som registreres av måleren er 30 sekunder, og den høyeste kadensen som kan registreres er 8 impulser per sekund. Inngangene er selvdrevne ved +5V, med maksimumsstrøm 8mA per inntak Versjon med måling av lekkasjestrøm På denne versjonen finnes det terminaler for direkte tilkobling av ekstern summasjonstrafo type WG/WGS, som gjør det mulig å lese av den differensielle lekkasjestrømmen som måtte finnes i installasjonen Sanntidsklokke Måleren har en sanntidsklokke som er i stand til å holde dato og tid med et tap av nøyaktighet på mindre enn 0,5 sekund per dag, i samsvar med standarden UNE EN Klokken bevarer denne presisjonen både når den drives av strømnettet og når den bruker sitt eget batteri Reservestrøm Måleren er utstyrt med et batteri som gjør det mulig for sanntidsklokken å kjøre uten strøm fra nettet. Dette batteriet kan ikke fjernes, og er utformet for å levere energi i en periode på 5 år mens måleren ellers er uten energitilførsel. Når måleren blir drevet på vanlig måte er batteriforbruket i praksis lik null. Bruk av laserforseglede batterier forsikrer minimal grad av automatisk utladning, noe som garanterer batteriet for de 20 årene i målerens levetid. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 14

15 1.16. Optisk kommunikasjonsport Utstyret, i alle de ulike versjonene av måleren, omfatter en optisk seriell kommunikasjonsport, i henhold til standarden UNE EN :2003. Kommunikasjonsporten er fullt kompatibel med de optiske portene som er godkjent av de største elektrisitetsselskapene. Overflaten av dekselet har en profil for korrekt festing og plassering av de optiske portene PLC kommunikasjonsport (avhengig av modell) Cirwatt-måleren av Type B kan utstyres med et avansert kommunikasjonssystem for å kommunisere via strømnettet (PLC). Dette systemet tillater nettoppbygging av målere uten behov for ekstra kabling, med påfølgende kostnadsbesparelser ved avlesninger og evne til å utføre fjernadministrasjon. Det er basert på DCSKmodulasjon og en serie repeatere RS232/RS485 kommunikasjonsport (avhengig av modell) Måleren kan utstyres med RS232- eller RS485-seriellkommunikasjon. Opp til to helt uavhengige kanaler, med hastigheter fra 9600 til baud, kan gjøres tilgjengelig Ethernet kommunikasjonsport (avhengig av modell) En Cirwatt-måler av type B kan kobles til Ethernet-nettverk, noe som gjør at man kan få tilgang til måleren direkte over IP Tilbakestilling Apparatet kan tilbakestilles til de opprinnelige fabrikkinnstillingene ved å bruke denne lokale funksjonen Kontrakter I tillegg til de grunnleggende målingene, er det også nødvendig for apparatet å utføre en serie med utregninger som vil legge til rette for korrekt fakturering. Dette fører oss inn på kontraktsbegrepet. En kontrakt er definert som samlingen av parametre som strukturerer håndteringen av målingene utført av analysatoren, for å gjenspeile inngåtte faktureringsavtaler. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 15

16 Antall og tildeling av kontrakter Måleren har tre definerte kontrakter Kontraktparametre En parameter regnes for å være definert dersom den har fått tildelt en verdi. Den blir regnet som udefinert dersom den er blank. En parameter som ikke brukes vil ikke kunne ha noen verdi tilordnet fra tidligere parametriseringer og vil, som sådan, stå udefinert Aktiveringsdato Dette er datoen måleren må bruke som utgangspunkt for kontraktsparametrene ved beregning av nødvendige data for fakturering Sesong Sesonger er definert som periodene som kalenderåret kan deles inn i. Innenfor en sesong vil betingelsene for fakturering være de samme. Maksimalt antall sesonger er 4. Det er to typer sesonger som tas i betraktning: Vinter- og sommersesonger. Disse deler året inn i to distinktive sesonger og deles ved datoen for sommertid uten behov for parametrisering. Datoen stilles inn automatisk hvert år. Definerte sesonger. Hver sesong begynner på en bestemt dato, med slutten markert av startdatoen for den neste kronologiske sesongen, uavhengig av hvilket år det er. Hver sesong er identifisert ved et tall, som starter på 1 og øker med 1 opp til maksimalt Typer dager Hver av årets dager klassifiseres som en disse: Arbeidsdag Fridag Arbeidsdager anses å være mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. De får alle den samme tariffbehandlingen gjennom en hel sesong. Fridager regnes for å være lørdag, søndag og alle andre dager som ikke regnes som vanlige arbeidsdager. De får alle den samme tariffbehandlingen gjennom en hel sesong. Fridager unntatt lørdager og søndager vil identifiseres ved sine datoer. Formatet til CIRWATT B 3 FASE MANUAL 16

17 datoene kan inneholde jokertegn Tariffperioder, type dag En tariffperiode er definert som hver enkelt time der en bestemt tariff brukes. Det vil finnes minst en slik tariffperiode, og maksimum seks. Hver periode identifiseres ved hjelp av et økende nummer, som starter på Type dag Typen dag er definert som alle tildelte tariffperioder for hver av de 24 timene i et døgn. Hver type av dag er identifisert ved nummer, som starter på 1 og øker med en enhet for etterfølgende typer. Arbeidsdager og fridager har en tilhørende type dag for hver sesong. Andre spesielle dager har også en tilknyttet type dag Basisforbruk Hver tariffperiode har et tilknyttet basisforbruk, som tilsvarer verdien av kraften som er avtalefestet i hver periode. Dette fungerer som grunnlag for beregningene for fakturering av overforbruk. Dersom denne parameteren ikke er definert i noen tariffperiode, vil det forstås som at det ikke er noen avtalefestet kraft for perioden, og derfor vil ikke overforbruket beregnes. Dersom basisforbruket er definert i en eller flere tariffperioder, vil resten av periodene hvor det ikke er definert anses å ha et definert basisforbruk på null og overforbruk vil beregnes for alle periodene Avregninger Med avregning menes lagring av følgende verdier i minnet på et bestemt øyeblikk: Verdier indikert av energitelleverkene på et gitt tidspunkt (absolutt avlesning). Verdier av energimålingene siden forrige avregning eller siden oppstart av måleren. I denne avregningen ligger den første (inkrementelle avlesningen). Målingene og beregningene som må lagres er: Aktiv energi, som både absolutte og inkrementelle verdier. Induktiv og kapasitiv reaktiv energi, som både absolutte og inkrementelle verdier. Beregnet gjennomsnittlig maksimal aktiv effekt i løpet av 15 minutter. Beregnede effektoverskridelser. Avregningene er over de totale målingene og alle tariffperiodene av de aktive kontraktene. Hver avregning omfatter dato og klokkeslett for når den fant sted. En minimumstid til CIRWATT B 3 FASE MANUAL 17

18 konfigurasjon, oppgitt i minutter, må passere mellom to avregninger. Som standard er denne tiden 10 minutter. Måleren holder et register over de 12 nyeste avregningene for hver av kontraktene den er tilknyttet, ordnet kronologisk fra den nyeste til den eldste. Formene for avregning er: Avregning som kan utføres når som helst manuelt, ved å trykke på en knapp eller ved å sende en kommunikasjonsmelding. Effektverdiene blir tatt i betraktning opp til slutten av den 15 minutter lange integrasjonsperioden umiddelbart før øyeblikket der ordren blir gitt. Energiverdiene vil være de som indikeres av telleverkene i øyeblikket ordren mottas. Bestilling av en avregning manuelt ved hjelp av knappen vil påvirke alle aktive kontrakter. En avregning via en kommunikasjonsmelding kan komme til å påvirke en eller flere av de aktive kontraktene. Automatisk avregning. Programmerbare parametere indikerer datoen for når hver av kontraktene skal avregnes automatisk. Datoen kan inneholde jokertegn for måneden og året. Denne typen avregning kan påvirke en eller flere av de aktive kontraktene. En ekstraordinær umiddelbar avregning blir automatisk utført i følgende tilfeller: Endring av transformatorens omsetningsforhold. Dette påvirker alle kontrakter. Endring i kontraktfestet effekt per periode. Dette påvirker den endrede kontrakten. Endring av sesong eller type dag. Dette påvirker den endrede kontrakten Maksimalverdier Maksimalverdien er den høyeste aktive effektverdien etterspurt innenfor en periode på 15 minutter, i tiden mellom to avregninger. Disse integrasjonsperiodene vil sammenfalle med den ett kvarter lange integrasjonsperioden for lastkurven. Slik sett vil periodene innenfor hver time begynne på minuttene 0, 15, 30 og 45, og ende ved starten av påfølgende periode. Maksimumsverdiene er forbundet med hver av de definerte tariffperiodene, og med hele settet. Hver og en av disse verdiene er assosiert med dato og klokkeslett for når de ble produsert. Integrasjonsperioder der det oppstod en samtidig handling, en parameterendring eller inntrenging, eller et avbrudd i strømforsyningen eller en gjenoppkobling vil ikke CIRWATT B 3 FASE MANUAL 18

19 tas hensyn til når maksimumsverdien beregnes. Heller ikke intergrasjonsperioder som inneholder en ugyldig bit vil bli tatt hensyn til når maksimumsverdien skal beregnes Definerte, aktive og latente kontrakter En kontrakt anses å være definert når i det minste sesongene og typer av dager er definerte. En definert kontrakt er aktiv når den brukes til å gjøre beregningene som er nødvendige for fakturering. Trefasemålere av type B har også latente kontrakter. Denne funksjonen åpner for at parametrene for den aktive kontrakten kan endres før datoen den trer i kraft på. En kontrakt endres fra latent til aktiv når man kommer til aktiveringsdatoen, selv om apparatet er uten strøm eller starter opp etter at strømmen har blitt gjenopprettet. Når man kommer til aktiveringsdatoen for en latent kontrakt, utfører måleren automatisk en ekstraordinær umiddelbar avregning av den berørte kontrakten. Parametrene som den latente kontrakten har definert er inkludert i den aktive kontrakten; parametrene av den latente kontrakten blir igjen udefinerte, og den latente kontrakten vil dermed slettes. Dersom det finnes en aktiv kontrakt samtidig som andre kontrakter er definerte og aktiverte, vil den registrerte informasjonen ikke endres i aktiveringsøyeblikket og alle data for alle aktive kontrakter vil lagres og være tilgjengelig for visning Endre i kontrakter Med endring i en kontrakt menes å definere, endre eller slette en eller flere parametre i en tidligere definert kontrakt. Endringer kan påvirke en aktiv eller en latent kontrakt (om det finnes noen). Selv om parametrene i en kontrakt danner en enkelt samling, kan endringer gjøres delvis og uavhengig av parametergruppe. Disse gruppene bestemmes av sammenhengen som finnes mellom parametrene i hver av gruppene. I tilfelle en gruppe av basisforbruket blir endret, kan det være nødvendig å ha endret gruppen av sesonger og typer dager tidligere for å beholde sammenhengen. Gruppene er: Fridager (opp til 15). Basisforbruk. Dato for automatisk avregning. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 19

20 Sesonger (4) og typer dager (6). Endringer gjøres i fullstendige grupper, ved å slette eksisterende parametre og deretter erstatte dem med de som er definert i endringen. Endringene i gruppene basisforbruk og sesonger eller typer dager utløser en automatisk avregning, som vil utføres før aktiveringen av endringen. Dersom de to gruppene blir endret via en enkelt operasjon, vil det kun utføres 1 avregning. Resten av gruppene blir endret umiddelbart, uten å utløse noen avregning. Dersom endringen innebærer en reduksjon i antall faktureringsperioder, vil måleren gjøre følgende i øyeblikket der endringen skjer og en avregning finner sted: Lagre registrene for avregninger utført opp til det tidspunktet i minnet, og gjøre dem tilgjengelig for visning. Beholde verdiene fra hovedtelleverket, og fra telleverkene der periodenummeret har blitt beholdt. Fra dette øyeblikket og fremover vil hovedtelleverket, og telleverkene til periodene som har beholdt sine nummer med den nye definisjonen, kunne sees og vil fortsette å øke. De periodene som har blitt slettet vil ikke lenger være synlige eller registerte. Dersom kontraktsendringene innebærer forlengelse av avregningsperiodene, vil det utføres en avregning når disse aktiveres, med informasjonen som er registrert opp til det tidspunktet og med verdiene av alle telleverkene i behold. Målerstandene for de nye periodene vil begynne med null som utgangsverdi, og de eksisterende målerstandene vil øke fra verdien de hadde tidligere Endring av en aktiv kontrakt Endring av en aktiv kontrakt kan påvirke en eller flere grupper av parametre. Aktivering av disse vil da skje umiddelbart. Avhengig av parametrene, og før de endres, vil det utføres en automatisk avregning for den berørte kontrakten Endring av en latent kontrakt En endring av en latent kontrakt kan påvirke en eller flere grupper av parametre, men den setter ikke i gang noen automatisk avregning. Dersom aktiveringsdatoen er tidligere enn nåværende dato, vil virkningen bli den samme som ved endring av en aktiv kontrakt, og tidligere nevnte aktiveringsdato vil ikke tas hensyn til. Dersom en endring finner sted med en aktiveringsdato som er ulik den eksisterende datoen og som er senere enn den nåværende vil datoen fra den siste endringen velges som den nye aktiveringsdatoen. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 20

21 Sletting av kontrakter Sletting av en kontrakt fører til at alle tidligere definerte parametre går tilbake til å bli udefinerte, og at alle data som refererer til kontrakten fjernes fra skjermen. Dersom mer enn en kontrakt har blitt definert og er aktiv, og en av kontraktene som tilhører samlingen har blitt slettet, vil det utføres en avregning for kontrakten som skal slettes. Fra da av vil informasjonen som refererer til den slettede kontrakten fjernes, uten varsling om dette (annet enn det som er relatert til eventuelle eksisterende avregninger). Resten av kontraktene og samsvarende telleverk vil ikke bli endret Lastkurve Måleren har to lastkurver, i samsvar med spesifikasjonene i gjeldende forskrifter og de utfyllende tekniske instruksjoner som hører til disse. Begge lastkurvene lagrer registre med det antall felter som kreves av denne standarden. Kapasiteten for begge registrene er 4000, og integrasjonsperioden kan konfigureres av brukere. Disse timesperiodene lagres og kan utgjøre mer enn fem måneder med lastprofiler. Ved spenningsfall eller klokkeendringer, vil eventuelle hull som har oppstått i lastkurven fylles inn med nuller. En inkrementell lastkurveverdi som ikke samsvarer nøyaktig til tidspunktet da den ble inkludert, vil merkes som ugyldig. For eksempel ville dette være tilfellet for en verdi som samsvarer med forbruket fra flere ulike tidspunkter. Dersom forespørselen ber om visning av mengder som ikke er registrert av måleren, vil de som er registrert sendes, mens nullverdier og tomme verdier vil bli sendt for mengdene som ikke er registrerte. I begge tilfeller er energiverdiene oppgitt med 6 sifre. Verdiene måles i kwh eller kvarh (enhetene som benyttes i displayet til måleren). Lastprofilen initieres dersom registreringsperioden endres Effektoverskudd Disse beregnes i forhold til gjennomsnittlig effekt i løpet av det siste kvarteret og avtalefestet effekt, i overensstemmelse med RD164/2001. CIRWATT B 3 FASE MANUAL 21

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERT ENFASE MÅLERE

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERT ENFASE MÅLERE BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERT ENFASE MÅLERE Side 2 av 41 Revisjonshistorie Revisjon: Dato: Kommentarer: 01 05.05.08 Førsteutgave 02 03.09.08 Bruk av knapper og skjermbilder oppdatert 03 26.02.09

Detaljer

Multifunksjons energimåler. CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A)

Multifunksjons energimåler. CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A) Multifunksjons energimåler CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03)

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) v.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) Hurtigprogrammering Dersom EDMk kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15)

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) V.04.2013 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+)

BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+) BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+) U RS485 kommunikasjon Spenninger I RS232 kommunikasjon Strømmer PROFIBUS kommunikasjon PQS effekt ET LONWORKS kommunikasjon Pulsutganger Activ, reactiv energ Analogutganger

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering Avansert, Kostnads Effektiv Måling A1120/40 Multi Funksjons Trefase måling Multifunksjons Trefasemåling... Omfattende tariffstruktur 8 Tariffer 4 Maks tariffer Direktekoplet eller /5A Lokal og modulær

Detaljer

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A)

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) Nettanalysator CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot en fare som kan føre til personskade

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Smart måling med Hager energimålere

Smart måling med Hager energimålere Energimålere Smart måling med Hager energimålere Med de 11 nye energimålerne fra Hager settes en ny standard når det gjelder måling. Spesielt gjelder dette utvidelsen av sortimentet for direkte måling

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A)

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) Nettanalysator INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) SIKKERHETSREGLER Følg advarslene angitt i denne bruksanvisningen med symbolene nedenfor. FARE Advarer mot en fare som kan føre til personskade eller materiell

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Nettanalysator og energimeter I modulærutførelse Type WM2-DIN

Nettanalysator og energimeter I modulærutførelse Type WM2-DIN ettanalysator og energimeter I modulærutførelse Type WM2-DI 3/6-siffers mikroprosessorbasert indikator Indikerer: kw, kvar, cosϕ, kwh, kvarh, U og I pr. fase og total-/gjennomsnittsverdi Universalutførelse

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L Nettanalysatorer Leverandør: Scandinavian Electric Produsent: Circutor Nettanalysator med RS485 MODBUS Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 08 022 00 L Nettanalysator

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL Rd Ed Hovedkontor: Leirvikåsen 43B Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 Avd. kontor: Postboks 8325 Spjelkavik 6010 ÅLESUND

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgavene til dette kapittelet er lag med tanke på grunnleggende forståelse av elektroteknikken. Av erfaring bør eleven få anledning til å regne elektroteknikkoppgaver

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

Måleutstyr for spenningskvalitet

Måleutstyr for spenningskvalitet Måleutstyr for spenningskvalitet Ulike målesystemer og instrumenter. Begrensninger og muligheter. Prioriteringer. Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 INSTRUMENTER FOR Å MÅLE

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering

Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering Innholdsfortegnelse 3 Konfigurasjon og oppgradering...2 3.1 Konfigurasjon av skjermenhet A-meny...2 3.2 Konfigurasjon av skiveenheter B-meny...2 3.2.1 Innledning...2

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk (Fastsatt av Justervesenet 22.10.2004 i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9 og forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering 23

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning FlexiLife Universalsender FL UNIe 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer