CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A)"

Transkript

1 Nettanalysator CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B A)

2 2

3 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot en fare som kan føre til personskade eller materielle skader OBS Indikerer at du må legge spesielt merke til det som står her. Hvisdumåhåndtereenhetenforinstallasjon,oppstartellervedlikehold,måfølgende leggesmerketil: Feil håndtering eller installasjon av enheten kan føre til skade på personell, og/eller skade på enheten. Spesielt kan håndtering av enheten med påsatt spenning føre til elektrisk støt, som kan føre til død eller alvorlige personskader. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan også føre til risiko for brann. Les bruksanvisningen nøye før du kobler til enheten. Følg alle installasjons- og vedlikeholdsinstrukser i hele enhetens levetid. Vær nøye med å følge nasjonale regler for elektriske installasjoner. Lesbruksanvisningenførdubrukerenheten Instruksjoner markert med dette symbolet kan føre til skade på enheten og/eller installasjoner hvis de ikke blir korrekt utført. FORBEHOLD Scandinavian Electric AS forbeholder seg retten til å foreta endringer på enheten og/ ellerspesifikasjoneneoppgittidennemanualenutenforutgåendevarsel ScandinavianElectricASvilpåsinwebsidehadenyesteversjoneneavspesifikasjoneneforenhetenogdemestoppdatertemanualene www scel no 3

4 INNHOLD SIKKERHETSREGLER 3 FORBEHOLD 3 INNHOLD 4 REVISJONSLOGG VERIFIKASJON VED MOTTAK PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLASJON AV ENHETEN ANBEFALINGER INSTALLASJON TERMINALENE PÅ ENHETEN Terminalliste for modellene CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV Terminalliste for modellen CVM-C10-ITF-IN TILKOBLINGSDIAGRAM Måling av 3-fasenettverk med 4-leders tilkobling, CVM-C10-ITF og 12 CVM-C10-mV Måling av 3-fasenettverk med 4-leders tilkobling, CVM-C10-ITF-IN Måling av 3-fasenettverk med 4-leders tilkobling, CVM-C10-MC Måling av 3-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF og 15 CVM-C10-mV Måling av3-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-MC Måling av 3-fasenettverk med 3-leders tilkobling og transformatorer med ARON-tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV Måling av 2-fasenettverk 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV Måling av 2-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF-IN Måling av 1-fasenettverk, fase til fase, med 2-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV Måling av 1-fasenettverk, fase til nulleder, med 2-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10- MC og CVM-C10-mV DRIFT MÅLEPARAMETERE TASTATURFUNKSJONER SKJERM COS φ - PF(EFFEKT FAKTOR)-LINJEN DEN ANALOGE LINJEN ANDRE SYMBOLER PÅ SKJERMEN LED-INDIKATORER DRIFTSPROFILER ANALYSATORPROFIL PROFILEN e BRUKER HARMONISK FORVRENGNING INNGANGER UTGANGER PROGRAMMERING Primærspenning Sekundærspenning Primærstrøm Sekundærspenning ( modell CVM-C10-ITF) Primær nullederstrøm ( modell CVM-C10-ITF-IN) Sekundær nullederstrøm (modell CVM-C10-ITF-IN) Antall kvadranter Installasjonstype Integrasjonsperiode for maksimal etterspørsel Slette maksimal etterspørsel Velge driftsprofil Bakgrunnslys, slå på bakgrunnsbelysning på skjermen Velge Cos φ - PF-linjen på skjermen Slette maksimums- og minimumsverdier Slette energiverdier 45 4

5 Velge måleområde for energi Aktivere skjerm for visning av harmonisk forvrengning Forholdstall for karbonsutslipp for produsert energi (kgc0 2 ) Forholdstall for karbonutslipp for forbrukt energi (kgc0 2 ) Kostnad for produsert energi Kostnad for forbrukt energi Programmere alarm 1 (Relé 1) Programmere alarm 2 (Relé 2) Programmere alarm 3 (Digital utgang T1) Programmere alarm 4 (Digital utgang T2) Driftsmodus for digital inngang Driftsmodus for digital inngang Protokoll for kommunikasjon over RS Låse enheten for programmering KOMMUNIKASJON TILKOBLINGER PROTOKOLL MODBUS-KOMMANDOER BACnet-PROTOKOLL PICS KART TEKNISKE DATA VEDLIKEHOLD OG TEKNISK SERVICE GARANTI CE-SERTIFIKAT 80 5

6 REVISJONSLOGG Tabell 1: Revisjonslogg. Dato Revisjon Beskrivelse 04/14 M001B A Første vesjon 06/14 M001B B 06/14 M001B C 11/14 M001B D 11/14 M001B E 01/15 M001B A Endringer i følgende seksjoner: Endringer i følgende seksjoner: Endringer i følgende seksjoner Endringer i følgende seksjoner: Endringer i følgende seksjoner:

7 1.- VERIFIKASJON VED MOTTAK Sjekk følgende punkter når du mottar enheten: a) Enheten oppfyller spesifikasjonene beskrevet i bestillingen din. b) Enheten har ikke vært utsatt for transportskade. c) Utfør en ekstern visuell inspeksjon av enheten før du slår den på. d) Sjekk at den er levert med følgende: - En installasjonsguide, - 2 holdere til å feste enheten med, - 5 kontakter. Hvis noen problem oppdages ved mottak, må du straks kontakte transportselskapet og/eller Scandinavian Electrics serviceavdeling. 2.- PRODUKTBESKRIVELSE CVM-C10 måler, beregner og viser de vanligste elektriske parametere i følgende typer nettverk: enkeltfase, tofase, med og uten nulleder, balansert trefase, med ARON-målinger eller ubalansert. Målingen blir foretatt i RMS med tre AC spenningsinnganger og tre strøminnganger. Det er fire versjoner av enheten, avhengig av typen strøminngangt: CVM-C10-ITF, indirekte strømmåling med /5A eller /1A transformatorer. CVM-C10-ITF-IN, indirekte strømmåling med /5A eller /1A transformatorer og en inngang til måling av nullederstrøm. CVM-C10-MC, indirekte strømmåling med effektive transformatorer i MC1- og MC3-serien. CVM-C10-mV indirekte strømmåling med /0.333V transformatorer. Enheten har følgende funksjoner: - 3 taster som lar deg bla mellom de ulike skjermbildene og programmere enheten. - 3 LED-indikatorer: CPU, ALARM and KEY. - LCD skjerm, viser alle parametere. - 2 digitale innganger, som brukes for å velge tariff eller oppdage den logiske tilstanden til eksterne signaler. - 2 digitale utganger, fullt programmerbare. (Ikke tilgjengelig på modellen CVM-C10-ITF-IN) - 2 alarmreléer, fullt programmerbare. - Kommunikasjon over RS-485, med to serieprotokoller: MODBUS RTU og BACnet. 7

8 3.- INSTALLASJON AV ENHETEN ANBEFALINGER For å kunne bruke enheten sikkert, er det viktig at personer som håndterer den følger sikkerhetsreglene gitt i landet hvor den blir brukt, bruker nødvendig personlig verneutstyr, og tar hensyn til de ulike advarslene som er angitt i denne bruksanvisningen. CVM-C10 må kun installeres av autorisert og kvalifisert personale. Støpselet må kobles fra og målesystemer slåes av før du håndterer, endrer tilkoblingene eller erstatter enheten. Det er farlig å håndtere enheten mens den er tilkoblet spenning. Det er viktig å holde kablene i perfekt stand for å unngå ulykker, personskader og skader på anlegg. Produsenten av enheten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av at brukeren eller installatøren ikke har tatt hensyn til advarsler og/eller anbefalinger gitt i denne manualen, og heller ikke for skader som skyldes bruk av uoriginale produkter eller tilbehør eller produkter eller tilbehør som er laget av andre produsenter. Hvis det oppdages et avvik eller feil på enheten, må du ikke bruke den til å foreta noen målinger. Inspiser arbeidsområdet før du tar noen målinger. Du må ikke foreta målinger i farlige områder eller der det er fare for eksplosjon. Koble enheten fra strømforsyningen (enhetens og målesystemets strømforsyning) før vedlikehold, reparasjon eller håndtering av enhetens tilkoblinger. Ta kontakt med serviceavdelingen hvis du mistenker at det er en driftsfeil i enheten INSTALLASJON Enheten installeres i et panel (92 + 0,8 x ,8 mm borehull, i samsvar med DIN 43700). Alle tilkoblinger er plassert på innsiden av panelet. Terminaler, åpne deksler eller fjernede elementer kan eksponere deler som er farlig å ta på mens enheten er i drift. Ikke bruk enheten før den er ferdig installert. Enheten må være koblet til en strømkrets som er beskyttet med gl (IEC 269) eller M sikringer med en verdi på 0,5 til 2 A. Det må være utstyrt med en strømbryter eller tilsvarende enhet, for å kunne koble enheten fra strømforsyningen. Strøm- og spenningsmålekretsen må være koblet med ledninger som har et minimum tverrsnitt på 1mm 2. 8

9 Sekundærlinjen til strømtransformatoren må ha et minimumstverrsnitt på 2.5 mm TERMINALENE PÅ ENHETEN Terminalliste for modellene CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV Tabell 2: Terminalliste for modellene CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. Terminaler på enheten 1 : A1, Tilleggsstrømforsyning 13: I2, Digital inngang 2 / tariffvalg 2: A2, Tilleggsstrømforsyning 14: V L1, Spenningsinngang L1 3: Rc, Felles releutgang 15: V L2, Spenningsinngang L2 4: R2, Releutgang 2 16: V L3,Spenningsinngang L3 5: R1, Releutgang 1 17: N, Nulleder 6: CT, Felles digital utgang 18: S1, Strøminngang L1 7: T2, Digital utgang 2 19: S2, Strøminngang L1 8: T1, Digital utgang 1 20: S1, Strøminngang L2 9: A(+), RS485 21: S2, Strøminngang L2 10: B(-), RS485 22: S1, Strøminngang L3 11: GND, Jord for RS485 og digitale innganger 12: I1, Digital inngang 1 / tariffvalg 23: S2, Strøminngang L POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND VL1 Ph-Ph 520V ~ VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S Figur 1:Terminalene på CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC and CVM-C10-mV. 9

10 Terminalliste for modellen CVM-C10-ITF-IN Tabell 3:Terminalliste for CVM-C10-ITF-IN. Unit terminals 1 : A1, Tilleggsstrømforsyning 13: I2, Digital inngang 2 / tariffvalg 2: A2, Tilleggsstrømforsyning 14: V L1, Spenningsinngang L1 3: Rc, Felles releutgang 15: V L2, Spenningsinngang L2 4: R2, Releutgang 2 16: V L3, Spenningsinngang L3 5: R1, Releutgang 1 17: N, Nulleder 6: Ikke koblet 18: S1, Strøminngang L1 7: S2, Nulleder strøminngang 19: S2, Strøminngang L1 8: S1, Nulleder strøminngang 20: S1, Strøminngang L2 9: A(+), RS485 21: S2, Strøminngang L2 10: B(-), RS485 22: S1, Strøminngang L3 11: GND, Jord for RS485 og digitale innganger 12: I1, Digital inngang 1 / tariffvalg 23: S 2, Strøminngang L OUTPUTS POWER SUPPLY Rc R2 R1 RS485 INPUTS A(+) B(-) I1 I2 S2 S1 LN GND P2 P1 VL1 Ph-Ph 520V ~ VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S Figur 2:Terminalene på CVM-C10-ITF-IN. 10

11 3.4.- TILKOBLINGSDIAGRAM Måling av 3-fasenettverk med 4-leders tilkobling, CVM-C10-ITF og CVM-C10-mV. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 VL2 VL3 VL1 VL2 VL3 N a b a b L1 A B A B S1 S2 P1 P2 S1 S2 L2 P1 P2 S1 S2 L3 N LOAD P1 P2 Figur 3: 3-fasemåling med 4-leders tilkobling, CVM-C10-ITF og CVM-C10-mV. 11

12 Måling av 3-fasenettverk med 4-leders tilkobling, CVM-C10-ITF-IN. Målesystem: Power Supply OUTPUTS POWER SUPPLY Rc R2 R1 RS485 A(+) B(-) S2 S1 LN INPUTS I1 I2 P2 P1 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 VL2 VL3 VL1 VL2 VL3 N a b a b A B A B S1 S2 L1 L2 P1 P2 S1 S2 P1 P2 S1 S2 L3 N LOAD P1 P2 S1 S2 P1 P2 Figur 4: 3-fasemåling med 4-leders tilkobling, CVM-C10-ITF-IN. 12

13 Måling av 3-fasenettverk med 4-leders tilkobling, CVM-C10-MC. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 VL2 VL3 VL1 VL2 VL3 N Grey/Pink Green/White Red/Blue Brown/Green a b a b A B A B L1 L2 L3 N LOAD 3P1 2P1 1P1 3P2 2P2 1P2 Figur 5: 3-fasemåling med 4-leders tilkobling, CVM-C10-MC. MC-transformatorens sekundærverdi er satt til 0,250 A (fast verdi) 13

14 Måling av 3-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF og CVM-C10-mV. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 VL2 VL3 VL1 VL2 VL3 a b a b L1 A B A B S1 S2 P1 P2 S1 S2 L2 L3 LOAD P1 P2 S1 S2 P1 P2 Figur 6: 3-fasemåling med 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF og CVM-C10-mV. 14

15 Måling av3-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-MC. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 VL2 VL3 VL1 VL2 VL3 N Grey/Pink Green/White Red/Blue Brown/Green a b a b A B A B L1 L2 L3 LOAD 3P1 2P1 1P1 3P2 2P2 1P2 Figur 7: 3-fasemåling med 3-leders tilkobling, CVM-C10-MC. MC-transformatorens sekundærverdi er satt til 0,250 A (fast verdi) 15

16 Måling av 3-fasenettverk med 3-leders tilkobling og transformatorer med ARON-tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 VL2 VL3 VL1 VL2 VL3 a b a b L1 A B A B P1 S1 S2 P2 L2 L3 LOAD P1 S1 S2 P2 Figur 8: 3-fasemåling med 3-leders tilkobling og transformatorer med ARON-tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. CVM-C10-ITF: Transformatorens sekundærverdi må være 5A eller 1A CVM-C10-MC: MC-transformatorens sekundærverdi er satt til 0,250 A (fast verdi) CVM-C10-mV: Transformatorens sekundærverdi må være 0,333 V 16

17 Måling av 2-fasenettverk 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 N VL2 VL1 VL2 N a b a b L1 L2 N A B A B S1 P1 S2 P2 P1 S1 S2 P2 LOAD Figur 9: Måling av 2-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. CVM-C10-ITF: Transformatorens sekundærverdi må være 5A eller 1A CVM-C10-MC: MC-transformatorens sekundærverdi er satt til 0,250 A (fast verdi) CVM-C10-mV: Transformatorens sekundærverdi må være 0,333 V 17

18 Måling av 2-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF-IN. Målesystem: Power Supply OUTPUTS POWER SUPPLY Rc R2 R1 RS485 A(+) B(-) S2 S1 LN INPUTS I1 I2 P2 P1 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 N VL2 VL1 VL2 N a b a b L1 L2 N A B A B S1 S2 P1 P2 S1 S2 LOAD P1 P2 P1 S1 S2 P2 Figur 10: Måling av 2-fasenettverk med 3-leders tilkobling, CVM-C10-ITF-IN. 18

19 Måling av 1-fasenettverk, fase til fase, med 2-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND Ph-Ph 520V ~ VL1 VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 VL2 VL1 VL2 a b L1 L2 A B S1 P1 S2 P2 LOAD Figur 11: Måling av 1-fasenettverk, fase til fase, med 2-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. CVM-C10-ITF: Transformatorens sekundærverdi må være 5A eller 1A CVM-C10-MC: MC-transformatorens sekundærverdi er satt til 0,250 A (fast verdi) CVM-C10-mV: Transformatorens sekundærverdi må være 0,333 V 19

20 Måling av 1-fasenettverk, fase til nulleder, med 2-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. Målesystem: Power Supply POWER SUPPLY OUTPUTS S0- S0+ S0+ Rc R2 R1 Tc T2 T1 RS485 A(+) B(-) INPUTS I1 I2 GND VL1 Ph-Ph 520V ~ VL2 Ph-N 300V ~ VL3 N P1 P2 P1 P2 P1 P2 L1 L2 L3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 VL1 N VL1 N a b L1 N A B P1 S1 S2 P2 LOAD Figur 12: Måling av 1-fasenettverk, fase til nulleder, med 2-leders tilkobling, CVM-C10-ITF, CVM-C10-MC og CVM-C10-mV. CVM-C10-ITF: Transformatorens sekundærverdi må være 5A eller 1A CVM-C10-MC: MC-transformatorens sekundærverdi er satt til 0,250 A (fast verdi) CVM-C10-mV: Transformatorens sekundærverdi må være 0,333 V 20

21 4.- DRIFT CVM-C10 er en firekvadrants nettanalysator (forbruk og produksjon). Single-phase Three-phase k k k k k 90º Single-phase k k Three-phase k k k Capacitive 180º Inductive Single-phase Three-phase k k k k k -90º Inductive 0º Capacitive Single-phase Three-phase k k k k k Generation Power Consumption Power Figur 13: De fire kvadrantene til CVM-C MÅLEPARAMETERE Enheten viser de elektriske parameterne vist i tabell 4. Tabell 4: Måleparameterne til CVM-C10. Parameter Enhet Faser Total L1-L2-L3 III N Fase-nulleder spenning Vph-N Fase-fase spenning Vph-ph Strøm A Frekvens Hz Aktiv kraft M/kW Tilsynelatende kraft M/kVA Total reaktiv kraft M/kVAr Total reaktiv kraft - Forbruk M/kVAr Total reaktiv kraft - Produksjon M/kVAr Total induktiv reaktiv kraft M/kVArL Induktiv reaktiv kraft - Forbruk M/kVArL Induktiv reaktiv kraft - Produksjon M/kVArL Total kapasitiv reaktiv kraft M/kVArC Kapasitiv reaktiv kraft - Forbruk M/kVArC Kapasitiv reaktiv kraft - Produksjon M/kVArC Kraftfaktor PF Cos φ φ THD % spenning % THD V THD % strøm % THD A Harmonisk fordeling - Spenning (opp til 31. ordens harmonisk) harm V 21

22 Tabell 4 ( fortsettelse ) : Måleparameterne til CVM-C10. Parameter Enhet Faser L1-L2-L3 Total III Harmonisk fordeling - Strøm (opp til 31. ordens harmonisk) harm V Total aktive energi M/kWh Total induktiv reaktiv energi M/kVArLh Total kapasitiv reaktiv energi M/kVArCh Total tilsynelatende energi M/kVAh Aktiv energi tariff 1 M/kWh Induktiv reaktiv energi tariff 1 M/kvarLh Kapasitiv reaktiv energi Tariff 1 M/kvarCh Tilsynelatende energi tariff 1 M/kVAh Aktiv energi tariff 2 M/kWh Induktiv reaktiv energi tariff 2 M/kVArLh Kapasitiv reaktiv energi tariff 2 M/kVArCh Tilsynelatende energi tariff 2 M/kVAh Aktiv energi tariff 3 M/kWh Induktiv reaktiv energi tariff 3 M/kVArLh Kapasitiv reaktiv energi tariff 3 M/kVArCh Tilsynelatende energi tariff 3 M/kVAh Maksimal etterspørsel av strøm A Maksimal etterspørsel av aktiv kraft M/kW Maksimal etterspørsel av tilsynelatende M/kVA kraft Parameter Enhet Tariff: T1-T2-T3 Total Antall timer hours Kostnad COST CO 2 -utslipp kgco 2 N TASTATURFUNKSJONER CVM-C10 har tre taster som lar deg bla mellom de ulike skjermbildene og programmere enheten. Tastefunksjoner på måleskjermer (tabell 5): Tast Tabell 5: Tastefunksjoner på måleskjermer. Kort trykk Langt trykk (2 s) Forrige skjerm Neste skjerm Bla gjennom profiler (analysator, bruker, e3) Vis minste verdi Vis største verdi Få tilgang til programmeringsmenyen 22

23 Tast Tabell 5 (fortsettelse ) : Tastefunksjoner på måleskjermer. Kort trykk Langt trykk (2 s) Vis maksimal etterspørsel Informasjon om aktive alarmer Låser opp aktiv alarm Tastefunksjoner på skjermer for harmonisk forvrengning (tabell 6): Tast Tabell 6: Tastefunksjoner på skjermer for harmonisk forvrengning Kort trykk Visning på skjermen for harmonisk s Langt trykk (2 s) Neste skjerm Bla gjennom de forskjellige typer harmonisk forvrengning Få tilgang til programmeringsmenyen Tastaturfunksjoner på programmeringsmenyen, spørremodus (tabell 7): Tast Tabell 7: Tastaturfunksjoner på programmeringsmenyen, spørremodus. Langt trykk Kort trykk (2 s) Forrige skjerm Neste skjerm Programmere utgang Programmere utgang Åpne programmeringsmenyen i redigeringsmodus Tastaturfunksjoner på programmeringsmenyen, redigeringsmodus (tabell 8): Tabell 8: Tastaturfunksjoner på programmeringsmenyen, redigeringsmodus. Tast Trykk Neste side Øker sifrene (0-9) eller skifter mellom de ulike valgmulighetene Flytter et redigerbart siffer (blinkende) 23

24 4.3.- SKJERM Enheten har en bakgrunnsbelyst LCD-display som viser alle parametrene oppført i tabell 3. Skjermen er delt inn i fire områder (figur 14): Figur 14: CVM-C10 Skjermområder Området med data per fase viser momentant, maksimums- og minimumsverdier for hver fase som måles eller beregnes av enheten. Området med totale data viser summen av verdiene som måles eller beregnes av enheten. Den analoge linjen, viser % av installert kraft for installasjonen. Cos φ - PF linje, viser verdien av systemets Cos ϕ eller effektfaktor i sanntid COS φ - PF(EFFEKT FAKTOR)-LINJEN Figur 15: Cos φ - PF-linje Denne linjen viser verdien til installasjonens cos ϕ eller effektfaktor i sanntid. Parameteren som vises velges i programmeringsmenyen. ( Velge Cos φ - PF-linjen på skjermen ) 24

25 DEN ANALOGE LINJEN Figur 16: Den analoge linjen Den analoge linjen viser to parametere: Nåværende kraft i installasjonen i % Denne parameteren vises i 12 segmenter, hvor hver representerer 10 % av installert kraft. Enheten beregner gjeldende kraft i installasjonen ved hjelp av formelen: P = V*I*cos(φ) Hvor spenningen og cos(φ) er installasjonens nåværende verdier. Nåværende kraft er referert i sitt fulle omfang. (100% er installert kraft, verdier over 100% indikerer overlast ). Den maksimale systemetterspørselen som er nådd, det vil si den maksimaleeffektverdi nådd siden enheten ble startet, uttrykt som en prosent. Denne verdien vises med ikonet. Verdien og maksimums- og minimumsverdiene kan tilbakestilles. ( Slette maksimums- og minimumsverdier ) Eksempel: Figur 16 viser at nåværende ytelse i installasjonen er 50 %, og at den maksimale etterspørsel til systemet er 80 % ANDRE SYMBOLER PÅ SKJERMEN Følgende vises også på skjermen: Installasjonstype Den type installasjon som enheten er koblet til, kan velges på programmeringsmenyen, ( Installasjonstype ). Den valgte typen vises øverst til venstre på skjermen. vises øverst til venstre på skjer- Tilstanden til digitale innganger Hvis de digitale inngangene er aktivert, vil ikonene men for å indikere at den digitale inngangen er aktiv. 25

26 4.4.- LED-INDIKATORER CVM-C10 har 3 LED-indikatorer: - CPU, indikerer at enheten er på, blinker 1 gang per sekund. - ALARM, indikerer at en alarm har blitt aktivert - KEY, lyser hver gang en tast trykkes. Figur 17:LED-indikatorene på CVM-C DRIFTSPROFILER CVM-C10 har 3 driftsprofiler. Skjermbildene vil bli åpnet for tilsvarende profil: Analysatorprofil, analyzer, Profil for elektrisk energieffektivitet, e 3, Brukerprofil, user, ANALYSATORPROFIL Denne profilen identifiseres med symbolet analyzer på bunnen av skjermen (Figur 18) Figur 18: CVM-C10-skjerm med analysatorprofil Enheten viser 11 forskjellige skjermbilder for profilen analyzer (tabell 9) 26

27 Bruk tastene og for å bla gjennom de forskjellige skjermbildene. Symbolet inst nederst på skjermen indikerer at det er momentanverdier som blir vist. Tabell 9: Skjermbilder i analysatorprofilen. Skjermbilde Parametere (enheter) Fase-fase-spenning L1-L2 (V ph-ph ) Fase-fase-spenning L2-L3 (V ph-ph ) Fase-fase-spenning L3-L1 (V ph-ph ) Frekvens (Hz) Fase-nulleder-spenning L1 (V ph-n ) Fase-nulleder-spenning L2 (V ph-n ) Fase-nulleder-spenning L3 (V ph-n ) Frekvens (Hz) Strøm L1 (A) Strøm L2 (A) Strøm L3 (A) Nulleder-strøm (A) (1) (1) Ikke tilgjengelig for installasjonstypene og Aktiv effekt L1 (M/kW) Aktiv effekt L2 (M/kW) Aktiv effekt L3 (M/kW) Aktiv effekt III (M/kW) Produksjonsverdiene måles ikke når 2-kvadrant-alternativet er valgt. Tilsynelatende effekt L1 (M/kVA) Tilsynelatende effekt L2 (M/kVA) Tilsynelatende effekt L3 (M/kVA) Tilsynelatende effekt III (M/kVA) Produksjonsverdiene måles ikke når 2-kvadrant-alternativet er valgt. 27

28 Tabell 9 ( Fortsettelse ) : Skjermbilder i analysatorprofilen. Screen Parameters (Enhet ) Induktiv reaktiv kraft L1 (M/KVAr L ) Induktiv reaktiv kraft L2 (M/KVAr L ) Induktiv reaktiv kraft L3 (M/KVAr L ) Induktiv reaktiv kraft III (M/KVAr L ) Kapasitiv reaktiv kraft L1 (M/KVAr C ) Kapasitiv reaktiv kraft L2 (M/KVAr C ) Kapasitiv reaktiv kraft L3 (M/KVAr C ) Kapasitiv reaktiv kraft III (M/KVAr C ) THD % Spenning L1 (V THD %) THD % Spenning L2 (V THD %) THD % Spenning L3 (V THD %) THD % Strøm L1 (A THD %) THD % Strøm L2 (A THD %) THD % Strøm L3 (A THD %) Kraftfaktor L1 (PF) Kraftfaktor L2 (PF) Kraftfaktor L3 (PF) Kraftfaktor III (PF) 28

29 Tabell 9 ( Fortsettelse ) : Skjermbilder i analysatorprofilen. Screen Parameters (Enhet ) Cos φ L1 (cos φ) Cos φ L2 (cos φ) Cos φ L3 (cos φ) Cos φ III (cos φ) På disse skjermbildene vises også: Maksimumsverdier For å se maksimumsverdiene på skjermbildet som vises, hold inne tasten i 2 sekunder. Symbolet max vises på skjermen (Figur 19) Maksimums- og minimumsverdiene nullstilles på programmeringsmenyen. ( Slette maksimums- og minimumsverdier ) Figur 19: Skjermbilde i analysatorprofilen viser maksimumsverdier. Minimumsverdier For å se minimumsverdiene på skjermbildet som vises, hold inne tasten i 2 sekunder. Symbolet min vises på skjermen (Figur 20) Maksimums- og minimumsverdiene nullstilles på programmeringsmenyen. ( Slette maksimums- og minimumsverdier ) 29

30 Figur 20: Skjermbilde i analysatorprofilen viser minimumsverdier. Maksimumsetterspørsel Enheten kalkulerer maksimumsetterspørselen for følgende: Strøm 3-fase aktiv effekt. 3-fase tilsynelatende effekt. Denne verdien kan vises på parameterskjermen ved å trykke på tastene samtidig. og Symbolet dem vises på skjermen (Figur 21) Figur 21: Skjermen i analysatorprofilen viser verdiene for maksimumsetterspørsel. eller for å avslutte visningen verdiene for maksimumsetterspørsel. Verdiene for maksimumsetterspørsel kan nullstilles på programmeringsmenyen: Slette verdier for maksimumsetterspørsel PROFILEN e 3 Denne profilen identifiseres med symbolet e 3 på bunnen av skjermen (Figur 22). Figur 22: CVM-C10 skjermbilde i profilen e 3. Installasjonens forbrukte og produserte energi vises i profilen e 3. Installasjonens status vises også: Installasjonen forbruker energi. Installasjonen produserer energi. Et langt trykk (3 sekunder) på tasten viser produksjonsverdiene. Produksjonsverdiene identifiseres med et minustegn foran hver parameter på skjermen. 30

31 Et langt trykk (3 sekunder) på tasten viser forbruksverdiene. Bruk tastene og for å bla i de forskjellige skjermbildene (korte tastetrykk). Skjermbilde Tabell 10: Skjermbildene i profilen e 3. Parametere (enheter) Aktiv energi tariff 1, T1 (M/kWh) Aktiv energi tariff 2, T2 (M/kWh) Aktiv energi tariff 3, T3 (M/kWh) Total aktiv energi (M/kWh) Forbruks- og produksjonsverdier Bare tilgjengelige i 4-kvadrantsalternativet. Tilsynelatende energi tariff 1, T1 (M/kVAh) Tilsynelatende energi tariff 2, T2 (M/kVAh) Tilsynelatende energi tariff 3, T3 (M/kVAh) Total tilsynelatende energi (M/kVAh) Forbruks- og produksjonsverdier Bare tilgjengelige i 4-kvadrantsalternativet. Induktiv reaktiv energi tariff 1, T1 (M/kVAr L h) Induktiv reaktiv energi tariff 2, T2 (M/kVAr L h) Induktiv reaktiv energi tariff 3, T3 (M/kVAr L h) Total induktiv reaktiv energi (M/kVAr L h) Forbruks- og produksjonsverdier Bare tilgjengelige i 4-kvadrantsalternativet. Kapasitiv reaktiv energi tariff 1, T1 (M/kVAr C h) Kapasitiv reaktiv energi tariff 2, T2 (M/kVAr C h) Kapasitiv reaktiv energi tariff 3, T3 (M/kVAr C h) Total kapasitiv reaktiv energi (M/kVAr C h) Forbruks- og produksjonsverdier Bare tilgjengelige i 4-kvadrantsalternativet. Kostnad tariff 1, T1 (cost) Kostnad tariff 2, T2 (cost) Kostnad tariff 3, T3 (cost) Total Kostnad (cost) Forbruks- og produksjonsverdier 31

32 Skjermbilde Tabell 10 ( Fortsettelse ) : Skjermbildene i profilen e 3. Parametere (enheter) CO 2 -utslipp tariff 1, T1 (kgco 2 ) CO 2 -utslipp tariff 2, T2 (kgco 2 ) CO 2 -utslipp tariff 3, T3 (kgco 2 ) Totale CO 2 -utslipp (kgco 2 ) Forbruks- og produksjonsverdier Antall timer tariff 1, T1(hours) Antall timer tariff 2, T2(hours) Antall timer tariff 3, T3(hours) Totalt antall timer (hours) Symbolene T1, T2 og T3 på skjermen indikerer de tre tariffene som er tilgjengelig på enheten. Det tilhørende symbolet blinker for å angi den valgte tariff BRUKER Denne profilen identifiseres med symbolet user på bunnen av skjermen (Figur 23). Figur 23: Skjermen på CVM-C10 med brukerprofilen. Denne profilen viser skjermene valgt i programmeringsmenyen ( Velge driftsprofilen ). 32

33 4.6.- HARMONISK FORVRENGNING Enheten kan vise harmoniske forvrengninger i spenning og strøm, opp til 31. ordens harmonisk forvrengning, for hver av linjene L1, L2 og L3. For at disse skal vise må det aktiveres i programmeringsmenyen ( Aktivering av skjermen for visning av harmonisk forvrengning. ). på den siste profilskjermen for å vise alle driftsprofilene på skjermen for harmonisk forvrengning. Harmonisk forvrengning vises som vist i figur 24. Figur 24: CVM-C10 Skjerm for harmonisk forvrengning av strøm for å åpne den neste skjermen for harmonisk forvrengning. for å vise de forskjellige typene harmonisk forvrengning: Harmonisk forvrengning av spenning L1- L2 - L3 Harmonisk forvrengning av strøm L1- L2 -L3 33

34 4.7.- INNGANGER CVM-C10 har to digitale innganger (terminal 12 og 13 i Figur 1) som kan programmeres til å operere som inngang for logikk eller tariffseleksjons. Se Driftsmodus for digital inngang 1 og Driftsmodus for digital inngang 2 Den valgte tariff bestemmes i overensstemmelse med statusen til inngangene, som vist i tabell 11. Tabell 11: Velge tariff i overenstemmelse med status til inngang IN1, inngang1 IN2, inngang 2 Logisk tilstand Tariffvalg Logisk tilstand Tariffvalg Tariff x x T1 x 0 T1 x 1 T3 0 x T1 1 x T2 0 0 T1 0 1 T2 1 0 T3 1 1 T UTGANGER Enheten har: To alarmreléer (terminaler 3, 4 and 5, som vist i figur 1), fullt programmaerbare, se Programmere alarm 1 (relé 1) and Programmere alarm 2 (Relé 2) To digitale utganger med optoisolaterte NPN transistorer (terminaler 6, 7 og 8 i Figure 1), fullt programmable, se Programmere alarm 3 (Digital utgang T1) and Programmere alarm 4 (Digital utgang T2). Merk: De digitale utgangene er ikke tilgjengelig på modellen CVM-C10-ITF-IN. 34

35 4.9.- PROGRAMMERING Fra programmeringsmenyen kan du: Låse statusen til menyen. Definere forholdstall for transformasjon. Velge antall kvadranter og typen av installasjon. Velge driftsprofilen til enheten. Programmere forholdstall for utslipp av karbondioksid, kgco 2. Programmere forholdstall for kostnad. Programmere parameterene for maksimal etterspørsel. Slette energimålerne og maksimums- og minimumsverdiene. Endre skjermens bakgrunnsbelysning. Aktivere alternativet for visning av harmonisk forvrengning. Programere alarmer. Programmere kommunikasjon over Modbus CVM-C10 registrerer ikke endringer i programmering før programmeringen er fullført. Hvis enheten tilbakestilles (RESET) før programmeringen er fullført, eller ingen tast trykkes på 30 sekunder, vil konfigurasjonen ikke lagres i minnet. For å gå inn i programmeringsmenyen hold inne tasten i 3 sekunder. Startskjermen til menyen indikerer om menyen er låst eller ikke: Når du går inn i programmeringsmenyen kan du se på og endre programmeringen. Ikonet på skjermen indikerer at enheten ikke er låst. Når du går inn i programmeringsmenyen du kan se på programmeringen, men ikke endre den. Ikonet indikerer at enheten er låst. for å få tilgang til det første trinn i programmeringen. Følgende skjermbilde vises hvis programmeringsmenyen er låst: Skriv inn passordet i dette skjermbildet til å endre parametrene i programmeringen. i 3 sekunder for å endre passordet. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten gjentatte ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre 35

36 Hvis du trykker på tasten etter å ha endret det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier igjen. For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Hvis passordet er korrekt vil låsikonet endres til ulåst:. Hvis du ikke skriver inn passordet eller det er feil, kan du åpne menyen for programmering, men du kan ikke endre noe i menyen. Programmeringsmenyen låses opp for en kort periode, og vil bli låst igjen når du går ut av enhetens meny. For å låse opp enheten permanent, velg programmeringsparameteret Låse programmering for å gå til neste trinn i programmeringen. Standard passord: Primærspenning På denne skjermen programmeres spenningstransformatorens primærspenning. i 3 sekunder for å endre transformatorens primærspenning. Ikonet prog vil vises på bunnen av skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten gjentatte ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten for å endre de andre verdiene. Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere programmerte verdier om igjen. For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den maksimale programmeringsverdien. Høyeste tillatte verdi: Laveste tillatte verdi: 1. Spenningsforhold x strømforhold < NB: Forholdstallet er forholdet mellom primær og sekundær. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. 36

37 Sekundærspenning På denne skjermen blir spenningstransformatorens sekundærspenning programmert. i 3 sekunder for å endre transformatorens sekundærspenning. Ikonet prog vil vises på bunnen av skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten gjentatte ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier om igjen. For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. Høyeste tillatte verdi: 999. Laveste tillatte verdi: 1. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Primærstrøm På denne skjermen blir strømtransformatorens primærstrøm programmert. i 3 sekunder for å endre transformatorens primærstrøm. Ikonet prog vil vises på bunnen av skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten gjentatte ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere programmerte verdier om igjen. For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. 37

38 Høyeste tillatte verdi: Laveste tillatte verdi: 1. Spenningsforhold x strømforhold < NB: Forholdstallet er forholdet mellom primær og sekundær. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Sekundærspenning ( modell CVM-C10-ITF) På denne skjermen blir strømtransformatorens sekundærstrøm valgt. i 3 sekunder for å endre transformatorens sekundærstrøm. Ikonet prog vil vises på bunnen av skjermen. for å bla gjennom de to mulige verdiene for strømtransformatorens sekundærstrøm (1A eller 5A). For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Primær nullederstrøm ( modell CVM-C10-ITF-IN) På denne skjermen programmeres strømtransformatorens primære nullederstrøm. i 3 sekunder for å endre transformatorens primærstrøm. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. gjentatte for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere programmerte verdier om igjen. For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. Høyeste tillatte verdi:

39 Laveste tillatte verdi: 1. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Sekundær nullederstrøm (modell CVM-C10-ITF-IN) På denne skjermen programmeres strømtransformatorens sekundære nullederstrøm. i 3 sekunder for å endre transformatorens sekundærstrøm. Ikonet prog vil vises på bunnen av skjermen. for å bla gjennom de to mulige valgene for transformatorens sekundærstrøm (1A eller 5A). For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Antall kvadranter På denne skjermen velges antall kvadranter enheten måler på. i 3 sekunder for å endre antall kvadranter. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. for å bla gjennom de to mulige valgene: 2 eller 4 kvadranter. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Installasjonstype På denne skjermen velges installasjonstypen. i 3 sekunder for å endre installasjonstypen. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. Tasten brukes til å bla gjennom de ulike alternativene. 39

40 Måling av 3-fasenettverk med 4-leders tilkobling. Måling av 3-fasenettverk med 3-leders tilkobling. Måling av 3-fasenettverk med 3-leders tilkobling og transformatorer med ARON-tilkobling. Måling av 3-fasenettverk med 3-leders tilkobling. Måling av 1-fasenettverk med 2-leders tilkobling, fase til fase. Måling av 1-fasenettverk med 2-leders tilkobling, fase til nulleder. For å bekrefte dataene, hold inne tasten skjermen. i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra for å gå til neste trinn i programmeringen Integrasjonsperiode for maksimal etterspørsel På denne skjermen programmeres intergrasjonsperioden for maksimal etterspørsel. Verdien som angis er integrasjonsperioden i minutter. i 3 sekunder for å endre verdien for integrasjonsperioden. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten gjentatte ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere programmerte verdier om igjen. For å bekrefte dataene, trykk tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. Høyeste tillatte verdi: 60. Laveste tillatte verdi: 1. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. 40

41 Slette maksimal etterspørsel På denne skjermen velger du om du vil slette maksimal etterspørsel eller ikke. Hold inne tasten i sekunder for å endre ditt valg for sletting. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. for å velge mellom de to alternativene for sletting: Yes eller No. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Velge driftsprofil På denne skjermen velges enhetens driftsprofil. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valgt driftsprofil. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. for å bla gjennom de tre driftsprofilene: Analysatorprofil, analyzer, Profil for elektrisk energieffektivitet, e 3, Brukerprofil, user, For å bekrefte dataene, hold inne tasten skjermen. i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra for å gå videre til neste trinn i programmeringen. Velge skjermbildene som vil vises (brukerprofilen user ) Den følgende skjermen vil vises hvils du har valgt brukerprofilen ( user ): På denne skjermen velger du om enhetens skjermbilder skal velges av brukeren eller ikke. Hold tasten inne i sekunder for endre valget. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. for å velge mellom de to alternativene: 41

42 , skjermbildene er de som ble lagret forrige gang enheten ble programmert. (For nye enheter vil skjermbildene være de samme som i analysatorprofilen analyzer ), velg skjermbildene. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. Velge skjermbildene Det følgende skjermbilde vil vises hvis du har valgt : Denne skjermen viser første skjermbilde i analysatorprofilen (analyzer), fase-fase spenning og valg for visning i brukerprofilen (user) kan velges. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valget. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. for å velge mellom de to alternativene:, for å vise skjermen i brukermenyen., for å stanse visningen av skjermen. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. Dette trinnet i programmeringen gjentas for hvert av enhetens 18 skjermbilder Bakgrunnslys, slå på bakgrunnsbelysning på skjermen På denne skjermen programmeres tiden (i sekunder) bakgrunnsbelysningen vil stå på etter siste tastetrykk på enheten. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre verdien for varighet av bakgrunnsbelysningen. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten blinkende sifferet. gjentatte ganger for å øke verdien til det 42

43 Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier om igjen. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Verdien 00 indikerer at bakgrunnslyset vil stå permanent på. Varigheten på bakgrunnslyset kan justeres fra 5 til 99 sekunder. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Velge Cos φ - PF-linjen på skjermen På denne skjermen velger du visningsalternativ for Cos φ-pf-linjen. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valget. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. for å velge mellom de to visningsalternativene. Vise Cos φ. Vise effektfaktor (PF) For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Slette maksimums- og minimumsverdier På denne skjermen velger du om du vil slette maksimums- og minimumsverdiene. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valget. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. og No ). For å bekrefte valget, hold inne tasten for å velge mellom de to alternativene ( Yes i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. 43

44 Slette energiverdier På denne skjermen velger du om du ønsker å slette energiverdiene. Hold tasten inne i 3 sekunder for å endre valget. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. Trykk på tasten for å velge mellom de to alternativene ( Yes og No ). For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Velge måleområde for energi På denne skjermen velges måleområde for energi. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valget. Ikonet prog vil vises neders på skjermen. for å velge mellom alternativene: AUTO Enheten viser kwh og MWh. Når verdien av energien når kWh, viser enheten automatisk energien som MWh. SHORT Enheten viser kun kwh. Når verdien av energien når kWh, tilbakestiller enheten automatisk målingen til 0kWh. For å bekrefte endringen av måleområde for energi må du først slette verdiene for energi. For å gjøre dette hold inne tasten i 3 sekunder; skjermen for sletting av energiverdier vil da vises. Velg YES for å slette energiverdiene; enheten vil da gå tilbake til skjermen for valg av måleområde for energi. For å fullføre bekreftelsen, hold inne tasten i 3 sekunder; ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. 44

45 Aktivere skjerm for visning av harmonisk forvrengning. Denne skjermen brukes for å velge om harmonisk forvrengning skal vises. Hold tasten inne i 3 sekunder for å endre valget. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. for å velge mellom de to alternativene ( Yes og No ). For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Forholdstall for karbonsutslipp for produsert energi (kgc0 2 ) Forholdstallet for karbonutslipp er mengden av forurensing per produsert energienhet (1 kwh). Forholdstallet for europeisk blanding er omtrent 0.65 kgco 2 per kwh. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valg av utslippsrate. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. Forholdstallet for utslipp for de 3 tariffene på enheten, T1, T2 og T3, programmeres på denne skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten blinkende sifferet. gjentatte ganger for å øke verdien til det Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier om igjen. for å bla mellom de forskjellige tariffene. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. Høyeste tillatte verdi: Laveste tillatte verdi: 0. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. 45

46 Forholdstall for karbonutslipp for forbrukt energi (kgc0 2 ) Forholdstallet for karbonutslipp er mengden av forurensing per produsert energienhet (1 kwh). Forholdstallet for europeisk blanding er omtrent 0.65 kgco 2 per kwh. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valg av utslippsrate. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. Forholdstallet for utslipp for de 3 tariffene på enheten, T1, T2 og T3, programmeres på denne skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten blinkende sifferet. gjentatte ganger for å øke verdien til det Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier om igjen. for å bla mellom de forskjellige tariffene. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. Høyeste tillatte verdi: Laveste tillatte verdi for å gå videre til neste trinn i programmeringen Kostnad for produsert energi Kostnaden per kwh elektrisitet for de tre tariffene på enheten regnes ut på denne skjermen. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endre valget av kostnadsrate. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. gjentatte 46

47 Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier om igjen. for å bla mellom de forskjellige tariffene. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. Høyeste tillatte verdi: Laveste tillatte verdi: 0. for å gå videre til neste trinn i programmeringen Kostnad for forbrukt energi Kostnaden per kwh elektrisitet for de tre tariffene på enheten regnes ut på denne skjermen. Hold inne tasten i 3 sekunder for å endrevalget av kostnadsrate. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten gjentatte ganger for å øke verdien til det blinkende sifferet. Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten for å endre de andre verdiene. Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier om igjen. for å bla mellom de forskjellige tariffene. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. Den programmerte verdien vil bli slettet hvis den angitte verdien er høyere enn den høyeste tillatte verdien. Høyeste tillatte verdi: Laveste tillatte verdi: 0. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. 47

48 Programmere alarm 1 (Relé 1) På denne skjermen velges koden som styrer alarmrelé 1. Tabell 12 viser hva de forskjellige kodene betyr. Hold tasten inne i 3 sekunder for å endre valget av kode. Ikonet prog vil vises nederst på skjermen. For å legge inn eller endre verdien, trykk tasten blinkende sifferet. gjentatte ganger for å øke verdien til det Når ønsket verdi vises på skjermen, gå til neste siffer ved å trykke på tasten de andre verdiene. for å endre Når du legger inn koden for en variabel, vil symbolene for den variabelen bli aktivert. Sett verdien til 00 dersom du ikke ønsker å programmere en variabel. Hvis du trykker på tasten etter endring det siste sifferet, vil markøren hoppe tilbake til det første sifferet, slik at du kan endre tidligere valgte verdier om igjen. For å bekrefte valget, hold inne tasten i 3 sekunder. Ikonet prog vil forsvinne fra skjermen. for å gå videre til neste trinn i programmeringen. Tabell 12: Parameterkodene som brukes for å programmere utgangene. Parameter Fase Kode Fase Kode Fase Kode Fase Kode Fase-nulleder spenning L1 01 L2 09 L Strøm L1 02 L2 10 L Aktiv effekt L1 03 L2 11 L3 19 III 25 Induktiv reaktiv effekt L1 04 L2 12 L3 20 III 26 Kapasitiv reaktiv effekt L1 05 L2 13 L3 21 III 27 Tilsynelatende effekt L1 06 L2 14 L3 22 III 28 Effektfaktor L1 07 L2 15 L3 23 III 29 Cosinus φ L1 08 L2 16 L3 24 III 30 % THD V L1 36 L2 37 L % THD A L1 39 L2 40 L Fase-fase spenning L1/2 32 L2/3 33 L3/ Frekvens Nulleder strøm Maksimal etterspørsel av L1 45 L2 46 L3 47 III 44 strøm Maksimal etterspørsel av III 42 aktiv effekt Maksimal etterspørsel av tilsynelatende effekt III 43 48

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A)

CVM-C10 INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) Nettanalysator INSTRUKSJONSMANUAL (M001B01-03-15A) SIKKERHETSREGLER Følg advarslene angitt i denne bruksanvisningen med symbolene nedenfor. FARE Advarer mot en fare som kan føre til personskade eller materiell

Detaljer

Multifunksjons energimåler. CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A)

Multifunksjons energimåler. CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A) Multifunksjons energimåler CEM-C20 MID El.nr 8200050 INSTRUKSJONSMANUAL (M016B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03)

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) v.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) Hurtigprogrammering Dersom EDMk kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15)

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) V.04.2013 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Multifunksjons energimåler. CEM-C10 MID El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M009B A)

Multifunksjons energimåler. CEM-C10 MID El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M009B A) Multifunksjons energimåler CEM-C10 MID El.nr 8200049 INSTRUKSJONSMANUAL (M009B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+)

BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+) BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+) U RS485 kommunikasjon Spenninger I RS232 kommunikasjon Strømmer PROFIBUS kommunikasjon PQS effekt ET LONWORKS kommunikasjon Pulsutganger Activ, reactiv energ Analogutganger

Detaljer

Programmeringsveiledning MF6FT

Programmeringsveiledning MF6FT Programmeringsveiledning MF6FT Manual for NEMO MF6FT KOBLINGSSKJEMA 11 PE NB! For korrekt spenningsmåling fase-fase og fase-jord i IT-nett, må klemme 11 koples til PE Klemme 20 og 21 må alltid tilføres

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SafeLine VV3. Bruksanvisninger. Viser etasjer, piler og rullende tekstmeldinger.

SafeLine VV3. Bruksanvisninger. Viser etasjer, piler og rullende tekstmeldinger. SafeLine VV3 Bruksanvisninger Viser etasjer, piler og rullende tekstmeldinger. SafeLine VV3 Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Installering og testing Montering 5 Tegn på displayet 6 Volumkontroll 7

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Installasjon av Galeo

Installasjon av Galeo Installasjon av Galeo Informasjon Teknisk informasjon: Innspenning 12 24 VAC/ 12 48 VDC 12-siffers bakgrunnsbelyst kodepanel EPROM minnelagring 100 valgfrie koder med 4-, eller 5-siffers kode 1 reléutgang,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Multifunksjons energimåler. CEM-C30 MID El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M017B A)

Multifunksjons energimåler. CEM-C30 MID El.nr INSTRUKSJONSMANUAL (M017B A) Multifunksjons energimåler CEM-C30 MID El.nr 8200051 INSTRUKSJONSMANUAL (M017B01-03-15A) 2 SIKKERHETSREGLER Følg advarslene i denne manualen som er indikert med symbolene vist nedenfor. FARE Advarer mot

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN

RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN BRUKERHÅNDBOK (M024B64-13-14A) SCANDINAVIAN ELECTRIC AS ----- Reléstasjon CBS-8-RCM -------- --- Sidenr. 2 CBS-8-ANALYSEVERKTØY, STIKKORDREGISTER Sidenr. 1.- KONTROLLER VED

Detaljer