NM par Jeg tror at den erkjennelse er sann. og rommer all den visdom vi behøver. Det er utrolig hva maa ikke kan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NM par 1996. Jeg tror at den erkjennelse er sann. og rommer all den visdom vi behøver. Det er utrolig hva maa ikke kan"

Transkript

1 NM par 1996 Ve Ikomstbulletin 29. mai 1996 Redaktør: Terje Sande I redaksjonen: Anja Prestl'ik og Gumar Eriksen. Kjære Bridgevenner Velkommen til Ulvik og NM for Par Det er 51. gang det avholdes et parmesterskap og Kdnsen var er veldig stolt at vi i vårt 50 - jubileumsar ble valgt til NM - arrangør, Det er med spenning og stor glede vi de siste aret har planlagt og arbeided for å få til et arrangement så godt som mulig, til glede for oss og dere som spillere. Vi ønsker alle lykke til med tumeringen og oppholdet her i Ulvik. Svein Aage Jensen Krinsleiar Jeg tror at den erkjennelse er sann og rommer all den visdom vi behøver Det er utrolig hva maa ikke kan når man av ærlig vilje ikke prøver

2

3 .llatt 1Yq11-6o1i.ru pi ;esro :t,stj-r- SÅ t h< t J* å afr r{la tit TrAArr - ål Z4Å4, '.rl' i 6..a-f... th.. [...11.t Ll. i.,t-. lfr i-. rj Ito.a i. dfr tt5 irtif lioroci. i. ta6r br?irrr-.il &t i-.da rra lrr graor lod. alllo n**c rt ctta.td lo<! h'o.to< s,r*6 6Bd. W.. i - læ friob luftro - lr hl rrrort rrr d- a hr.!ta.t-..cr.. o' rfilldirrrr i..tri-.r...,&t:j..ff.ciuir br-.?ilrr Li.Ln t lt veiro lot6 an.ori.l. ftllrrrt+d llir ft:;tlr*oå rir db troll.t.sll.. J AGt.r ttrtabåll/or r;c ca neddø. lirord4rl rrrro rrivllige åogo/ q l*dt n*rrærjørr rr lcrt r.t.b6.i.l tc< a.r.or ril h.ra.tr r. c-tin.e -f., L. t rdr t '6lL t v.l.tinrlr.t..j -rlrr rllr rpilhrr ca trlr.t.tr brrn.lit edlorlirrr.r.il $tl.qet - /llål. og JB!rf-' h..* ULVIK HERAD "!y'ærl.i5 hilcn J3Å.qr*ON.tt*i6 1/.6t 4 ITLKOMNE TIL IJrI-V'IK! lv1ed ein lokal bridgeklubb som har passen dei femti har rne långe og gode tradisjonat rtled å shpa til bridgeturderilger i bygda. Svan rnange av uhikitrgane bar røynt at bridge er ein *en fasherande og hjemekevjande spon. Ulvik er ein litetr ko6!cu!e ibuaroessig men stor i ooång. Me er bapp l30o menneske som har vcl 722 km' å boltra oss pi Til liks Eed dei!!dre llårdangerkoolrulanc er dci viktigaste lariogale jordbruk og reisdiv. Nied eit modene koofeensesent r som are!4 horell av god standard, og ci natureessig va&ker lring Noregsmeistenkapo Dykkrr vooar cg at tevlioga og oppbldet i Ltlvik velt vellukka på alle måtar. Lukke til oed tilskipinga! Tcrjc Brcivik - ordførar -

4 Startlist, NNI par I Randr Brcnoheugcn - Srgmund Brennluugen 2 Ame Hcnrcsand:!laø; Hillestad 3 I:n Grm[mshaug - Sirg Camlønshaug I P(ttcr Tomrcn. Asaeir A.'s 5 Clcnn Crothcrm - Jdhn-t{allvard Skoglund 6 Krell Karlbcrq - Jorqen Vøllestad 7 O1e Bcrsct - IlaraldDalager 8 Bnntulf Hauksson - Jom lvlarkussen 9 Lais-Ailard - Håvard Jensen ll) Tom Johaiscn - Espen Kvam I I l{aøe Eide - Stein Ade Juv'} 2 Tfoid Kirkesiord - Stian Sundklakk I Sam Inse Høvland - Sven Olar tløvland { Asbroni'Aat}rbnsen - Alf Jensen - 5 Håård Hole - Sven Jttqe 6 Helee N{æsel - RoaldVåsel 7 Cei; Helgemo - Lasse Aaseng 8 vede Faås - Erik Joreensen i9 9 Jo.pen Jo.een M6ibers Moibers - Ol;Jonnv Ole T6sse l 20. Svine Koch - Jostein Solvbll 2t Erik Eriken - Biøm Fiells6d 22 klnut Biømsen jreidai Laland 23 Eivind Moen - Trond Tollan 2.1. Odd Ame B nheussen - Odd O. Olsen 25 Kiell Mathisen - Sicve Smørdal 26. Iår \l Anfinsen -'Incvar Ersa 27 Prl A Calsuften " Crirn]r Øiereng 28 Roben Lefih - Rolf Lehn 29 Erlend Lanestradn - Inqar Vold ju 5!elr Ht Andre3ssen - rer lnloro il HiorlerfBrenne - Chnster Knstoffersed i2 Jon Klnqenberq - ldar Nesse 33 Kiell Oni Kogitad - Jon.{me Tho.esen 3.1 Jrihn Bersås - Leiv Øras,15. Sverr G. Karlbere - Kun-O. iltelsvsrmd i6. Aftstein Nmoe;- lvar Skiervo i / flallselr Lunoe - I ene Hinn 33.\me-Brandsar - Asb.jom Bra.]ldsar 19..\me Biorke - Jo Biork..10 Per Iva; Amundov-- Idar Llneen {I Sieurd Erren - Mårius Leil:vo-ld ll ø\.stern Olsen - Terie Ronnrns lj G;rr EerL BereheLm--..\ndte øbers +l Cie miid ReEsnd - Petter Tondel 15 RiLdÅr Bruen Olsen - Baard Olav Aasar q/ S\'ern Enk bull - faut I I nomåssen lo Tor Åme R.rmunddal - Ktell Tore Nordal.lt Ceir Enqebretsen - Josrein Obresad.+. -\hnus Haea - Tene N!bore 50 FLnn Brenr;bråEn: JJi G otuen j I Tn ere Leiiooll - Odc\ar LeirDoll i: \i; Biomda] - Tfond Wiboie 5l Laxrerice Biomå - He.m.n La;ssen j.l Tore Fir:nesirand - Øivnd Nlorken 5r Krell.\ndresen - Afle Bidne 56 }Ienn Kristensen - Jobnn! Ivloen i 7 Tor Christensen - Carl-Joha.n Knutsen 5S Tor A Tollefsen - Johln Broen j9 Alle Crefslad - Pil Ronninq 60 Frnn Boqesen. D,re Stefi.isen bi Ånld Strind\rk - R6rr Voll 6l Bo\c Broqeland - Enk Sælensminde 6: J.\rait: Torc Cato Bfemseth 6.1 Trond {.e Nllter - Ton! Urheim 6j Rolf Borqe - Lars Eidc 56 Thorsr.i; Buserud - Nils-Ono Eliassen o- Jon'E Furuncs - John K Schielderupsen 63 Jon A Stolncnq - Ccir Olav Tislevoll 6q L:rrs Årsco - R6a. Arscn 70 Pcfi.r Lindq!ist - P.r EgilWcslin 7l Anc Farstad - Pil I'h'tr 7l Lcrf lr:rr K.rLsrrk - T.i;c Lrngbo 1996, 30. mai RUNDE NR. øvrc Rorneflke Socn Mråhordland Sunnmore og Romsdal Trondheim Crenland Nordrnore Oslo Modum oe Omem Oslo Bcrqed Troins og Ofoten Bersell Øst:Finnrnark Buskerud Vest-Acd r I roncneun Ves!-Acder Oslo B rqen Roeåand No;d-østerdal T.oms og Ofoten Trondhe-un Roealand Nahdal Vesterålen Loloten Roealarrd Stj;rdal og Orneg! V slfold GauldaVoppdal Helqeland- - Iruf;ondelas Hardånser 6e voss Nord-G-udbr;ndsdål S o r{udbrandsdal Salten Håilnqdal Orkladal øslfold Fosen lintrondelae \fidctelenårk Vest-F innmark Fiordane lri:dre Romerile Ringerike&Hadeland i loroane Nedre Romerike Follo Nandal lndre østfold Follo Vest-Acder Ostfold Roqaland Hcleeland S o rlosterdal Bersen i roms os utoten Hrusrlaid HcdJmrrken Climdal Oslo Trondhcim OppLlnd SLrnnmdre og Romsdal Brisl.nrd - l. juni I li z8 t6 63 1ØV 11ØV 28ØV 27ØV 1CNS 2NS 1OØV 27NS 28NS 11NS 3NS 9ØV 26ØV 29ØV 12øV 4NS 8NS 25øV 3ONS 13NS 5NS 7øV 24NS 31NS 6NS '14ØV 6ØV 23NS 32ØV 15ØV 7NS 5ØV 22NS 33NS 16NS BøV 4ØV 21ØV 34ØV 17NS gns 3ØV 20ØV 35øV 18øV '10NS 2øV 19ØV 36ØV 19NS 11NS løv 18NS 36NS 2ONS 12øV 2NS 17øV 35NS 21NS 13NS 3NS 16øV 34NS 22øV 14ØV 4NS '15NS 33øV 23ØV 15ØV 5NS 14NS 32NS 24ØV 16NS 6NS 13ØV 31ØV 25NS 17NS 7NS 12NS 3OØV 26NS 18øV 8ØV 1IØV 29NS 27ØV 19NS gns 1OØV 28ØV 28NS 20NS 10NS 9ØV 27NS 29ØV 21NS 11NS 8NS 26øV 3ONS 22ØV 12øV 7øV 25ØV 31NS 23øV 13NS 6øV 24NS 32øV 24ØV 14ØV 5ØV 23NS 33NS 25NS 15ØV 4ØV 22NS 34ØV 26NS 16NS 3ØV 21ØV 35ø 27øV 17NS 2ØY 2OØY 36Øv 28NS 18ØV 1ØV ',19ØV 36NS 29ØV 19NS 2NS 18NS 35NS 3ONS 2ONS 3NS 17ØV 34NS 31NS 21NS 4NS 16ØV 33ØV 32øV 22ØV 5NS 15NS 32NS 33NS 23ØV 6NS 14NS 31ØV 34ØV 24ØV 7NS 13øV 30ØV 35ØV 25NS 8ØV 12NS 29NS 36ØV 26NS gns 11ØV 28ØV 36NS 27ØV IONS 1OØV 27NS 35NS 28NS 11NS 9ØV 26ØV 34NS 29ØV 12ØV 8NS 2sØV 33ØV 3ONS 13NS 7ØV 24NS 32NS 3INS 14ØV 6ØV 23NS 31ØV 32ØV 15øV 5ØV 22NS 30Øv 33NS 16NS 4øV 21ØV 29NS 34ØV 17NS 3ØV 20ØV 28ØV 35øV 18ØV 2ØV 19øV 27NS 36ØV 19NS 1øV 18NS 26øV 36NS 20NS zns 17ØV 25øV ssns 21NS 3NS 16ø', 24NS 34NS 22ØV 4NS NS 33ØV 23ØV sns 14NS 22NS 32NS 24ØV 6iis 13ØV 21øV 31ØV 25NS 7NS 12NS 2AøV 30ØV 26NS 8ØV 1lØV 19ØV 29NS 27ØV gns 10ØV 18NS 28ØV 28NS 1ONS 9ØV 17øV 27NS 29øV 1lNS 8NS 16øV 26ØV 30NS 12ØV 7ØV 15NS 25øV 31NS 13NS 6ØV 14NS 24NS 32øV 14ØV 5øV 13ØV 23NS 33NS 1sØV 4ØV 12NS 22NS 34ØV 16NS 3øV 11ØV 21ØV 35øV 17NS 2ØV 1AØV 2AØV 36ØV 18ØV 1ØV 9øV 19øV 36NS 19NS 2NS 8NS 18NS 35NS 2ONS 3NS 7ØV 17ØV 34NS 21NS 4NS 6øV 16øV 33ØV 22øV sns 5ØV 15NS 32NS 23øV 6NS 4ØV 14NS 31ØV 24ØV 7NS 3ØV 13øV 30ØV 25NS 8ØV 2øV 12NS 29NS 26NS 1NS 1NS 1NS lns gns lns

5 Programmet for finalen Onsdag 29. mai kl Velkomsttumenng Torsdag 30. mai kl l. sesjon, l0 mnder. Til kl kl Lunsj kl sesjon, 17 runder. Til kl kl Middag Fredag 31. mai kl sesjon, 18 runder. Til kl kl Lrursj kl sesjon, 17 runder. Til ki kl. 2l.30 Middag Lørdag 1. juni ki sesjon,9 nurder. Til kl kl crilltur m/båt kl Bridgetinget 1996 ki Bankett NM i Hardanger. Cår du rundt og tror at dette er første gangen NM-finalistene for par er i Hardanger, ta. du fullstendig feil. Finalen som sådan har ikke ven i Hardanger tidligere, men da finalen gikk i Bergen i altsa for 50 år siden - stod Hardanger på programmet. Etter finalen hadde arrangøren i Bergen lagt opp til en to-dagers ekskursjon til eksotiske Hadanger - et tiltak som fikk god oppslutning. Meo med den tids kommunikasjoner kunne man ikke komme så langt som til Ulvik. Turen gikk til Nordheimsund og der hadde rnan tid til å ta en båttur et stykke inn over lorden før man retumerte for ove.nattring. Dagen etter busset man så tilbake til Bergen og retumerte hjem. Hardagner er fortsatt like eksotish men nå kornmer man altså hit Då like mange timer som man før brulrte dager

6 Alt klart for bridge-nm i Ulvik For fytste gong er Hardanger og Voss Krins av Norges Bridge Forbund arrangør av eit noregsmeisterskapibridge. Itida 29. mai til 1. juni er Ltlrrik tilhaldsstad for dei aller beste bridgespelarane i landet. SIGMUNO MIOTTUN BridgekriÅs d har fått æra av å skipa til DoregsBeist rskapen for pai, og heile 72 par skal kjempa od heider og Nal-Httel. Bakgr-onneo for at vesle Hardaoger og Voss Kr-iDs ba.r fått dett prestisjear-rallge loedt t, er at kriilsee i år h6gtida-i 50- årsj ubileu-e. - Me ser fraro til deo.ee tu.r- Deringa, soe er detr stolste meisterskapeu i-o:ran bridgen i Noreg, seier hrinsformaorr SveiD Aage JeBseo. Han sit som formall i Hardalger og Voss på tiande året. A1l speling skal føregå på Koogressent ret i L'lnk, me dal spela-ralre har sin.base" på Bra-kales Hot I. Onsdagkveld erdethove for Svein -\age Jenseo er for. øau-o i bridgekrinsen. \ll for par i Ulvil neste veke er den store heddidga i jubileumsåret. t F,;to. S)ur I!ene) -vadlege] rridgespelara. til å liøta Dange av NM-dellalcarane. Då er det nen.leg opeu Sjølve vellomstturne ig. NM tek til torsdag, og Jelta, karare her- har kvalifise * seg gennom scel i slne eigre Knnsaa. - Det er fitlt h6ve for int resse.æ til å møta opp for å sjå dei beste bridgespelalane utfalda seg ved bordet, seier Jenseo. Hal legg til at ein spelar heilt til kl både torsdag og fredag. Laurdag er avslutningsdag og kl skai NM-vilnaren vera klar. Derett2r er det bridgetidg med påfyldande banlett. For Hardanger og Voss krins deltek deoae gongen eit vos. sapar, Hallgeir Lu,udeog Ter' je Hirtb. Hinh er debutalt i deone saoa,rheng, medan Lunde er riagrev i Nll. Dette vert hans feote ståfi i eit par-n![ sida-n ha,r debuterte r I det fremste favonltsjiklet er likevel ikkje vossingare. Der fil.tl ee par som Helgemo-Aaseng, Høyland- Høyland ogmæsel-mæsel, for å neo.na nobe. 50-årsjubilanten Haidånger og Væs Krils dev ut eit jub! leumsskri-ft i dette høvet. Her går det fram at Lri-Esen vart skipa formelt på Fleischers Hotel 12. oktob r F1'rste formann var Åqdreas.{ndersen frå Voss. Ei-D vedtok m.a. at lyoo.sk skulle n1-trast som k-riosetr sitt offisielle mål, men referatet frå fyrsle l motel var! likevel skrive på bokmlll

7 Sjeldne unikum av Terje Sande Blant finalistene i årets NM finnes det to gutter som ikke bare kan smukke seg med NN1{itler men også kan slå i bordet med en Mu-tiftel. De det gjelder er Boye Brogeland og Geir Helgemo og tifielen stamrner fra det førute verdensmesterskapt i par forjunior. Og samtidig som de ble de første til å vinne denne tiueler\ ble de Norges førsre rerdensmesrere i bridge I årets NM spiller de ikke på par, og mange vil nok tro at det å slå hverandre vil være en konlurrarse i konkurransen Kjenner vi gunene rett, er nok dette en litt gal måte å framstille det på. Begge satser nok i første rekke på å vinne finaleo og da ordnerjo rcsten seg s lv. Om Geir er det allerede skrevet nok til å fyile adskillige bind, og etrer hvert har også Boye gjo.t sitt inntog i verdetsbridge-pressen. At hat kan produsere spill med poenger demonstrerte han blant annet under årets NM for junior hvor han på par med Ø1.rind Saur ble mester for andre år på rad I bulletinen derfia henter vi el par spill om Boye forfattet av Jon Sveindal. Begge spillene forekom i velkomstturnenngerq og det første ble presentert under tittelen -Ko. tar han det fra?" A KD2 42 r *D62 rkni. EKQ2 å9375 rn-t (v+o,!r Tll.E3 I K 10 9 a Kn6l *EKl043 å ,1 ved8765 a4 åkn Siden øst hadde meldt hjerter underveis spilte Vest ut a4 i dette spillet fra Colorlinetumerirgen fredag kveld hvo. Boye Brogeiand spilte 3NT. øst stakk bo.ders knekt med esset og forsatte i fargen. Boye brulte tieren som stod, og trakk *E mens øst la knekten. Kløve.fargen sitter ik*e altfor ofte 2-2. og når den gjør det, er dame-knekt dobbel en sjelden variant. Derfor var Bojes neste trekk adskillig mer ufarlig enn det kan sjnes ved fø.ste øyekast. En liten kløver mot bordet! Man kan ikke annet enn s)'ntes sy'nd på vest som fikk en nærmest umulig oppgave - han la liten. Boye fors]'nte seg nå med resten og det er vel unødvendig å newe at ingen greide å kopiere 6901 Det andre spillet hadde tittelen "Kreativ dukk ': re865 r *J75 åkj4 rekd.t072 *E98i ro I )r I Ø ^D t re D *i064 r1973.kj8 *KD2 Sven OIai Høyland og Boye Brogeland er bes_ee usedvar ig kreative bridgespillere Det var derfor ingen sensasjon at de delte toppen på dette spiliet fra Colorline-tumeringeo fredag k-veld. Ved begge bord spilre vest 3NT og 6kk hjerter ut. Ved det ene bordet var fortseltelsen a l0 - som vant stikketl Vest så muligheten ii.rr et ekstra stikl i ruter som slørre enn å gjøre n^e rett i spar, så han fortsatte med ruter til Kne(Ien Men denne gangen tok Sven OIai for damen og t.e til av so.ten. *E ga da beten. Ved der andre bordet spilte vest en liten ruter til knel<len. Her var presset på Boye Brogeland noe stø.re i og med at han ikke h.rnne vite hvem som hadde al0. Men også han la liten. Spillefører kuone som ved det andrc bordet tatt ni stikh men ville likevel fått et dårlig spil G7). Derfor tok han ut sine to hjerterhomører (Boye kastet * l0), lot *9 seile, spilte kløver til damen og tok for *K. Så rj mens Boye saket s g ned til singel td. En spar til Ø1vind Saur sitt ess og ruter i rctu. ga den sadune hyggelige scoren for N/S ved dette bordet også (+19)

8 En redaktør blir til Av Terje Sande I noen år drev undertegnede en klubbaus i Åsane BK. I forbindelse med avisen ble det på klubbens avslutningstur hvert år delt ut en.ekke priser: Beste artikkel, beste spill og - den prisen hvor konkunansen var støast - årets Eggum. Det er vel ikke nødvendig å si hva vinneren av derr prisen hadde giort. For å dele ut disse prisene irviteate klubben med en utenforstående, og et av årene falt valget på kinsformannen ihardanger og Voss: Svein Aage Jensen. Da han noen år senere fikk ideen om å søke NV for par i forbindelse med kretsens 50 års jubileunr, ble den tidligere klubbavisredaktør tilbudt forfremrnelse til bull tinledakør under NM. Sånt går det ikte an å si nei til. For at dere skal bli advart skal dere få et par smakebher på hva klubbavisen inneholdl Forvikla forviklingar Har dere høn om brødrene som alle het Knut? Det vil si - ikke Hans for han her Petter Forvi.ret? Uanseft er det bare blåbær mot den sinnstilstanden som jer,nlig råder i en viss klubb som hver lørdag holder til på Arken (V og N/S): a- 'KD84.D *72 ^KD10752 "J1073 *J64 *, re64. EK963 *E1083 ^E a 10 *KD95 Vest Nord Øst Syd 21 3f 3r INT P4rD5* P 5a D Pass rundt Egenrlig burde du fått hånd for hrånd etter hvefi som historien ble referert, for da ville du kanskje ha hatt en muliglet til å leve deg inn i problemene - og forviklingene - til spilleme etter hvert som de oppstod. Ikke uvarlig var det Multi-en som frarnkalte forvirringene også denne gangen, men andre misforståtte konvensjoner og manglende tro på julenissen spilte også viktige roller. Noen har sikkert innvendiger mot Vests 2fåpning for blant de rett-troende skal en som åpner med svake to i major (eller tils\arende). ikle ha hverken 4-kons farge i motsan major eller renons Men som vi skjønner var døme vest av den mer fleksibl t]?en som så stort på tingene - hvis ikke hadde jo heller ikke redalrøren hatt denne historien å!'lle opp spalteplassen med Flere vil nok ha sterkere imr,endinger no.ds inngripen i sonen på så svake moi kort. Sl\-uile noen fi et snev av mistanke om at dette kan bare redalløren ha gjort - ja så må nok det bekefies Men så har da alltid.edaktøren hevdet at det er forbundet med mye mindre fare å gå inn i meldingsforløpet på et tidlig tidspunlt br hver av motstandeme har funnet ut hva deres makkere har for noe. Da slippef de deg av og til av kroken, og selv om de dobler, ja så kan det til og med hende at det er de som er har,net på koken. Det største problemet, og dert virkelig motstander, er ege lig ens egeo makker Er han tilsvarende optimistisk - av og til er ikke det nødvendig heller - ja så vil han med stor sikkerhet fraskrive seg ethven ansvar for a1le de dobla bet ne med at "Det går ikke an å melde innpå i sonen med så dårlige kon". Men på Arken (dene er et kjøpesenter hvor mange av klubbens medlemmer møttes hver lørdag) er det som kjent singeltumeringer, så man slipper i alle fall å høre klagesangen rest n av tumeringcn. Da det ble østs tur til å melde var han i alle fall sikker på to ting: For det første at hans makker hadde en svake-to og for det andre - siden han hadde mistet troen påjulenissen for

9 mange år siden - at den befant seg i hjener. Men seiv om han bare hadde to potensielle trurnl. så hadde han jo litt av hvert annet, og da måtte vel I r kunne stå? I mellomtiden hadde Syd - etler moden oven'eielse - kommel ftam lil at hans makter hadde begått et Micha ls Cuebid. Og hvis 3a var et slikt cuebid, så hadde nord lova rrunst 5-5 i spar og en annet farge - en farge Syd var rimelig sikker på måtte være kløver. Riklignok hadde syd en singelton - men den fargen hadde jo hans makker lovet full "kontroll" på - så med en stopper i motpartens farge og ellers gode ko{l. ja så måtte jo 3N*T kunne stå? Vest hadde ikke fått med seg at østs 3tmelding antydet at han sannsyr ig"-is hadde en bedre sparfarge. Eller så hadde han fått det med seg og satt klar til å spille ur spar mot 3NT Men nord var ikte innstilt på å ia Vest få spille ut, så 4a var et fortvilet forsøk på å få Syd til å forstå at det ikke var all verden man hadde hatt da man meldte innpå. Dette skjønte øst, og siden han selv kontrollene de sorte fargene og hans makker med sror sillerher fonsart hadde hjerter. jå så kunnejo iklie 4r stå! Bemerkelsesverdig - men kanskje ikke så merkelig - så doblet man bare de kontraken som stod i dette meldingsforløpet. Alle de andre kontraktsforslagene - som samtlige r,ille væn opptil flere bet - fikk gå "upåtalt". På dette tidspunket var Syd blitt enda mer sikker på at nord måtte ha de sone fargene. Hri: ikle.å hadde nok Ø\'innirnner seg med sparmeldinger for lenge siden. Men hva var da.1.'jo. det måne \ise renon) i fargen og be syd om preferanse mellom de to sorte fargene Del var ingen problemer med å avgjøre hvilken "sort" man tb.traklq problemer var heller niråer man skulle vise foretrekkingen på Men med de ville fordelingene som tydeligvis var ute å gikk fant han ut at 5* fikk være nok. Dermed ble det for andre gang i dette meldingsforløpet foreslått å spille på 4-2 tilpass i trunf når man henloldsvis hadde 6-6 og 7-5 rilpass i andre farger. B-gieogen lror helt åpenbart ikke påjulenissen. Men nords elendighet (for det var slik han opplevde der) så ikke ut til å ville ta slutt. Under ingen omstendigheter var han imstilt på å legge ned glansbildene sine som blindemann - og så sitte der til allmenn latter og bespottelse mens betene haglet Så selv om øst hadde doblet 44, så måtte da 5l tross alt være det tryggeste stedet Og øst sa seh{ølgelig B når han først hadde sae A. Men Syd var ikke kvitt baldoten sin - eller rettere sagt - dens innviklinger og foniklinger. At hans makker hadde lang ruter anså han sehfølgelig som fullstendig utelukket: Ikke bare hadde han selv fem kon i fargen - ogrå øst var tydeligvis vel utrustet på det området. Men til slutt irunå han at doblingen gjorde at han slapp å gjette hva nord hadde. Han kume passe og så la nord redde seg selv. Det er vel slik som kalles makkertiliit Men nord var allerede reddet (takk for rilliten) Redaktøren er ikle den som inngår veddemål i tide og utide, men denne gangen ville han vært villig til å vedde hva det skulle være på at syd ikke kunne ha den hånden han åpenbaret som blindemann. Oveffaskelser av denne tlpen kan man godt leve med - men om man hadde klan å innfri alle veddemåene - det er noe helt annet Sunne leyeregler Mange av premievinnerne i årets l!{esienref fikk noe som L_unne se ui som kimina.llitteratur i premie fra NBF Boken het "Drep skvisen", og er skevet av William Herseth. Boken inneholder egentlig et svært humant og lite kriminelt budskap. Den vrser hvordan mange skivsofre ofte kan være s$ld i situasjonen selv, og gir et sett av sunne leveregler som bør føiges for ikke å komme ut i elendigheten En av levereglene er denne: De fdrlige truslene f nes qlltid pcl høyesiden. Forstar deg mot de og velttresidens ftusler vil forsritup.w seg selv! Som enhver annen tofi tntssel.

10 For at bokvinneme ikke skal måtte lese gammelt nltt, kan vi ta følgende eksempel lia høstens Butlerturnerine i klubben: a987 rj8 0D861 *J1074 ^52 tt /i.e952 *K852 AED6 "KD K4 *E6 å KJ 10,13 a32 r J t0 7 *D93 En av klubbens mange gaininger klarte, med velvillig assistanse fra sin makker, å hawe t kontrakten 7NT på Syds hånd. Vest srartet med *J, og så fulgre rk og hjerrer til Esset. Sparfinessen holdt, og så kom alle hjerterstikkene bo.tsett fra det siste. Bordet kastet et kort i hver av minorfargene, men allerede nå hadde Ø/V løn seg seh ur i elendigheten ved forblindet opptatthet av venstresidens trusler og ved totalt å glemme at det virkelige faenskapet befant seg på hølresiden S1d rok lor.ek og ie og situasjonen var denne når r4 ble spilt: Hva burde øny' ha tenld og gjon? øst burde gitt blanke i spanrusselen siden den satt til venstre for han. Han burde konsentre.t seg fult og helt orn høyresidens trusler i minorfargene og saket alle sparene. Qerne fra toppen for å vekke en potensieh søvnig og ignorant makker Vest har to minortrusler tii venstre for seg, og disse kan han som sagt gi blanke fen i. Han kan kaste hvilke som helst og så mange milorkort han ønsker. Hadde ØN fulgt denne enkle leveregelerq ville situasjonen kunne sett slik ut når "4 blir spilt: r9 t- a2 *K82.63 rj *D93 A6 r4 a- *E6 Vest kan bare fortsette å kaste minorkort, og bordet e. skrist! Truslene var tommel øst saker samme large som border. og spillelørel går den høyst rettfe.dige beten han burde gå..d * I0 7 a2 *K2 A6 r4 l- *6.K t- o- *D9 Som privatpersoc var selr,følgelig redaktøren glad for at motpafte[ ikke hadde ervervet sunne leveregler, aden som redaktør må en jo ta andre hensrr Dere er herved advart! Ven må kaste en kløver for å holde rurereq fia bordet ble det da lagt ruter, og øst var fonapr I virketigieren fikk *2 lov å \,inne det siste stikket som det endelige bevis på at hø'residens trusler a.ldri kan bli for små: De er farlige uansefi.

11 Nå er ikke denne bulletinredakør så ubeskjeden at han tror han selv kan bidra med noen råd til årets Nlv{-finalisrer' Men hans kollegaer i andre bulletiner - bulletiner som I dag umiddelbart spres via intemett - har referert hva rinnere av diverse andre tumeringer foretar seg - og her skal du få et par smakebiter til iflspirasjon og siktemål.\rrangøren lor er at del er kjøpt inn nok papir til at alle som giennomfører spill av tilsvarende kvalitet skal få komme på trykk. Hvem kan være en bedre rettesnor enn David L rowitz og Larry Cohen - unnete av et utall panumeringer. Med to runder igiet i siste sesjon av Blue fubbon Pairs i Atlanta sist høst regnet de på slstten med at de ledet med knapp margin, men i virkelighaen lå de på andre plass. I nest siste runde satt de N/S, og det siste spillet i runden var dette: AKD972 r1072.e103, r3 r) L.J1065 rkd9].d *D1042 Vest Nord ø*. lå 3å 4A P Østs dobling spar. al rj65 rj85 *EK9865 Cohen 2* P P ta av 2t -l I 1a D P P P viste Dagens råd: Grådighet er bral Teqe Sande åe84 "E84.K97642 *7 Svd Berkowitz P 2^ 4* D trekorts støttte i Cohen spilte ut *K og Berkowitz ful$e på med l0-en - fargepreferanse fo. bjerter' Cohen spilte da 15 som spillefører vant med esset mens Berkowitz la sf''rke:?i. En rute. lia bordet gikk til damen og esset og vests kløver ble spilt til trurnf i bordet. Så kom te og en spar som Berko*itz dekket med l0- en og spillefører vant med damen. Beste spilleføring ville nå ven å ta den andre sparhonøren, og med riktig ruterbehanling ville det gitt bare en bet og en god score siden N/S lett har 130 i 4.. Vest valgte ikke deme spillemåten, og N/S - riktig nok etter noen nervepirrende øyeblikk - utnyftet dette fullt ut. Ute[ å ta for den andre trumlhonnøren la spillefører ned alo og lot den gå Berkowitz stjal og spifte "D Da Cohen fulgte med t6 visste Berko\titz han hadde tre hjerter og at "K ville gi beten. Mange lille ven fomøyd med dette NIen også Berko*itz innså ar de hadde 130 i '4t - og tenkte nærmere på hvordan hans makker hadde spill konene sine I hjenerfargen. Hvis Cohen hadde hatt lo-en på topp ville han etter attalene kunnet spjlte det konet i det andre stikket eller fulgt på med det da fd ble innkassert. Etter en lengre tenkepause spilte Berkowitz t9 - med risikoen for -590 hvis spillefører hadde tj. TilsL-ueme holdl pusterl men Cohen vant med knektør og ga Berkowitz den andre ruterstjelingen fot +300 og bort i mot topp på spillet. Og etter siste runde stod de på toppen av listen. Som Berkowitz demonstrerte i dette spillet er grådighet en nødvendighet i partumeringer' Po nget er å vite når en skal være grådig! En som vet det minst like godt er St ve Weitstein - vimer av blant ainet åtpts Cavendish ll

12 Calcutta Her satt har i vest i den samme Det er vel ikke nødvendig å si - og det er tumeringen som spillet overfor er hentet fa: heller ikke kjedt - hvilken score -600 ville gitt. a D l0 5 3 rd5. D4 åkd874.ekj2 vk83 a 52 *EJ65 ri-l YI? *-l)/* a764 r 1064.EKJ98 *93.98 rej972. l * l0 2 Spillene kommer fra bulletinene fra 69' Fall North A&erican Bridge Championships, November Det første stod i rr. 9, side 2 og det andre i m. 8 side 8. Vest Nord øst Syd Weinsteit lnt' D2 2tj D2 RDJP2IP P 2NT P ]NT PPP ' hp ' Kortvisende r Viser ruter og en major I Meld majorenl P Ø/V brukte invittutspill, og øst stanet de.for med 12 til damen og kongen. Spillefø.er angrep umiddelbart rute.fargen og spilte f2 til 8-en. Og Weinstein fulgte på med a4! Oppmuntret av utsikte[e til fem ruterstilik fulgte en spar til handens ess og a5 til knehen. Når Weinstein nå måtte på ned damen var blindemann av like liten verdi som brystvorter på en kastrert galte, og spillefører gikk tre bet. 'Iveinstein kunne sehfølgelig sik et en bet ved å vinne førsre ruteren og renrrnere hjeno. Men han var usikj<er på om +100 ville gi en god score. I praksis ville den gitt 29 med toppen på 5 1, rnens +300 ga nesten topp.

13 BLrllelinredaksjonen har tatt scg den frihei å hcnte ned det som ligge. om tjlvik på lntemar på hlrp //!ravel expo.no/ lnformasjoncn cr rcdigcl ned og alle bildene er femer, så dc som har tileanc ril Imeme!! ''il 6nne mer stoffdcr ULVIK Llrik er ci rradisjonsrik turislbygd med ordag ll50 innbyggjarar Dei!6sre turistane kom til L,'lrik iking lg.l0 og i 1860 van dcn i/r$c gje$gieva-.staden opna av Sjur Jonson Brakancs. Bygdesenterer Brakanes ligg omkransa av gardsbruk der frukdyrking. sauehald og skogbruk er riktige inatekrskjelder. Ein stor arbeidsplass og attraksjon er larder sin eldsle gannarskule, Hjeltnes Gannarskule, som van gtunnlagd i l90l av Kristoffer Frimann Kristoffersen Hjeltnes. r llvik er i dag ein kaftkomrnune med.jnsesjonsinnteicter irå Sima Kraft verk. ll5 km frå Lllik senrrum ligg Finse med HardangerjoL'ulen og Hallingskarve! 50m næraste naboar Finse ligg I 22? m.o h. og er den høgsrliggjande jembanesiasjonen i Nord- Europa. TLRISTL\FOR'!L{SJON Ulvik Turis!kontor \- i7i0 Llvi\ Tli (-.17):6 j:61 60 OP.\I]iGSTIDER \lån - Fre l7 00 Laur 08 i0 - l7:00 Sund l i:00 - l7:00.ruideienester: norsk. engelsk. tysk og fransk. Pris I - -{ rime \OK : l0 -. i. time NOK {ttraksjotrår Kultu rhistoriske vandringar i UlYik I L-Lik finn du fire ulike områder som er komne med i ein kulnrrlaadskapsplan. Ornråda er lagt tilrene lor ålmern ferdsel og syner ulike minnesmerke Få eldre tider, t.d. grawøyser på Nesheim og Tunheirq husma.nasplassen Ljonakleiv og ei restauren bygdemøue i Norddalen i Osa. AIle områda er skildra roed kartskisser og ioformasjon i ei KulturlandskaPshandbok som ein kan kjøpa på Ulvik Turistkomor. I derure boka vil ein og frme informasjon on våtmarksosr.ådet i ttlvikpollen. Pris for Ha.ndboka er NOK 40,-. Ornitologi For fugleinteresserte har ljlvik rnykje å by på. Dei ulike bioropl]?ane som 6ns! i kornmunen innch.ld err rikr utval av vanlege og mindre vanjege fuglar. Dei storc areala med skog ornking LIik er lctt rilgjengclege og er verdr å utforska narare. L hikpollen er ein av dei få marine våtmarkmc i ilket og er foreslån verna. Området har eit rikr fugleliv med over 80 ulike ar-tar registren Særlcg 'ed iore er der eit imponerande fugjeliv I nlknyring til deae områdel er det sett opp ei obse.'asionshyr!e der eifl kan studere fuglelivet i rc og mak Fjellet b1t på ulike ana! som trivt i denne barske biotopen Der lil ein finne ro som berre ven atbroten av Heiloen sin einsame låt. lnlormasjon om tilkomsr til området, anslisrer og rider for flo og fore tår ein ved å henvenda seg til Uhik TLrrisrkontor Hjeltnes Gartna rskule Noregs eldsle ( l90l ) og den einasre gannarskulen på Vestlandet Flott parkanlegg med gode lilhøve ior spasenurar. Krydder- og rosenhage Okologisk demonsrrasjonshage Omvising for glupper kan tingast gjennom Lihik Turislkontor- df 56 il Fornminne: Gra'r'røyser- helleristningar Grarro)''ser frå bronsealderen på Nesheim. Frå iarnalderen på Tunheim. Viknes og øydve. Skålgroper frå bronse:lderen i Solhovden og på TunheinT Hjadhne Galleri for samtidskunst, Osa \lar - september slrtirnde utstillingrr ar tåmtidsk!ns!naaar Okobe. - april. utsrillingar av Lars G. Polden sine bilere lnngang; NOK 20,- tbr vaksne. bom tin. Opiingstider: mai - sepiembe. U. I 100-1S00 aile dagar. etter artale utanotn opningstidene Okober - april ener arrale. df 56 5:63 2l Stream Nest Erier å ha vore det me$ vida Lustlerke! under vinrefolfnpiaden 1994 har Stream Nesr no vone ilfta lil Osa. Den verdskjendejapanske ir.rnsrnaren Takamasa Kuniyasu har gjenretst denne eine-ståande skulpturen som er laga av i 000 rørnmerstokkar og mursteinar Tubaisten Geir Lørolds originale musikk strøymer igjen ut av kursfverket slik den giorde under Vinterolympiaden på Lillehammer. Sesong: naiseptembeq el- etter avtale med Karl Sandøy, tlf inngang: vaksne NOK 40,-/ Par NOK onnø/student NOK 25,-. Barn gratiygrupper ener a!.tale.

14 Osa illineral \! ater A/S Tapperiet ligg tctt inntil Streån Nes(. He. vert Europas fi naste naturlegc mincralvatn produscn. Om\ising e[e. allale med Katl Sandty tlf 56 5: R øy kj a fossen Fossen ligg on ag 20 min gange frå Hjadlane Galleri for samtidskunst Fossen et tegllen og vassmcngda kan difor varierc noko På vcg til fossen passcrer cin Osa llinera.h'!'aler og Strclm Ncst. Osafellet - høgljellsområde n.o.b. Open veg l0 05-i0 09 (veravheneig) Oarlac 20 km frå ttik sentrum Bomveg Flon tuneneng 6ske og småvilijah. Ha rdangerjøkulen Isbre Kan sjåast frå Osafiellet, men er lettast tilgiengeleg frå Finse. Ulvik Kyrkje Dekoren innvendig med rosemåling i l9?3 av.nålaren Lars Osa Gudstenesle annak!'ar sundag, klrkjekoosenar Open ajle dagar Kontal:t turistkontoret fbr omvising ar grupper Turforslag t-tfl ukter for indiriduelt reisande: Osa \[in]busstur til Osa!i'*ar dag i :i6a I j.06-: Utanom sesoog ener aliaie :vg Uhik ki. lo-+i. Avs. Osa kl li00 Frå Ll"ik seniruft tbrbi frukrhagar og grøne enger til den tronge og ville Osa{orden (3C0 m) Inst i lorden ligg den vesle grenda Osa Her kan ein vitja Hjadlane Galleri og Slream Nest eller ta ei vandring $ennom kulturlandskapet i\ordajerl med m.a. ei restauren blgdemolle Rerur frå Hjadlane Galleri kl. 1i00. Pris: NOK I10,- pr pe.s. {inngadg ikkje inkluden). NB. Grupper på meir enn 5 pers. oå tinga turen på førehard. Fottur med guide. tysdag og torsdag Len fomrr m/guide langs skogsbilvegar og vezr i Lihi( kombinen med ko.t tul oed rutebuss. Nærare informasjon fir ein på IJlvik Turis&ontor Mh5 pers. Pris: NOK 85,- inkl, buss og guide. Pårneldirg til tlvik Turis*omor dageo før innar kl Oppntøte ved Uhat Turistkontor. Sjøflytur Over Hardangerlorden og l{ardangerjøkule4 Vøringfossen og Osafellet. Ein kan og velje eiga rute Flytype Cessna:06. 5 seier Pris \OK jj0.- pr. pers for:5 min. Booking L:Nik luristkontor. Lilvik Holel og Bral3nes Hotel. Fjordcruise.Osal]orden I rim.s 6o.d!ur på Llvik- og Osalorden \tin. t ters Pns \OK Ej.- pr pers Billeltat på runsrkontoret oe på Brakanes Hotel \orge i eit noneskåll: ålle dagar ' 1 ' ril Voss med eigen bil. elles måndag- tedag). t{ed tutebuss cller bil til voss Frå Voss mcd buss ril Gudvangen via Stalheimsklei'i, ane lidare mcd bå! ril Flåm og Flåmsbanen til Nllrdal Anendc til Voss går turen med Berqensbanen Retut til ulvik med rutebuss. Informas.ion (avgangstidevbill.) på UIuk Turistkonto. Frå l,ihik inkl. rurebuss: vaksne NOK i68,- og bom NOK l8'1.-. Frå Voss inkl tutebuss. vaksne NOK og bom NOK li0.- Eidljord med snoggbåt/buss (månjaur) Å\g Ulvik i015. ank Eidtord kl lll0.c.vg. Eidlofd kl l.ll5. ank. L'lvik kj lll5 Snoggbåten <VoringenD tek ein oter qorden til Eidfrord. På turen passerer ein Biderangen med ur.-,srhoia, Bangsnes med <Bergfalleor og tlellg:rcen Skår hogr oppe i lia under t<oneo' i I 5: I m) Frå kaien i Eidtord går det buss iil \1år; Gard og Troiltoget Ein k*rer opp den t'anr3irlske \låbodålen med ulsiki lii Vcdngfossen. På regen ned atr besskier ein Hardanger"idda \aruisenter Eidfiord i Ovre Eidlord Her kan ein oppieve Ivo Caprino sin fantastiske film om Hardanger,,idda m.m, aklarier og flone ursrrliingar Retur trl Eidiord nt'buss, Jnoggbå! arraqde rl LiLik. Pri5: NOK 285,- pt. Fets. Kinsanik (m/snøggbåt) {\q L]\ik kl anjc Kinsanik kl Iljo..\vg Krnsarvik kl. 1i25. ank. Uirik kl. i435. i Kinsa ik finst ulike tilbod. For dei små: Hardarger Feriepark n/klasetå.d. el-bilar, robåra! og vassklie. Kultudnteresserte kan ta tureo forbi "SUparstod, som var opplagsplæsen for Ieidangskipet i <Kinsawik Skipreido> i tida 90& I i50 Her hadde bl.a. langskipel.<llardhggeiri> fast tilhåldsstad. K var og rømmerharaa for skonane i der 15. og 16.århundre og s$eret ure i vika heiter <Skoneflueo>. Kyr$a i Kinsarvik cr bygd i normaanisk-romansk og er F.å mellomalderen Like ved lcyrkja ligg <<Borgsova> som er delvis bygd av virke frå den gan e gildehallen som van rive i 1680 aborgstovd) står på nrftene etter det ganlle gildehuset der

15 ha.ding3ne hcldt St Olaus gilde Relur lil Lllik \ra Eid0ord nr.'snoggbår Pris l..ok l2b.- pr. Lirne ( m/sn6ggbåt) årg Lhik kl l0:5, anli Ulne kl I ljo Åvg Urne kl Iljj. ank Lhik kl IJi5 Båren er innom Eidtord og KinsåJ1ik for ankomsr Ulne På Utne finn ein Hardanger Folkemuseum og Sorges eldste hotell I l7:2) som ftafi eis er i drifr. Urnc Ho(ell Horelle! er nesren eit lire museud iseg sjolv På tilbalieturen er båten innom Lofthus. Kinsanik og Eidford for den når l,rlvik. Pris: NOK 136,- pr pers Fjordcruise til \ orheimsund Åvg Llvik kl anl< t,lvik kl l4i5 På deme turen får ein hør'e til å nyte Hardangerlorden i fullt mon. Den flrste deled av.ren går ut Lliklorden og vidare inn til Eidiord Frå Eidtord går snoggbåten sorover til Kinsanik. for den kryssar lorden til Utne Her har ein eli tlo!r ulsln!il lellet <OksecDmellom Eidtorden og Granqn6orden og til isbreen Folgefbnne Erter å ha kryssa Sanrlatorden når ein )iorheirnsund. Rerur umiddelban lia den same rula. men med ein stoopestad itillegg, Lofthus Pns NOK :5-r.- Fotturforslag Lhlk har ei! rdeelt lureri:ne Spti el:er '\-aadrarbok ror L-l!rii og.iurgleder i Llrlk og Granrio på turistkonlore!. Boks og kanet jkrldrlr fb.sirlellige iurar r.rlik tenens '.formasjonslø1'per r)! er ro inj-o.masjonsle]-,per i Llvik. båe med )rnlås :0.rJbamasronJskil! langs \egen LJtpene sranar i Llrik sentrum og er onlag l0 km lange. Brosjy"rekanskisse tir ein på rurisrkontorer. Kultu rhistoriske vandringar Sii "nrjer :n.rl'cian:r Osete. Oså \lerka $i. gangrid i l./2 -l timar,{seu Rundt Skilra sti,/ve& gang d:.+-5 timar. Den Gamle Postvegen Granvin Shlta sti, gargrid 4-5 timar. "Appletree walk" Hakestad-Lekve, gangtid: ca.? timar Organ iserte Fotturar Fortur 6.d Guid - Tlr. og!o.r Lelr folrur med guide langs skogsbilvegar og regar i Uhrk. kombinen med kon lur med rutebuss Nærare informas1on om avgångstider og i-ar ruren går får dr.: på tunstkontoret. :!lin. 5 pers Pns \OK 85,- inkl busstranspon og guide. PåmeiCing til ruristkontoret dageo for innan kl 1;00 Oppmøte turislkontoret L lvik Turlag L}ik Turlag skipar til lellrurar med leiar annal\ar sundag iiida mai-ok l2 urar hvar sesong Prograrrl klån i febr /mars. Kontakt ruristkontoret for nærare informasjon og programfaidar Finse Tuneaeng på Hardangerwidda Breturar på Hardangerjok-ulen med lorar, juli-medio okt. Mn. \OK i00 - roralt ior leige av fbrar og utsqr (min :em pers ) Konrakr Finse l2?? eller D\T Finsehrta ior informasjoobestilling Ulike Opplevingar - Aktivitetar lnnlandsfiske og småyiltjakt Fiske Fisk. :led siong ene. :'lellaure er tillate i Llrik SiarsaiLmennins os cn.ådet Sotnos - 5olsæ - T,siec3l mor icy-sing ar tisketrygdavgiii og :lskei.ri Sescng lj -lo -1j D9 1995?.isa: Ll!rk St3lsallmenning L dogn \OK 10,-, j Jcgn \OK {0.-. I!eke \OK 60.-, sesong NOK l6c.- Solnos - Solsæ - Tysseda I dog.n NOK ii.-. i cogn \OK sesong NOK Felet iskekcn for Siatsailnrenninga-ne på Hardargen-rdda: I ueke.'iok I ic,- og sesoig \OK:30.-.{ndre områder der stongtiske er nllare Dalen- Slondalen- Brauåne Grunneigarlag. Osa- Sævarcr-eit-Hallingskeid Grunneigarlag. l'ede Uppsere Grunneigadag. Jakt Jak<rc tbr smårikjak il'lrik StatvJlmenniag ven seld på turisrkonlore!.vilftrygdea!3i.ft skal vere betelt før ursreding av jaktkon. Sesong: i Prisar: (gjeld utanbygds buande) - 3 dagar NOK 150,-, I veke NOK sesong NOK 300,-. åndre områder som er opne for småviltjak: Dalen- Slondalen- Brauåne Grumeigarlag. Grunneigarlaget vest for Tysso. Osa- Sævalweit- Hallingskeid Vetle Uppsete Gr-rnneigarlag.

16 Opplysningar om k;op av fiske- og ja.hkon og fiske- ogja-k.rperiodar får ein på tlvik Turistkontoa l'ass-skiksyring Lllik Vass-skiklubb skipat lil vass-skikr.wing L'-'ar ons, laur og sun frå klubbhuser ved idrensaalegger imål Pris NOK 80,- pr rur Badstove. Solarium. Symjebassetrg Brakanes Hotel - badsrove, solarir,lm og fitness senier fted lmjebasseng Srrand Fjordhorel - badslove oq stmjcbasseng Uhik Fjord Pensiona! - badstove og solanum UI'"ik Hotel - badstove og solarium Kunst - Brukskunst - Husflid Familien Lekve - verkstader og butikk Ta ein rur innom og sjå rreskjering dreiing og ulike suvenirar laga av tre. Vevstove med handrovne produkr Spesiaiitelar - vove band kagar. belte og bringedr:kar til Håfdangerbunaden. t'estovo - Ranveig Lunestad Ranveig vev m a. bilewev, okler og ryer. Vevstova finn ein i byggjefeltet på Hjeltnes. Spør etrer eigen brosjvre oå tuislkonloret. Vevstov, - Lilvik Bygdekr innelag \-evs!ora ligg midt i U]vik sentrum Her kan ein s1å åkle, loparar o I under arbeid. vove i ulike teknikkar Ope r<"-ar onsdag I S00-l100.\nne Ljones - Rosemalar.{nne Ljones er rosemalar med verksrad i byggjefelter på Hjeltnes. Ho måar for det meste srorre gjenstandar som srore bollar, fat og kiner. Kontak!unstkonlorer om a'"rale om'"itiing Bjørnar S:ether - Birsktar i "Doktorgarden" Ta turen innom "Dokrorgarden" og kjøp ei krukke med heimeavla og velsmakande honning (sommarhortring og lynglonning) - eit eke Hardangerprodulc. Utstillingar Tit IIohr Ursrilling av mosaikk og rnalcri laga av Tit Mohr- Huse! hennar ligg på vcnslre side av v.n lii Oså, 100 m etler Strand Fjordhotel. Spsr cncr opningsridene på turistkontoret Hjadlane Galleri for Samtidskunst Osa Ilai -seprember: skiftande utstillingar av samlidskunstnarar Oktober-april: utstilling av Lars G. Poldcn sinc bilete. Inngang: vaknc NOK bom frirt- Opningstider: mai-septcmber: kl. l: ålle dagar, og etter a!,tale utanom opningsridene Ohober-april: etler avtale, df 56 Utstoppa Dyr L1\ik Fjord Pensjonat har ei flott utstilliog av ursroppa dlr og fuglåj. Her 6nn du m.afuglekonge, kongeørrl lemen. reinsd;t, bjøm og ulr Fri adgang alle dagar. Ralla rmuseet på Finse \Iuseer slner forearbeid, stikking, prosjeklering og blgging av hogsellstrekkninga på Bergensbanen frå l87l Sesong: februarmai og juli-september. Opningstider: Pnsar vaksne \OK 15,-. bom NOK 5.- (grupper \ok 10.-) Irtlaicra ISAl Leig eid robår og prov fiskelukka i forden. Bårurleige ved hotella og Vallavik Fjordhltrer. \OK 25,-1i0.- pr time. Sl.kllel thivos: Tr rr.:ren til Osa eller føl ein av skogsbilvegane som går tleire stader i bygda. Turisrkontoret har kan og leiger ut syklar. Pris: heil dag NOK 100,-. Hah dåg: NOK 50.- Pr. dme NOK 25,-. Kari }Iette Norheim - Sslvsmed Sølvsmedverkstad på Hakestad. Steinslykkq færprydinnbuodne sølvsmykke og siselerie albeider. Omvising etter avtale rled K-l\4 Norheim tll Lars G. Polden Atelier og salsutstilling på Hjadlane Galleri, Osa.

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Arendalturneringen 2012

Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen har fått en ny vår og i helgen kunne hele 58 par nyte sørlandssommeren i en av våre vakreste byer. Dyktige spillere fra hele landet hadde tatt turen og arrangementsstaben

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

Bulletin 4 - Olrudpåsken

Bulletin 4 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 4 - Olrudpåsken Hege Sundland - Sjur Nedrebø vant IMPen! Vi fikk en meget hyggelig seier i IMPen, Hege Sundland og Sjur Nedrebø(bildet) vant foran Willy Brown Tor Ivar Bang. 3. plassen gikk

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014 BULLETIN 4 Spill fra mesterhånd Intervju med Tor Eivind Grude NM PAR SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR For å kunne se om det bare er flaks eller man faktisk må spille god bridge for å vinne NM PAR

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland Roald Mæsel Snorre Aalberg Kretsmestere 2015 Geir Brekka Tom Høiland Sølv Martin Reinertsen Ann Karin Fuglestad KM PAR 2015 Bronse Sluttresultat (over middels) Plass Poeng % Navn 1 176 63,3 Snorre Aalberg

Detaljer

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen Vi er halvveis i 6 rundekampen mot Stavanger, vi leder klart 51-21 og veien til NM finale synes klar. Men vi

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD NIDAROS BK 1 På bildet ser vi Sigmund Bakke, teknisk ansvarlig for arrangmentet, Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg og Geir Helgemo. Laget ble Norgesmestre etter å ha vunnet

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Søndag 30.september: Knallstart for Norge!

Søndag 30.september: Knallstart for Norge! Søndag 30.september: Knallstart for Norge! 2007-09-30 09:13:14 by geo Norges lag fikk en flott start i VM. Mot erkefienden Sverige i første runde ble det mer eller mindre overkjøring. Seieren ble til slutt

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

BK Junior gratulerer!

BK Junior gratulerer! 1.plass: NIDAROS BK 1 Tor Helness, Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, og Geir Helgemo. 2.plass: Bergen Akademiske BK 4 Sven Olai Høyland, Jim Høyland, Tor Bakke, Magne Eide og Frode Fyllingen. 3.plass:

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III av GeO Tislevoll, Auckland Gratulasjoner fra langt hold 2l medaljevinnerne i NM for mix- par og NM for junior. Pallen i juniormesterskapet var ikke akkurat noen overraskelse

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

Tananger festivalene 2012

Tananger festivalene 2012 Tananger festivalene 2012 Disse gikk av stabelen 6-9 juni. For første gang så skulle det være 4 hele dager med 5 timers fiske og det skulle bli spennende. 4 tellende NC resultater. Det var den vanlige

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets Årets kretsmestere Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 16 par, resultat for de over middels: Plass Poeng Navn Klubb 1 105 Jon Terje Storsten - Svein Jarle

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Ja takk, begge deler...

Ja takk, begge deler... Ja takk, begge deler... Når jeg ser den litt opphetede diskusjonen mellom BOA og Snorre om 2 kløveråpning må jeg nesten le. De har begge gode poeng, men begge nekter å høre på den andres gode poeng. Jeg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Etter første dag av klubblag NM leder Astra/ABC foran Nidaros 1 og Stavanger! BULLETIN INNHOLD

Etter første dag av klubblag NM leder Astra/ABC foran Nidaros 1 og Stavanger! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD Resultater fra de to første kampene. Hvem topper butleren og hvem har fått en tøff start på mesterskapet. Vi prsenterer noen spill og etterlyser andre fra dere. Astra/ABC innledet med

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

LAURDAG 09.MARS 2013

LAURDAG 09.MARS 2013 , INNBYDING TIL VESTLANDSKE SKISTEMNA LAURDAG 09.MARS 2013 Vestlandske Skistemna 2013 Landsrenn fri teknikk Laurdag 09.mars kl. 13.00 Rennet går som sonerenn for 8 til 10 år, krinsrenn for 11 og 12 år

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer