Våren Besøksadresse: Strømsveien 223, Alnabru, Oslo. E-Post: Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våren 2009. Besøksadresse: Strømsveien 223, Alnabru, Oslo. E-Post: torill@spiss.no Telefon: 913 043 75"

Transkript

1 KURSKATALOG Våren 2009 Besøksadresse: Strømsveien 223, Alnabru, Oslo E-Post: Telefon:

2 Velkommen til kurs hos SPISS! Det settes opp egne kurs i SPISS sine lokaler på Alnabru (se kart bak i denne katalogen) fordelt utover semesteret. Kursene spenner over et vidt spekter av tema knyttet til autismespekterforstyrrelser! På grunn av kurslokalets størrelse er det et begrenset antall plasser pr. kurs. Plass på kurs tildeles etter først til mølla prinsippet! Det er ingen påmeldingsfrister, men erfaringsmessig lønner det seg å være tidlig ute! I tilfeller der det blir mange påmeldinger kan det settes opp ekstrakurs. Eventuelle ekstrakurs vil annonseres direkte på nettsiden under kurs, samt på påmeldingsskjemaet på nettsiden. Dersom du ønsker bekreftelse på påmelding, vennligst oppgi e-post adresse. Dersom du ikke får plass, kontaktes du umiddelbart og tilbys evt. plass på et ekstrakurs. Husk å oppgi e-postadresse eller telefonnummer ved påmelding! Faktura for kurs sendes ut fortløpende. Alle kursene eller kombinasjoner av kurstema kan også holdes hos den enkelte oppdragsgiver. Dette kan lønne seg dersom dere er mange som ønsker kurset fra samme arbeidsplass eller kommune, da det i slike tilfeller tas en fastpris for kurset uavhengig av antall deltagere. Kontakt SPISS via e-post eller telefon dersom dette er interessant. Påmelding Påmelding kan gjøres ved å; Benytte eget påmeldingsskjema på nettsiden (gå inn på kurs og klikk påmelding ) Sende e-post med de samme opplysningene som på påmeldingsskjemaet bak i katalogen, til: Ringe og melde seg på muntlig / evt. legge igjen beskjed på telefonsvarer Fylle ut påmeldingsskjema bak i denne katalogen og sende til: SPISS v. Torill Fjæran-Granum Dr. Dedichensvei Oslo PÅMELDING ER BINDENDE!

3 Kursoversikt: IP og IOP Pris: Kr 350,- Onsdag 4. februar Kurset dreier seg om hvordan en individuell plan (IP) og en individuell opplæringsplan (IOP) bør utformes, både i forhold til innhold og formulleringer. Det legges vekt på målbare, konkrete og funksjonelle mål, samt på begrunnelser og helhet. IP og IOP vil bli satt i sammenheng med andre plandokumenter og samarbeidsformer og det vil bli drøftet hvem som skal ha henholdsvis IP og IOP og hvordan man går fram for å få dette til. Kurset er ikke knyttet opp mot noen spesielle IP eller IOP skjema innholdet kan tilpasses de skjema den enkelte skole / kommune er pålagt å benytte. Målgruppe: Skole og barnehagepersonell, personale i boliger, PPT, BUP, Habiliteringstjenesten, ansvarlige i kommune eller bydel og foreldre. De gode valgene Pris: Kr 350,- Mandag 23. februar Kurset handler om det å velge videre utdanning, yrke og bolig. I samtaler med unge og voksne med høytfungerende autisme / Asperger syndrom samt deres foresatte, kommer det ofte fram at mange har problemer med å velge og kan ta uhensiktsmessige valg vedrørende sin egen fremtid. Dette betyr at mange trenger mer spesifikke og spesialiserte råd enn det som er vanlig, noe som fordrer at de som gir råd har kunnskap om den rådsøkendes vansker og behov. På kurset vil det presenteres en modell for kartlegging av ferdigheter og strukturering av valg, krydret med mange eksempler fra praksis. Målgruppe: Foreldre, ungdom og voksne med høytfungerende autisme / Asperger syndrom, rådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler, ansatte i PPT, BUP og Habiliteringstjenesten samt ansatte i NAV.

4 NYHET! Etikk for personal Pris: Kr 300,- Torsdag 12. mars Kl Dette kurset handler om den rollen/funksjonen vi får som ansatte i møte med personer med autismespekterforstyrrelser. Hvordan reagerer vi på personer som oppfører seg merkelig og uforståelig? Hva gjør denne atferden med oss profesjonelt og følelsesmessig? Hvordan får dette oss til å handle? Kurset legger opp til diskusjon og refleksjon rundt disse og andre problemstillinger knyttet til den etiske siden ved å arbeide med atferdsvanskelige personer/profesjonalisering. Målgruppe: Personale i boliger, på skoler og i barnehager, samt Habiliteringstjenesten, BUP og PPT. Kurset passer spesielt godt i forhold til personalgrupper som jobber med å få en felles plattform og arbeidsmåte, samt der det er mange nyansatte. Foreleser: Eli Marte Rusten Hva er Asperger syndrom? Pris: Kr 350,- Kurs for nybegynnere. Tirsdag 17. mars Hva er Asperger syndrom? Hvordan arter forståelsesvanskene seg? Kurset beskriver og forklarer de typiske vanskene og kjennetegnene ved Asperger syndrom. Tiltak og metoder for denne gruppen blir beskrevet med mange eksempler fra praksis. Målgruppe: Kurset passer for alle som kjenner personer med Asperger syndrom i familiesammenheng, jobbsammenheng eller på annen måte. Foreleser: Ellen Ekevik

5 Persepsjon hos personer med autisme/asperger syndrom Tirsdag 24. mars Kl Pris: Kr 500,- Hva vet vi om persepsjon hos personer med autisme / Asperger syndrom? Hvordan påvirker det atferd og forståelse? Hva gjør vi med det? De fleste som tilbringer tid sammen med personer med autisme/asperger syndrom legger merke til uvanlige reaksjoner på sansemessig påvirkning. På dette kurset skal vi se nærmere på hva man i dag vet om temaet, hvordan det kan belyse/forklare en del merkelig atferd, og hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for bedre funksjon utfra en slik forståelse. Målgruppe: Kurset passer for alle som har med autisme/asperger syndrom å gjøre. Foreleser: Ellen Ekevik KAT Kassen Pris: Kr 350,- Tirsdag 31. mars KAT-kassen er et konkret, visuelt og strukturert materiell laget spesielt for å hjelpe personer med autismespektervansker (og andre som har vansker med å sette ord på følelser) å snakke om abstrakte tema angående følelser og atferd. Materiellet presenteres og gjennomgås og ulike bruksmåter drøftes. Mange praktiske eksempler. Målgruppe: Foreldre, personale i barnehager, skoler, PPT, BUP, Habiliteringstjenesten, samt andre som forholder seg til barn og unge som trenger hjelp til å sette ord på følelser.

6 Atferdsproblemer Pris: Kr 350,- Torsdag 16. april Hvordan legge merke til, tolke og forholde seg til uforståelig atferd hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser? Kurset er en praktisk innføring i hvordan vi som voksne kan unngå å tilspisse situasjoner som ofte er konfliktfylte, samtidig som vi ivaretar oppdragerrollen. Målgruppe: foreldre og personal i boliger, på skoler og i barnehager, samt BUP, PPT og Habiliteringstjenesten. Foreleser: Eli Marte Rusten Selvforståelse Pris: Kr 350,- Torsdag 30. april Barn, unge og voksne med autisme / Asperger syndrom har ofte et urealistisk selvbilde og en manglende forståelse av egne muligheter og begrensninger. Dette kan gi seg utslag i motstand mot å få hjelp eller å benytte hjelpemidler, uhensiktsmessige valg i forhold til skolegang og arbeid og mange nederlag i dagliglivet. Å hjelpe disse personene å forstå seg selv og sin funksjonshemming bedre, blir derfor en viktig og nødvendig innsats. På kurset presenteres en rekke hjelpemidler for denne type arbeid. Hva, hvordan og hvorfor i forhold til arbeid med selvforståelse drøftes, sammen med mange illustrerende eksempler fra praksis. Målgruppe: Kurset passer for foresatte og fagfolk som forholder seg til personer med høytfungerende autisme og Asperger syndrom i alle aldre.

7 Sosiale historier Pris: Kr 700,- Fredag 15. mai Kl inkl. enkel lunsj. Kurs med workshop. Sosiale Historier kan hjelpe personer som feiltolker eller har uhensiktsmessig atferd i sosiale situasjoner, gjennom forklaringer og forslag til nye strategier. På dette kurset vil metoden presenteres og gjennomgås både teoretisk, metodisk og praktisk. Mange eksempler fra praksis! Et eget skjema for forberedelse og disponering av Sosiale Historier vil presenteres. Deltagerne vil selv få forsøke å lage egne Sosiale Historier knyttet til sin praksis. Sosiale Historier passer best for personer som fungerer tilsvarende en utviklingsalder fra ca 4 år og oppover. Metoden passer for alle som har sosiale forståelsesvansker. Målgruppe: personell i skoler, barnehager, boliger, PPT, BUP, og habiliteringstjenesten samt foreldre. NYHET! Hva er Asperger syndrom for meg? Pris: Kr 350,- Mandag 18. mai Ledsagere gratis Kl Det serveres kjeks og mineralvann på kurset. Matpakke / egen drikke må medbringes. Mange barn og unge vet at de har diagnosen Asperger syndrom, men de forstår kanskje ikke helt hva dette innebærer eller det kan hende de ikke er helt enige i at de passer inn i gruppen. Mange kjenner ingen andre med samme diagnose, eller identifiserer seg ikke med dem de vet om. Dette kurset gir disse barna / ungdommene anledning til å møtes og få høre litt om hva Asperger syndrom kan være. De får god anledning til å stille spørsmål, kommentere og drøfte underveis, dersom de vil. Målgruppe: Barn og ungdom med Asperger syndrom i alderen fra år, evt. sammen med en ledsager (foreldre eller personal fra skolen) NB! Deltageren må være informert om at han/hun har Asperger syndrom! NB! Maks en ledsager pr. kursdeltager! Ledsagere betaler ikke kursavgift!

8 TEACCH Tirsdag 2. Juni Pris: Kr 350,- Hva er TEACCH? Hvordan jobber vi etter TEACCH metoden? Hva er TEACCH s filosofi og mål? Disse og mange andre spørsmål vil drøftes på dette kurset. Kursdeltagerne vil få en innføring i filosofi, metodikk og praksis, med mange eksempler. TEACCH er en metode som passer for alle som har vansker med organisering og strukturering (For eksempel ADHD, Tourettes, OCD og alle på autismespekteret) i alle aldre og på alle funksjonsnivå. Mange av prinsippene fra TEACCH vil kunne gjennomføres med hele grupper eller klasser uavhengig av om medlemmene har diagnose eller ikke. Metoden er også godt tilpasset hjemmesituasjonen. Målgruppe: Skole og barnehagepersonell, personale i boliger, PPT, BUP, Habiliteringstjenesten, NAV, foreldre. Partnerkompetanse Workshop Mandag 8. juni Kl Pris: Kr 200,- for enkeltpersoner Kr 350,- for par Vi gjentar suksessen fra høstsemesteret 2007, og inviterer til diskusjon og erfaringsutveksling mellom par der den ene har et barn med autismespekterforstyrrelse og den andre er ny kjæreste. Vi snakker om noen av de behovene, ønskene og utfordringene som oppstår når en ny partner skal forholde seg til et barn med spesielle behov og hvilke løsninger og strategier vi har erfart funker og ikke funker. Problemstillingene vil belyses fra både den nye partnerens og forelderens side. Foreleserne tar utgangspunkt i egne erfaringer i disse rollene. Både nye og gamle deltagere er velkomne på workshop! Målgruppe: Foreldre til personer med autismespekterforstyrrelser og deres nye partnere. Tidligere deltagere er hjertelig velkomne! Forelesere: Torill Fjæran-Granum og Henning Granum

9 Hvordan finner jeg SPISS? Adresse: Strømsveien 223, 0668 Oslo (Alnabru) Bygning 9, 2.etg. Kjørebeskrivelse: Nordfra: Ta av fra E6 mot Alnabru.. Følg skiltene til Alnabru og så mot sentrum. Veien går i bro over E6. Når du passerer Binders på venstre side, er det neste avkjøring til venstre. Det står skilt ved avkjøringen til Strømsveien 223. Følg veien et kort stykke til du ser en grå bygning på venstre side (bygning nr 9.) Parker langs fortauet eller på annen ledig plass. Sørfra: Ta av fra E6 mot Alnabru. Kjør rett fram inntil du ser skiltet til Strømsveien 223 ved en avkjøring til høyre. Følg veien et kort stykke til du ser en grå bygning på venstre side (bygning nr 9.) Parker langs fortauet eller på annen ledig plass. Kollektivt: Ta T-bane til Helsfyr T-banestasjon. Derfra kan du ta buss nr 76 eller 66. Begge stopper ved Ole Deviks vei. Gå av der. Ikke langt unna holdeplassen vil du se et skilt som angir Strømsveien 223. Gå opp denne veien (ikke langt) og du kommer til bygning nr 9.

10 Påmeldingsskjema Kurs IP og IOP Onsd. 4. feb. kl Kr 350,- De gode valgene Mand. 23. feb. Kr 350,- Etikk for Personal Torsd. 12. mars kl Kr 300,- Hva er Asperger syndrom? Tirsd. 17. mars. Kl Kr 350,- Persepsjon hos personer med autisme / Asperger syndrom Tirsd. 24. mars. Kl Kr 500,- KAT - Kassen Tirsd. 31. mars. Kl Kr 350,- Atferdsproblemer Torsd. 16. april Kr 350,- Selvforståelse Torsd. 30. april. Kl Kr 350,- Sosiale historier, workshop, enkel lunsj inkludert Fred. 15. mai. kl kr 700,- Hva er Asperger syndrom for meg? Mand. 18. mai. Kl Ta med matpakke! Kr 350,- Maks 1 ledsager pr. deltager: Ledsagere gratis Antall ledsagere: TEACCH Tirsd. 2.juni. kl Kr 350,- Antall Partnerkompetanse Enkeltperson kr 200,- Mandag 8. Juni Kl Par Kr 350,- par Navn på kursdeltagere: Kontaktperson: E-post adresse: Telefon: Faktura sendes til: Påmeldingsskjema sendes til: SPISS v. Torill Fjæran-Granum Dr. Dedichensvei Oslo

11 Om Foreleserne: Torill Fjæran-Granum (Cand. Paed. Spec.) har arbeidet i autismefeltet siden Hun har arbeidet med integrerte elever med autismespekterdiagnose i ordinær skole og som spesialpedagog i PPT. Fjæran-Granum har også arbeidet i 10 år ved en spesialskole for elever med autismespekterforstyrrelser som pedagog, veileder og foreleser. Hun er nå daglig leder i SPISS. Henning Granum har ingen bakgrunn i autismemiljøet og visste knapt hva autisme var før han møtte Torill i Fordi Torill selv har en sønn med Asperger syndrom ble Henning utsatt for en rekke tvangsforelesninger og har etter hvert skaffet seg mange erfaringer med og refleksjoner rundt det å forholde seg til en ny partners spesielle barn. Ellen Ekevik (Cand.Ed.) har i mange år arbeidet spesielt med personer med autismespekterforstyrrelser og har blant annet jobbet mye med samtaler med barn og unge med Asperger syndrom. Ellen Ekevik har fordypet seg i temaet persepsjonsvansker og har blant annet skrevet sin hovedoppgave om dette temaet. Eli Marte Rusten har lang og bred erfaring innen autismefeltet. Hun har selv vokst opp med en autistisk bror og er flittig benyttet i hele landet til kursing og veiledning angående søskenproblematikk. Hun har også stor kompetanse og omfattende erfaring på håndtering av og forståelse for utfordrende atferd hos mennesker med autisme.