HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!! (Fristen er satt pga. bestilling av mat).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!! (Fristen er satt pga. bestilling av mat)."

Transkript

1 SPISS KURSKATALOG Våren 2014 Besøksadresse: Mosseveien Oslo Nett: Tel:

2 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både pårørende og fagfolk som forholder seg til mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD). Personer som selv har diagnose innen autismespekteret er også hjertelig velkomne på kurs! Kursene spenner over et vidt spekter av tema innen autismefeltet. Plass på kurs tildeles etter først til mølla prinsippet. HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!! (Fristen er satt pga. bestilling av mat). Kursene settes opp i SPISS sine kurslokaler i Mosseveien 144, Oslo. Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette etter at påmeldingsfristen er ute. Husk derfor å oppgi e-postadresse! Bekreftelse på kursplass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. Dersom du trenger tolk eller ledsager på kurset, må du ordne med dette selv. Husk å gi beskjed om dette ved påmelding (pga. plass i lokalet og bevertning.) Tolk / ledsager betaler ikke kursavgift. Vi gjør oppmerksom på at det dessverre IKKE er heis i bygningen og at våre lokaler ligger i 3.etg. Alle kursene i denne katalogen er heldagskurs (kl. 9-15) og koster kr 750,- pr. person inkludert enkel lunsj. Grupperabatt: Dersom 4 eller fler fra samme sted melder seg på samme kurs koster det kun Kr 600,- pr. person. De fleste kursene eller kombinasjoner av kurstema kan også holdes hos den enkelte oppdragsgiver. Vi har også mange andre kurstema enn de som står i denne katalogen. Det kan lønne seg å leie oss inn dersom dere er mange som ønsker kurs fra samme arbeidsplass eller kommune, da det i slike tilfeller tas en fastpris for kurset uavhengig av antall deltagere. Kontakt SPISS via e-post eller telefon dersom dette er interessant. Husk å oppgi e-postadresse og telefonnummer ved påmelding!

3 3 Påmelding: Påmelding kan gjøres ved å; Benytte eget påmeldingsskjema på nettsiden (gå inn på kurs og klikk påmelding ) Sende e-post med de samme opplysningene som på påmeldingsskjemaet bak i katalogen, til: Ringe og melde seg på muntlig / evt. legge igjen beskjed på telefonsvarer (husk å oppgi tel.nr vi kan ringe tilbake til) Fylle ut påmeldingsskjema bak i denne katalogen og sende til: SPISS v. Torill Fjæran-Granum Mosseveien Oslo Husk! Posten bruker litt tid, pass på at påmeldingen når oss innen fristen! Grupperabatt: Dersom 4 eller fler fra samme sted melder seg på samme kurs koster det kun Kr 600,- pr. person. PÅMELDING ER BINDENDE! Dersom du ikke finner fram eller er forsinket, vennligst ring den aktuelle foreleser! (se telefonnummer ved beskrivelsen av kurset og bak i brosjyren)

4 4 Kursoversikt: Kurs nr. 1 Mange trenger en å snakke med om støttesamtaler individuelt og i gruppe Onsdag 5. februar kl Påmeldingsfrist: tirsdag 28. januar Pris: Kr 750,-pr. pers. Mange personer med ASD har mye de lurer på når det gjelder dem selv og verden rundt dem. Støttesamtaler er en samtaleform som baserer seg på trygghet og tillit. I dette kurset omtales både individuelle støttesamtaler og støttesamtaler i grupper. Fokus og innhold kan være felles, men formen skiller seg betydelig i forhold til antall deltakere i samtalen. Foreleserne formidler her egne erfaringer med individuelle og gruppebaserte støttesamtaler og kommer med mange praktiske eksempler. Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om hvordan man kommuniserer bedre med personer med ASD og om hvordan man gjennomfører støttesamtaler. Forelesere: Ellen Ekevik og Torill Fjæran-Granum Tel: / Kurs nr. 2 ASD i barnehagen Torsdag 13. februar kl Pris: Kr 750,-pr. pers. Påmeldingsfrist: onsdag 5. februar Hvordan oppdage autistiske trekk hos små barn hva bør få «bjellene til å ringe»? Hvordan tilrettelegger, trener og kommuniserer vi med barnehagebarn med ASD? Hva er viktige ting å jobbe med? Hvordan? Hva skiller barn med ASD sin lek fra andre barns lek? Foreleserne vil presentere mange praktiske eksempler og metoder hentet fra ulike pedagogiske / psykologiske retninger. Tiltak som nevnes er kartlegging, planer, bruksanvisninger, sosiale historier, belønningssystemer m.m. Områder vi vil komme inn på er: samarbeidsferdigheter, felles oppmerksomhet, grunnleggende ferdigheter, sentrale læringsferdigheter, språk og kommunikasjon, lek og sosiale ferdigheter, selvhjelpsferdigheter og førskoleferdigheter. Målgruppe for kurset er foresatte, personal fra barnehage og skole, PPT og andre interesserte. Forelesere: Mia Endresen og Torill Fjæran-Granum Tel: /

5 5 Kurs nr. 3 Atferdsproblemer og løsninger Onsdag 19. mars kl Pris: kr 750,-pr. pers. Påmeldingsfrist: tirsdag 11. mars - Hvordan kan vi unngå at atferdsproblemer utvikler seg og kommer ut av kontroll? - Hvordan kan vi snu en situasjon som er tilspisset og fastlåst? Mange barn og unge med ASD utvikler atferdsproblemer som er vanskelig å løse. Atferdsproblemene reduserer livskvaliteten deres betraktelig. Atferdsproblemer fører også til store utfordringer i familien, på skolen og på fritidsarenaer. Vi vil med dette kurset, gi alle som er interessert, en innføring i hvordan atferdsproblemer utvikler seg og blir en del av dagliglivet. Videre vil vi gjennomgå ulike strategier som gjør det lettere å se sammenhengene mellom årsak/virkning, noe som kan gjøre problemene enklere å forstå. Til slutt vil vi gjennomgå ulike metoder, tilrettelegging og tiltak som vi har gode erfaringer med, både med tanke på enkeltpersoner, familier og grupper/klasser. Kurset er praktisk rettet, med mange konkrete eksempler fra arbeid med barn og unge, som vi har hjulpet til en bedre hverdag. Forelesere: Eli Marte Rusten og Dag Gladmann Sørheim Tel: /

6 Kurs nr. 4 Annerledes atferd kan være annerledes sansing Kjenner du noen som reagerer annerledes på mat, klær, lyd, lys eller berøring enn folk flest og/eller som det kan være vanskelig å kommunisere med? 6 Torsdag 27. mars kl Pris: kr 750,-pr. pers. Påmeldingsfrist: onsdag 19.mars Mange med autismespekterforstyrrelser har store vansker med å håndtere sanseinntrykk. Dette gjelder både sanseinntrykk som kommer utenfra og signaler fra egen kropp. På dette kurset vil disse sansemessige annerledeshetene bli beskrevet. Det vil vises praktiske eksempler på hvordan man kan kartlegge vanskene og hvordan man kan tilpasse omgivelsene. I kursets første del vil vi gjennomgå persepsjonsvanskene generelt og drøfte tiltak som spesielt gjelder for dem som har Asperger syndrom eller høytfungerende autisme. I andre del vil vi spesielt fokusere på de med autisme og utviklingshemning og vise hvordan opplevelsen av sanseinntrykk påvirker kommunikasjonen. Vi introduserer en metode som heter intensiv interaksjon og den nylig oversatte boken «Intensiv og tilpasset kommunikasjon» av Phoebe Caldwell, som handler om denne metoden. Boken viser hvordan utfordrende atferd henger sammen med sanseforstyrrelser og i mange tilfeller er en måte å kommunisere på. Vi vil gjennom hele kurset vise eksempler på hvordan vi, gjennom å endre vår egen tilnærming, kan stimulere til økt livsglede og mer hensiktsmessig atferd og kommunikasjon. Forelesere: Ellen Ekevik og Mia Endresen Tel: /

7 7 Kurs nr. 5 Hvorfor gjør de sånn? Om å tolke, forstå og endre atferd Torsdag 10. april kl Pris: kr 750,-pr. pers. Påmeldingsfrist: onsdag 2. april Alle mennesker utfører handlinger som oppstår i samspill med omgivelsene. Disse handlingene opprettholdes av konsekvensene de får. Dette gjelder også for mennesker med ASD. Alt vi gjør, har ofte en lang læringshistorie, i tillegg til en direkte foranledning og en umiddelbar konsekvens. Her snakker vi om ønsket atferd så vel som problematferd. De biologiske forutsetningene spiller også en sentral rolle. De gjør at miljøet virker forskjellig på hver og en av oss, siden vi alle har ulike kropper, samt styrker og svakheter. På dette kurset vil du lære hvordan omgivelsene virker direkte på alt vi gjør og tenker, hvordan miljøet kan vedlikeholde dette, og du vil lære hva som kan gjøres med omgivelsene for at atferd skal endres. Kurset tar for seg hvordan man kan gjennomføre funksjonelle analyser, registreringsteknikker og hvordan vi kan lære barn og unge med ASD nyttige ferdigheter som hjelper dem videre mot et bra og selvstendig liv. Forelesere: Eli Marte Rusten og Dag Gladmann Sørheim Tel: /

8 8 Kurs nr. 6 Hvordan kommuniserer vi med barn og unge med ASD? Hvordan kan vi møte dem på halvveien? Torsdag 8. mai kl Pris: kr 750,- pr. pers. Påmeldingsfrist: onsdag 30. april Hvordan skaper man gode relasjoner og et godt språkmiljø for barn og unge med autismespekterdiagnoser? Har vi noe å lære fra utviklingspsykologien? For at barn og unge med ASD skal kunne kommunisere på en funksjonell måte er de avhengige av samtalepartnere som kan skape et språkmiljø på deres premisser. Dette gjelder enten de snakker eller bruker alternativ kommunikasjon. Dette kurset vil dreie seg om samhandlingskompetanse hos oss som har i oppgave å hjelpe barn og unge med ASD til å kommunisere bedre. Nødvendig kunnskap, holdninger og tilrettelegging vil bli diskutert og sjekklister i forhold til forskjellige grupper med barn og unge med ASD vil bli gjennomgått. Sjekklistene gir oss en påminning om hva vi må huske på og gir gode, praktiske tips i forhold til disse gruppene: De som er på et lavt utviklingsnivå De som har Asperger syndrom eller høytfungerende autisme De som bruker alternativ kommunikasjon De som bruker utfordrende atferd som en måte å kommunisere på Foreleser: Mia Endresen Tel:

9 9 Kurs nr. 7 Sosiale historier, workshop Onsdag 14. mai Kl Pris: Kr. 750,- pr. pers. Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. mai Sosiale historier er en atferdsendrende metode som ble introdusert av den amerikanske spesialpedagogen Carol Gray og som har vært benyttet i mange år over hele verden. Metoden benyttes der man antar at den uhensiktsmessige atferden en person fremviser kommer av manglende eller mangelfull informasjon om den situasjonen personen befinner seg i. Metoden passer for alle med ASD (eller tilsvarende forståelsesvansker) som fungerer kognitivt minimum på skolestarternivå (5-6 år). For personer med lavere fungering enn dette vil ikke metoden være til hjelp. Det er imidlertid ingen øvre grense verken fungerings- eller aldersmessig. Metoden er enkel å lære og kan gi raske og meget gode resultater. Metoden kan brukes både av fagfolk og pårørende. På dette kurset vil deltakerne få en grundig innføring i metoden og vil også få anledning til å lage egne sosiale historier under tett veiledning. Kurset har et praktisk fokus og det er derfor ønskelig at flere som kjenner samme person med ASD deltar slik at de historiene de lager på kurset kan brukes i hverdagen etterpå. Det er en fordel om både personal og pårørende rundt samme person deltar. Gruppene i workshopdelen vil bli satt sammen av personer som kjenner samme målperson. Foreleser: Torill Fjæran-Granum Tel:

10 10 Kurs nr. 8 Å jobbe enhetlig Torsdag 15. mai kl Pris: kr 750,- pr. pers. Påmeldingsfrist: onsdag 7. mai Mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD) har store vansker innen sosial kommunikasjon. Likevel må de ofte forholde seg til svært mange mennesker med like mange meninger. På skolen kan det være flere lærere og assistenter og i en bolig er det turnus med stor utskiftning av personale. Foreldre kan ønske seg mer samarbeid med barnehage/skole/bolig og omvendt. For at antallet voksne som omgir personen ikke skal bli en belastning, er et godt samarbeid mellom de voksne/hjelperne helt nødvendig. Kurset vil ta opp dette samarbeidet gjennom blant annet å fokusere på samhandlingsregler eller miljøregler som metode. Det kan dreie seg om faste regler, men like mye om en felles forståelse og felles retningslinjer. Gjennom å utvikle slike retningslinjer, med vekt på familiens og personalets egen atferd, fremmer man både trivsel og mer samkjørt hjelp til utvikling for den det gjelder. Foreleser: Mia Endresen Tel:

11 11 Hvordan finner jeg SPISS? Kjørebeskrivelse: Lokalet ligger på Nedre Bekkelaget, rett ved bomstasjonen (se rød prikk på kartet.) Innkjørselen til bygningen kommer brått på, så kjør sakte! Steder i nærheten: Nedre Bekkelaget skole, containerhavnen, bomstasjonen, avkjøring til Malmøya / Ormøya. Retning fra Oslo sentrum Kjør sørover på E18 (Mosseveien). Ta av mot Malmøya/Ormøya og gjør en u-sving der, slik at du kjører ut på E18 igjen retning sentrum. Etter ca 50 meter ta opp til høyre. Dette er en liten bakke skiltet med "gjennomkjøring forbudt." På toppen av den første lille bakken finner du våre lokaler. Retning mot Oslo sentrum Ved Tusenfryd, ta av til E18 mot sentrum. Når du passerer avkjøringen til Malmøya / Ormøya på venstre side skal du etter ca 50 meter ta opp til høyre. Dette er en liten bakke skiltet med "gjennomkjøring forbudt." På toppen av den første lille bakken finner du våre lokaler. KOLLEKTIVT Rett ved lokalet ligger bussholdeplassen "Bekkelagsveien". Her stopper bussene nr 81, 83, 85 og 541. Kommer du fra sentrum er det undergang under Mosseveien. Kommer du i retning mot sentrum går du opp en liten bakke til høyre (gangsti) og da er du der! PARKERING Det er ingen reserverte parkeringsplasser, men plass til noen biler utenfor lokalet og langs gjerdet. Det går også an å parkere ved Shellstasjonen på den andre siden av veien. Ved kurs anbefales det likevel å reise kollektivt for de som kan det. Velkommen!

12 12 KONTAKTOPPLYSNINGER Dersom du har behov for å kontakte SPISS samme dag som kurset holdes, enten fordi du ikke finner fram, fordi du blir forsinket eller andre grunner, er det fint om du kontakter den aktuelle foreleseren direkte. Husk at vi IKKE svarer etter at kurset har startet! Under finner du kontaktopplysninger til foreleserne dette semesteret; NAVN E-POST MOBILNUMMER Ellen Ekevik Eli Marte Rusten Torill Fjæran-Granum Mia Endresen Dag Gladmann Sørheim Dersom du har mer generelle spørsmål om kurset, ønsker å melde deg på eller andre henvendelser i forkant av kurset (i dagene før kurset holdes), bes du kontakte enten den aktuelle foreleseren (dersom det er spørsmål om innholdet i kurset) eller daglig leder Torill Fjæran-Granum (dersom det gjelder påmelding eller andre organisatoriske spørsmål.) BOKSALG Dersom du ønsker å kjøpe noen av bøkene eller heftene vi gir ut på SPISS Forlag kan du få disse med deg når du er på kurset, dersom kurset holdes i våre lokaler. Vi tar helst ikke imot penger på kurset, men sender faktura i posten i etterkant. SERVERING På alle kursene er det enkel lunsjservering (rundstykker eller lignende) i tillegg til kaffe og te. Dersom man ønsker annen type drikke eller mat, må dette medbringes. Dersom du har spesielle behov i fht. diett, er det fint om du sier fra i god tid, så skal vi se hva vi får til.

13 13 Påmeldingsskjema Kurs Pris pr. person Antall 1. 1 Mange trenger en å snakke med Kr 750,- 2. 5/2-14 Kl (4+ kr 600,-) 3. 2 ASD i barnehagen Kr 750,- 13/2-14 Kl (4+ kr 600,-) 3 Atferdsproblemer og løsninger Kr 750,- 19/3-14 Kl (4+ kr 600,-) 4 Annerledes atferd kan være annerledes sansing Kr 750,- 27/3-14 Kl 9-15 (4+ kr 600,-) 5 Hvorfor gjør de sånn? Kr 750,- 10/4-14 Kl 9-15 (4+ kr 600,-) 6 Hvordan kommuniserer vi med barn og unge med ASD? Kr 750,- 8/5-14 Kl (4+ kr 600,-) 7 Sosiale historier, workshop Kr 750,- 14/5-14 Kl (4+ kr 600,-) 8 Å jobbe enhetlig Kr 750,- 15/5-14 Kl (4+ kr 600,-) Kontaktperson: E-post adresse: Telefon: Faktura sendes til: Påmeldingsskjema sendes til: SPISS v. Torill Fjæran-Granum Mosseveien Oslo

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse!

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse! SPISS KURSKATALOG Høsten 2014 Besøksadresse: Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 2 Velkommen til kurs og workshops hos SPISS! Alle kursene og workshoppene våre er åpne for og beregnet

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Våren 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Høsten 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer

SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2013. SPISS Forlag www.spiss.no

SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2013. SPISS Forlag www.spiss.no SPISS FORLAG BOKKATALOG FOR 2013 SPISS Forlag www.spiss.no 2 SPISS Forlag, 2013 VELKOMMEN TIL SPISS FORLAG Vi presenterer her vår katalog for 2013 Kontaktinformasjon: Nettside: www.spiss.no / www.spiss.se

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 Jeg hilser dere fra Reggio Emilia i full vinterdrakt! Nylig hjemkommet med 15 cm snø i gatene og på torgene i Reggio, og i møte med 1200 deltakere fra hele verden på konferansen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Denne læringsmodulen om kollektivtransport er utviklet for personer som arbeider med innvandrere. Læringsmodulen

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik

Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik Som framhevet i forrige artikkel har personer med Asperger syndrom store vansker med sosial forståelse. De er til tross for visse likhetstrekk,

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer