Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse!"

Transkript

1 SPISS KURSKATALOG Høsten 2014 Besøksadresse: Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: Tel:

2 2 Velkommen til kurs og workshops hos SPISS! Alle kursene og workshoppene våre er åpne for og beregnet på både pårørende og fagfolk som forholder seg til mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD). Personer som selv har diagnose innen autismespekteret er også hjertelig velkomne! Kursene/workshoppene spenner over et vidt spekter av tema innen autismefeltet. Med kurs mener vi forelesninger som varer i 1 eller 2 dager, kl Ingen begrensing på deltagerantall, viktig å melde seg på innen fristen. Sted for kurs er Vika konferansesenter i Oslo sentrum. Se veibeskrivelse bak i denne katalogen. Workshops er mindre samlinger der vi har et praktisk fokus og innhold. Disse holdes i våre lokaler i Frysjaveien 33B og er av kortere varighet (3 timer), maksimalt 15 deltagere. Plass tildeles etter «først til mølla» prinsippet. Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse! Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. Dersom du trenger tolk eller ledsager, må du ordne med dette selv. Husk å gi beskjed om dette ved påmelding (pga. plass i lokalet og bevertning.) Tolk / ledsager betaler ikke kursavgift. De fleste kursene/workshoppene eller kombinasjoner av tema kan også holdes hos den enkelte oppdragsgiver. Vi har også mange andre tema enn de som står i denne katalogen. Det kan lønne seg å leie oss inn dersom dere er mange som ønsker kurs fra samme arbeidsplass eller kommune, da det i slike tilfeller tas en fastpris for kurset uavhengig av antall deltagere. Kontakt SPISS via e-post eller telefon dersom dette er interessant. Husk å oppgi e-postadresse og telefonnummer ved påmelding! Grupperabatt: dersom 4 eller fler fra samme sted melder seg på samme workshop eller kurs gir vi grupperabatt (se pris ved den enkelte kursbeskrivelse). For workshop nr. 10 gjelder rabatten for 2 eller flere sammen.

3 3 Påmelding: Påmelding kan gjøres ved å; Benytte eget påmeldingsskjema på nettsiden (gå inn på kurs og klikk påmelding ) Sende e-post med de samme opplysningene som på påmeldingsskjemaet bak i katalogen, til: Ringe og melde seg på muntlig / evt. legge igjen beskjed på telefonsvarer (husk å oppgi tel.nr vi kan ringe tilbake til) Fylle ut påmeldingsskjema bak i denne katalogen og sende til: SPISS v. Torill Fjæran-Granum Dr. Dedichensvei Oslo Husk! Posten bruker litt tid, pass på at påmeldingen når oss innen fristen! PÅMELDING ER BINDENDE! Dersom du ikke finner fram eller er forsinket, vennligst ring den aktuelle foreleser! (se telefonnummer ved beskrivelsen av kurset og bak i brosjyren)

4 4 Oversikt over kurs og workshopper: 1: Workshop Pubertet og ASD, med et særlig fokus på jenter Tirsdag 14. oktober Pris: Kr 400,-pr. pers. kl Påmeldingsfrist: «først til mølla» Sted: Frysjaveien 33b, 3.etg. (SPISS sine lokaler) (4 eller fler fra samme sted: kr 300,- pr. pers.) Workshoppen inneholder to tema: Tema 1: Hvordan forløper puberteten hos jenter og gutter med autismespekter-forstyrrelser? Hvilke hensyn skal man ta og hvordan kan vi tilrettelegge, støtte og undervise? Tema 2: Hvorfor er det færre jenter enn gutter som har autisme / Asperger syndrom? Workshoppen tar for seg noe av den kunnskapen som finnes pr. i dag om jenter. Hvordan arter autismespekterforstyrrelser seg hos jenter? Hvilke tema er spesielle for jenter? Workshoppen passer for alle som har grunnleggende kunnskap om autismespekterforstyrrelser og som er spesielt opptatt av ungdoms- og voksentiden til disse personene, samt av tema knyttet til jenter spesielt. Foreleser: Ellen Ekevik Tel: : Workshop ASD hos små barn/personer på lavt utviklingsnivå Forståelse og metoder Torsdag 16. oktober Pris: Kr 400,-pr. pers. kl Påmeldingsfrist: «først til mølla» Sted: Frysjaveien 33b, 3.etg. (SPISS sine lokaler) (4 eller fler fra samme sted: kr 300,- pr. pers.) Hvordan oppdage autistiske trekk hos små barn hva bør få «bjellene til å ringe»? Hvordan tilrettelegger, trener og kommuniserer vi med barnehagebarn eller personer på tidlige utviklingstrinn og autisme? Hva er viktige ting å jobbe med? Hvordan? Hva skiller barn/svaktfungerende med ASD sin atferd fra andres? På workshoppen blir det presentert mange praktiske eksempler, metoder og innfallsvinkler. Kontakt og kommunikasjon er viktige stikkord. Målgruppe er foresatte, personal fra barnehage, skole, avlastning og boliger, PPT og andre interesserte. Foreleser: Mia Endresen Tel:

5 5 3: Workshop Atferdsavtaler Tirsdag 21. oktober kl Pris: kr 400,-pr. pers. (4 eller fler fra samme sted: kr 300,- pr. pers.) Påmeldingsfrist: «først til mølla» Sted: Frysjaveien 33b, 3.etg. (SPISS sine lokaler) Workshoppen dreier seg om en metode for å motivere personer som ikke motiveres av en indre trang til mestring eller av vanlige sosiale faktorer. For personer på hele autismespekteret er dette vanlige problemstillinger. Det finnes etter hvert flere ulike innfallsvinkler til dette, som fint kan benyttes på de fleste arenaer som hjemme og på skolen. Tema i workshoppen er blant annet tegnøkonomi, systemet i atferdsavtaler og hvordan man kan finne vanlige og uvanlige ting som kan falle i smak hos den enkelte. Atferdsavtaler handler om kartlegging av interesser og ønsker hos målpersonen og utarbeidelse av sparesystem, om valg av oppgaver og utarbeidelse av kriterier for disse samt om planlegging av møtestruktur og gjennomføring av møter. Det vil fokuseres spesielt på personalatferd. Målgruppe for dette systemet er personer der vanlig dagsplanstyring ikke fungerer og/eller der det er mye motstand og verbal manipulering fra målpersonen. Dersom det er ønskelig er det fint å ha med seg et case som kan brukes som utgangspunkt (dvs en beskrivelse av en person der motivasjon er et problem.) Deltagerne får anledning til å lage belønningssystemer og/eller oppgavekriterier i forhold til egne saker. Workshoppen passer for alle som forholder seg til personer med autismespekter-diagnoser der motivasjon er en utfordring. Foreleser: Eli Marte Rusten Tel:

6 6 4: Kurs Persepsjon hos personer med autisme og Asperger syndrom Tirsdag 4. november kl Pris: kr 850,-pr. pers. (4 eller fler fra samme sted: kr 700,- pr. pers.) Påmeldingsfrist: mandag 6. oktober Sted: Vika konferansesenter, rom Hva vet vi om persepsjon hos personer med autisme / Asperger syndrom? Hvordan påvirker det atferd og forståelse? Hva gjør vi med det? Mange med autismespekterforstyrrelser har store vansker med å håndtere sanseinntrykk. Dette gjelder både sanseinntrykk som kommer utenfra og signaler fra egen kropp. På dette kurset vil disse sansemessige annerledeshetene bli beskrevet. Det vil vises praktiske eksempler på hvordan man kan kartlegge vanskene og hvordan man kan tilpasse omgivelsene. Vi vil se nærmere på hva man i dag vet om temaet, hvordan det kan belyse/forklare en del merkelig atferd, og hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for bedre funksjon ut fra en slik forståelse. Kurset gjennomgår ulike kategorier med perseptuelle annerledesheter som er beskrevet av personer med autisme og Asperger syndrom. Kartleggingsverktøyet SPCR (Sensorisk Profil Sjekkliste) blir gjennomgått. Foreleser: Ellen Ekevik Tel:

7 7 5:Kurs Angst og depresjon Erfaringer fra eget liv og som pårørende Tirsdag 11. november kl Pris: kr 850,-pr. pers. (4 eller fler fra samme sted: kr 700,- pr. pers.) Påmeldingsfrist: mandag 13. oktober Sted: Vika konferansesenter, rom Del 1: «Det å tørre og det å våge å være den jeg er» med Marianne Lodding. Marianne forteller om sine egne erfaringer av å ha angst og depresjon. Marianne er 42 år, har samboer, ingen barn, men både hund og katt i husholdningen. Marianne er fra Eidsvoll og er utdannet erfaringsformidler ved lms på Blakstad. Del 2: «I gode og onde dager» med Ingrid og Kjell Matheussen Ingrid og Kjell er foreldre til en ung mann med Asperger syndrom som har opplevd sterk angst og depresjon flere ganger i livet. Her forteller de om hvordan dette oppleves, samt om møtet med hjelpeapparatet, fra foreldres perspektiv. Ingrid og Kjell bor i Enebakk og er begge aktive i saker vedrørende psykiatri og pårørende. Forelesere: Marianne Lodding og Ingrid og Kjell Matheussen Kontakt Torill Fjæran-Granum, tel MARIANNE LODDING INGRID OG KJELL MATHEUSSEN

8 8 6: Workshop Atferdsanalyse Hva er det og hvordan gjør vi det? Torsdag 13. november kl Pris: kr 400,- pr. pers. (4 eller fler fra samme sted: kr 300,- pr. pers.) Påmeldingsfrist: «først til mølla» Sted: Frysjaveien 33b, 3.etg. (SPISS sine lokaler) Alle mennesker utfører handlinger som oppstår i samspill med omgivelsene. Disse handlingene opprettholdes av konsekvensene de får. Dette gjelder også for mennesker med ASD. Alt vi gjør, har ofte en lang læringshistorie, i tillegg til en direkte foranledning og en umiddelbar konsekvens. Her snakker vi om ønsket atferd så vel som problematferd. De biologiske forutsetningene spiller også en sentral rolle. De gjør at miljøet virker forskjellig på hver og en av oss, siden vi alle har ulike styrker og svakheter. I denne workshoppen vil du lære hvordan omgivelsene virker direkte på alt vi gjør og tenker, hvordan miljøet kan vedlikeholde dette, og du vil lære hva som kan gjøres med omgivelsene for at atferd skal endres. Foreleserne tar for seg hvordan man kan gjennomføre funksjonelle analyser, registreringsteknikker og hvordan vi kan lære barn og unge med ASD nyttige ferdigheter som hjelper dem videre mot et bra og selvstendig liv. Forelesere: Eli Marte Rusten og Dag Gladmann Sørheim Tel: / : Kurs Å være en god samtalepartner for barn og unge med autismespekterdiagnoser Torsdag 20. november kl Pris: kr 850,- pr. pers. (4 eller fler fra samme sted: kr 700,- pr. pers.) Påmeldingsfrist: onsdag 22. oktober Sted: Vika konferansesenter, rom Hvordan skaper man gode relasjoner og et godt språkmiljø for barn og unge med autismespekterdiagnoser (ASD)? Har vi noe å lære av utviklingspsykologien? For at barn og unge med ASD skal kunne kommunisere på en funksjonell måte er de avhengige av samtalepartnere som kan kommunisere og skape et språkmiljø på deres premisser. Dette gjelder enten de snakker eller bruker alternativ kommunikasjon. Dette kurset vil dreie seg om samhandlingskompetansen hos oss som har i oppgave å hjelpe barn og unge med ASD til å kommunisere bedre. Nødvendig kunnskap, holdninger og tilrettelegging vil bli diskutert og sjekklister i forhold til forskjellige grupper med barn og unge med ASD vil bli gjennomgått. Sjekklistene gir oss en påminning om hva vi må huske på og gir gode, praktiske tips i forhold til disse gruppene: En generell sjekkliste som gjelder hele spekteret De som er på et lavt utviklingsnivå De som har Asperger syndrom eller høytfungerende autisme De som bruker alternativ kommunikasjon De som bruker utfordrende atferd som en måte å kommunisere på Foreleser: Mia Endresen Tel:

9 9 8: Kurs SPISS metodedager (Obs! 2 dager!) Onsdag 26. november og torsdag 27.november Pris: Kr. 1700,- Kl begge dager (4 eller fler fra samme sted: kr 1400,- pr. pers.) Påmeldingsfrist for begge dagene: tirsdag 28. oktober Sted: Vika konferansesenter, rom I løpet av disse to meget praktiske dagene går vi gjennom metoder, innfallsvinkler og hjelpemidler som er nyttige å kunne når man forholder seg til personer med autisme eller Asperger syndrom, hjemme, i barnehagen, på skolen, i boligen, på dagsenteret, på arbeidsplassen osv. Metoder/materiell vi kommer innom er blant annet: Tegnøkonomi, avtalestyring, operasjonalisering og konkretisering av oppgaver etc., Precision teaching, håndledelse, imitasjonstrening, utforming av handlingskjeder og avtrapping av hjelpebetingelser, uke- og dagsplaner, å lage lister og bruksanvisninger, KAT-kassen, Sosiale historier, tegneseriesamtaler, speiling, PECS og andre kommunikasjonssystemer og mye annet. Vi vil også snakke om programmer som ABA, TEACCH og SON-Rise og sette disse i sammenheng med de ulike metodene. Vi vil dekke alle funksjonsnivåer og aldre. Forelesere: Eli Marte Rusten og Torill Fjæran-Granum Tel: /

10 10 9: Workshop Sosiale historier Tirsdag 2. desember Kl Pris: Kr. 400,- pr. pers. (4 eller fler fra samme sted: kr 300,- pr. pers.) Påmeldingsfrist: «først til mølla» Sted: Frysjaveien 33b, 3.etg. (SPISS sine lokaler) Sosiale historier er en atferdsendrende metode som ble introdusert av den amerikanske spesialpedagogen Carol Gray og som har vært benyttet i mange år over hele verden. Metoden benyttes der man antar at den uhensiktsmessige atferden en person fremviser kommer av manglende eller mangelfull informasjon om den situasjonen personen befinner seg i. Metoden passer for alle med ASD (eller tilsvarende forståelsesvansker) som fungerer kognitivt minimum på skolestarternivå (5-6 år). For personer med lavere fungering enn dette vil ikke metoden være til hjelp. Det er imidlertid ingen øvre grense verken fungerings- eller aldersmessig. Metoden er enkel å lære og kan gi raske og meget gode resultater. Metoden kan brukes både av fagfolk og pårørende. På denne workshoppen vil deltakerne få en innføring i metoden og anledning til å lage egne sosiale historier under tett veiledning. Workshoppen har et praktisk fokus og det er derfor ønskelig at flere som kjenner samme person med ASD deltar slik at de historiene de lager kan brukes i hverdagen etterpå. Det er en fordel om både personal og pårørende rundt samme person deltar. Gruppene vil bli satt sammen av personer som kjenner samme målperson. Foreleser: Torill Fjæran-Granum Tel:

11 11 10: Workshop Voksen med Asperger syndrom- utfordringer og løsninger Å være partner, å være foreldre Påmeldingsfrist: «først til mølla» Sted: Frysjaveien 33b, 3.etg. (SPISS sine lokaler) Onsdag 10. desember Kl Pris: Kr. 400,- pr. pers. (2 eller fler sammen: kr 300,- pr. pers.) Som voksen med Asperger syndrom kan man møte mange ulike utfordringer i hverdagen. Vi skal her se på utfordringer knyttet til parforhold, foreldreskap, sosiale relasjoner og hverdagsliv. Vi ser videre på ulike måter å kompensere for, trene på eller omgå utfordringer man kan møte. Gode strategier, lure treningsmetoder og nyttige hjelpemidler blir tatt opp. Målgruppe er voksne personer som selv har Asperger syndrom, samt deres partnere. Personer med Asperger syndrom som ikke er i parforhold, er selvfølgelig også velkomne! Foreleser: Torill Fjæran-Granum Tel:

12 12 Hvordan finner jeg fram? Frysjaveien 33b (Workshop-sted) gult merke på kartet X Med bil: Følg skilting mot Teknisk museum. Kun 3 reserverte p-plasser for Spiss, det anbefales derfor å kjøre kollektivt. Buss 22 og 25 stopper rett før lokalene (rødt kryss på kartet). Gå inn her (B-inngang) Parkering: Vi har kun 3 reserverte plasser for SPISS. Men det er flere parkeringsplasser i nærheten (nærmere Teknisk museum er det betal-parkering utenfor noen butikker). Ca. 3 min å gå derfra.

13 13 Vika konferansesenter (Kurssted) Adresse: Dronning Maudsgt. 10, 0250 Oslo

14 14 KONTAKTOPPLYSNINGER Dersom du har behov for å kontakte SPISS samme dag som kurset holdes, enten fordi du ikke finner fram, fordi du blir forsinket eller andre grunner, er det fint om du kontakter den aktuelle foreleseren direkte. Husk at vi IKKE svarer etter at kurset har startet! Under finner du kontaktopplysninger til foreleserne dette semesteret; NAVN E-POST MOBILNUMMER Ellen Ekevik Eli Marte Rusten Torill Fjæran-Granum Mia Endresen Dag Gladmann Sørheim Dersom du har mer generelle spørsmål om kurset, ønsker å melde deg på eller andre henvendelser i forkant av kurset (i dagene før kurset holdes), bes du kontakte enten den aktuelle foreleseren (dersom det er spørsmål om innholdet i kurset) eller daglig leder Torill Fjæran-Granum (dersom det gjelder påmelding eller andre organisatoriske spørsmål.) BOKSALG Dersom du ønsker å kjøpe noen av bøkene eller heftene vi gir ut på SPISS Forlag kan du få disse med deg når du er på workshop i våre lokaler. Vi tar helst ikke imot penger, men sender faktura i posten i etterkant. På kurs annet sted kan vi ta i mot bestillinger. SERVERING På alle heldagskursene er det enkel lunsjservering (rundstykker eller lignende) i tillegg til kaffe og te. På workshoppene serveres det kaffe/te og kjeks. Dersom man ønsker annen type drikke eller mat, må dette medbringes. Dersom du har spesielle behov i fht. diett, er det fint om du sier fra i god tid, så skal vi se hva vi får til.

15 15 Påmeldingsskjema Kurs/workshop pr. person 1. Pubertet, jenter Kr 400,- 14/10 kl (4+ kr 300,-) 2. ASD hos små barn/personer på lavt utviklingsnivå Kr 400,- 16/10 kl (4+ kr 300,-) 3. Atferdsavtaler Kr 400,- 21/10 kl (4+ kr 300,-) 4. Persepsjon hos personer med ASD Kr 850,- 4/11 kl 9-15 (4+ kr 700,-) 5. Angst og depresjon Kr 850,- 11/11 kl 9-15 (4+ kr 700,-) 6. Atferdsanalyse Kr 400,- 13/11 kl (4+ kr 300,-) 7. Å være en god samtalepartner for barn og unge med autismespekterdiagnoser Kr. 850,- 20/11 kl 9-15 (4+ kr 700,-) 8. SPISS METODEDAGER (2 dager!) Kr 1700,- 26/11 og 27/11 kl 9-15 begge dager (4+ kr 1400,-) 9. Sosiale historier Kr 400,- 2/12 kl (4+ kr 300,-) 10. Voksen med ASD Kr 400,- 10/12 kl (2+ kr 300,-) Pris Antall Kontaktperson: E-post adresse: Telefon: Faktura sendes til: Påmeldingsskjema sendes til: SPISS v. Torill Fjæran-Granum Dr. Dedichensvei Oslo

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik

Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik Som framhevet i forrige artikkel har personer med Asperger syndrom store vansker med sosial forståelse. De er til tross for visse likhetstrekk,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer