Hvorfor studere FM-bransjen og servicenæringene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor studere FM-bransjen og servicenæringene?"

Transkript

1 Nytt forskningsprogram innen Drifts- og serviceledelse (Facility Management) FM-konferansen 2008 Telenor Expo, Fornebu 16. oktober 2008 av førsteamanuensis Knut Boge Høgskolen i Akershus (HiAk) Hvorfor studere FM-bransjen og servicenæringene? Servicenæringene omfatter private bedrifter, offentlig forvaltning og den såkalte tredje sektor Arbeids- og ledelsesintensive virksomheter Vekstsektor k Tjenesteyting står for ca 48 prosent av den årlige verdiskapningen i Norge (Statistisk årbok 2007, Tabell/fig 291) Store struktur- og bransjeendringer de siste tiårene HiAk har to bachelorutdanninger rettet spesielt mot FM-bransjen og servicenæringene i Bachelor i husøkonomi og serviceledelse Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse

2 Bachelor i husøkonomi og serviceledelse Emnekode Emnenavn Studiepoeng 1. semester HUSL 1100 Husøkonomi og serviceledelse 10 HUSL 1200 Materialer, drift og vedlikehold semester HUSL 1300 Arbeidsmiljø og helse 10 HUSL 1400 Regnskap og bedriftsøkonomisk analyse 15 HUSL 1500 Hygiene semester HUSL 2100 Logistikk og økonomisk styring 15 HUSL 2200 Administrasjon og ledelse semester HUSL 2300 Tekstiløkonomi 10 HUSL 2400 Interiør- og arealplanlegging 15 HUSL 2500 Kvalitet og prosessutvikling semester HUSL 3100 Kommunikasjon og ledelse 10 HUSL 3200 Eiendomsservice og ressursforvaltning semester HUSL 3310 Innovasjon og prosjektledelse 15 HUSL 3900 Bacheloroppgave i husøkonomi og serviceledelse 20 Totalt antall studiepoeng 180 Bachelor i kostøkonomi, ernæring og Emnekode Emnenavn Studiepoeng ledelse 1. semester KOST 1100 Kostøkonomi og ledelse 10 KOST 1200 Ernæring og kostvitenskap semester KOST 1300 Arbeidsmiljø og helse 10 KOST 1400 Regnskap og bedriftsøkonomisk analyse 15 KOST 1500 Hygiene og mattrygghet semester KOST 2100 Logistikk og økonomisk styring 15 KOST 2200 Administrasjon og ledelse semester KOST 2300 Meny- og produksjonsplanlegging 10 KOST 2400 Klinisk ernæring 15 KOST 2500 Kvalitet og prosessutvikling semester KOST 3100 Kommunikasjon og ledelse 10 KOST 3200 Matkultur, ernæring og helse semester KOST 3310 Innovasjon og prosjektledelse 15 KOST 3900 Bacheloroppgave i kostøkonomi, ernæring og ledelse 20 Totalt studiepoeng 180

3 Noen nøkkeltall NHO Services medlemsbedrifter d har årsverk og omsetter for 27 milliarder kr per år (NHO Service 2008) Omfatter blant annet renholdsbransjen, sikkerhetsbransjen, helse og ernæring, bemanningsbransjen, bedriftshelsetjenesten og attføringsbedrifter Reiselivsnæringen omsatte for 87 milliarder kr i 2005 (SSB) Sysselsetter til sammen ca personer (NHO Reiseliv, Reiseliv 2006) overnattingsbedrifter hadde i ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kr (NHO Reiseliv, Reiseliv 2006) serveringsbedrifter hadde i ansatte og en omsetning på 20,5 milliarder kr (NHO Reiseliv, Reiseliv 2006) En av næringene med størst vekst på verdensbasis FM-bedriften ISS, som er Norges 5. største private arbeidsgiver, har ansatte og en årlig omsetning på 5,1 milliarder kr (ISS 2008) Kontorstøtte 500 millioner kr Servering millioner kr Eiendom millioner kr Renhold millioner kr IFM 750 millioner kr Strategisk nivå Asset Management (AM) Tktik Taktisk nivå iå Facility Management (FM) Operativt nivå Konsepter Finansiering Controlling Arealutnyttelse Effektivisering/optimalisering Prosessansvar - ledelse Service Level Agreement Benchmarking Performance controlling Eierskap & eiendomsutvikling Styring & kontroll Facility Services (FS) Arkiv Service ekontor ld Renho Vaktho old enester Byggtj Kantin ne Post Reseps sjon lbord Sentra Biladm m. Varemottak Produksjon (eksempler) Kilde: ISS 2008

4 Hvorfor et eget forskningsprogram for Dift Drifts- og serviceledelse? l Styrke HiAks fagmiljø for Drifts- og serviceledelse HiAks Bachelor i husøkonomi og serviceledelse og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse som kombinerer handelshøyskole- og bransjefag dekker i hovedsak taktisk og operativt nivå Forskningsprogrammet er en nødvendig men ikke tilstrekelig betingelse for etablering av en egen masterutdanning i Drifts- og serviceledelse Skape tettere koblinger mellom næringslivet og HiAks fagmiljø for Drifts- og serviceledelse l for å sikre forskningens og utdanningenes relevans Våre faglige tyngdepunkter og kompetanseområder 1. Serviceledelse (Hospitality and Service Management) Kompetanseområder -Forskningsdesign og metode -Økonomi, administrasjon, kommunikasjon og ledelse -Hygiene, mattrygghet og HMS, matservice, matomsorg og forpleining -Matkultur -Materialkunnskaper, renholdsteknologi, drift og vedlikehold - Interiør- og arealplanlegging -Eiendoms-, miljø- og ressursforvaltning -Prosjektledelse, produksjonsplanlegging, kvalitet og prosessutvikling -Innovasjon og entreprenørskap -Service -Markedsføring 2. Bærekraftig drift og forvaltning (Sustainable Operations and Management)

5 Vil du vite mer? FM-bransjen og servicenæringene inviteres med dette til å delta i forskningsprogrammet for Drifts- og serviceledelse Kontaktpersoner Studieleder Berit Tyldum Førsteamanuensis Knut Boge For nærmere informasjon se våre hjemmesider: