Isolering av flate tak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Isolering av flate tak"

Transkript

1 R Isolering av flate tak 1

2 Utvendig takisolering Denne brosjyren presenterer Rockwools nye produkter for utvendig takisolering. Hardrock takprodukter er trykksterke produkter til utvendig takisolering og bidrar til et stabilt inneklima. Produktene beskytter bærekonstruksjonen, hindrer kuldebroer, gir god lydisolering og høy brannmotstand. Hardrock TakSystemer er fleksible og kan tilpasses alle typer tak som underlag for taktekking. Definisjon av flate tak Flate tak er definert som tak med fall inntil 6º (1:10). Taket skal ha tilstrekkelig fall slik at vannet renner av. Følgeskadene kan bli store hvis det oppstår lekkasje i et lavpunkt. Byggforsk anbefaler et minstefall på 1:40. 2

3 Sikkerhet og krav Innhold Brannteknisk dokumentasjon Hardrock Takprodukter for isolering av varme, kompakte tak er klassifisert som A2-s1,d0 etter det nye europeiske klassifiseringssystemet. Dette tilsvarer den gamle klassen ubrennbar. Produktene er en del av Rockwool gruppens CE merkeordning og samtidig underlagt frivillig tredjeparts-kontroll via Keymarkordningen. Brannisolering av bygninger har til hensikt å forhindre at brann sprer seg. Den raskeste spredning skjer ofte via tak, og uheldige takløsninger har medvirket til at det som kunne vært et avgrenset branntilløp, har fått utvikle seg til storbranner. Konsekvensene kan bli alvorlige for bedrifter som blir utsatt for brann. Selv om forsikringen er i orden, gjør tapte leveranser og markedsandeler det vanskelig å komme på fote igjen, og mange bedrifter går konkurs etter en storbrann. Rockwool steinull er markedets mest brannsikre isolasjonsmateriale og kan tåle temperaturer på over 1000 C uten å smelte. Produktenes gode branntekniske egenskaper sammen med Rockwools gode varmeisoleringsevne, dimensjonsstabilitet og lydisoleringsevne, gjør Hardrock Takprodukter til en sikker løsning som også kan gi lavere forsikringspremie. Energiforbruk og U-verdi krav Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 setter krav til bygningens energi- og effektbehov. Gjennom strengere krav til U-verdi skal byggverk med installasjoner utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov. Bygninger og rom i bygninger deles i fire kategorier, avhengig av tilsiktet innetemperatur i bygning eller rom. Alle våre takprodukter er godkjent i isolasjonsklasse 38. (Se tabell side 12 vedr. isolasjonstykkelser). Tabellen viser største gjennomsnittlige U- verdi for tak. Rockwool bidrar til en positiv miljøbalanse Rockwool isolasjon er et av de få industriprodukter som sparer langt mer energi i løpet av sin levetid enn det går med til produksjonen. Allerede etter tre uker er det oppnådd en positiv miljøbalanse, fordi isolasjonsproduktene reduserer energiforbruket kraftig. Dermed blir de miljøbelastninger produktet har forårsaket under produksjon betalt tilbake mer enn 1000 ganger i løpet av produktets levetid. Rockwool International A/S utgir årlig en miljøberetning som kan leses på Rockwools nettsider. Definisjon av flate tak side 02 Sikkerhet og krav side 03 1-lags isolasjonsløsning side 04 Hardrock side 04 TF-Plate side 04 2-lags isolasjonsløsning side 05 Avrettingsplate side 06 Rockwool Staver side 06 Hardrock Takfall og TF-Takkile side 07 Enkel Utlegging side 08 Prosjektering 2-veisfall side 09 Prosjektering 4-veisfall side 10 Hardrock Takfall Kilplate side 10 Grat løsning side 10 Løsninger med Hardrock TakfallSystemer side 11 U-verdier side 12 Produktegenskaper side 13 Keymark side 15 Bygningsdel Tak Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffisient (W/m 2 K) 0 < T<10 C 10 < T<15 C 15 < T<20 C T>20 C 0,60 0,30 0,20 0,15 Rockwool Miljøpall side 16 Rehabilitering side 18 3

4 1-lags isolasjonsløsning Ved fall i konstruksjonen benyttes jevntykk isolasjon. Hardrock Ved 1-lags isolering benyttes alltid Hardrock som er en trykksterk plate dimensjonert for gangbelastning. Platen er bygget opp av to sjikt med forskjellige densiteter. Toppsjiktet er hardt, slik at punktlasten blir fordelt i det noe mykere undersjiktet og tilpasser seg små ujevnheter i underlaget. Ved krav til U-verdi 0,20 på tak tilfredsstilles dette med Hardrock i 180 mm tykkelse, mens 120 mm tykkelse tilfredsstiller U- verdi 0,30 (se tabell side 12.) Hardrock benyttes som 1-lagsløsning på underlag av stål, betong, lettbetong eller tre. TF-Plate TF-Plate benyttes der det ønskes en 30 mm plate som er dimensjonert for gangtrafikk. TF-Plate har samme densitet gjennom hele tverrsnittet. Hardrock og TF-Plate festes mekanisk til underlaget eller med belastning. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 100 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkematerialet og vindbelastning. TF-Plate og Hardrock 50 mm kan i tillegg klebes i varm asfalt. Tykkelse mm Hardrock Format mm x x x x x x x 2000 Varmekonduktivitet: D = 0,038 W/mK NB! Hardrock legges ut slik at merket side vender opp. 4

5 2-lags isolasjonsløsning For å oppnå tykkere isolasjonsløsninger benyttes en trykkfordelende Hardrock plate i kombinasjon med A-Underlagsplate. A-Underlagsplate A-Underlagsplate benyttes i kombinasjon med en trykkfordelende Hardrock plate i tykkelser tilpasset isolasjonskravet. A-Underlagsplate er en oppgradert, homogen takplate med forbedret trykkfasthet (40 KPa). Produktet er dimensjonert for å tåle nødvendig flatelast. I kombinasjon med Hardrock oppnås en meget trykksterk løsning ved normal belastning. Ved krav til U-verdi 0,15 på tak kreves 250 mm isolasjon (se tabell side 12) på underlag av betong, stål og tre. Med Hardrock produktene løses denne med f.eks. 180 mm Hardrock i kombinasjon med 70 mm A- Underlagsplate. A-Underlagsplate x x x x x x2000 Varmekonduktivitet: D = 0,037 W/mK Ved båndtekking kan A-Underlagsplate brukes som 1-lagsløsning. Systemet festes mekanisk eller med belastning. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkematerialet og vindbelastning. 5

6 Avrettingsplate Avrettingsplate benyttes som utjevningssjikt ved rehabilitering av eksisterende tettesjikt. Platen tar opp mindre ujevnheter og sprekker i det gamle takbelegget og reduserer forarbeidet. På grunn av platens glidesjiktfunksjon elimineres bevegelsene mellom den eksisterende og den nye tekkingen. Platene er belagt med glassfiberduk og leveres i 20 mm tykkelse med format 1200 x 2000 mm. Avrettingsplaten festes mekanisk til underlaget. Rockwool Staver Lydabsorpsjonsstav Rockwool Lydabsorpsjonsstav benyttes i perforerte stålplater for akustisk regulering i underliggende lokaler. Stavene formskjæres av lett Rockwool bygningsisolasjon til de ulike stålplatetypene. Brannseksjoneringsstav Rockwool Brannseksjoneringsstav benyttes til brannseksjonering i korrugerte stålplatetak i de områdene hvor brennbar isolasjon erstattes av ubrennbar for å hindre at branngassene sprer seg via rillene fra en seksjon til neste. Stavene skjæres av en tung trykkfast plate tilpasset de ulike stålplatetypene. 6

7 Hardrock TakfallSystem 4 fallplater og... Hardrock Takfall er et isolasjons-system bestående av skråskårne tunge plater for oppbygging av fall på horisontale takflater. Systemet kan også brukes til å forbedre eksisterende fall på tak og leveres med standard fall 1:40 og 1:60. Hardrock Takfall er et fleksibelt system som kan tilpasses alle flate tak, uansett geometrisk utforming. På sidene 9 og 10 er produktene illustrert i systemene 2- og 4-veisfall. Isolasjonen festes mekanisk, og festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. 3 tykkelser kileunderlag gir alle muligheter TF-Takkiler Rockwool TF-Takkiler benyttes i kombinasjon med Hardrock Takfall 2-veisfall 1:40 og 1:60 for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket. Seksjon A + B + C + D E F G H I J K L Kilelengde i mm Kiletykkelse i mm Kilebredde i mm a b c d e f c + 80 d + 80 e + 80 f + 80 c d a b c d e f c + 80 d + 80 e + 80 f + 80 a b c d e f c + 80 d + 80 a b c d e f a b c d a b

8 Enkel utlegging Hardrock TakfallSystem er enkelt og lett å legge. De få komponentene (1 startfallplate, 4 fallplater og 3 typer underlagsplater) og formatet på 600 x 2000 mm gjør håndtering og utlegging på taket enklere. Systemets få komponenter reduserer risikoen for feil, og takfallets harde overflate gjør det mulig å gå på platene under utleggingen. Stor tidsbesparelse... Med minimum ett lag mindre isolasjon enn med tidligere takfallsystemer, kan det oppnås store tidsbesparelser ved bruk av det nye Hardrock TakfallSystem. Det betyr større effektivitet og produktivitet, med flere tekkede kvadratmeter på samme tid i forhold til andre løsninger. 8

9 Prosjektering Illustrasjonene viser teoretisk fall med Hardrock TakfallSystem og TF-Takkiler 2-veisfall Fallsystemet består av Hardrock Takfall og tilpassede A-Underlagsplater. Fallet bygges opp om en akse som går gjennom ett eller flere sluk. Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen. TF-Takkiler benyttes sammen med Hardrock 2-veisfall for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket. Systemet festes mekanisk. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimumstykkelse 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning. 9

10 4-veisfall Fallsystemet består av de samme produktene som i Hardrock 2-veisfall. Fallet bygges opp slik at det er fall fra fire retninger inn mot sluk. Hardrock 4-veisfall bygges opp på samme måte ved hvert sluk. Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen. Systemet festes mekanisk. Festemidler skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning. 4-veisfall 1:40 og 1: mm Hardrock Takfall Kilplate Kilplatene legges i flettingen/ overgangen mellom Hardrock Takfall platene slik at høydeforskjellen utjevnes og det dannes en rett killinje. Alternativt kan fallplatene tilskjæres tilsvarende killinjens mm 400 mm 15 mm Grat løsning Med fall fra grat tilskjæres Hardrock Takfall i 45 og settes vinkelrett mot hverande langs en rett gratlinje. 10

11 Løsningseksempler med Hardrock TakfallSystem Det vil alltid være nedbøyninger i takkonstruksjonen. Dårlig fall i kilrenner kan medføre at vann blir stående i rennene og øke faren for lekkasjer som kan gi store følgeskader. Ifølge byggeforskrift skal tak ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Hardrock Takfall med 4-veisfall gir ved hovedfall på 1:40 et fall i kilrenna på 1:57. Et hovedfall på 1:60 gir et fall i kilrenna på 1:85. I praksis vil fallet bli noe mindre pga. egennedbøyning i konstruksjonen. Hardrock 4-veisfall er utviklet etter anbefalinger fra Byggforsk; - minimum hovedfall 1:40 - minimum fall i renner 1:50 Figur A Figur B Figur A viser Hardrock 4-veisfall, og figurene B og C et Hardrock 2-veisfall. Takfallsystemene er fleksible og kan benyttes på ethvert tak. Det er likevel noen punkter som er viktige å ta hensyn til ved prosjektering. Isolasjonstykkelsen ved gesims blir større jo lengre avstand det er til sluk. Det blir mindre behov for tilpasning og skråskjæring av isolasjonen hvis slukene plasseres i en linje som er parallell med gesims. Ved krav til gjennomsnittstykkelse på isolasjonen, vil tykkelse ved sluk og gesims gi seg selv. Vi anbefaler at det kun benyttes en falløsning på taket da det er komplisert å kombinere flere fall på samme tak (f.eks. 1:40 og 1:60). Figur C 11

12 U-verdier Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 setter krav til U-verdier på tak. Alle våre takprodukter er høyverdig isolasjon og godkjent i isolasjonsklasse 38. Tykkelsen på isolasjonen avhenger av hvilken verdi bærekonstruksjonene gir. Hvis byggverket er permanent delt i flere temperatursoner, skal de relevante bygningsdeler for de enkelte soner varmeisoleres i forhold til vedkommende sones romtemperatur. Det skal tas hensyn til eventuelle overlys, glasstak og lignende i beregningen. Kondensisolering I bygg med lave eller ingen U-verdi krav, bør man isolere med Hardrock for å unngå kondensdannelse på takets underside. I de fleste tilfeller vil 50 mm isolasjonstykkelse være tilstrekkelig. Kontakt rådgivende ingeniør for nøyaktig beregning. Største, gjennomsnittlige U-verdi for ytre bygningsdeler Bygningsdel Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffisient (W/m 2 K) 0 < T<10 C 10 < T<15 C 15 < T<20 C T>20 C Tak 0,60 0,30 0,20 0,15 Krav iht Tekniske forskrifter 1997 U- verdier for konstruksjoner isolert med Rockwool Takprodukter med D = 0,038 W/mK Bærende konstruksjon/isol.tykk. i mm Betong- og hulldekke Stålplatetak Tretak Lettklinker 150 mm Lettklinker 200 mm Lettklinker 250 mm Porebetong 150 mm Porebetong 200 mm Porebetong 240 mm Porebetong 300 mm ,64 0,55 0,43 0,35 0,30 0,25 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,65 0,56 0,44 0,36 0,30 0,25 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13 0,60 0,52 0,41 0,34 0,29 0,24 0,20 0,19 0,17 0,15 0,15 0,13 0,50 0,44 0,37 0,31 0,27 0,22 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,45 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,12 0,41 0,39 0,32 0,27 0,24 0,20 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,12 0,38 0,34 0,30 0,26 0,22 0,20 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,34 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,31 0,29 0,25 0,23 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,11 0,37 0,25 0,23 0,20 0,19 0,16 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 12

13 Produktegenskaper Fukt Rockwool steinull er fukt- og vannavvisende, og vanndamp passerer isolasjonslaget uten å kondensere. For å få vann inn i en Rockwoolplate, må den utsettes for et trykk som sjelden eller aldri oppstår under normale forhold. Så selv om isolasjonsplatene ser våte ut når de har ligget ute i regnvær, er det kun de ytterste få millimeterne som inneholder fukt. Isolasjonsegenskaper Varmekonduktivitet angir hvor godt et materiale isolerer. Rockwool Takisolasjon gir en høyverdig isolert takkonstruksjon med varmekonduktivitet D = 0,038 W/mK. Ny standard for mineralull heter nå NS-EN Dimensjonsstabilitet og temperaturpåvirkning Steinull er et uorganisk materiale og påvirkes ikke selv ved ekstreme temperaturforhold. Isolasjonen beholder sine mål slik at kuldebroer unngås. Brann Steinull er markedets mest brannsikre isolasjonsmateriale og kan tåle temperaturer på over 1000 C uten å smelte. Dette gir ikke en sikkerhet mot at det kan begynne å brenne, men hvis uhellet er ute, vil en konstruksjon med steinull holde vesentlig lenger enn en konstruksjon med andre typer isolasjonsmaterialer. 13

14 Produktegenskaper Punktkompresjon Flatekompresjon Trykkegenskaper De vanligste belastningene for utvendig takisolering er gangtrafikk og snølast. Ved stor sammentrykking av isolasjonen kan festemidlene bli tråkket gjennom takbelegget, og lekkasje kan være faktum. Det er derfor viktig at isolasjonen blir dimensjonert for både punktog flatebelastning. A/S Rockwool har gjennomført et omfattende testprogram for å komme fram til de riktige takproduktene. Trykkegenskapene er testet etter NS-EN 826. I tillegg har vi gjennomført egne storskalaforsøk med gangtrafikkbelastning. I diagrammet oppgis deformasjonen ved forskjellige belastninger for våre takprodukter. Det blir ingen kollaps i isolasjonen selv om belastningen overstiger vårt anbefalte maksimum, men det kan bli varig deformasjon. Våre anbefalte løsninger i denne brosjyren vil gi et forskriftsmessig og solid tak. A-Underlagsplate er dimensjonert for flatelast, og vi anbefaler derfor at den beskyttes med en trykkfordelende Hardrock plate før den utsettes for gangtrafikk. Ved arbeid på taket anbefaler vi at det legges ut gangbaner (f. eks. sponplater). 600 N TF-Plate 500 N 350 N Hardrock min. nivå 2-sjiktsløsning med TF-Plate + A-Underlagsplate 250 N A-Underlagsplate 80 KN TF-Plate 80 KN 60 KN 40 KN Hardrock Min. nivå for topplag A-Underlagsplate Minimumstykkelse for Hardrock takisolasjon på stålplater (Beregnet ut fra en belastning på 1200 N og maks 40 mm nedbøyning). Hvilke verdier skal man forvente? CE systemgodkjennelsen for mekanisk festet takbelegg og takisolasjon, anbefaler en minimumsverdi for punktkompresjon lik F5mm > 500 N. For flatekompresjon ved 1-lagsløsninger er anbefalingen 60 KN/m 2, mens det ved 2-lagsløsninger og dual density produkter anbefales 60 KN/m 2 for toppsjiktet. a < mm: mm Hardrock (ett lag) Hardrock + A-Underlagsplate: Følgende forutsetninger gjelder: Oppleggsflaten (b) skal være minst 30 % av den totale takflaten og minimum 35 mm bred. 14

15 Velg produkter som løpende kontrolleres. Her er Keymark ordningen din eneste sikkerhet Du får kvalitetssikring med på kjøpet når du velger Rockwool. Rockwool er tilmeldt en løpende kvalitetskontroll for CE-merkede produkter, og våre produkter er merket med CE-merket og Keymark-ordning. Alle deklarerte verdier kontrolleres løpende. Det er din sikkerhet. Et CE-merke i seg selv er ikke et kvalitetsmerke - kun en adgangsbillett til det europeiske markedet. Keymark er et nytt, frivillig europeisk kontrollsystem som omfatter sertifisering av produkter. Det vil si en uavhengig 3. parts kontroll av produktenes egenskaper, herunder også branntekniske egenskaper. Slik leser du etikettene Produktnavn informasjonstekst Format og pakke innhold Brannklasse Deklarert varmekonduktivitet (Lambda-verdi) Jo lavere verdi dess bedre isolasjonsevne Deklarert varmemotstand (R-verdi = Tykkelse/Lambda) Høy R-verdi betyr stor varmemotstand dvs god isolasjon Belegg Beskriver type belegg på produktet CE-merket Produktet er klassifisert ihht de harmoniserte krav i produktstandarden Samsvarssertifikat Sporbarhetskode Viser hvor og når produktet er produsert Betegnelseskode: MW- mineralull NS-EN standard for mineralull T2 - klasse for tykkelses/toleranse DS (TH) - dimensjonsstabilitet CS(10)40 - trykkfasthet PL(S)500 - punktlast WS - korttids vannabsorpsjon MU1 - vanndampoverføring Derfor kan Rockwool Takisolasjon gi deg sikre og holdbare resultater Takets kvalitet er ikke noe man bare vurderer den dagen bygget står ferdig. Både under selve arbeidet med taktekkingen og ved den jevnlige bruk av takflaten som arbeidsområde skal takets kvalitet holde mål. De ovenstående parametere som trykkfasthet og vannavvisning er begge elementer som har stor betydning for hvor fremtidssikret takløsningen er. Med Rockwool Takisolasjon er du sikret en kvalitetsløsning. 15

16 Med Rockwool Miljøpall står takisolasjonen på egne føtter Et langt bedre arbeidsmiljø Lettere og mer skånsomt arbeid, fordi det ved bruk av miljøpaller er mulighet for direkte transport av halve pallen med en spesialutviklet Miljøpall-Tralle uten belastende mellomløft. Håndtering med trallen kan utføres på alle typer underlag - også stålplatetak - fordi den er utstyrt med doble hjul i myk gummikvalitet. Bruk av Rockwool Miljøpall betyr et minimum av trepaller på flate tak, og dermed reduseres tunge løft og håndtering av avfall. Det nye revolusjonerende pallekonseptet fra Rockwool består av takisolasjonsplater, plassert på to føtter laget av samme isolasjonsmateriale som den øvrige leveranse. - først føttene... - så takisolasjonen... En gevinst for økonomien Rockwool Miljøpall betyr bedre økonomi på flate tak: Utnyttelse av føtter som takisolasjon Hurtigere utlegging av isolasjonen med minimalt tidsforbruk til håndtering av avfall Sparte utgifter til kran for å ta ned tradisjonelle trepaller Sparte omkostninger til containerleie og transport Sparte avfalls- og deponeringsavgifter... og en håndsrekning til det globale miljø! - og resultatet er Miljøpallen! Rockwool Miljøpall reduserer avfallsmengden på taket til et minimum. Eneste avfall etter miljøpaller utgjør ca g PE-folie pr. pall Sparte miljøressurser til tre og plast Redusert CO 2 utslipp ved brenning av tre og plast (på avfallsdeponi) Isolasjonen, og dermed også føttene, har en 3 ukers miljø- og energimessig tilbakebetalingstid 16

17 Slik brukes Miljøpallens føtter Føttene til Rockwool Miljøpall er laget av samme produkt som leveres på selve pallen. Det betyr at føttene kan inngå i konstruksjonsoppbyggingen av takisolasjonen. Føttene i format: tykkelse x 300 x 1000 passer nøyaktig sammen med takisolasjonsplatene, og man slipper tilskjæring og svinn. Er kortsidene lagt i forbandt, vil føttene passe inn ved en avslutning. Paller på stålplatetak Bruk av Rockwool Miljøpaller sikrer at det ikke oppstår skader på ny eller eksisterende takflate når pallene settes på taket. Føttenes brede format sikrer dessuten korrekt plassering på trapesformede stålplatetak. Føttene kan også brukes som tilpasning i lengderetningen......eller som tilpasningsplater ved overlys eller langs gesims. - og alt som er tilbake... 17

18 Rehabilitering Tilleggsisolering er lønnsomt Mange huseiere i Norge er ikke klar over hvor lønnsomt det er å tilleggsisolere taket samtidig som det foretas en omtekking. Eierne går glipp av store fremtidige kostnadsbesparelser, samtidig som energiressursene sløses bort. Energisparingen som oppnås kan betale hele rehabiliteringskostnaden i løpet av noen få år. Eierne får også et teknisk bedre tak med mindre risiko for fuktskader, bedre inneklima og dessuten lavere varmebelastning og kjølebehov om sommeren. Ved tilleggsisolering med Rockwool Takisolasjon kan platene legges direkte på eksisterende tekking. Benyttes brennbar isolasjon må gammel tekking fjernes, og det må seksjoneres forskriftsmessig. Luftede problemtak av tre med mye kondens og fuktskader, kan tilleggsisoleres på oversiden og bygges om til utvendig isolerte tak. Dette forutsetter ekspertise i bygningsfysikk og krever grundig planlegging. Beregningseksempel Eksempel på lønnsomheten ved tilleggsisolering av tak: Stål/betongtak med 50 mm isolasjon: U-verdi = 0,61 W/m 2 K Tilleggsisolering med 100 mm Hardrock: Ny U-verdi = 0,24 W/m 2 K ΔEnergisparing (Oslo/Trondheim): E = 36 Wh/m 2 Besparelser ved energipris på 50 øre pr. kwh: B = kr. 17,80/m 2 år Antatt kostnad ved tilleggsisolering: Kr. 100,-/m 2 inkl. mva Nedbetalingstid/pay-back 100/17,80 = 5,6 år. Nåverdien av de fremtidige besparelsene i løpet av 30 år med 3 % realrente: Kapitaliseringsfaktor K = 19,60 Kapitalisert besparelse = 19,60 x17,80 kr. 349,- - Tilleggskostnadene for isolering kr. 100,- Netto besparelser pr. m 2 kr. 249,- Helseaspekter Produkter av isolasjonsull er ikke brennbare, de råtner ikke og absorberer ikke fuktighet eller lukt. De er ikke utsatt for angrep av meldugg, mugg eller bakterier. Isolasjonsmaterialene er fri for formaldehyd, og er blant de byggematerialer som har minst utstråling av radon, slik at enhver fare kan utelukkes. Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier når man arbeider med isolasjonsull. WHOs Kreftforskningsinstitutt IARC har endret klassifiseringen av mineralullsprodukter fra Gruppe 2B muligvis kreftfremkallende til Gruppe 3 stoffer som ikke er klassifiserbare som kreftrisiko for mennesker d.v.s. fritatt for kreftklassifisering. Teknisk service A/S Rockwool har lang erfaring med utvendig takisolering og vil være behjelpelig med rådgivning fra prosjektstadiet og fram til bygget står ferdig. Kontakt oss for råd og veiledning allerede i prosjekteringsfasen. Vi har også laget et databasert beregningsprogram for energiøkonomisering og kan bistå med beregning som viser hvilken energibesparelse som oppnås ved tilleggsisolering på taket. Kvalitetssikring A/S Rockwool er sertifisert i henhold til NS-EN ISO

19 19

20 Se også på - for mer informasjon om Rockwool Taksystemer R A/S Rockwool P.b Nydalen, 0401 OSLO Telefon Telefax B Reklame