Isolering av flate tak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Isolering av flate tak"

Transkript

1 R Isolering av flate tak 1

2 Utvendig takisolering Denne brosjyren presenterer Rockwools nye produkter for utvendig takisolering. Hardrock takprodukter er trykksterke produkter til utvendig takisolering og bidrar til et stabilt inneklima. Produktene beskytter bærekonstruksjonen, hindrer kuldebroer, gir god lydisolering og høy brannmotstand. Hardrock TakSystemer er fleksible og kan tilpasses alle typer tak som underlag for taktekking. Definisjon av flate tak Flate tak er definert som tak med fall inntil 6º (1:10). Taket skal ha tilstrekkelig fall slik at vannet renner av. Følgeskadene kan bli store hvis det oppstår lekkasje i et lavpunkt. Byggforsk anbefaler et minstefall på 1:40. 2

3 Sikkerhet og krav Innhold Brannteknisk dokumentasjon Hardrock Takprodukter for isolering av varme, kompakte tak er klassifisert som A2-s1,d0 etter det nye europeiske klassifiseringssystemet. Dette tilsvarer den gamle klassen ubrennbar. Produktene er en del av Rockwool gruppens CE merkeordning og samtidig underlagt frivillig tredjeparts-kontroll via Keymarkordningen. Brannisolering av bygninger har til hensikt å forhindre at brann sprer seg. Den raskeste spredning skjer ofte via tak, og uheldige takløsninger har medvirket til at det som kunne vært et avgrenset branntilløp, har fått utvikle seg til storbranner. Konsekvensene kan bli alvorlige for bedrifter som blir utsatt for brann. Selv om forsikringen er i orden, gjør tapte leveranser og markedsandeler det vanskelig å komme på fote igjen, og mange bedrifter går konkurs etter en storbrann. Rockwool steinull er markedets mest brannsikre isolasjonsmateriale og kan tåle temperaturer på over 1000 C uten å smelte. Produktenes gode branntekniske egenskaper sammen med Rockwools gode varmeisoleringsevne, dimensjonsstabilitet og lydisoleringsevne, gjør Hardrock Takprodukter til en sikker løsning som også kan gi lavere forsikringspremie. Energiforbruk og U-verdi krav Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 setter krav til bygningens energi- og effektbehov. Gjennom strengere krav til U-verdi skal byggverk med installasjoner utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov. Bygninger og rom i bygninger deles i fire kategorier, avhengig av tilsiktet innetemperatur i bygning eller rom. Alle våre takprodukter er godkjent i isolasjonsklasse 38. (Se tabell side 12 vedr. isolasjonstykkelser). Tabellen viser største gjennomsnittlige U- verdi for tak. Rockwool bidrar til en positiv miljøbalanse Rockwool isolasjon er et av de få industriprodukter som sparer langt mer energi i løpet av sin levetid enn det går med til produksjonen. Allerede etter tre uker er det oppnådd en positiv miljøbalanse, fordi isolasjonsproduktene reduserer energiforbruket kraftig. Dermed blir de miljøbelastninger produktet har forårsaket under produksjon betalt tilbake mer enn 1000 ganger i løpet av produktets levetid. Rockwool International A/S utgir årlig en miljøberetning som kan leses på Rockwools nettsider. Definisjon av flate tak side 02 Sikkerhet og krav side 03 1-lags isolasjonsløsning side 04 Hardrock side 04 TF-Plate side 04 2-lags isolasjonsløsning side 05 Avrettingsplate side 06 Rockwool Staver side 06 Hardrock Takfall og TF-Takkile side 07 Enkel Utlegging side 08 Prosjektering 2-veisfall side 09 Prosjektering 4-veisfall side 10 Hardrock Takfall Kilplate side 10 Grat løsning side 10 Løsninger med Hardrock TakfallSystemer side 11 U-verdier side 12 Produktegenskaper side 13 Keymark side 15 Bygningsdel Tak Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffisient (W/m 2 K) 0 < T<10 C 10 < T<15 C 15 < T<20 C T>20 C 0,60 0,30 0,20 0,15 Rockwool Miljøpall side 16 Rehabilitering side 18 3

4 1-lags isolasjonsløsning Ved fall i konstruksjonen benyttes jevntykk isolasjon. Hardrock Ved 1-lags isolering benyttes alltid Hardrock som er en trykksterk plate dimensjonert for gangbelastning. Platen er bygget opp av to sjikt med forskjellige densiteter. Toppsjiktet er hardt, slik at punktlasten blir fordelt i det noe mykere undersjiktet og tilpasser seg små ujevnheter i underlaget. Ved krav til U-verdi 0,20 på tak tilfredsstilles dette med Hardrock i 180 mm tykkelse, mens 120 mm tykkelse tilfredsstiller U- verdi 0,30 (se tabell side 12.) Hardrock benyttes som 1-lagsløsning på underlag av stål, betong, lettbetong eller tre. TF-Plate TF-Plate benyttes der det ønskes en 30 mm plate som er dimensjonert for gangtrafikk. TF-Plate har samme densitet gjennom hele tverrsnittet. Hardrock og TF-Plate festes mekanisk til underlaget eller med belastning. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 100 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkematerialet og vindbelastning. TF-Plate og Hardrock 50 mm kan i tillegg klebes i varm asfalt. Tykkelse mm Hardrock Format mm x x x x x x x 2000 Varmekonduktivitet: D = 0,038 W/mK NB! Hardrock legges ut slik at merket side vender opp. 4

5 2-lags isolasjonsløsning For å oppnå tykkere isolasjonsløsninger benyttes en trykkfordelende Hardrock plate i kombinasjon med A-Underlagsplate. A-Underlagsplate A-Underlagsplate benyttes i kombinasjon med en trykkfordelende Hardrock plate i tykkelser tilpasset isolasjonskravet. A-Underlagsplate er en oppgradert, homogen takplate med forbedret trykkfasthet (40 KPa). Produktet er dimensjonert for å tåle nødvendig flatelast. I kombinasjon med Hardrock oppnås en meget trykksterk løsning ved normal belastning. Ved krav til U-verdi 0,15 på tak kreves 250 mm isolasjon (se tabell side 12) på underlag av betong, stål og tre. Med Hardrock produktene løses denne med f.eks. 180 mm Hardrock i kombinasjon med 70 mm A- Underlagsplate. A-Underlagsplate x x x x x x2000 Varmekonduktivitet: D = 0,037 W/mK Ved båndtekking kan A-Underlagsplate brukes som 1-lagsløsning. Systemet festes mekanisk eller med belastning. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkematerialet og vindbelastning. 5

6 Avrettingsplate Avrettingsplate benyttes som utjevningssjikt ved rehabilitering av eksisterende tettesjikt. Platen tar opp mindre ujevnheter og sprekker i det gamle takbelegget og reduserer forarbeidet. På grunn av platens glidesjiktfunksjon elimineres bevegelsene mellom den eksisterende og den nye tekkingen. Platene er belagt med glassfiberduk og leveres i 20 mm tykkelse med format 1200 x 2000 mm. Avrettingsplaten festes mekanisk til underlaget. Rockwool Staver Lydabsorpsjonsstav Rockwool Lydabsorpsjonsstav benyttes i perforerte stålplater for akustisk regulering i underliggende lokaler. Stavene formskjæres av lett Rockwool bygningsisolasjon til de ulike stålplatetypene. Brannseksjoneringsstav Rockwool Brannseksjoneringsstav benyttes til brannseksjonering i korrugerte stålplatetak i de områdene hvor brennbar isolasjon erstattes av ubrennbar for å hindre at branngassene sprer seg via rillene fra en seksjon til neste. Stavene skjæres av en tung trykkfast plate tilpasset de ulike stålplatetypene. 6

7 Hardrock TakfallSystem 4 fallplater og... Hardrock Takfall er et isolasjons-system bestående av skråskårne tunge plater for oppbygging av fall på horisontale takflater. Systemet kan også brukes til å forbedre eksisterende fall på tak og leveres med standard fall 1:40 og 1:60. Hardrock Takfall er et fleksibelt system som kan tilpasses alle flate tak, uansett geometrisk utforming. På sidene 9 og 10 er produktene illustrert i systemene 2- og 4-veisfall. Isolasjonen festes mekanisk, og festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. 3 tykkelser kileunderlag gir alle muligheter TF-Takkiler Rockwool TF-Takkiler benyttes i kombinasjon med Hardrock Takfall 2-veisfall 1:40 og 1:60 for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket. Seksjon A + B + C + D E F G H I J K L Kilelengde i mm Kiletykkelse i mm Kilebredde i mm a b c d e f c + 80 d + 80 e + 80 f + 80 c d a b c d e f c + 80 d + 80 e + 80 f + 80 a b c d e f c + 80 d + 80 a b c d e f a b c d a b

8 Enkel utlegging Hardrock TakfallSystem er enkelt og lett å legge. De få komponentene (1 startfallplate, 4 fallplater og 3 typer underlagsplater) og formatet på 600 x 2000 mm gjør håndtering og utlegging på taket enklere. Systemets få komponenter reduserer risikoen for feil, og takfallets harde overflate gjør det mulig å gå på platene under utleggingen. Stor tidsbesparelse... Med minimum ett lag mindre isolasjon enn med tidligere takfallsystemer, kan det oppnås store tidsbesparelser ved bruk av det nye Hardrock TakfallSystem. Det betyr større effektivitet og produktivitet, med flere tekkede kvadratmeter på samme tid i forhold til andre løsninger. 8

9 Prosjektering Illustrasjonene viser teoretisk fall med Hardrock TakfallSystem og TF-Takkiler 2-veisfall Fallsystemet består av Hardrock Takfall og tilpassede A-Underlagsplater. Fallet bygges opp om en akse som går gjennom ett eller flere sluk. Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen. TF-Takkiler benyttes sammen med Hardrock 2-veisfall for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket. Systemet festes mekanisk. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimumstykkelse 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning. 9

10 4-veisfall Fallsystemet består av de samme produktene som i Hardrock 2-veisfall. Fallet bygges opp slik at det er fall fra fire retninger inn mot sluk. Hardrock 4-veisfall bygges opp på samme måte ved hvert sluk. Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen. Systemet festes mekanisk. Festemidler skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning. 4-veisfall 1:40 og 1: mm Hardrock Takfall Kilplate Kilplatene legges i flettingen/ overgangen mellom Hardrock Takfall platene slik at høydeforskjellen utjevnes og det dannes en rett killinje. Alternativt kan fallplatene tilskjæres tilsvarende killinjens mm 400 mm 15 mm Grat løsning Med fall fra grat tilskjæres Hardrock Takfall i 45 og settes vinkelrett mot hverande langs en rett gratlinje. 10

11 Løsningseksempler med Hardrock TakfallSystem Det vil alltid være nedbøyninger i takkonstruksjonen. Dårlig fall i kilrenner kan medføre at vann blir stående i rennene og øke faren for lekkasjer som kan gi store følgeskader. Ifølge byggeforskrift skal tak ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Hardrock Takfall med 4-veisfall gir ved hovedfall på 1:40 et fall i kilrenna på 1:57. Et hovedfall på 1:60 gir et fall i kilrenna på 1:85. I praksis vil fallet bli noe mindre pga. egennedbøyning i konstruksjonen. Hardrock 4-veisfall er utviklet etter anbefalinger fra Byggforsk; - minimum hovedfall 1:40 - minimum fall i renner 1:50 Figur A Figur B Figur A viser Hardrock 4-veisfall, og figurene B og C et Hardrock 2-veisfall. Takfallsystemene er fleksible og kan benyttes på ethvert tak. Det er likevel noen punkter som er viktige å ta hensyn til ved prosjektering. Isolasjonstykkelsen ved gesims blir større jo lengre avstand det er til sluk. Det blir mindre behov for tilpasning og skråskjæring av isolasjonen hvis slukene plasseres i en linje som er parallell med gesims. Ved krav til gjennomsnittstykkelse på isolasjonen, vil tykkelse ved sluk og gesims gi seg selv. Vi anbefaler at det kun benyttes en falløsning på taket da det er komplisert å kombinere flere fall på samme tak (f.eks. 1:40 og 1:60). Figur C 11

12 U-verdier Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 setter krav til U-verdier på tak. Alle våre takprodukter er høyverdig isolasjon og godkjent i isolasjonsklasse 38. Tykkelsen på isolasjonen avhenger av hvilken verdi bærekonstruksjonene gir. Hvis byggverket er permanent delt i flere temperatursoner, skal de relevante bygningsdeler for de enkelte soner varmeisoleres i forhold til vedkommende sones romtemperatur. Det skal tas hensyn til eventuelle overlys, glasstak og lignende i beregningen. Kondensisolering I bygg med lave eller ingen U-verdi krav, bør man isolere med Hardrock for å unngå kondensdannelse på takets underside. I de fleste tilfeller vil 50 mm isolasjonstykkelse være tilstrekkelig. Kontakt rådgivende ingeniør for nøyaktig beregning. Største, gjennomsnittlige U-verdi for ytre bygningsdeler Bygningsdel Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffisient (W/m 2 K) 0 < T<10 C 10 < T<15 C 15 < T<20 C T>20 C Tak 0,60 0,30 0,20 0,15 Krav iht Tekniske forskrifter 1997 U- verdier for konstruksjoner isolert med Rockwool Takprodukter med D = 0,038 W/mK Bærende konstruksjon/isol.tykk. i mm Betong- og hulldekke Stålplatetak Tretak Lettklinker 150 mm Lettklinker 200 mm Lettklinker 250 mm Porebetong 150 mm Porebetong 200 mm Porebetong 240 mm Porebetong 300 mm ,64 0,55 0,43 0,35 0,30 0,25 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,65 0,56 0,44 0,36 0,30 0,25 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13 0,60 0,52 0,41 0,34 0,29 0,24 0,20 0,19 0,17 0,15 0,15 0,13 0,50 0,44 0,37 0,31 0,27 0,22 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,45 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,12 0,41 0,39 0,32 0,27 0,24 0,20 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,12 0,38 0,34 0,30 0,26 0,22 0,20 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,34 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,31 0,29 0,25 0,23 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,11 0,37 0,25 0,23 0,20 0,19 0,16 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 12

13 Produktegenskaper Fukt Rockwool steinull er fukt- og vannavvisende, og vanndamp passerer isolasjonslaget uten å kondensere. For å få vann inn i en Rockwoolplate, må den utsettes for et trykk som sjelden eller aldri oppstår under normale forhold. Så selv om isolasjonsplatene ser våte ut når de har ligget ute i regnvær, er det kun de ytterste få millimeterne som inneholder fukt. Isolasjonsegenskaper Varmekonduktivitet angir hvor godt et materiale isolerer. Rockwool Takisolasjon gir en høyverdig isolert takkonstruksjon med varmekonduktivitet D = 0,038 W/mK. Ny standard for mineralull heter nå NS-EN Dimensjonsstabilitet og temperaturpåvirkning Steinull er et uorganisk materiale og påvirkes ikke selv ved ekstreme temperaturforhold. Isolasjonen beholder sine mål slik at kuldebroer unngås. Brann Steinull er markedets mest brannsikre isolasjonsmateriale og kan tåle temperaturer på over 1000 C uten å smelte. Dette gir ikke en sikkerhet mot at det kan begynne å brenne, men hvis uhellet er ute, vil en konstruksjon med steinull holde vesentlig lenger enn en konstruksjon med andre typer isolasjonsmaterialer. 13

14 Produktegenskaper Punktkompresjon Flatekompresjon Trykkegenskaper De vanligste belastningene for utvendig takisolering er gangtrafikk og snølast. Ved stor sammentrykking av isolasjonen kan festemidlene bli tråkket gjennom takbelegget, og lekkasje kan være faktum. Det er derfor viktig at isolasjonen blir dimensjonert for både punktog flatebelastning. A/S Rockwool har gjennomført et omfattende testprogram for å komme fram til de riktige takproduktene. Trykkegenskapene er testet etter NS-EN 826. I tillegg har vi gjennomført egne storskalaforsøk med gangtrafikkbelastning. I diagrammet oppgis deformasjonen ved forskjellige belastninger for våre takprodukter. Det blir ingen kollaps i isolasjonen selv om belastningen overstiger vårt anbefalte maksimum, men det kan bli varig deformasjon. Våre anbefalte løsninger i denne brosjyren vil gi et forskriftsmessig og solid tak. A-Underlagsplate er dimensjonert for flatelast, og vi anbefaler derfor at den beskyttes med en trykkfordelende Hardrock plate før den utsettes for gangtrafikk. Ved arbeid på taket anbefaler vi at det legges ut gangbaner (f. eks. sponplater). 600 N TF-Plate 500 N 350 N Hardrock min. nivå 2-sjiktsløsning med TF-Plate + A-Underlagsplate 250 N A-Underlagsplate 80 KN TF-Plate 80 KN 60 KN 40 KN Hardrock Min. nivå for topplag A-Underlagsplate Minimumstykkelse for Hardrock takisolasjon på stålplater (Beregnet ut fra en belastning på 1200 N og maks 40 mm nedbøyning). Hvilke verdier skal man forvente? CE systemgodkjennelsen for mekanisk festet takbelegg og takisolasjon, anbefaler en minimumsverdi for punktkompresjon lik F5mm > 500 N. For flatekompresjon ved 1-lagsløsninger er anbefalingen 60 KN/m 2, mens det ved 2-lagsløsninger og dual density produkter anbefales 60 KN/m 2 for toppsjiktet. a < mm: mm Hardrock (ett lag) Hardrock + A-Underlagsplate: Følgende forutsetninger gjelder: Oppleggsflaten (b) skal være minst 30 % av den totale takflaten og minimum 35 mm bred. 14

15 Velg produkter som løpende kontrolleres. Her er Keymark ordningen din eneste sikkerhet Du får kvalitetssikring med på kjøpet når du velger Rockwool. Rockwool er tilmeldt en løpende kvalitetskontroll for CE-merkede produkter, og våre produkter er merket med CE-merket og Keymark-ordning. Alle deklarerte verdier kontrolleres løpende. Det er din sikkerhet. Et CE-merke i seg selv er ikke et kvalitetsmerke - kun en adgangsbillett til det europeiske markedet. Keymark er et nytt, frivillig europeisk kontrollsystem som omfatter sertifisering av produkter. Det vil si en uavhengig 3. parts kontroll av produktenes egenskaper, herunder også branntekniske egenskaper. Slik leser du etikettene Produktnavn informasjonstekst Format og pakke innhold Brannklasse Deklarert varmekonduktivitet (Lambda-verdi) Jo lavere verdi dess bedre isolasjonsevne Deklarert varmemotstand (R-verdi = Tykkelse/Lambda) Høy R-verdi betyr stor varmemotstand dvs god isolasjon Belegg Beskriver type belegg på produktet CE-merket Produktet er klassifisert ihht de harmoniserte krav i produktstandarden Samsvarssertifikat Sporbarhetskode Viser hvor og når produktet er produsert Betegnelseskode: MW- mineralull NS-EN standard for mineralull T2 - klasse for tykkelses/toleranse DS (TH) - dimensjonsstabilitet CS(10)40 - trykkfasthet PL(S)500 - punktlast WS - korttids vannabsorpsjon MU1 - vanndampoverføring Derfor kan Rockwool Takisolasjon gi deg sikre og holdbare resultater Takets kvalitet er ikke noe man bare vurderer den dagen bygget står ferdig. Både under selve arbeidet med taktekkingen og ved den jevnlige bruk av takflaten som arbeidsområde skal takets kvalitet holde mål. De ovenstående parametere som trykkfasthet og vannavvisning er begge elementer som har stor betydning for hvor fremtidssikret takløsningen er. Med Rockwool Takisolasjon er du sikret en kvalitetsløsning. 15

16 Med Rockwool Miljøpall står takisolasjonen på egne føtter Et langt bedre arbeidsmiljø Lettere og mer skånsomt arbeid, fordi det ved bruk av miljøpaller er mulighet for direkte transport av halve pallen med en spesialutviklet Miljøpall-Tralle uten belastende mellomløft. Håndtering med trallen kan utføres på alle typer underlag - også stålplatetak - fordi den er utstyrt med doble hjul i myk gummikvalitet. Bruk av Rockwool Miljøpall betyr et minimum av trepaller på flate tak, og dermed reduseres tunge løft og håndtering av avfall. Det nye revolusjonerende pallekonseptet fra Rockwool består av takisolasjonsplater, plassert på to føtter laget av samme isolasjonsmateriale som den øvrige leveranse. - først føttene... - så takisolasjonen... En gevinst for økonomien Rockwool Miljøpall betyr bedre økonomi på flate tak: Utnyttelse av føtter som takisolasjon Hurtigere utlegging av isolasjonen med minimalt tidsforbruk til håndtering av avfall Sparte utgifter til kran for å ta ned tradisjonelle trepaller Sparte omkostninger til containerleie og transport Sparte avfalls- og deponeringsavgifter... og en håndsrekning til det globale miljø! - og resultatet er Miljøpallen! Rockwool Miljøpall reduserer avfallsmengden på taket til et minimum. Eneste avfall etter miljøpaller utgjør ca g PE-folie pr. pall Sparte miljøressurser til tre og plast Redusert CO 2 utslipp ved brenning av tre og plast (på avfallsdeponi) Isolasjonen, og dermed også føttene, har en 3 ukers miljø- og energimessig tilbakebetalingstid 16

17 Slik brukes Miljøpallens føtter Føttene til Rockwool Miljøpall er laget av samme produkt som leveres på selve pallen. Det betyr at føttene kan inngå i konstruksjonsoppbyggingen av takisolasjonen. Føttene i format: tykkelse x 300 x 1000 passer nøyaktig sammen med takisolasjonsplatene, og man slipper tilskjæring og svinn. Er kortsidene lagt i forbandt, vil føttene passe inn ved en avslutning. Paller på stålplatetak Bruk av Rockwool Miljøpaller sikrer at det ikke oppstår skader på ny eller eksisterende takflate når pallene settes på taket. Føttenes brede format sikrer dessuten korrekt plassering på trapesformede stålplatetak. Føttene kan også brukes som tilpasning i lengderetningen......eller som tilpasningsplater ved overlys eller langs gesims. - og alt som er tilbake... 17

18 Rehabilitering Tilleggsisolering er lønnsomt Mange huseiere i Norge er ikke klar over hvor lønnsomt det er å tilleggsisolere taket samtidig som det foretas en omtekking. Eierne går glipp av store fremtidige kostnadsbesparelser, samtidig som energiressursene sløses bort. Energisparingen som oppnås kan betale hele rehabiliteringskostnaden i løpet av noen få år. Eierne får også et teknisk bedre tak med mindre risiko for fuktskader, bedre inneklima og dessuten lavere varmebelastning og kjølebehov om sommeren. Ved tilleggsisolering med Rockwool Takisolasjon kan platene legges direkte på eksisterende tekking. Benyttes brennbar isolasjon må gammel tekking fjernes, og det må seksjoneres forskriftsmessig. Luftede problemtak av tre med mye kondens og fuktskader, kan tilleggsisoleres på oversiden og bygges om til utvendig isolerte tak. Dette forutsetter ekspertise i bygningsfysikk og krever grundig planlegging. Beregningseksempel Eksempel på lønnsomheten ved tilleggsisolering av tak: Stål/betongtak med 50 mm isolasjon: U-verdi = 0,61 W/m 2 K Tilleggsisolering med 100 mm Hardrock: Ny U-verdi = 0,24 W/m 2 K ΔEnergisparing (Oslo/Trondheim): E = 36 Wh/m 2 Besparelser ved energipris på 50 øre pr. kwh: B = kr. 17,80/m 2 år Antatt kostnad ved tilleggsisolering: Kr. 100,-/m 2 inkl. mva Nedbetalingstid/pay-back 100/17,80 = 5,6 år. Nåverdien av de fremtidige besparelsene i løpet av 30 år med 3 % realrente: Kapitaliseringsfaktor K = 19,60 Kapitalisert besparelse = 19,60 x17,80 kr. 349,- - Tilleggskostnadene for isolering kr. 100,- Netto besparelser pr. m 2 kr. 249,- Helseaspekter Produkter av isolasjonsull er ikke brennbare, de råtner ikke og absorberer ikke fuktighet eller lukt. De er ikke utsatt for angrep av meldugg, mugg eller bakterier. Isolasjonsmaterialene er fri for formaldehyd, og er blant de byggematerialer som har minst utstråling av radon, slik at enhver fare kan utelukkes. Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier når man arbeider med isolasjonsull. WHOs Kreftforskningsinstitutt IARC har endret klassifiseringen av mineralullsprodukter fra Gruppe 2B muligvis kreftfremkallende til Gruppe 3 stoffer som ikke er klassifiserbare som kreftrisiko for mennesker d.v.s. fritatt for kreftklassifisering. Teknisk service A/S Rockwool har lang erfaring med utvendig takisolering og vil være behjelpelig med rådgivning fra prosjektstadiet og fram til bygget står ferdig. Kontakt oss for råd og veiledning allerede i prosjekteringsfasen. Vi har også laget et databasert beregningsprogram for energiøkonomisering og kan bistå med beregning som viser hvilken energibesparelse som oppnås ved tilleggsisolering på taket. Kvalitetssikring A/S Rockwool er sertifisert i henhold til NS-EN ISO

19 19

20 Se også på - for mer informasjon om Rockwool Taksystemer R A/S Rockwool P.b Nydalen, 0401 OSLO Telefon Telefax B Reklame

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 9 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 0 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e s

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 5 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

En ny generasjon Systemtak

En ny generasjon Systemtak En ny generasjon Systemtak Nye tider, nye krav, nye løsninger Takkonstruksjonen skal tilfredsstille en U-verdi på 0,13 W/m 2 K Kravene til flate tak skjerpes år for år. Ikke minst når det gjelder energieffektive

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater Isolering av flate tak 0111 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning Energibesparende byggisolasjon - i

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

Takisolasjon. Kostnads effektivt. Lett å håndtere. God total økonomi. God isola sjonsevne. Bredt pro duktspekter. - i grunnen er vi best!

Takisolasjon. Kostnads effektivt. Lett å håndtere. God total økonomi. God isola sjonsevne. Bredt pro duktspekter. - i grunnen er vi best! Takisolasjon I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 0 Kostnads effektivt Lett å håndtere God total økonomi God isola sjonsevne Bredt pro duktspekter E n e r g i b e s p a r e n d e - i grunnen er vi best!

Detaljer

Takisolasjonsguiden. Den komplette guiden for isolering av flate tak

Takisolasjonsguiden. Den komplette guiden for isolering av flate tak Takisolasjonsguiden Den komplette guiden for isolering av flate tak Mars 2010 Innledning Lorem ipsum Innhold Stadig skjerpede energikrav stiller større krav til den utvendige takisoleringen. Det er derfor

Detaljer

ISOLERING AV FLATE TAK

ISOLERING AV FLATE TAK ISOLERING AV FLATE TAK Isolasjonsløsninger for flate tak Innhold Side Systemløsninger 2 Profilert stålplatetak 3 Betong- og lettbetongtak 3 Fallløsninger og fallretninger 4 Kondensisolering 5 Store spennvidder

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull JKON TKISOLSJON in totalleverandør av tak Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì PS Jackopor og Jackon Super PS Ì Rockwool steinull 06-0 (. revidering 07-0) erstatter 0-009 jackon.no

Detaljer

Vartdal Takfall. Standard fallplater i Styropor og Neopor

Vartdal Takfall. Standard fallplater i Styropor og Neopor Vartdal Takfall Standard fallplater i Styropor og Neopor Vartdal Takfall Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremmar lave energirammer og dei beste energitiltak på markedet. Ved bruk av Neopor kan ein tilfredstille

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

Brannisolering av stål

Brannisolering av stål Brannisolering av stål Conlit beskytter bærende stålkonstruksjoner mot brann Selv om stål er et mye brukt bygge-materiale, har det likevel dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer.

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rockwool Torvtak

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rockwool Torvtak SINTEF Certification Nr. 2488 Utstedt: 08.12.2007 Revidert: 14.05.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rockwool Torvtak tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Den lille VVS. En guide for isolering av VVSinstallasjoner. Mai 2014

Den lille VVS. En guide for isolering av VVSinstallasjoner. Mai 2014 Den lille VVS En guide for isolering av VVSinstallasjoner 3 Mai 2014 Den første utgaven av «Den lille tekniske» kom ut i januar 2010. Siden den gang har brukerne av håndboken dratt nytte av både dimensjoneringstabeller

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16 Protecta 1 (10) 12 16 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generell montasjeanvisning; brannisolering av stål Side 2 Brannisolering av stål i fasade og gipsvegger Side Brannisolering av stålplatetak

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Denne brosjyren er utarbeidet av NORIMA (Norske mineralullprodusenters forening) Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det

Detaljer

Isolasjon som holder mål

Isolasjon som holder mål TAKISOLASJON Isolasjon som holder mål Utvendig takisolering Denne brosjyren presenterer Isolitts produkter og løsninger for utvendig isolering av flate tak. Flate tak defineres som tak med fall inntil

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

- tungvekter på lette løsninger

- tungvekter på lette løsninger - tungvekter på lette løsninger Lette løsninger for et bedre klima Tema - isolasjon 1. Presentasjon av Jackon AS 2. Hvorfor isolere? 3. Kriterier for valg av isolasjon 4. Produkter 5. Bruksområder 6.

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Image: Shutterstock Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Denne brosjyren er utarbeidet

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke, minimalt

Detaljer

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger Skreddersydde isolasjonssystemer Bauder varmeisolasjon for terrasse og balkong Riktig isolering av bygg blir stadig viktigere. Optimal varmebeskyttelse

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER)

3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER) 34 Korreksjoner (jf. kap 3.1.3): isolasjonen lagt i minst to lag med forskjøvne skjøter => ingen korreksjon ( U g = 0) rettvendt tak => ingen korreksjon ( U r = 0) 4 stk. festemidler (5 mm skruer av rustfritt

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER 262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.03 REHABILITERING PÅ STØYSENSITIVE BYGNINGER - GENERELT Brukerne i støysensitive bygninger so skoler, sykeog aldershje,

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 1013 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Ekspandert Polystyren (EPS) i vegger og fasader

Ekspandert Polystyren (EPS) i vegger og fasader Ekspandert Polystyren (EPS) i vegger og fasader Fakta om EPS Ekspandert polystyren, EPS, er den vanligste skumplast-isolasjonen for isolering av bygningskonstruksjoner. EPS består av lukkede luftfylte

Detaljer

REDAir TM LINK. Monteringsanvisning

REDAir TM LINK. Monteringsanvisning REDAir TM LINK Monteringsanvisning Innhold REDAir LINK 3 REDAir LINK systemkomponenter 4 Før montering 5 To ulike monteringsmetoder 6 Festing av ferdig REDAir LINK kasse på fasade 7 Montering av REDAir

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SBS-elastomermodifiserte takbelegg

SBS-elastomermodifiserte takbelegg Hvorfor SBS-polymermodifisert takbelegg? Produktoppbygging SBS-polymermodifisert bitumen kombinert med et kraftig stammematerial gir belegget enestående egenskaper. Selve taktekkingen utføres med ett-

Detaljer

Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER

Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER Isolasjon Mai 2016 Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER Høyeffektiv takisolasjon med lambdaverdi 0,022 W/m K Meget bra trykkfasthet 150 kpa i korttidslast FM-approved

Detaljer

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker Statens vegvesen 14.4 Andre materialer 14.71 Lette masser/frostisloasjon 14.713 - side 1 av 5 14.713 Trykkstyrke av skumplast Gjeldende prosess (nov. 1996): NY Omfang Prinsipp Metode for bestemmelse av

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Rockwool Flex Systemvegg. Fremtidens veggsystem for energieffektive bygg

Rockwool Flex Systemvegg. Fremtidens veggsystem for energieffektive bygg Rockwool Flex Systemvegg Fremtidens veggsystem for energieffektive bygg Rockwool Flex Systemvegg - høyisolert bygning og stor designfrihet Minimalt energiforbruk En vesentlig bakgrunn for utviklingen av

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

ICOPAL Mono. Ett-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 September 2004. Enkelt og sikkert!

ICOPAL Mono. Ett-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 September 2004. Enkelt og sikkert! ICOPAL Mono Ett-lags asfalt takbelegg Blå katalog: Gruppe: 1024 September 2004 Enkelt og sikkert! 1895 Det firmaet som du i dag kjenner som Icopal AS, ble grunnlagt i 1895 under navnet Fjeldhammer Brug

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Ytong Multipor Prosjektering og utførelse, flate tak

Ytong Multipor Prosjektering og utførelse, flate tak Prosjektering og utførelse, flate tak Den optimale løsning for isolering av tak mineralske isoleringsplater er velegnede til isolering av en lang rekke taktyper både tak med fall og flate tak. Betongtak

Detaljer

2:730 Mars-03. Isola Elastofol. Takbelegg og membran. Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig. Tørre og sunne hus

2:730 Mars-03. Isola Elastofol. Takbelegg og membran. Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig. Tørre og sunne hus 2:730 Mars-03 Isola Elastofol Takbelegg og membran Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig Tørre og sunne hus Isola Elastofol - funksjonel Isola Takbelegg Vårt norske klima er blant verdens tøffeste.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Gulv/plate på mark. Fuktsikker Radonsikker Energibesparende Hurtig uttørking Kort byggetid

Gulv/plate på mark. Fuktsikker Radonsikker Energibesparende Hurtig uttørking Kort byggetid Gulv/plate på mark Fuktsikker Radonsikker Energibesparende Hurtig uttørking Kort byggetid TEKNISK DATA ISODREN-platen 60-200 Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004 Leggeveiledning Rask og enkel å legge 1 BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

Kompakte isolerte torvtak

Kompakte isolerte torvtak Kompakte isolerte torvtak Innhold Historikk og prinsipper.......................4 Hvorfor bruke kompakt torvtak............... Nye byggeforskrifter og isolasjonstykkelser..... Løsninger..................................7

Detaljer

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz LVL Finérbjelker ULTRALAM MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 Kvalitet og effektivitet HUNTON ultralam HUNTON ultralam produseres av

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Når det gjelder enøk-råd fra energiselskaper ser man dessverre at de altfor ofte er ensidig opptatt av de omkringliggende faktorer i stedet for å gå rett på kilden.

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS)

EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) SIKRE BRANNTEKNISKE LØSNINGER MED EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Trygge EPS-løsninger for fremtiden Dokumentasjonen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransjegruppe i Norsk Industri og

Detaljer

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS Kunnskapssystemer BKS Byggforsk God Prosjekteringsledelse Onsdag 10.04.2013 Elisabeth Bjaanes Merethe Solvang 1 Byggforsk Konsernområde i SINTEF 250 personer Oslo/Trondheim Fem avdelinger SINTEF Certification

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer