3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER)"

Transkript

1 34 Korreksjoner (jf. kap 3.1.3): isolasjonen lagt i minst to lag med forskjøvne skjøter => ingen korreksjon ( U g = 0) rettvendt tak => ingen korreksjon ( U r = 0) 4 stk. festemidler (5 mm skruer av rustfritt stål) pr. m 2 Dette gir korreksjon: U f = (5 x 17 x 4 x 0,00002) W/m 2 K = 0,007 W/m 2 K og korrigert U-verdi = (0, ,007) W/m 2 K = 0,15 W/m 2 K Merk at antall mekaniske takfester varierer med ygningstype og eliggenhet. 3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER) I etongelementer reduseres varmemotstanden lant annet i forindelse med indere i sandwichelementer olter og ankere redusert kantisolasjon (randsoner i isolerte veggelementer) gjennomgående rier i isolerte tverrsnitt Gjennomgående etong godtas vanligvis ikke i isolerte konstruksjoner, men det kan li nødvendig med lokale reduksjoner i isolasjonstykkelser. Betongelementisolasjon av mineralull vil få noe sammentrykning ved utstøping, sammensatt av en initialdeformasjon på ca. 2 mm + lastdeformasjon. Betongelementplater av steinull leveres derfor med et tykkelsestillegg på 5 mm ved isolasjonstykkelser 100 mm. Det er derfor forsvarlig å regne at full isolasjonstykkelse er til stede etter utstøping. På grunn av mulighet for gjenslamming av de ytterste firene mot etongsjiktene er det her likevel gjort et tykkelsesfradrag på 5 mm ved eregning av U-verdi i taell E 3.8. Fuktvandring i ferske etongelementer med nedfukting av mineralull i kontaktflaten samt nedør under montasjen kan gi dårligere U-verdier enn forutsatt frem til uttørking har funnet sted. Beregning av U-verdi for sandwichelement er vist i kap I de fleste praktiske tilfelle vil ruk av taellene være tilstrekkelig nøyaktig Bindere, olter og ankere NS-EN ISO 6946, tillegg D3, gir en rask tilnærmet formel for U-verdikorreksjon for ulike indertyper og dimensjoner, se kap og regneeksempel i kap Sandwichelementer sammenindes normalt av øyler eller diagonalstiger av 5 mm rustfri tråd, men grovere anker med større ståldiameter kan også være aktuelt. Normalt anvendes én 5 mm øyle med 2 ein pr. m 2, det vil si 2 Ø5 pr. m 2, eller 1 diagonal pr. 0,25 m 2, det vil si 4 Ø5 pr. m 2. Taell E 3.7 viser at denne normalutførelsen gir et minimalt tilleggsvarmetap. Ved ruk av grove ankere lir korreksjonene større.

2 Var. Var. 35 Taell E 3.7 U-verdier for sandwichelementer med indere, men uten kantforsterkning. Samlet etongtykkelse er minimum 120 mm. Isolasjonens varmekonduktivitet, λ = 0,037 W/m 2 K. Isolasjonstykkelse Antall rustfrie indere Ø5 pr m 2 (mm) ,36 0,36 0,36 0, ,30 0,30 0,31 0, ,23 0,23 0,23 0, ,20 0,21 0,21 0, ,18 0,19 0,19 0, ,17 0,17 0,17 0, ,15 0,16 0,16 0, ,14 0,14 0,15 0,16 Figur E 3.5 angir varmetap for stålolt med ulike ståldiametre gjennom et sandwichelement isolert med 60 mm ekstrudert polystyren eller 70 mm mineralull. Bruk av diagrammet sammen med edre isolerte sandwichelementer vil selvfølgelig gi verdier på den sikre siden. Kurvene i diagrammet er følgende: Kurve a: Normaletong Kurve : Betong med lett tilslag, λ = 0,8 W/mK Kurve c: Betong med lett tilslag, λ = 0,4 W/mK Kurve d: Betong med lett tilslag, λ = 0,2 W/mK Varmetap (W/K) 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0, Ståldiameter (mm) Figur E 3.5. Varmetap pr. olt for ulike ståldiametre og etongtyper. a c d Redusert kantisolasjon Det er vanlig å forsterke enkelte typer sandwichelementer ved å redusere isolasjonstykkelsen i randsoner med en redde fra 100 til 200 mm. Taell E 3.8 viser hvordan randsoner med forskjellige tykkelser på mineralullisolasjon påvirker gjennomsnittlig U-verdi. U-verdien er eregnet som gjennomsnitt av øvre og nedre grenseverdi iht. NS-EN Verdiene er korrigert for indere etter NS-EN 6946, tillegg D2. Binderkorreksjonen er eregnet slik at den dekker normale utførelser av etongelementer, dvs. 4,5 indere med diameter 5 mm pr. m 2. Det er også regnet med et tykkelsesfradrag i isolasjonssjiktet på 5 mm. Det er forutsatt 80 mm tykk indre og ytre etongvange og isolasjon med varmekonduktivitet 0,037 W/mK. Figur E 3.6. Redusert randsoneisolasjon. Var. p = arealandel med redusert isolasjon (%)

3 36 Taell E 3.8. U-verdier for sandwichelementer med forskjellig randsoneareal og isolasjonstykkelse i randsoner. Areal med Isolasjonsredusert tykkelse Isolasjonstykkelse utenom randsone isolasjons- i rand- (mm) tykkelse soner (%) (mm) Ingen 0 tykkelses- 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 reduksjon ,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0, ,28 0,27 0,25 0,24 0, ,25 0,23 0,22 0, ,22 0,21 0, ,20 0, , ,37 0,36 0,34 0,32 0,31 0, ,31 0,30 0,28 0,27 0, ,27 0,25 0,24 0, ,23 0,22 0, ,21 0, , ,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0, ,33 0,32 0,31 0,30 0, ,28 0,27 0,26 0, ,24 0,24 0, ,22 0, , ,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0, ,35 0,34 0,33 0,32 0, ,29 0,29 0,28 0, ,25 0,25 0, ,22 0, ,20 Uthevede verdier angir elementtyper som tilfredsstiller krav til maksimal U-verdi iht. Teknisk forskrift. Det er likevel mulig å enytte de øvrige elementtypene på mindre områder av ygningen såfremt arealvektet, gjennomsnittlig U-verdi ligger innenfor maksimal U- verdi på 0,22 W/m 2 K. I lokaler hvor internt varmetilskudd er tilstrekkelig til å dekke oppvarmingsehovet, eller i lokaler som skipsverft, lagerhaller o.l., der tilsiktet temperatur er under 15 C, fastlegges isolasjonsehovet med akgrunn i de reelle forhold (jf. kap. 1.2). I slike lokaler kan i prinsippet alle elementtyper enyttes Gjennomgående etong Gjennomgående rier er uønsket i isolerte konstruksjoner, og det lages i dag normalt ikke sandwichelementer med gjennomgående etongrier.

4 Fuger Vanlige fuger i isolerte elementfasader har redder fra 10 til 20 mm, og utføres vanligvis med elastisk fugemasse mot en unnfyllist av polyetylen pluss isolerende akfyll av mineralull eller polyuretanskum. Selv ved ruk av fugelister vil isolasjonstykkelsen være minst 100 mm, og med tillegg av fugemasse og polyetylen vil den isolerende del av fugen få en tykkelse på ca. 130 mm. Beregninger viser at det ikke lir endring i U-verdien, selv i tredje desimal, når man tar hensyn til fugen. Altså kan fugenes innflytelse på veggens U-verdi neglisjeres Regneeksempel: U-verdi til sandwich-element i industriygg Forutsetninger: Elementstørrelse 2,4 m 6,2 m, areal = 14,88 m mm mineralullisolasjon, λ = 0,037 W/mK, effektiv tykkelse 195 mm. ca. 27 % randsoneareal med 100 mm isolasjon, effektiv tykkelse 95 mm 4,4 stk. 5 mm rustfrie indere pr. m 2. Elementet deles inn i to seksjoner, a og (de to randseksjonene er like og kan derfor slås sammen til én seksjon) og fire sjikt (1 4), se figur E 3.7. Øvre grenseverdi: Varmemotstand, seksjon a: R Ta = [0,13 + (0,08 / 1,7) + (0,195 / 0,037) + (0,08 / 1,7) + 0,04] m 2 K/W = 5,53 m 2 K/W 250 a Varmemotstand, seksjon : R T = [0,13 + (0,18 / 1,7) + (0,095 / 0,037) + (0,08 / 1,7) + 0,04] m 2 K/W = 2,89 m 2 K/W 1 / R T = 0,73 / 5,53 + 0,27 / 2,89 = 0,225 => R T = 1 / 0,225 = 4,436 Nedre grenseverdi: Sjikt Sjikt, j Sjikttykkelse, d (m) 0,08 0,1*) 0,1*) 0,8 Seksjon a Material Betong, λ = 1,7 Min.ull, λ = 0,037 Min.ull, λ = 0,037 Betong, λ = 1,7 (f a = 0,73) R = d/λ (m 2 k/w) R a1 = 0,047 R a2 = 2,568 R a3 = 2,568 R a4 = 0,047 Seksjon Material Betong, λ = 1,7 Betong, λ = 1,7 Min.ull, λ = 0,037 Betong, λ = 1,7 (f = 0,27) R = d/λ (m 2 k/w) R 1 = 0,047 R 2 = 0,059 R 3 = 2,568 R 4 = 0,047 *) For isolasjonssjiktene er det regnet med 5 mm tykkelsesfradrag. Figur E 3.7. Sandwichelement. Varmemotstanden i de enkelte legerte sjikt lir: Sjikt 1: 1/R 1 = (0,73 / 0,047) + (0,27 / 0,047) = 21,277 => R 1 = 0,047 Sjikt 2: 1/R 2 = (0,73 / 2,568) + (0,27 / 0,059) = 4,861 => R 2 = 0,206 Sjikt 3: 1/R 3 = (0,73 / 2,568) + (0,27 / 2,568) = 0,389 => R 3 = 2,571 Sjikt 4: 1/R 4 = (0,73 / 0,047) + (0,27 / 0,047) = 21,277 => R 4 = 0,047

5 38 Dette gir nedre grenseverdi: = 0,13 + 0, , , , ,04 = 3,041 Samlet varmemotstand og U-verdi for elementet: R T = (4, ,041) / 2 = 3,739 m 2 K/W U-verdi for elementet (ekskl. indere og kroneanker): U = 1 / 3,739 = 0,267 W/m 2 K. Korreksjoner for gjennomføringer: Korreksjon for 5 mm rustfrie indere, 4,4 pr. m 2 (jf. kap ) U f = (6 x 17 x 4,4 x 0,00002) W/m 2 K = 0,009 W/m 2 K. Dette gir korrigert U-verdi: (0, ,009) W/m 2 K = 0,278 W/m 2 K 0,28 W/m 2 K. Alternativ eregning ved interpolering i taell E 3.8: Element med 200 mm isolasjon (100 mm i randsoner) og 20 % randsoneandel har U-verdi 0,27 W/m 2 K. Element med 200 mm isolasjon (100 mm i randsoner) og 30 % randsoneandel har U-verdi 0,28 W/m 2 K. U-verdien øker altså med 0,001 W/m 2 K pr. prosentpoeng økning av randsonearealet, og dermed med 0,007 W/m 2 K ved en økning fra 20 til 27 %. U-verdien for et element med 200 mm isolasjon (100 mm i randsoner) og 27 % randsoneandel lir da: (0,27 + 0,007) W/m 2 K = 0,277 W/m 2 K 0,28 W/m 2 K Dette er samme resultat som detaljert eregning gir Eksempel: U-verdi til sandwich-element i kontorygg Forutsetninger: Elementstørrelse 2,8 m x 5,9 m, areal = 16,52 m mm mineralullisolasjon, λ = 0,037 W/mK, effektiv tykkelse 215 mm Ingen tykkelsesreduksjon i randsonen 4,3 stk. 5 mm rustfrie indere pr. m Samlet varmemotstand og U-verdi for elementet: Av taell E 3.8 ser vi at elementet har en U-verdi på 0,18 W/m 2 K inkl. korreksjon for indere. Elementet tilfredsstiller krav til U-verdi for yttervegg på 0,18 W/m 2 K. Dette eksempelet viser et element uten kantforsterkning, og det er ikke medregnet kuldero som oppstår ved innfesting av vinduene til elementene Sjikt nr. Fig. E 3.8. Sandwichelement.

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 04.05.2012 Gyldig til: 25.06.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger Etterisolering av yttervegger Olav Aga Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Anders-Johan Almås, Multiconsult Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører.

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. Betonggulv Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. OPPBYGGING AV FLYTENDE BETONGGULV PÅ GRUNN All betong

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak CI/SfB (27) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Spesifikasjon........... 03 Isolering av ikke belastede tak..........

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

Forord. Waqas Afzal 15. mai 2012 III

Forord. Waqas Afzal 15. mai 2012 III ENERGIEFFEKTIV REHABILITERING AV SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE ENERGY EFFICIENT REHABILITATION OF SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE Waqas Afzal Institutt for Matematiske Realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave 30 stp.

Detaljer

Tilsyn - Energi. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn - Energi. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn - Energi HO-2/2013-2013-2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 2 1. Innledning Tilsyn er et viktig virkemiddel for etterlevelse

Detaljer

Brukerveiledning Energi i Bygninger

Brukerveiledning Energi i Bygninger Brukerveiledning Energi i Bygninger Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 5 KAPITTEL 1: INSTALLERING OG OPPSTART 6 1.1 Installering 6 1.2 Oppstart av program 6 1.3 Registrering og opplåsing

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

Vinduer for energieffektive bygninger

Vinduer for energieffektive bygninger Vinduer for energieffektive bygninger Kuldebroer ved vindusinnsetting Larisa Marinova Decheva Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Bjørn Petter Jelle, BAT Medveileder: Arild Gustavsen,

Detaljer