Takisolasjon. Kostnads effektivt. Lett å håndtere. God total økonomi. God isola sjonsevne. Bredt pro duktspekter. - i grunnen er vi best!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takisolasjon. Kostnads effektivt. Lett å håndtere. God total økonomi. God isola sjonsevne. Bredt pro duktspekter. - i grunnen er vi best!"

Transkript

1 Takisolasjon I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 0 Kostnads effektivt Lett å håndtere God total økonomi God isola sjonsevne Bredt pro duktspekter E n e r g i b e s p a r e n d e - i grunnen er vi best! b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n d e - g r u p p e n - i N o rg e, S v e r i g e, D a n m a r k, S t o r b r i t a n n i a, Ty s k l a n d, S p a n i a

2 Isolering av flate tak Sundolitt takprodukter egner seg svært godt til etterisolering av tak. Produktene er lette å håndtere og gir høy isolasjonsevne. Velg mellom vanlige hvite standard-produkter, orange XPS eller den nye grå Sundolitt Climate med 0% bedre isoleringsevne. Levetiden for disse produktene er mer enn 50 år og innsparing av investeringen gjøres på svært få år. Ved renoveringsprosjekter er tilleggs isolering av tak en svært rask og enkel metode for å redusere energiutgiftene. Som oftest kan eksisterende tak ligge, og en jobber videre oppå det gamle taket. Etterisolering av tak Ålesund sjukehus Sundolitt S-plater Sundolitt XPS Sundolitt Climate Sundolitt MW S-plater lagerføres i mange tyk- XPS kan benyttes i Duo-tak og Sundolitt Climate gir 0% bedre Mineralull Fallplater kelser og størrelser. omvendte tak. isolering i forhold til Sundolitt S 80 og er et svært godt alternativ der høyden er viktig.

3 Sundolitt takprodukter for utvendig takisolering er utviklet for å gi høy i solasjons evne samtidig som de er enkle å legge. Et Sundolitt -isolert tak gir et stabilt inneklima, hindrer kuldebroer og gir god lydisolering. Vi har utviklet en rekke produkter som til sammen gir våre kunder en komplett løsning for isolering av flate tak. Sundolitt fallplater er en meget god løsning for isolering og falloppbygging av tradisjonelle flate tak. Fallet bygges ved hjelp av to standard fallplater og underliggende jevntykke p later. Det gir rask utlegging og effektiv fremdrift på byggeplass. I tillegg gjør Sundolitt sine enkel og dobbelskårne kiler det lett å legge fall til sluk. Sundolitt takisolasjon for flate tak leveres med fall :0, :60 og :00. Tak skal ha tilstrekkelig fall. Skadene kan bli store hvis det oppstår lekkasje i et udrenert lavpunkt. Derfor anbefaler Sintef Byggforsk et minstefall på :0. Sammenliknet med andre isolasjonsmaterialer på markedet har Sundolitt en meget høy fuktmotstand, noe som er ideelt i vårt klima som kjennetegnes av mye nedbør. I tillegg til Sundolitt EPS så tilbyr vi også Sundolitt XPS til duo-tak og om vendte tak. Fargen på produktene kan avvike noe fra bildet.

4 Sikre løsninger med Sundolitt Dårlig fall på tak kan medføre at vann blir stående. Det øker faren for lekkasjer, som kan gi store s kader. Kun én type fall på taket bør benyttes, siden det er k omplisert å kombi nere flere fall på et tak. Takisolering i henhold til brannforskriftene Vi anbefaler tre typer fall: -veis, -veis eller -veis med renne Stålplatetak under 00 m Hovedisolasjon EPS. 0 mm steinull ned mot stålplater. 600 mm steinull langs brennbar gesims. Brannklasse og. -veis fall. Fallet bygges slik at det er fall fra fire retninger inn mot sluk. Stålplatetak over 00 m Hovedisolasjon EPS. Min. 0 mm steinull ned mot stål plater. 600 mm steinull langs brennbare gesimser og gjennomføringer. Brann seksjonering i bredde, mtr for hver 00 m alternativt 0 mm steinull som topplag på hele t ak flaten. Brannklasse og. -veis fall. Selve fallet bygges som en akse som går gjennom ett eller flere sluk. Her er også illustrert bruk av Sundolitt Takkiler for å føre vann til sluk. Betong og hulldekkelementer Hovedisolasjon EPS. 600 mm steinull langs brenn bare g esimser og gjennom føringer. Brannseksjonering i bredde, mtr for hver 00 m alternativt 0 mm steinull som topplag på hele takflaten. -veis fall med renne. Fallet lages slik at det er fall fra to sider til renne i senter som leder til sluk.

5 Kompakte tak har vanligvis bærekonstruksjon nederst og varmeisolasjon under, over eller på begge sider av taktekningen, henholdsvis rettvendte, omvendte eller duotak. Terrasser er også vanligvis kompakte tak, men utføres med ekstra slitelag på toppen tilpasset mengden trafikk på terrassen. Rettvendt tak Taktekking Ev. migreringssperre Sundolitt EPS Dampsperre Bærekonstruksjon Duotak Ballast/slitelag Separasjonssjikt Sundolitt XPS Ev. migreringssperre Membran/tekking Ev. migreringssperre Sundolitt EPS Bærekonstruksjon Omvendt tak Ballast/slitelag Seperasjonssjikt/beskyttelsessjikt Sundolitt XPS Ev. migreringssperre Membran Ev. utjevningssjikt Bærekonstruksjon 5

6 Sundolitt Takfall Ved å benytte Sundolitt takfall så kan du legge på en svært effektiv måte. Grunnen til det er at systemet er sammensatt av få og store deler som er lett håndterlige x 00 x 00 mm 0 x 00 x 00 mm 0 x 00 x 00 mm Fordeler ved bruk av Sundolitt Takfall: Økt produktivitet Raskere og enklere utlegging Sundolitt kan leveres i mange trykkfasthetsklasser Lett å håndtere God totaløkonomi Dimensjonene på platene betyr redu serte utleggingskostnader, m indre svinn og liten risiko for feil ved u tlegging Sundolitt Takfall plater kan tilpasses alle flate tak både nybygg og til re ha bilit ering. Systemet består av skrå skårne plater for oppbygging av fall på horisontale takflater, og gir et fall på enten :0, :60 eller :00. Fallplatene leveres i dimensjon 00 x 00 mm. Underliggende jevntykke plater leveres som standard i dimensjon 00 x 00 mm. 60 x 00 x 00 mm 60 x 00 x 00 mm 60 x 00 x 00 mm mm 60 mm 60 mm 0 x 00 x 00 mm+ 0 x 00 x 00 mm mm x 00 x 00 mm+ mm 80 x 00 x 00 mm 0 0 x 00 x 00 mm 80 x 00 x 00 mm 80 x 00 x 00 mm 0 x 00 x 00 mm 80 x 00 x 00 mm 0 x 00 x 00 mm 60 x 00 x 00 mm 60 x 00 x 00 mm 60 x 00 x 00 mm 0 x 00 x 00 mm 0 x 00 x 00 mm 0 x 00 x 00 mm NYHET! Takfallplater i Climate 6 Takfall :00 S-50 Plate 0 0- mm Plate - mm Plate -6 mm Plate 6-8 mm Plate 8-60 mm Plate mm Plate dim. 00 x 00 mm Takfall :60 S 80 Fallplate 0-60 mm Fallplate mm Plate dim. 00 x 00 mm Takfall :0 S 80 Fallplate 0-70 mm Fallplate mm Plate dim. 00 x 00 mm

7 Sundolitt Takkile Sundolitt takkile benyttes i kombinasjon med sundolitt -veis takfall :60 og :0. Sundolitt takkile sikrer at vannet ledes til sluk. En plate minimalt med spill. Kiler Fall i lengde: :60 Fall i bredde: :5 Takkilen har fall :60 i lengderetning og :5 i Kun kileplate pluss underlagsplater i 0 mm tverretning. Takkilen bygges av vår nye formstøpte kombiplate. 00,0 m 00,60 m,80 m 6,00 m 7,0 m 7

8 Hovedkontor Energikrav Bygg skal utformes slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov i følge de tekniske forskriftene til plan- og bygningsloven, TEK 0. Sundolitt har veldig lav varmekonduktivitet (evne til å lede var- P.b. 85, Spjelkavik 60 Ålesund Telefon: 069 e-post: me) fordi materialet består av en lukket cellestruktur med 98% luft. Sundolitt er derfor et av markedets beste isolasjonsmaterialer, og bidrar til store energibesparelser og øker komforten i våre bygg. U-verdi eller varmegjen nomgangs koeffisient, forteller hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. Altså angir U-verdi varmetapet gjennom en konstruksjon. Krav til U-verdi tak, TEK 0. Bygning skal tilfredsstille nivå i -, eller være innenfor rammer gitt i - - Energitiltak -5 Minstekrav Bygningskategori Totalt netto energibehov (kwh/m oppvarmet BRA/år) For transmisjonsvarmetap Småhus, samt fritidsbolig over 50 m oppvarmet BRA /m oppvarmet BRA NORD/MIDT gjelder krav til U-verdi på Boligblokk 5 ØST 0, W/mK for tak. Barnehage 0 Kontorbygning 50 Skolebygning 0 oppfylles enten Universitet/høyskole 60 det brukes Sykehus 00 (5) energitiltak eller Sykehjem 5 (50) Hotell 0 Idrettsbygning 70 Forretningsbygning 0 Kulturbygning 65 Lett industri/verksteder 75 (90) REGIONENE SØR/VEST Ordremottak: - Energirammer 069 E-post: Det er et minstekrav til U-verdi for tak på 0,8 W/ mk. Dette må Isopor er et registrert varemerke for produkter som er basert på Sundolitt EPS, og eies av Brødr. Sunde as, Norge. Takisolasjon energirammer Kravene gitt i parantes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensing/smitte. I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene oppfylles for hver sone. Vi bistår med mengde beregning Sundolitt er resirkulerbar All informasjon er generell service til konstruktører/brukere av Sundolitt produkter. For spesifikke prosjekter må dimensjonering/prosjektering godkjennes av ansvarlige rådgivere. HAVNEVIK kan benyttes på alle typer flate tak. Vi bistår gjerne med å planlegge ulike løsninger. I tillegg til isolasjon kan vi levere snitt-tegninger og fallplaner til de ulike prosjektene. SVANEMERKET TRYKKSAK LISENSNR. 75 Sundolitt taksystemer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 9 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 0 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e s

Detaljer

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 0 1 1 1 Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 2 Etterisolering gir store miljøgevinster og redusert energiforbruk 40% av Europas energiforbruk

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 6 4 Egnet for passivhus U-verdi,7 og, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g i s o

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 1013 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke,

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Forord. Waqas Afzal 15. mai 2012 III

Forord. Waqas Afzal 15. mai 2012 III ENERGIEFFEKTIV REHABILITERING AV SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE ENERGY EFFICIENT REHABILITATION OF SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE Waqas Afzal Institutt for Matematiske Realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave 30 stp.

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Innledende orientering og vurderinger... 4 2.1 Føringer fra NVE... 4 2.2 Beregningsforutsetninger... 5 2.2.1 Bygningsmodeller, SIMENfiler og TEK10... 5 2.2.2 Revisjon av NS

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

HUNTON VINDTETT. Unngå fuktighet, trekk og kulde HUNTON VINDTETT TG 2002

HUNTON VINDTETT. Unngå fuktighet, trekk og kulde HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Unngå fuktighet, trekk og kulde TG 2002 HUNTON VINDTETT For solide bygg Med Hunton Vindtett fra Hunton er du på den sikre siden. Selv om vinden slår og kulden biter vil veggen med Hunton

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

INFORMERER NR. 10. GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak. Faglig ansvarlig: Knut Noreng

INFORMERER NR. 10. GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak. Faglig ansvarlig: Knut Noreng INFORMERER NR. 10 GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak Faglig ansvarlig: Knut Noreng INFORMASJONSBLAD Nr. 10 Utgitt oktober 2013 "www.tpf-info.org Takprodusentenes

Detaljer

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene, NTNU-Trondheim, 3. - 4.

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt ENKLERE Å FÅ DET GJORT vi kan energieffektivisere Huset ditt Generelt om energieffektivisering Sløser du med energi? Du kan spare mange penger på å energi Isolering og utskiftning av vinduer og dører er

Detaljer