JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull"

Transkript

1 JKON TKISOLSJON in totalleverandør av tak Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì PS Jackopor og Jackon Super PS Ì Rockwool steinull 06-0 (. revidering 07-0) erstatter jackon.no Lette løsninger for et bedre klima!

2 Jackon takisolering gir et tørt og komfortabelt inneklima Jackons produkter for utvendig isolering av flate tak gir et riktig og stabilt inneklima. Jackon har utviklet en rekke produkter som gir en komplett og fullverdig løsning for isolering av flate tak. åde ekspandert og ekstrudert polystyren har lav egenvekt, gode segenskaper, høy trykkfasthet og lavt fuktopptak, og egner seg derfor som smateriale til tak. Jackon Takisolering er et bredt sortiment av sløsninger til bruk på betongdekke og stålplater, og fungerer både til nybygg og renovering. Jackon Takisolering i PS leveres med fall (:0, :60 og :00) eller som plan i form av rette plater i PS eller XPS, ofte i storformat. Jackon tilbyr takisolering etter kundespesifikke ønsker til mange typer tak, blant annet avrenning av tak på store industrihaller, takterrasser eller oppbygging av parkeringsdekke. Takisolering fra Jackon er lett å tilpasse og håndteres uten ubehag for øyne, luftveier og hud. Jackon er forhandler av Rockwool steinull og er dermed din totalleverandør av tak. Lav vekt Lavt fuktopptak Høy trykkstyrke God sevne Miljøvennlig Lett å tilpasse Jackopor jackon.no Jackon Super PS - 0% bedre sverdi enn Jackopor Jackofoam Jackon Super XPS - % bedre sverdi enn Jackofoam Jackodur - XPS plater i tykkelser 00-0 mm RISTGNING leveres på byggeplass sammen med følgeseddel Jackodur PLUS - XPS-plater i tykkelser 00-0 mm - % bedre sverdi enn Jackodur Jackon Takisolering

3 UP Prosjekt: Snittykkelser(r) i mm: allrate(r): :0 :60 i renne ato: Kunde: Kontaktperson: Kommentar Vi har egen takavdeling! Jackons takavdeling er en service-gruppe hos Jackon som består av fagfolk med bred erfaring rundt beregning og tilrettelegging av isolering av små og store tak. vdelingens høyeste prioritet er å sørge for et trygt og optimalt utgangspunkt for ditt prosjekt. Vi vet hva vi snakker om, bare spør! OS: enne tegningen er ikke i målestokk, alle vertikale mål på snitt er skalert opp for å få et bedre inntrykk av fallet. Kunde er selv ansvarlig for at brannseksjonering og dertilhørende krav er tilfredstilt, Jackon S er ikke en prosjekterende part og tar derfor ikke hensyn til dette med mindre annet er oppgitt. Kunde er selv ansvarlig for at tegning blir vidersendt utførende part og at den blir forstått. 80 mm inkl 0mm T plate Isolasjonstype(r): Jackopor 80, storformat Tegner(e), for Jackon: STL Kontakt Jackons takavdeling på: jackon.no Jackon Takisolering

4 allplater Jackopor og Jackon Super PS Rennefallplate Standard fallplate benyttes til oppbygging av fall mot sluk på flate og i kombinasjon med jevntykke plater der det er behov for tykkere. ormat 00 x 00 mm m/fall over 00 mm. all :00, fall 0 mm pr. meter ormat 00 x 600 mm all :0, fall mm pr. meter R - TIL RT (JKOPOR 80) RT (SUPR PS 80) 0-0 TJP TJS TJP TJS TJP TJS TJP TJS080000,0 all :0 90 mm R - TIL RT (JKOPOR 80) 0 - TJP TJP TJP TJP TJP ,6 00 all :00 0 mm all : Jackon takkile 6,8 meter h=80 mm,6 meter h=60 mm all :60, fall 7 mm pr. meter R - TIL RT (JKOPOR 80) RT (SUPR PS 80) 0-0 TJP TJS TJP TJS TJP TJS TJP TJS TJP TJS TJP TJS ,9 all : mm 6 Kilen bygger 00 mm i bredde for hver 00 mm. Kilen bygges opp med jevntykk Jackopor t=80 mm startende fra lengde = 7, m. LNG R RT (JKOPOR 80) TKJP TKJP TKJP Motfallsplate, meter h=0 mm, meter h=0 mm meter h=00 mm 0,8 meter h=80 mm 9,6 meter h=60 mm 8, meter h=0 mm 7, meter h=0 mm 6,0 meter h=00 mm,8 meter h=80 mm,6 meter h=60 mm, meter h=0 mm all :60, meter h=0 mm all :00, fall 0 mm pr. meter LNG X R RT (JKOPOR 80) R - TIL RT (JKOPOR 80) RT (SUPR PS 80) 0/0,. m x. m TMJP /0,. m x. m TMJP TJP TJS /0,. m x. m TMJP TJP TJS /60,. m x. m TMJP TJP TJS /70,. m x. m TMJP TJP TJS TJP TJS ,6 all :00 0 mm 0/80,. m x. m TMJP /00,. m x. m TMJP /0,. m x. m TMJP jackon.no Jackon Takisolering 7

5 Stålplatetak - oppbygging og U-verdier etongtak - oppbygging og U-verdier TYKKLS JKOPOR 80 inkludert T 0 mm og STÅLULG 0 mm U-VRI JKON SUPR PS 80 inkludert T 0 mm og STÅLULG 0 mm U-VRI TYKKLS JKOPOR 80 inkludert T 0 mm U-VRI JKON SUPR PS 80 inkludert T 0 mm U-VRI 0 0,0 0,6 60 0, 0, 70 0, 0, ,09 0, ,98 0,7 00 0,88 0,66 0 0,79 0,7 0 0,7 0,0 0 0,6 0, 0 0,7 0,7 0 0, 0, 60 0, 0,6 70 0,0 0, 80 0, 0,6 90 0,0 0, 00 0,6 0,08 0 0, 0,0 0 0,8 0,0 0 0, 0, , 0,09 0 0,08 0, ,0 0, ,0 0, ,099 0, ,097 0, ,09 0, , 0,6 60 0,9 0,0 70 0, 0, , 0, ,0 0, ,9 0,60 0 0,8 0, 0 0,7 0, 0 0,66 0,8 0 0,9 0, 0 0, 0,7 60 0,7 0, 70 0, 0,7 80 0,6 0, 90 0, 0, ,7 0,0 0 0, 0,0 0 0,9 0, , 0, , 0,09 0 0,09 0, ,06 0, ,0 0, ,00 0, ,098 0, ,09 0,079 8 jackon.no Jackon Takisolering 9

6 Isolasjon og brannseksjonering ygg står for store deler av den samlede energibruken i landet. ygninger blir derfor isolert for å forhindre transport av varme fra en side av konstruksjonen til den andre. Minimumskrav til U-verdi for tak er angitt i gjeldende Teknisk orskrift. Isolasjonen må monteres riktig for å oppnå den isoleringsevnen som er forutsatt. en skal fylle alle hulrom og slutte tett til underlaget, kantene og gjennomføringene. Normalt prøver man å legge en på tak i minst to lag. Lagene skal legges med forskutte skjøter. igur : Prinsippskisse for falloppbygging med i flere lag. Oppbyggingen kan også avsluttes med en jevntykk trykksterk topplate. e mest benyttede sprodukter i flate, kompakte tak er for: Ubrennbar : trykkfast mineralull og skumglass rennbar : PS (ekspandert polystyren), VIP (vakuums plater). I omvendte tak benyttes XPS (ekstrudert polystyren). På flate tak anbefaler bransjen at det benyttes fall :0 på flaten og :60 i eventuelle ned senkede renner. Isolasjon som benyttes i flate tak, må ha en trykkfasthet på minimum 60 kn/m, jf. yggdetaljblad.07. Kompakte tak Ved fireveis fall med hovedflate fall :0 blir kilrennens fall :8. Isolasjonstykkelsen ved sluk bør ikke være mindre enn 00 mm for å unngå kondensering. ranntekniske krav Krav til takkonstruksjoner er hjemlet i gjeldende teknisk forskrift til PL for å redusere faren for spredning av brann og røyk. et skal velges materialer og utførelser som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Prosjektering og utførelse N! På tak med uspesifisert brannmotstand må ubrennbar benyttes. ærende takkonstruksjoner av brennbare materialer som trebjelker og taktro av tre tilfredsstiller ikke klasse -s,d0 (ubrennbar/begrenset brennbar). rennbar som eksempelvis PS kan derfor ikke benyttes på slike tak med mindre det foreligger særskilt dokumentasjon i hvert konkrete tilfelle. Når brennbar benyttes, anbefaler T angitte løsninger for å tilfredsstille kravene i Teknisk orskrift til Plan og ygningsloven. Se figur. rennbar skal tildekkes når man tekker med asfalt takbelegg og sveiser med åpen flamme. ørst og fremst velges tildekking for å hindre oksygentilførselen ved en ev. brann. Samtidig beskyttes den brennbare en ved tekking, slik at man unngår at denne skades og at den antennes ved sveising. Ved tekking med varmluftsutstyr, for eksempel ved tekking med PV-folie, kan arbeidet foregå direkte på brennbar. Som et alternativ kan da brennbar deles opp i arealer på høyst 00 m. Oppdelingen gjøres ved at det legges inn felter av ubrenn bar med bredde minst, m. Når snittykkelsen på brennbar er mer enn 00 mm, økes denne bredden til,6 m. et må påses at det ikke er oksygentilgang under en. Tilstrekkelig tildekking på undersiden kan bestå av: Plasstøpte betongkonstruksjoner med tetting ved gjennomføringer etongelementer med tetting av fuger og ved gjennomføringer Minimum 0 mm ubrennbar lagt på stålplater Tilstrekkelig tildekking på oversiden er: Minimum 0 mm ubrennbar Glasstak igur : 000 ubrennbar Seksjonering med ubrennbar min. 00 bred stripe Ubrennbar min. 0 mm tykk Taktekning Platekledning eslag 600 Prekvalifiserte løsninger for brannseksjonering av brennbar på flate tak. Seksjoneringsvegg/ brannvegg Stålplater rennbar Ubrennbar rennbar ampsperre Ubrennbar etongdekke Tekst og illustrasjoner er gjengitt fra God praksis for tekking med banebelegg med tillatelse fra T. Ubrennbar 0 jackon.no Jackon Takisolering

7 Tekniske tabeller JKOPOR JKON SUPR PS SPSIIKSJO ST NHT TYKKLS TYKKLS TYKKLS TYKKLS Trykkfasthet: N 86 kn/m Største anbefalte langtidslast ved % deformasjon (nominell last) N 606 kn/m Varmekonduktivitet: λ deklarert verdi N 6 x 0 - W/mK 8 JKOOM JKON SUPR XPS SPSIIKSJO ST NHT TYKKLS TYKKLS TYKKLS Trykkfasthet: N 86 kn/m Største anbefalte langtidslast ved % deformasjon (nominell last) N 606 kn/m Varmekonduktivitet: λ deklarert verdi N 6 x 0 - W/mK JKOUR XPS K S JKOUR K PLUS SPSIIKSJO ST NHT TYKKLS TYKKLS Trykkfasthet: N 86 kn/m Største anbefalte langtidslast ved % deformasjon (nominell last) N 606 kn/m 0 0 Varmekonduktivitet: λ deklarert verdi N 6 x 0 - W/mK 6 7 TK 0 - U-verdi: 0, mm JKON S Postboks 0, 60 redrikstad Telefon: Telefaks: post: ORRKONTOR: Ordretelefon: post: TKNISK KUNSRVI: Telefon: post: produkt et tas forbehold om trykkfeil eller endringer som er kommet til etter trykketidspunkt. Produkter kan variere i farge og spesifikasjoner. Oppdatert informasjon er å finne på vår hjemmeside jackon.no. jackon.no - Lette løsninger for et bedre klima!

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 9 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 0 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e s

Detaljer

God praksis for legging av membraner med banebelegg

God praksis for legging av membraner med banebelegg God praksis for legging av membraner med banebelegg Denne boka er utgitt av Takentreprenørenes Forening i mars 2015. Alle rettigheter til innhold og illustrasjoner tilhører foreningen og kan ikke kopieres

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 05-15 (2. revidering 08-15) erstatter 06-14 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

INFORMERER NR. 10. GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak. Faglig ansvarlig: Knut Noreng

INFORMERER NR. 10. GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak. Faglig ansvarlig: Knut Noreng INFORMERER NR. 10 GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak Faglig ansvarlig: Knut Noreng INFORMASJONSBLAD Nr. 10 Utgitt oktober 2013 "www.tpf-info.org Takprodusentenes

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak CI/SfB (27) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Spesifikasjon........... 03 Isolering av ikke belastede tak..........

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer