ISOLERING AV FLATE TAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISOLERING AV FLATE TAK"

Transkript

1 ISOLERING AV FLATE TAK

2 Isolasjonsløsninger for flate tak Innhold Side Systemløsninger 2 Profilert stålplatetak 3 Betong- og lettbetongtak 3 Fallløsninger og fallretninger 4 Kondensisolering 5 Store spennvidder - minimale tykkelser 6 Kilformede produkter 7 Omvendte tak og duo tak 8 Produktoversikt 9 Miljø 12 Systemløsninger Takplate 3316 eller 3680 er det ideelle produkt som trykkfordelende plate i øverste lag, i en systemløsning med ubrennbar steinullisolasjon og som brannbeskyttelse av Isolitt EPS. Det er alltid en sikkerhet å legge en tett dampsperre på bærekonstruksjonen. Nødvendigheten av en dampsperre vil avhenge av bærekonstruksjonens utførelse, damptrykket inne i bygningen, byggfuktmengde m.m. Se NBI Byggdetaljblad Som tekning på flate og skrå kompakte tak er det mest vanlig å benytte takpapp eller takfolie etter henholdsvis NS 3530 og NS Isolasjon og tekning festes med mekaniske festemidler som forankres i underliggende bærekonstruksjon. Det må brukes festemidler med dokumentert kvalitet og dimensjonerende kapasitet bestemt etter anerkjente prøvingsmetoder. NS 3479 og NBI Byggdetaljblad omhandler mekaniske festemidler nærmere. Teknisk forskrift 1997 T > 20 C: U 0,15 W/m 2 K = 250 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 T = C: U 0,20 W/m 2 K = 180 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 T = C: U 0,30 W/m 2 K = 120 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 T = 0 10 C: U 0,60 W/m 2 K = 50 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 Takflater med tekning direkte på Isolitt EPS skal oppdeles med effektive brannskiller i seksjoner på høyest 400 m 2. Det kreves ikke brannseksjonering når Isolitt EPS på betongtak er overdekket med minimum 30 mm takplate 3316 eller 3680, mens det på stålplatetak kreves minimum 30 mm takplate 3316 eller 3680 både over og under skumplastisolasjonen. Isolitt EPS skal erstattes med ubrennbar isolasjon rundt gjennomføringer, mot gjennomgående brannvegger og mot takoppbygg og parapeter av brennbart materiale. Takplate 3316 må ikke benyttes som brannisolering på profilerte stålplatetak over brannvegg. Produktet må heller ikke brukes på profilerte stålplatetak der det stilles krav til brannmotstand. På disse steder anvendes takplate Takplate 3316 eller 3680 bør legges ut løpende over steinullproduktene for å unngå skader på disse. 2

3 Løsninger på profilerte stålplatetak over 400 m 2 Isolitt EPS på stålplatetak har tilstrekkelig brannbeskyttelse når den både over og under er dekket med minimum 30 mm takplate 3316 eller Det kreves ikke brannseksjonering. Figuren viser asfalt takbelegg eller PVC takbelegg, men andre tekkemetoder kan benyttes. U-verdiberegningen er foretatt med varmekondutivitet l=0,036 W/m 2 K på EPS. U-verdier for stålplatetak isolert med ISOLITT S80 (EPS) og 30 mm takplate 3316 Isolasjonstykkelse [mm] U-verdi [W/m 2 K] , , , , , ,15 Figuen viser både mineralull over og under EPS og brannseksjonering Løsninger på betong- og lettbetongtak over 400m 2 Taktekning 30 mm takplate 3316/3680 ISOLITT S80 Dampsperre Bærende underlag EPS overdekkes med min. 30 mm takplate p.g.a. brannkrav. Alternativt kan EPS seksjoneres inn på arealer under 400m 2. Små tak under 400m 2 Taktekning ISOLITT S80 Dampsperre Bærende underlag Alle tak under 400 m 2 trenger ingen form for brannseksjonering, verken på betongtak eller stålplatetak 3

4 Falløsninger og fallretninger Isolitt Fallsystem er et isolasjonsystem for oppbygging av fall på horisontale flater. Falloppbyggingener et fleksibelt system som kan tilpasses alle flate tak. Høyrygg Som standard leveres fall 1:36, 1:40, 1:60 og 1: 100 i EPS og 1:40 og 1:60 i mineralull. Fallet kan enten bygges opp som 2-veis fall eller 4-veis fall. Begge løsningene bygges opp av fallplater og kan kombineres med Isolitt takplate (jevntykk plate). Ved 2-veis fall kan det benyttes kiler eller renneplater mellom slukene. For oppbyggning av kiler se eget datablad. Standard EPS platestørrelser på såvel fallplater som takplater er 600x1200 mm., 1200x1200 mm. eller 1200x2400 mm. All jevntykk isolasjon kan leveres med fals f.o.m. 30 mm. eller not&fjer f.o.m. 50 mm. Alle kvalitetene kan levers i selvslukende kvalitet, SE, kvalitet. Mineralull leveres i formatet 900x1200 mm. på fallplater og underlagssplater. 2-veis fall med kiler Høyrygg Høyrygg Høyrygg Høyderygg renner 4-veis fall 2-veis fall med renner Snitt av 2-veis fall. Snittet går gjennom slukene. Fallet er bygd opp av jevntrykk + skråskåret Isolitt 4

5 Gjennomsnittlig tykkelse i mm for steinull ( l=0,036 W/mK) benyttet på betong- og lettbetongtak i kombinasjon med 20 mm takplate 3316 (I=0,0033 W/mK) Gassbetong U-verdi Betong- Lettklinker elementer [mm] dekke 770kg/m 3 500kg/m 3 450kg/m mm 200 mm 250 mm 150 mm 200 mm 240 mm 300 mm 0, , , , * 0, * * 0, * ** 0, * * ** 0, * * * ** ** 0, * * * * ** ** 0, * * * * ** ** I U-verdien er det medberegnet 20 mm takplate 3316 i tillegg til den beregnede gjennomsnittlig tykkelse for steinull med l=0,036 W/mK. Steinull kan enten være Underlagsplate, Kilesystem, Takfallsplate eller en kombinasjon av disse. * Bruk av 20 mm topplate er tilstrekkelig. ** Ikke nødvendig med isolasjon. U-verdier for betong og lettbetongtak isolert med ISOLITT S80 ( l=0,036 W/mK) i kombinasjon med 30 mm takplate 3316 Gassbetong Isolasjons- Betong- Lettklinker elementer tykkelse dekke 770kg/m 3 500kg/m 3 450kg/m 3 [mm] 150 mm 200 mm 250 mm 150 mm 200 mm 240 mm 300 mm Uisolert 1,09 0,86 0,72 0,77 0,61 0,46 0, ,40 0,33 0,30 0,28 0,28 0,25 0,23 0, ,31 0,27 0,25 0,24 0,23 0,21 0,20 0, ,26 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0, ,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0, ,20 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0, ,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0, ,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 U-verdier for betong- og lettbetongtak isolert i ett-sjikts løsning med takplate 3316 evt. takplate 3972 ( λ=0,039 W/mK). Gassbetong Isolasjons- Betong- Lettklinker elementer tykkelse dekke 770kg/m 3 500kg/m 3 450kg/m 3 [mm)] 150 mm 200 mm 250 mm 150 mm 200 mm 240 mm 300 mm 20 1) 1,16 0,68 0,59 0,52 0,53 0,45 0,39 0, ) 0,82 0,56 0,51 0,46 0,43 0,39 0,36 0, ) 0,64 0,48 0,43 0,39 0,39 0,35 0,32 0,28 1) Topplate (glassull) 2) Takplate (steinull) Kondensisolering Kondensisolering utføres med takplate 3316, 3680 eller 3972 på bærende underlag av trapesprofilerte stålplater, betong, lettbetong og tre. I bygninger med lave eller ingen krav til varmeisolering bør det isoleres for å unngå kondensdannelse på undersiden av taket. Takets temperatur synker ved lav utetemperatur, ved utstråling i kalde netter, gjennom underkjølt regn eller på grunn av snø som ligger igjen på taket. Om taket ikke er varmeisolert eller fuktabsorberende, kondenserer fuktig luft på takets underside når temperaturen der er lavere enn inneluftens duggpunkttemperatur. Det kondenserte vannet renner langs taktets underside og vil dryppe ned i lokalet. Alle uoppvarmede bygninger hvor innholdet kan ta skade av vann bør derfor kondensisoleres! Takplate leveres i tykkelsene 20 mm, 30 mm og 50 mm til kondensisolering. Ved høy relativ fuktighet i lokalene eller ved kaldt innlandsklima vil 50 mm være å foretrekke. 5

6 Takplate 3316 har ca. 10% bedre varmemotstand enn andre ubrennbare takisolasjonsmaterialer med samme tykkelse. Isolasjonen festes mekanisk til underlaget. Nødvendigheten av dampsperre under isolasjonen må vurderes. Det kan benyttes alle godkjente taktekningsmaterialer over takplate Isolasjonstykkelse [mm] U-verdi [W/m 2 K] Dersom det er funksjonskrav til lydabsorpsjon legges Profilstrimmel i trapesprofilene før isolering med takplate Det må monteres dampsperre. Med 100 mm profilhøyde, ca. 10% perforering med hull 3 mm og 100 mm Profilstrimmel oppnås en absorpsjonsfaktor på 0,65 0,90 i frekvens-området Hz. Dette er markedets desidert rimeligste metode for å fylle trapesprofilene med isolasjon. 20 1) 1, ) 0, ) 0,66 Store spennvidder minimale platetykkelser a b a b Ved isolering på underlag som ikke er helbærende f.eks. profilerte stålplater må man ta hensyn til avstand mellom profiltoppene. Det anbefales at alle skjøter i isolasjonsplatenes lengderetning plasseres på profiltoppene. Takplate 3316 er markedets sterkeste til dette bruk. Takplate 3316 tåler større belastninger enn andre tradisjonelle produkter ved spenn over profilerte stålplater. Plassering av isolasjonsskjøter uavhengig av profiltoppene Største avstand mellom Total isolasjons- profiltopper (a) for ulike takprodukter tykkelse [mm] Takplate 3316 Takplate 3972 Underlagsplate Takfallsplate Mintste bredde (b) på profiltopper [mm] ) Profiltoppene skal, ) av den total flaten, utgjøre minimum ) 20% for glassull ) 30% for stenull ) evt. minimum ) 35 mm 1) Forutsetter limt tekning og nøyaktighet ved arbeidets utførelse. Ved løst utlagte tettesjikt bør skjøting foregå på profiltoppene. 2) Inkluderer også 20 mm trykkfordelende takplate 3316 eller Plassering av isolasjonsskjøtene på profiltoppene Største avstand mellom Total isolasjons- profiltopper (a) for ulike takprodukter mm tykkelse 1) [mm] Takplate 3316 Takplate 3972 Underlagsplate Takfallsplate Mintste bredde (b) på profiltopper [mm] ) Profiltoppene skal, av den total flaten, utgjøre minimum ) 20% for glassull ) 30% for stenull ) evt. minimum 35 mm 1) Alternativt kan skjøtene legges i 45 vinkel med profilretningen. Da unngår man kapp og spill over profiltoppene inne på takflaten På denne måten vil all kapping skje ved takkanter og takavslutninger. 2) Forutsetter limt tekning, hvis ikke reduseres dette mål 120 mm. 3) Inkluderer også 20 mm trykkfordelende takplate 3316 eller

7 Kileformede produkter Tak skal ha fall for å unngå skader pga. snø, is og vann. Takfallsplate inngår i et isolasjonssystem for oppbygging av fall på horisontale flater, samt at den også benyttes til å forbedre eksisterende fall på tak. Systemet leveres med to alternative fall, 1:40 (ca. 1,4 ) og 1:60 (ca. 1,0 ) avhengig av underlaget. Formatet på steinullplatene er 900x1200 mm med fall i platens lengderetning. Formatet på ISOLITT EPS platene er 600x1200 mm, 1200x1200 mm eller 1200x2400 mm med fall over 600 mm eller 1200 mm. Takfall 1:40 Tykkelse [mm] Takfallets lengde [m] 0,0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 o.s.v. Takfallsplate Underlagsplate, 120 mm Husk at 20 mm takplate 3316 eller 3680 legges som et trykkfordelende sjikt over takfallsplate av steinull Takfall 1:60 Tykkelse [mm] Takfallets lengde [m] 0,0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 o.s.v. Takfallsplate Underlagsplate, 80 mm Husk at 20 mm takplate 3316 eller 3680 legges som et trykkfordelende sjikt over takfallsplate av steinull Kilsystemet er et dobbelt skråskåret system som benyttes til horisontale renner for å føre vann til sluk. Systemet består av 4 ulike plater fra A til D. Med oppbygningsplatene kan systemet bygges ut etter behov. Kilsystemet leveres i ulike lengder, avhengig av lengde fra sluk. F.eks. kilsystem med l=7,2 m vil si at du får et komplett system som strekker seg 7,2 m fra sluk. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Anvisninger for fall C B A C Kiler i EPS har motsatt oppbygning med jevntrykke plater i bunn og forskjellige fallplater over. Be om egen brosjyre. B A C B A C B D B A Høyde mm C 300 Lengde m 18,0 0,9 m ,8 Resulterende fall i renne Fall på Kilsystemet Takfall 1:60 Takfall 1:40 A 0,9 m 0,9 m ,6 0,9 m 0,9 m Lengderetning På tvers Langs ny renne På tvers Langs ny renne På tvers 1:60 1:15 1:60 1: 1:160 1: Taksluk 14, , ,0 Monteringsanvisning: Begynn utleggingen ved sluket med kildel A, fortsett med delene i tur og orden bort fra sluket. Underlagsplatene 20, 40, 60 osv. benyttes slik at riktig høyde oppnås , , ,4 1:60 (1,0 ) 1: (1,0 ) 120 Helninger ved takfall 1:60 7, ,0 80 4,8 60 3,6 40 1:160 (0,4 ) 1:40 (1,4 ) Helninger ved takfall 1:40 2,4 20 1,2 Kiler i EPS har platebredde 600 mm

8 Omvendte tak og Duo tak Det omvendte taket er en byggemetode, der membranen ligger beskyttet under isolasjonen som vanligvis dekkes med singel, heller, betongsten eller betong. I duo-taket ligger en del av isolasjonen under membranen, mens resten av isolasjonen ligger over membranen. Det omvendte taket og duo-taket skiller seg fra konvensjonelle varme tak gjennom at membranen ligger beskyttet mot temperatursvingninger, UV-stråling og mekanisk påvirkning. Isolasjonen er derimot utsatt for fukt og fryse/tine-påkjenninger. For at det omvendte tak og duo-tak skal fungere tilfredstillende, må det brukes isolasjon av typen styrofoam XPS, over membranen og Isolitt EPS fallplater under membranen på duotak. Overflate Styrofoam Membran Betong med fall Konstruksjonsbetong Det omvendte taket/duotaket brukes når: der særskilt store krav stilles til takets tetthet. der taklekkasjer kan forårsake driftsavbrudd, produksjonsstopp og/eller skader på elektronikk med store kostnader som følge. I lokaler der fuktpåvirkningen er særskilt stor, f.eks. i svømmehaller, vaskerier og trykkerier. Man unngår gjennom dette kondens og eventuelle varmelekasjer som leder til fuktig isolasjonsmateriale. Overflate Styrofoam Membran Skråskåret Isolitt EPS Kontruksjonsbetong Vannlekssasje kan oppstå i takterrasser som følge av: feilaktige prinsipper i konstruksjonens oppbygning, samt feil i detaljutformingen av tilsluttede bygningsdeler. betongplater på singel/flise føtter direkte på membranen gir store mekaniske/dynamiske belastninger. Disse belastningene er spesiellt store om vinteren, da membranen er mindre fleksibel. Med tiden innebærer dette stor risiko for skader på membranen, med vannlekasjer som følge. Kondens og varmelekkasje som leder til fuktig isolasjonsmateriale, hvilket under lengre tid kan resultere i fuktskader i taket. En ubeskyttet membran under anleggsperioden, som medfører risiko for skader. Oppbyggingen av konstruksjonen som omvendt tak minsker risikoen for overnevnte mulige vannlekkasjer ettersom membranen: ligger i den varme sonen er beskyttet mot mekaniske/dynamiske belastninger både under byggetiden og siden når den er i bruk. Fungerer som dampsperre. Man slipper innebygget fukt i isoleringslaget som forårsakes av kondens, varmelekasje eller regn/snø under byggeperioden. Isolering av takhager Bruken av takhager øker overalt i Europa. Det gjør det mulig å bruke taket som rekreasjonsområde. Takhager har til og med betydning for byøkologien, ved at regnvannsdreneringen blir langsomere. Dermed minsker risikoen for at kapasiteten i renseanleggene for overflatevann/avløpsvann overskrides. Den teknologiske utviklingen, har sammen med mangeårig erfaring, gjort at man i de senere år har kunnet bygge slike takhager, dvs. med nødvendig sikkehet mot utettheter. Isolasjonssjiktet er i denne type konstruksjon er utsatt for ulike typer av fukt. Det er derfor viktig å bruke isolasjonsmatialer som har: Stor trykkfasthet under lang tid (NS EN 1609). Dette sikrer at isolasjonen ikke skades/forringes, hverken under annleggs-, eller driftrperioden. Stor motstandsskraft mot påvirkning av frysing/tining i fuktige miljøer (NS EN 1209) Meget lav vannabsorpsjon ved diffusjon (NS EN 12088) 50 årsverdier på varmeledningsevne. Det gjelder å beskytte membranen, både i anleggstiden og under hele takets livslengde. For en sikker oppbygging av takhager brukes FLOORMATE SL-A-N i omvendte tak, eventuellt FLOORMATE SL-A-N og Isolitt EPS i duotak. 8

9 gir deg totalløsninger for tak 9

10 10 gir deg totalløsninger for tak

11 gir deg totalløsninger for tak Vårt kundesenter og logistikksystem vil sørge for at du får riktige varer til riktig tid Utlegg av heller på en omvendt takløsning. Isolering og tekking av en kobinasjonsløsning på Telenors bygg på Fornebu. 11

12 Miljøvern Isolitt isolasjon fører til lavere energiforbruk og mindre forurensning. Isolitt er miljøvern i praksis. Helseopplysninger EPS/XPS, skumplast og mineralull Isolasjonen fra Isolitt er uorganisk, den råtner ikke, absorberer ikke fuktighet eller lukt, og er ikke utsatt for angrep av meldugg, mugg eller bakterier. Det er liten sannsynlighet for at det kan utvikle seg allergier ved arbeid med isolasjon. Isolasjon er tilnærmet fri for formaldehyd, og er blant de byggematerialer som har minst utstråling av radon. Medisinske undersøkelser av arbeidere som har vært eksponert for isolasjon i løpet av 50 år tyder på at isolasjonsprodukter utgjør minimal, eller ingen helserisiko for mennesker. Allikevel er det fornuftig å unngå unødvendig eksponering fra isolasjonsull, på lik linje med enhver annen form for støv, og følge anbefalinger om verneutstyr som hansker, lue, støvmaske og briller på spesielt vanskelige arbeidssteder. Isolasjon som er plassert inne i forskriftsmessig utførte konstruksjoner representerer ingen helsefare, men gir et bedre innemiljø og er gjennom sin energisparende funksjon miljøvern i praksis. Isolitt EPS er 100% resirulerbar, og er helt uten miljøfalige gasser. Markedsføring, kundeservice, salg Produksjon/lager Produksjon Isolitt as Isolitt as Isolitt as Løvestad Industrifelt Løvestad Industrifelt Havneveien 14 N-1820 SPYDEBERG N-1820 SPYDEBERG 7500 Stjørdal Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Autorisert takentrepenør:

Isolasjon som holder mål

Isolasjon som holder mål TAKISOLASJON Isolasjon som holder mål Utvendig takisolering Denne brosjyren presenterer Isolitts produkter og løsninger for utvendig isolering av flate tak. Flate tak defineres som tak med fall inntil

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER 262.10.05 VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.05 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater Isolering av flate tak 0111 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning Energibesparende byggisolasjon - i

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG 262.10.03 VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.03 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG

SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG 262.50.02 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 9 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 0 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e s

Detaljer

Takisolasjon. Kostnads effektivt. Lett å håndtere. God total økonomi. God isola sjonsevne. Bredt pro duktspekter. - i grunnen er vi best!

Takisolasjon. Kostnads effektivt. Lett å håndtere. God total økonomi. God isola sjonsevne. Bredt pro duktspekter. - i grunnen er vi best! Takisolasjon I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 0 Kostnads effektivt Lett å håndtere God total økonomi God isola sjonsevne Bredt pro duktspekter E n e r g i b e s p a r e n d e - i grunnen er vi best!

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak CI/SfB (27) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Spesifikasjon........... 03 Isolering av ikke belastede tak..........

Detaljer

Takisolasjon. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Bredt produktspekter. Isolering av flate tak 1017

Takisolasjon. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Bredt produktspekter. Isolering av flate tak 1017 Takisolasjon Isolering av flate tak 1017 Kostnadseffektivt Lett å håndtere God totaløkonomi God isolasjonsevne Bredt produktspekter Energibesparende byggisolasjon - i grunnen er vi best! En del av Sunde-gruppen

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Isolering av flate tak

Isolering av flate tak R Isolering av flate tak 1 Utvendig takisolering Denne brosjyren presenterer Rockwools nye produkter for utvendig takisolering. Hardrock takprodukter er trykksterke produkter til utvendig takisolering

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 5 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e

Detaljer

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger.

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Utgave 1, oktober 2014 NORSK PRODUKT STANDARD FOR TAKBELEGG

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

En ny generasjon Systemtak

En ny generasjon Systemtak En ny generasjon Systemtak Nye tider, nye krav, nye løsninger Takkonstruksjonen skal tilfredsstille en U-verdi på 0,13 W/m 2 K Kravene til flate tak skjerpes år for år. Ikke minst når det gjelder energieffektive

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger Skreddersydde isolasjonssystemer Bauder varmeisolasjon for terrasse og balkong Riktig isolering av bygg blir stadig viktigere. Optimal varmebeskyttelse

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Prosjekt Totalentreprise: Side 1 av 8 0. ORIENTERING Rehabilitering av tak gjelder Breiviklia 15 - Fløy L og overgang mellom Fløy L/Fløy M. Taket på Fløy L - Del 1, 2, 3 og 4 består

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull JKON TKISOLSJON in totalleverandør av tak Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì PS Jackopor og Jackon Super PS Ì Rockwool steinull 06-0 (. revidering 07-0) erstatter 0-009 jackon.no

Detaljer

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER ISOVER FIREPROTECT NOVEMBER 11 Teknisk isolasjon 6 Nå dokumentert i henhold til ENV 13381-4 Ny dimensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING www.isodren.no 2 Slik får du full kontroll på KJELLERVEGGER OG GRUNNMURER Kjellervegger og grunnmurer som er drenert og isolert med ISODREN vil aldri trekke

Detaljer

SINGELBALLASTERT TAK

SINGELBALLASTERT TAK 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende

Detaljer

Brannisolering av stål

Brannisolering av stål Brannisolering av stål Conlit beskytter bærende stålkonstruksjoner mot brann Selv om stål er et mye brukt bygge-materiale, har det likevel dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer.

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER 262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.03 REHABILITERING PÅ STØYSENSITIVE BYGNINGER - GENERELT Brukerne i støysensitive bygninger so skoler, sykeog aldershje,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Vartdal Takfall. Standard fallplater i Styropor og Neopor

Vartdal Takfall. Standard fallplater i Styropor og Neopor Vartdal Takfall Standard fallplater i Styropor og Neopor Vartdal Takfall Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremmar lave energirammer og dei beste energitiltak på markedet. Ved bruk av Neopor kan ein tilfredstille

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

MEKANISK FESTET TAKTEKNING

MEKANISK FESTET TAKTEKNING 262.40.04 MEKANISK FESTET TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.04 REHABILITERING MEKANISK FESTET - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen, takets

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

TERRASSER TILDEKKET

TERRASSER TILDEKKET 262.20.04 TERRASSER TILDEKKET Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.04 TERRASSEMEMBRAN TILDEKKET - GENERELT Til tekning av terrasser over bærende konstruksjon benyttes Protan membran eller

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING

SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING 262.40.01 SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.01 REHABILITERING SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Til tekning av singelballasterte tak over bærende konstruksjon

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 012017 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 052016 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller oppleves ofte som

Detaljer

2:730 Mars-03. Isola Elastofol. Takbelegg og membran. Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig. Tørre og sunne hus

2:730 Mars-03. Isola Elastofol. Takbelegg og membran. Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig. Tørre og sunne hus 2:730 Mars-03 Isola Elastofol Takbelegg og membran Fleksibel og sterk Lang levetid Miljøvennlig Tørre og sunne hus Isola Elastofol - funksjonel Isola Takbelegg Vårt norske klima er blant verdens tøffeste.

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

1.1) Systemoppbygging Baumit varmeisoleringssystemer. a) Kantvulst-punkt-metode. b) Limt overhele flaten. Forklaring: Merknad:

1.1) Systemoppbygging Baumit varmeisoleringssystemer. a) Kantvulst-punkt-metode. b) Limt overhele flaten. Forklaring: Merknad: 1.1) Systemoppbygging Baumit varmeisoleringssystemer a) Kantvulst-punkt-metode b) Limt overhele flaten 3 Baumit fasadeisoleringsplate system-tekstilglassgitter 5 Baumit systemgrunning 6 Baumit systemytterpuss

Detaljer

Fukt i kompakte tak - mekanismer for sjølutt. luttørking. Fra delprosjekt 4.3 i Klima Siv.ing Sivert Uvsløkk. Byggematerialer og konstruksjoner

Fukt i kompakte tak - mekanismer for sjølutt. luttørking. Fra delprosjekt 4.3 i Klima Siv.ing Sivert Uvsløkk. Byggematerialer og konstruksjoner Fukt i kompakte tak - mekanismer for sjølutt luttørking Fra delprosjekt 4.3 i Klima 2000 Siv.ing Sivert Uvsløkk Byggematerialer og konstruksjoner TEF Fagtreff Oslo 10. april 2008 1 DIFFUSJON Diffusjon

Detaljer

Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER

Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER Isolasjon Mai 2016 Sortiment for flate tak HØYEFFEKTIV ISOLASJON FOR KOMPAKTE TAK/TERRASSER Høyeffektiv takisolasjon med lambdaverdi 0,022 W/m K Meget bra trykkfasthet 150 kpa i korttidslast FM-approved

Detaljer

U- verdi. Flate Tak. Juli 2012. glava.no

U- verdi. Flate Tak. Juli 2012. glava.no U- verdi Flate Tak Juli 2012 glava.no Beregningsforutsetninger: Innvendig/Utvendig overgangsmotstand Rsi+ Rse = 0,14 m 2 K/W R tettesjikt = 0,03 m 2 K/W, R diffusjonssperre = 0,05m 2 K/W, R betongdekke

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og

Detaljer

BESKRIVELSESTEKSTER Isolering og tekking av tak og membraner

BESKRIVELSESTEKSTER Isolering og tekking av tak og membraner BESKRIVELSESTEKSTER Isolering og tekking av tak og membraner NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3451 Bygningsdeltabell 001 002 ANBEFALTE TEKSTER FRA PROTAN AS Protan AS har

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon ed plasstøpt eller prefabrikkert betong ed overflatekvalitet

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Tak - nybygg. Tak- og membransystemer spesielt utviklet for nordiske forhold

Tak - nybygg. Tak- og membransystemer spesielt utviklet for nordiske forhold Tak - nybygg Tak- og membransystemer spesielt utviklet for nordiske forhold Protan tak- og membransystemer Spesielt utviklet for nordiske forhold! Protan takbelegg er kjent for sine unike fordeler på skrå

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Takisolasjonsguiden. Den komplette guiden for isolering av flate tak

Takisolasjonsguiden. Den komplette guiden for isolering av flate tak Takisolasjonsguiden Den komplette guiden for isolering av flate tak Mars 2010 Innledning Lorem ipsum Innhold Stadig skjerpede energikrav stiller større krav til den utvendige takisoleringen. Det er derfor

Detaljer

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner?

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner? Dagens og fremtidens bygninger Arkitektur, Energi og Miljø Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene

Detaljer

ICOPAL 2-LAG. Dobbel sikkerhet. To-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 April 2006

ICOPAL 2-LAG. Dobbel sikkerhet. To-lags asfalt takbelegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 April 2006 ICOPAL 2-LAG To-lags asfalt takbelegg Blå katalog: Gruppe: 1024 April 2006 Dobbel sikkerhet Ledende på tak i over 100 år 1895 Det firmaet som du i dag kjenner som Icopal AS, ble grunnlagt i 1895 under

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag Oslo 23. november 2010

Norsk bygningsfysikkdag Oslo 23. november 2010 Norsk bygningsfysikkdag Oslo 23. november 2010 Robuste kompakte tak med forbedret selvuttørkingsevne Litt om grønne tak, og om ev. fordeler ved bruk av lyse takbelegg Knut Noreng i samarbeid med Sivert

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer