ISOLERING AV FLATE TAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISOLERING AV FLATE TAK"

Transkript

1 ISOLERING AV FLATE TAK

2 Isolasjonsløsninger for flate tak Innhold Side Systemløsninger 2 Profilert stålplatetak 3 Betong- og lettbetongtak 3 Fallløsninger og fallretninger 4 Kondensisolering 5 Store spennvidder - minimale tykkelser 6 Kilformede produkter 7 Omvendte tak og duo tak 8 Produktoversikt 9 Miljø 12 Systemløsninger Takplate 3316 eller 3680 er det ideelle produkt som trykkfordelende plate i øverste lag, i en systemløsning med ubrennbar steinullisolasjon og som brannbeskyttelse av Isolitt EPS. Det er alltid en sikkerhet å legge en tett dampsperre på bærekonstruksjonen. Nødvendigheten av en dampsperre vil avhenge av bærekonstruksjonens utførelse, damptrykket inne i bygningen, byggfuktmengde m.m. Se NBI Byggdetaljblad Som tekning på flate og skrå kompakte tak er det mest vanlig å benytte takpapp eller takfolie etter henholdsvis NS 3530 og NS Isolasjon og tekning festes med mekaniske festemidler som forankres i underliggende bærekonstruksjon. Det må brukes festemidler med dokumentert kvalitet og dimensjonerende kapasitet bestemt etter anerkjente prøvingsmetoder. NS 3479 og NBI Byggdetaljblad omhandler mekaniske festemidler nærmere. Teknisk forskrift 1997 T > 20 C: U 0,15 W/m 2 K = 250 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 T = C: U 0,20 W/m 2 K = 180 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 T = C: U 0,30 W/m 2 K = 120 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 T = 0 10 C: U 0,60 W/m 2 K = 50 mm v/varmekonduktivitetsklasse 36 Takflater med tekning direkte på Isolitt EPS skal oppdeles med effektive brannskiller i seksjoner på høyest 400 m 2. Det kreves ikke brannseksjonering når Isolitt EPS på betongtak er overdekket med minimum 30 mm takplate 3316 eller 3680, mens det på stålplatetak kreves minimum 30 mm takplate 3316 eller 3680 både over og under skumplastisolasjonen. Isolitt EPS skal erstattes med ubrennbar isolasjon rundt gjennomføringer, mot gjennomgående brannvegger og mot takoppbygg og parapeter av brennbart materiale. Takplate 3316 må ikke benyttes som brannisolering på profilerte stålplatetak over brannvegg. Produktet må heller ikke brukes på profilerte stålplatetak der det stilles krav til brannmotstand. På disse steder anvendes takplate Takplate 3316 eller 3680 bør legges ut løpende over steinullproduktene for å unngå skader på disse. 2

3 Løsninger på profilerte stålplatetak over 400 m 2 Isolitt EPS på stålplatetak har tilstrekkelig brannbeskyttelse når den både over og under er dekket med minimum 30 mm takplate 3316 eller Det kreves ikke brannseksjonering. Figuren viser asfalt takbelegg eller PVC takbelegg, men andre tekkemetoder kan benyttes. U-verdiberegningen er foretatt med varmekondutivitet l=0,036 W/m 2 K på EPS. U-verdier for stålplatetak isolert med ISOLITT S80 (EPS) og 30 mm takplate 3316 Isolasjonstykkelse [mm] U-verdi [W/m 2 K] , , , , , ,15 Figuen viser både mineralull over og under EPS og brannseksjonering Løsninger på betong- og lettbetongtak over 400m 2 Taktekning 30 mm takplate 3316/3680 ISOLITT S80 Dampsperre Bærende underlag EPS overdekkes med min. 30 mm takplate p.g.a. brannkrav. Alternativt kan EPS seksjoneres inn på arealer under 400m 2. Små tak under 400m 2 Taktekning ISOLITT S80 Dampsperre Bærende underlag Alle tak under 400 m 2 trenger ingen form for brannseksjonering, verken på betongtak eller stålplatetak 3

4 Falløsninger og fallretninger Isolitt Fallsystem er et isolasjonsystem for oppbygging av fall på horisontale flater. Falloppbyggingener et fleksibelt system som kan tilpasses alle flate tak. Høyrygg Som standard leveres fall 1:36, 1:40, 1:60 og 1: 100 i EPS og 1:40 og 1:60 i mineralull. Fallet kan enten bygges opp som 2-veis fall eller 4-veis fall. Begge løsningene bygges opp av fallplater og kan kombineres med Isolitt takplate (jevntykk plate). Ved 2-veis fall kan det benyttes kiler eller renneplater mellom slukene. For oppbyggning av kiler se eget datablad. Standard EPS platestørrelser på såvel fallplater som takplater er 600x1200 mm., 1200x1200 mm. eller 1200x2400 mm. All jevntykk isolasjon kan leveres med fals f.o.m. 30 mm. eller not&fjer f.o.m. 50 mm. Alle kvalitetene kan levers i selvslukende kvalitet, SE, kvalitet. Mineralull leveres i formatet 900x1200 mm. på fallplater og underlagssplater. 2-veis fall med kiler Høyrygg Høyrygg Høyrygg Høyderygg renner 4-veis fall 2-veis fall med renner Snitt av 2-veis fall. Snittet går gjennom slukene. Fallet er bygd opp av jevntrykk + skråskåret Isolitt 4

5 Gjennomsnittlig tykkelse i mm for steinull ( l=0,036 W/mK) benyttet på betong- og lettbetongtak i kombinasjon med 20 mm takplate 3316 (I=0,0033 W/mK) Gassbetong U-verdi Betong- Lettklinker elementer [mm] dekke 770kg/m 3 500kg/m 3 450kg/m mm 200 mm 250 mm 150 mm 200 mm 240 mm 300 mm 0, , , , * 0, * * 0, * ** 0, * * ** 0, * * * ** ** 0, * * * * ** ** 0, * * * * ** ** I U-verdien er det medberegnet 20 mm takplate 3316 i tillegg til den beregnede gjennomsnittlig tykkelse for steinull med l=0,036 W/mK. Steinull kan enten være Underlagsplate, Kilesystem, Takfallsplate eller en kombinasjon av disse. * Bruk av 20 mm topplate er tilstrekkelig. ** Ikke nødvendig med isolasjon. U-verdier for betong og lettbetongtak isolert med ISOLITT S80 ( l=0,036 W/mK) i kombinasjon med 30 mm takplate 3316 Gassbetong Isolasjons- Betong- Lettklinker elementer tykkelse dekke 770kg/m 3 500kg/m 3 450kg/m 3 [mm] 150 mm 200 mm 250 mm 150 mm 200 mm 240 mm 300 mm Uisolert 1,09 0,86 0,72 0,77 0,61 0,46 0, ,40 0,33 0,30 0,28 0,28 0,25 0,23 0, ,31 0,27 0,25 0,24 0,23 0,21 0,20 0, ,26 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0, ,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0, ,20 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0, ,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0, ,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 U-verdier for betong- og lettbetongtak isolert i ett-sjikts løsning med takplate 3316 evt. takplate 3972 ( λ=0,039 W/mK). Gassbetong Isolasjons- Betong- Lettklinker elementer tykkelse dekke 770kg/m 3 500kg/m 3 450kg/m 3 [mm)] 150 mm 200 mm 250 mm 150 mm 200 mm 240 mm 300 mm 20 1) 1,16 0,68 0,59 0,52 0,53 0,45 0,39 0, ) 0,82 0,56 0,51 0,46 0,43 0,39 0,36 0, ) 0,64 0,48 0,43 0,39 0,39 0,35 0,32 0,28 1) Topplate (glassull) 2) Takplate (steinull) Kondensisolering Kondensisolering utføres med takplate 3316, 3680 eller 3972 på bærende underlag av trapesprofilerte stålplater, betong, lettbetong og tre. I bygninger med lave eller ingen krav til varmeisolering bør det isoleres for å unngå kondensdannelse på undersiden av taket. Takets temperatur synker ved lav utetemperatur, ved utstråling i kalde netter, gjennom underkjølt regn eller på grunn av snø som ligger igjen på taket. Om taket ikke er varmeisolert eller fuktabsorberende, kondenserer fuktig luft på takets underside når temperaturen der er lavere enn inneluftens duggpunkttemperatur. Det kondenserte vannet renner langs taktets underside og vil dryppe ned i lokalet. Alle uoppvarmede bygninger hvor innholdet kan ta skade av vann bør derfor kondensisoleres! Takplate leveres i tykkelsene 20 mm, 30 mm og 50 mm til kondensisolering. Ved høy relativ fuktighet i lokalene eller ved kaldt innlandsklima vil 50 mm være å foretrekke. 5

6 Takplate 3316 har ca. 10% bedre varmemotstand enn andre ubrennbare takisolasjonsmaterialer med samme tykkelse. Isolasjonen festes mekanisk til underlaget. Nødvendigheten av dampsperre under isolasjonen må vurderes. Det kan benyttes alle godkjente taktekningsmaterialer over takplate Isolasjonstykkelse [mm] U-verdi [W/m 2 K] Dersom det er funksjonskrav til lydabsorpsjon legges Profilstrimmel i trapesprofilene før isolering med takplate Det må monteres dampsperre. Med 100 mm profilhøyde, ca. 10% perforering med hull 3 mm og 100 mm Profilstrimmel oppnås en absorpsjonsfaktor på 0,65 0,90 i frekvens-området Hz. Dette er markedets desidert rimeligste metode for å fylle trapesprofilene med isolasjon. 20 1) 1, ) 0, ) 0,66 Store spennvidder minimale platetykkelser a b a b Ved isolering på underlag som ikke er helbærende f.eks. profilerte stålplater må man ta hensyn til avstand mellom profiltoppene. Det anbefales at alle skjøter i isolasjonsplatenes lengderetning plasseres på profiltoppene. Takplate 3316 er markedets sterkeste til dette bruk. Takplate 3316 tåler større belastninger enn andre tradisjonelle produkter ved spenn over profilerte stålplater. Plassering av isolasjonsskjøter uavhengig av profiltoppene Største avstand mellom Total isolasjons- profiltopper (a) for ulike takprodukter tykkelse [mm] Takplate 3316 Takplate 3972 Underlagsplate Takfallsplate Mintste bredde (b) på profiltopper [mm] ) Profiltoppene skal, ) av den total flaten, utgjøre minimum ) 20% for glassull ) 30% for stenull ) evt. minimum ) 35 mm 1) Forutsetter limt tekning og nøyaktighet ved arbeidets utførelse. Ved løst utlagte tettesjikt bør skjøting foregå på profiltoppene. 2) Inkluderer også 20 mm trykkfordelende takplate 3316 eller Plassering av isolasjonsskjøtene på profiltoppene Største avstand mellom Total isolasjons- profiltopper (a) for ulike takprodukter mm tykkelse 1) [mm] Takplate 3316 Takplate 3972 Underlagsplate Takfallsplate Mintste bredde (b) på profiltopper [mm] ) Profiltoppene skal, av den total flaten, utgjøre minimum ) 20% for glassull ) 30% for stenull ) evt. minimum 35 mm 1) Alternativt kan skjøtene legges i 45 vinkel med profilretningen. Da unngår man kapp og spill over profiltoppene inne på takflaten På denne måten vil all kapping skje ved takkanter og takavslutninger. 2) Forutsetter limt tekning, hvis ikke reduseres dette mål 120 mm. 3) Inkluderer også 20 mm trykkfordelende takplate 3316 eller

7 Kileformede produkter Tak skal ha fall for å unngå skader pga. snø, is og vann. Takfallsplate inngår i et isolasjonssystem for oppbygging av fall på horisontale flater, samt at den også benyttes til å forbedre eksisterende fall på tak. Systemet leveres med to alternative fall, 1:40 (ca. 1,4 ) og 1:60 (ca. 1,0 ) avhengig av underlaget. Formatet på steinullplatene er 900x1200 mm med fall i platens lengderetning. Formatet på ISOLITT EPS platene er 600x1200 mm, 1200x1200 mm eller 1200x2400 mm med fall over 600 mm eller 1200 mm. Takfall 1:40 Tykkelse [mm] Takfallets lengde [m] 0,0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 o.s.v. Takfallsplate Underlagsplate, 120 mm Husk at 20 mm takplate 3316 eller 3680 legges som et trykkfordelende sjikt over takfallsplate av steinull Takfall 1:60 Tykkelse [mm] Takfallets lengde [m] 0,0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 o.s.v. Takfallsplate Underlagsplate, 80 mm Husk at 20 mm takplate 3316 eller 3680 legges som et trykkfordelende sjikt over takfallsplate av steinull Kilsystemet er et dobbelt skråskåret system som benyttes til horisontale renner for å føre vann til sluk. Systemet består av 4 ulike plater fra A til D. Med oppbygningsplatene kan systemet bygges ut etter behov. Kilsystemet leveres i ulike lengder, avhengig av lengde fra sluk. F.eks. kilsystem med l=7,2 m vil si at du får et komplett system som strekker seg 7,2 m fra sluk. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Anvisninger for fall C B A C Kiler i EPS har motsatt oppbygning med jevntrykke plater i bunn og forskjellige fallplater over. Be om egen brosjyre. B A C B A C B D B A Høyde mm C 300 Lengde m 18,0 0,9 m ,8 Resulterende fall i renne Fall på Kilsystemet Takfall 1:60 Takfall 1:40 A 0,9 m 0,9 m ,6 0,9 m 0,9 m Lengderetning På tvers Langs ny renne På tvers Langs ny renne På tvers 1:60 1:15 1:60 1: 1:160 1: Taksluk 14, , ,0 Monteringsanvisning: Begynn utleggingen ved sluket med kildel A, fortsett med delene i tur og orden bort fra sluket. Underlagsplatene 20, 40, 60 osv. benyttes slik at riktig høyde oppnås , , ,4 1:60 (1,0 ) 1: (1,0 ) 120 Helninger ved takfall 1:60 7, ,0 80 4,8 60 3,6 40 1:160 (0,4 ) 1:40 (1,4 ) Helninger ved takfall 1:40 2,4 20 1,2 Kiler i EPS har platebredde 600 mm

8 Omvendte tak og Duo tak Det omvendte taket er en byggemetode, der membranen ligger beskyttet under isolasjonen som vanligvis dekkes med singel, heller, betongsten eller betong. I duo-taket ligger en del av isolasjonen under membranen, mens resten av isolasjonen ligger over membranen. Det omvendte taket og duo-taket skiller seg fra konvensjonelle varme tak gjennom at membranen ligger beskyttet mot temperatursvingninger, UV-stråling og mekanisk påvirkning. Isolasjonen er derimot utsatt for fukt og fryse/tine-påkjenninger. For at det omvendte tak og duo-tak skal fungere tilfredstillende, må det brukes isolasjon av typen styrofoam XPS, over membranen og Isolitt EPS fallplater under membranen på duotak. Overflate Styrofoam Membran Betong med fall Konstruksjonsbetong Det omvendte taket/duotaket brukes når: der særskilt store krav stilles til takets tetthet. der taklekkasjer kan forårsake driftsavbrudd, produksjonsstopp og/eller skader på elektronikk med store kostnader som følge. I lokaler der fuktpåvirkningen er særskilt stor, f.eks. i svømmehaller, vaskerier og trykkerier. Man unngår gjennom dette kondens og eventuelle varmelekasjer som leder til fuktig isolasjonsmateriale. Overflate Styrofoam Membran Skråskåret Isolitt EPS Kontruksjonsbetong Vannlekssasje kan oppstå i takterrasser som følge av: feilaktige prinsipper i konstruksjonens oppbygning, samt feil i detaljutformingen av tilsluttede bygningsdeler. betongplater på singel/flise føtter direkte på membranen gir store mekaniske/dynamiske belastninger. Disse belastningene er spesiellt store om vinteren, da membranen er mindre fleksibel. Med tiden innebærer dette stor risiko for skader på membranen, med vannlekasjer som følge. Kondens og varmelekkasje som leder til fuktig isolasjonsmateriale, hvilket under lengre tid kan resultere i fuktskader i taket. En ubeskyttet membran under anleggsperioden, som medfører risiko for skader. Oppbyggingen av konstruksjonen som omvendt tak minsker risikoen for overnevnte mulige vannlekkasjer ettersom membranen: ligger i den varme sonen er beskyttet mot mekaniske/dynamiske belastninger både under byggetiden og siden når den er i bruk. Fungerer som dampsperre. Man slipper innebygget fukt i isoleringslaget som forårsakes av kondens, varmelekasje eller regn/snø under byggeperioden. Isolering av takhager Bruken av takhager øker overalt i Europa. Det gjør det mulig å bruke taket som rekreasjonsområde. Takhager har til og med betydning for byøkologien, ved at regnvannsdreneringen blir langsomere. Dermed minsker risikoen for at kapasiteten i renseanleggene for overflatevann/avløpsvann overskrides. Den teknologiske utviklingen, har sammen med mangeårig erfaring, gjort at man i de senere år har kunnet bygge slike takhager, dvs. med nødvendig sikkehet mot utettheter. Isolasjonssjiktet er i denne type konstruksjon er utsatt for ulike typer av fukt. Det er derfor viktig å bruke isolasjonsmatialer som har: Stor trykkfasthet under lang tid (NS EN 1609). Dette sikrer at isolasjonen ikke skades/forringes, hverken under annleggs-, eller driftrperioden. Stor motstandsskraft mot påvirkning av frysing/tining i fuktige miljøer (NS EN 1209) Meget lav vannabsorpsjon ved diffusjon (NS EN 12088) 50 årsverdier på varmeledningsevne. Det gjelder å beskytte membranen, både i anleggstiden og under hele takets livslengde. For en sikker oppbygging av takhager brukes FLOORMATE SL-A-N i omvendte tak, eventuellt FLOORMATE SL-A-N og Isolitt EPS i duotak. 8

9 gir deg totalløsninger for tak 9

10 10 gir deg totalløsninger for tak

11 gir deg totalløsninger for tak Vårt kundesenter og logistikksystem vil sørge for at du får riktige varer til riktig tid Utlegg av heller på en omvendt takløsning. Isolering og tekking av en kobinasjonsløsning på Telenors bygg på Fornebu. 11

12 Miljøvern Isolitt isolasjon fører til lavere energiforbruk og mindre forurensning. Isolitt er miljøvern i praksis. Helseopplysninger EPS/XPS, skumplast og mineralull Isolasjonen fra Isolitt er uorganisk, den råtner ikke, absorberer ikke fuktighet eller lukt, og er ikke utsatt for angrep av meldugg, mugg eller bakterier. Det er liten sannsynlighet for at det kan utvikle seg allergier ved arbeid med isolasjon. Isolasjon er tilnærmet fri for formaldehyd, og er blant de byggematerialer som har minst utstråling av radon. Medisinske undersøkelser av arbeidere som har vært eksponert for isolasjon i løpet av 50 år tyder på at isolasjonsprodukter utgjør minimal, eller ingen helserisiko for mennesker. Allikevel er det fornuftig å unngå unødvendig eksponering fra isolasjonsull, på lik linje med enhver annen form for støv, og følge anbefalinger om verneutstyr som hansker, lue, støvmaske og briller på spesielt vanskelige arbeidssteder. Isolasjon som er plassert inne i forskriftsmessig utførte konstruksjoner representerer ingen helsefare, men gir et bedre innemiljø og er gjennom sin energisparende funksjon miljøvern i praksis. Isolitt EPS er 100% resirulerbar, og er helt uten miljøfalige gasser. Markedsføring, kundeservice, salg Produksjon/lager Produksjon Isolitt as Isolitt as Isolitt as Løvestad Industrifelt Løvestad Industrifelt Havneveien 14 N-1820 SPYDEBERG N-1820 SPYDEBERG 7500 Stjørdal Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Autorisert takentrepenør:

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak

STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak CI/SfB (27) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av omvendte tak * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Spesifikasjon........... 03 Isolering av ikke belastede tak..........

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

God praksis for legging av membraner med banebelegg

God praksis for legging av membraner med banebelegg God praksis for legging av membraner med banebelegg Denne boka er utgitt av Takentreprenørenes Forening i mars 2015. Alle rettigheter til innhold og illustrasjoner tilhører foreningen og kan ikke kopieres

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

INFORMERER NR. 10. GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak. Faglig ansvarlig: Knut Noreng

INFORMERER NR. 10. GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak. Faglig ansvarlig: Knut Noreng INFORMERER NR. 10 GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak Faglig ansvarlig: Knut Noreng INFORMASJONSBLAD Nr. 10 Utgitt oktober 2013 "www.tpf-info.org Takprodusentenes

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal

INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK. Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMERER NR. 7 DAMPSPERRER I TAK Forfattere: Knut Noreng og Jorun-Marie Hisdal INFORMASJONSBLAD Nr. 7 Utgitt april 1996 Sist revidert: september 2013 www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe

Detaljer

Tak - nybygg. Tak- og membransystemer spesielt utviklet for nordiske forhold

Tak - nybygg. Tak- og membransystemer spesielt utviklet for nordiske forhold Tak - nybygg Tak- og membransystemer spesielt utviklet for nordiske forhold Protan tak- og membransystemer Spesielt utviklet for nordiske forhold! Protan takbelegg er kjent for sine unike fordeler på skrå

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer