Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus"

Transkript

1 Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus

2 Isola Dobbelt-Lag SBS over- og underlagsbelegg til nordisk klima og byggeskikk Første laget tar opp mekanisk påkjenning under byggeperioden, andre laget helsveises til underlaget på slutten av byggetiden. Isola Dobbelt-Lag passer i byggeprosjekter med lang byggetid og bygningskropper i forskjellig høyde. Første laget legges tidlig i byggeperioden og gir tett tak. Andre laget helsveises til første laget på slutten av byggetiden og unngår byggetidsbelastningene. Til sammen dannes ett sammenhengende lag med særdeles stor tykkelse og styrke. Definisjoner Norsk Standard 40 definerer: Membran er et innebygget tettesjikt. Det vil si tettesjikt med overdekning. Tekning er et ytterste tettesjikt i en konstruksjon. Det vil si et synlig væreksponert tettesjikt. Bruksområder: -lags løstliggende membran -lags helklebet membran lags taktekning mekanisk festet Generelt Isola Dobbelt-Lag anbefales ved nybygg hvor takflaten blir benyttet i byggeperioden. Det første laget legges ut tidlig i byggefasen, fungerer som byggetidstekning og gir tett bygg. Det andre laget legges så ut senest mulig i byggetiden, unngår byggetidsbelastningen, og gir en fin overflate. Andre laget skal helsveises til underlaget slik at den ferdige membranen eller tekningen, danner ett sammenhengende lag, som får særdeles stor tykkelse og styrke mot mekanisk påkjenning. separate lag er ingen god løsning og er ikke å anse som lags tekning. Det er flere grunner til dette: Vann som kommer gjennom får ingen avrenning og blir stående mellom lagene. Når vannet fryser vil tekningen skades. Bare overlaget gir mekanisk styrke mot perforering. Dersom overlaget festes mekanisk vil festene perforere underlaget. Isola Dobbelt-Lag riktig lagt, gir ett sammenhengende, tett, sterkt og elastisk sjikt i hele takflaten, som tåler stående vann under høyt trykk. Produktene Isola Dobbelt-Lag består av produktene Isola Kraft underlag og Isola Sveiseoverlag. Til membran benyttes lag Kraftunderlag. Til tekning benyttes Kraftunderlag som underlag og Sveiseoverlag som overlag. Begge er bygget opp av en kraftig polyesterstamme som er impregnert og belagt med sbs polymermodifisert bitumen (syntetisk gummi). Stammen i Sveiseoverlag har pålagt et aluminiumsjikt. Det gir gode leggetekniske fordeler og sørger for at produktet tilfredsstiller kravene til brannklasse B ROOF. Oversiden på Kraftunderlag er bestrødd med spesialsand. Oversiden på Sveiseoverlag er bestrødd med knust skifer med skifergrå farge som standard, konf. Isola for andre farger. Kraftunderlag er ikke uv-bestandig. Sveiseoverlag er uv-bestandig. Begge produktene har plastfilm på undersiden. Produktene har en tøyelighet uten skade på over 40 %. Strekkstyrken på m bane er på over tonn. SBS polymertilsetning er valgt av flere grunner, den viktigste er at denne type polymer gjør at egenskapene er gode også i et kaldt nordisk klima. Ferdig sammensveiset har omlegg og overganger samme styrke og egenskaper som selve banene. Membraner Membraner kan legges løst på underlaget eller helklebes. Helklebing oppnås ved å sveise fast hele banen til det vi kaller en kontaktmembran. Kontaktmembraner må i motsetning til en løstliggende membran oppta alle bevegelser i underlaget. Dessuten må underlaget være slik at heftstyrken mellom membranen og underlaget er jevn i hele takflaten, for å unngå risiko for luftblærer mellom underlaget og membranen. En løstliggende membran er å foretrekke i de fleste konstruksjoner. Det gir mindre belastninger på

3 membranen og antatt lenger levetid. En kontaktmembran krever et stabilt underlag med jevn overflatestyrke i hele flaten. Kontaktmembran passer i konstruksjoner med betongdekker og med veiasfalt direkte på membranen. Løstliggende membran Helklebet kontaktmembran Første laget av Isola Kraftunderlag legges løst på under laget. Omlegg og overganger mot sluk, detaljer, beslag, sveises sammen, slik at det oppnås ett sammenhengende lag og taket blir tett. Andre laget også av Isola Kraftunderlag helsveises til første laget slik at det oppnås ett sammenhengende lag. Isola Dobbelt-Lag som helklebet kontaktmembran, bestående av lag Isola Kraftunderlag. Underlag Isola Dobbelt-Lag kan legges direkte på alle typer vanlig underlag. For eksempel: Rupanel, finerplater, varmeisolerende takplater av steinull eller skumplast, brettskurt betong. Ved omtekking kan Isola Dobbelt-Lag legges direkte mot alle typer asfaltbaserte takbelegg. PVC-folier må tildekkes med migreringssperre av fiberduk. Tilleggsisolering bør vurderes ved rehabilitering av tak. Første lag av Isola Kraftunderlag helsveises til underlag av betong. For å oppnå god vedheft skal overflaten støvbindes med Isola Primer. Andre laget, også av Kraftunderlag, helsveises til første laget. Overdekning Alle vanlige konstruksjonsoppbygninger kan benyttes. Ved overdekning med betong benyttes 0, mm plastfolie som glidesjikt mellom betong og påstøp. Ved overdekning med jord skal membranen beskyttes mot gjennomgroing av røtter. Til tak med mindre vekster kan benyttes 0, mm plastfolie. Mer informasjon om jordoverdekte tak finnes i egen brosjyre for System Platon Torvtak og i brosjyre for Platon DE5. Eller Trelemmer for terrasser kan legges direkte på Isola Dobbelt-Lag. Betongheller legges på klosser. Singel av rund stein kan legges direkte på Isola Dobbelt-Lag. Isola Primer binder betongoverflaten og gir sikker og varig vedheft.

4 Grønt tak. Vegetasjon, jordlag. Fiberduk. Separasjonssjikt. Platon DE5 4. Rotbeskyttelse 5. Isola Dobbelt-Lag membran 6. Ev. isolasjon 7. Ev. diff. sperre 8. Bærekonstruksjon Kulverter og tunneler med overdekning. Sams masse. Fiberduk. Sand 4. Evt. rotsperre 5. Isola Dobbelt-Lag membran løstliggende eller helsveiset til underlaget. 6. Platon Xtra For mer informasjon om jordoverdekte tak, se Platon DE5 egen brosjyre eller Isola Dobbelt-Lag membran, løstliggende eller helsveiset til underlaget. 6 Isolert konstruksjon med påstøp av betong Overdekning med veiasfalt, uisolert. Asfalt 5 mm. Agb. Asfalt 5 mm. Agb 8. Isola Dobbelt-Lag membran, løstliggende eller helsveiset til underlaget. 4. Bærende dekke. Påstøp. 0,0 mm plastfolie. Isola Dobbelt-Lag membran 4. Isolasjon 5. Dampsperre 6. Bærende dekke 4 Dersom asfalt skal legges ut med maskin må mem branen være helsveiset til betongunderlaget. For mer informasjon om overdekning med veiasfalt. Se Isola Sveisemembran egen brosjyre eller Isola Dobbelt-Lag membran løstliggende. Membranen kan også legges under Isolasjonen og kan da hvis ønskelig helsveises til betongunderlaget.

5 Takfall Isola krever ikke fall for membran eller tekning med Isola Dobbelt-Lag. Byggeforskriftene inneholder krav til fall som gjelder alle tak. Montering Grunnprinsipper Belegg med stamme basert på polyester har en innebygd spenning. Dette betyr at denne type produkter vil trekke seg noe sammen i lengderetningen etter utlegging. Mindre buler/ujevnheter, som kan oppstå dersom belegget ikke strekkes nok ved utlegging, vil ha en tendens til å jevne seg ut. (se fig..) Ved montering må det tas hensyn til at produktet trekker seg noe sammen etter at det er lagt. For eksempel skal belegget fra en takflate ikke legges direkte opp mot en vertikal flate. Da vil belegget løfte seg i hjørnet mellom takflaten og den vertikale flaten, og stå i bue danne et såkalt tapethjørne. Belegget skal avsluttes i lengderetningen mot vertikal flate, se fig.. Videre skal det på takflater som ligger med mer enn 5 fall mot hverandre, se fig., legges en bane i rennebunn. Baner i fallretningen skal avsluttes mot lavpunktet og ikke føres ned og opp igjen. Belegg tar form av rullen som ved utrulling kan danne buler i banen. For å jevne ut dette, og oppnå plan flate, skal belegget strekkes, se fig. I kaldt vær (under + 5 C) anbefales å varme (lune) belegget med gassbrenner etter at det er rullet ut og så strekke. Sveisearbeid og bruk av åpen flamme medfører risiko for brann følg sikkerhetsreglene! Fig.. Strekk og fest. Fig.. Eksempel på utførelse av oppkant/parapet. Tekning Underlagsbelegget legges med 0 cm omlegg. Til mekanisk innfesting benyttes skive med skrue eller bolter. På tretak er også pappstift et aktuelt mekanisk festemiddel. Festemidlene må ha dokumentert kvalitet (for eksempel SINTEF Teknisk Godkjenning) og ha egenskaper tilpasset takkonstruksjon og tekking. Motstand mot rust bør være minst rustklasse KLA. Antall fester beregnes med grunnlag i vindlaster oppgitt i Norsk Standard og utregnes etter regler gitt i NBI blad eller TPF informerer no. 5. Festene plasseres i omleggene eller i banen med overdekkende lapp på minst l0x0 cm. Omlegg og lapper sveises. Se sveisemetoder monteringsanvisning Isola Mestertekk. I omlegg skal det være minimum 0 mm klebing på innsiden og 0 mm klebing på utsiden av skiver og festebrikker. Se SINTEF Teknisk Godkjenning nr 04. Overlagsbelegget forskyves slik at skjøten kommer midt på underliggende bane, se fig. 4. For å oppnå et godt resultat med jevn plan flate i kaldt vær (under 5 C) anbefales å varme (Iune) belegget forsiktig etter at det er rullet Fig.. Lavbrekk ved takflater med over 5 graders fall. Banen forskyves 0/70 i forhold til midten for å unngå dobbelt skjøt med overlaget. Fig. 4. Utlegging, innfesting, sveising. Hold brannrisiko under kontroll følg sikkerhetsregler.

6 ut. (NB: Før sveisearbeidet tar til). Bevegelser i underlaget etter at arbeidet er utført, vil også kunne føre til buler i den ferdige tekkingen. For eksempel vil fuktige trematerialer som tørker kunne bevege festemidlene i forhold til hverandre og skape buler i tekkingen. Buler gir ingen svekkelse av varighet, holdbarhet eller tetthet i den ferdige tekkingen, men er et utseendemessig forhold. Over tid en til to år vil buler normalt, i stor grad jevne seg ut. Ved sveising mot skifterbestrødd flate (overlagsbelegg), for eksempel ved endeskjøt, må skiferstrøet «druknes» for å oppnå vedheft og tetthet. Dette gjøres ved først å varme den skiferbestrødde flaten, slik at den svarte beleggsmassen kommer fram og strøet drukner. Deretter sveises beleggene sammen. Utførelsen krever fagkunnskap. Hjørner parapet/oppkant Hjørner for parapet/oppkant kan utføres pa flere måter. Ved utførelsen er det viktig å ta hensyn til produktenes iboende egenskaper (se avsnitt for grunnprinsipper). Videre er utformingen avhengig av oppkantens høyde. Hjørne for parapet/oppkant med høyde på over 50 cm kan eksempelvis utføres som følger: Underlagsbelegget monteres og festes. Flexitettlapp sveises til hjørne nede og oppe. Overlaget utføres deretter som vist i fig. 6 Membran Membraner monteres etter samme prinsipper som angitt for tekning, med unntak av den mekaniske innfestingen. Membraner kan helsveises til underlaget (betong) eller legges løst. Isola Kraftunderlag er ikke uv- bestandig og skal derfor ikke ligge eksponert for sollys. Der membranen blir synlig skal andre laget erstattes med Isola Sveiseoverlag. Oppkant/parapet Ved oppkant høyere enn 0 cm festes underlagsbelegget på den vertikale flaten med mekanisk festemiddel med lapp over. Overlagsbelegget festes på toppen med pappstift eller annet mekanisk festemiddel. Se fig.. Overlagsbelegget helsveises til underlaget. Se fig. 4. Detaljer Til sikker tetting av detaljer benyttes Isola Flexitett. Isola Flexitett er et stammeløst SBS-belegg som ved oppvarming lar seg forme til krevende detaljer. Underlagsbelegget legges først. Deretter formes et tilpasset stykke Isola Flexitett til detaljen og sveises til underlaget. Se figur 5 under. Flexitett til hjørner Fig. 6. Eksempel hjørne parapet/oppkant.. Monter en egen oppkant med bredde 5 cm, 0 cm opp på den vertikale flaten og 5 cm ut på takflaten, som anvist. Oppkanten føres 5 cm forbi hjørnet, brettes til, og helsveises.. Monter tilstøtende oppkant inn til hjørnet. Skråskjær på takflaten med 45 vinkel mot hjørnet. Helsveis.. Monter mekaniske fester pa oppkant, nevnt i pkt. og, som anvist. 4. Monter en ny bane som skjørt ned mot tak - flaten og over oppkant, nevnt i pkt. og, som anvist. Den vertikale delen av skjørtet føres 5 cm forbi hjørnet. Splitt og skjær bort overflødig bane på toppen. Helsveis. 5. Monter tilstøtende skøt inn til hjørnet. Helsveis. Isola Flexitett på utspringende hjørne. 6. Sveis lapp på toppen. 7. Monter mekaniske fester. Isola Flexitett på innspringende hjørne.

7 Rørgjennomføring, alt. Rørgjennomføring med flens monteres som anvist i fig. 7. Underlagsbelegget monteres først. Deretter sveises gjennomføringsflensen til underlagsbeleggets overside og festes mekanisk. Overlagsbelegget avsluttes 5 cm forbi gjennomføringen og kuttes som anvist før helsveising til underlaget. Tilstøtende overlagsbane helsveises med 5 cm omlegg. Rørgjennomføring uten flens kan utføres med Flexitett. Rørgjennomføring, alt. Et tredje alternativ for rørgjennomføring er å benytte Isola Gummimansjett som vist på fig.. Fig. 7. Rørgjennomføring. Sluk Rørgjennomføring, alt. Isola leverer taksluk i rustfritt, syrefast stål med flens og på montert krage av under lags belegg. Denne utformingen gir enkel og sikker overgang til tekkingen. Sluk bør monteres litt nedsenket i forhold til tak flaten, gjerne til cm. Under lagsbelegget monteres vanligvis først. Sluket settes på plass og plateflensen festes mekanisk. Kragen sveises deretter til underlagsbelegget. Se fig. 8. Fig. 8. Sluk. Skjær til et firkantet stykke av Isola Flexitett med sidekant lik gjennomføringens diameter + 0 cm. Lag en liten åpning i midten og varm forsiktig. Form en krave og trekk ned over gjennomføringen. Sveis til.

8 Isola Dobbelt-Lag SBS-belegg til membran og taktekning Dimensjoner og vekt Enhet Isola Isola Kraftunderlag Sveiseoverlag Rullengde m 0 7 Rullvekt kg 8 6,4 Tykkelse mm, 4, Banelengde m Isola sveiseoverlag leveres med skifergrå overflate som standard, konf. Isola for andre farger. For ytterligere spesifikasjoner: se SINTEF Teknisk Godkjenning 04 for Isola Dobbelt-Lag. Isola Takbelegg og tekkesystemer beregnet for eksponerte tekkinger tilfredsstiller brannklasse B ROOF. (t) på alle underlag. Alf Jacobsens Boktrykkeri as, 950 Brevik. Tilbehør Isola Taksluk 50 mm, 6 mm, 75 mm, 90 mm, 0 mm Gummimansjett Isola Luftehette 75 mm, 0 mm Festemateriell Skiver, skiver m/skrue Isola Flexitett rull x5 m, lapp 0x0 cm Isola Fugemasse Isola Trekantlist Stål :760 feb.-. Erst. mars NORWEGIAN ACCREDITATION No S0 NS- ISO 900 CERTIFICATED FIRM TG 04 Tørre og sunne hus Isola as 945 Porsgrunn Telefon: Telefax:

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

1. Produkter og materiell

1. Produkter og materiell 1. Produkter og materiell Isolasjon Materiell for skjæring Slanger - plater - ruller - selvklebende bånd Knivsliper - kniv Materiell for liming Materiell for konstruering Lim - limkanne - pensel - tape

Detaljer

TRYGGE BAD MED LITEX

TRYGGE BAD MED LITEX TRYGGE BAD MED LITEX LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

Gjør det selv med betong

Gjør det selv med betong Gjør det selv med betong Forslag på inspirasjon former.nu tungeting.no pasinga.com Betong inne Vannspeil og betong i hagen 2 Gjør det selv med betong Betong er et av verdens eldste og viktigste byggematerialer.

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer