Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V"

Transkript

1 Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V ØS Snøkabel-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat metallskjerm, og er derfor meget robust. I tillegg kan den kortvarig utsettes for temperaturer opp til 240 C. Varmekabelen kan legges i godt komprimert betong og i sand med belegningsstein, eller med asfalt over. Flammebeskyttet 2-leder Stålarmert varmekabel med separat heldekkende metallskjerm 10 m kaldende med armert beskyttelsesskjerm Spenning 230V og 400V Effekt 30W/m Diameter 8,3 mm Minimum bøyradius 40 mm Minimum avstand 80 mm Mekanisk styrke minimum klasse M2 i henhold til IEC60800 Typebetegnelse 9-3 Klasse 1 varmekabel IP 67 Maksimal driftstemperatur 90 C Kan meget kortvarig utsettes for temperaturer opp til 240 C Laveste installasjonstemperatur -15 C Produsert i henhold til standard IEC60800 og SS Oppfyller gjeldende RoHS-direktiv Produkttabell ØS Snøkabel-30 30W/m 230V El. nr. Effekt Lengde Resistans Resistans Driftsstrøm (I) Vekt kg W m min Ω maks Ω A ,6 5, ,5 6, ,8 7, ,1 8, ,4 9, ,7 10, ,0 11, ,7 13, ,6 18, ,2 20, ,1 23,9 Produkttabell ØS Snøkabel-30 30W/m 400V El. nr. Effekt Lengde Resistans Resistans Driftsstrøm (I) Vekt kg W m min Ω maks Ω A ,8 10, ,5 11, ,0 13, ,3 17, ,8 19, ,0 22,6

2 Generelle anvisninger Installasjon og tilkobling skal utføres av autorisert El-installatør i samsvar med gjeldende forskrifter/direktiver, samt leggeanvisning. Det anbefales at det foretas en varmebehovsberegning eller bedømming, for å få riktig effektbehov og spare energi. Det er viktig at man forebygger slik at underlaget ikke blir utsatt for overtemperatur. Brennbart materiale skal maksimalt utsettes for 80 C. Temperaturen man får i konstruksjonen i drift avhenger av hvilken effekt (W) man har pr. m 2 og effekt (W) pr. meter varmekabel. I tillegg til forlegningsdybde, konstruksjonstykkelse, eventuelt isolering under varmekabelen og omgivelsestemperatur. Maksimal kontinuerlig driftstemperatur for ØS Snøkabel-30 er 90 C. ØS Snøkabel-30 får kun installeres på arealer som skal varmes opp. Skjøten skal ligge i oppvarmet område. Ved overdekning er det viktig at ØS Snøkabel-30 legges i en godt komprimert masse, slik at det ikke dannes luftlommer, samt at overdekning er varmeledende. Det frarådes å benytte jordfuktig støp. Dersom denne typen benyttes er det viktig med god maskinell blanding og grundig komprimering. ØS Snøkabel-30 skal ikke installeres under bygningsdeler. ØS Snøkabel-30 skal ikke installeres direkte mot eller mellom isolasjon, dette for å forhindre overoppheting. Jordfeilbryter maks 30mA og termostat benyttes. Det er viktig at den totale konstruksjonen dimensjoneres og utføres på en slik måte at den ikke kan sprekke og dermed forårsake skade på varmekabelen. Det må gjøres tiltak for å unngå skader under og etter installasjonen, for eksempel å unngå skarpe gjenstander og store mekaniske påkjenninger. Kaldenden må beskyttes dersom det er fare for inntrengning av fuktighet. ØS Snøkabel-30 må ikke krysse en bevegelig fuge dersom den støpes inn. ØS Snøkabel-30 skal ikke krysse seg selv, men må legges i en jevn c/c avstand over hele den oppvarmede flaten. Den skal heller ikke legges inntil en annen varmekilde. ØS Snøkabel-30 skal ikke kappes. Kapping av varmekabelen fører til at garantien blir ugyldig. ØS Snøkabel-30 må ikke utsettes for kjemikalier. ØS Snøkabel-30 måles før og etter montering, samt før tilkobling. Motstanden skal være innenfor angitt toleranseområde, se produkttabell (+10 % / -5 % i henhold til IEC60800). Isolasjonstest bør utføres med en testspenning på minimum 500V. Isolasjonsmotstanden skal være >100MΩ. Det skal dokumenteres i form av bilde eller tegning hvor skjøt og endeavslutning er plassert.

3 Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V 1. Kartlegg effektbehovet og dimensjoner varmekabel ut fra dette. 2. Regn ut c/c avstanden ved hjelp av følgende formel: Oppvarmet flate (m²) / lengde (m) = c/c avstand (m). 3. Før installasjon av ØS Snøkabel-30 skal det påses at resistansen (Ω) ligger innenfor toleranseområdet, samt at isolasjonsresistansen (MΩ) mot jord oppfyller gjeldene installasjonsforskrifter. 4. Det er viktig at skjøt mellom varmekabel og kaldende ligger inne på det oppvarmede området. 5. Ved behov kan varmekabelen forvarmes forsiktig før installasjon. Påse at varmekabelen ikke skades av dette. 6. Legg ut varmekabelen. Om varmekabelen skal festes til underlaget kan man bruke leggebånd, strips eller lignende. 7. Ved bruk av bakkeføler plasseres denne mellom to varmekabelstrenger. Se eventuelt eget punkt om Termostater neste side. 8. Etter installasjon av ØS Snøkabel-30 skal det påses at resistansen (Ω) ligger innenfor toleranseområdet, samt at isolasjonsmotstanden (MΩ) mot jord oppfyller gjeldende installasjonsforskrifter. 9. Fyll ut Øglænd Systems Samsvarserklæring. 10. Ved overdekning som skal herde eller tørke, følg leverandørens anvisning før igangsettelse av varmekabelen. 11. Ved innkobling av ØS Snøkabel-30 sammen med jordfeilbryter maks 30mA må det for siste gang kontrolleres at resistansen (Ω) ligger innenfor toleranseområdet, samt at isolasjonsmotstanden (MΩ) mot jord oppfyller gjeldene installasjonsforskrifter. Sluttfør deretter utfylling av Øglænd Systems Samsvarserklæring. Garanti Garantien gjelder under følgende forutsetninger: Øglænd System skal kontaktes dersom det må utføres feilsøking for fastsettelse av feilårsak. Feilsøk og reparasjon skal ikke igangsettes før godkjenning fra Øglænd System. Installasjonen skal være utført av en autorisert El-installatør i samsvar med gjeldende forskrifter og Øglænd Systems leggeanvisning. Samsvarserklæringen, sammen med øvrig dokumentasjon, skal være utfylt med samtlige opplysninger av den autoriserte El-installatøren og må kunne fremlegges.

4 Anbefalt bruksområde for ØS Snøkabel-30 Effektbehovet pr. m 2 for is- og snøsmelting vil variere i forhold til geografisk område, isolasjon, forlegningsdybde, termostat etc. Normalt vil effektbehovet pr. m 2 ligge i området W/m 2. Termostater Øglænd System AS anbefaler bruk av termostat som registrerer overflatetemperatur og fuktighet (snø) på bakken, så som ØS Snøsensor SMC-2 (el nr ) eller lignende. Overdekning Overdekning på is- og snøsmelteanlegg er normalt asfalt, betong, eller sand og belegningsstein. Total overdekning bør være minimum ca 50 mm, men bør ikke overstige ca 100 mm. Dersom varmekabelen skal støpes i tradisjonell betong skal den overdekkes med mm. Om varmekabelen skal overdekkes med sand er minimum overdekning 15 mm, og dersom sanden skal komprimeres er minimum overdekning 50 mm. Størrelsen på steinene i sanden skal ikke overstige 11 mm. Belegningsstein eller lignende som blir lagt ovenpå sandlaget bør ha en tykkelse på minimum 35 mm. ØS Snøkabel-30 kan kortvarig utsettes for temperaturer opp til 240 o C. Ved så høye temperaturer kan man legge asfalt med maksimum 20 mm tykkelse i det første laget. Normalt vil asfalt ved utlegging holde maksimum ca 170 o C. Ved temperaturer opp mot dette bør man legge maksimum 60 mm tykke lag. Ved utlegging av flere lag asfalt så bør det første lagets temperatur være under 110 o C når man legger neste lag. Unngå å ettervarme asfalten med gassbrenner da det er stor risiko for å utsette varmekabelen for overtemperatur. Valsing av asfalten bør fortrinnsvis gjøres med en mindre valsemaskin. Minimum varmeledningsevne ved bruk av betong, skal være 1,0 W/mK Minimum varmeledningsevne ved bruk av støpemasse med maksimum tykkelse 3 cm, skal være 0,6 W/mK. Tabell for effekt pr m2 og kabelbehov c/c = senteravstand cm Effekt pr. m 2 Varmekabel lengde pr. m , , , , , , , , , , , , ,0

5