TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon"

Transkript

1 SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon

2 Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte mål er effektiv isolering en avgjørende faktor. Det har medført at isolasjonstykkelsene har økt suksessivt de senere år. Klimameldingen fra 2012 inneholder retningslinjer om ytter ligere innskjerping av energikravene. n n n n 2015 tilnærmet passivhusnivå 2018 nesten nullenerginivå for alle nye statlige bygg 2020 nesten nullenerginivå for alle bygg Innskjerping av energibruk i eksisterende bygningsmasse Taket er ofte den delen av bygningens klimaskjerm som er enklest å isolere til en rimelig pris. Men det er ikke likegyldig hva slags isolasjon man velger. Det er flere faktorer å ta hensyn til. I tillegg til energieffektivitet bør du legge minst like stor vekt på brannsikkerhet, holdbarhet, miljø, kostnadseffektivitet og montering. System; den nye generasjonen tak isolasjon fra konsernet ROCKWOOL oppfyller disse kravene, og vel så det. Husk at... et velisolert tak er en av de mest effektive måter for å redusere energikostnader i et bygg. 2

3 Løsningen heter System er en ny generasjon isolasjon for flate tak. Systemet består av lameller og topplater. På stålplatetak legges vanligvis også stålunderlagsplater med diffusjonssperre under lamellene. Systemet gjør det mulig å isolere betongtak med kun to lag og flate stålplatetak med kun tre lag isolasjon, selv ved store isolasjonstykkelser. Effektivt og tidsbesparende System gjør det raskere og lettere å legge ut de store isolasjonstykkelsene som kreves i byggeforskriftene både for nybygg og rehabilitering. En gjennomtenkt logistikk, hvor både lameller og topplater er pakket på sae miljøpall, bidrar til en enklere og mer effektiv utlegging. Dette gjør at systemet også er meget kostnadseffektivt. For taktekkerne er System revolusjonerende. Til tross for store isolasjonsmengder er antallet tunge løft redusert. I tillegg plasseres miljøpallene strategisk ut over hele taket slik at de er innen rekkevidde, noe som gir god arbeidsflyt. Jobben er rett og slett rask og enkel å utføre. å hindre at en eventuell brann sprer seg. Du får dermed en optimal brannsikkerhet både mens isoleringsarbeidet pågår, og senere for beboere og verdier i hele byggets levetid. System kan brukes over hele taket uten brannskillende begrensninger i følge gjeldende bygningsreglement og forskrifter. På betongtak monteres dampsperre direkte på underlaget. Over dampsperren legges Lamell med Topplate. På ståltak legges først ROCKWOOL Stålunderlag Energy som nederste lag. Brannsikkert for alle Flere voldsoe branner har oppstått som følge av byggearbeider, for eksempel ved at halogenlamper eller sveiseflaer koer for nær utildekkede brennbare materialer. Med System elimineres denne risikoen fordi ROCKWOOL steinull er ubrennbar, og derfor bidrar til En lav U-verdi er av avgjørende betydning for å redusere varmetapet. Dette oppnår du enkelt med System, ideelt for tak med U-verdier fra ca 0,07 til 0,13 W/m 2 K. 3 3

4 Effektiv logistikk = raskere jobb Økte isolasjonstykkelser innebærer større mengder isolasjon som skal håndteres og monteres. I forbindelse med utviklingen av System har konsernet ROCKWOOL hatt stort fokus på hvordan takentreprenørene arbeider. Resultatet er en gjennomtenkt logistikk som bidrar til rask og effektiv utlegging. Komplett leveranse på vår spesialutviklet miljøpall lameller og topplater leveres sampakket på vår spesiallagde miljøpall. Hver pall består av en komplett pakke til et bestemt antall kvadratmeter. Dette er vi alene om å levere! Miljøpallen er lettere enn tradisjonelle trepaller fordi den består av ROCKWOOL takisolasjonsplater plassert på to føtter av sae materiale som den øvrige leveransen, pakket inn i en tynn plastfolie. Det eneste som blir igjen etter en miljøpall er den resirkulerbare plastfolien av typen PE-LD. Sånn fungerer det: 1. Miljøpallene fordeles jevnt ut over hele taket slik at både lameller og topplater er innen rekkevidde, noe som gir god arbeidsflyt. 2. Lamellene har lav vekt og er lette å håndtere, tilskjære samt bære og legge ut. 3. Det eneste avfallet som blir igjen etter utleggingen er PE-folien som var emballert rundt pallen. 4 System er utviklet for å oppnå en effektiv byggeprosess og lave driftskostnader. Takløsningen passer både for nybygg og rehabilitering.

5 Fordeler du ikke ser kun merker Når man bygger nytt eller rehabiliterer skal byggeprosessen selvfølgelig være effektiv. Det er også en selvfølge at produktene skal holde det de lover i mange år fremover. Slik at du på din side kan være sikker på at dine kalkyler holder fra byggestart, og i fremtiden. Velger du ROCKWOOL isolasjon er det alltid en selvfølge. Det eneste avfallet som blir igjen etter utleggingen er PE-folien. Viktige kvalitetsforskjeller ROCKWOOL steinull har mange gode kvaliteter saenlignet med andre typer isolasjon. De kan ikke ses med det blotte øye, men blir fremtredende både under og etter monteringen. Nedenfor kan du se eksempler på egenskaper, i tillegg til de gode isoleringsegenskapene, som er viktige for et vellykket byggeprosjekt: n Brannsikker At ROCKWOOL steinull er blant markedets meste brannsikre isolasjon kan ikke gjentas for ofte. ROCKWOOL steinull tåler temperaturer opp til 1000 C. Det kan ha avgjørende betydning ved en eventuell brann. Valg av ubrennbart materiale på taket kan dessuten gi lavere forsikringspremie. n Varig ROCKWOOL steinull er laget av stein som er et uorganisk materiale. Det skjer derfor ingen nedbryting av produktet gjennom aldring, krymping eller lignende. ROCKWOOL steinull bevarer sin varmeisoleringsevne i hele konstruk sjonens levetid, og er formstabil på grunn av steinullens unike struktur. Det gir en bedre utfyllingsevne, minimerer faren for kuldebroer og bidrar til reduserte energikostnader. n Fukt- og vannavvisende Et fuktig isolasjonsmateriale har dårlig isoleringsevne, og øker risikoen for fukt og råte i konstruksjonen. Impregnert ROCKWOOL steinull er kapillærbrytende, fukt- og vannavvisende og opptar, med mindre den står under vanntrykk, derfor ikke fukt. Når vanntrykket opphører vil eventuell fuktighet fort tørke ut igjen og opprinnelig isoleringsevne opprettholdes. n Lyd- og støydempende Oppbyggingen av fibrene i ROCKWOOL steinull, med luftfylte hulrom, og steinullens tyngde gir ROCKWOOL steinull meget gode lydabsorberende egenskaper. Det er viktig for å oppnå et behagelig innemiljø. 5

6 Tenk på miljøet det gjør vi! Velger du ROCKWOOL isolasjon gjør du et også et godt miljøvalg. Vi arbeider kontinuerlig med og investerer stadig i miljøforbedringer. Og ikke minst, vi har stort fokus på miljø i våre fabrikker som er miljøsertifisert etter ISO ROCKWOOL isolasjon består hovedsakelig av smeltet stein som spinnes til fibre. Vår steinull inneholder ingen ozonskadelige stoffer eller drivhusgasser - hverken CFC, HFC eller HCFC. ROCKWOOL steinull inneholder heller ikke bromerte flaeheere og borforbindelser, fargestoffer, etc. ROCKWOOL steinull tilfredsstiller de nordiske miljøkrav, og de fleste ROCKWOOL steinullprodukter oppnår også klassifisering som A og A+ bæredyktig byggemateriale i BREEAM. ROCKWOOL isolasjon har EPD-miljødeklarasjon iht. ISO og ISO 219 og har som første isolasjonsprodusent fått EPD som også omfatter den nye standarden EN Å smelte stein er energikrevende, men et ROCKWOOL isolasjonsprodukt sparer i gjennomsnitt i hele levetiden ganger den energi og CO2 mengde som brukes i produksjonen av produktet. Vi vil også nok en gang nevne våre miljøpaller. Da pallen er laget av det sae materiale som benyttes i til isolering av taket, reduseres avfallshåndteringen på byggeplassen betraktelig. Dessuten reduseres forbruket av trevirke til produksjon av trepaller. 6

7 Produktdata og U-verdiguide System finnes i formatene angitt i tabellen til høyre. I oversikten nedenfor finner du eksempler på noen kombinasjoner med System, og hvilken U-verdi de gir. Lamell Format: Lamelltykkelse: 240 x , 220, 250, 280, 331, 400, 500 På finner du mer produktinformasjon samt beregningsprogram. Her finner du blant annet vårt Energiprogram som hjelper deg med beregning av U-verdi for ulike bygningsdeler, og mulighet for evaluering mot byggeforskriftene i TEK 10. Topplate Format: 1200 x Tykkelse Underlag av betong (eller tre): Underlag av profilert stålplate: System U-verdi W/m 2 K 0,07 0,09 0,11 0,13 System U-verdi W/m 2 K 0,07 0,09 0,11 0,13 Topplate Topplate Lamell Lamell Dampsperre Dampsperre Betong (eller tre) Stålunderlag Energy Profilert stålplate Total isolasjonstykkelse: Total isolasjonstykkelse: Tallene gjelder for rene takflater med bærende underlag av enten stålplater eller betong. U-verdiene er beregnet uten tillegg for kuldebroer som for eksempel innfesting etc. På betongdekke blir det ofte lagt et separat fallsystem. Dette skal inkluderes og bidrar til en lavere u-verdi for konstruksjonen. 7 7

8 Mediaspjuth Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull. Konsernet er også blant verdens ledende isolasjonsprodusenter. Saen med andre produkter til byggenæringen, som for eksempel himlingsprodukter og fasadeplater samt konsulentselskapet BuildDesk, sikrer konsernet energieffektive og brannsikre bygg med god akustikk og behagelig inneklima. Forretningsområder utenfor byggesektoren omfatter dyrknings substrater til gartneribransjen, spesialfibre til bremsebelegg og pakninger, samt systemer til støy- og vibrasjonsdemping ved vei og jernbaner. Konsernet omsatte i 2013 for DKK mill. Konsernet har over medarbeidere og har hovedkontor utenfor København. Selskapet er notert på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København. Konsernet har sitt tyngdepunkt i Europa, men har også produksjon, salg og serviceytelser i Nord-Amerika og Asia. Godt hjulpet av et stort nettverk av forretningsforbindelser når konsernets produkter og løsninger nesten alle deler av kloden. AS ROCKWOOL Postboks 4215 Nydalen 0401 Oslo