Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advanced Structural Technology. AST quality in panels"

Transkript

1 Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008

2 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er derfor festeteknikken mellom isolasjonskjernen og stålplatene er det mest kritiske punktet i et sandwichelement. Paroc Panel System mestrer sandwichelementteknologien. I PAROCelementene garanterer de hellimte stålplatene sammen med lamellretningen og -mønsteret ensartede styrkeegenskaper i et hvert tverrsnitt. Limet som brukes i PAROC-elementene er utviklet spesielt for å oppfylle de høye styrkekravene til festeteknikken mellom kjernematerialet og stålplatene. Baksiden av stålplatene har en 2-lags primer. Limet og stålplatens baksideprimer er utvalgt for å samvirke og maksimere styrkeegenskapene til elementet. Strekkfastheten til et PAROC-element på størrelse med et A4-ark er god nok til å tåle belastningen av en Folkevogn. Strekkfastheten i et sandwichelement For å sikre pålitelig og enhetlig styrke i et sandwichelement må strekkfastheten i limsjiktet mellom stålplaten og kjernematerialet alltid være større enn strekkfastheten til selve kjernematerialet, dvs. at et evt. brudd alltid må oppstå i kjernematerialet i en strekkfasthetstesten. Strekkfasthetsverdien for AST kvalitetselementer er 100 kn/m 2. Strekkfasthet for ulike PAROC -elementtyper AST T AST S AST F AST E 130 kn/m kn/m kn/m kn/m 2 Middelverdier for strekkfastheten til ulike typer PAROC-elementer. AST -kvalitet for styrke Like strekkfasthetsegenskaper i et hvert tverrsnitt av et element Bruddet i et element skjer alltid i kjernematerialet Strekkfastheten i elementet 100 kn/m 2 Elementets skjærfasthet > Kjernens skjærfasthet

3 Durabilitet Durabilitet for sandwichelementer er langtidsholdfastheten til hele elementet som en bygningsdel. Kledningsprodukter må opprettholde styrke og isolerende egenskaper og forbli værbestandige i deres forventede levetid. For industribygg kan en levetid på 25 år være tilstrekkelig, men i andre tilfeller kan kravet være 50 år eller mer. I PAROC-elementene eliminerer ulike primersjikt og belegg på stålplatene den mulige risikoen for korrosjon på baksiden av stålplaten, samtidig som de sikrer festeevnen mellom limet og stålplaten. For å bevare farge og glans i elementets overflate, er PVDF standardbelegging til utvendig bruk. Limet er utviklet for å oppfylle strenge krav til durabilitet under alle miljøforhold i en bygnings levetid. PAROC steinulll er behandlet for å være vannavvisende, ikke-hygroskopiske og ikke-kapillærsugende, hvilket betyr at det ikke kan trenge vann inn i stenullen. I tillegg har ikke fuktighet noen effekt på stabiliteten til ullen og limet. For lette sandwichelementer er variasjoner i fukt og temperatur de mest kritiske faktorene som påvirker eventuell nedbryting. Relativ strekkfasthet i elementer med ulike kjernematerialer Durabiliteten til et sandwichelement testes med en akselerert aldringsmetode i henhold til europeisk standard EN for sandwichelementer. I testen måles reduksjonen i strekkfastheten. For å sikre pålitelig kvalitet i årenes løp er det viktig at aldringsprosessen stanser i løpet av testperioden. 1 Topplakk 2 Primer 3 Passiviseringsstrøk 4 Sink 5 Stål 6 Epoksystrøk AST -kvalitet for durabilitet Relativ strekkholdfasthet % Overflatestrukturen til PAROC -elementer Durabiliteten til et AST-kvalitetselement og dets komponenter skal testes og tilfredsstille den høyeste klassen i henhold til den metoden som er presentert i ECCS/CIBanbefalingene og europeisk standard EN for sandwichelementer. Element B Element C Element A Dager

4 Brannsikkerhet Euroclass A2-s1,d0 Hensikten med å lage brannsikre løsninger er å garantere for sikkerheten til menneskene som benytter bygningen, i tillegg til brannmennene. Videre å forhindre tap som ødelagte bygninger, utstyr og eiendeler, hindre avbrudd i forretningsvirksomheten samt å beskytte omgivelsene mot giftige gasser. PAROC-elementene er klassifisert til Euroclass A2-s1,d0, hvilket betyr at de er umulige å antenne og at de ikke vil bidra med varme i brannen. De er ikke-brennbare (A2), og de genererer svært lite røyk og giftige produkter (s1) og danner ikke brennende smeltede dråper (d0). Brannmotstanden til PAROC-elementer er klassifisert opp til EI240 som vegger og EI90 som himling. Steinullkjernen i PAROC har god varmeisoleringsevne selv ved ekstreme temperaturer, og den krymper ikke. Krymping kan forårsake tapt isoleringsevne og integritet. Det spesialutviklede limet til PAROC-elementene har høy temperaturmotstand, noe som gjør at kjernen forblir festet til den ueksponerte siden på veggen i en brann. Elementskjøten i PAROC-elementene er også spesielt I henhold til AST -kvalitet er brannsikring satt sammen av ikke-brennbare elementer og brannsikre konstruksjoner. konstruert for å holde seg tett uten bruk av tetningsmidler eller ekstra festemidler i selve skjøten, slik at varme gasser og flammer ikke kan trenge gjennom. I tilfelle brann vil PAROC-elementene fungere som en seilkonstruksjon. Så når man prosjekterer brannsikre konstruksjoner, er det av største betyd- Branntest av et 150 mm tykt PAROC -element I brannmotstandsklassifisering av bygninger er integritet (E) en bygnings evne til å motstå gjennomtrengning av flammer og varme gasser, isolasjon (I) er evnen til å holde den siden som ikke vender mot brannen kald nok til å hindre materialer som kommer i berøring med den i å ta fyr. AST -kvalitet for brannsikkerhet Temperatur [C ] Ikke-brennbare elementer, Euroclass A2-s1,d0 Brannsikre bygninger elementer og detaljer ning å utforme detaljløsningene slik at hele konstruksjonen tilfredsstiller kravene til stabilitet, isolasjon og integritet. Temperaturen i test ovnen Temperaturen på den eksponerte stålplaten Tid [min] LEIKKUUSEEN

5 AST -kvalitet styrke, durabilitet og brannsikkerhet LEIKKUUSEEN AST -kvalitet er en samling av valgte egenskaper som er avgjørende for sandwichelementer til bygninger, med henvisning til objektive kvalitetsmål. Advanced Structural Technology garanterer for sikre styrkeegenskaper, pålitelig aldringsbestandig durabilitet og brannsikkerhet i sandwichelementer. De avgjørende egenskapene er ikke synlige, men de kan likevel måles og kontrolleres under produksjonsprosessen. Kvalitetssikringsprosessen omfatter intern testing i henhold til europeisk standard EN for sandwichelementer, samt tredjepartskontroll utført av autoriserte instanser når det gjelder typegodkjenninger og sertifiseringsavtaler. AST -kvalitet er fullstendig implementert i PAROC-elementer. Komponenter i PAROC -elementer 1 Sinkbelagte stålplater (275 g/m 2 ) med topplakk i henhold til miljømessige krav. 2 Spesialutviklet lim som oppfyller AST -kvalitetskrav til styrke og durabilitet, samt europeiske krav for ikke brennbare produkter A2-s1,d0, dekker hele baksiden av stålplaten. 3 Ikke-brennbar kjerne av PAROC steinull-lameller som gir like styrkeegenskaper i ethvert tverrsnitt av elementet. 4 2-lags primer på baksiden av stålplaten som sikrer festeevnen mellom limet og den sinkbelagte stålplaten. 5 Brannsikker elementskjøt som gjør elementet tett mot varme gasser og flammer og gir inntil 4 timers (EI240) brannsikkerhetsegenskaper. AST -kvalitet Firetrinns kvalitetssystem Leverandørkvalitetskontroll Mottakskontroll Kontroll av produksjonskvaliteten Kontroll av ferdige elementer med styrketester i full skala Tredjeparts kvalitetskontroll utført av autoriserte instanser ISO 9001 kvalitetssertifikat

6 S E R T I F I S E R T K VA L I T E T Paroc Panel System oppfyller kvalitetsstandarden ISO Dette innebærer at hele kjeden fra råstoffer, via produksjon og leveranser er i henhold til standarden, slik at man får sertifisert og gjennomgående høy kvalitet. Informasjonen i denne brosjyren er den eneste gjeldene og fullstendige beskrivningen av de vilkår og tekniske egenskaper som gjelder for beskrevne produkter. Informasjonen er dog ikke å betrakte som en garanti. Vi tar ikke ansvar dersom våre produkter brukes utenfor beskrevet bruksområde, såfremt vi ikke på forespørsel har godkjent dette. Denne brosjyren erstatter alle tidligere utgaver. På grunn av kontinuerlig utvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å gjøre forandringer og tilpasninger i våre brosjyrer. PAROC og AST er registrerte varemerker som tilhører Paroc Oy Ab. Paroc Group 2007 PAROC AS Panel System, Postboks 150, Oppsal, N-0619 Oslo Telefon , e-post 3004PPSNO0108 A M E M B E R O F P A R O C G R O U P

Naturlig holdbarhet Paroc Group

Naturlig holdbarhet Paroc Group Naturlig holdbarhet Paroc Group Januar 2012 1 Innhold Skritt for skritt... 3 Bærekraftig isolasjon... 4 5 Energiklok bygging... 6 11 Bærekraftig design... 12 15 Miljøsertifisert produksjon... 16 17 Grønn

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR)

Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Egenskaper produksjon Stivt polyuretanskum (PUR/PIR) er ett av de mest effektive

Detaljer

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 BV Nett Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 VERSJON 2 30 oktober 2012 1 INNLEDNING Definisjoner 2 OMFANG 3 KRAV Andre veiledere Akseptkriterier 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Detaljer

Just imagine. Fasade uten kompromiss

Just imagine. Fasade uten kompromiss Just imagine Fasade uten kompromiss Uansett hva dine utfordringer er vi har løsningen Ventilert fasade [Side 8] ETICS pusset fasade [Side 16] Rockpanel kledning [Side 6] Sandwichpaneler [Side24] 4:1 (Side

Detaljer

TIMBECO ELEMENTHUS. Elementhus med et maksimum nivå av ferdigstilling for prefabrikerte paneler

TIMBECO ELEMENTHUS. Elementhus med et maksimum nivå av ferdigstilling for prefabrikerte paneler Timbeco elementhus ved et golfsted i Sverige TIMBECO ELEMENTHUS Elementhus med et maksimum nivå av ferdigstilling for prefabrikerte paneler Timbecos primære aktiviteter omfatter prosjektering, produksjon

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Offentlige brann og bygningskrav

Offentlige brann og bygningskrav Offentlige brann og bygningskrav Plan og bygningsloven (PBL) og tilhørende forskrifter og retningslinjer stiller krav til saksgangen ved byggesøknad og bygningstekniske krav til fyrrom etc. De viktigste

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

Betongelementer BOLIG

Betongelementer BOLIG Betongelementer Betongelementer BOLIG Innledning 74 leiligheter mellom funkisvillaer og industribygg Fasader i malte sandwichelementer 175% utnyttelse på 5 mål Blokker i strandkanten Rekkehus og leiligheter

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer.

GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer. VINDUER Alltid i rute! 2 GIlje vinduer passer i både moderne og tradisjonelle miljøer. 3 Innhold 6 7 8 10 11 12 15 16 17 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 60 års erfaring gilje Produksjonssystem kvalitet

Detaljer