leveranse beskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "leveranse beskrivelse"

Transkript

1 leveranse beskrivelse Thonsåsen 9 og 11 NORDBOHUS INDRE ØSTFOLD

2 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5. VINDUER 4 6. DØRER 4 7. TRAPPER 4 8. BALKONGER OG VERANDAER 5 9. KJØKKEN-, BAD- OG GARDEROBEINNREDNING FORINGER, LISTVERK, LIMTRE ILDSTED OG PIPE BOLIGALARM 5 C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 D SANITÆRE INSTALLASJONER 6 1. GENERELT 6 2. UTSTYR 6 E ELEKTRISKE INSTALLASJONER 7 1. GENERELT 7 2. UTSTYR 7 F MALING, BELEGG OG FLISER 7 G GARANTIER OG FORSIKRINGER 8 H TOMT 8 1. AREAL 8 2. STIKKLEDNINGER/KABLER 8 3. FELLESAREALER OG ANLEGG 8 4. POST/AVFALL/HUSNUMMERSKILT 8 I RENGJØRING 9 J INNGÅR IKKE I LEVERANSEN 9 K TOLERANSER 9 L AVGIFTER/GEBYRER 9 M FORBEHOLD VED LEVERANSEN 9 1 av 10

3 Hva er en leveransebeskrivelse Etter å ha lest denne beskrivelsen, skal du vite hvordan dette Nordbohuset leveres. Her får du svar på hvilke arbeider, materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Denne beskrivelsen sammen med eventuelle korrigeringer og avtaledokumenter, utgjør en fullstendig beskrivelse av den boligen du kjøper. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris og kvalitet. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og illustrasjoner. I slike tilfeller viser vi til avtaledokumentets tegninger og leveransebeskrivelse Innledende presiseringer Alle Nordbohus bygges i henhold til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, ajourført med endringer 9. september Utstyr som er stiplet på avtaledokumentstegninger inngår ikke i leveransen. Unntatt fra dette er stiplede konstruksjonsløsninger. For eksempel limtredragere. Generelt gjelder at det må påregnes flikkreparasjon på alt treverk som er levert fabrikkmalt, deriblant også synlige spikerhull i fabrikkmalt listverk. Flikking inngår ikke i leveransen. Også for utvendig kledning gjelder at fabrikkmalt treverk vil ha synlige spiker. Uttørking av byggfukt gir krymp i bygningskroppen. Noe oppsprekking i panel, plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens, og må derfor påregnes. Noe innkassing av ventilasjonsføringer kan være nødvendig selv om dette ikke er vist på avtaledokumentets tegningsunderlag. Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg. Vinduslufting i form av gjennomlufting er lagt til grunn som tiltak for å unngå overoppvarming av boligen. Utvendig solavskjerming inngår ikke i leveransen. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling. Ved overtakelse av bolig vil leverandøren overlevere FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot. Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng hvor bruken av boligen er en viktig årsak, se FDV dokumentasjonen. 2 av 10

4 A Grunn- og betongarbeider 1.1 Tomtetekniske arbeider utføres av leverandør. Adkomst, parkeringsarealer og gårdsplass leveres med singel. Naturlige hagearealer leveres tilsådd. Resten som naturtomt. Takvann føres til terreng. Det leveres ikke beplantning. 1.2 Gulv på grunn med ringmur utføres iht. NBI-byggdetaljer. Konstruksjonene frostsikres iht. NBI-detaljer/tabeller og gulvet frostsikres forskriftsmessig. Det utføres tiltak for sikring mot radon med duk og brønn. Nødvendige støttemurer blir satt opp etter avtaledokumentets tegninger. 1.3 Forskriftsmessig påstøp for fliser i bad 1.etg med lokalt fall mot sluk. B Byggematerialer og utstyr 1. Etasjeskiller 1.1 Gulvbjelker er dimensjonert for 2,0kN nyttelast pr. m². Bjelkelag er dimensjonert for å tilfredsstille minimum stivhet. Lydbjelkelag dimensjoneres for høy stivhet. 1.2 Etasjeskille over underetasje består av (ovenfra og ned): Gulv-sponplater, gulvbjelker (I-bjelke 300mm eller tilsvarende), 200mm mineralull, nedforingslekter og overflatebehandlet MDF takpanel 169x2415 eller tilsvarende. 1.3 For golv i bad etableres fall mot sluk enten som jevnt fall for hele golvet eller lokalt minst 0,8m ut fra sluket. Golvvarme, membran og overflater, se annet sted i leveransebeskrivelsen (F). 2. Yttervegger 2.1 Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig trekledning som vist på fasadetegning. Utlekting, vindtetting, 148mm justert bindingsverk, 150mm mineralull, 0,15mm diffusjonstett plastfolie, 48mm utforing, 50mm mineralull og innvendige malte veggplater. 2.2 Yttervegger av tre i bad består av (utside og inn): Utvendig trekledning som vist på fasadetegning. Utlekting, vindsperre, 148mm justert bindingsverk, 150mm mineralull, 48mm utforing, 50mm mineralull, rupanel og innvendig våtromsplate. Membran og overflater, se kapittel F. 2.3 Yttervegger av isolasjonsblokker i sokkel er et forskalings- og isolasjonssystem basert på blokker av EPS som armeres og istøpes betong. Utvendig kledning over terreng er min 8mm puss. Under terreng beskyttes veggen med membran og grunnmursplater av plast. Innvendig kledning er 13mm gipsplater. 2.4 Yttervegger av isolasjonsblokker i sokkel mot bad er som pkt 2.3, men med innvendig våtromsplate som underlag for membran og overflater. Membran og overflater, se kapittel F. 2.5 Fasadedekor (vindusomramming mm) leveres i henhold til avtaledokumentets tegninger. 3 av 10

5 3. Innvendige vegger 3.1 Til vegger mellom boligrom leveres 98mm justert bindingsverk, 50mm mineralull og malte veggplater på begge sider. 3.2 Vegger mellom leiligheter (lydvegger) leveres som dobbelt 98mm bindingsverk med 2 x 100mm mineralull og 2 lag veggplater mot hver leilighet. 3.3 Støttevegger for yttervegger mot terreng i sokkel leveres som murte vegger med et pusslag på begge sider. 3.4 Vegger i bad er et lag rupanel og et lag våtromsplater som underlag for membran og overflater. Membran og overflater, se kapittel F. 3.5 Vegger i andre våtrom er et lag veggplate. Overflater, se kapittel F. 4. Takverk 4.1 Som pultak over boligrom leveres: Takbjelker, varmeisolasjon i henhold til varmetapsberegning, vindsperre, lekter for krysslufting, taktro og tekning med asfalttakbelegg eller takfolie. Til himling leveres 0,15mm diffusjonstett plastfolie, nedforingslekter og overflatebehandlet MDF takpanel 169x2415 eller tilsvarende. 4.5 Som takutspring ved raft og i gavler leveres materialer i henhold til standard detaljer. Dekkbord på vindskier leveres impregnert, ikke ytterligere overflatebehandlet. 4.7 På taket leveres stigetrinn fra raft til pipe, samt snøfangere i henhold til forskriftskrav. Gangbru/feieplattform og stige på pipe er ikke inkludert. 4.8 Takkonstruksjoner er beregnet for 4,5kN/m² snølast på mark, men dette tilpasses lokale forhold både ved lavere og høyere last. 5. Vinduer 5.1 Vinduer leveres i treverk overflatebehandlet i hvit farge med 2-lags glass og med nødvendige beslag. Se avtaletegninger. Åpningsbare vinduer leveres som innadslående (merket med L på plantegninger). 5.2 Vindusomramming leveres i henhold til avtaledokumentets tegninger. 6. Dører 6.1 Ytterdører Swedoor Bering, eller tilsvarende. Dørblad og karm leveres i hvit farge med lav terskel, sylinderlås og vrider type Habo FKRM eller tilsvarende. 6.2 Balkong- og terrassedør leveres i hvit farge med glass, låsbar. 6.3 Innvendige dører og karmer er hvitmalte med flat/lav terskel. Dørene, Swedoor Easy, er glatte og leveres med låskasse og vrider type Habo FKRM, eller tilsvarende. Det må påregnes nivåforskjell på gulv inn til baderom. 7. Trapper 7.1 Innvendige trapper leveres med lukkede trinn. Trinn leveres i furu med eiketoning. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres hvitgrunnet. Stryntrappa 4 av 10

6 type Fauna eller tilsvarende. 7.2 Utvendige trapper med tilhørende rekkverk utføres i trykkimpregnerte materialer etter avtaledokuments tegninger. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. 8. Balkonger og verandaer 8.1 Balkonger og verandaer av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og spaltegulv, uten tekking og underkledning. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. 9. Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning 9.1 Kjøkkeninnredninger leveres med laminat benkeplate og glatte hvite dører fra Norema. Høyde 210cm. Oppvaskbenken har nedfellingsbeslag av rustfritt stål og plass for oppvaskmaskin. Hvitevarer etter egen oversikt. Se egen kjøkkentegning og beskrivelse av komponenter. 9.2 Garderobeskapene er hvite med glatte dører og høyde 210cm. For mengde og plassering se avtaledokumentstegning. Skyvedørsfront leveres i hvit farge og uten innredning. 9.3 Baderomsinnredning, 90cm i bad 1.etg og 180cm i bad u.etg., leveres hvit med glatte dører fra Norema. Jevnfør egen tegning, og avtaledokumentene. Benk på vaskerom er ikke med i leveransen. 10. Foringer, listver og limtre 10.1 Foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak i alle boligrom leveres glatt i hvit farge, fabrikkmalt Limtredragere/søyler leveres ubehandlet. 11. Ildsted og pipe 11.1 Pipe utføres i sort stål og plasseres i henhold til avtaledokumentets tegninger. For stålpipe monteres separat tilluftskanal, ev. egen kanal i pipe Brannvegg i tilknytning til ildsted utføres som brannmurpanel Som ildsted leveres peisovn ferdig tilkoblet pipe, Casa fra Nordpeis eller tilsvarende. Glassplate foran ildstedet er inkludert. 12. Boligalarm 12.1 I leveransen inngår alarmpakken fra Securitas Direct: 1 stk sentralskap med GSM sender, samt sirene 1 stk magnetkontakt (til hoveddør) 1 stk kameradetektor 1-2 brannalarmer avhengig av boligens størrelse 2 stk nøkler for styring av alarm (axesskey) Merker og oblater etter behov. Alarmpakken omfatter ett års abonnement fra anlegget settes i drift. 5 av 10

7 C Blikkenslager- og ventilasjonsmateriell 1. Takrenner og pipebeslag mm takrenner av stål leveres med bordtaksbeslag, rennekroker med lufting og nødvendig tilbehør i sort farge. Vannbordbeslag leveres ikke. Vannutkast på terreng. 1.2 Pipebeslag leveres ikke for stålpipe. Se avtaledokumentets tegninger. 2. Ventilasjonsanlegg 2.1 Balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Leveres med avsug fra våtrom, wc og kjøkken. Tilluft i øvrige rom i henhold til ventilasjonsleverandørens prosjektering. Nødvendige kanaler og mansjetter inngår i leveransen. 2.2 Avløpsanlegg luftes over tak. 3. Sentralstøvsuger 3.1 Det leveres sentralstøvsugeranlegg med ett uttak for hver etasje. D Sanitære installasjoner 1. Generelt 1.1 Sanitæranlegg leveres komplett inkl. bunnledninger og stikkledninger. Vannmåler leveres av kommunen, men monteres av rørlegger. 2. Utstyr 2.1 Utvendig 1/2'' frostsikker tappekran med slangekopling. 1 i underetg i vegg mellom soverom/sportsbod og 1 i 1.etg.i vegg mellom kjøkken/bad. 2.2 Kjøkken 1 stk ettgreps blandebatteri type Oras Safira m/kran for oppv.maskin på oppvaskbenk. Kran og avløp for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. 2.3 Bad Dusj på vegg med dusjbatteri type Oras Oramix og Oras Apollo dusjgarnityr. Ettgreps blandebatteri type Oras Safira for heldekkende baderomsservant. Sluk i gulv. Klosett, Porsgrund Seven D. Badekar, dusjkabinett og dusjvegg inngår ikke i leveransen selv om dette kan være tegnet. 2.4 Vaskerom Skyllekar Intra VK50 rustfritt for veggheng med ettgreps blandebatteri Oras Safira. Kran og avløpstrakt for vaskemaskin. Sluk i gulv. 2.5 Standard Sanitærutstyret leveres i hvit farge. Ettgreps blandebatteri og tappekraner er forkrommet. 2.6 Bereder 200 liter varmtvannsbereder plassert i vaskerom. 6 av 10

8 E Elektriske installasjoner 1. Generelt 1.1 Ledningsføringer leveres skjult i vegg og himling. I lyd-/branncellebegrensende vegg og himling, samt på murte og støpte vegger/tak legges åpen installasjon. 2. Utstyr 2.1 Det leveres nødvendige lampe-, bryter- og stikkontaktpunkter. Materiellet leveres i hvit utførelse. Det elektriske anlegget leveres med jordingsledning. 2.2 Det leveres komplett ringeanlegg, og sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter, komfyrvakt, overbelastningsvern og overspenningsvern. Det leveres: I alt 45 stikkontakter, hvorav 7 er enkle. 18 lyspunkter med tilhørende brytere. Elektriske punkt for tilkobling av varmtvannsbereder, ventilasjon, sentralstøvsuger, komfyr, komfyrvakt, vaskemaskin, oppvaskmaskin og alarm. 2.3 Belysningsarmaturer leveres i bad over speil og på kjøkken benkearmatur samt 1 stikk v/tak for tilkobling av lampe (lampe er ikke med). Det leveres takarmatur i soverom, entre og boder. I stue leveres ikke belysningsutstyr. Det leveres 2 stk utelamper, 1stk ved inngang og 1 stk ved veranda. 2.4 Varmekabler i vindfang og begge bad. På vaskerom leveres ikke varmekabel. Nødvendig antall panelovner inngår i leveransen. 2.5 Telefonkabel og kabel-tv inn i bolig. (Tilkobling og abbonementskostnader er ikke inkludert i leveransen. Tilkobling og abonnement bestilles eksempelvis av Telenor tlf Get har kabelanlegget i området). F Maling, belegg, fliser 1. Innvendig 1.1 Malerarbeider innvendig: Sparkling, 2-3 strøk maling på alle vegger i tørre rom. Vaskerom; som på tørre rom, men med våtromsmaling isteden. Vinduer, balkongdører og utforinger leveres fabrikkmalt, både innvendig og utvendig. Farge NCS S0502-Y. Overflatebehandlingen skjer på treverk/mdf uten sparkling slik at ujevnheter i treverket er synlig. Ev. skader på overflatebehandlingen utvedres av leverandøren ved flikking. 1.2 Belegg gulver: stue, kjøkken, gang og soverom har 3-stavs click eikeparkett. Boder har vinylbelegg. Bad i 1.etg og u.etg har fliser på vegg, hvite 20x20cm Kai eller tilsvarende og gulv lysgrå 20x20cm Kana eller tilsvarende. Vaskerom har fliser på gulv. Vindfang har treflis Haro Celinio Anthrazit, eller tilsvarende. 2. Utvendig Utvendig kledning leveres grunnet og med ett toppstrøk. Synlige snittflater flekkes/beises etter montering. Trykkimpregnert virke leveres ubehandlet. 7 av 10

9 G Garantier og forsikringer 1. Generelt 1.1 Som sikkerhet for at vi skal overholde våre forpliktelser stiller vi sikkerhet fra bank eller annen finansieringsinstitusjon i henhold til gjeldende lovverk og avtaledokument. Kjøper stiller sikkerhet/dokumentasjon i henhold til avtaledokument. 1.2 I leveransen inngår forsikring gjeldende fra den dato avtaledokumentet tegnes mellom Kjøper og Leverandør. Forsikringen gjelder fram til overtakelsesforretning. Etter overtakelsesforretningen besørges og bekostes nødvendige forsikringer av Kjøper. 1.3 Dersom Kjøper, selv eller ved hjelp av andre, foretar installasjoner som innebærer hulltaking i vind- og/eller dampsperresjiktet, vil Leverandørens garanti med hensyn til tetthet og andre følgeskader bortfalle. H Tomt 1. Areal 1.1 Tomten er felleseie og det opprettes et sameie pr. bolig/hus av megler. Beboerne får et eget eksklusivt uteområde. Områdets utstrekning fremkommer av kartmateriale og vedtekter tilhørende boligsameiet. Arealet vil ikke fremkomme på skjøte, men inntas med bruksrettighet i sameievedtektene. 2. Stikkledninger/kabler 2.1 Det leveres vann og avløpsledninger frem til bygget, samt kabler for strøm, TV og telefon. I forbindelse med disse ledningene, kan det på enkelte steder ligge kummer som er en del av dette anlegget. For kabelanlegget vil det være plassert fordelingsskap i/ved eiendommen. Disse må være tilgjengelig for drift og vedlikehold, og det kan ikke utføres noe som skjuler disse kummene/skapene. 2.2 I forbindelse med vedlikehold/reparasjoner av ledninger og kabler i området, må den enkelte kjøper akseptere at det utføres nødvendige graverarbeider. Ved slike arbeider skal tomten settes i den stand den var før gravearbeidene ble utført.. Erklæring vedr. dette vil kunne bli tinglyst på den enkeltes eiendom. 3. Fellesarealer og anlegg 3.1 Sameiet som opprettes er økonomisk forpliktet til drift og vedlikehold av fellesarealer, eier og tekniske anlegg. Erklæring vedrørende dette kan bli tinglyst på hver eiendom. 4. Post/avfall/husnummerskilt 4.1 Det er samlestativ for alle beboerne i Thonsåsen. Gjeldende stativ for Thonsåsen 9 og 11 er i svingen ved nr 20, 1 stk plass pr boenhet. Postkasser inngår ikke i leveransen. 4.2 Fra kommunen leveres det nødvendige avfallsbeholdere. Det er kildesortering i kommunen. 4.3 Det leveres ikke husnummerskilt. 8 av 10

10 I Rengjøring Entreprenør foretar byggrengjøring før overlevering. Vi gjør oppmerksom på at kjøper selv må påregne og utføre vanlig rengjøring, støvtørking og vindusvask/finvask før innflytting i tillegg til leverandørens byggrengjøring. J Inngår ikke i leveransen 1. Generelt Utstyr som er stiplet på avtaledokumentstegningene inngår ikke i leveransen. Untatt fra dette er ev. stiplede konstruksjonsløsninger. For øvrig leveres ikke følgende leveres ikke uten at det er spesielt avtalt: Husnummerskilt, postkasse, møbler, hvitevarer på bad, utvendig beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser og garasje. 1.1 Arbeid som ikke inngår i vår kontrakt / leveranse må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være, bygging av garasje, treterrasser o.l. 1.2 Vi viser også til den enkelte post i leveransebeskrivelsen for informasjon om hva som ikke inngår K Toleranser 1.1 Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1: Type toleranse Toleranseklasse Planhetstoleranse Parkett og fliser PB Innvendig kledning PC Himling PC Utvendige fasader og yttertak PD Retningstoleranse Himling RC Innervegger RC Utvendige fasader og yttertak RD Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner. L Avgifter/gebyrer I kjøpesummen er tilknytningsavgifter for van, avløp og strøm inkludert. Offentlige gebyrer i forbindelse med byggesaksbehandling og utstikking er inkludert i leveransen. Dokumentavgift og tinglysning ev pantobligasjon er ikke inkludert i leveransen/kjøpesummen M Forbehold ved leveransen Ytterpanel Utvendig kledning leveres grunnet og med ett toppstrøk. Trykkimpregnert virke leveres ubehandlet. Panelets levetid og overflate vil kunne forringes dersom det går for lang tid før et 3.strøk påføres. 9 av 10

11 Fabrikkmalte vinduer/balkongdører/dører/listverk/utforinger Overflatebehandlingen av vinduer og dører skjer på trevirke som ikke er sparklet, og det kan forekomme mindre riss og bevegelsessprekker i overflaten som ikke er reklamasjonsberettiget. Overmalt kvist i trevirke vil kunne fremstå med en brunaktig overflate etter noe tid. Det vil etter montasje være synlige spiker, skruehoder og snittflater, som ev. overmales av kjøper/forbruker etter overtakelse. 10 av 10

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5.

Detaljer

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011 1 av 14 Partene Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Postnr: Poststed: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for Nordbohus type: Leveransen

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Tomteråsen

LEVERANSEBESKRIVELSE. Tomteråsen LEVERANSEBESKRIVELSE Kjedet enebolig Tomteråsen BYGGETRINN 1 Tomteråsen- kjedet enebolig 07/ 09, side 2 av 9 Innholdsfortegnelse A) GRUNN-, MUR- OG BETONGARBEIDER side 3 1) Grunnarbeider side 3 2) Betongarbeider

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG Sted dato For Lampholmen AS Forbruker/ e Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer)

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer) Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2) Innervegger 3) Etasjeskiller/himling 4)

Detaljer

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Felles veg/ gangveg/ fellesarealer. Felles veger/gangveger til området og inne på området, samt fellesarealer er privat og forvaltes av Velforeningen for Kjerneby boligområde.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om!

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om! LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI - husene folk snakker om! 1 Begreps som tiltakshaver må... kjenne til 2 Generelt 3 Bjelkelag - gulv - himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 6 Tak/taktekking 7 Dører

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT: EDDAVEIEN 8 0772 OSLO GNR. 27, BNR. 667 KJØPER: Sign. Asker & Bærum Hus AS / Sign. forbruker Side 1 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT DATO: 15.09.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)

LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) LEVERINGSBESKRIVELSE 1:2011 Bolig levert i hht. til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) FOR ET NYTT MESTERHUS Byggherre/Tiltakshaver/Forbruker Inngått mellom Byggmester Byggeplass Gnr./B.nr. : 46/1014 Kommune

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014)

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8 DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) Kruttverket B8 byggetrinn 1 Nittedal kommune, utgjør 19 boliger iht. situasjonsplan. Prosjektet er delt i 2 salgstrinn.

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

HILLEVÅG PÅ LANGELANDSFJELLET

HILLEVÅG PÅ LANGELANDSFJELLET HILLEVÅG PÅ LANGELANDSFJELLET HILLEVÅG PÅ LANGELANDSFJELLET F lott beliggende på Langelandsfjellet. Dette en praktfull eiendom med en flott bolig. Eiendommen ligger i rolige og barnevennlige omgivelser

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12

LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12 LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12 AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE Se plantegninger for spesifisering av arealer. Det er i tillegg utarbeidet et eget dokument hvor arealer

Detaljer

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31 Leveransebeskrivelse for boliger 15.01.2014 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE LYSAKER HUS 15-18

LEVERANSEBESKRIVELSE LYSAKER HUS 15-18 LEVERANSEBESKRIVELSE LYSAKER HUS 15-18 AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Balkonger/platt/utearealer osv er ikke medregnet

Detaljer

AURORA p å L A N G E L A N D S F J E L L E T

AURORA p å L A N G E L A N D S F J E L L E T AURORA p å L A N G E L A N D S F J E L L E T F lott beliggende på Langelandsfjellet. Dette en praktfull eiendom med en flott bolig. Eiendommen ligger i rolige og barnevennlige omgivelser i et nyetablert

Detaljer

hanstadbakken -sentral beliggenhet i Elverum

hanstadbakken -sentral beliggenhet i Elverum hanstadbakken -sentral beliggenhet i Elverum 1 2 Kort vei til Glomma med turområder og pustelunger langs elven... hanstadbakken BELIGGENHET Hanstadbakken får en flott beliggenhet ved Hanstad Skole. Solrike

Detaljer

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse Side 1 av 6 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven og Bergen Kommunes forskrifter. Arbeidene utføres med toleranse i h.h.t normalkrav for de enkelte

Detaljer

STANDARD BYGGEBESKRIVELSE PR 15.05.2014

STANDARD BYGGEBESKRIVELSE PR 15.05.2014 STANDARD BYGGEBESKRIVELSE PR 15.05.2014 REV 03.11.2014 Det spesielle med Selbuhus er at de bygges ferdige innendørs i moderne industrilokaler. De produseres i seksjoner med gulv, vegger og tak, og settes

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG EET prosjekt- Spanne tomannsbolig Revisjon 1, dato: 17.10.2012 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET UTVENDIG Vannutkaster SPORTSBOD 5,7 Støpt betong

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Flotte nye eneboliger

Flotte nye eneboliger Hunstad SØR Bodøs nyeste bydel Øveråsan Flotte nye eneboliger Nye eneboliger i vakre omgivelser på Hunstad Sør Muligheter for egeninnsats Utbygger: Drømmehus på Hunstad Sør Nå har du sjansen til å flytte

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 Overhalla Hus AS, Skogmo, 7863 OVERHALLA, Telefon: 74 28 25 00, Telefax: 74 28 25 39 E-post: post@overhallahus.no, Internett: www.overhallahus.no Side 1 av 13 Standard

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

AURORA. Vakkert beliggende på Klokkarvik, med. Velkommen inn... p å K l o k k a r v i k

AURORA. Vakkert beliggende på Klokkarvik, med. Velkommen inn... p å K l o k k a r v i k AURORA p å K l o k k a r v i k Vakkert beliggende på Klokkarvik, med panoramautsikt over innseilingen til Bergen, er dette en praktfull eiendom med en flott bolig. Eiendommen ligger i rolige og barnevennlige

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer