leveranse beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "leveranse beskrivelse"

Transkript

1 leveranse beskrivelse Thonsåsen 9 og 11 NORDBOHUS INDRE ØSTFOLD

2 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5. VINDUER 4 6. DØRER 4 7. TRAPPER 4 8. BALKONGER OG VERANDAER 5 9. KJØKKEN-, BAD- OG GARDEROBEINNREDNING FORINGER, LISTVERK, LIMTRE ILDSTED OG PIPE BOLIGALARM 5 C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 D SANITÆRE INSTALLASJONER 6 1. GENERELT 6 2. UTSTYR 6 E ELEKTRISKE INSTALLASJONER 7 1. GENERELT 7 2. UTSTYR 7 F MALING, BELEGG OG FLISER 7 G GARANTIER OG FORSIKRINGER 8 H TOMT 8 1. AREAL 8 2. STIKKLEDNINGER/KABLER 8 3. FELLESAREALER OG ANLEGG 8 4. POST/AVFALL/HUSNUMMERSKILT 8 I RENGJØRING 9 J INNGÅR IKKE I LEVERANSEN 9 K TOLERANSER 9 L AVGIFTER/GEBYRER 9 M FORBEHOLD VED LEVERANSEN 9 1 av 10

3 Hva er en leveransebeskrivelse Etter å ha lest denne beskrivelsen, skal du vite hvordan dette Nordbohuset leveres. Her får du svar på hvilke arbeider, materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Denne beskrivelsen sammen med eventuelle korrigeringer og avtaledokumenter, utgjør en fullstendig beskrivelse av den boligen du kjøper. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris og kvalitet. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og illustrasjoner. I slike tilfeller viser vi til avtaledokumentets tegninger og leveransebeskrivelse Innledende presiseringer Alle Nordbohus bygges i henhold til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, ajourført med endringer 9. september Utstyr som er stiplet på avtaledokumentstegninger inngår ikke i leveransen. Unntatt fra dette er stiplede konstruksjonsløsninger. For eksempel limtredragere. Generelt gjelder at det må påregnes flikkreparasjon på alt treverk som er levert fabrikkmalt, deriblant også synlige spikerhull i fabrikkmalt listverk. Flikking inngår ikke i leveransen. Også for utvendig kledning gjelder at fabrikkmalt treverk vil ha synlige spiker. Uttørking av byggfukt gir krymp i bygningskroppen. Noe oppsprekking i panel, plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens, og må derfor påregnes. Noe innkassing av ventilasjonsføringer kan være nødvendig selv om dette ikke er vist på avtaledokumentets tegningsunderlag. Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg. Vinduslufting i form av gjennomlufting er lagt til grunn som tiltak for å unngå overoppvarming av boligen. Utvendig solavskjerming inngår ikke i leveransen. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling. Ved overtakelse av bolig vil leverandøren overlevere FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot. Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng hvor bruken av boligen er en viktig årsak, se FDV dokumentasjonen. 2 av 10

4 A Grunn- og betongarbeider 1.1 Tomtetekniske arbeider utføres av leverandør. Adkomst, parkeringsarealer og gårdsplass leveres med singel. Naturlige hagearealer leveres tilsådd. Resten som naturtomt. Takvann føres til terreng. Det leveres ikke beplantning. 1.2 Gulv på grunn med ringmur utføres iht. NBI-byggdetaljer. Konstruksjonene frostsikres iht. NBI-detaljer/tabeller og gulvet frostsikres forskriftsmessig. Det utføres tiltak for sikring mot radon med duk og brønn. Nødvendige støttemurer blir satt opp etter avtaledokumentets tegninger. 1.3 Forskriftsmessig påstøp for fliser i bad 1.etg med lokalt fall mot sluk. B Byggematerialer og utstyr 1. Etasjeskiller 1.1 Gulvbjelker er dimensjonert for 2,0kN nyttelast pr. m². Bjelkelag er dimensjonert for å tilfredsstille minimum stivhet. Lydbjelkelag dimensjoneres for høy stivhet. 1.2 Etasjeskille over underetasje består av (ovenfra og ned): Gulv-sponplater, gulvbjelker (I-bjelke 300mm eller tilsvarende), 200mm mineralull, nedforingslekter og overflatebehandlet MDF takpanel 169x2415 eller tilsvarende. 1.3 For golv i bad etableres fall mot sluk enten som jevnt fall for hele golvet eller lokalt minst 0,8m ut fra sluket. Golvvarme, membran og overflater, se annet sted i leveransebeskrivelsen (F). 2. Yttervegger 2.1 Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig trekledning som vist på fasadetegning. Utlekting, vindtetting, 148mm justert bindingsverk, 150mm mineralull, 0,15mm diffusjonstett plastfolie, 48mm utforing, 50mm mineralull og innvendige malte veggplater. 2.2 Yttervegger av tre i bad består av (utside og inn): Utvendig trekledning som vist på fasadetegning. Utlekting, vindsperre, 148mm justert bindingsverk, 150mm mineralull, 48mm utforing, 50mm mineralull, rupanel og innvendig våtromsplate. Membran og overflater, se kapittel F. 2.3 Yttervegger av isolasjonsblokker i sokkel er et forskalings- og isolasjonssystem basert på blokker av EPS som armeres og istøpes betong. Utvendig kledning over terreng er min 8mm puss. Under terreng beskyttes veggen med membran og grunnmursplater av plast. Innvendig kledning er 13mm gipsplater. 2.4 Yttervegger av isolasjonsblokker i sokkel mot bad er som pkt 2.3, men med innvendig våtromsplate som underlag for membran og overflater. Membran og overflater, se kapittel F. 2.5 Fasadedekor (vindusomramming mm) leveres i henhold til avtaledokumentets tegninger. 3 av 10

5 3. Innvendige vegger 3.1 Til vegger mellom boligrom leveres 98mm justert bindingsverk, 50mm mineralull og malte veggplater på begge sider. 3.2 Vegger mellom leiligheter (lydvegger) leveres som dobbelt 98mm bindingsverk med 2 x 100mm mineralull og 2 lag veggplater mot hver leilighet. 3.3 Støttevegger for yttervegger mot terreng i sokkel leveres som murte vegger med et pusslag på begge sider. 3.4 Vegger i bad er et lag rupanel og et lag våtromsplater som underlag for membran og overflater. Membran og overflater, se kapittel F. 3.5 Vegger i andre våtrom er et lag veggplate. Overflater, se kapittel F. 4. Takverk 4.1 Som pultak over boligrom leveres: Takbjelker, varmeisolasjon i henhold til varmetapsberegning, vindsperre, lekter for krysslufting, taktro og tekning med asfalttakbelegg eller takfolie. Til himling leveres 0,15mm diffusjonstett plastfolie, nedforingslekter og overflatebehandlet MDF takpanel 169x2415 eller tilsvarende. 4.5 Som takutspring ved raft og i gavler leveres materialer i henhold til standard detaljer. Dekkbord på vindskier leveres impregnert, ikke ytterligere overflatebehandlet. 4.7 På taket leveres stigetrinn fra raft til pipe, samt snøfangere i henhold til forskriftskrav. Gangbru/feieplattform og stige på pipe er ikke inkludert. 4.8 Takkonstruksjoner er beregnet for 4,5kN/m² snølast på mark, men dette tilpasses lokale forhold både ved lavere og høyere last. 5. Vinduer 5.1 Vinduer leveres i treverk overflatebehandlet i hvit farge med 2-lags glass og med nødvendige beslag. Se avtaletegninger. Åpningsbare vinduer leveres som innadslående (merket med L på plantegninger). 5.2 Vindusomramming leveres i henhold til avtaledokumentets tegninger. 6. Dører 6.1 Ytterdører Swedoor Bering, eller tilsvarende. Dørblad og karm leveres i hvit farge med lav terskel, sylinderlås og vrider type Habo FKRM eller tilsvarende. 6.2 Balkong- og terrassedør leveres i hvit farge med glass, låsbar. 6.3 Innvendige dører og karmer er hvitmalte med flat/lav terskel. Dørene, Swedoor Easy, er glatte og leveres med låskasse og vrider type Habo FKRM, eller tilsvarende. Det må påregnes nivåforskjell på gulv inn til baderom. 7. Trapper 7.1 Innvendige trapper leveres med lukkede trinn. Trinn leveres i furu med eiketoning. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres hvitgrunnet. Stryntrappa 4 av 10

6 type Fauna eller tilsvarende. 7.2 Utvendige trapper med tilhørende rekkverk utføres i trykkimpregnerte materialer etter avtaledokuments tegninger. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. 8. Balkonger og verandaer 8.1 Balkonger og verandaer av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og spaltegulv, uten tekking og underkledning. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. 9. Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning 9.1 Kjøkkeninnredninger leveres med laminat benkeplate og glatte hvite dører fra Norema. Høyde 210cm. Oppvaskbenken har nedfellingsbeslag av rustfritt stål og plass for oppvaskmaskin. Hvitevarer etter egen oversikt. Se egen kjøkkentegning og beskrivelse av komponenter. 9.2 Garderobeskapene er hvite med glatte dører og høyde 210cm. For mengde og plassering se avtaledokumentstegning. Skyvedørsfront leveres i hvit farge og uten innredning. 9.3 Baderomsinnredning, 90cm i bad 1.etg og 180cm i bad u.etg., leveres hvit med glatte dører fra Norema. Jevnfør egen tegning, og avtaledokumentene. Benk på vaskerom er ikke med i leveransen. 10. Foringer, listver og limtre 10.1 Foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak i alle boligrom leveres glatt i hvit farge, fabrikkmalt Limtredragere/søyler leveres ubehandlet. 11. Ildsted og pipe 11.1 Pipe utføres i sort stål og plasseres i henhold til avtaledokumentets tegninger. For stålpipe monteres separat tilluftskanal, ev. egen kanal i pipe Brannvegg i tilknytning til ildsted utføres som brannmurpanel Som ildsted leveres peisovn ferdig tilkoblet pipe, Casa fra Nordpeis eller tilsvarende. Glassplate foran ildstedet er inkludert. 12. Boligalarm 12.1 I leveransen inngår alarmpakken fra Securitas Direct: 1 stk sentralskap med GSM sender, samt sirene 1 stk magnetkontakt (til hoveddør) 1 stk kameradetektor 1-2 brannalarmer avhengig av boligens størrelse 2 stk nøkler for styring av alarm (axesskey) Merker og oblater etter behov. Alarmpakken omfatter ett års abonnement fra anlegget settes i drift. 5 av 10

7 C Blikkenslager- og ventilasjonsmateriell 1. Takrenner og pipebeslag mm takrenner av stål leveres med bordtaksbeslag, rennekroker med lufting og nødvendig tilbehør i sort farge. Vannbordbeslag leveres ikke. Vannutkast på terreng. 1.2 Pipebeslag leveres ikke for stålpipe. Se avtaledokumentets tegninger. 2. Ventilasjonsanlegg 2.1 Balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Leveres med avsug fra våtrom, wc og kjøkken. Tilluft i øvrige rom i henhold til ventilasjonsleverandørens prosjektering. Nødvendige kanaler og mansjetter inngår i leveransen. 2.2 Avløpsanlegg luftes over tak. 3. Sentralstøvsuger 3.1 Det leveres sentralstøvsugeranlegg med ett uttak for hver etasje. D Sanitære installasjoner 1. Generelt 1.1 Sanitæranlegg leveres komplett inkl. bunnledninger og stikkledninger. Vannmåler leveres av kommunen, men monteres av rørlegger. 2. Utstyr 2.1 Utvendig 1/2'' frostsikker tappekran med slangekopling. 1 i underetg i vegg mellom soverom/sportsbod og 1 i 1.etg.i vegg mellom kjøkken/bad. 2.2 Kjøkken 1 stk ettgreps blandebatteri type Oras Safira m/kran for oppv.maskin på oppvaskbenk. Kran og avløp for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. 2.3 Bad Dusj på vegg med dusjbatteri type Oras Oramix og Oras Apollo dusjgarnityr. Ettgreps blandebatteri type Oras Safira for heldekkende baderomsservant. Sluk i gulv. Klosett, Porsgrund Seven D. Badekar, dusjkabinett og dusjvegg inngår ikke i leveransen selv om dette kan være tegnet. 2.4 Vaskerom Skyllekar Intra VK50 rustfritt for veggheng med ettgreps blandebatteri Oras Safira. Kran og avløpstrakt for vaskemaskin. Sluk i gulv. 2.5 Standard Sanitærutstyret leveres i hvit farge. Ettgreps blandebatteri og tappekraner er forkrommet. 2.6 Bereder 200 liter varmtvannsbereder plassert i vaskerom. 6 av 10

8 E Elektriske installasjoner 1. Generelt 1.1 Ledningsføringer leveres skjult i vegg og himling. I lyd-/branncellebegrensende vegg og himling, samt på murte og støpte vegger/tak legges åpen installasjon. 2. Utstyr 2.1 Det leveres nødvendige lampe-, bryter- og stikkontaktpunkter. Materiellet leveres i hvit utførelse. Det elektriske anlegget leveres med jordingsledning. 2.2 Det leveres komplett ringeanlegg, og sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter, komfyrvakt, overbelastningsvern og overspenningsvern. Det leveres: I alt 45 stikkontakter, hvorav 7 er enkle. 18 lyspunkter med tilhørende brytere. Elektriske punkt for tilkobling av varmtvannsbereder, ventilasjon, sentralstøvsuger, komfyr, komfyrvakt, vaskemaskin, oppvaskmaskin og alarm. 2.3 Belysningsarmaturer leveres i bad over speil og på kjøkken benkearmatur samt 1 stikk v/tak for tilkobling av lampe (lampe er ikke med). Det leveres takarmatur i soverom, entre og boder. I stue leveres ikke belysningsutstyr. Det leveres 2 stk utelamper, 1stk ved inngang og 1 stk ved veranda. 2.4 Varmekabler i vindfang og begge bad. På vaskerom leveres ikke varmekabel. Nødvendig antall panelovner inngår i leveransen. 2.5 Telefonkabel og kabel-tv inn i bolig. (Tilkobling og abbonementskostnader er ikke inkludert i leveransen. Tilkobling og abonnement bestilles eksempelvis av Telenor tlf Get har kabelanlegget i området). F Maling, belegg, fliser 1. Innvendig 1.1 Malerarbeider innvendig: Sparkling, 2-3 strøk maling på alle vegger i tørre rom. Vaskerom; som på tørre rom, men med våtromsmaling isteden. Vinduer, balkongdører og utforinger leveres fabrikkmalt, både innvendig og utvendig. Farge NCS S0502-Y. Overflatebehandlingen skjer på treverk/mdf uten sparkling slik at ujevnheter i treverket er synlig. Ev. skader på overflatebehandlingen utvedres av leverandøren ved flikking. 1.2 Belegg gulver: stue, kjøkken, gang og soverom har 3-stavs click eikeparkett. Boder har vinylbelegg. Bad i 1.etg og u.etg har fliser på vegg, hvite 20x20cm Kai eller tilsvarende og gulv lysgrå 20x20cm Kana eller tilsvarende. Vaskerom har fliser på gulv. Vindfang har treflis Haro Celinio Anthrazit, eller tilsvarende. 2. Utvendig Utvendig kledning leveres grunnet og med ett toppstrøk. Synlige snittflater flekkes/beises etter montering. Trykkimpregnert virke leveres ubehandlet. 7 av 10

9 G Garantier og forsikringer 1. Generelt 1.1 Som sikkerhet for at vi skal overholde våre forpliktelser stiller vi sikkerhet fra bank eller annen finansieringsinstitusjon i henhold til gjeldende lovverk og avtaledokument. Kjøper stiller sikkerhet/dokumentasjon i henhold til avtaledokument. 1.2 I leveransen inngår forsikring gjeldende fra den dato avtaledokumentet tegnes mellom Kjøper og Leverandør. Forsikringen gjelder fram til overtakelsesforretning. Etter overtakelsesforretningen besørges og bekostes nødvendige forsikringer av Kjøper. 1.3 Dersom Kjøper, selv eller ved hjelp av andre, foretar installasjoner som innebærer hulltaking i vind- og/eller dampsperresjiktet, vil Leverandørens garanti med hensyn til tetthet og andre følgeskader bortfalle. H Tomt 1. Areal 1.1 Tomten er felleseie og det opprettes et sameie pr. bolig/hus av megler. Beboerne får et eget eksklusivt uteområde. Områdets utstrekning fremkommer av kartmateriale og vedtekter tilhørende boligsameiet. Arealet vil ikke fremkomme på skjøte, men inntas med bruksrettighet i sameievedtektene. 2. Stikkledninger/kabler 2.1 Det leveres vann og avløpsledninger frem til bygget, samt kabler for strøm, TV og telefon. I forbindelse med disse ledningene, kan det på enkelte steder ligge kummer som er en del av dette anlegget. For kabelanlegget vil det være plassert fordelingsskap i/ved eiendommen. Disse må være tilgjengelig for drift og vedlikehold, og det kan ikke utføres noe som skjuler disse kummene/skapene. 2.2 I forbindelse med vedlikehold/reparasjoner av ledninger og kabler i området, må den enkelte kjøper akseptere at det utføres nødvendige graverarbeider. Ved slike arbeider skal tomten settes i den stand den var før gravearbeidene ble utført.. Erklæring vedr. dette vil kunne bli tinglyst på den enkeltes eiendom. 3. Fellesarealer og anlegg 3.1 Sameiet som opprettes er økonomisk forpliktet til drift og vedlikehold av fellesarealer, eier og tekniske anlegg. Erklæring vedrørende dette kan bli tinglyst på hver eiendom. 4. Post/avfall/husnummerskilt 4.1 Det er samlestativ for alle beboerne i Thonsåsen. Gjeldende stativ for Thonsåsen 9 og 11 er i svingen ved nr 20, 1 stk plass pr boenhet. Postkasser inngår ikke i leveransen. 4.2 Fra kommunen leveres det nødvendige avfallsbeholdere. Det er kildesortering i kommunen. 4.3 Det leveres ikke husnummerskilt. 8 av 10

10 I Rengjøring Entreprenør foretar byggrengjøring før overlevering. Vi gjør oppmerksom på at kjøper selv må påregne og utføre vanlig rengjøring, støvtørking og vindusvask/finvask før innflytting i tillegg til leverandørens byggrengjøring. J Inngår ikke i leveransen 1. Generelt Utstyr som er stiplet på avtaledokumentstegningene inngår ikke i leveransen. Untatt fra dette er ev. stiplede konstruksjonsløsninger. For øvrig leveres ikke følgende leveres ikke uten at det er spesielt avtalt: Husnummerskilt, postkasse, møbler, hvitevarer på bad, utvendig beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser og garasje. 1.1 Arbeid som ikke inngår i vår kontrakt / leveranse må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være, bygging av garasje, treterrasser o.l. 1.2 Vi viser også til den enkelte post i leveransebeskrivelsen for informasjon om hva som ikke inngår K Toleranser 1.1 Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1: Type toleranse Toleranseklasse Planhetstoleranse Parkett og fliser PB Innvendig kledning PC Himling PC Utvendige fasader og yttertak PD Retningstoleranse Himling RC Innervegger RC Utvendige fasader og yttertak RD Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner. L Avgifter/gebyrer I kjøpesummen er tilknytningsavgifter for van, avløp og strøm inkludert. Offentlige gebyrer i forbindelse med byggesaksbehandling og utstikking er inkludert i leveransen. Dokumentavgift og tinglysning ev pantobligasjon er ikke inkludert i leveransen/kjøpesummen M Forbehold ved leveransen Ytterpanel Utvendig kledning leveres grunnet og med ett toppstrøk. Trykkimpregnert virke leveres ubehandlet. Panelets levetid og overflate vil kunne forringes dersom det går for lang tid før et 3.strøk påføres. 9 av 10

11 Fabrikkmalte vinduer/balkongdører/dører/listverk/utforinger Overflatebehandlingen av vinduer og dører skjer på trevirke som ikke er sparklet, og det kan forekomme mindre riss og bevegelsessprekker i overflaten som ikke er reklamasjonsberettiget. Overmalt kvist i trevirke vil kunne fremstå med en brunaktig overflate etter noe tid. Det vil etter montasje være synlige spiker, skruehoder og snittflater, som ev. overmales av kjøper/forbruker etter overtakelse. 10 av 10

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5.

Detaljer

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III GRUNN-, MUR- OG BETONGARBEIDER 1.1 Det leveres gravearbeider, vann- og avløpsledninger, ringmur av isolerte elementer, støpt plate på mark, pusset elementpipe,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE 2-MANNSBOLIG TYPE FLEXI Mosløyfa Bjørnsrud Skog Versjon 1 pr 10.03.2005., side 2 av 10 Innholdsfortegnelse Leveransebeskrivelsen inneholder følgende hovedposter: A) GRUNN,-

Detaljer

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011 1 av 14 Partene Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Postnr: Poststed: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for Nordbohus type: Leveransen

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE HOVEMARKA

TEKNISK BESKRIVELSE HOVEMARKA TEKNISK BESKRIVELSE HOVEMARKA Innholdsfortegnelse: 1. Innledning.. 2. 2. Generelt.. 2. 3. BYGGEMATERIALER OG UTSTYR. 2. 4. BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL. 4. 5. SANITÆR-INSTALLASJONER. 4. 6. ELEKTRISKE

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE 3-ROMS LEILIGHET. Mosløyfa Borettslag

LEVERANSEBESKRIVELSE 3-ROMS LEILIGHET. Mosløyfa Borettslag LEVERANSEBESKRIVELSE 3-ROMS LEILIGHET Mosløyfa Borettslag Versjon 2 pr 19.05.2006, side 2 av 10 Innholdsfortegnelse Leveransebeskrivelsen inneholder følgende hovedposter: A) GRUNN,- MUR- OG BETONGARBEIDER

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG Sted dato For Lampholmen AS Forbruker/ e Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du

Detaljer

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 11: 09.09.2011*KKA 01.11.2011. test. 1 av 14

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 11: 09.09.2011*KKA 01.11.2011. test. 1 av 14 test 1 av 14 Partene Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Postnr: Leverandør: Foretaksnr.: Poststed: B Telle Trearbeid AS 885 207 332 Beskrivelsen

Detaljer

BASIS LEVERANSEBESKRIVELSE FOR Tandem, Beinhaugen

BASIS LEVERANSEBESKRIVELSE FOR Tandem, Beinhaugen BASIS LEVERANSEBESKRIVELSE FOR Tandem, Beinhaugen PARTENE Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE SØMOEN - RÅHOLT

LEVERANSEBESKRIVELSE SØMOEN - RÅHOLT LEVERANSEBESKRIVELSE SELVEIERLEILIGHET SØMOEN - RÅHOLT BYGGETRINN 1 seksjon 1-8 Innholdsfortegnelse Byggetrinn 1, seksjon 1-8, februar 09, side 2 av 9 A) GRUNN-, MUR- OG BETONGARBEIDER side 3 1) Grunnarbeider

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Tomteråsen

LEVERANSEBESKRIVELSE. Tomteråsen LEVERANSEBESKRIVELSE Kjedet enebolig Tomteråsen BYGGETRINN 1 Tomteråsen- kjedet enebolig 07/ 09, side 2 av 9 Innholdsfortegnelse A) GRUNN-, MUR- OG BETONGARBEIDER side 3 1) Grunnarbeider side 3 2) Betongarbeider

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

BESKRIVELSE PROSJEKTBOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN

BESKRIVELSE PROSJEKTBOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN BESKRIVELSE PROSJEKTBOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN Sted dato For Lampholmen AS Kunde Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du vite det meste om hva som følger med boligen.

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

Adresse: Postadresse: PB 2055 (Besøksadresse: Buktavn. 16, 9513)

Adresse: Postadresse: PB 2055 (Besøksadresse: Buktavn. 16, 9513) PARTENE Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postadresse: PB 2055 (Besøksadresse: Buktavn. 16, 9513) Postnr: 9507 Poststed: Alta Reistadtunet B10, 9513 Alta Byggeadresse: Leverandør:

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG Sted dato For Lampholmen AS Forbruker/ e Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,-

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Dobbel hytte for salg på Ljosland Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund. Telefon: 70 17 24 60 Org.nr: NO 942 510 969 MVA post@planor.no - www.planor.no OVERSIKTSKART OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER À jour pr. januar 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt ved Øysundet

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Rondane Bygger varige verdier Rondane 67 Tinde Rondane 67+ er en arealeffektiv hytte med praktisk isolert bod-/vaskerom ved inngangsparti. I første etasje er det to soverom,

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog LEVERANSE BYGGEVARER: Byggesett for montering på støpt betongplate. Yttervegger Flytt rett inn Bygg selv Svillemembran 36x198mm ramme Dampsperre 36x198mm reisverk - PREKUTT 20cm mineralull isolasjon Vindsperre

Detaljer

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE

Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Generell LEVERANSEBESKRIVELSE Felles veg/ gangveg/ fellesarealer. Felles veger/gangveger til området og inne på området, samt fellesarealer er privat og forvaltes av Velforeningen for Kjerneby boligområde.

Detaljer

Teknisk beskrivelse Rekkehus.

Teknisk beskrivelse Rekkehus. Teknisk beskrivelse Rekkehus. Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegninger.

Detaljer

Haven Prosjekt as. Leveransebeskrivelse. Pr. 01.08.09

Haven Prosjekt as. Leveransebeskrivelse. Pr. 01.08.09 Haven Prosjekt as Leveransebeskrivelse Pr. 01.08.09 15. september 2009 Hva er en generell leveransebeskrivelse? En gjennomgang av beskrivelsen har som mål å klargjøre hvilke materialer og tjenester som

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND Versjon 02.Mars 2013 PROSJEKT: FALKHYTTEN FORHANDLER: Slettedal Prosjekt AS Adresse: Julsundet 355, 6409 Molde KUNDE (forbruker/kjøper): Navn:... Byggeadr.:... Hustype:...

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,-

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Hytte til salg i Lussevika Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Bilder, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Her kommer 4 flotte tomannsboliger priser fra 2.350 000

Her kommer 4 flotte tomannsboliger priser fra 2.350 000 89,20 89,50,10 Fasadeoppriss hus 1 og 2 :200 Her kommer 4 flotte tomannsboliger priser fra 2.350 000 D-illustrasjoner- kun veiledende. Eiendommen er beliggende i meget attraktivt villaområde med rolige

Detaljer

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Jærbygg AS Prosjekt: Lyetoppen - Felt D. 2- mannsbolig 13019-13024 Revidert dato: 25-02- 13 Etasje: 1 Vindfang Stue/trapp/kjøkken/ allrom Dusj/WC Sponplater Avre7ng Parke;underlag lamell eikeparke; Sponplater

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes.

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Dato: Leveransebeskrivelse Pollestadhagen 1-4 Tiltakshaver: Fjellveien 9 AS Bostedsadresse: Telefon arbeid: E-post: Telefon privat: Byggeadresse: Gnr.: 38

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere.

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere. leveransebeskrivelse Skippergata 19 Hovedhus AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER GULV TRAPP LISTVERK Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Sportsbod/balkonger/platt/utearealer

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,-

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Hytte til salg på Svenneviksheia Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Teknisk beskrivelse firemannsbolig.

Teknisk beskrivelse firemannsbolig. Teknisk beskrivelse firemannsbolig. Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegninger.

Detaljer

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse Leveransebeskrivelse ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG EET prosjekt- Oslogata Revisjon 1, dato: 07.11.2012 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET UTVENDIG Vannutkaster SPORTSBOD Støpt

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Leiligheter m/garasje på Solrike Romstølen Arealer 72-76 m2 + garasje Priser fra: 1 220,000,- Månedlige utgifter fra: 2564,- se finans.eks. side 6 Planløsning 2. et. Planløsning 1. et. Leveransestandard

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE DEKLARASJONEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE FUNKSJONSKRAV I BYGGEFORSKRIFTENE

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Atriumboliger m/carport på Solrike og sentrale Romstølen Bruksareal 132 m2 Priser fra: Alle solgt Plan Leveransestandard: Tak vegger og gulv: Tak: Gips Farge: Hvit. Vegg: Gips/colortex. Farge: Jotun Skandinavisk

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,-

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Hus til salg på Svennevig Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Huset blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i huset

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

TINDE PRESENTERER NYE Danebu BYGGER VARIGE VERDIER

TINDE PRESENTERER NYE Danebu BYGGER VARIGE VERDIER PRESENTERER NYE Danebu BYER VARIE VERDIER April 2016 VELKOMMEN INN I S NYE DANEBU Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive rom

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 1.Etasje Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 2.Etasje STANDARD

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune Prosjektbeskrivelse Kalvatresjøen BRL I Karmøy kommune Orientering om beliggenhet: Kalvatresjøen er et boligalternativ for alle aldersgrupper som ønsker egen ny bolig, plassert i etablerte, sentrale og

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

ILLUSTRASJON. Bålytunet. 12 solrike eneboliger. ved Båly i Spangereid 1. www.bålytunet.no

ILLUSTRASJON. Bålytunet. 12 solrike eneboliger. ved Båly i Spangereid 1. www.bålytunet.no ILLUSTRASJON Bålytunet www.bålytunet.no 12 solrike eneboliger ved Båly i Spangereid 1 Njervesanden Kråkevika Spangereid Spa & Resort Barnehage Kanalen Spangereid ILLUSTRASJON Bålytunet Midt i ferieparadiset

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Teknisk beskrivelse eneboliger.

Teknisk beskrivelse eneboliger. Teknisk beskrivelse eneboliger. Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegninger.

Detaljer

NORDBOHUS AS RISLØKKA OSLO NORD. Vertikaldelt bolig med garasje til hver leilighet - høytliggende med utsikt. Nordalsveien 60, 0583 Oslo

NORDBOHUS AS RISLØKKA OSLO NORD. Vertikaldelt bolig med garasje til hver leilighet - høytliggende med utsikt. Nordalsveien 60, 0583 Oslo NORDBOHUS RISLØKKA OSLO NORD Vertikaldelt bolig med garasje til hver leilighet - høytliggende med utsikt ADRESSE : LEILIGHETENS BRA: Nordalsveien 60, 0583 Oslo BRA 73 m2 LEILIGHETENS BYA BYA 62,6 m2 PRIS:

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer