C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6"

Transkript

1

2 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5. VINDUER 4 6. DØRER 4 7. TRAPPER 5 8. BALKONGER OG VERANDAER 5 9. KJØKKEN-, BAD- OG GARDEROBEINNREDNING FORINGER, LISTVERK, LIMTRE ILDSTED OG PIPE 5 C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 D SANITÆRE INSTALLASJONER 6 1. GENERELT 6 2. UTSTYR 6 E ELEKTRISKE INSTALLASJONER 7 1. GENERELT 7 2. UTSTYR 7 F MALING, BELEGG OG FLISER 8 G GARANTIER OG FORSIKRINGER 8 H TOMT 8 1. AREAL 8 2. STIKKLEDNINGER/KABLER 9 3. FELLESAREALER OG ANLEGG 9 4. POST/AVFALL/HUSNUMMERSKILT 9 I RENGJØRING 9 J INNGÅR IKKE I LEVERANSEN 9 K TOLERANSER 10 L AVGIFTER/GEBYRER 10 M FORBEHOLD MED LEVERANSEN 10 1 av 10

3 Hva er en leveransebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen, skal du vite hvordan dette Nordbohuset leveres. Her får du svar på hvilke arbeider, materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Denne beskrivelsen sammen med eventuelle korrigeringer og avtaledokumenter, utgjør en fullstendig beskrivelse av den boligen du kjøper. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris og kvalitet. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og illustrasjoner. I slike tilfeller viser vi til avtaledokumentets tegninger og leveransebeskrivelse. Innledende presiseringer Alle Nordbohus bygges i henhold til Teknisk forskrift til plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, ajourført med endringer 09.september Utstyr som er stiplet på avtaledokumentstegninger inngår ikke i leveransen. Unntatt fra dette er stiplede konstruksjonsløsninger. For eksempel limtredragere. Generelt gjelder at det må påregnes flikkreparasjon på alt treverk som er levert fabrikkmalt, deriblant også synlige spikerhull i fabrikkmalt listverk. Flikking inngår ikke i leveransen. Også for utvendig kledning gjelder at fabrikkmalt treverk vil ha synlige spiker. Uttørking av byggfukt gir krymp i bygningskroppen. Noe oppsprekking i panel, plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens, og må derfor påregnes. Noe innkassing av ventilasjonsføringer kan være nødvendig selv om dette ikke er vist på avtaledokumentets tegningsunderlag. Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan får utvendig dugg. Vinduslufting i form av gjennomlufting er lagt til grunn som tiltak for å unngå overoppvarming av boligen. Utvendig solavskjerming inngår ikke i leveransen. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet og rominndeling. Ved overtakelse av bolig vil leverandøren overlevere FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot. Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng hvor bruken av boligen er en viktig årsak, se FDV dokumentasjonen. 2 av 10

4 A GRUNN OG BETONGARBEIDER 1.1 Tomtetekniske arbeider utføres av leverandør. Adkomst, parkeringsarealer og gårdsplass leveres gruset. Naturlige hagearealer leveres maskinplanert med stedlige masser. Resten som naturtomt. Takvann føres til overvannsystem. Det leveres ikke beplantning. 1.2 Gulv på grunn med ringmur utføres ihht NBI byggdetaljer. Konstruksjonene forstsikres ihht NBI detaljer/tabeller og gulvet frostsikres forskriftsmessig. Det utføres tiltak for sikring mot radon med duk og brønn. Nødvendige støttemurer blir satt opp etter avtaledokumentets tegninger. 1.3 Forskriftsmessig påstøp for fliser i bad 1.etg med lokalt fall mot sluk. B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 1. Etasjeskiller 1.1 Gulvbjelker er dimensjonert for 2,0 kn nyttelast pr m 2. Bjelkelag er dimensjonert for å tilfredsstille minimum stivhet. Lydbjelkelag dimensjoneres for høy stivhet. 1.2 Etasjeskille over underetasje består av (ovenfra og ned): Gulv sponplater, gulvbjelker (I bjelke 300 mm eller tilsvarende), 200 mm mineralull, nedforingslekter og ferdigbehandlede himlingsplater i format 600 x 1200mm, eller tilsvarende. 1.3 For gulv i bad etableres fall mot sluk enten som jevnt fall for hele gulvet eller lokalt minst 0,8 m ut fra sluket. Gulvvarme, membran og overflater, se annet sted i leveransebeskrivelsen (F). 2. Yttervegger 2.1 Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig trekledning som vist på fasadetegning, utlekting, vindtetting, 148mm justert bindingsverk, 150mm mineralull, 0,15 mm diffusjonstett plastfolie, 48mm utforing, 50mm mineralull og innvendige malte veggplater. 2.2 Yttervegger av tre i bad består av (utside og inn): Utvendig trekledning som vist på fasadetegning. Utlekting, vindsperre, 148mm justert bindingsverk, 150mm mineralull, 0,15 mm diffusjonstett plastfolie, 48mm utforing, 50mm mineralull, rupanel og innvendig våtromsplate. Membran og overflater, se kapittel F. 2.3 Yttervegger av isolasjonblokker i sokkel er et forskalings og isolasjonssystem basert på blokker av EPS som armeres og istøpes betong. Under terreng beskyttes veggen med membran og grunnmursplater av plast. Innvendig kledning er 13mm gipsplater. 2.4 Yttervegger av isolasjonsblokker i sokkel mot bad er som pkt 2.3, men med innvendig våtromsplate som underlag for membran og overflater. Membran og overflater, se kapittel F. 2.5 Fasadedekor (vindusomramming mm) leveres i henhold til avtaledokumentets tegninger. 3 av 10

5 3. Innvendige vegger 3.1 Til vegger mellom boligrom leveres 98mm justert bindingsverk, 50mm mineralull og malte veggplater på begge sider. 3.2 Vegger mellom leiligheter (lydvegger) leveres som dobbelt 98mm bindingsverk med 2 x 100mm mineralull og 2 lag veggplater, der av minimum 1 lag gips mot hver leilighet. 3.3 Støttevegger for yttervegger mot terreng i sokkel leveres som murte vegger med et pusslag på begge sider. 3.4 Vegger i bad er et lag rupanel og et lag våtromsplater som underlag for membran og overflater. Membran og overflater, se kapittel F. 3.5 Vegger i andre våtrom er et lag veggplate. Overflate, se kapittel F. 4. Takverk 4.1 Som skråtak leveres: Takkonstruksjon dimensjonert for taktekking av betongtakstein, kombinert undertak og vindsperre, sløyfe og krysslekter, takpanner med mønepanner og nødvendig beslag. Til himling leveres isolasjonstykkelse i henhold til varmetapsberegning, dampsperre, nedforingslekter og ferdigbehandlede himlingsplater i format 600 x 1200mm. 4.2 For takvinkler under 18 grader over boligrom leveres: Takbjelker, isolasjonstykkelse i henhold til varmetapsberegning, vindsperre, lekter for krysslufting, taktro og tekning med asfalttakbelegg eller takfolie. Til himling leveres dampsperre, nedforingslekter og ferdigbehandlede himlingsplater i format 600 x 1200mm. 4.3 Som pulttak/flate tak over boligrom leveres: Takbjelker, taktro av plater, dampsperre, isolasjon i henhold til varmetapsberegning og 2 lags tekking. Trelemmer leveres der tegning viser takterrasse. Til himling leveres isolasjon, nedforingslekter og ubehandlet gipsplatehimling. 4.4 På taket leveres stigetrinn fra raft til pipe, samt snøsikring i henhold til forskriftskrav. Feieplattform leveres i henhold til forskriftskrav. 4.5 Takkonstruksjoner er beregnet for 4,5kN/m² snølast på mark. Dette tilpasses lokale forhold. 5. Vinduer 5.1 Vinduer leveres i treverk overflatebehandlet i hvit farge med 2 lags glass og med nødvendige beslag. 5.2 Vindusomramming leveres i henhold til avtaledokumentets tegninger. 4 av 10

6 6. Dører 6.1 Ytterdører fra Swedoor, eller tilsvarende. Dørblad og karm leveres i hvit farge med lav terskel, sylinderlås og vrider. 6.2 Balkong og terrassedør leveres i hvit farge med glass, låsbar. 6.3 Innvendige dører og karmer er hvitmalt med flat/lav terskel. Dørene, Swedoor Easy, er glatte og leveres med låskasse og vrider. Det må påregnes nivåforskjell på gulv inn til baderom. 7. Trapper 7.1 Innvendige trapper leveres i furu med eiketoning. Vanger, rekkverk og håndlist på vegg leveres hvitgrunnet. 7.2 Utvendige trapper med tilhørende rekkverk utføres i trykkimpregnerte materialer etter avtaledokumentets tegninger. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegninger. 8. Balkonger og verandaer 8.1 Balkonger og verandaer av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og spaltegulv, uten tekking og underkledning. Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. 9. Kjøkken, bad og garderobeinnredning 9.1 Kjøkkeninnredninger leveres med laminat benkeplate og hvite dører. Høyde 210cm. Oppvaskbenken har nedfellingsbeslag av rustfritt stål og plass for oppvaskmaskin. 9.2 Garderobeskapene er hvite med glatte dører og høyde 210cm. For mengde og plassering, se avtaledokumentstegning. 9.3 Baderomsinnredning, leveres hvit med glatte dører. Jevnfør egen tegning, og avtaledokumentene. Benk på vaskerom er ikke med i leveransen. 10. Foringer, listverk og limtre 10.1 Foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak i alle boligrom leveres i glatt utførelse, fabrikkmalt, hvit Limtredragere/søyler leveres ubehandlet. 11. Ildsted og pipe 11.1 Pipe utføres i henholdt il avtaledokumentets tegninger. For pipe monteres separat tilluftskanal, evt egen kanal i pipe Brannvegg i tilknytning til ildsted utføres som brannmurpanel. 5 av 10

7 11.3 Som ildsted leveres peisovn ferdig tilkoblet pipe, Casa fra Nordpeis eller tilsvarende. Plate foran ildstedet er inkludert. C BLIKKENSLAGER OG VENTILASJONSMATERIELL 1. Takrenner og pipebeslag mm takrenner av stål leveres med bordtaksbeslag, rennekroker med lufting og nødvendig tilbehør i sort farge. Vannbordbeslag leveres ikke. Vannutkast på terreng. Ev tilkobling til avløpsrør er ikke inkludert. 1.2 Pipebeslag leveres ikke for stålpipe. Se avtaledokumentets tegninger. 2. Ventilasjonsanlegg 2.1 Balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Leveres med avsug fra våtrom, wc og kjøkken. Tilluft i øvrige rom i henhold til ventilasjonsleverandørens prosjektering. Nødvendige kanaler og mansjetter inngår i leveransen. 2.2 Avløpsanlegg luftes over tak. 3. Sentralstøvsuger 3.1 Det leveres komplett sentralstøvsugeranlegg. D SANITÆRE INSTALLASJONER 1. Generelt 1.1 Sanitæranlegg leveres komplett inkl. bunnledninger og stikkledninger. 2. Utstyr 2.1 Utvendig leveres 1 stk ½ frostsikker tappekran. Plasseres utenfor våtrom. 2.2 Kjøkken 1 stk ettgreps blandebatteri m/kran for oppv.maskin på oppvaskbenk. Kran og avløp for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. 1 stk Vannstoppventil. 2.3 Bad Dusj på vegg med dusjbatteri og dusjgarnityr. Ettgreps blandebatteri for heldekkende badromsservant. Sluk i gulv. Klosett. Badekar, dusjkabinett og dusjvegg inngår ikke i leveransen selv om dette kan være tegnet. Ved tett dusj må det ettermonteres sensor forvannavstenging. 6 av 10

8 2.4 Vaskerom Skyllekar, rustfritt for vegghengt med ettgreps blandebatteri. Kran og avløpstrakt for vaskemaskin. Sluk i gulv. 2.5 Standard Sanitærutstyr leveres i hvit farge. Ettgreps blandebatteri og tappekraner er forkrommet. 2.6 Bereder 200 liter varmtvannsbereder. E ELEKTRISKE INSTALLASJONER 1. Generelt 1.1 Ledningsføringer leveres skjult i vegg og himling. I lyd /branncellebegrensende vegg og himling, samt på murte og støpte vegger/tak legges åpen installasjon. 2. Utstyr El punkter leveres i henhold til NEK Materiellet leveres i hvit utførelse. Det elektriske anlegget leveres med jordingsledning. 2.2 Det leveres komplett ringeanlegg, og sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter, komfyrvakt, overbelastningsvern, seriekoblet brannvarsling og overspenningsvern. Det leveres: stikkontakter, lyspunkter med tilhørende brytere. Elektriske punkt for tilkobling av varmtvannsbereder, ventilasjon, sentralstøvsuger, komfyr, komfyrvakt, vaskemaskin, oppvaskmaskin. 2.4 Varmekabler i bad. På vaskerom leveres ikke varmekabel. Panelovner inngår ikke i leveransen. 2.5 Telefonkabel og kabel TV inn i bolig. (Tilkobling og abonnementskostnader er ikke inkludert i leveransen. Tilkobling og abonnement bestilles hos Canal Digital som har fiberkabel i området). F MALING, BELEGG, FLISER 1. Innvendig 1.1 Malerarbeider innvendig: I oppholdsrom(stue/ kjøkken) leveres sparklet gips med fiberduk, og 2 3 strøk maling på alle vegger. Resterende tørre rom, og vaskerom leveres med ferdigmalte plater. Vinduer, balkongdører og utføringer leveres fabrikkmalt, både innvendig og utvendig. Farge NCS S0502 Y. Overflatebehandlingen skjer på treverk/mdf uten sparkling slik at ujevnheter i treverket er synlig. Evt skader på 7 av 10

9 overflatebehandlingen utbedres av leverandøren ved flikking. 1.2 Overflater: Stue, kjøkken, gang og soverom har 3 stavs click eikeparkett. Boder har vinylbelegg. Bad har fliser på vegg, hvite 20x20 cm, og gulv har lysgrå 20x20 cm. Vaskerom og vindfang har fliser på gulv. 2. Utvendig Utvendig kledning leveres grunnet og med ett toppstrøk, ev royal impregnert kledning på utvalgte hustyper. Synlige snittflater flekkes/beises etter montering. Trykkimpregnert virke leveres ubehandlet. G GARANTIER OG FORSIKRINGER 1. Generelt 1.1 Som sikkerhet for at vi skal overholde våre forpliktelser, stiller vi sikkerhet fra bank eller annen finansieringsinstitusjon i henhold til gjeldende lovverk og avtaledokument. Kjøper stiller sikkerhet/dokumentasjon i henhold til avtaledokument. 1.2 I leveransen inngår forsikring gjeldende fra den dato avtaledokumentet tegnes mellom kjøper og leverandør. Forsikringen gjelder fram til overtakelsesforretning. Etter overtakelsesforretningen besørges og bekostes nødvendige forsikringer av kjøper. 1.3 Dersom kjøper, selv eller ved hjelp av andre, etter overtagelse, foretar installasjoner som innebærer hulltaking i vind og/eller dampsperresjiktet, vil Leverandørens garanti med hensyn til tetthet og andre følgeskader bortfalle. H TOMT 1. Areal 1.1 Tomten er felleseie og det opprettes et sameie pr. bolig/hus av megler. Beboerne får et eget eksklusivt uteområde. Områdets utstrekning fremkommer av kartmateriale og vedtekter tilhørende boligsameiet. Arealet vil ikke fremkomme på skjøte, men inntas med bruksrettighet i sameievedtektene. 2. Stikkledninger/kabler 2.1 Det leveres vann og avløpsledninger frem til bygget, samt kabler for strøm, TV og telefon. I forbindelse med disse ledningene, kan det på enkelte steder ligge kummer som er en del av dette anlegget. For kabelanlegget vil det være plassert fordelingsskap i/ved eiendommen. Disse må være tilgjengelig for drift og vedlikehold, og det kan ikke utføres noe som skjuler disse kummene/skapene. 2.2 I forbindelse med vedlikhold/reparasjoner av ledninger og kabler i området, må den enkelte kjøper akseptere at det utføres nødvendige gravearbeider. Ved slike 8 av 10

10 arbeider skal tomten settes i den stand den var før gravearbeidene ble utført. Erklæring vedr dette vil kunne bli tinglyst på den enkeltes eiendom. 3. Fellesarealer og anlegg 3.1 Sameiet som opprettes er økonomisk forpliktet til drift og vedlikehold av fellesarealer, eier og tekniske anlegg. Erklæring vedrørende dette kan bli tinglyst på hver eiendom. 4. Post/avfall/husnummerskilt 4.1 Det er samlestativ for alle beboerne i Hestehagen. Postkasser inngår ikke i leveransen. 4.2 Fra kommunen leveres det nødvendige avfallsbeholdere. Det er kildesortering i kommunen. 4.3 Det leveres ikke husnummerskilt I RENGJØRING Entreprenøren foretar byggrengjøring før overlevering. Vi gjør oppmerksom på at kjøper selv må påregne og utføre vanlig rengjøring, støvtørking og vindusvask/finvask før innflytting i tillegg til leverandørens byggrengjøring. J INNGÅR IKKE I LEVERANSEN 1. Generelt Utstyr som er stiplet på avtaledokumentstegningene inngår ikke i leveransen. Unntatt fra dette er evt stiplede konstruksjonsløsninger. For øvrig leveres ikke følgende uten at det er spesielt avtalt: Husnummerskilt, postkasse, møbler, hvitevarer på bad, utvendig beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser og garasje. 1.1 Arbeid som ikke inngår i vår kontrakt/leveranse må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være bygging av garasje, treterrasser o.l. 1.2 Vi viser også til den enkelte post i leveransebeskrivelsen for informasjon om hva som ikke inngår. 9 av 10

11 K TOLERANSER 1.1 Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1: Type toleranse Toleranseklasse Planhetstoleranse Parkett og fliser PB Innvendig kledning PC Himling PC Utvendige fasader og yttertak PD Retningstoleranse Himling RC Innervegger RC Utvendige fasader og yttertak RD Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner. L AVGIFTER/GEBYRER I kjøpesummen er tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm inkludert. Offentlige gebyrer i forbindelse med byggesaksbehandling og utstikking er inkludert i leveransen. Dokumentavgift og tinglysning ev pantobligasjoner ikke inkludert i leveransen/kjøpesummen. M FORBEHOLD VED LEVERANSEN Ytterpanel Utvendig kledning som leveres grunnet og med ett toppstrøk. Trykkimpregnert virke leveres ubehandlet. Panelets levetid og overflate vil kunne forringes dersom det går for lang tid før et 3. strøk påføres. Fabrikkmalte vinduer/balkongdører/dører/listverk/utforinger Overflatebehandlingen av vinduer og dører skjer på trevirke som ikke er sparklet, og det kan forekomme mindre riss og bevegelsessprekker i overflaten som ikke er reklamasjonsberettiget. Overmalt kvist i trevirke vil kunne fremstå med en brunaktig overflate etter noe tid. Det vil etter montasje være synlige spiker, skruehoder og snittflater, som evt overmales av kjøper/forbruker etter overtakelse. 10 av 10

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011 1 av 14 Partene Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Postnr: Poststed: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for Nordbohus type: Leveransen

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG Sted dato For Lampholmen AS Forbruker/ e Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer)

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer) Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2) Innervegger 3) Etasjeskiller/himling 4)

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om!

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om! LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI - husene folk snakker om! 1 Begreps som tiltakshaver må... kjenne til 2 Generelt 3 Bjelkelag - gulv - himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 6 Tak/taktekking 7 Dører

Detaljer

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31 Leveransebeskrivelse for boliger 15.01.2014 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap.

Detaljer

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse Side 1 av 6 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven og Bergen Kommunes forskrifter. Arbeidene utføres med toleranse i h.h.t normalkrav for de enkelte

Detaljer

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG EET prosjekt- Spanne tomannsbolig Revisjon 1, dato: 17.10.2012 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET UTVENDIG Vannutkaster SPORTSBOD 5,7 Støpt betong

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014)

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8 DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) Kruttverket B8 byggetrinn 1 Nittedal kommune, utgjør 19 boliger iht. situasjonsplan. Prosjektet er delt i 2 salgstrinn.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12

LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12 LEVERANSEBESKRIVELSE ENEBOLIGER SPARRE SCHNEIDERS VEG 8 10-12 AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE Se plantegninger for spesifisering av arealer. Det er i tillegg utarbeidet et eget dokument hvor arealer

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT: EDDAVEIEN 8 0772 OSLO GNR. 27, BNR. 667 KJØPER: Sign. Asker & Bærum Hus AS / Sign. forbruker Side 1 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT DATO: 15.09.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

STANDARD BYGGEBESKRIVELSE PR 15.05.2014

STANDARD BYGGEBESKRIVELSE PR 15.05.2014 STANDARD BYGGEBESKRIVELSE PR 15.05.2014 REV 03.11.2014 Det spesielle med Selbuhus er at de bygges ferdige innendørs i moderne industrilokaler. De produseres i seksjoner med gulv, vegger og tak, og settes

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Leveransebeskrivelse Storgata 145

Leveransebeskrivelse Storgata 145 Leveransebeskrivelse Storgata 145 LEILIGHETER AREALER YTTERVEGGER 6 stk selveierleiligheter (sameie). Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Fellesarealer/platt/utearealer osv er ikke medregnet

Detaljer

Lars Jønsson Bolig A/S 15 april 2013 Side 1 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse

Lars Jønsson Bolig A/S 15 april 2013 Side 1 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse Side 1 av 5 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven, Bergen Kommunes forskrifter og NBI s detaljer, NS 3420-1 etter Lars Jønssons Bolig A/S s valg. Eierformen

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR LEILIGHETER I STORGATA 114 WWW.STORGATA114.NO AREALER

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR LEILIGHETER I STORGATA 114 WWW.STORGATA114.NO AREALER AREALER Se egen oppmåling for spesifisering av arealer. På tegninger fremgår BRA og ikke P-rom eller S-rom. Mindre avvik på arealer vil forekomme, uten at det gir grunnlag for prisavslag eller tillegg.

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

BOLIGOPPLYSNINGER SJARKVEGEN 26 A/B 28 A/B 30 A/B

BOLIGOPPLYSNINGER SJARKVEGEN 26 A/B 28 A/B 30 A/B BOLIGOPPLYSNINGER SJARKVEGEN 26 A/B 28 A/B 30 A/B AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER Se plantegninger for spesifisering av arealer. Det er i tillegg utarbeidet et eget dokument hvor

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

Her kommer 4 flotte tomannsboliger priser fra 2.350 000

Her kommer 4 flotte tomannsboliger priser fra 2.350 000 89,20 89,50,10 Fasadeoppriss hus 1 og 2 :200 Her kommer 4 flotte tomannsboliger priser fra 2.350 000 D-illustrasjoner- kun veiledende. Eiendommen er beliggende i meget attraktivt villaområde med rolige

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund. Telefon: 70 17 24 60 Org.nr: NO 942 510 969 MVA post@planor.no - www.planor.no OVERSIKTSKART OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. PROSJEKT: Skippergata 26

LEVERANSEBESKRIVELSE. PROSJEKT: Skippergata 26 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Skippergata 26 Leilighetsbygg med 17 leiligheter og 1 næringsareal. Boligen utføres i henhold til gjeldende byggeforskrifter TEK 07. Marius Amundsen 04.11.2013 Innhold Del

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer