Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m."

Transkript

1 Vannfor ekomst ID L Vannforeko mstnavn Feiosdalsvatn et Påvirkni ngstype Påvirk nings Kommentarer Regulant Statkraft SF. Alsommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 Risik ovur derin g Vurderin gsgrunn Tilstan dsettin g kom mun er Dårlig L 1499-L 1500-L 1503-L Veslebotnvat n Vestredalsvat n /Øv. og N. Vestredalstje rnene Alvsvatnet e Vargevatn Liten Nat.vst. kote 1005,5,0, HRV 1025,0 og LRV 1006,0 moh. Reguleringshøgde 19,0 Manøvrerast avhengig av korleis ein køyrer pumper i Aurland III. Øv.Vestredalstjernene: Nat.vst. kote 1131,0, HRV 1152,0 og LRV 1131,0. Reguleringshøgde 21,0 N.Vestredalstjernene: Nat.vst. kote 1130,0, HRV 1152,0 og LRV 1130,0. Reguleringshøgde 22,0 Produksjon as. Alvsvatnet er senkingsmagasin i samband med flau Kan senkast 2 Nat.vst. kote 1425,5, HRV 1432,0 og LRV 1410,0. Reguleringshøgde 22,0 Risiko Nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstan d Moderat 0620, 1421

2 1504-L Viddalsvatn / Liverdalsvatn / Fretheimdals vatn Viddalsvatn: Nat.vst. kote 863,0, HRV 930,0 og LRV 868,0. Reguleringshøgde 62,0 Liverdalsvatn: Nat.vst. kote 864,0, HRV 930,0 og LRV 868,0. Reguleringshøgde 62,0 Fretheimdalsvatn: Nat.vst. kote 864,5,0, HRV 930,0 og LRV 868,0. Reguleringshøgde 62,0 Til Viddalsvatn i Låvisvassdraget overførast avløp frå: Aurland II Lave fall (432,5 km2), Aurland n Høye fall (91,2 km2) og Reppa (15,3 km2). Avløpet i Tvinna (7,0 km2) overførast òg til Viddalsvatn. Dårlig L Reppavatn / Repvatn Nat.vst. kote 1296,0, HRV 1307,0 og LRV 1292,0. Reguleringshøgde 15,0 Dårlig L Kreklevotni Nat.vst. kote 1469,5, HRV 1477,0 og LRV 1460,0. Reguleringshøgde 17,0

3 1513-L 1517-L 1518-L Kongshellerv atn / Øljuvatn/ Nyhellervatn Svartavatn Nedre Millomvatn Kongshellervatn: Nat.vst. kote 1425,0, HRV 1438,0 og LRV 1415,0 moh. Reguleringshøgde 23,0 Øljuvatn: Nat.vst. kote 1421,0, HRV 1438,0 og LRV 1400,0 moh. Reguleringshøgde 38,0 Nyhellervatn: Nat.vst. kote 1364,0, HRV 1438,0 og LRV 1364,0 moh. Reguleringshøgde 74,0 Nat.vst. kote 1440,5, HRV 1440,0 og LRV 1410,0. Reguleringshøgde 30,5 Nat.vst. kote 1450,5, HRV 1450,5 og LRV 1430,0. Reguleringshøgde 20,5 Moderat 0620, L 1520-L 1521-L Reinungavatn Seltuftvatn Klevevatn Liten Liten Regulant Norges Statsbaner. Nat.vst. kote 764,0 moh, HRV kote 764,5 og LRV kote 763,0 moh. Reguleringhøgde 1,5 Regulant Norges Statsbaner. HRV kote 812,0 og LRV kote 808,5. Reguleringhøgde 3,5 Regulant Norges Statsbaner. HRV kote 958,0 og LRV kote 949,0. Reguleringhøgde 9,0 Moderat 1233, 1421

4 16070-L L 3868-L Nedre Berdalsvatn Langavatn Stonndøla / Asvatn Katlavatn / Øykjabakkvat n / avatn Liten Nat.vst. kote 1141,0, HRV 1142,0 og LRV 1140,0 moh. Reguleringshøgde 2,0 Langavatn: Nat.vst. kote 1398,0, HRV 1415,0 og LRV Reguleringshøgde 20,0 Asvatn: Nat.vst. kote 1406,0, HRV 1415,0 og LRV Reguleringshøgde 20,0 Katlavatn: Nat.vst. kote 1314,0, HRV 1340,0 og LRV 1314,0. Reguleringshøgde 26,0 Øykjabakkvatn: Nat.vst. kote 1330,0, HRV 1340,0 og LRV 1330,0. Reguleringshøgde 10,0 avatn: Nat.vst. kote 1330,0, HRV 1340,0 og LRV 1330,0. Reguleringshøgde 10, L Mjåvatn ). Mørkedøla: Heftingsdøla (7,0 km2), Stardøla (10 km2)og Kjølåni med Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kaldavatn, Mjåvatn og Nedre Bjordalsvatn frå Dilma), overførast til driftstunnelen Eldrevatn - Vassetvatn. Moderat 1422

5 L Eldrevatn / Tjørni ). Eldrevatn: Nat vst kote 1112,5, HRV kote 1116,0 og LRV kote 1105,5 moh. Reguleringshøgde 10,5 Tjørni: Nat vst kote 1112,3, HRV kote 1116,0 moh. Reguleringshøgde 3,7 Moderat L Nedre Bjordalsvatne t ). Mørkedøla: Heftingsdøla (7,0 km2), Stardøla (10 km2)og Kjølåni med Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kaldavatn, Mjåvatn og Nedre Bjordalsvatn frå Dilma), overførast til driftstunnelen Eldrevatn - Vassetvatn. Moderat L Søre Sulevatn ). Nat vst kote 1415,0, HRV kote 1420,0 og LRV kote 1413,0 moh. Reguleringshøgde 7,0 Moderat 0545, 0618, L Kvevotni / Flogrunnvotni ). Kvevotni: Nat vst kote 1458,5, HRV kote 1473,3 moh. Reguleringshøgde 14,8 Flogrunnvotni: Nat vst kote 1467,0, HRV kote 1473,3 moh. Reguleringshøgde 6,3 Moderat 1422

6 L Vassetvatnet ). Nat vst kote 1102,0, HRV kote 1127,0 moh. Reguleringshøgde 25,0 dårlig L L Øljusjøen / Vesle Øljusjøen Vesle Juklevatn Avløpet frå nedbørfelt i Øydal, Sanddal og Stardal, areal omlag 1,3 km2 pr felt, takast inn via bekkeinntak og overførast til Vassetvatn. Nedbørfelt, omlag 1,3 km2, nord for Vassetvatn førast inn i Vassetvatn (jf Kgl res 15.oktober 2004) ). Øljusjøen: Nat vst kote 1309,1, HRV kote 1333,0 og LRV kote 1307,0 moh. Reguleringshøgde 26,0 Vesle Øljusjøen: Nat vst kote 1319,8, HRV kote 1333,0 moh. Reguleringshøgde 13, ). Nat vst kote 1278,0, HRV kote 1280,0 og LRV kote 1276,5 moh. Reguleringshøgde 3,5 Moderat 0618, 1422 Moderat L e Juklevatn ). Nat vst kote 1282,5, HRV kote 1286,0 og LRV kote 1279,0 moh. Reguleringshøgde 7,0 Moderat 0618, 1422

7 L 1572-L Kaldevatnet Torolmen ). Mørkedøla: Heftingsdøla (7,0 km2), Stardøla (10 km2)og Kjølåni med Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kaldavatn, Mjåvatn og Nedre Bjordalsvatn frå Dilma), overførast til driftstunnelen Eldrevatn - Vassetvatn. kote 1045,75 moh, HRV kote 1050,83 og LRV 1047,83 moh. Reguleringshøgde 3,0 m (5,08 m heving, 0 m senking). Moderat L Tyin kote 1078,89 moh, HRV kote 1083,89 og LRV 1073,55 moh. Reguleringshøgde 10,34 m (5,0 m heving, 5,34 m senking). Redusert aureproduksjon (bunnfauna). Moderat 0545, 1424

8 1576-L Heimre Krekavatnet (Krækjavatn) kote 1329,40 moh, HRV kote 1329,40 og LRV 1321,40 moh. Reguleringshøgde 8,0 m (0 m heving, 8,0 m senking) L Viervatnet kote 1218,10 moh, HRV kote 1230,10 og LRV 1208,10 moh. Reguleringshøgde 22,0 m (12,0 m heving, 10,0 m senking) L Mannsbergva tn kote 1345,50 moh, HRV kote 1345,50 og LRV 1337,20 moh. Reguleringshøgde 8,30 m (0 m heving, 8,30 m senking).

9 1580-L Småløyftevat n kote - moh, HRV kote 1206,70 og LRV 1205,40 moh. Reguleringshøgde 1,30 Auka gjennomstrømming L Biskopvatn kote 1348,10 moh, HRV kote 1350,10 og LRV 1344,10 moh. Reguleringshøgde 6,0 m (2,0 m heving, 4,0 m senking) L Nedre Breibottenvat n kote 1234,7 moh, HRV kote 1234,70 og LRV 1230,40 moh. Reguleringshøgde 4,30 m (0 m heving, 4,3 m senking).

10 1583-L Kyrkjevatn kote 1344,40 moh, HRV kote 1346,40 og LRV 1336,40 moh. Reguleringshøgde 10,0 m (2,0 m heving, 8,0 m senking) L Riskallsvatne t energi 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.des 1990). Nat.vst. kote 945,3 moh, HRV kote 980,3 og LRV kote 945,3 moh. Reguleringshøgde 35,0 m (35,0 m heving og 0 m senking) L Berdalsvatnet energi 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.des 1990). Nat.vst. kote 1012,0 moh, HRV kote 1060,0 og LRV kote 1002,0 moh. Reguleringshøgde 58,0 m (48,0 m heving og 10,0 m senking) L Holsbruvatn , erstattar konsesjon og ), erstattar tidlegare konsesjon kote 730,75 moh, HRV kote 731,25 og LRV 730,25 moh. Reguleringshøgde 1,0 m (0,5 m heving, 0,5 m senking).

11 29993-L Viervatn Liten energi 8.august 1986). Regulering (HRV kote 955,85 og LRV kote 955,35 moh = reguleringshøgde 0,5 m) og overføring av Viervatn til evatn. Risiko Nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstan d Østfold Energi: pumpemagasin med HRV kote 955,85 og LRV 955,25 moh L Gravdals men kote - moh, HRV kote 12,0,0 og LRV 1200,0 moh. Reguleringshøgde 5, L Drivandefoss en (inntak Sage kraftverk) Regulant Luster Energi (Kgl res 29.april 2005). Inntak til Sage kraftverk, LRV kote 490,0 og LRV kote 489,0 moh. Reguleringshøgde 1, L Middalsvatne t (Medalsvatn) 1290, HRV kote 1290 og LRV kote 1283 moh. Reguleringshøgde 7, L Breiddalsvatn et 1393, HRV kote 1393 og LRV kote1374 moh. Reguleringshøgde 19,0 Moderat 0513

12 1586-L 1588-L 1589-L 1590-L 1591-L 1592-L Svartdalsvatn et Skålavatnet evatnet Fivlemyrane Namnlausvat net Illvatnet 1407,7, HRV kote 1407,7 og LRV kote 1395,7 moh. Reguleringshøgde 12,0 1005,5, HRV kote 1013 og LRV kote 988 moh. Reguleringshøgde , HRV kote 1270 og LRV kote 1244 moh. Reguleringshøgde 26,0 1018, HRV kote 1028 og LRV kote 1018 moh. Reguleringshøgde 10,0 1365,3, HRV kote 1365,3 og LRV kote 1353,3 moh. Reguleringshøgde 15,0 /12,0 (Kgl res 1.juli 1976). Nat vst kote 1382,0, HRV kote 1382 og LRV kote 1367 moh. Reguleringshøgde 15,0 Moderat 0513, 0514 Dårlig 1426 Moderat 0514 dårlig L Nedre Grønevatnet 1297, HRV kote 1297 og LRV kote 1277 moh. Reguleringshøgde 20,0

13 1594-L Øvre Grønevatnet 1332,5, HRV kote 1332,5 og LRV kote 1312,5 moh. Reguleringshøgde 20, L 1596-L 1597-L 1601-L Øvre Hervavatnet Prestesteinsv atnet Gravdalsvatn et Kringlevatnet 1297,4, HRV kote 1302,4 og LRV kote 1287,4 moh. Reguleringshøgde 15,0 1343, HRV kote 1355,5 og LRV kote 1333 moh. Reguleringshøgde 22,5 1268,2, HRV kote 1267,2 og LRV kote 1242 moh. Reguleringshøgde 25,6 Regulant Luster Energi (Kgl res 29.april 2005). Nat vst kote 668,5, HRV kote 673,5 og LRV kote 666,5 moh. Reguleringshøgde 7,0 m (5,0 m oppdemming og 2,0 m senking). Dårlig 1426 Moderat 0514, 1426 dårlig L Smørvivatnet Regulant Luster Energi (Kgl res 29.april 2005). Nat vst kote 787,4, HRV kote 792,0 og LRV kote 778,0 moh. Reguleringshøgde 14,0 m (4,6 m oppdemming og 9,4 m senking).

14 Tunsbergdals L vatnet L Styggevatnet / Austdalsvatn et Regulant Statkraft SF (Kgl res 23.august 1974). Nat vst kote 449,6, HRV kote 478,0 og LRV kote 440,0 moh. Reguleringshøgde 38,0 Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Austdalsvatnet: Nat vst kote 1156,8, HRV kote 1200,0 og LRV kote 1130,0 moh. Reguleringshøgde 70,0 m (43,2 m oppdemming, 26,8 m senking). Styggevatnet: Nat vst kote 1156,1, HRV kote 1200,0 og LRV kote 1110,0 moh. Reguleringshøgde 90,0 m (43,9 m oppdemming, 46,1 m senking). Statkraft: Magasinet over kote 1199 i Autdalsvatnet/Styggeva tnet skal i tiden fra vårlfommens begynenlese og ut august måned brukes som flomdempingsmagasin. Når vannstanden overstiger nedre grense for

15 Geisdalsvatne L t Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjande felt vert over ført til tilløpstunnelen for Jostedal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigdøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Gradøla (2,0 km2), bekk til Vanndalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisdøla frå nord (2,2 km2), bekk på nordvestsida av Geisdalsvatnet (0,8 km2), Geisdalsvatnet (9,7 km2), Sandhaugedalsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagredøl (10,5+33 km2),

16 Sandhaugeda L lsvatnet L Kupvatnet Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjande felt vert over ført til tilløpstunnelen for Jostedal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigdøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Gradøla (2,0 km2), bekk til Vanndalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisdøla frå nord (2,2 km2), bekk på nordvestsida av Geisdalsvatnet (0,8 km2), Geisdalsvatnet (9,7 km2), Sandhaugedalsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagredøl (10,5+33 km2), Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Nat vst kote 1262,9, HRV kote 1262,9 og LRV kote 1190,0 moh. Reguleringshøgde 72,9 m (72,9 m senking). Denne typen magasin bør diskuterast nærmare for nasjonal semje om karakterisering.

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand

Detaljer

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Rosten kraftverk Sel kommune i Oppland fylke Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Konsesjonssøknad Rosten kraftverk 2 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO juni 2009

Detaljer

Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane. Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012

Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane. Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012 Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 1 2015 Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar

Detaljer

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål.

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål. Samlet plan for vassdrng (Samlet Plan) skal gi et forslag til en gruppevis prioritert rekkefølge av vannkraftprosjekter for senere konsesjonsbehandling. Prioritering av prosjektene skal skje etter en vurdering

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge - Åpen Rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge Forfatter(e) Eivind Solvang Atle Harby Ånund Killingtveit SINTEF Energi AS Energisystemer

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

NNCOLDS fagseminar 2014

NNCOLDS fagseminar 2014 NNCOLDS fagseminar 2014 Små fyllingsdammer i bynære områder utfordringer ift beredskapsmessige krav Kjell Molkersrød NVE - seksjon for damsikkerhet Innhold Opprinnelig hjemmel for krav til beredskapsmessig

Detaljer

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune Annie Bjørklund Rapport nr. 130, september 1994. RAPPORTENS TITTEL: En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

... ~~. "." :... "."...,... "... ~-. ".,,...,,,_..._,. Dok.nr,

... ~~. . :... ....,... ... ~-. .,,...,,,_..._,. Dok.nr, MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2002 (J-23-2001 UTGÅR).R:'fa~-. 'RT 3 f. n S. 2002...... ~~. "." :... "."...,... "... ~-. ".,,......,,,_..._,. Dok.nr,. Bergen, 19.12.2002 RL/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Den kommende revisjonsprosessen

Den kommende revisjonsprosessen Den kommende revisjonsprosessen Vilkår og tiltak av relevans for villrein Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Villreinseminar, Oslo, 5. mai 2014 Revisjoner innen 2022

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering Skålatårnet Stryn Turen til Skålatårnet (1848 moh) er Nord-Europas største stigning. Men med storslagen utsikt på en av Norges beste stier går turen mye lettere enn stigningen tilsier. Den sylindriske

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Flommen på Vestlandet oktober 2014. Elin Langsholt, Lars Andreas Roald, Erik Holmqvist, Anne Fleig 11

Flommen på Vestlandet oktober 2014. Elin Langsholt, Lars Andreas Roald, Erik Holmqvist, Anne Fleig 11 Flommen på Vestlandet oktober 2014 Elin Langsholt, Lars Andreas Roald, Erik Holmqvist, Anne Fleig 11 2015 R A P P O R T Rapport nr 11 2015 Flommen på Vestlandet oktober 2014 Utgitt av: Norges vassdrags

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

NOTAT Geologisk vurdering tunnel Håkvik-Tverrelv og Storvatnet-Nedstevatnet

NOTAT Geologisk vurdering tunnel Håkvik-Tverrelv og Storvatnet-Nedstevatnet NOTAT Notat nr.: 473701-01 revidert Dato 18.12.2009.2010 Til: Navn Roger Sværd Kopi til: Firma Fork. Anmerkning Nordkraft produksjon AS Fra: Magnus Persson Harald Sverre Arntsen Sweco Norge AS Sweco Norge

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Seija Stenius 5 2012 OPPDRAGSRAPPORT A Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Oppdragsrapport

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

Hjelp til tjenesten Personlig profil

Hjelp til tjenesten Personlig profil Hjelp til tjenesten Personlig profil Endre, legge til og slette data i personlig profil Endre e-postadresse og legge inn telefonnummer Legge inn ny adresse Legge inn nytt bankkontonummer Legge inn en egen

Detaljer