Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget)."

Transkript

1 R R R R R 20-R 21-R 23-R k na Vikjaalen ni Nærøyalselvi Innløp Feiosalsvatn et Nærøyalselvi bekkefelt Jashaugen Tvinna Langeøla Beralselvi Annen regul Me Miels Miels Liten entarer Regulant Statkraft SF (27.juni 1969). Avløpet frå Heimste Brevatn (10,8 km2) og avløpet frå Vassalsvatn (2,8 km2) overførast til Feiosalsvatn og førast saman me avløpet frå ette og 7 bekkar som renn ne til Joralen (20,9 km2) til Muravatn. Statkraft: Pkt.1b.4 i konsesjon (27.juni 1969) overført Muravatn. Utan minstevassføring. Regulant Statkraft Energi as. Statkraft: Strekninga mellom fjoren og elva frå Joralen (Joralselvi) har overført 20,9 km2 til Muravatn. Auka vassføring gjennom overføring frå Vassalsvotni og Hestastovatet. Øvste el av vassraget er overført til e Muravatet (Vikjavassraget). Regulant Statkraft SF (27.juni 1969). Avløpet frå Heimste Brevatn (10,8 km2) og avløpet frå Vassalsvatn (2,8 km2) overførast til Feiosalsvatn og førast saman me avløpet frå ette og 7 bekkar som renn ne til Joralen (20,9 km2) til Muravatn. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Avløpet i Tvinna (7,0 km2) er overført til Vialsvatn. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Langeøla (98,8 km2) er overført til Veslebotnvatn. Minstevassføring 0,3 m3/s i perioen 1.juli - 1.september. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Avløpet frå Nere Beralsvatn (4,2 km2) er overført til riftstunnelen for Auran II. Ikkje pålagt minstevassføring. Risik Vurerin vur Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Vik Dårlig Voss,Aur lan Moerat Vik Moerat Voss,Vik, Aurlan Vik Aurlan Aurlan Aurlan

2 26-R 27-R 29-R k na Reppa Krekla (Avløp frå Kreklevotni) Bielv til Fossane ni entarer Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Ikkje pålagt minstevassføring. Alri overløp på Kreklavotni, men varierane vassføring. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Bielv til Fossane ve vatn omlag kote 1450 (1,9 km2) overført til riftstunnelen for Aurlan II (Høye fall). Ikkje pålagt minstevassføring. Risik Vurerin vur Aurlan Aurlan Aurlan 30-R 31-R Utløp Alvsvatnet Grimsetelvi E-CO: alvsvatn er eit senkingsmagasin (inntil 2 m senking). Overløp i flaumsituasjonar. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Ikkje pålagt minstevassføring. Bra me restfelt eit stykkje nestraums ammen. Aurlan Aurlan 33-R 35-R 54-R 56-R Heimre Varga Avløp Svarteavatn Kjosfossen Kalaklovi Miels Miels Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Heimre Varga ve Svarta vatn (19,3 km2) overført til riftstunnelen for Aurlan II (Høye fall). Ikkje pålagt minstevassføring. Ikkje overløp på ammen. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Norges Statsbaner. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Norges Statsbaner.Ikkje pålagt misntevassføring. Aurlan Aurlan Moerat Aurlan Moerat Aurlan

3 61-R 63-R 65-R 71-R 74-R 77-R 7- R k na ni Stemmerøla Fremste Varga Katla Fureøla øvre Kleåelvi øvre Mijeelvi/ Fureøla/ Klåelvi Molåi Miels Miels entarer Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Restfeltet i Stemmerøla (103,0 km2), saman me avløp frå overføringane Fureøla, Leita, Norøla, Eitra, Kleåi, Langøla, Grøna, Stonnøla, kan overførast til Nyheller- /Ølju- /Kongshellervatn ve pumping gj riftstunnelen for Aurlan III. Ikkje pålagt Regulant minstevassføring. Oslo Energi Prouksjon AS. Fremste VArga ve e Vargevatn (38,7 km2) er overført til riftstunnelen for Aurlan II (Høye fall). Ikkje pålagt minstevassføring. Ikkje overløp på ammen. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Fureøla (nebørfelt 14,3 km2) er overført til Veslebotnvatn. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Leita (5,6 km2), Norøla (32,6 km2), Eitra (14,6 km2) og Bielv til Norøla Kleåelv v/kjel (2,3 km2) er overført til Veslebotnvatn. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Fureøla (nebørfelt 14,3 km2) er overført til Veslebotnvatn. Ikkje pålagt minstevassføring. Årssr vassføring nestraums e Furealen. Leita (5,6 km2), Norøla (32,6 km2), Eitra (14,6 km2) og Bielv til Norøla Kleåelv v/kjel (2,3 km2) er overført til Veslebotnvatn. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Norges Statsbaner. Ikkje pålagt minstevassføring. Risik Vurerin vur Moerat Aurlan Hol,Aurl an Moerat Aurlan Aurlan Aurlan Moerat Aurlan Moerat Aurlan

4 85-R 86-R 87-R 89-R 92-R 94-R 96-R k na Grøna Grøna Stonnalselvi / Fossane ni Stonnalselvi Aurlanselvi Me Tilløp Øyestølsvatne t Aurlanselvi - øvre entarer Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Restfelt i Grøna neanfor Nyhellervatn (27,4 km2) er overført til Veslebotnvatn. Ikkje pålagt minstevassføring. E-CO: 2 tersklar, 1 ve Sjurshaug og 1 ve Langebotn. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Stonnalselvi v/alvsvatn (3,6 km2) og Fossane v/langavatn (7,0 km2) er overført til riftstunnelen for Auraln II (Høye fall). Ikkje pålagt minstevassføring. Årssr vassføring me ørretbestan. E-co ynskjer tiltak her: frivillig minstevassføring frå Aurlan II, ny jupål, skjul og tersklar). Regulant Oslo Energi Prouksjon as (stafesting minstevassføring ). Minstevassføring i perioen 1.juli til 1.sept. Vatn kjem frå Langeøla (0,3 m3/s og ve slepp ve Aurlan III (Vetlebotn) på 0,5 m3/s frå 1.juli til 15.juli og 1,5 m3/s frå 16.juli til 15.sept. E-CO: I Aurlansalen, frå Vestrealstjern til Sitjanefossen er et byg 17 tersklar. På strekninga nestraums Sitjanefossen er et byg 7 tersklar og lagt ut gytegrus. Risik Vurerin vur Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Regulant Oslo Energi Prouksjon AS. Risiko SMVF, go Aurlan Moerat Aurlan Aurlan Moerat Aurlan Moerat Aurlan Aurlan Moerat Aurlan

5 97-R R k na Aurlanselvi/ Vassbygelvi Nivla øvre ni Me entarer Regulant Oslo Energi Prouksjon as (stafesting minstevassføring ). Minstevassføring i perioen 1.juli til 1.sept. Vatn kjem frå Langeøla (0,3 m3/s og ve slepp ve Aurlan III (Vetlebotn) på 0,5 m3/s frå 1.juli til 15.juli og 1,5 m3/s frå 16.juli til 15.sept. E-CO: I Aurlansalen, frå Vestrealstjern til Sitjanefossen er et byg 17 tersklar. På strekninga nestraums Sitjanefossen er et byg 7 tersklar og lagt ut gytegrus. Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Dilma og Nivla: Avløpet frå følgjane felt overførast til riftstunnelen og kan least mot Elrevatn og pumpast opp i Øljusjøen: Skarøla 17 km2 (ekskl Kalavatn), Bjoralen 18 km2 (ekskl Mjåvatn og Nere Bjoralsvatn), Sanalen 44 km2, Øyalselvi 32 km2, Nivla 63 km2 og elv frå Bubottnvatn 16 km2. t restfelt. Del ut øvste el i ei tre inntaka, sjølve Nivla ikkje ksmvf. Østfol energi: Det er byg terskel ve "skytebana." Risik Vurerin vur Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Dårlig Aurlan Moerat Læral R Nivla Liten Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Dilma og Nivla: Avløpet frå følgjane felt overførast til riftstunnelen og kan least mot Elrevatn og pumpast opp i Øljusjøen: Skarøla 17 km2 (ekskl Kalavatn), Bjoralen 18 km2 (ekskl Mjåvatn og Nere Bjoralsvatn), Sanalen 44 km2, Øyalselvi 32 km2, Nivla 63 km2 og elv frå Bubottnvatn 16 km2. t restfelt. Del ut øvste el i ei tre inntaka, sjølve Nivla ikkje ksmvf. Risiko Usr risiko grunnet manglene ata Dårlig Læral Østfol energi: Det er byg terskel ve "skytebana."

6 R R R R k na Kjølåni Jukleåni Vetleelvi Mørkeøla ni Miels Miels Miels entarer Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Østfol Energi: Elva får minstevassføring sommarsti. Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Mørkeøla: Heftingsøla (7,0 km2), Starøla (10 km2)og Kjølåni me Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kalavatn, Mjåvatn og Nere Bjoralsvatn frå Dilma), overførast til riftstunnelen Elrevatn - Vassetvatn. Risik Vurerin vur Læral Moerat Læral Moerat Læral Moerat Læral R R Ulvehaugelvi Me Vineøla Me Miels Liten Østfol Energi: Det er byg fleire tersklar i øvre el etter Østfol konsesjonspålegg. Energi: Har minstevassføring uner nytt bekkeinntak. Regulant Vineal kraftverk. Følgjane vassføringar sleppast forbi inntaksammen: 1.mai - 30.september: 100 l/s 1.oktober - 30.april: 50 l/s Om tilsiget er minre enn ei nemne minstevassføringane sleppast heile tilsiget. Moerat Læral Moerat Læral R Avløp frå Kalevatnet Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Mørkeøla: Heftingsøla (7,0 km2), Starøla (10 km2)og Kjølåni me Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kalavatn, Mjåvatn og Nere Bjoralsvatn frå Dilma), overførast til riftstunnelen Elrevatn - Vassetvatn. Dårlig Læral

7 R k na Læralselvi nere ni Me Miels entarer Regulant Østfol Energi as (Kgl res 7.oktober 1966). "Om vassføringa ve Seltun vassmerke innan 15.juni ikkje er komt opp i 100 m3/s i øgnmiel, eller om mielvassføringa over øgnet i tia 15.juni - 31.august synk uner 20 m3/s gjennom meir enn 5 samanhengane øgn, pliktar konsesjonær i samrå me rettshavarane til fisket og etter avgjersle av ein fiskerisakkunnig oppnemn av Lanbruksepartementet, i en nemne perioe å sleppe kunstige flaumar frå Borgun kraftverk. For ette føremål kan et krevst avgjeve inntil 12 mill. m3 vatn pr år, og maksimalt 25 mill. m3 gjennom siste samanhengane 5-årsperioe. Konsesjonæren pliktar å etablere ei anorning ve Borgun kraftverk som ve riftsstans el gjer et mogleg me øyeblleg verkna å sleppe ei vassføring på inntil 12 m3/s forbi kraftstasjonen." Østfol Energi: Minstevassføring på Seltun. Det er byg konsesjonspålage tersklar i nere el av elvi. Risik Vurerin vur Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Dårlig Læral

8 R k na ni Læralselvi Me Miels entarer Regulant Østfol Energi as (Kgl res 7.oktober 1966). "Om vassføringa ve Seltun vassmerke innan 15.juni ikkje er komt opp i 100 m3/s i øgnmiel, eller om mielvassføringa over øgnet i tia 15.juni - 31.august synk uner 20 m3/s gjennom meir enn 5 samanhengane øgn, pliktar konsesjonær i samrå me rettshavarane til fisket og etter avgjersle av ein fiskerisakkunnig oppnemn av Lanbruksepartementet, i en nemne perioe å sleppe kunstige flaumar frå Borgun kraftverk. For ette føremål kan et krevst avgjeve inntil 12 mill. m3 vatn pr år, og maksimalt 25 mill. m3 gjennom siste samanhengane 5-årsperioe. Risik Vurerin vur Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Dårlig Læral R Avløp frå Nere Bjoralsvatn, Mjåvatn og Kalavatn til Øljusjøen Miels Konsesjonæren pliktar å etablere ei anorning ve Borgun kraftverk som ve riftsstans el gjer et mogleg me øyeblleg verkna å sleppe ei vassføring på inntil 12 m3/s forbi kraftstasjonen." Østfol Energi: Minstevassføring på Seltun. Det er byg konsesjonspålage tersklar i nere el av elvi. RRegulant Østfol Energi as (Kgl res ). Mørkeøla: Heftingsøla (7,0 km2), Starøla (10 km2)og Kjølåni me Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kalavatn, Mjåvatn og Nere Bjoralsvatn frå Dilma), overførast til riftstunnelen Elrevatn - Vassetvatn. Moerat Læral R Bekkeintak Dilma Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Dilma og Nivla: Avløpet frå følgjane felt overførast til riftstunnelen og kan least mot Elrevatn og pumpast opp i Øljusjøen: Skarøla 17 km2 (ekskl Kalavatn), Bjoralen 18 km2 (ekskl Mjåvatn og Nere Bjoralsvatn), Sanalen 44 km2, Øyalselvi 32 km2, Nivla 63 km2 og elv frå Bubottnvatn 16 km2. Læral

9 R k na Nivla ni entarer Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Østfol Energi: Terskel i Dyrkollvatn, fleire kanalisar. t restfelt. Risik Vurerin vur Læral R Heftingsøla / Starøla / Kjølåni Regulant Østfol Energi as (Kgl res ). Mørkeøla: Heftingsøla (7,0 km2), Starøla (10 km2)og Kjølåni me Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kalavatn, Mjåvatn og Nere Bjoralsvatn frå Dilma), overførast til riftstunnelen Elrevatn - Vassetvatn. Læral R Oeøla Avløpet frå nebørfelt i Øyal, Sanal og Staral, areal omlag 1,3 km2 pr felt, takast inn via bekkeinntak og overførast til Vassetvatn. Nebørfelt, omlag 1,3 km2, nor for Vassetvatn førast inn i Vassetvatn (jf Kgl res 15.oktober Regulant 2004). Østfol Energi as (Kgl res ). Steinstjerne, 34 km2, overført til Ulvehaugalen. Østfol Energi: go når ein kjem litt nestraums Steinstjern. Oppstraums svært go, låg sommarvassføring, vintervassføring. Moerat Læral 133-R Avløp frå evatnet Regulant Østfol energi as (konsesjon 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.es 1990). Elva er tørrlagt. Dårlig Åral 137-R Fossalselvi Miels Regulant Østfol energi as (konsesjon 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.es 1990). Østfol Energi: Elva er ikkje tørrlagt, betyeleg restfelt. Moerat Åral

10 139-R k na Bekk Jonsvatn ni entarer Regulant Østfol energi as (konsesjon 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.es 1990). Østfol Energi: Elva er tørrlagt til inntaket. Risik Vurerin vur Dårlig Åral 146-R Nysetelvi Bekkefelt Nysetelvi Regulant Østfol energi as (konsesjon 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.es 1990). Østfol Energi: Elva har sterkt reusert vassføring. Det er byg terskel ve utløp til fjor. Moerat Åral 148-R Nysetelvi Regulant Østfol energi as (konsesjon 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.es 1990). Østfol Energi: Elva har sterkt reusert vassføring. Det er byg terskel ve utløp til fjor. Dårlig Åral 149-R Beralselvi (avløp frå Vievatn) Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Krekjavatn, Biskopvatn, Viervatn og Småløyftevatn leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Kraftverk. Åral 151-R Rausøla (avløp frå Krekjavatn) Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Krekjavatn, Biskopvatn, Viervatn og Småløyftevatn leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Kraftverk. Åral 155-R Bekkeinntak Gjene Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. 157-R Skogaøla Miels Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. Moerat

11 158-R k na Avløp Raualsvatn et/ Gravalsam men ni entarer Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. Risik Vurerin vur 168-R 174-R Faralselvi utla Miels Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. Åral Moerat 177-R 182-R elvi Øvre Åral Fleskeøla (avløp frå Fleskealen) Miels Miels Regulant Norsk Hyro as. Enra vassføringstilhøve som føljge av regul/overføring av vatn til Tyinmagasinet/Tyin kraftverk. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Moerat Åral Moerat 183-R Fleskeøla (avløp frå Fleskealen) Miels Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. Moerat 184-R 187-R Fleskeøla (avløp frå Fleskealen) Bekkefelt Tya Miels Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). 5 minste bekkar på sørsia av Tyaalen leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin kraftverk. Moerat Åral

12 188-R 189-R 22-R 23-R k na Tya (øvre) ni Tya (nere) Biskopelvi (avløp frå Biskopvatn) Steggjeelvi Miels entarer Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Krekjavatn, Biskopvatn, Viervatn og Småløyftevatn leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Kraftverk. Regulant Østfol energi as. Overføringar: Avløpet frå følgjane felt i Steggjevassraget: Avalen, Fossalen og Beralsvatn, til saman 32,3 km2, overførast gj eit felles tunnelsystem til Riskallsvatn. Risik Vurerin vur Dårlig Åral Dårlig Åral Åral Moerat Åral Østfol Energi: Terskel ve Løst. 25-R 26-R Tyin - Torolmen Avøla Me Miels Miels Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). På elvestrekninga mellom Tyin og Torolmen skal et sleppast ei minstevassføring på 0,3 m3/s. Regulant Østfol energi as. Overføringar: Avløpet frå følgjane felt i Steggjevassraget: Avalen, Fossalen og Beralsvatn, til saman 32,3 km2, overførast gj eit felles tunnelsystem til Riskallsvatn. Moerat Åral Moerat Åral 33-R Berøla Regulant Østfol energi as. Overføringar: Avløpet frå følgjane felt i Steggjevassraget: Avalen, Fossalen og Beralsvatn, til saman 32,3 km2, overførast gj eit felles tunnelsystem til Riskallsvatn. Åral 39-R Smørholeli Regulant Østfol energi as (konsesjon 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.es 1990). Elva er tørrlagt. Dårlig Åral

13 40-R 45-R 53-R 54-R 55-R 57-R 59-R 61-R 63-R k na ni Avløp frå Dyrebottsvatn et Avløp frå Uraalen Avløp frå Breibottenva tn Avløp frå Kyrkjevatn Avløp frå Småløyftevat n Holsbrubekke n Biskopelvi Fannegjelselvi / Fanagjelsbekk en Østre og Vestre Sletterustbek ken Miels entarer Regulant Østfol energi as (konsesjon 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.es 1990). Elva er tørrlagt. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Gravalen, Raualen, Skogaalen, Uraalen og Fleskealen overførast til Kolealsvatn og viare til Tyin. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Kyrkjevatn, Breibottenvatn og Mansbergvatn overførast til Tyin. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Kyrkjevatn, Breibottenvatn og Mansbergvatn overførast til Tyin. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Krekjavatn, Biskopvatn, Viervatn og Småløyftevatn leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Kraftverk. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Østre og Vestre Sletterustbekken, Fanagjelsbekken, Biskopelv og Holsbrubekken leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Regulant Kraftverk. Norsk Hyro as (konsesjon ). Østre og Vestre Sletterustbekken, Fanagjelsbekken, Biskopelv og Holsbrubekken leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Kraftverk. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Østre og Vestre Sletterustbekken, Fanagjelsbekken, Biskopelv og Holsbrubekken leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Kraftverk. Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Østre og Vestre Sletterustbekken, Fanagjelsbekken, Biskopelv og Holsbrubekken leiast inn på tilløpstunnelen til Nye Tyin Kraftverk. Risik Vurerin vur Dårlig Åral Moerat Åral Åral Åral Åral Åral Åral Åral

14 75-R k na ni Avløp frå Mannsbergvat n entarer Regulant Norsk Hyro as (konsesjon ). Avløpet frå Kyrkjevatn, Breibottenvatn og Mansbergvatn overførast til Tyin. Risik Vurerin vur Åral 83-R Kvitingsmorki Regulant Østfol energi as. Avløpet frå eit 8,4 km2 t felt i Kvitingselva vert overført til evatn. Elva er tørrlagt. Åral 87-R Nysetelv Regulant Østfol energi as. Bekkeinntaket tek vatn frå et 28,1 km2 e øvste felt av Nysetelv. Vatnet kan overførast til Beralsvatn for magasin. Den 1,3 km lange strekninga mellom inntak og utløp i Riskallsvatn vert tørrlagt. Nere el av strekninga er bratt, ikkje funksjon som gyte- el oppvekstelv. Dårlig Åral 107-R Skagaalen Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Ringsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. 109-R Illvasselvi Regulant Hyro as. Dei øvre felt av Fortunvassraget førast over til evatn ve tunnel frå Illvatn, Mealsvatn, Øvre Grønevatn, kori og avløpet frå Vatn kote 1362 vert teke inn. Avløpet frå Dyrhaugslågan og Dyrhagusvatn vert teke inn i riftstunnelen frå evatn.

15 k na ni entarer Risik Vurerin vur 113-R Beralselvi Miels Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Moerat 114-R Beralselvi Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. 115-R Helgealselvi Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Ringsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. 117-R Helgealselvi Miels Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Ringsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Moerat 11-R Bualøyfti Regulant Hyro as. Dei øvre felt av Fortunvassraget førast over til evatn ve tunnel frå Illvatn, Mealsvatn, Øvre Grønevatn, kori og avløpet frå Vatn kote 1362 vert teke inn. Avløpet frå Dyrhaugslågan og Dyrhagusvatn vert teke inn i riftstunnelen frå evatn. Dårlig

16 124-R 126-R k na Bøvra-øvre el me noen siebekker Bøvra-øvre el me noen siebekker ni entarer Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen førast over til Skålavatn, og til Fortun kraftverk. Dei øvre felt av Fortunvassraget førast over til evatn ve tunnel frå Illvatn, Mealsvatn, Øvre Grønevatn, kori og avløpet frå Vatn kote 1362 vert teke inn. Avløpet frå Dyrhaugslågan og Dyrhagusvatn vert teke inn i riftstunnelen frå Regulant evatn. Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen førast over til Skålavatn, og til Fortun kraftverk. Dei øvre felt av Fortunvassraget førast over til evatn ve tunnel frå Illvatn, Mealsvatn, Øvre Grønevatn, kori og avløpet frå Vatn kote 1362 vert teke inn. Avløpet frå Dyrhaugslågan og Dyrhagusvatn vert teke inn i riftstunnelen frå evatn. Risik Vurerin vur Skjåk,Lu ster

17 128-R 131-R 13-R 14-R 15-R k na Bøvra-øvre el me noen siebekker Granfasta Avløp frå Namnlausvat net Gravøla (avløp frå Gravalsvatn) Vetleøla ni entarer Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen førast over til Skålavatn, og til Fortun kraftverk. Dei øvre felt av Fortunvassraget førast over til evatn ve tunnel frå Illvatn, Mealsvatn, Øvre Grønevatn, kori og avløpet frå Vatn kote 1362 vert teke inn. Avløpet frå Dyrhaugslågan og Dyrhagusvatn vert teke inn i riftstunnelen frå Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Graalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen førast over til Slyålavatn, og til Fortun kraftverk. Dei øvre felt av Fortunvassraget førast over til evatn ve tunnel frå Illvatn, Mealsvatn, Øvre Grønevatn, kori og avløpet frå Vatn kote 1362 vert teke inn. Avløpet frå Dyrhaugslågan og Dyrhagusvatn vert teke inn i riftstunnelen frå Regulant evatn. Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen førast over til Skålavatn, og til Fortun kraftverk. Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen førast over til Skålavatn, og til Fortun kraftverk. Risik Vurerin vur 16-R Dyrhaugslåga n og Dyrhaugsvatn Regulant Hyro as. Dei øvre felt av Fortunvassraget førast over til evatn ve tunnel frå Illvatn, Mealsvatn, Øvre Grønevatn, kori og avløpet frå Vatn kote 1362 vert teke inn. Avløpet frå Dyrhaugslågan og Dyrhagusvatn vert teke inn i riftstunnelen frå evatn.

18 17-R 19-R 21-R 24-R 25-R 27-R k na Herva, avløp frå Nere Hervavatn ni Gjessingøla Ringselvi Fortunalselv a, øvre Prestesteinsv atnet, utløp Fortunalselv a, nere el entarer Regulant Hyro as. Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Feltene over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen er overført til Skålavatn. Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Feltene over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen er overført til Skålavatn. I tillegg: Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Risik Vurerin vur Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Risiko Nye tiltak nøvenig for å nå go miljø Moerat Moerat Dårlig

19 30-R 39-R 57-R 86-R k na Rya Galelvi/Kolst aelvi Nøstreøla nere Bergselvi ni Miels entarer Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Regulant Energi (Kgl res 29.april 2005). Start/stopp køyring er ikkje tillatt. Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over ea.kote 1020 i Nørsteøla me Gravalsvatn, Mitøla, Vetleøla og Stølsalen førast over til Skålavatn, og til Fortun kraftverk. Ikkje pålagt minstevassføring. Regulant Hyro as (Kgl res 9.januar 1976). Felta over omlag kote 1055 i Langalen og Austabotn (begge i Faralen i Åral), og i Beralen, og over omlag kote 1030 i Riingsalen, Skagastølsalen og Helgealen førast inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Rya og Gjessingøla føres inn i riftstunnelen til Fortun kraftverk. Risik Vurerin vur Moerat Moerat

20 102-R k na Båteøla ni entarer Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjane felt vert over ført til tilløpstunnelen for Josteal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Graøla (2,0 km2), bekk til Vannalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisøla frå nor (2,2 km2), bekk på norvestsia av Geisalsvatnet (0,8 km2), Geisalsvatnet (9,7 km2), Sanhaugealsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagreøl (10,5+33 km2), Bruvollelvi (8,2 km2), to felt i Båteøla (2,2+2,4 km2), Vetle Sprongøla (3,3 km2), Sprongøla (7,0 km2), og bekk sør for Styggevatnet (0,8 km2), i alt 78,7 km2 nebørfelt. Risik Vurerin vur

21 104-R k na Gravøla ni entarer Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjane felt vert over ført til tilløpstunnelen for Josteal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Graøla (2,0 km2), bekk til Vannalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisøla frå nor (2,2 km2), bekk på norvestsia av Geisalsvatnet (0,8 km2), Geisalsvatnet (9,7 km2), Sanhaugealsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagreøl (10,5+33 km2), Bruvollelvi (8,2 km2), to felt i Båteøla (2,2+2,4 km2), Vetle Sprongøla (3,3 km2), Sprongøla (7,0 km2), og bekk sør for Styggevatnet (0,8 km2), i alt 78,7 km2 nebørfelt. Risik Vurerin vur Dårlig

22 106-R k na Bruvollelvi ni entarer Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjane felt vert over ført til tilløpstunnelen for Josteal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Graøla (2,0 km2), bekk til Vannalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisøla frå nor (2,2 km2), bekk på norvestsia av Geisalsvatnet (0,8 km2), Geisalsvatnet (9,7 km2), Sanhaugealsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagreøl (10,5+33 km2), Bruvollelvi (8,2 km2), to felt i Båteøla (2,2+2,4 km2), Vetle Sprongøla (3,3 km2), Sprongøla (7,0 km2), og bekk sør for Styggevatnet (0,8 km2), i alt 78,7 km2 nebørfelt. Risik Vurerin vur

23 107-R k na Tilløp vannalsvatn et ni entarer Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjane felt vert over ført til tilløpstunnelen for Josteal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Graøla (2,0 km2), bekk til Vannalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisøla frå nor (2,2 km2), bekk på norvestsia av Geisalsvatnet (0,8 km2), Geisalsvatnet (9,7 km2), Sanhaugealsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagreøl (10,5+33 km2), Bruvollelvi (8,2 km2), to felt i Båteøla (2,2+2,4 km2), Vetle Sprongøla (3,3 km2), Sprongøla (7,0 km2), og bekk sør for Styggevatnet (0,8 km2), i alt 78,7 km2 nebørfelt. Risik Vurerin vur

24 108-R k na Vannøla ni Me entarer Regulant Småkraft as (5.juni 2008). Det skal slippes en nføring på 50 l/s fra 1.mai til 30.september forbi inntaket. Fra 1.oktober til 30.april skal et slippes en nføring på 30 l/s. Dersom tilsiget er minre enn ette skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. Risik Vurerin vur Moerat 108-R Vannøla Miels Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjane felt vert over ført til tilløpstunnelen for Josteal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Graøla (2,0 km2), bekk til Vannalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisøla frå nor (2,2 km2), bekk på norvestsia av Geisalsvatnet (0,8 km2), Geisalsvatnet (9,7 km2), Sanhaugealsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagreøl (10,5+33 km2), Bruvollelvi (8,2 km2), to felt i Båteøla (2,2+2,4 km2), Vetle Sprongøla (3,3 km2), Sprongøla (7,0 km2), og bekk sør for Styggevatnet (0,8 km2), i alt 78,7 km2 nebørfelt. Moerat

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune. Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå. -me arbeider med natur

Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune. Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå. -me arbeider med natur Faun rapport, 014-2014 Oppdragsgjevar: Fylkesmannen i Telemark Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå -me arbeider med natur Føreord

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden.

Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden. Tilleggsrapport Leikanger kraftverk. Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden. Denne rapporten er eit tillegg til Konsekvensutredning

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Rosten kraftverk Sel kommune i Oppland fylke Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Konsesjonssøknad Rosten kraftverk 2 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO juni 2009

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Ut på tur i Vindafjord

Ut på tur i Vindafjord Ut på tur i Vindafjord 2014 Turkart og informasjon finn ein på www.vindafjord.kommune.no Foto: Dag Smemo Bjoa - Gråhorgja 740 m.o.h. Følg fylkesveg 543 frå Ølensvåg til Innbjoa, ca 15 km utover langs fjorden.

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål.

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål. Samlet plan for vassdrng (Samlet Plan) skal gi et forslag til en gruppevis prioritert rekkefølge av vannkraftprosjekter for senere konsesjonsbehandling. Prioritering av prosjektene skal skje etter en vurdering

Detaljer

Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane. Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012

Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane. Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012 Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 1 2015 Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer