Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd"

Transkript

1 Installatørmøter Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

2 Informasjon til elektroentreprenører

3 Tilsynsrapporter på web for kunde og installatør. Eidsiva sender rapport til kunden via post/e-post. Kunden kan sende forespørsel til installatør om retting av feil via Eidsiva Min side Installatør logger inn via InstallatørMelding Installatør avslår eller godtar. Installatør fyller ut kommentar pr feilpunkt ved ferdigstillelse av rapport. Nettselskap godkjenner eller avslår ferdigstilling. Nettselskap kan gi kommentar tilbake ved eventuelt avslag.

4 Kunden logger inn på Min side på

5 MIN SIDE Tilsynsrapporter

6 Kunden kan se Varsel om vedtak som pdf-fil her

7 Kunden må trykke her for å bestille installatør

8 Kunden blar gjennom installatørlista og velger den han vil

9 Etter å ha valgt installatør, må kunden trykke på Send bestilling

10 Forespørsel sendt til installatør

11 Status på forespørselen Installatør må godta eller avslå forespørselen i installatørweb en

12 Forespørsel til installatør pr e-post Hei. Eidsiva Nett AS har utført kontroll av mitt elektriske anlegg. Dette er en forespørsel om retting av feil på elektrisk anlegg spesifisert i tilsynsrapport Logg inn her: https://web.eidsivaenergi.no for å se tilsynsrapport. Mvh Per Anton Finstad (kunde) NB! Denne e-posten skal ikke besvares, tilbakemelding skjer via webside.

13 Når du trykker på lenken i e-posten kommer du til innloggingssiden for installatørweb

14 Innlogget som Installatør

15 Forespørsel på (1 stk) Tilsynsrapport Gå til rapport Godta rapport Avslå forespørsel

16 Gå til rapport

17 0ppsummering Elektronisk svar/kvittering (kunde, installatør, Eidsiva) Ser hele rapporten som pdf Ser den enkelte rapportlinje Kan utbedre hele/deler av rapporten Installatør kan fylle ut kommentar pr feilpunkt ved ferdigstillelse av rapport. Eidsiva godkjenner eller avslår ferdigstilling Eidsiva kan gi kommentar tilbake ved eventuelt avslag Alt registrert i logg/dokumentert

18 Nettilknytninger og endringer

19 Byggstrøm Gjør byggeperiode og tilknytning av boliger og fritidshus enklere for kunden. Eidsiva anbefaler allerede nå at det benyttes permanent tilknytning under byggeperioden. Permanent ordning fra Kundeforholdet opprettes med en gang ved at dere som elektroentreprenør leverer inntaksskap med plass til måler og nødvendig vern. Dette skapet kan da benyttes som strømforsyning i byggeperioden. Kunden slipper utgifter med leie av tradisjonell byggestrømskasse. Eidsiva leverer kabel i plastrør slik at kabelen kan spenningssettes. Når dere via melding med nødvendige opplysninger bekrefter at skapet kan spenningssettes, monterer Eidsiva måler og spenningssetter stikkabelen.

20 Illustrasjon over forsyning, stikkledning og utvendig målerskap

21 Leggeanvisning stikkledning hhv veigrunn og hage

22 Hvem gjør hva? Ansvarsområde Materiell Arbeid Graving og gjenfylling av grøft på tomt Plastrør til stikkledning Eidsiva Eidsiva Stikkledning Eidsiva Eidsiva Tilkobling av stikkabel i inntaksskapet Inntaksskap med sikringer Installasjonseier Installasjonseier Installatør Måler Eidsiva Eidsiva Installasjonseier

23 Eks. på kombinert prov /veggskap Chassis av Aluminium Montasjeplater i galvanisert stål

24 Eks. på utvendig målerskap Dobbelt kabelinntaksskap/utvendig målerskap

25 Eks. på dobbelt målerskap Plass for 2 stk. målere

26 Ferdigstillelse av installasjon I og med at dere har sendt melding om spenningssetting av skapet på et tidligere tidspunkt, vil kontroll av installasjonen skje via stikkprøvekontroll og ordinær internkontroll. Iverksettelse Dere må gjerne starte med dette allerede nå. Ordningen innføres permanent fra

27 Kontaktpersoner forhåndsmeldinger

28 Nyttige lenker.

29 Definisjon av vern i MOI I meldingsskjemaet spør vi om både OV og HS, begge deler er MÅ - felt. OV er det vernet som angir Max belastning for installasjonen samlet. Dvs. at OV vil være et annet vern for en installasjon med flere anlegg enn for en installasjon med ett anlegg. HS er alltid det siste vernet som beskytter et anlegg mot overbelastning. (ref. Nettariff)

30 Nettariff Du som fagperson kan gjerne bidra til valg av riktig nettariff for kunden. Eidsiva har effektbaserte nettariffer basert på installasjonens overbelastningsvern/hovedsikring. Det er kunden i samråd med dere som må velge hvilken overbelastingsvern/hovedsikring installasjonen har behov for. Ta gjerne kontakt med Eidsiva dersom du ønsker informasjon eller veiledning om valg av nettariff.

31 Nettleiekalkulator og nettariffer

32 Tariffer / overbelastningsvern Dersom dere oppdager at kunden har feil tariff i forhold til anleggets OV/HS, send oss en e- post: Ved oppdrag hos kundenavn på anlegg (evt. oppgi annen ID som f.eks. målernummer), oppdaget vi misforhold mellom nettariff og anleggets OV/HS. Vi har ikke utført ned-/oppsikring, men vi kan bekrefte at eksisterende OV/HS er 3x40 A. Tariffen endres normalt fra forrige avregning.

33 Generell info/påminnelse Eidsiva Nett har i den senere tid avdekket noen avvik mht. regler/rutiner for innsendelse av MOI. Dette gjelder i første rekke tilknytning/spenningssetting av installasjoner og endringer ved måleroppsett/målerbytte Endring av overbelastningsvern/hovedsikring Endringer av OV/HS skal meldes på grunn av mulig endring av nettariff. Melding må sendes to ganger: Først forhåndsmelding, og etter tilbakemelding fra Eidsiva må ferdigmelding sendes. Dette gjelder også nedsikring.

34 Fortsettelse generell info. Bestilling av tilknytning og målermontasje Bestilling skal skje minst tre dager før ønsket tilknytning. Melding om spenningssetting må foreligge før målermontasje kan foretas (nyanlegg/endringer). Demontert måler skal leveres Eidsiva så raskt som mulig på grunn av oppgjørsregning til kunden. Eidsiva vurderer å fakturere elektroentreprenører for medgått forbruk i de tilfelle hvor installasjonen er spenningssatt uten at måler er montert. Info er lagt ut på internett:

35 Stor-Elvdal, Vinjeveien Det blir innført fast dag på det store hyttefeltet som er på Vinjeveien. Dette feltet har navn som Saubua, Geitryggen og Tryvang. Det vil kun bli tilkoblinger og måleroppsett der på tirsdager. Fra før har vi fast dag på Furutangen på torsdager. Enkeltmontasjer på hver enkelt ukedag blir urasjonellt og kostbart for alle parter. Vi setter derfor pris på om dere tilpasser dette og informerer deres kunder. Eidsiva vil setter disse ferdigmeldinger til utførelse på tirsdager fra nå av.

36 Målermontasje REN

37 AMS (Automatisk måle og styringssystem) AMS-målere skal være installert hos våre nettkunder innen utgangen av % innen % innen Eidsiva Nett, test/pilot i 2013 Full fokus i 2014 og 2015 Det vil bli sendt ut generell informasjon etter hvert, og hver enkelt av Eidsiva Netts kunder vil bli kontaktet når det nærmer seg tiden for målerbyttet.

38 Måling Kundens rett til å få installert fjernavlest timemåler er opphevet html Det vil derfor ikke lenger være anledning for Eidsiva Nett sine kunder å bestille fjernavlest timemåler, med mindre det dreier seg om energiforbruk mer enn kwh/år.

39 Fellesmåling påminnelse! Ikke lovlig å opprette nye fellesmålte anlegg Unntak: Næringslokaler Hyppig utskiftning av kundemasse (hybelhus, sykehjem o.l., beregnet for korttidsopphold) Bestemmelsen har tilbakevirkende kraft, og eksisterende fellesmålte anlegg skal deles opp senest ved utrullingen av AMS-målere. Unntak: Som over Der omlegging gir urimelige merkostnader, f.eks. dersom installasjonen må ombygges (kursene ikke inndelt slik at de går til individuelle boenheter) FOR nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, 13 h) og 14-3

40 Presiseringer.. Myndighetene påbyr at enhver boenhet skal måles separat. Dette gjelder for eksempel bolighus med en hovedleilighet og utleieleilighet(er). Det skal være (minst) like mange målere som det er registrerte boenheter i bygningen. Med registrerte boenheter menes oppføring i matrikkelen (eller byggemelding). Ethvert nybygg med flere boenheter skal oppføres med separate elektriske anlegg og individuell måler for hver boenhet.

41 Opphør utkoblbart forbruk Myndighetenes energiomleggingsplaner, betraktet utkoblbart forbruk (tidligere tilfeldig kraft ) som for gunstig, eller subsidiert ifht andre energibærere. Resultat, oppsigelse/opphør av tariff om utkoblbart forbruk. Fleksibelt forbruk: Kunder med registrert maks over 200kW siste år Får makstariff men med rabatt/reduksjon på effektleddet Utkoblinger må påregnes

42 Strømbrudd / fasebrudd Dersom kunde ringer elektroentreprenør uten å ha ringt Eidsivas feilmelding: Spør om han/hun har sjekket sikringene sine og be ham/henne om å ringe vår feilmeldingstelefon: Kunden må selv bære alle kostnader til elektriker dersom han/hun ikke har ringt vår feilmelding og det viser seg at det er feil på vårt nett.

43 Ved feil på Eidisvas nett: RING VÅR NETTSENTRAL PÅ FEILMELDINGSTELEFON Ikke ring driftsavdelingene!!!!!

44 Utgangspunkt for meningsutveksling Melding 14: Avklaring presisering av installatørs meldeplikt av elektriske anlegg. Eksempel : Kunden har et OV på 3x63A. Ber om installasjon/tilkobling av varmepumpe (eller noe annet) som krever 3x40A Dette betyr i praksis en last med 12 kw såkalt tilleggsvarme + en kompressor på rundt 3 Kw i sum ca. 15kW. Plikter Installatør og sende inn forhåndsmelding før dette tilkobles? Her må jeg be om et svar som er ja eller nei, men det kan selvsagt begrunnes.

45 Spenningsmåling, Løten

46 Spenningsvariasjoner Eidsiva har i den senere tid registrert problemer med utstyr som gir UI-variasjoner Vi anmoder om at dere som fagperson i større grad vurderer MOI i denne sammenheng. Motorstart Motor/kompressor varmepumper Gjelder ikke ohmsk last innenfor godkjent OV vern størrelse. Meldingsplikt? Eidsiva har tatt opp saken i ei arbeidsgruppe i Energi Norge fordi vi ønsker en bransjestandard på dette. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL, 14 gir hjemmel for å kreve melding om arbeid for ethvert oppdrag hvor vern mot overstrøm berøres. Dette vil i praksis si ethvert oppdrag hvor vern helt ned til siste kurssikring skiftes, ettermonteres eller endres

47 Foreløpig svar fra Stille tydeligere krav til bruk av MOI kan virke som et fornuftig tiltak. Slik det er i dag kan kunden enkelt installere 5 kw uten å informere nettselskapet, hvis de har store nok hovedsikringer.

48 Nettkundens ansvar (nettkundens fagkyndige representant må foreta en vurdering) Forskrift om leveringskvalitet (FoL), jmf 2-1: En nettkunde har utbedringsplikt dersom hans/hennes anlegg er skyld i at grenseverdiene av FoL ikke kan overholdes. Utbedringsplikten gjelder ikke dersom det er bare nettkunden selv som blir plaget av dette. Standard nettleieavtale, utdrag av 4-2: Dersom kunden ønsker å tilkoble annet utstyr som krever større effektuttak eller som vil kunne være til sjenanse eller skade for den tekniske drift av nettet, for nettselskapet eller andre kunder, skal bruken av slikt utstyr godkjennes av nettselskapet før tilkobling. Det er en forutsetning at kundens bruk av nettet ikke virker forstyrrende for andre kunder eller den tekniske drift av nettet.

49 Din faglige vurdering: Kan utstyret i anlegget medføre UI-variasjon?

50 Definisjoner tilknytningspunkt og eierskille for installasjoner i Eidsiva Nett AS sitt distribusjonsnett Notatet tar sikte på å anskueliggjøre tilknytningspunkt og eierskille (ansvarsforhold) for ulike typer inntak som kan finnes i Eidsiva Netts forsyningsområde. Notatet beskriver IKKE krav til inntak eller prosedyrer. Mange av inntakene som har blitt oppført gjennom årene er ikke tillatt å etablere på nye installasjoner i dag. Skissene er ufullstendige elektroteknisk, og er kun for beskrivelse av tilknytningspunktet. Skissene beskriver hvordan tilknytningspunktet/ eierskillet er for eksisterende installasjoner og ved ombygginger

51 INSTALLASJONER - NÆRING MED NETTSTASJON I/INNTIL BYGGET Gjelder nye og eksisterende installasjoner Høyspent til trafo, lavspent kabler/skinner ut fra nettstasjon til fordeling Tilknytningspunkt i nettstasjons vegg på installasjonens side (etter branntetting).

52 NYE INSTALLASJONER - STANDARD INNTAK Gjelder også eksisterende installasjoner Kabel til utvendig inntaksskap. Eidsiva Nett eier stikkledningen som avsluttes i tilkoblingsklemme for KV/OV. Installasjonseier eier inntaksskapet med innmat, inkludert tilkoblingsklemmer. Tilknytningspunkt er før installasjonseiers tilkoblingsklemme

53 NYE INSTALLASJONER - ALTERNATIVT INNTAK Gjelder også ved opprettelse av nye anlegg i eksisterende installasjoner med luftstikkledning Luftstrekk med kabel på vegg loddrett ned til inntaksskap. Eidsiva Nett eier luftstikkledningen, inklusive tilkoblingsklemme. Installasjonseier eier kabel fra tilkoblingsklemme, ned husveggen til utvendig skap. Tilknytningspunkt er etter Eidsivas tilkoblingsklemme

54 EKSISTERENDE INSTALLASJONER - OMBYGGING FRA LUFTSTREKK TIL KABEL Før: Luftstikkledning med innvendig skap. Etter: Kabelstikkledning i jord og opp veggen til eksisterende tilnytningspunkt. Eidsiva Nett eier kabelstikkledningen i jord og opp veggen, inklusive tilkoblingsklemme. Installasjonseier eier kabel fra tilkoblingsklemme og inn (gjennom trakt). Tilknytningspunkt er etter Eidsivas tilkoblingsklemme.

55 EKSISTERENDE INSTALLASJONER - LUFTSTREKK Luftstikkledning med innvendig skap. Eidsiva Nett eier luftstikkledningen, inklusive tilkoblingsklemme. Installasjonseier eier kabel fra tilkoblingsklemme og inn (gjennom trakt). Tilknytningspunkt er etter Eidsivas tilkoblingsklemme.

56 EKSISTERENDE INSTALLASJONER - SPESIALTILFELLE KABELSTIKKLEDNING Kabel rett inn gjennom grunnmur til innvendig skap. Eidsiva Nett eier stikkledningen fram til første berøring grunnmur. Installasjonseier eier resten. Tilknytningspunkt er ved første berøring grunnmur.

57 EKSISTERENDE INSTALLASJONER - SPESIALTILFELLE LUFTSTREKK Luftstrekk rett inn, innvendig skap. Eidsiva Nett eier luftstikkledningen, avsluttes i tilkoblingsklemme for KV. Installasjonseier eier innvendig skap med innmat, inkludert tilkoblingsklemmer. Tilknytningspunkt er før installasjonseiers tilkoblingsklemme

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet.

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet. INNHOLD STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE... 2 STANDARD AVTALE FOR TILKNYTNING... 14 DEFINISJONER... 23 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet.

Detaljer

Standard avtaler for forbrukskunder

Standard avtaler for forbrukskunder Standard avtaler for forbrukskunder gjeldende fra 1. januar 2007 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting INNHOLD DEFINISJONER... 2 STANDARD NETTLEIEAVTALE... 4 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING... 15 GENERELLE OPPLYSNINGER Nettselskapet har som hovedregel

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Sammenstilling av høringsuttalelser NEK 399 20.12.2013

Sammenstilling av høringsuttalelser NEK 399 20.12.2013 1 Sammenstilling av høringsuttalelser NEK 399 20.12.2013 2 From: Mathieu Veulemans [mailto:mathieu.veulemans@dibk.no] Sent: 23. august 2013 14:44 To: Nek Subject: 2013-NK301-01-LTA Hei. Vi viser til NEKs

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Standardavtale for nettleige og tilknyting

Standardavtale for nettleige og tilknyting Standardavtale for nettleige og tilknyting STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester

Detaljer